Üdvözöljük a

Részvételi díj | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Részvételi díj

Szerző: Bonyár Marietta | 2013. május 3.

A részvételi díj az utazási jogviszony egyik legfontosabb elemét képezi az utas szempontjából.

A szerződés megkötésekor nem kell a teljes részvételi díjat befizetni, a szerződés a meghatározott mértékű előleg átadásával létrejön. Előleg címén az utastól a díj legfeljebb 40%-ának befizetése követelhető. E szabály alól annyiban van helye kivételnek, hogy ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb előlegfizetési szabályokat tartalmaz, akkor ezeket az utazási vállalkozó az utassal szemben is érvényesítheti. A díj teljes összegének megfizetését az utazás megkezdése előtt 30 nappal igényelheti legkorábban az utazási vállalkozó. A külföldi közreműködővel kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre lehet szükség.

 

A kormányrendelet felállítja azt a garanciális szabályt, hogy az utazási szerződésben meghatározott díjak nem emelhetők, kivéve, ha a díjemelés lehetőségéről a szerződés kifejezetten rendelkezik.

 

A díjemelés ilyenkor is kizárólag, a rendeletben meghatározott körülményekben bekövetkező változások esetén foganatosítható (szállítási költségek, üzemanyagköltségek változása, az egyéb szolgáltatásokhoz kapcsolódó adó, illeték, valamint esetleges devizaárfolyamok időközi változása okán realizálható a díjösszegének emelése). Az utazási vállalkozón kívüli indokokra alapított díjemelés sem lehetséges azonban az indulást megelőző 20 napon belüli időtartam alatt.

 

Az utasnak joga van az utazást más személyre engedményezni, az engedményezés tényéről haladéktalanul köteles értesíteni utazásszervezőt. Engedményezés esetén az engedményező utas és az engedményes harmadik személy az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért, valamint az engedményezésből eredő igazolt többletköltségek