Üdvözöljük a

Finanszírozási kisokos KKV-k számára | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Finanszírozási kisokos KKV-k számára

Szerző: Hendinger Anita | 2015. április 8.

A vállalkozók gyakran teszik fel azt a kérdést, hogy konkrétan milyen támogatások állnak rendelkezésükre az Európai Unión keresztül. Az uniós források labirintusában nem könnyű eligazodni, mivel annak számos formája van: vissza nem térítendő támogatások, hitelek és garanciák, vagy akár a közbeszerzésben való részvétel. Alábbi összefoglalónk tömör áttekintést nyújt az uniós források típusairól, úttörő pályázati lehetőségekről, és összegzi azokat a hasznos tájékoztató oldalakat, amelyeken keresztül gyakorlati információkhoz juthatnak az érdeklődők a különböző támogatási formákkal kapcsolatban.

Fontos megérteni, hogy az Európai Unió nem kínál „ingyen pénzt”, még a vissza nem térítendő támogatások esetén is szükség van a vállalkozások anyagi elkötelezettségére. Ráadásul a 2014-2020-as programperiódusban megnövekedett szerepet kapott a pénzügyi eszközök kiterjedt használata (hitel- és garanciatámogatás). A programok sok tekintetben egyszerűsödtek, a pályázás könnyebb, új elemként pedig megjelent a piacképes kutatási eredmények támogatása, ami jó hír az innovatív vállalkozások számára. A 2014-2020-as programperiódusban a hangsúly az Európai Unió jövője szempontjából meghatározó jelentőségű területekre helyeződött, melyek többek között a következők: kutatás és innováció, közlekedés, energia, munkalehetőségek a fiatalabb generációk számára, valamint az európai vállalkozások versenyképességének javítása.

 

A kis- és középvállalkozások számára elérhető támogatási lehetőségek:

  • Az Európai Bizottság által közvetlenül nyújtott vissza nem térítendő támogatások,
  • Pénzügyi eszközök (kölcsönök és garanciák),
  • Közbeszerzés: áruk beszerzésére vagy szolgáltatások igénybe vételére irányuló szerződések,
  • Nem pénzügyi jellegű támogatások (pl.: vállalkozástámogatási szolgáltatások),
  • Közvetlenül nemzeti, ill. regionális szinten kezelt programok (pl. az Európai Unió strukturális alapjain keresztül).

 

Az Európai Bizottság legfrissebb, „Bevezetés a finanszírozásba” című online útmutatója hasznos információkkal szolgál a pályázati lehetőségekről, a pályázás módjairól és általános szabályokról:

http://ec.europa.eu/budget/funding/index_hu

 

InvestHorizon Projekt
Az Európai Kereskedelmi és Iparkamarák
(Eurochambres) új projektjében befektetésfelkészítő
képzések segítik a vállalkozókat
abban, hogy projektjeikből a potenciális
befektetők számára jól bemutatható üzleti
modell legyen, valamint útmutatóval
szolgálnak az alternatív finanszírozási
formák előnyeiről és hátrányairól.
2015. április 23-án lesz a projektbemutató
rendezvény Brüsszelben.


InvestHorizon

http://events.investhorizon.eu/events/view.aspx?events_pages_id=6134

 

 

I. A vissza nem térítendő támogatások

 

A vissza nem térítendő támogatásokat konkrét projektek végrehajtása céljából ítéli oda az Európai Bizottság, jellemzően nyilvánosan meghirdetett pályázati felhívás keretében. Az elnyert pályázati összeg kiegészítő társfinanszírozásként szolgál, vagyis az EU nem finanszírozza 100 százalékban a projekteket. A támogatás célja, hogy a projektek megvalósítása ne legyen veszteséges, de nem hivatott arra, hogy nyereséget biztosítson a kedvezményezetteknek. A projektekkel szemben feltételt jelent továbbá, hogy több tagállamon átívelőek legyenek, jól kigondolt koncepción alapuljanak, és többletértéket teremtsenek. A pályázati kiírások általában tematikus jellegűek és konkrét (környezetvédelmi, kutatási, vagy képzési) célokhoz kapcsolódnak. A KKV-k vagy egyéb szervezetek közvetlenül pályázhatnak a programokra. A programtól függően a pályázók ipari csoportokat, üzleti társulásokat, üzleti támogatást nyújtó szolgáltatókat is bevonhatnak.

 

Kifejezetten a kis- és középvállalkozások versenyképességének támogatására jött létre a COSME program. Fő prioritásai az uniós és globális piacokhoz való hozzáférés támogatása, a KKV-k nemzetköziesítése, a keretfeltételek javítása az európai vállalkozások versenyképességének erősítésére (aturisztikai tevékenységet folytató KKV-k kiemelt támogatásban részesülnek) és a vállalkozói kultúraösztönzése az Európai Unióban (vállalkozói készségek és attitűdök fejlesztésére irányuló tevékenységek, különösen az új vállalkozók, fiatalok és nők körében, jó gyakorlatok megosztása). A COSME programot az Európai Bizottság KKV-ügyi Végrehajtó Ügynöksége, az EASME irányítja.

 

COSME aktuális pályázati kiírásai

http://ec.europa.eu/easme/en/cosme-eu-programme-competitiveness-enterprises-and-small-and-medium-sized-enterprises-smes

 

Az összes elérhető pályázati kiírás témakörönként

http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_en.htm

 

A korábbi programperiódushoz képest új megközelítés, hogy a kutatási eredmények piacra vitelében jelentős támogatást kaphatnak a KKV-k a Horizont 2020 programon keresztül. A Horizon 2020 program „KKV-eszközét” (SME Instrument) kizárólag kis- és középvállalkozások vehetik igénybe egyéni projektekhez, vagyis nem kell konzorciumot alakítani. Az eszköz célja, hogy gyakorlatias támogatást nyújtson olyan projektek megvalósításához, amelyek valós piaci igények kiszolgálását célozzák. A „KKV eszköz” anyagi és gyakorlati segítséget nyújt az ötlet kidolgozásától kezdve a termék fejlesztésén és piaci terjesztésén át a termék kereskedelmi bevezetéséig, vagyis végigkíséri az „ötlettől a piacig” ciklust. A Horizon 2020 Participant Portal tartalmazza az összes KKVeszközre vonatkozó kiírást. A vissza nem térítendő támogatásoknál a támogatás mértéke akár 100 százalék is lehet. A KKV-eszköz használatára folyamatosan lehet jelentkezni, évente három elbírálási határidő van, a következő 2015. június 17.

 

KKV-eszköz

http://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument

 

Horizon 2020 Participant Portal

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

 

A KKV-k az uniós energia-, közlekedési és digitális hálózatok hiányzó összeköttetéseit megteremtő projekteket finanszírozó Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) révén is forráshoz juthatnak. A támogathatóság szabályait a pályázati felhívásokban határozzák meg. A CEF forrásait a Bizottság az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség keresztül közvetlenül kezeli.

 

A „Fast Track to innovation”
egy kétéves (2015-2016) kísérleti projekt,
célja, hogy egy piacképes ötlet minél
hamarabb megvalósuljon. A pályázati
kiírásokban kisszámú konzorcium (max.
5 partner), valamint első alkalommal
pályázó vállalkozások is sikeresen
pályázhatnak. Gyors, egylépcsős
pályázati elbírálás (max. 3 millió
euró/projekt).


A kísérleti projekt nyitórendezvénye 2015.
január 9-én volt Brüsszelben. Az első
beadási határidő 2015. április 29. A
pályázáshoz legalább TRL 6-os szint
szükséges.


Fast Track To Innovation

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/fast-track-innovation-pilot-2015-2016

 

 

II. Pénzügyi eszközök

 

Az EU minden évben több mint 200 000 vállalkozót támogat pénzügyi eszközökön keresztül, amelyek közvetetten, a nemzeti pénzügyi közvetítőkön - bankok, hitelintézetek vagy befektetési alapok – keresztül érhetőek el. Céljuk, hogy növeljék a KKV-k rendelkezésére álló hitelek mennyiségét és arra ösztönözzék a közvetítőket, hogy bővítsék a KKV-k rendelkezésére álló hitelezési kapacitásaikat. Az uniós támogatásnak köszönhetően a helyi pénzügyi intézmények további finanszírozást nyújthatnak a vállalkozásoknak. A finanszírozás pontos feltételeit - a nyújtott összeget, a folyósítás időtartamát, a kamatlábat és a költségeket- ezek a pénzügyi intézmények határozzák meg.

 

A COSME program az alábbi két pénzügyi eszközön keresztül javítja a KKV-k finanszírozáshoz jutását:

  • Hitelgarancia-eszköz: garanciák legfeljebb 150 000 € értékű kölcsönökre kis- és középvállalkozások számára,
  • Növekedésösztönző tőkefinanszírozási eszköz (növekedési és terjeszkedési stádium).

 

Az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank (EBB) Csoport útjára indította az EU új generációspénzügyi eszközeit és tanácsadói szolgáltatásait, hogy az innovatív cégek könnyebben jussanakfinanszírozáshoz. A következő hét évben az „InnovFin – uniós finanszírozás innovátoroknak” termékeivel akis- és középvállalkozások, a nagyvállalatok, valamint a kutatási infrastruktúrák gazdái kutatási ésinnovációs (K+I) tevékenységeinek támogatása céljából várhatóan több mint 24 milliárd euró lesz elérhető.

Az „InnovFin” több testreszabott termékből tevődik össze a KKV-knak kölcsönt adó közvetítőknek nyújtott garanciáktól a vállalatoknak adott közvetlen kölcsönökig. Az Európa Önökért honlapon egy interaktív térkép segítségével meg lehet tudni, hogy mely bankok vagy kockázatitőke-alapok biztosítanak uniós támogatású finanszírozást adott országban.

 

Európa Önökért

http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/accessto-finance/index_hu.htm

 

EUROSTARS
A program, elsősorban olyan jelentős
növekedési potenciállal rendelkező
vállalatoknak kíván könnyen elérhető
támogatást biztosítani, amelyek az EU
meghatározása alapján kutatófejlesztő
kis- és középvállalkozásnak
minősülnek. Ebbe a kategóriába olyan
KKV-k tartoznak, amelyek éves
forgalmuk legalább 10%-t kutatásfejlesztésre
fordítják, vagy teljes állású
alkalmazottaik 10%-a kutató-fejlesztő
tevékenységet folytat.
Következő pályázási határidő:
2015. szeptember 17.


Mik a EUROSTARS program előnyei?
- Nemzetközi konzorcium
- A projektek bíráltatását nemzetközi független
értékelő panel végzi
- Piacszemléletű projektek (bottom-up)
- Egyszerű adminisztráció, könnyen kitölthető
pályázati űrlap
- Harmonizált pályázati kiírások a résztvevő
országokban
- A projektek finanszírozását a résztvevő
országok kötelezettségvállalása biztosítja
- Gyors támogatási döntés, a projektek beadási
határidejét követő 14 héten belül
- Az Európai Bizottság pénzügyi hozzájárulása
a projektekhez

 

Eurostars

https://www.eurostars-eureka.eu/

 

 

III. Közbeszerzési szerződések

 

Árukat és szolgáltatásokat – többek között tanulmányokat, technikai segítségnyújtási szolgáltatásokat, képzéseket, tanácsadást, konferenciaszervezést, tájékoztató anyagokat, könyveket és informatikai felszereléseket – az Európai Bizottság közbeszerzési szerződések útján szerez be. A szállítókat, illetve szolgáltatókat olyan közbeszerzési eljárások keretében választják ki, amelyeket a Bizottság szervezeti egységei, hivatalai és ügynökségei tesznek közzé. A többi vállalkozáshoz hasonlóan a kkv-k is tehetnek ajánlatot az ajánlati felhívásokban meghirdetett szerződések elnyerése érdekében.

 

Az Európai Unió közbeszerzési hirdetményei a TED elektronikus adatbázisában jelennek meg. Heti öt alkalommal frissítik, mintegy 1500, az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség területéről és az ezeken kívüli területekről érkező közbeszerzési hirdetmény jelenik meg rajta.

 

TED elektronikus adatbázisa

http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/accessto-finance/index_hu.htm

 

Érdemes megemlíteni a fiatal vállalkozók csereprogramját, az Erasmus for Young Entrepreneurs programot, mivel az anyagi támogatás mellett rendkívül értékes szakmai tapasztalatra tehet szert egy vállalkozó. A csereprogramban a három évnél fiatalabb vállalkozások vezetői, illetve a már üzleti tervvel rendelkező leendő vállalkozók vehetnek részt. A vállalkozó 1 és 6 hónap közötti időt tölthet egy másik EU-országban, egy ottani vállalkozást működtető, tapasztalatokkal rendelkező vállalkozónál. Az EU anyagi segítséget nyújt a kiutazás és a külföldi tartózkodás költségeinek fedezésére. A pénzügyi támogatás havi összege függ a célországtól.

 

Erasmus fiatal vállalkozóknak

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=hu

 

Forrás: MKIK Brüsszeli Képviselete