Üdvözöljük a

„Nem csak a verejtékünket, hanem a gondolatainkat is értékesítjük” | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

„Nem csak a verejtékünket, hanem a gondolatainkat is értékesítjük”

Szerző: N.T. | 2014. március 5.

Gazdasági és foglalkoztatási szempontból megkerülhetetlen Komlón a Ratipur Kft., amelyet 1989 óta módszeresen és tudatosan épített a vállalkozás tulajdonosa, id. Rajnai Attila. A többségi magyar tulajdonban lévő vállalkozás dinamikus fejlődését, növekedését a saját fejlesztésű poliuretán-feldolgozással előállított autófelszerelési cikkek - pl. hátsó spoilerek, oldalvédő csíkok - piaci sikere alapozta meg.

Az európai színvonalon dolgozó üzem tevékenységével a bányavidéken új iparágat honosított meg. A termékpaletta zömét az autóipari, járműipari beszállítás teszik ki, de egyre jelentősebb részt képviselnek az egyéb piacok (pl. bútoripar, játékipar) és a saját fejlesztésű termékek a cég stratégiájában. A Ratipur Kft. működésében a vevők megelégedettsége és a környezetkímélő gazdaságos termelés kulcsa a minőség. A vállalat fő alapelve: folyamatosan fejleszteni termékeik, szolgáltatásuk minőségét és munkatársaik képességeit, emellett erősíteni a környezettudatos gondolkodást.  Fontos a vállalkozás számára az innováció, kutatás-fejlesztési (K+F) feladataikat a Budapesti Műszaki Egyetemmel valamint más hazai és külföldi kutatóintézetekkel szoros együttműködésben végzik.

  2013-ban a komlói Ratipur Kft. a megye autóipari beszállítói kapacitásában is kulcsszerepet játszott. A cég valamint a hozzá kapcsolódó vállalkozások olyan magas minőségű termékeket gyártanak, amelyek nemzetközi piacon is megállják helyüket, és térségünket megjelenítik az autóipar nagy cégei felé. Ezért a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara „Baranya Gazdaságáért Díj” kitüntetésben részesítette id. Rajnai Attila cégtulajdonost. Ezt az elismerést annak a természetes személynek adományozza minden évben a kamara, aki egy-egy gazdálkodó szervezet vagy szakma érdekeit meghaladó, a megye gazdaságának egészét szolgáló kiemelkedő teljesítményt nyújtott. A kitüntetett munkája nyomán értékelhetően javult a megye gazdasági teljesítőképessége, a gazdaság számára fontos fejlesztési program valósult meg, vagy a gazdaság működési feltételeiben következett be jelentős javulás a megelőző évben.

 - A díj nagy meglepetés volt számomra, úgy gondoltam, hogy én már minden elismerést megkaptam, amit talán megérdemeltem és ami egyáltalán megkapható – mondta meghatottan a díj átadásán Rajnai Attila. – Van már életmű díjam, Komlón díszpolgár vagyok, de ez az elismerés különleges helyet foglal el a többi között. Igazán megtiszteltetés számomra. 15 évig tevékenyen részt vettem a kamarai munkában, főként innovációval foglalkoztam, és külön öröm számomra, hogy a fiam, aki ebben is követ engem, rendkívüli eredményeket tud felmutatni az innováció területén. Úgy vélem, hogy ennek a díjnak egy kis része az ő érdeme.

 - A nehéz piaci körülmények között miként tudta megőrizni pozícióját a Ratipur?

 - Tudjuk, hogy az autóipar húzóágazat, a német autóipar egyre nagyobb teret szentel annak, hogy Magyarországon bővítse beszállítói bázisát. Mi két jelentős autógyári beszállítói céget hoztunk létre, a Ratit és a Ratipurt, mind a kettőnek a fő erőssége, hogy közvetlenül  bekapcsolódik az autógyárak fejlesztő munkájába is. Tehát nem csak a termékek gyártását, hanem részben a fejlesztését is magunkra vállaljuk, ami azt gondolom, hogy a jelenkor egyik legnagyobb kihívása és feladata. Véleményem szerint azok a vállalkozások tudnak hosszú távon igazán jól prosperálni és sikereket elérni, amelyek ezt komolyan veszik, számítanak a munkatársaik kreativitására, innovációs képességeire, és hagyják őket teremteni, alkotni. Ha így van, biztos vagyok benne, hogy ránk, valamint a többi Baranya megyei vállalkozásra is szép jövő vár.

 - A díj indoklásában szerepel, hogy a Ratipur nemzetközi piacon is megállja a helyét és térségünket megjeleníti az autóipar nagy cégei felé. Miként értelmezhető ez a mindennapokban?

 - Mi elsősorban prémium kategóriájú autókhoz szállítunk alkatrészeket és felszerelési cikkeket. A BMW a legnagyobb vevőnk évi 8-900 millió forint értékű megrendeléssel.  Ha a másik családi vállalkozásunk, a Rati Kft. eredményét is hozzátesszük, az éves összes árbevételünk mintegy 3,5 milliárd forint, és ezzel jelentős nyereséget tudhatunk magunkénak. Pontosan azért, mert nem csak az verejtékünket, hanem a gondolatainkat is értékesítjük és a világ ezt sokkal magasabbra értékeli. Úgy gondolom, hogy ezen az úton kell tovább haladnunk. A fiam és kreatív csapata  teljes egészében már csak a saját fejlesztéseiket valósítja meg és szállítja be a vevőinek.