Üdvözöljük a

PTE Innovációs és Ipari Tanácsadó Testület | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

PTE Innovációs és Ipari Tanácsadó Testület

Szerző: Kis Tünde | 2018. március 7.

A helyi vállalkozások aktív közreműködésével, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara titkárának elnökletével megújuló szakmai testület kezdte meg munkáját a Pécsi Tudományegyetemen. A PTE Innovációs és Ipari Tanácsadó Testület a gazdaság és az egyetem kapcsolatának szorosabbra fűzését, a kutatás-fejlesztési eredmények társadalmi megvalósulását segíti elő.

Hogy miként alakul az egyetemi kutatások menedzselése és szervezése, milyen szervezeti rendszer támogatja a folyamatot, ezt Jenei Zoltántól, a Pécsi Tudományegyetem kancellárjától kérdeztük.

- Az egyetemen belül két nagy szervezeti egység foglalkozik e területtel: a Szentágothai János Kutatóközpont és a Kancellárián belül a Pályázati Igazgatóság. A Szentágothai Kutatóközpontban létrejött magas színvonalú koncentrált kutatási facilitás, valamint a kutatócsoportok szellemi tőkéje jó lehetőséget kínál a piaci alapon történő K+F megrendelések fokozására. Sőt, ma már együttműködik vállalatokkal, igyekszik rugalmasan reagálni a kutatási trendekre, a tudásalapú gazdaság igényeire. Ha lassabban is, mint szerettük volna, de körvonalazódik az egyetem egészségiparban és környezetiparban tevékenyen részt vevő szerepe.

 Lényeges kiemelni a Kutatáshasznosítási és Technológia-Transzfer Osztály működését, amely több mint tíz éve áll a kutatók, hallgatók és üzleti partnerek rendelkezésére. A gazdasági trendekhez való szükségszerű alkalmazkodás következtében tevékenysége jelentősen felértékelődött. A szervezeti egység feladata, hogy az egyetem tudásbázisát hatékonyan bekapcsolja az innovációs folyamatokba, ezáltal a kutatás-fejlesztési eredmények, találmányok a gazdaság és a társadalom számára valódi értéket képviselő innovációkká válva hasznosuljanak.

 

- Az Szentágothai Kutató Központ célrendszere az egyetem kiválóságát támogatja, az új tanácsadó testület alapvetően helyi cégek vezetőiből áll. Mit gondol a helyi gazdaság és a kutatások szimbiózisáról?

- A testület tagjai kapcsolatrendszerük által tanácsokkal, ötletekkel, piaci ismeretekkel segítik a kutatóközpont és rajta keresztül az egyetem működését. A régiós gazdasági élet élénkítése mellett cél a kutatások és a piaci szereplők közötti együttműködések erősítése, a piaci igényekre választ adó fejlesztések növelése, a kutatás-fejlesztési piaci igények és a kutatási kapacitások egymásra találása. A szakmai fórumok szervezése mellett a helyi gazdasági igények megfogalmazásán túl képesnek kell lenniük új K+F+I „projektek” mentén aktivitásokat szervezni, a helyi (Baranya-Somogy-Tolna-Zala) gazdasági szféra innovációs szükségleteit közvetíteni a kutatók felé, új piaci alapú kutatási javaslatok megfogalmazására és akár az ITT tagok cégein keresztül azok megszervezésére.

 Élő, értékalapú, működő, eredményorientált testületi munkát várunk, amely a Szentágothai Kutatóközponton túl az egész egyetem vállalkozói képességét növeli, és a régiós gazdasági életben is pezsgést hoz.

 

- Rengeteg pozitív változás elindult az egyetemen az intézmény és a gazdaság kapcsolatának erősítésére, ezek közül melyeket tartja a legfontosabbaknak?

- Két irányból is határozott lépéseket tettünk e tárgykörben: egyrészt a Kancellárián belül a személyi állományt tekintve is erősítettük azon szervezeti egységeinket, amelyek feladata a vállalkozások és az egyetem közötti kapcsolatok ápolása. Emellett újragondoljuk az egyetem tulajdonában álló gazdasági társaságok feladatait annak érdekében, hogy hatékony támogatóivá válhassanak az említett folyamatoknak.

 Másrészről olyan szoros együttműködési megállapodásokat sikerült tető alá hoznunk akár az elmúlt szűk félévben is – nem egy esetben közösen dolgozva Pécs város vezetésével, valamint a kamara képviselőivel , mint a Magnus Aircraft Zrt.-vel kötött megállapodásunk. Mint ismert, a könnyűszerkezetű repülőgépek gyártásával foglalkozó cég 105 új munkahely kialakítását tervezi Pécsett. Ugyancsak említést érdemel a Foss magyarországi leányvállalatával, a Soft Flow Hungary Kft.-vel aláírt együttműködési megállapodásunk, amely cég a következő 3 év során több mint 80 új kutatói állást kíván létrehozni Pécsett, ez a magasan képzett munkaerő helyben tartása miatt is nagyon fontos lépés.

 

- Mit üzen a helyi cégeknek?

- Először is azt, hogy az egyetem nem elefántcsonttorony. A körülöttünk lévő, változó világ is arra ösztönöz, hogy minél több és dinamikusabb párbeszédet folytassunk: kölcsönös igényekről, elvárásokról, a felek számára előnyös üzletről, az egyetemen felhalmozott tudás gyakorlati hasznosításáról és főleg, a „hogyan”-ról.

 Persze, tisztában vagyunk vele, hogy az ötletek, kutatások üzleti hasznosításának feltétele a sok pénz, az együttműködési készség, a szellemi tulajdon védelmének megszervezése, a licenc és know-how kidolgozás, az értékesítés, a spin-off és startup cégek alapítása, működtetése, értékesítése, a gyakorlatorientált oktatás és még sorolhatnám. De kijelenthetem, hogy az egyetem elkötelezett és elszánt a tekintetben, hogy a változások motorja legyen. Határozottan állítom, hogy a térség sikerességének záloga az egyetemi tudás megnyitása a helyi, regionális ipari szereplők előtt, amely együttműködés mágnesként hathat a befektetők számára is, akik egyszerre keresik a kutatás-fejlesztési infrastruktúrát és tudáspotenciált, valamint az innovatív beszállítókat.

 

Ipari együttműködési kódex és ipari-műszaki kutatócsoport létrehozása

 

A PTE Innovációs és Ipari Tanácsadó Testület elnöki posztjára Rabb Szabolcsot, a kamara titkárát kérték fel. A testület célja, hogy a központ kutatási céljait közelebb hozza az ipari igényekhez, és megtalálják azokat a kutatási eredményeket, amelyeket a helyi vállalkozások is hasznosítani tudnak. A kapcsolat nem egyoldalú, vagyis nem csupán az eddig elért kutatási eredmények, szabadalmak piaci hasznosítása a cél, a testület feladata az, hogy becsatornázza a vállalkozások igényeit a kutatóközpontba, vagyis olyan kutatásokat is végezzenek ott, amelyek egy-egy vállalkozás saját termékfejlesztését is segíteni tudják.

 A tanácsban olyan vállalatok képviselői vesznek részt, akik sok éves tapasztalattal rendelkeznek K+F területen, az iparkamara jelenléte pedig elősegíti, hogy a tanácsban nem tag vállalkozások igényei is képviselve legyenek. A testület két fő célt tűzött ki maga elé: létre szeretnének hozni egy ipari együttműködési kódexet és fel szeretnének állítani egy ipari-műszaki kutatócsoportot a kutatóközponton belül. A kódexre azért van szükség, hogy a vállalkozások lássák, milyen feltételekkel tudnak együttműködni a kutatóközponttal, és eloszoljanak azon félelmeik, hogy a kutatók publikációs kényszere miatt egy-egy számukra üzleti titoknak számító eredmény nyilvánosságra kerül. Egy új, ipari-műszaki témájú kutatócsoport igénye már régóta megfogalmazódott a helyi vállalkozások fejében, akik témákat is tudnának szolgáltatni a szellemi műhely számára. Dr. Kovács L. Gábor, az SZKK elnöke támogatta a testület ötletét és megígérte, hogy minden segítséget megkapnak az induláshoz.

 Az Innovációs és Ipari Tanácsadó Testület célja, hogy az SZKK-ban működő kutatásokat és kutatócsoportokat minél jobban megismerje és velük együtt feltárja a kapcsolódási lehetőségeket. A találkozókon ezért minden alkalommal három kutatásvezető mutatja be kutatócsoportjának tevékenységét. Elsőként prof. dr. Pongrácz Judit a Wnt jelátviteli kutatócsoport, dr. Jakab Ferenc a Virológiai kutatócsoport és dr. Fekete Csaba a Mikrobiális biotechnológiai kutatócsoport tevékenységét ismertette. Az előadásokat követően el is kezdődött a közös gondolkodás a testület tagjaival.

 

A PTE Innovációs és Ipari Tanácsadó Testület tagjai

 

Rabb Szabolcs   Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

 

Borsiczky István  Tomelilla Kft./Magyar Ökológiai Gazdálkodásért Egyesület

 

Dr. Czéh Árpád  Soft Flow Hungary Kft.

 

Dr. Kun András  Auro-Science Consulting Kft. (Nikon)

 

Dr. Meskó István  IMMOPACTUM Zrt.

 

Hirth Ferenc  KONTAKT-Elektro Kft./Robatech Kft./HMO Kft.

 

Katona Tamás János   MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

 

Lakics Péter  Lakics Gépgyártó Kft.

 

Pallos József Péter   PannonPharma Zrt.

 

Dr. Rappai Gábor  Pécsi Tudományegyetem

 

Zalay Buda  Hauni Hungaria Gépgyártó Kft.