Üdvözöljük a

Heti jogász 11. hét | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Heti jogász 11. hét

Szerző: Laczkóné Dr. Csécsi Ildikó | 2017. március 21.

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző héten aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján.

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/35.
Megjelent: 2017. III. 13.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

7/2017. (III. 13.) OGY határozat
        a köztársasági elnök megválasztásáról

Hatályos: 2016. 03. 13.


1116/2017. (III. 13.) Korm. határozat
        a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének
felhasználásáról


1117/2017. (III. 13.) Korm. határozat
        a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2016. 03. 14.


1118/2017. (III. 13.) Korm. határozat
        „Életmentő Emlékérem” adományozásáról

 


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat
        a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1117/2017. (III. 13.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 03. 14.

 

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/36.
Megjelent: 2017. III. 14.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

11/2017. (III. 14.) FM rendelet
        a Gyöngyösi Sár-hegy természetvédelmi terület bővítéséről
és természetvédelmi kezelési tervéről szóló 55/2016. (VIII.
16.) FM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 15.


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

55/2016. (VIII. 16.) FM rendelet
        a Gyöngyösi Sár-hegy természetvédelmi terület bővítéséről
és természetvédelmi kezelési tervéről

Módosítja: 11/2017. (III. 14.) FM r.
Hatályos: 2017. 03. 15.

 

 

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/37.
Megjelent: 2017. III. 16.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

2017. évi III. törvény
        az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről
a Dél-afrikai Köztársaság közötti kereskedelmi, fejlesztési
és együttműködési megállapodás és kiegészítő
jegyzőkönyveinek kihirdetéséről, valamint a módosító
megállapodás kötelező hatályának elismeréséről és
kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 03. 17. – kivétellel.


2017. évi IV. törvény
        az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről
Kanada közötti Stratégiai Partnerségi Megállapodás
kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 03. 17. – kivétellel.


2017. évi V. törvény
        az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a
Kubai Köztársaság közötti politikai párbeszédről és
együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 03. 17. – kivétellel.


2017. évi VI. törvény
        a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való
csatlakozásának figyelembevétele céljából, az egyrészről az
Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Tunéziai
Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló
euromediterrán megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv
kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 03. 17. – kivétellel.


2017. évi VII. törvény
        a Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való
részvételéről szóló megállapodás és három kapcsolódó
megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 03. 17. – kivétellel.


2017. évi VIII. törvény
        a Magyarország Kormánya és a Vöröskereszt és Vörös Félhold
Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFRC) között a Nemzetközi
Szövetség Budapesti Regionális Hivatalának és Globális
Szolgáltató Központjának jogállásáról szóló megállapodás
kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 03. 17. – kivétellel.


2017. évi IX. törvény
        a Magyarország Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya
között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős
adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának
megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 03. 17. – kivétellel.


2017. évi X. törvény
        a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya
között a tiszai hajózásról szóló egyezmény kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 03. 17. – kivétellel.


2017. évi XI. törvény
        a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya
között a két ország közös államhatárán, Abaújvár és Kenyhec
(Kechnec) települések közötti közúti Hernád-híd és a
csatlakozó utak megépítéséről szóló, Pozsonyban, 2014.
június 27. napján aláírt Megállapodást módosító 1.
Kiegészítés kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 03. 17. – kivétellel.


2017. évi XII. törvény
        a Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje
között a magyar–ukrán államhatáron lévő közúti határhidak
fenntartásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 03. 17. – kivétellel.


2017. évi XIII. törvény
        egyes törvényeknek a nagypéntek munkaszüneti nappá történő
nyilvánításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 24.


2017. évi XIV. törvény
        a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 21.


2017. évi XV. törvény
        a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.


2017. évi XVI. törvény
        a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más
természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII.
törvény módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 15., 2017. 06. 15.


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

2010. évi I. törvény
        az anyakönyvi eljárásról

Módosítja: 2017. évi XIII. tv.
Hatályos: 2017. 03. 24.


2011. évi CXCIX. törvény
        a közszolgálati tisztviselőkről

Módosítja: 2017. évi XIII. tv.
Hatályos: 2017. 03. 24.


2012. évi I. törvény
        a munka törvénykönyvéről

Módosítja: 2017. évi XIII. tv.
Hatályos: 2017. 03. 24.


2012. évi CCV. törvény
        a honvédek jogállásáról

Módosítja: 2017. évi XIII. tv.
Hatályos: 2017. 03. 24.


2013. évi CCXL. törvény
        a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések
és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

Módosítja: 2017. évi XIII. tv.
Hatályos: 2017. 03. 24.


1994. évi LIII. törvény
        a bírósági végrehajtásról

Módosítja: 2017. évi XIV. tv.
Hatályos: 2017. 03. 21.


1988. évi I. törvény
        a közúti közlekedésről

Módosítja: 2017. évi XV. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2011. évi CLXVIII. törvény
        a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más
természeti kockázatok kezeléséről

Módosítja: 2017. évi XVI. tv.
Hatályos: 2017. 04. 15., 2017. 06. 15.


2007. évi XVII. törvény
        a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás
egyes kérdéseiről

Módosítja: 2017. évi XVI. tv.
Hatályos: 2017. 04. 15.


HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

106/1993. (VII. 20.) Korm. rendelet
        a Magyar Köztársaság Kormánya és a Vöröskereszt és Vörös
Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége között a Nemzetközi
Szövetség budapesti Regionális Küldöttségének jogállásáról
szóló, Budapesten, 1993. március 10-én aláírt Megállapodás
kihirdetéséről

Hatályon kívül helyezi: 2017. évi VIII. tv.
Hatályos: A Megállapodás 14. cikk 1. bekezdésében
meghatározott időponttól.


98/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet
        a Magyar Köztársaság Kormánya és a Vöröskereszt és Vörös
Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége között a Nemzetközi
Szövetség budapesti Regionális Küldöttségének jogállásáról
szóló Megállapodáshoz fűzött 1. számú Kiegészítő Jegyzőkönyv
kihirdetéséről

Hatályon kívül helyezi: 2017. évi VIII. tv.
Hatályos: A Megállapodás 14. cikk 1. bekezdésében
meghatározott időponttól.

 

 

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/38.
Megjelent: 2017. III. 17.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

44/2017. (III. 17.) Korm. rendelet
        a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2017.
évi mértékéről

Hatályos: 2017. 05. 16.


45/2017. (III. 17.) Korm. rendelet
        a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 18.


46/2017. (III. 17.) Korm. rendelet
        az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 18.


47/2017. (III. 17.) Korm. rendelet
        az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a
181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes
feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az
autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre,
valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra
vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII. 30.) Korm.
rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 18.


48/2017. (III. 17.) Korm. rendelet
        a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati
kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési
rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 18., 2017. 04. 17.


49/2017. (III. 17.) Korm. rendelet
        a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság fejlesztésére irányuló
egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról

Hatályos: 2017. 03. 18.


9/2017. (III. 17.) MvM rendelet
        az Információs Hivatal által nyújtott rendvédelmi
egészségkárosodási ellátásról

Hatályos: 2017. 03. 18.


10/2017. (III. 17.) MvM rendelet
        az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
finanszírozott egyes támogatások 2017. évi igénybevételével
kapcsolatos egységes eljárási szabályokról

Hatályos: 2017. 03. 18.


12/2017. (III. 17.) FM rendelet
        a baromfi termékpálya egyes területeit érintő
madárinfluenza miatti veszteségek részleges
ellentételezéséhez nyújtott jövedelempótló támogatásról

Hatályos: 2017. 03. 18.


13/2017. (III. 17.) FM rendelet
        az egyes közvetlen támogatásokat és az ahhoz kapcsolódó
egyéb támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek
módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 18., 2017. 05. 01.


1120/2017. (III. 17.) Korm. határozat
        az Országos Mentőszolgálat mentőjármű ellátásának és a
mentőautók hazai gyártásának megvalósításáról


1121/2017. (III. 17.) Korm. határozat
        a központi közigazgatási szervek által irattározott
iratanyagok elhelyezéséről


1122/2017. (III. 17.) Korm. határozat
        a mobil távközlési szolgáltatások központosított
közbeszerzés keretében történő igénybevételéről


1123/2017. (III. 17.) Korm. határozat
        az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztéséről


1124/2017. (III. 17.) Korm. határozat
        a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges
források biztosításáról


1125/2017. (III. 17.) Korm. határozat
        a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal által ellátandó
feladatok végrehajtásához szükséges forrás biztosításáról


1126/2017. (III. 17.) Korm. határozat
        a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról


1127/2017. (III. 17.) Korm. határozat
        az ELI (Extreme Light Infrastructure) beruházás aktuális
helyzetéről és a megvalósításához szükséges kormányzati és
tulajdonosi joggyakorlói intézkedésekről


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet
        a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 45/2017. (III. 17.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 03. 18.


368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
        az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 46/2017. (III. 17.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 03. 18.


213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet
        az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a
181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes
feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az
autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre,
valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra
vonatkozó szabályokról

Módosítja: 47/2017. (III. 17.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 03. 18.


247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet
        a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati
kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési
rendszeréről

Módosítja: 48/2017. (III. 17.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 03. 18., 2017. 04. 17.


106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet
        a történelmi bázis jogosultságról

Módosítja: 13/2017. (III. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 03. 18.


148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet
        az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve
leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és
kifizetésének rendjéről

Módosítja: 13/2017. (III. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 03. 18.


5/2015. (II. 19.) FM rendelet
        az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott
egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz
kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével
kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja: 13/2017. (III. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 03. 18.


8/2015. (III. 13.) FM rendelet
        a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen
támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról

Módosítja: 13/2017. (III. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 03. 18.


9/2015. (III. 13.) FM rendelet
        a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének
szabályairól

Módosítja: 13/2017. (III. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 03. 18.


10/2015. (III. 13.) FM rendelet
        az éghajlat és környezet szempontjából előnyös
mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás
igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az
állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett
földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas
állapotban tartásának feltételeiről

Módosítja: 13/2017. (III. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 03. 18.


11/2015. (III. 13.) FM rendelet
        a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról

Módosítja: 13/2017. (III. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 03. 18.


16/2015. (IV. 9.) FM rendelet
        a mezőgazdasági kistermelői támogatásról

Módosítja: 13/2017. (III. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 03. 18.


71/2015. (XI. 3.) FM rendelet
        a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről

Módosítja: 13/2017. (III. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 03. 18.


22/2016. (IV. 5.) FM rendelet
        az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a
központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások
igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról

Módosítja: 13/2017. (III. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 03. 18.


53/2016. (VII. 21.) FM rendelet
        a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti
támogatásáról

Módosítja: 13/2017. (III. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 03. 18.


HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

78/2016. (IV. 11.) Korm. rendelet
        a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2016.
évi mértékéről

Hatályon kívül helyezi: 44/2017. (III. 17.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 05. 16.

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wk.hu/hirlevel oldalon iratkozhat fel.

 

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

 

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.