Üdvözöljük a

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Cimkék: gyakorlati ellenőrzés

Tanulószerződés kötéshez szükséges dokumentumok

2017. 01. 05. 10:56

Új tanulószerződéses jogviszony létesítésekor körültekintően kell eljárni a gazdálkodóknak annak érdekében, hogy a tanulók a gyakorlati képzésüket szabályozott keretek között, időben megkezdhessék.

Közösen a szakképzés minőségéért

2016. 10. 21. 13:03

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara a Pécsi SZC Angster József Szakgimnáziumával és Szakközépiskolájával szakképzési fórumot tartott a gépipari és az erősáramú szakképzést folytató gyakorlati képzők számára.

Szakértői továbbképzés

2016. 10. 19. 10:28

Képzőhelyek ellenőrzésével foglalkozó szakértőknek tart a kamara továbbképzést november első felében.

Még több szakmai gyakorlat

2016. 09. 05. 16:00

A 2016/2017-es tanév indulásával kapcsolatos tanulószerződéses teendők, valamint a szeptemberi szakképzési változások kapcsán a kamara szakképzési fórumot tartott.

Változás a főtevékenységű gyakorlati képzőknek

2016. 08. 24. 08:41

Szeptember elsejétől új rendelkezés lép életbe a szakképzési törvény alapján, mely befolyásolja, hogy egy gyakorlati képző hány tanulóval köthet új tanulószerződést.

Továbbfejlesztett foglalkozási naplók

2016. 07. 22. 10:19

A gyakorlati képzőhelyek visszajelzései és a szakképzési munka során szerzett tapasztalatok alapján újragondolt foglalkozási napló dokumentumok váltak elérhetővé honlapunkon az érintettek számára.

A változások bejelentése, a megfelelő együttműködés alapja

2016. 05. 26. 14:27

A szakképzési törvény szabályozásai alapján a szakképzésben résztvevő felek a törvényben meghatározott szakképzési feladatok megvalósítása és együttműködésük során kötelesek egymást a feladataik ellátásához szükséges körülményekről, adatokról, egyéb információkról kellő időben tájékoztatni.

Új év, új változások a szakképzésben is

2016. 02. 04. 13:58

A szakképzést érintő legfontosabb aktualitásokról és változásokról kaphattak tájékoztatást azok a cégvezetők, könyvelők, iskolai képviselők, akik február 3-án részt vettek a kamara által szervezett fórumon.

A gyakorlati képzőhely ellenőrzések tapasztalatai

2015. 10. 09. 12:25

Évről évre folyamatos a pozitív változás a gazdálkodók szakképzéshez való hozzáállásában. A kiterjedt tanácsadásoknak köszönhetően a szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, a kerettantervek, a szakmai és vizsgakövetelmények tartalmának ismerete, jogszabályok követése és betartása jelentősen kevesebb problémát okozott a gyakorlati képzőhelyeknek.

Autóipari képzők szakmai fóruma a kamarában

2015. 10. 02. 09:11

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési osztályának szervezésében szeptember 29-én, kedden autóipari szakképzési szakmai fórum volt a kamarában.

Olyan szakma kell a diákoknak, amellyel el is tudnak helyezkedni

2015. 04. 17. 10:57

A kormány fontosnak tartja, hogy a jövőben a diákok olyan szakmához juthassanak, amellyel el tudnak helyezkedni, és amellyel el tudják tartani magukat, családjukat - mondta Varga Mihály Vácon egy új autószerelő tanműhely átadásán csütörtökön.

Kamarai garanciavállalás a gyakorlati képzésben

2015. 03. 11. 09:39

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara tanácskozásra hívta a megyei Szakképző Intézmények vezetőit, hogy áttekintsék a Kamarai Garanciavállalási program bevezetésével felmerülő közös feladatokat.

Szakértők képzése a kamarában

2015. 02. 12. 15:38

A kamara 2014. február 11-én fórumot rendezett a gyakorlati képzőhely ellenőrzésben érintett szakértőknek, valamint az elméleti képzést végző iskolák igazgatóinak, képviselőinek.

Növekszik a kamarai garanciavállalás a szakképzésben

2015. 02. 05. 15:47

A Szakképzési Bizottság ülésén tárgyalta a Garanciavállalási Program bevezetéséhez kötődő kamarai feladatokat.

Sikeres vizsgát tettek a kamarai ellenőrzési szakértők

2014. 11. 13. 13:53

A kamara kiemelkedő szakképzési feladatai közé tartozik a szakmai utánpótlás nevelésében gyakorlati képzőhelyet biztosító gazdálkodók nyilvántartásba vétele és ellenőrzése. A gyakorlati képzőhelyek ellenőrzését végző kamarai szakértők 35 órás módszertani felkészítését szervezte meg a kamara. A képzést követően 32 fő tett sikeres vizsgát jogi, pedagógiai és pszichológiai ismeretekből.

Mit vizsgál a NAV gyakorlati képzőknél?

2014. 11. 07. 11:26

A gyakorlati képzésben résztvevő gazdálkodók szakképzési munkáját az állam támogatja. A tanulókat tanulószerződéssel foglalkoztató vállalkozások a szakképzési hozzájárulásukat, illetve adott esetben más adó- és járulékterheiket meghatározott mértékben csökkenthetik, azonban ennek felhasználását a NAV szigorúan ellenőrzi.

Elindult az ellenőrzési szakértők képzése

2014. 10. 16. 13:49

A gyakorlati képzőhelyek ellenőrzését végző kamarai szakértők 35 órás módszertani felkészítését kezdte meg a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával 2014. október 8-án.

Tanulók gyakorlati képzése az őszi szünetben

2014. 10. 16. 08:10

Beosztható-e az őszi szünet ideje alatt a tanuló gyakorlati képzésre? Mia teendő, ha a szakképző iskolai tanuló gyakorlati képzésére heti pihenőnapon, illetve munkaszüneti napon kerül sor?

Üzemorvosi vizsgálat - tanulóknak is kötelező

2014. 09. 18. 14:09

A tanuló rendszeres orvosi vizsgálatáról a gazdálkodó szervezeteknek kell gondoskodnia.

Folyamatos a gyakorlati oktatást végző cégek ellenőrzése

2014. 09. 17. 15:42

A már nyilvántartásba vett, gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezeteket kérésükre, illetve kétévenként vizsgálja a kamara, segítve ezzel a gyakorlati képzés minél színvonalasabb megvalósulását, illetve a vállalkozásokat érintő egyéb hatósági ellenőrzéseken való megfelelést.

A köztes ellenőrzés során a gazdálkodók időszakos ellenőrzésén kívül lehetőség nyílik képzési tevékenységük fejlesztési lehetőségeinek megbeszélésére is, elősegítve az új kerettantervek előírásainak való megfelelést.

Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek folyamatosan fejlesztenek és fenntartják az előírás szerinti feltételeket, határozatot kapnak a gyakorlati képzőhely megfelelőségéről.

A gyakorlati képzés első lépése

2014. 09. 11. 12:49

 

 

 

A bevezető ellenőrzés során történik meg a gazdálkodó telephelyének képzőhellyé minősítése. Ez a folyamat csak a gyakorlati képzésbe újonnan belépő vállalkozásokat érinti.

Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a bevezető ellenőrzés során az előírás szerinti feltételeknek megfelelnek határozatot kapnak a képzőhely nyilvántartásba vételéről.

 

 

 

Bekapcsolódna a gyakorlati szakképzésbe? Mit kell tennie?

2014. 09. 11. 12:44

A szakképző iskolákban tanulók gyakorlati képzésével bár számos előnnyel jár, a hazai vállalkozásoknak jelenleg mindössze néhány százaléka foglalkozik. A kamara ezért teljes körű tájékoztatással, folyamatos tanácsadással segíti, ösztönzi a tanulószerződéses diákok gyakorlati képzését.

Jövőre kevesebb tárgyból lehet érettségizni

2014. 03. 27. 14:57

A 2014/2015-ös tanévben is változnak az érettségi szabályai - huszonnégy egyedileg akkreditált tárgyat törölnek az érettségi vizsgatárgyak listájáról.

Kamarai szakértők és iskolai képviselők tájékoztató fóruma

2014. 02. 10. 08:36

Kamaránk szakképzési osztálya tájékoztató fórumot tartott február 6-án a gyakorlati képzőhely ellenőrzésben résztvevő szakértők számára.

Kamarai szakértők és iskolai képviselők tájékoztató fóruma

2014. 01. 23. 15:43

Kamaránk szakképzési osztálya tájékoztató fórumot tart február 6-án a gyakorlati képzőhely ellenőrzésben résztvevő szakértők számára. A rendezvényen képviseltetik magukat az iskolák gyakorlati képzésért felelős oktatói is, akik szintén részt vállalnak az eljárások lebonyolításában.

Változott a nyilvántartásba vételi igénybejelentő nyomtatványa!

2014. 01. 20. 09:22

Gyakorlati képzést végzők nyilvántartásba vételéhez kérjük az igénybejelentő átgondolt és pontos kitöltését, hiszen ez határozza meg az ellenőrzés típusát. Fontos, hogy bevezető ellenőrzés esetén a nyilvántartásba vételi kérelem beérkezése és az eljárás lefolytatása meg kell, hogy előzze a gyakorlati képzés megkezdését.

A Siklósi Kórház Nonprofit Kft-vel bővült a gyakorlati képzőhelyek száma.

2014. 01. 16. 08:59

A kamara által felügyelt szakmai képzések bővülése kapcsán vált szükségessé a Siklósi kórház, mint gyakorlati képzőhely nyilvántartásba vétele.

Nem volt eltiltás az idei évben - Pozitív változás a gyakorlati képzőhelyek felkészültségében

2013. 11. 28. 16:52

A szakmai utánpótlás nevelésében fontos a gazdálkodók szerepvállalása. A Kamara legfontosabb szakképzési feladatai közé tartozik, az erre vállalkozó cégek szakmai felkészítése, módszertani tanácsokkal való ellátása, törvényi előírások ismertetése, esetleges ezzel kapcsolatos változások ismertetése, s egyben a szükséges személyi és tárgyi feltételek ellenőrzése is. A magas színvonalú gyakorlati képzés feltétele továbbá az is, hogy a képzőhely technikai felszereltsége adott legyen, és képzett szakember rendelkezzen az oktatáshoz szükséges szabad kapacitással, némi pedagógiai érzékkel.

Munkavédelmi oktatás a tanulók számára

2013. 10. 31. 08:46

Szükséges-e a tanulót a gyakorlati képzés megkezdése előtt munkavédelmi oktatásban részesíteni?

Elindult a kamarai szakértők módszertani felkészítése

2013. 10. 17. 16:13

A jogszabályi változást követően megváltozott a szakértői munka tartalma, így a szakértők nem csak ellenőriznek, de szükség esetén módszertani tanácsot is adnak a gyakorlati képzőhelyek számára. Az új duális képzési formában a gyakorlati képzés jelentős része a cégeknél történik. Az ellenőrzés nem csak formai, de tartalmi, szakmai területre is kiterjed. A PBKIK szervezésében az MKIK támogatásával 2013. október 15-én elindult a gyakorlati képzőhelyek ellenőrzését végző kamarai szakértők módszertani felkészítése.

Köztes ellenőrzés

2013. 09. 13. 11:58

Ennek során a gazdálkodók időszakos ellenőrzésén kívül lehetőség nyílik képzési tevékenységük fejlesztési lehetőségeinek megbeszélésére is.

Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a köztes ellenőrzés során továbbra is fenntartják az előírás szerinti feltételeket, határozatot kapnak a gyakorlati képzőhely megfelelőségéről.

Szakképzési tájékoztató és fórum

2013. 06. 20. 12:46

Rengeteg változás történt a szakképzés szabályozásában az elmúlt időszakban, de további változások is várhatók a gyakorlati és elméleti képzésben. Ugyanakkor, egyre nagyobb gond a minőségi munkaerő utánpótlás - ami látva a demográfiai adatokat - egyre súlyosabb lesz.Csak azok tudják megoldani a munkaerő utánpótlásukat, akik részt vesznek a gyakorlati szakképzésben, és maguk gondoskodnak új munkatársak képzéséről. Éppen ezért a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara térítésmentes tájékoztató fórumot szervez, amelyre a kamara testületinek vezetőin túl meghívjuk a gyakorlati képzésben komoly szerepet vállaló cégek vezetőit és a jelenleg szakképzésben nem aktív prominens vállalkozások szakmai vezetőit is. Program és online jelentkezés:

Kinek kell szintvizsgázni még ebben a tanévben?

2013. 05. 16. 09:19

Az elmúlt években a Pécs- Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében történtek a szintvizsgák. Ennek célja az időarányos gyakorlati felkészültség mérése volt.

Gyakorlati képzőhelyek bevezető ellenőrzése, nyilvántartásba vétele

2013. 05. 15. 15:38

A szakképzésről szóló törvény értelmében a gyakorlati képzés megkezdése előtt, bevezető ellenőrzés keretében kell a kamarának meggyőződnie a képzés feltételeinek rendelkezésre állásáról.

Változások a szakképzésben - Fórum a kamarában

2016. 01. 14. 12:15

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara a 2016. évi változások és aktualitások kapcsán Szakképzési Fórumot szervez. A fórum időpontja 2016. február 3.

Szakértői vizsga

2014. 01. 21. 15:03

Kamarai szakértők módszertani felkészítését lezáró vizsga.

Szakértői felkészítés

2014. 01. 21. 14:56

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával 2014. év őszén megrendezésre kerül a gyakorlati képzőhelyek ellenőrzését végző kamarai szakértők módszertani felkészítése.

Gyakorlati képzőhely ellenőrzéssel kapcsolatos tájékoztatás.

2014. 01. 21. 13:49

A kamarák egyik kiemelt szakképzési feladata a gazdálkodó szervezeteknél folyó gyakorlati oktatás ellenőrzése, minősítése.

Szakképzési tájékoztató és fórum

2013. 06. 20. 12:19

Rengeteg változás történt a szakképzés szabályozásában az elmúlt időszakban, de további változások is várhatók a gyakorlati és elméleti képzésben. Ugyanakkor, egyre nagyobb gond a minőségi munkaerő utánpótlás - ami látva a demográfiai adatokat - egyre súlyosabb lesz.

 

Csak azok tudják megoldani a munkaerő utánpótlásukat, akik részt vesznek a gyakorlati szakképzésben, és maguk gondoskodnak új munkatársak képzéséről. Éppen ezért a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara tájékoztató fórumot szervez, melyre a kamara testületinek vezetőin túl meghívjuk a gyakorlati képzésben komoly szerepet vállaló cégek vezetőit és a jelenleg szakképzésben nem aktív prominens vállalkozások szakmai vezetőit is.

 

SZAKÉRTŐI FELKÉSZÍTÉS

2013. 09. 17. 13:05

2013. év őszén megrendezésre kerül a gyakorlati képzőhelyek ellenőrzését végző kamarai szakértők módszertani felkészítése a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával.

Szakmai szakértői névjegyzék-Gyakorlati képzőhely ellenőrzés

2015. 06. 30. 12:37

A gazdálkodó szervezetnél folyó gyakorlati képzés ellenőrzését és a képzésre vonatkozó rendelkezések megtartásának szakmai ellenőrzését az illetékes területi gazdasági kamara látja el.
Az országosan egységes szempontok szerinti ellenőrzésben kizárólag – a gazdasági érdekképviseleti és szakmai szervezetekkel együttműködve kialakított – kamarai szakképzési szakértői névjegyzékben szereplő szakértők működhetnek közre.