Üdvözöljük a

Elállás, szerződésmódosítás | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Elállás, szerződésmódosítás

Szerző: Bonyár Marietta | 2013. május 3.

A felek közös megegyezéssel megszüntethetik a szerződést, vagy valamelyik fél egyoldalúan felmondhatja azt. A megszűnés azt jelenti, hogy a szerződés a jövőre nézve szűnik meg. További szolgáltatásokkal már nem tartoznak a felek, azonban a megszűnésig vállalt kötelezettségeket teljesíteni kell. 

 

Az elállás a szerződés egyoldalú felmondását jelenti. Egyoldalú elállásra csak korlátok között van lehetősége a feleknek vagy a felek közül valamelyiknek. Csak az a fél lesz jogosult elállási jogával élni, akit erre jogszabály vagy szerződés feljogosít.

 

Az utas elállási jogát írásban gyakorolhatja. A szóban bejelentett elállást az utazásszervezőnek figyelmen kívül kell hagynia. Indokolási kötelezettség nélkül élhet az utas az őt megillető elállási joggal.

Az elállás a szerződés megkötésének időpontjára, visszamenőleges hatállyal szünteti meg a szerződést, így egyik fél sem követelhet teljesítést.

 

Mivel a jogszabály, illetve a szerződés maga mondja ki, hogy az utas bármikor elállhat a szerződéstől, így ez nem jogellenes cselekmény, azért kártérítés, kártalanítás nem követelhető. Azonban a kormányrendelet feljogosítja az utazásszervezőt, hogy bánatpénzt kössön ki erre az esetre. Az utas tehát csak akkor állhat el a szerződéstől, ha a szerződésben, írásban kikötött bánatpénzt megfizeti.  

 

Ha az utas az utazást megelőző 60. napnál korábban áll el a szerződéstől, az utazásszervezőnek az egész összeget vissza kell fizetnie. Nem vonhat le semmit, nem számolhat fel kamatot. Az utazás megkezdését megelőző hatvan napnál korábbi elállás esetére bánatpénz nem követelhető.

 

A rendelet két esetet szabályoz, amikor nem követlehető bánatpénz:

 

Ha az utazásszervező az utazási szerződés lényeges feltételét az indulás előtt rajta kívül álló okból kívánja jelentősen módosítani, így különösen, ha a díjemelés mértéke a nyolc százalékot meghaladja, köteles erről az utast haladéktalanul tájékoztatni.

 

Ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely – az utazási szerződés megkötését követően - a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül.

 

Érdemes tehát alaposan átgondolni az utazás időpontját, a foglalást. Abban az esetben, ha mégis közbejön valami, intézkedjünk haladéktalanul.