Az utazás során felmerülő hibák

Szerző: Bonyár Marietta | 2013. május 3.

Az utazásszervező felel az utazás nem teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért (szerződésszegés). Mentesülni abban az esetben tud, ha bizonyítja, hogy a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybevett közreműködő magatartására nem vezethető vissza. Mentesül az utazásszervező vis maior esetén is.

 

Ha az utas szerződésszegést észlel, az utazási szolgáltatás bármilyen hibájával szembesül, a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel, vagy a helyszíni szolgáltatóval közölni, akik e bejelentésről jegyzőkönyvet kötelesek felvenni és az utasnak azt átadni. A közlés késedelméből eredő kárért az utas felelős.

 

Amennyiben az utazás során bármilyen rendellenességet tapasztalunk, amely nem felel meg az utazási szerződésben foglaltaknak, azt azonnal jelezzük az utazási iroda képviselőjének, és arról vetessünk fel jegyzőkönyvet, mert a későbbiekben csak úgy tudjuk igényünket akár a bíróságon érvényesíteni, ha a hibát azonnal jelentettük. Abban az esetben, ha az utaskísérő nem hajlandó felvenni a jegyzőkönyvet, meghallgatni a bejelentést, úgy érdemes felhívni az utazási iroda magyarországi központját, hogy intézkedjen a panasz ügyében, és kötelezze az utaskísérőt a panasz jegyzőkönyvben történő rögzítésére.

 

Ha eredeti szálláshelyünk megfelelne az eredeti szerződésben foglaltaknak, azonban a szálláshely túlfoglalás miatt nem tud minket fogadni, akkor az utazási iroda köteles helyettesítő szolgáltatást felajánlani, megtéríteni az esetleges értékkülönbözetet, a keletkezett károkat megtéríteni, illetve jogunk van elállni a szerződéstől, és követelni a teljes befizetett összeget, valamint kamatait. Az utazási iroda természetesen ebben az esetben is köteles biztosítani az utas hazaszállítását, illetve ha ezt nem tudja biztosítani, akkor utazási költségeink megtérítését is kérhetjük.