Üdvözöljük a

Heti jogász 10. hét | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Heti jogász 10. hét

Szerző: Laczkóné Dr. Csécsi Ildikó | 2017. március 13.

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző héten aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján.

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/32.
Megjelent: 2017. III. 6.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

36/2017. (III. 6.) Korm. rendelet
        a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország
egész területére történő elrendeléséről, valamint a
válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és
megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016.
(III. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 06. 20 órától.


37/2017. (III. 6.) Korm. rendelet
        az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 07.


9/2017. (III. 6.) FM rendelet
        a borszőlő telepítésére és kivágására vonatkozó szabályokról

Hatályos: 2017. 03. 07., 2017. 04. 01.


1098/2017. (III. 6.) Korm. határozat
        a Nemzeti Olimpiai Központ megteremtése érdekében szükséges
intézkedésekről


1099/2017. (III. 6.) Korm. határozat
        a Habsburg Ottó Alapítvány létrehozásáról, valamint a
működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról


1100/2017. (III. 6.) Korm. határozat
        a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének
felhasználásáról


1101/2017. (III. 6.) Korm. határozat
        a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges
források biztosításáról


1102/2017. (III. 6.) Korm. határozat
        a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges
források biztosításáról


1103/2017. (III. 6.) Korm. határozat
        a terrorveszély megelőzéséhez és elhárításához szükséges
további források biztosításáról


1104/2017. (III. 6.) Korm. határozat
        a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes
Korm. határozatok módosításáról


1105/2017. (III. 6.) Korm. határozat
        a Budapesti Tavaszi Fesztivál és a CAFe Budapest Kortárs
Művészeti Fesztivál hosszú távú támogatásáról


1106/2017. (III. 6.) Korm. határozat
        a Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft. 2017–2018. évi
működési támogatásának kiegészítéséről


1107/2017. (III. 6.) Korm. határozat
        a szentendrei Vizes Nyolcas Uszoda és Szabadidőközponthoz
kapcsolódó adósság rendezéséről


1108/2017. (III. 6.) Korm. határozat
        a Modern Városok Program keretében megvalósuló ipari park
fejlesztésekkel kapcsolatban a XI. Miniszterelnökség fejezet
és a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és
kiadások fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról


1109/2017. (III. 6.) Korm. határozat
        a Modern Városok Program részeként Sopron történelmi
belvárosának műemléki felújításának és bemutatásának I.
üteméhez kapcsolódó források biztosításáról szóló 1877/2016.
(XII. 28.) Korm. határozat módosításáról


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet
        a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország
egész területére történő elrendeléséről, valamint a
válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és
megszüntetésével összefüggő szabályokról

Módosítja: 36/2017. (III. 6.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 03. 06. 20 órától.


100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet
        az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

Módosítja: 37/2017. (III. 6.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 03. 07.


164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet
        a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól

Módosítja: 9/2017. (III. 6.) FM r.
Hatályos: 2017. 03. 07.


1984/2015. (XII. 23.) Korm. határozat
        az operatív programok végrehajtásával összefüggésben a XIX.
Uniós fejlesztések és a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1104/2017. (III. 6.) Korm. h.


1129/2016. (III. 10.) Korm. határozat
        a Lakitelek Népfőiskola 2016–2017. évi beruházásának
megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról

Módosítja: 1104/2017. (III. 6.) Korm. h.


1220/2016. (IV. 29.) Korm. határozat
        a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1104/2017. (III. 6.) Korm. h.


1245/2016. (V. 18.) Korm. határozat
        az Országvédelmi Alapból történő
előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok
módosításáról

Módosítja: 1104/2017. (III. 6.) Korm. h.


1322/2014. (V. 30.) Korm. határozat
        a Budai Lovas- és Szabadidőközpont megvalósításához
szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1104/2017. (III. 6.) Korm. h.


1525/2014. (IX. 18.) Korm. határozat
        a gödöllői uszoda beruházási program megvalósításáról,
valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1104/2017. (III. 6.) Korm. h.


1526/2014. (IX. 18.) Korm. határozat
        a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum
megvalósítási koncepciójáról és a szükséges pénzügyi fedezet
biztosításáról, valamint a rendkívüli kormányzati
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő
előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1104/2017. (III. 6.) Korm. h.


1527/2014. (IX. 18.) Korm. határozat
        a pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia, valamint a dél-pesti
utánpótlás-nevelési centrum beruházások megvalósításához
szükséges források biztosítása érdekében a rendkívüli
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő
előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1104/2017. (III. 6.) Korm. h.


1566/2014. (X. 2.) Korm. határozat
        a tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás egyes
kérdéseiről, valamint a rendkívüli kormányzati
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő
előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1104/2017. (III. 6.) Korm. h.


1723/2014. (XII. 5.) Korm. határozat
        a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program
keretében megvalósuló izsáki és dunakeszi iskolaépítés egyes
kérdéseiről, valamint a rendkívüli kormányzati
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő
előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1104/2017. (III. 6.) Korm. h.


1377/2015. (VI. 9.) Korm. határozat
        a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program
keretében megvalósuló infrastruktúra-fejlesztésekkel
összefüggő intézkedésekről

Módosítja: 1104/2017. (III. 6.) Korm. h.


1227/2016. (V. 2.) Korm. határozat
        a nemzetpolitikailag kiemelt jelentőségű programok és
megkezdett beruházások megvalósításához szükséges források
biztosításáról

Módosítja: 1104/2017. (III. 6.) Korm. h.


1348/2016. (VII. 6.) Korm. határozat
        a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes
kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1104/2017. (III. 6.) Korm. h.


1885/2016. (XII. 28.) Korm. határozat
        a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1104/2017. (III. 6.) Korm. h.


1877/2016. (XII. 28.) Korm. határozat
        a Modern Városok Program részeként Sopron történelmi
belvárosának műemléki felújításának és bemutatásának I.
üteméhez kapcsolódó források biztosításáról

Módosítja: 1109/2017. (III. 6.) Korm. h.


HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

81/2015. (XII. 16.) FM rendelet
        a borszőlő telepítés és kivágás engedélyezésének és
ellenőrzésének eljárási rendjéről

Hatályon kívül helyezi: 9/2017. (III. 6.) FM r.
Hatályos: 2017. 03. 07.


1207/2013. (IV. 15.) Korm. határozat
        a Nemzeti Olimpiai Központ megteremtéséről

Megjegyzés: Visszavonta: 1098/2017. (III. 6.) Korm. határozat.

 

 

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/33.
Megjelent: 2017. III. 7.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

38/2017. (III. 7.) Korm. rendelet
        az Európai Molekuláris Biológiai Laboratóriumot létrehozó
megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 03. 08. – kivétellel.


39/2017. (III. 7.) Korm. rendelet
        a Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista
Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési
keretprogram kialakításáról szóló keretmegállapodás
kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 03. 08. – kivétellel.


40/2017. (III. 7.) Korm. rendelet
        egyes építésügyi és örökségvédelmi tárgyú kormányrendeletek
módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 08.


41/2017. (III. 7.) Korm. rendelet
        a határon túli költségvetési támogatások sajátos
szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 08.


42/2017. (III. 7.) Korm. rendelet
        az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus
berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló
374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 30.


43/2017. (III. 7.) Korm. rendelet
        a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról szóló 165/2013. (V.
28.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 08.


3/2017. (III. 7.) NMHH rendelet
        a rádióberendezések tekintetében eljáró
megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről és
tevékenységük részletes szabályairól

Hatályos: 2017. 03. 15.


7/2017. (III. 7.) MvM rendelet
        egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, műemléki
védettségének megszüntetéséről, valamint egyes
műemlékvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 15., 2017. 10. 08.


8/2017. (III. 7.) MvM rendelet
        a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló
21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 08.


3/2017. (III. 7.) EMMI rendelet
        az emberi erőforrások minisztere által adományozható
elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 08.


1/2017. (III. 7.) IM rendelet
        a közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről
szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet, valamint a
Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és
költségtérítéséről szóló 22/2006. (V. 18.) IM rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 08., 2017. 04. 01.


6/2017. (III. 7.) NFM rendelet
        az egyes hírközlési és informatikai termékek megfelelőségét
vizsgáló vagy ellenőrző, illetőleg tanúsító szervezetek
kijelölésének részletes szabályairól szóló 13/2003. (X. 3.)
IHM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 15.


Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5040/2016/3. határozata
        Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete által
alkotott, az életvitelszerűen megvalósuló közterületi
tartózkodásról szóló 8/2014. (IV. 29.) számú rendelete egyes
rendelkezései törvénysértő voltának megállapításáról és
megsemmisítéséről


Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5042/2016/5. határozata
        Harkány Város Képviselő-testülete által alkotott, a helyi
adókról szóló 31/2015. (XI. 30.) számú rendelet 17. § a)
pontja törvénysértő voltának megállapításáról és
alkalmazhatóságáról


Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5043/2016/6. határozata
        Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
által alkotott, Mosonmagyaróvár Helyi Építési Szabályzatáról
szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 4/A. §-a
törvénysértő voltának megállapításáról és megsemmisítéséről


73/2017. (III. 7.) KE határozat
        magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet
kinevezéséhez való hozzájárulásról


1110/2017. (III. 7.) Korm. határozat
        a Nemzeti Vízstratégia és a végrehajtását biztosító
intézkedési terv elfogadásáról


1111/2017. (III. 7.) Korm. határozat
        a Kína–Közép-Kelet-Európa együttműködés miniszterelnöki
csúcstalálkozójának magyarországi megrendezésével
kapcsolatos feladatokról


1112/2017. (III. 7.) Korm. határozat
        a Széchenyi István Egyetemen megvalósuló Felsőoktatási és
Ipari Együttműködési Központ részére történő forrás
biztosításáról


1113/2017. (III. 7.) Korm. határozat
        a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és
próbacentruma beruházáshoz kapcsolódóan felmerült
többletforrás szükséglet biztosításáról


1114/2017. (III. 7.) Korm. határozat
        az egri vár Modern Városok Program keretében történő
fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1554/2016.
(X. 13.) Korm. határozat módosításáról


1115/2017. (III. 7.) Korm. határozat
        a kőszegi „KRAFT – kreatív város, fenntartható vidék”
nemzeti program megvalósításával kapcsolatos feladatok
támogatásáról


22/2017. (III. 7.) ME határozat
        a Magyarország Kormánya, valamint a Bahamai Közösség
Kormánya, Brunei Darussalam Kormánya, Hongkong Különleges
Közigazgatási Terület Kormánya, Makaó Különleges
Közigazgatási Terület Kormánya, Panamai Köztársaság
Kormánya, Szingapúri Köztársaság Kormánya között a pénzügyi
számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről
szóló, illetékes hatóságok közötti kétoldalú Megállapodások
létrehozására adott felhatalmazásról


23/2017. (III. 7.) ME határozat
        Magyarország Kormánya és az Egyiptomi Arab Köztársaság
Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás
létrehozására adott felhatalmazásról


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
        a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről

Módosítja: 40/2017. (III. 7.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 03. 08.


496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet
        a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról

Módosítja: 40/2017. (III. 7.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 03. 08.


98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet
        a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól

Módosítja: 41/2017. (III. 7.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 03. 08.


374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet
        egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus
berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról

Módosítja: 42/2017. (III. 7.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 04. 30.


165/2013. (V. 28.) Korm. rendelet
        a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról

Módosítja: 43/2017. (III. 7.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 03. 08.


11/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet
        egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve
műemléki védettségének megszüntetéséről

Módosítja: 7/2017. (III. 7.) MvM r.
Hatályos: 2017. 03. 15.


53/2011. (VIII. 25.) NEFMI rendelet
        egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, valamint
műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve
műemléki védettségének megszüntetéséről

Módosítja: 7/2017. (III. 7.) MvM r.
Hatályos: 2017. 03. 15.


25/2005. (IX. 16.) NKÖM rendelet
        egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű
területté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettségének
megszüntetéséről

Módosítja: 7/2017. (III. 7.) MvM r.
Hatályos: 2017. 03. 15.


9/2009. (III. 6.) OKM rendelet
        egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű
területté nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének
megszüntetéséről

Módosítja: 7/2017. (III. 7.) MvM r.
Hatályos: 2017. 03. 15.


21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet
        a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról

Módosítja: 8/2017. (III. 7.) MvM r.
Hatályos: 2017. 03. 08.


26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet
        az emberi erőforrások minisztere által adományozható
elismerésekről

Módosítja: 3/2017. (III. 7.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 03. 08.


15/1991. (XI. 26.) IM rendelet
        a közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről

Módosítja: 1/2017. (III. 7.) IM r.
Hatályos: 2017. 04. 01.


22/2006. (V. 18.) IM rendelet
        a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és
költségtérítéséről

Módosítja: 1/2017. (III. 7.) IM r.
Hatályos: 2017. 03. 08.


13/2003. (X. 3.) IHM rendelet
        az egyes hírközlési és informatikai termékek megfelelőségét
vizsgáló vagy ellenőrző, illetőleg tanúsító szervezetek
kijelölésének részletes szabályairól

Módosítja: 6/2017. (III. 7.) NFM r.
Hatályos: 2017. 03. 15.


1554/2016. (X. 13.) Korm. határozat
        az egri vár Modern Városok Program keretében történő
fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja: 1114/2017. (III. 7.) Korm. h.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/34.
Megjelent: 2017. III. 10.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

2/2017. (III. 10.) BM rendelet
        az Államhatár Felmérésének és Megjelölésének Magyar–Szlovák
Közös Bizottsága által, a magyar–szlovák államhatáron
2011–2016. években végrehajtott 9. határfelmérési és
megjelölési munkákról szóló Zárójelentés, valamint a
„Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti határvonal
részletes leírásának kiegészítője a X., XI., XIII., XVI.,
XVIII., XIX. és XX. határszakaszról – 2016” című határokmány
jóváhagyásáról

Hatályos: 2017. 03. 18.


10/2017. (III. 10.) FM rendelet
        a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének
és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM
rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 11.


5/2017. (III. 10.) AB határozat
        a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
8.K.32.574/2015/17. számú ítélete, valamint a BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 35000–3156–1/2015.ált.
számú határozata és a Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság 35100–1169–2/2015.ált. számú határozata
alaptörvény-ellenességének megállapításáról és
megsemmisítéséről, valamint a felszíni vizek minősége
védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm.
rendelet 33. § (1) bekezdésével kapcsolatos alkotmányos
követelmény megállapításáról


6/2017. (III. 10.) AB határozat
        a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvénnyel
kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló
alaptörvény-ellenesség megállapításáról


5/2017. (III. 10.) OGY határozat
        az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról,
tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló
13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 06.


6/2017. (III. 10.) OGY határozat
        a Magyar Nemzeti Bank 2015. évről szóló üzleti jelentése és
beszámolója elfogadásáról


74/2017. (III. 10.) KE határozat
        magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet
kinevezéséhez való hozzájárulásról

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

24/2015. (V. 26.) FM rendelet
        a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének
és felhasználásának szabályairól

Módosítja: 10/2017. (III. 10.) FM r.
Hatályos: 2017. 03. 11.


13/2014. (V. 6.) OGY határozat
        az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról,
tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Módosítja: 5/2017. (III. 10.) OGY h.

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wk.hu/hirlevel oldalon iratkozhat fel.

 

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

 

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.