Kiemelt helyen a csúcstechnológia minél szélesebb megismertetése

Szerző: N.T. | 2015. február 4.

A Mig-Tig Kft. tulajdonosa Barta Sándor mindig is szívügyének tartotta, hogy a vasas szakmák alapjait a legjobb szakemberektől sajátítsák el a jövő szakmunkásai. Ennek jegyében jelentkezett a hegesztő mestervizsga-bizottság elnökének, azonban a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara kérésére további két szakma - az ipari gépész és a gépi forgácsoló mestervizsga elnöki címére is beadta pályázatát.

Eddig ezekből a szakmákból nem volt mestervizsga így most nagy kihívás az MKIK által kidolgozott tematika alapján hatékony, és elismert képzést végezni. Az igény pedig nagy hiszen a három  mestervizsgára Baranyából harminc hatan jelentkeztek.

- Miután ez év szeptemberétől már csak mesterek foglalkozhatnak a tanulókkal, amit a magam részéről egy jó döntésnek tartok, úgy gondoltam, hogy magam is részt veszek ebben - kezdi beszélgetésünket Barta Sándor. - Miután én hosszú évek óta a hegesztéssel foglalkozom, a  kamara Szakképzési Osztályával közösen úgy gondoltuk, a bizottság általunk felkérendő további tagjait a másik két szakma képviselői közül válasszuk ki.

 Kitért arra is, igyekeztek a tanfolyam tematikáját azzal a szemlélettel kiegészíteni, hogy a résztvevők sok új ismeretet kapjanak, miután  az eltelt években ezen szakmák is jelentős változáson mentek keresztül.

 - Nem kis dilemmát jelentett, hogy az új rendszer, miszerint csak mesterek foglalkozhatnak tanulókkal nem jár-e negatív következményekkel – mondja. - Éppen ezért úgy gondoltam, a szakma és a mestercím tekintélyének megőrzése érdekében a legtöbbet akkor tehetek, ha a képzésbe országosan elismert szakembereket vonunk be. A jelentkezők névsorát átnézve pedig  arra a következtetésre jutottam, a cégek biztosan a legjobb szakembereiket győzték meg arról, vállalják a megmérettetést.

 Szólt arról is, a jelentkezők összetétele érdekes képet mutatott, ugyanis egy korosztály teljesen hiányzik belőle. A mestervizsga letételére vállalkozók vagy elmúltak már ötven évesek, vagy még nem töltötték be a negyvenet.

 - Ez a tény komoly kihívást jelent a tanfolyam oktatóinak is, hiszen eltérő alapokkal rendelkezőket kell egyenletes, mindenki számára újat adó képzésben részesíteni – hangsúlyozza  Barta Sándor. -  Az ötvenes korosztály a high-tech technológiát szinte egyáltalán nem ismeri, nem használja ezeket a gépeket, berendezéseket. A fiatalabb generáció is jó tíz éve szerezte meg a szakmunkás-bizonyítványát. Az azóta eltelt idő sok újat hozott, amelynek egy részét ismerik és használják, de jellemzően csak azokkal a berendezésekkel, technológiával találkoztak, s találkoznak, ami a munkahelyükön található. A képzést éppen ezért a csúcstechnológia minél szélesebb körű  megismertetésére építettük.

  Mint mondja, hasonló a helyzet az anyagismerettel is. Itt  is számos új alapanyag jelent meg az évek sorn, amelyek megmunkálása  mindhárom szakterületen új speciális technológiákat igényel. Arról nem is beszélve, hogy az anyagvizsgálathoz ma már olyan eszközök állnak rendelkezésre, amelyek akár zsebben is elférnek, s a helyszínen elvégezhetők velük a szükséges mérések.

 Mindemellett jelentősen megváltoztak a nemzetközi szabványok is, valamint a hegesztés minőségével kapcsolatos előírások is követték a változásokat. Az utóbbi tíz évben nemcsak mennyiségük, de szakmai mélységük is megnőtt. A hegesztési feladatok  pedig ma már menü rendszerűen programozható, kisméretű, de rendkívül sokoldalú berendezésekkel  végezhetők. A forgácsoló gépeken pedig mikronnyi precizitással állíthatók elő az egyes alkatrészek, s a fordulatszámuk is a korábban használatosak többszöröse.

 A tanfolyamra előadóként meghívtak több országos szaktekintélyt is. Az elméleti ismeretek mellett a mestervizsgára történő felkészítés során nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy mindent a gyakorlatban is kipróbálhassanak a résztvevők. A tervek szerint országos vezető cégek úgynevezett demo autók segítségével mutatják be például a legkorszerűbb hegesztő berendezéseiket. Gépipari Klaszter legjelentősebb cégei szintén partnerek ebben, a gyakorlati képzés keretében több is lehetőséget teremt a csúcstechnológiák kipróbálására, bemutatására. Egyebek mellett mód nyílik a korszerű ipari gázok megismerésére, vagy arra, hogy milyen megoldások lehetségesek a hő okozta deformációk javítására.  Kiemelt helyen kezelik a leendő mesterek Y és Z generációval való foglalkozásához szükséges pedagógiai ismeretek elsajátítását, amit szintén a gyakorlat oldaláról közelítenek meg.