Üdvözöljük a

Az európai beruházási terv dióhéjban | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Az európai beruházási terv dióhéjban

Szerző: Hendinger Anita | 2015. március 4.

Az európai beruházási terv az Európai Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker által 2014 novemberében ismertetett intézkedéscsomag, amelynek célja legalább 315 milliárd euró állami- és magánberuházás mozgósítása a reálgazdaság számára az elkövetkező három évben. Vajon megvalósul? Ha igen, milyen formában?

Ebből körülbelül 240 milliárd euró jutna stratégiai beruházásokra, valamint 75 milliárd euró kis- és középvállalkozásokra, valamint közepes piaci tőkeértékű vállalatokra. Az Európai Bizottság becslései szerint a beruházási terv a következő három évben akár 330–410 milliárd euróval is megnövelheti az Európai Unió GDP-jét, és 1–1,3 millió új munkahely megteremtését teheti lehetővé.

 

Miért van szüksége az Európai Uniónak beruházási tervre?

 

Az Európai Bizottság legfrissebb gazdasági statisztikái szerint az Európai Unió lassú „felépülésének” egyik fő oka a beruházások nagymértékű visszaesése. Igaz ugyan, hogy az Európai Unióban a bruttó hazai termék (GDP) és a magánfogyasztás szintje 2014. második negyedévében a 2007. évihez hasonlóan alakult, a beruházások összértéke azonban 15 százalékkal elmaradt a 2007-es adatoktól. Egyes tagállamokban a beruházási mutatók még ennél is drámaiabb mértékben estek vissza. A csökkenés közel 75 százalékáért mindössze öt tagállam (Franciaország, Egyesült Királyság, Görögország, Olaszország és Spanyolország) felelős. Összességében elmondható, hogy az Európai Unióban a jelenlegi beruházási szint 230–370 milliárd euróval marad el a múltbeli átlagos értékektől. Ha nincs elég beruházás, az rövidtávon lelassítja a gazdasági fellendülést, hosszabb távon pedig kedvezőtlenül hat a növekedésre és a versenyképességre is. Az euró övezetben a beruházások alacsony szintje jelentős befolyást gyakorol a tőkeállományra, ami visszafogja Európa növekedési potenciálját, termelékenységét, foglalkoztatási szintjét és munkahelyteremtését.

 

Miért stagnálnak még mindig a beruházások?

 

A beruházások tartósan alacsony szintje részben a beruházói bizalom hiányának tudható be. E bizonytalanság oka a pénzügyi piacok töredezettsége mellett az, hogy a várakozások szerint továbbra is alacsony marad az áruk és a szolgáltatások iránti kereslet, és hogy hiányzik a beruházások ösztönzéséhez szükséges kockázatviselési képesség. A gazdasági és politikai fejlemények bizonytalansága, valamint az uniós gazdaság bizonyos szegmenseinek nagyarányú eladósodottsága és ennek a hitelkockázatokra gyakorolt hatása miatt nehezen lehet finanszírozáshoz jutni. Különösen igaz ez a válság által leginkább sújtott tagállamokra, a kockázatosabb hosszú távú finanszírozási projektekre, illetve a közepes piaci tőkeértékű vállalatokra és a kis- és középvállalkozásokra. Ezen a téren úgy lehet a legjobban felhasználni a közforrásokat, hogy a magánberuházások újbóli fellendítése érdekében megerősítjük ezt a kockázatviselési kapacitást. A megfelelő források rendelkezésre állnak, csak Európa-szerte mozgósítani kell őket a beruházás támogatására.

 

Az európai beruházási terv három, egymást kölcsönösen erősítő ágból áll:

 

  1. Beruházás-finanszírozási források mozgósítása. Cél legalább 315 milliárd euró kiegészítő beruházás biztosítása az elkövetkezendő három évben, valamint a közforrások jobb felhasználása, ami vonzó a magánberuházók számára.
  2. Finanszírozás reálgazdaságba irányítása, vagyis annak biztosítása, hogy a többletfinanszírozás az egyes ágazatoknak és térségeknek megfelelő módon járuljon hozzá a növekedéshez.
  3. Európai beruházási környezet javítása, amelyek remélhetőleg továbbgyűrűző hatást gyakorolnak majd.

A 315 milliárd eurónyi beruházás mozgósítása uniós szinten az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank (EBB) közös fellépését igényli. Emellett a tagállamok, nemzeti fejlesztési bankok, regionális hatóságok és magánbefektetők hozzájárulására is szükség van. Az Európai Beruházási Bankon belül létrehozásra kerül az új Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA), amely egyrészt az EU költségvetésből elkülönített 16 milliárd eurós garanciát és az EBB által elkülönített 5 milliárd eurót fogja kezelni. Az Alap így jelentős finanszírozási képességgel kezd és idővel képes lesz tevékenysége bővítésére.

 

Hogyan működik az alap a gyakorlatban?

 

Az Alap feladata hogy további magánforrásokat mozgósítson meghatározott ágazatokban, illetve területeken. A becslések szerint az alap 1:15 arányú multiplikátorhatást fog elérni a reálgazdaságba történő beruházások terén. Ez az Alap kezdeti kockázatviselési képességéből adódik, miszerint az Alapból nyújtott védelem minden egyes eurója három eurónyi finanszírozást tesz lehetővé bizonyos projektek számára. Mivel ez egy biztonsági tartalékot hoz létre az adott projektben, a magánbefektetők várhatóan be fognak fektetni a projekt biztonságosabb, jobb hitelminősítésű értékpapír-sorozatába.

Az Európai Stratégiai Beruházási Alap mindemellett a kkv-k és a közepes piaci tőkeértékű vállalatok kockázatfinanszírozását is támogatja Európa-szerte. A nagyobb összegű közvetlen tőkebefektetések, valamint a kkv-hitelek magas színvonalú értékpapírosításához nyújtott további garanciák útján ez elősegíti, hogy az érintett vállalkozások áthidalják a tőkehiányt. A KKV-k már az Európai Stratégiai Beruházási Alap teljes felállítása előtt, várhatóan már idén nyáron igénybe vehetik az előfinanszírozási támogatásokat.

 

Az Európai Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége (Eurochambres) 2015. január 13-án részt vett a beruházási terv részleteit tárgyaló bizottsági szakértői ülésen a többi üzleti érdekeket védő uniós szervezetekkel együtt. Az Eurochambres „csalódottságának” adott hangot az ambiciózus beruházási tervet illetően, amely véleménye szerint sokkal inkább a pénzügyi szektor, mint a reálgazdaság számára tartogat előnyöket. Az Eurochambres véleménye szerint nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság az igény-alapú megközelítést (bottom-up approach) alkalmazva alakítsa ki az eszközöket, mivel sokszor elhangzik az a kritika, hogy finanszírozás ugyan rendelkezésre áll, de nincs elég befektetésre érdemes projekt.

 

Beruházási EU Roadshow

 

2014 decemberében beruházási roadshow-t kezdeményezett az Európai Bizottság munkahelyteremtésért, növekedésért, beruházásokért és versenyképességért felelős alelnöke, Jyrki Kataine. Az eseménysorozat keretében az alelnök ellátogat minden tagállamba, hogy ismertesse a kormányok, a befektetők, a vállalkozások, a regionális hatóságok, a szakszervezetek és más közösségek előtt megnyíló új lehetőségeket. A beruházási roadshow magyarországi rendezvényére 2015. április 17-én kerül sor.

 

Forrás: MKIK Brüsszeli Képviselet