Országosan is elismert a Baranya Megyei Békéltető Testület munkája

Szerző: Kis Tünde | 2016. június 2.

Tíz évig, 2005 és 2015 között elnöke, előtte pedig – a megalakulását követő öt évben – elnökhelyettese volt a kamara mellett működő Baranya Megyei Békéltető Testületnek dr. Bodnár József. A jogász végzettségű szakember részt vett a fogyasztóvédelmi jogszabály-alkotási munkálatokban, elnöki ténykedése alatt javult a fogyasztóvédelem hatékonysága és ezáltal a testületet működtető kamara eredményessége. A kamara Kiváló Kamarai Munkáért Díjat adományozott dr. Bodnár Józsefnek.

- A békéltető testületek feladata a fogyasztói jogviták a bírói útnál rugalmasabb, gyorsabb tárgyalása, ám amíg a bíróság ítélete jogerős és kötelező a felekre nézve, addig a békéltető testület döntése, határozata csak abban az esetben az, ha a vállalkozás aláveti magát a testület határozatának – foglalja össze röviden a testület működésének lényegét dr. Bodnár József. – Ezen kívül a békéltető testület - mint ahogy a nevében is benne van – békéltet, azaz a meghallgatás során hivatalból köteles egyezséget létrehozni a felek, a fogyasztó és a vállalkozás között. Az elmúlt 15 évben nagyon sok ügyet tudtunk egyezséggel megoldani. A kezdeti csekély ügyszám ugrásszerűen megnőtt az évek során, mára elérte azt a plafont, amin már nem nő túl, úgy 380-400 üggyel foglalkoztunk éves viszonylatban.

 

- Mi jelentett a legnagyobb kihívást a békéltető testület számára az elmúlt években?

- A legnagyobb problémánk az elmúlt években az, hogy a pénzügyi támogatás, amit a költségvetés biztosít a megyei békéltető testületek számára, már nem elég az ilyen magas ügyszám letárgyalására. A hozzánk beérkező ügyek csak mintegy 2/3-át tudjuk végigvinni, a többit át kell vinnünk a következő esztendőre.

 

- Mennyiben segítette a kamara a békéltető testület munkáját?

- Mivel a békéltető testület nem önálló személy, így nem lehet címzettje a költségvetésből érkező támogatásnak, tehát ahhoz, hogy működni tudjon, kell egy befogadó. A jogszabály annak idején úgy döntött, hogy a megyei kereskedelmi és iparkamarák legyenek a befogadók, ők gondoskodjanak a működéshez szükséges feltételekről. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara mindent megtett annak érdekében, hogy a Baranya Megyei Békéltető Testület jól végezze a munkáját, ez is hozzájárult ahhoz, hogy országosan is elismerik a tevékenységünket.

 

- A legutóbbi elnökválasztáson nem indult. Miért?

- A kezdet kezdete óta tagja vagyok a békéltető testületnek, az első néhány évben mint elnökhelyettes, azt követően pedig 2016. január 1-ig mint elnök. Az elnöki pozíciót választással lehet betölteni 4 éves ciklusidőben, és én erre az új ciklusra már nem vállaltam a jelölést. 71 éves vagyok, jöjjenek a fiatalok, de természetesen mint tag változatlanul dolgozom a testületben.