Üdvözöljük a

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Baranya Megyei Békéltető Testület működtetése, költségvetése | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Baranya Megyei Békéltető Testület működtetése, költségvetése

Szerző: Beck Andrea | 2017. július 26.

Az állami költségvetés biztosít forrást a békéltető testületek működésének finanszírozásához, mely működtetést Baranya megyében a   Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara biztosítja.

Az állami költségvetésben 2004. évben előirányzott 65 millió forintból 63 millió forint használható fel támogatásra. (2 millió forint szolgál az előirányzat működtetésével kapcsolatos költségek finanszírozására.) A testületek támogatására a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával szerződést kötött a Minisztérium. A szerződés tartalmazza mindazokat a feltételeket, amelyek figyelembevételével a Kamara külön szerződést köt a testületeket működtető területi gazdasági kamarákkal.

 

év  támogatás
(M Ft)
1999 20,0
2000 19,6
2001 28,0
2002 59,6
2003 58,7
2004 65,0

 

A Pécs-Baranyai Kereskedlemi és Iparkamara mellett működő Baranya Megyei Békéltető Testület adományban részesült a Baranya Megyei Önkormányzattól is.

 

A Pécs-Baranyai Kereskedlemi és Iparkamara mellett működő Baranya Megyei Békéltető Testületnek a 2005. év I. félévében több mint 3 M Ft költsége merült fel, amely összeg tartalmazza egyrészt a testületi tagok jogszabály alapján - az ügyek jellegében és számában - megállapított díjazását és a működési költségeket. A II. félévben ezen összeg – az ügyek  számára tekintettel –  hasonló mértékű  volt.

 

2006. évre vonatkozóan a támogatási összeg több mint 7 M Ft, amelyet a 2006. január 1. és 2006. 12. 31. között felmerülő, igazolt kiadásokra és költségekre lehet felhasználni.

 

A 2007. év tekintetében a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával a  Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara biztosította a Testület működtetését 6.986.446,- Ft összegben, mely támogatási összeget a 2006. évi lezárt ügyek figyelembevételével nyújtotta a Minisztérium.

 

2008-ban  a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával a  Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara biztosította a Testület működtetését 8.998.829,- Ft összegben, mely támogatási összeget a 2007. évi lezárt ügyek figyelembevételével nyújtotta a Minisztérium.

 

2009-ben a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 17. 717.440,- Ft támogatást nyújtott a költségvetési törvényben foglaltak szerint. Ezen összeg a Testület működési költségén felül a működéséhez szükséges számítástechnikai eszközök beszerzéséhez, infrastruktúra fejlesztéséhez is hozzájárult, illetve a támogatás bizonyos része a békéltető testületi tevékenység népszerűsítését célzó PR tevékenységre, valamint az ún. határon átnyúló vitarendezés felmerült költségeire is fedezetet nyújtott.

 

2010-ben szintén a Szociális és Munkaügyi Minisztérium nyújtotta  18.521.872,- Ft támogatásból tudta a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület feladatát ellátni.

 

2011-ben a Nemzetgazdasági Minisztérium nyújtott támogatást az MKIK részére 300 M Ft összegben, melyből a PBKIK részére - a 2010. évi lezárt 329 ügy figyelembe vételével - 12.840.531,- Ft-ot bocsátottak rendelkezésre az éves működés biztosításához.

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium a 2012. évben 360 M Ft össztámogatást nyújtott a békéltető testületek 2012. évi működtetési kiadásaihoz és költségekhez. Baranyában a Testületet működtető kamara ebből - az előző évben lezárt 363 ügyszámot alapul  véve - 16.098.501,- Ft támogatást kapott.

 

2013. évre vonatkozóan - az előző évi 353-as ügyszám alapján - a Nemzetgazdasági Minisztérium 360 M Ft össztámogatást nyújt a békéltető testületek működtetési kiadásaihoz és költségekhez. Baranyában a Testületet működtető kamara ebből 14.695.708,- Ft támogatást kap, 75 %-ban utófinanszírozással.

 

2014-ben  az előző évi lezárt 374-es ügyszámra tekintettel, a Testületet működtető kamara a 360 M össztámogatásból, ügyszámarányosan, 15.862.176,- Ft támogatást kapott a fogyasztóvédelemért felelős minisztériumtól.

 

2015-ben a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő békéltető testületnek 12 650 431 Ft támogatást nyújtott a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.

 

2016-ban a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő békéltető testületnek 11 135 139 Ft támogatást nyújtott a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.