Üdvözöljük a

„Nem csak Baranya gazdaságáért dolgozunk, hanem saját jövőnkért is” | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

„Nem csak Baranya gazdaságáért dolgozunk, hanem saját jövőnkért is”

Szerző: Kis Tünde | 2016. március 30.
Cimkék: kitüntetés

Több mint három éve menedzseli társadalmi munkában a régió legnagyobb gépipari összefogását dr. Hüse István a Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter elnökeként. A klaszter folyamatos operatív és stratégiai munkát folytat és ebben komoly feladatai vannak.

Az elnök korábban úgy nyilatkozott, hogy a klaszterben egy rendkívül inspiráló, tudásban, tapasztalatban gazdag társaság szerveződött és olyan emberekkel dolgozhat együtt a klaszter célkitűzéseinek megvalósításán, akiktől minden alkalommal tanul, egy olyan közegben, ahol az összejövetelek tapasztalaton alapuló értékes véleménycserék. Dr. Hüse István emellett vállalkozásait is eredményesen menedzseli. A kamara „Baranya Gazdaságáért Díj” kitüntetéssel ismerte el tavalyi munkáját. A legmagasabb rangú kamarai elismerésben az a természetes személy részesülhet, aki egy-egy gazdálkodó szervezet vagy szakma érdekeit meghaladó, a megye gazdaságának egészét szolgáló kiemelkedő teljesítményt nyújtott. A kitüntetett munkája nyomán értékelhetően javult a megye gazdasági teljesítőképessége, a gazdaság számára fontos fejlesztési program valósult meg, vagy a gazdaság működési feltételeiben következett be jelentős javulás a megelőző évben.

 

- Az elismerés mögött hatalmas munka van – nyilatkozta a díjátadón dr. Hüse István. - De azt gondolom, ez nem egyedül az én munkám, hanem a klasztertagoké. Ebben az elismerésben az ő elköteleződésük testesül meg, amelyet én képviselek. A kitüntetést az én nevemhez kapcsolták, de ez mindnyájunk teljesítményének a visszajelzése. Hatalmas megtiszteltetés az ő bizalmukkal úgy sáfárkodni, hogy ennek eredménye és jó eredménye van.

 

- A Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter tevékenysége nem áll meg a megyehatárnál. Miként tudnak együttműködni a benne lévő vállalkozások úgy, hogy földrajzilag szétszórva találhatók?

- Ugyan a kamara kitüntetését tartom a kezemben, de a klaszter dél-dunántúli jellege nem véletlen. Nagyon tudatos volt a szervezés a tagok kiválasztásával, hogy valóban regionális klaszter legyünk. Nincs túlsúlyban sem Baranya, sem Pécs, gyakorlatilag egyenletes a területeloszlás, így Tolna és Somogy megye is megfelelő módon reprezentált a klaszterben. A következő időszakban a klaszter taglétszámának bővülése várható. Úgy látom, befejeződött az alapozás, ezután azoknak az értékeknek a megtartása mellett folyhat a további munka, amelyek eddig is jellemzőink voltak. Én magam a paksi Gépszer Kft.-n keresztül vagyok tagja a klaszternek.

 

-  A Baranya Gazdaságáért Díj új tulajdonosa milyennek ítéli ma Baranya gazdaságát? Miként lehet ilyen depressziós közegben kiemelkedő teljesítményt nyújtani?

- Ezen nem lehet kívül rekesztenünk magunkat, hiszen ha Baranya gazdasága depressziós, akkor a Baranyában élő emberek is depressziósak, így a munkavállalóink is, és ezáltal a cégünk is depressziós lesz. Klaszterünk azt tűzte ki célul, hogy lehetőségeink szerint változtassunk ezen, többek között a szakképzéssel. Mondhatnám azt is, hogy nem csak Baranya gazdaságáért dolgozunk, hanem a gyerekeink jövőjéért, a saját jövőnkért is – annak, hogy az ennek érdekében végzett feladatok sikere egyben Baranya gazdasági érdekét is jelentik, külön örülök.

 Amikor azt kérdezik tőlem, hogy sikeres vállalkozást vezetek-e, minidig azt válaszolom, hogy vezettem, mert csak a múlt idő igaz. Minden cég életében múlt idő a siker, ezt a játékot a sírig játsszuk, csak a nekrológban lehet kijelenteni: sikeres vállalkozó volt. A státusz bármikor változhat, nincs olyan helyzet, amikor hátra lehet dőlni, meg lehet nyugodni, mert már nincs előttünk teendő, feladat. Igaz az a közhely, hogy aki megáll, lemarad.

 

- Hol van az ember pályafutásában az értéke ennek a díjnak? A partnerek szemében mit jelent ez az elismerés?

- Őszinte leszek, nem tudom! Nem azt érzem, hogy ezt a díjat én kaptam - úgy gondolom, hogy a Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter kapta, a tagjaink munkáját ismerték el vele.

 

- Milyen felelősséggel jár a jövőre nézve, hogy most ön kapta a Baranya Gazdaságáért Díjat?

- Mindig van felelősségünk mindenben. A mi munkánkban, cégvezetőként és tulajdonosként nincs olyan, hogy valaminek nincs felelőssége. Nem választott funkcióban vagyunk, így a következményeket is mindig viselnünk kell, nem háríthatjuk azokat másra. Döntéseinkkel nem csak a pozíciónkat, az egzisztenciánkat, a jövőnket, hanem a munkatársaink egzisztenciáját, jövőjét, és a befektetéseinket kockáztatjuk. Semmi sincs, amivel kapcsolatban ne fogalmazhatnám meg a felelősséget, és nincs semmi, aminek egy cégvezető ne vállalná a felelősségét. Azt gondolom, hogy ekkor beszélhetünk cégről, és nem a pejoratív értelemben vett vállalkozóról.