„Sok vállalkozásnak tudtam segíteni”

Szerző: N.T. | 2014. május 7.

Ugyan a közelmúltban nyugdíjba vonult, a kamarától nem szakadt el a Területfejlesztési osztály volt vezetője, Weller János, aki a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara ünnepi küldöttgyűlésén címzetes kamarai tanácsos elismerést vehetett át.

Az elnökség azoknak a személyeknek adományozhatja ezt a címet, akik munkájukkal, szakértelműkkel jelentősen segítették és segítik a kamarát, feladatainak elvégzésében. Az indoklás szerint Weller János elévülhetetlen érdemeket szerzett a kamara területfejlesztési osztályvezetőjeként a baranyai vállalkozások versenyképességének fejlesztésében. Több évtizedes munkája során mindig a vállalkozások érdekeit szem előtt tartva dolgozott a fejlesztési javaslatokon, adóterveken, gazdasági elemzéseken. 1995 óta dolgozik a kamarában, ahová városi majd a megyei önkormányzaton keresztül vezetett az út.

- Közel négy évtizedes pályafutásom első felében települési, a másodikban gazdasági önkormányzatoknál dolgoztam. Komlón egy erőltetett és ellentmondásos településfejlesztésbe csöppentem: a különböző bányászprogramokhoz kötődően újabb és újabb városfejlesztési programokat kellett kidolgozni és végrehajtani. Majd a megyei önkormányzat beruházási csoportját vezettem, ahol a tervezés során egyre nagyobb hangsúlyt kapott az elemzés. Vizsgáltuk a gazdasági szektorok működését, így közvetlen kapcsolatba kerültem a legjelentősebb vállalatokkal. Az egyre szűkülő önkormányzati feladatkörök miatt kényszerű váltás következett, az újonnan alakuló kereskedelmi és iparkamarai hivatalhoz vezetett az utam, már területfejlesztési osztályvezetői munkakörbe.

- Mint területfejlesztési osztályvezetőnek melyek voltak a legfontosabb feladatai, milyen elvek, önmaga által felállított értékrend szerint végezte a munkáját?

 - Minden a feladatom volt, ami a területfejlesztés legtágabban vett értelmezésébe beletartozik: a megyei gazdasági elemzések készítésétől stratégiák, programok kialakításán át a programok megvalósításáig nagyon széles a skála. Beleértve a gazdaság érdekképviseletét a különböző szervezetek gazdaságot érintő döntéseinél. Ebből egyértelműen következik az értékrend is: a gazdasági szféra szereplőinek lehetőségeit javító programok kidolgozása és megvalósítása. A hangsúly mindig a megvalósításon van, hiszen egy meg nem valósított program felesleges munka, és bár soha nem derül ki, hogy rossz, mégsem ér semmit.

- A kamarai munkája által milyen változások következtek be a megye gazdaságában, a vállalkozások életében?

 - Erre nehéz válaszolni, mert nem lehet számszerűsíteni, hogy hány milliárd Ft került a megye vállalkozásaihoz az egyes programok révén. Sok esetben az is siker, ha a már elfogadott támogatási keret drasztikus csökkentését meg tudjuk akadályozni. Nem tudom számszerűsíteni azt sem, hogy például egy adókedvezmény formájában megjelenő támogatást hányan tudtak igénybe venni. Sok vállalkozásnak segítettem fejlesztési projektje kidolgozásában, a kapcsolódó pályázat megírásában, majd megvalósításában.

 - Mit érez sikernek a kamarai pályafutásában?

 - Ha időrendi sorrendben nézzük: 1996 és 2000 között a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács és Titkársága működésének kialakítását és a megyei fejlesztési célelőirányzat pályázati rendszerének működtetésével a vállalkozások segítését; a Mohácsi Vállalkozási Övezet programjának kialakítását, elfogadását, majd az adókedvezmények biztosítását; a Dél-Dunántúli Regionális Operatív Program (Dél-Dunántúli ROP) támogatási feltételeinek kialakítását; a Pécs, az Életminőség Pólusa stratégia és program kialakításában való közreműködést, majd számos projektjének megvalósítását.

 

- Nyugdíjba vonulása után milyen a kapcsolata a kamarával?

 - A „napi kapcsolat” lassan megszűnt. A mindennapi feladatokat a munkatársaim többnyire önállón látták el korábban is, bár néhány konkrét ügyben még előfordulnak „azonnali megkeresések”. Nyugdíjasként közreműködöm felmérések és elemzések készítésében, de például a helyi adórendelet-tervezetek véleményezésében is.