Üdvözöljük a

Open4Business – Az üzlet házhoz jön | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Open4Business – Az üzlet házhoz jön

Szerző: Kis Tünde | 2017. szeptember 6.

Európai cégek képviselői, diplomaták és testvérvárosok képviselői érkeznek október 4. és 6. között a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarába, hogy a helyi vállalkozásokkal partnerségeket, üzleti kapcsolatokat építsenek az Enterprise Europe Network dél-dunántúli irodája által szervezett Open4Business rendezvényen. Az üzletember-találkozó mellett plenáris ülések, fórumok, egyéni tanácsadások, céglátogatások és networking események is helyet kapnak. Az idei témák, a főbb szektorok: a tudásgazdaság, a gépipar, a kreatív ipar, a kereskedelem, a női vállalkozók, a klaszter együttműködések és az innováció. A rendezvény része lesz a Connect-IT IT klaszter konferencia, a Design Pécs, valamint a Duna Régió Stratégia konferencia.

A külföldi piac elérése nem álom

 

A kamara nemzetközi kapcsolatokért felelős alelnöke volt évekig Lakics Péter, így pontosan látja, hogy Baranya megye vállalkozásainak milyen az aktivitása a nemzetközi gazdasági kapcsolatokat tekintve.

- A statisztikai adatok alapján a megye az utolsók közé tartozik, mind az exporttevékenységet, mind a külföldi működő tőkét tekintve. Az elmúlt években azért számos jó példával és előremutató tevékenységgel találkoztunk. Kamaránk is fontosnak tartja a cégek exporttevékenységének fejlesztését, ezért exporttréninget szerveztünk az egyetem bevonásával, működtetjük és koordináljuk a legkülönbözőbb nemzetközi platformokat, amelyek közül is kiemelkedik az Enterprise Europe Network program.

 A fejlesztő és innovatív cégek már évek óta ráébredtek, hogy a globális piac méretéből adódóan sokkal nagyobb lehetőséget jelent, mint hazai piacra dolgozni. Önkéntes kamarai tagjaink közül a gépipari cégek nagy része már most is az árbevételük 50%-át meghaladó mértékű exporttevékenységet menedzsel. Saját vállalkozásunk, a Lakics Gépgyártó Kft. is francia, német, angol, skandináv piacokra dolgozik. Kifejezetten előremutató például a Noosibo sikere, akik ma már Pécsről a tengerentúlra is szállítanak az innovatív orvostechnológiai eszközből.

- A PBKIK miként tudja segíteni a nemzetközi gazdasági kapcsolatok építését?

- Működtetjük az Enterprise Europe Network rendszert, amely az EU egyetlen üzleti és innovációs hálózata. A rendszer célja, hogy nemzetközi üzleti és KFI partnerségeket generáljon, ehhez a dél-dunántúli cégeknek angol nyelvű szakmai profilokat készítünk és világszerte több mint 50 ország tanácsadói hálózatába menedzseljük ezeket. Így sok nemzetközi kapcsolat kamaránkon keresztül született, amely akár üzleti együttműködésben, akár közös innovációs pályázati programban testesült meg.

 A kamarai keretek között működő Magyar-Horvát Tagozat is rendszeresen szervezi a határon átnyúló partneri kapcsolatokat a vállalkozások között. Liszácz Mihály a Tagozat elnökeként koordinálja a programszervezést, így tavasszal 30 fős horvát-bosnyák delegációt, augusztus végén szerb delegációt fogadunk a kamarában. Minden ilyen kezdeményezést a cégek „nyelvére" és hasznára igyekszünk fordítani, gyakorlati előnyöket és hasznot teremtve.

 A kamara működteti a Pécs Economy internetes portált, amely a külföldi vállalkozások és potenciális befektetők tájékoztatását szolgálja. Folyamatosan frissítjük a portál tartalmakat, innen elérhetők a befektetőket tájékoztató statisztikai adatok és elemzések, a grafikai elemekkel kiegészített filmek és videók.

 Az általam vezetett Iparfejlesztési Bizottság is célul tűzte ki a helyi cégek nemzetközi láthatóságának segítését és a külföldi befektető vonzást. A két folyamatot egymással harmóniában és egyeztetve kell menedzselni. Jelenleg a kamarai kollégák is dolgoznak egy finn potenciális befektetővel és a városba/megyébe érkező külföldi delegációkat is szakmai információkkal látják el. Ez egy közös tanulási folyamat, a befektetni vágyók kérdéseinek fókusza általában a munkaerő - képzés - kedvezmények és logisztika, így ezeken a szakmai területeken folyamatosan egyeztetnek a bizottsági tagok is egymással, a hivatali munkatársak pedig képzik magukat.

 Sok példa mutatja, hogy szervezetten és előkészítést követően a külföldi piac elérése nem álom. Jó termékre van szükség, amelyhez marketing és a piaci bevezetéshez kapcsolódó szakmai menedzsment szükséges. Persze nyelvtudás nélkül nem megy. Hiányosság az előbb említett kompetenciák területén van, a szeptemberben induló KKV Akadémia programjában igyekszünk minden kihívásra válaszokat adni.

- Tavaly igen sikeres volt az Open4business rendezvény. Mi lehet a haszna a tavalyi ill. az idei rendezvénynek a baranyai vállalkozások számára?

- Hiába vált virtuálissá a világ, az emberi kapcsolatok még nem írhatók felül. Az Open4Business programon 2 napon keresztül a helyi cégeknek lehetősége van külföldi cégvezetőkkel személyesen tárgyalni és kapcsolatot építeni. Tavaly 13 országból közel 60 cégvezető érkezett, és összesen több mint 250 tárgyalást bonyolítottak a hazai cégekkel. Idén a PTE is társszervezője az eseménynek, reményeink szerint 15 ország releváns vállalatai jönnek Pécsre, hogy üzleteket kössenek.  

 

A PTE a megfelelő szaktudással és nyelvismerettel felvértezett munkavállalók felkészítéséért

 

Idén a Pécsi Tudományegyetem kiemelt partnerként támogatja a közös célok megvalósítását, a pécsi egyetemalapítás 650 éves jubileumi projektjének támogatásával például áprilisban megalakult a PTE Diaszpóra Projekt Hálózat.

- A PTE, mint nemzetközi képzőhely, jelenleg több mint 3 300 külföldi hallgató oktatását végzi, emellett az Erasmus és más európai uniós programokban való aktív részvétellel segíti a magyar hallgatóit abban, hogy nemzetközi tapasztalatokat szerezzenek. Ez a kétirányú kapcsolat jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a nálunk végzett alumni tagjai zökkenőmentesen illeszkedjenek be az olyan multikulturális közegbe, mint a nemzetközi nagyvállalatok. Másrészről, a PTE tudományos kutatási projektjeinek innovációtartalma - főként az orvosi, biológiai, vagy műszaki területeken - olyan üzleti potenciállal bír, melyből kialakuló spin-off cégek nemzetközi részvétellel jöhetnek létre. Harmadrészt, például a PTE Közgazdaságtudományi Karán működő Simonyi Növekedési Program lehetőséget biztosít a hallgatók, de akár más vállalkozójelöltek üzleti ötletének csiszolására, startup elindítására. E tevékenység része a PBKIK-val együttműködve pl. az Önindító programban, vagy az exportorientációs képzésekben való aktív részvétel - válaszolja Jarjabka Ákos, a PTE Diaszpóra Projekt Hálózat rektori megbízottja arra a kérdésre, hogy az egyetem miként segíti a nemzetközi üzleti kapcsolataikat építeni kívánó magyar vállalkozásokat. - Közvetlen módon a duális képzések elindítása és működtetése is támogathatja már középtávon a nemzetközi vállalatok régiónkban történő megjelenését és letelepedését. Kiváló alkalom tehát számunkra, hogy társszervezőként és -finanszírozóként becsatlakozzunk a PBKIK által szervezett Open4Business konferenciába, mellyel párhuzamosan folynak majd a PTE által rendezett Innovációs napok is.

- Miről szól a PTE Diaszpóra Projekt Hálózat?

- Az EMMI által meghirdetett „Fokozatváltás a felsőoktatásban” koncepció elveinek megfeleltetve a PTE rektori programjának jelenleg is része a PTE nemzetköziesedésének segítése, összekötve a magyar ügyek felvállalásával. E program keretében jött létre a PTE Diaszpóra Projekt, mely a 650 éves egyetemalapítási jubileum kapcsán a 2017. március 31. és április 2. között megrendezett Magyarok II. Kulturális Világtalálkozóján életre hívta a PTE Diaszpóra Projekt Hálózatot. A Hálózat célja, hogy patronálja a tömb-, szórvány-, és diaszpórában élő magyarság identitásának megőrzését, az egymás közti kulturális és gazdasági kapcsolatok kialakítását, fejlesztését, valamint közös projektek indítása és szervezése a tagok aktív közreműködésével. Jelenleg 14 országból, több mint 60 egyéni és szervezeti tagja van a közösségünknek. Rövidtávú céljaink közt szerepel, hogy olyan pályázati forrásokat célozzunk meg közösen, amellyel fejleszteni tudjuk a Hálózatot, s kiterjesszük annak hatókörét a főbb magyar közösségekre a Kárpát-medencében és a nagyvilágban.

- Az egyetem számára miért fontos, milyen előnyei származnak abból, ha erősödnek a megye, a régió vállalkozásainak külföldi gazdasági kapcsolatai?

- Hiszem, hogy a PTE nem lehet sikeres Pécs városa és a régió nélkül, de ez fordítva is igaz. Amennyiben a régió prosperál, gazdaságilag és kulturálisan fejlődik, akkor munkahelyeket tart fenn és hoz létre, csökkenti az elvándorlást, növeli a családok és a gyermekek számát, a vállalkozói kedvet, mely aztán visszahat a közép- és felsőfokú oktatásba jelentkezőkre, nemcsak a lélekszám növekedése által, hanem a munkáltatók képzett munkaerő iránti igényének felerősödésével is. E multiplikatív hatás eléréséért a helyi gazdálkodó szervezetek és kamarák is sokat tehetnek, de az alapvetően forráshiányos környezetben a külföldi működő tőke beáramlásának és helyben tartásának kiemelt szerepe van a fejlődésben. Ezért van szükség megfelelő infrastruktúrára, utakra, ipari parkokra, beruházási kedvezményekre, de megfelelő, gyakorlatias szaktudással és nyelvismerettel felvértezett munkavállalókra is, akik felkészítésében a PTE-nek kiemelt felelőssége van.

 

A Duna Stratégia a vállalkozások kapcsolatépítéséért

 

A vállalkozások versenyképességének és klaszterek regionális együttműködésének erősítéséért létrejött Duna Régió Stratégia 8-as prioritását közösen koordinálja Baden-Württemberg és Horvátország, a soros magyar elnökség kapcsán kiemelkedő lehetőség lesz a pécsi nemzetközi üzleti fórum a térség vállalkozóinak személyes találkozójára, és elsőként itt értesülhetnek a klaszterek egy direkt nekik szánt új finanszírozási lehetőségről is.

 - Hosszú előkészítést igényel egy-egy nemzetközi szintű konferencia és üzletember-találkozó megszervezése. Az Open4Business októberben Pécsett tartandó üzleti fórum idei szervezése kapcsán azonban azt tapasztalta a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, hogy egyre több nemzetközi szervezet figyelt fel a lehetőségre, és ajánlotta fel együttműködését a szervezéshez – mondja Schmidt Enikő, a kamara Kereskedelemfejlesztési Osztályának vezetője. - Már a regisztráció kezdete utáni egy hónapon belül 10 ország 67 vállalkozójának profilját és tárgyalási szándékát láttuk a szervezést és lebonyolítást szolgáló B2B platformon. A program mintegy 150 vállalkozásnak biztosít majd igény szerint 1-3 napos programot, összesen 500 kétoldalú személyes tárgyalási lehetőséggel. Egészen különlegesnek ígérkezik az összefogás, a Pécsi Tudományegyetem PTE Jubileum 650 Projektiroda, a PTE Diaszpóra hálózat, a Temesvári Kreatívipari Klaszter, a Duna Régió Stratégia Baden-Württembergi irodája, a Magyar Nemzeti Kereskedőház és az Enterprise Europe Network nemzetközi vállalkozásfejlesztési hálózatának munkatársai mind azon dolgoznak, hogy a hazai vállalkozók megfelelő külföldi partnereket találjanak, akikkel itt helyben, Pécsett tárgyalhatnak. 

 - Milyen módon segíti a Duna Stratégia a vállalkozások kapcsolatépítését? Mit érdemes tudni erről a projektről?

- A soros magyar EU-elnökség egyik kiemelkedő eredményeként az állam- és kormányfők 2011 júniusában végső jóváhagyásukat adták az Európai Unió második makro-regionális fejlesztési koncepciójának elindítására. A 14 országot összefogó stratégia célja 11 szakterületen összehangolni a fejlesztéspolitikákat a régió összeköttetéseinek javítása, a környezetvédelem elősegítése, a jólét növelése és a régió megerősítése érdekében. Magyarország három kiemelt jelentőségű területen vállalt koordinációs szerepet: a fenntartható energia használatának ösztönzése témakörben Csehországgal, a vizek minőségének helyreállítása és megőrzése fejezeten Szlovákiával, valamint a környezeti kockázatok kezelése területen Romániával közösen. A Stratégia főbb irányainak alakítása ismételten hazánk kezében van, hiszen Magyarország tölti be az együttműködés soros elnökségét és megrendezi annak Éves Fórumát 2017. októberében. Emellett a korábbi időszakhoz képest lényegesen nagyobb arányban hazai szervezetek koordinálhatják a Stratégia végrehajtását célzó transznacionális együttműködési projekteket.

 

Connect-IT IT klaszter konferencia

 

Az Open4Business rendezvény részeként rendezik meg a Connect-IT IT klaszter konferenciát, amely - a 2011 óta megtartott összes többi társához hasonlóan - az ICT szektor aktuális kérdéseivel foglalkozik.

- Az utolsó rendezvény óta eltelt évben óriási fejlődésen ment keresztül a helyi startup ökoszisztéma. Míg a kezdeti években elősorban iparági kérdésekkel és a helyi kkv-szektor megerősítésének kérdése (pl. külpiacra lépés támogatása) kerültek előtérbe a rendezvényeken, addig az utóbbi évek slágertémájává az oktatás vált. Jelenleg már ezen a területen is folynak programjaink, így újabb kihívásokat kerestünk – mondja az Információmenedzsment Innovációs Klaszter elnöke, Brachmann Ferenc. - Az utóbbi néhány évben hatalmasat fejlődött a helyi startupok világa. Míg ilyenről a korábbi években nem is beszélhettünk, ma már több helyi, vagy pécsi kötődésű startup vállalkozás is komoly nemzetközi sikereket tudhat magáénak. Ezt a világot szeretnénk megmutatni, illetve a szélesebb körvélemény figyelmének középpontjába helyezni.

- Az IT klaszter megmutatkozási lehetőségeit, kapcsolatépítését miként támogatja ez a rendezvény?

- A CONNECT-IT Konferenciák jellemzően pozitív csalódást jelentenek a résztvevők számára. Az utóbbi években már számtalan dicséretet kaptunk a résztvevőktől, ezen a téren igyekszünk ismét hozni a megfelelő színvonalat. Ezt leginkább jó személyes kapcsolatokkal lehet elérni, mely színvonalas előadókat, illetve előadásokat eredményez. Fontos továbbá az érdeklődés követése: folyamatosan változik az ICT szektor érdeklődési köre a régóban, ennek nem követése végzetes hiba lenne.

- A baranyai ICT potenciál, tudás eladható-e külföldön, egyáltalán milyen kapcsolódási pontok vannak az itteni IT vállalkozások és a nemzetközi piaci szereplők között?

- Ez nem kérdés, sőt. A baranyai ICT szektor többségében exportál. És ez nem csupán az IT Services-nek köszönhető. A hazai kereslet gyengesége már a válság előtt is mutatkozott, így az utóbbi 8-10 évben sikeres informatikai cégek szinte kivétel nélkül exportra vagy exportra is termelnek. Nagy mértékben jellemző továbbá, hogy aki számviteli értelemben hazai piacra értékesít, az is egy vagy több áttéten keresztül exportra termel. A hazai ICT piac keresleti oldala igen gyenge, így ezen szektor tekintetében nemzetközi szinten versenyképes a hazai gazdaság.

 

Ismét DesignPécs az Open4Business mellett

 

A DesignPécs rendezvénysorozatot idén szeptember 29. és október 8. között rendezi meg a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara.

- A két program összekapcsolódása kézenfekvő volt, hiszen a DesignPécs elsődleges célja a régió kreatív ipari vállalkozásainak támogatása. Erre az egyik legjobb mód, ha az üzleti partnerek, úgymond házhoz jönnek – foglalja össze Rozs Eszter szervező. - A DesignPécs az idei évtől kétnyelvű, de a munkanyelve a magyar, az Open4Business rendezvény munkanyelve angol, de a programok jó része magyar nyelven zajlik. Így nagyszerűen kiegészítik egymást.

 - Milyen a baranyai dizájntervezők, - szakemberek termékei iránti külföldi érdeklődés? Várhatóan lesz-e a DesignPécsen bemutatkozó dizájnosok részéről résztvevő az üzletember-találkozón?

- Természetesen az üzletember-találkozó egy húzóerő, ez egy olyan sarkalatos pontja a DesignPécsnek, amely miatt érdemes jelentkezni. Már az online jelentkezés során eldönthetik a DesignPécs partnerei, hogy érdekli-e őket ez az üzleti lehetőség, vagy sem. Gyakorlatilag bármelyik tervező találhat magának üzleti partnert a találkozón, hiszen az Open4Business főbb területei közé tartozik a kreatív ipar.

Már eddig is volt kereslet ékszerre, ruhára, gyerekjátékra, gyermekeknek szóló termékekre, kozmetikumokra és még jó pár más területre az Enterprise Europe Network hálózat keretein belül. Hozzám magától értetődően azok a megkeresések kerülnek, amelyek valamelyik kreatív ipari partnerünk számára relevánsak lehetnek.

Remélem, hogy sokakkal fogok találkozni az üzletember-találkozón a DesignPécs részvevői köréből! Ez egy nagyszerű lehetőség, hiszen a kamara potenciális partnereket, helyszínt, tolmácsot és tanácsadókat is biztosít a rendezvényen, mindezt díjmentesen.

 - Miként segíti a kamara dizájnterületen dolgozók nemzetközi piacra jutását?

- Elsődleges eszközünk az Enterprise Europe Network hálózat, mely által előkészíthetjük a külpiacra lépést, az Open4Business rendezvényhez hasonló üzletember-találkozókat szervezhetünk, nemzetközi együttműködési megállapodásokat segítünk elő, pályázati tanácsokat adunk, illetve iparjogvédelmi aspektusokból vizsgáljuk meg a partnereink igényeit.

 

Új információkat, partnereket, közös pályázatokat kapott a DDGK

 

A Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter munkatársai elsősorban klaszterek, hálózatban működő szervezetek képviselőivel folytattak tárgyalásokat a tavalyi rendezvényen, emellett műszaki egyetemekkel, tudásközpontokkal, technológiai újdonságokat hozó cégekkel igyekeztek elindítani az együttműködéseket. Mint Szabó Berta klasztermenedzser mondja, az egyeztetések elsősorban az üzletfejlesztés, a képzésfejlesztés és a pályázati együttműködések témakörökben zajlottak.

- Miként értékelhetők a tárgyalások sikere?

- Az üzletember-találkozók a személyes kapcsolatfelvételre adnak lehetőséget, egy tárgyalásból rendszerint nem következik azonnal szerződés, megállapodás, ez hosszabb előkészítő munka eredménye lesz. A tárgyalások alkalmával elindítunk egy megismerési folyamatot, a széles működési spektrum áttekintése során feltérképezzük az együttműködési lehetőségeket, majd kiragadjuk azokat a pontokat, melyek valóban relevánsak, életképesek és mindkét fél érdekeit támogatják. A tárgyalásokat követő utómunkálatok is nagyon fontosak, azaz, amit elkezdtünk, folytassuk, a kialakított kapcsolatok élők maradjanak. Az Open4Business eredményeként az elmúlt 1 évben sikerült több külföldi klaszterrel valódi közvetlen kapcsolatot tartani, számos hasznos információval, közös pályázatokkal és lehetőségekkel gazdagodott a DDGK.

- A klaszter kapcsolatépítési lehetőségeiben, munkájában milyen szerepe van egy ilyen rendezvénynek?

- Kiemelem az Open4Business hatékonyságát, a DDGK részéről 15 szervezett tárgyalást folytattunk. Emellett említhetem a számos kötetlen, de legalább olyan fontos beszélgetést a „Get together” és a Networking - Garden Party programrészben. A rendezvény főszervezője a kamara, mellette kiemelt partnerként szerepel a DDGK, amely az Open4Business népszerűsítésével, a klasztertagok partnereinek meghívásával, aktivitásával segíti elő a dél-dunántúli gazdaság dinamizálását. Reméljük, más régiós cégek is profitálni tudnak majd a felkínált lehetőségekből.

 

Előre fel kell készülni a tárgyalásokra

 

A tavalyi Open4Business rendezvényen a pécsi RG Net Kft. ügyvezetője, Herbály István folytatta a legtöbb üzleti tárgyalást. Hogy miért volt jó lehetőség a számára a rendezvény és milyen eredményt hozott, erről kérdeztük az üzletembert.

- Általában minden találkozóra, rendezvényre úgy érkezem, hogy konkrét céljaim vannak, amiket el szeretnék érni. Talán ezért lehetett nekem a legtöbb tárgyalásom, mert nem ott, helyben próbáltam meg kitalálni, ki lehet érdekes, hanem igyekeztem mindent előre leszervezni. Ilyen szempontból nagyon jó lehetőség egy ilyen rendezvény, hiszem koncentráltan vannak jelen az üzletemberek, és igazán hatékonyan lehet releváns tárgyalásokat bonyolítani.

A rendezvény sok ígéretes kapcsolata közül kiemelem azt a szlovák céget, amely azóta a partnerünk lett, és a technológiáját egy országos rendszerhez készülő pilot projektben is alkalmazzuk.

- Ezen a kamarai rendezvényen kívül milyen csatornákon éri el a potenciális külföldi ügyfeleket?

- Sok csatornán próbálkozunk, de nagyon vegyes eredményekkel, és az igazi áttörés még várat magára. Igénybe vesszük a MNKH irodáinak segítségét, használjuk a konzuli hálózatot, de privát vállalkozásokkal is együttműködünk.

- Az ön tapasztalata szerint mivel, hogyan érdemes készülniük azoknak, akik idén üzleti tárgyalást szeretnének folytatni az Open4Business-en?

- Ahogy korábban említettem, mindenképp készülni kell. Előre megnézni a résztvevők névsorát, és előre egyeztetni is találkozókat. Erre a rendezvény IT-háttere nagyon jó támogatást ad.