Üdvözöljük a

Heti jogász 12. hét | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Heti jogász 12. hét

Szerző: Laczkóné Dr. Csécsi Ildikó | 2017. március 28.

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző héten aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján.

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/39.
Megjelent: 2017. III. 20.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

2017. évi XVII. törvény
        az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről
Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz
Ecuador csatlakozásának figyelembevétele céljából csatolt
Csatlakozási Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 03. 21. – kivétellel.


2017. évi XVIII. törvény
        az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről
Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz a
Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozására
tekintettel létrejött Kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 03. 21. – kivétellel.


2017. évi XIX. törvény
        az egyrészről Ghána, másrészről az Európai Közösség és
tagállamai közötti átmeneti gazdasági partnerségi
megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 03. 21. – kivétellel.


2017. évi XX. törvény
        a határőrizeti területen lefolytatott eljárás
szigorításával kapcsolatos egyes törvények módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 28.


50/2017. (III. 20.) Korm. rendelet
        az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból származó
támogatásokról, valamint a támogatások igénylésével és
felhasználásával kapcsolatos szabályokról

Hatályos: 2017. 04. 04.


51/2017. (III. 20.) Korm. rendelet
        az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég
Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának
végrehajtási rendjéről szóló 326/2012. (XI. 16.) Korm.
rendelet és a 2014–2020 programozási időszakban az egyes
európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 21.


52/2017. (III. 20.) Korm. rendelet
        a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével
összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 21., 2017. 04. 01.


53/2017. (III. 20.) Korm. rendelet
        a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm.
rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 01., 2018. 01. 01.


54/2017. (III. 20.) Korm. rendelet
        a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló
29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 21.


55/2017. (III. 20.) Korm. rendelet
        a határátkelőhely és az ideiglenes határátkelőhely
megnyitásáról és működtetéséről, valamint a határátlépési
pontról szóló 332/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 21.


56/2017. (III. 20.) Korm. rendelet
        egyes kormányrendeleteknek az „okos város”, „okos város
módszertan” fogalom meghatározásával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 21.


57/2017. (III. 20.) Korm. rendelet
        egyes kormányrendeletek fejlesztéspolitikai tárgyú
módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 21.


58/2017. (III. 20.) Korm. rendelet
        a 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának
Magyarországra szállításával és a milánói projekt
lezárásával kapcsolatos egyes feladatok irányítását és
lebonyolítását végrehajtó szervezet kijelöléséről

Hatályos: 2017. 03. 21.


1128/2017. (III. 20.) Korm. határozat
        a 2017–2026 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti
Tájstratégiáról


1129/2017. (III. 20.) Korm. határozat
        a 2018. évi fejlesztési mérföldkövek teljesítéséről


1130/2017. (III. 20.) Korm. határozat
        a 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának
Magyarországon történő elhelyezéséről


1131/2017. (III. 20.) Korm. határozat
        a Budapesti Zsidó Hitközség zuglói zsinagógája
helyreállításának támogatásával összefüggő feladatokról


1132/2017. (III. 20.) Korm. határozat
        tárgyéven túli kötelezettségvállalás jóváhagyásáról és a
2016. évi költségvetési maradványok egy részének
felhasználásáról


1133/2017. (III. 20.) Korm. határozat
        a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes
Korm. határozatok módosításáról


1134/2017. (III. 20.) Korm. határozat
        a Kodály Program I. üteméről és a 2017. évi programok
megvalósításához szükséges források biztosításáról


1135/2017. (III. 20.) Korm. határozat
        a Modern Városok Program keretében a Szolnoki Művésztelep
fejlesztése érdekében szükséges támogatás biztosításáról


1136/2017. (III. 20.) Korm. határozat
        a Modern Városok Program keretében Tatabánya Megyei Jogú
Város József Attila Megyei és Városi Könyvtárának
fejlesztése érdekében támogatás biztosításáról


1137/2017. (III. 20.) Korm. határozat
        a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 azonosító számú
(„Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer
fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás területén” című) projekt
forrásszerkezetének módosításáról


1138/2017. (III. 20.) Korm. határozat
        a Szíriai Arab Köztársaságban 2011 márciusa óta elkövetett,
nemzetközi jogot sértő legsúlyosabb bűncselekmények miatti
nyomozást és későbbi felelősségre vonást előmozdító
Nemzetközi, Pártatlan és Független (ENSZ) Mechanizmus
beindításához szükséges pénzügyi hozzájárulásról


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

1997. évi XXXI. törvény
        a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Módosítja: 2017. évi XX. tv.
Hatályos: 2017. 03. 28.


2007. évi II. törvény
        a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról

Módosítja: 2017. évi XX. tv.
Hatályos: 2017. 03. 28.


2007. évi LXXX. törvény
        a menedékjogról

Módosítja: 2017. évi XX. tv.
Hatályos: 2017. 03. 28.


2007. évi LXXXIX. törvény
        az államhatárról

Módosítja: 2017. évi XX. tv.
Hatályos: 2017. 03. 28.


2012. évi II. törvény
        a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Módosítja: 2017. évi XX. tv.
Hatályos: 2017. 03. 28.


326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet
        az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég
Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának
végrehajtási rendjéről

Módosítja: 51/2017. (III. 20.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 03. 21.


272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
        a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja: 51/2017. (III. 20.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 03. 21.


217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet
        a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 52/2017. (III. 20.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 03. 21.


306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
        a levegő védelméről

Módosítja: 52/2017. (III. 20.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 03. 21.


112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet
        az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával
kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi
kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos
Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő
szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről,
valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő
tudományos tanácsról

Módosítja: 52/2017. (III. 20.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 03. 21.


327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
        a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival
kapcsolatos eljárási szabályokról

Módosítja: 52/2017. (III. 20.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 03. 21.


229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
        a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 52/2017. (III. 20.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 03. 21.


312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
        az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági
szolgáltatásról

Módosítja: 52/2017. (III. 20.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 03. 21.


314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
        a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről

Módosítja: 52/2017. (III. 20.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 03. 21.


191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet
        a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási,
felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás
keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól

Módosítja: 52/2017. (III. 20.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 03. 21.


67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
        az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi
kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi
területéről

Módosítja: 52/2017. (III. 20.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 04. 01.


71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
        a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 52/2017. (III. 20.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 03. 21.


321/2016. (X. 27.) Korm. rendelet
        az állami tisztviselők képzéséről és továbbképzéséről

Módosítja: 52/2017. (III. 20.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 03. 21.


382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
        a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 52/2017. (III. 20.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 03. 21.


383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
        a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről

Módosítja: 52/2017. (III. 20.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 03. 21.


386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
        az egészségbiztosítási szervekről

Módosítja: 52/2017. (III. 20.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 03. 21.


515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
        a kormányablakokról

Módosítja: 53/2017. (III. 20.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 04. 01., 2018. 01. 01.


29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
        a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól

Módosítja: 54/2017. (III. 20.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 03. 21.


332/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet
        a határátkelőhely és az ideiglenes határátkelőhely
megnyitásáról és működtetéséről, valamint a határátlépési
pontról

Módosítja: 55/2017. (III. 20.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 03. 21.


218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet
        a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési
program és a területrendezési terv tartalmi
követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk,
egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes
szabályairól

Módosítja: 56/2017. (III. 20.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 03. 21.


314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
        a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről

Módosítja: 56/2017. (III. 20.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 03. 21.


339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
        az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt
kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási
időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter
hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020
programozási időszakban a szennyvízelvezetési és
-tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az
ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról

Módosítja: 57/2017. (III. 20.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 03. 21.


435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
        az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt
kötelezettséggel összefüggő, a 2014–2020 programozási
időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter
hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó
beruházások megvalósításáról

Módosítja: 57/2017. (III. 20.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 03. 21.


158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
        az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt
kötelezettséggel összefüggő, a 2014–2020 programozási
időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter
hatáskörébe utalt, a távhőszolgáltató szektort érintő,
energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások
alkalmazására irányuló beruházások megvalósításáról

Módosítja: 57/2017. (III. 20.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 03. 21.


1494/2016. (IX. 15.) Korm. határozat
        a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és Korm.
határozat módosításáról

Módosítja: 1133/2017. (III. 20.) Korm. h.


HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

172/2008. (VI. 28.) Korm. rendelet
        az európai globalizációs alkalmazkodási alapból származó
támogatásokkal kapcsolatos feladatokat ellátó szerv
kijelöléséről

Hatályon kívül helyezi: 50/2017. (III. 20.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 04. 04.


17/2010. (V. 13.) SZMM rendelet
        az európai globalizációs alkalmazkodási alapból származó
támogatások igénylésével és felhasználásával kapcsolatos
szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 50/2017. (III. 20.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 04. 04.


271/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet
        a 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának
megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok irányítását és
lebonyolítását végrehajtó szervezet kijelöléséről

Hatályon kívül helyezi: 58/2017. (III. 20.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 03. 21.


1992/2015. (XII. 28.) Korm. határozat
        a 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának
Magyarországon történő újraépítéséről

Visszavonta: 1130/2017. (III. 20.) Korm.
határozat.


1456/2016. (VIII. 24.) Korm. határozat
        a 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának
Magyarországon történő újraépítéséről

Visszavonta: 1130/2017. (III. 20.) Korm.
határozat.

 

 

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/40.
Megjelent: 2017. III. 20.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

59/2017. (III. 20.) Korm. rendelet
        a Magyarország Kormánya és a Paraguayi Köztársaság Kormánya
közötti kétoldalú Gazdasági Együttműködési Megállapodás
kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 03. 21. – kivétellel.


60/2017. (III. 20.) Korm. rendelet
        a közigazgatási bürokráciacsökkentés folytatásával érintett
egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 04., 2017. 07. 01.


61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet
        a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő
Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos
egyes feladatainak meghatározásáról

Hatályos: 2017. 03. 21.


62/2017. (III. 20.) Korm. rendelet
        a bírósági ügyintézők által ellátható egyes feladatokról
szóló 56/2008. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 04.


63/2017. (III. 20.) Korm. rendelet
        a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet és az
egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a
Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a
fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.)
Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 21.


64/2017. (III. 20.) Korm. rendelet
        az Eger Déli Iparterület fejlesztésével összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos: 2017. 03. 21.


65/2017. (III. 20.) Korm. rendelet
        a Kecskemét Déli Iparterület energetikai fejlesztésével
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos: 2017. 03. 21.


1139/2017. (III. 20.) Korm. határozat
        az egyes munkaerőpiaci intézkedésekről

Hatályos: 2017. 03. 21.


1140/2017. (III. 20.) Korm. határozat
        a fiatalok pályaorientációját elősegítő tevékenységek
támogatásáról


1141/2017. (III. 20.) Korm. határozat
        a baromfi termékpálya egyes területein a madárinfluenzával
összefüggésben szükséges állami beavatkozásról


1142/2017. (III. 20.) Korm. határozat
        a Beszállítói Cselekvési Terv végrehajtásáról


1143/2017. (III. 20.) Korm. határozat
        az új nemzetközi magánjogi szabályozás kodifikációjáról és
a Nemzetközi Magánjogi Kodifikációs Bizottság felállításáról
szóló 1337/2015. (V. 27.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 21.


1144/2017. (III. 20.) Korm. határozat
        a Digitális Exportfejlesztési Tárcaközi Bizottság
működéséhez kötődő feladatok teljes körű ellátásához
szükséges 2017. évi költségvetési forrás biztosításáról


1145/2017. (III. 20.) Korm. határozat
        az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V.
18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 21.


1146/2017. (III. 20.) Korm. határozat
        a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2.
„Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás,
szennyvízkezelés fejlesztés” prioritása keretében további
kiemelt fejlesztések nevesítésével kapcsolatos feladatokról


1147/2017. (III. 20.) Korm. határozat
        a KÖFOP-3.2.9-16-2016-00001 azonosító számú („A
támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása,
színvonalának megőrzése az operatív programokat végrehajtók
informatikai és infokommunikációs ellátásánál” című) kiemelt
projekt megvalósításához szükséges fedezet biztosításáról


1148/2017. (III. 20.) Korm. határozat
        a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I.
20.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 21.


1149/2017. (III. 20.) Korm. határozat
        a „Gubacsi vasúti híd átépítése” című projektjavaslatnak az
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati
kiírására történő benyújtásáról


1150/2017. (III. 20.) Korm. határozat
        Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez
kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásával
és azok 2022-ig történő megvalósításával összefüggő egyes
kormányhatározatok módosításáról


1151/2017. (III. 20.) Korm. határozat
        Magyarország Kormánya és Szeged Megyei Jogú Város
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
végrehajtásával összefüggő feladatokról


1152/2017. (III. 20.) Korm. határozat
        a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. „CrossBorder Rail”
projektének támogatása érdekében történő
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány
felhasználásáról


1153/2017. (III. 20.) Korm. határozat
        a Győr-Pér repülőtér fejlesztéséről


1154/2017. (III. 20.) Korm. határozat
        a tatabányai közösségi közlekedés színvonalának és
hatékonyságának javításáról


1155/2017. (III. 20.) Korm. határozat
        a Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság XIII. ülésén
fenntartott és elfogadott ajánlások jóváhagyásáról


1156/2017. (III. 20.) Korm. határozat
        a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és a
központi költségvetés címrendjének a kormányzati
szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról


24/2017. (III. 20.) ME határozat
        a Magyar Köztársaság Kormánya és Hongkongnak, a Kínai
Népköztársaság Különleges Közigazgatási Területének Kormánya
között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás
kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén
Budapesten, 2010. május 12. napján aláírt Egyezmény
módosított szövegének létrehozására adott felhatalmazásról


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet
        a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
végrehajtásáról

Módosítja: 60/2017. (III. 20.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 04. 04.


146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet
        a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
végrehajtásáról

Módosítja: 60/2017. (III. 20.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 04. 04., 2017. 07. 01.


149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
        a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásról

Módosítja: 60/2017. (III. 20.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 04. 04.


96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet
        az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános
feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

Módosítja: 60/2017. (III. 20.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 04. 04.


218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet
        a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról

Módosítja: 60/2017. (III. 20.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 04. 04.


63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
        a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának
részletes szabályairól

Módosítja: 60/2017. (III. 20.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 04. 04.


331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
        a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök
ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és
illetékességéről

Módosítja: 60/2017. (III. 20.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 04. 04.


210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
        a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

Módosítja: 60/2017. (III. 20.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 04. 04.


326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet
        a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti
közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

Módosítja: 60/2017. (III. 20.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 04. 04., 2017. 07. 01.


338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
        a Nemzeti Jogszabálytárról

Módosítja: 60/2017. (III. 20.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 04. 04.


29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
        a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól

Módosítja: 60/2017. (III. 20.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 04. 04.


93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet
        az utak építésének, forgalomba helyezésének és
megszüntetésének engedélyezéséről

Módosítja: 60/2017. (III. 20.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 04. 04.


38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet
        a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről,
valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett
nyilvántartás részletes szabályairól

Módosítja: 60/2017. (III. 20.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 04. 04.


382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
        a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 60/2017. (III. 20.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 04. 04.


384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
        az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól

Módosítja: 60/2017. (III. 20.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 04. 04.


55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet
        a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és
felhasználásának szabályairól

Módosítja: 61/2017. (III. 20.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 03. 21.


56/2008. (III. 26.) Korm. rendelet
        a bírósági ügyintézők által ellátható egyes feladatokról

Módosítja: 62/2017. (III. 20.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 04. 04.


326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
        a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Módosítja: 63/2017. (III. 20.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 03. 21.


162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet
        az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési
rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól,
valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról

Módosítja: 63/2017. (III. 20.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 03. 21.


1253/2016. (VI. 6.) Korm. határozat
        a mentális, szociális vagy egészségügyi okból
foglalkoztatásba be nem vonható álláskeresők
foglalkoztathatóságának növelését szolgáló 2016. évi
kormányzati intézkedésekről

Módosítja: 1139/2017. (III. 20.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 03. 21.


1337/2015. (V. 27.) Korm. határozat
        az új nemzetközi magánjogi szabályozás kodifikációjáról és
a Nemzetközi Magánjogi Kodifikációs Bizottság felállításáról

Módosítja: 1143/2017. (III. 20.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 03. 21.


1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat
        az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 03. 21.


1337/2016. (VII. 4.) Korm. határozat
        a „»Kreatív város – fenntartható vidék« – a Nyugat-Pannon
régióban új regionális fejlesztési koncepció
megvalósításáról” című nemzeti programmal összefüggő
feladatokról és azok finanszírozásáról

Módosítja: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 03. 21.


1861/2016. (XII. 27.) Korm. határozat
        a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség
meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes
fejlesztések megvalósításához szükséges források
biztosításáról

Módosítja: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 03. 21.


1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat
        a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1148/2017. (III. 20.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 03. 21.


1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat
        Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez
kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásáról
és azok 2022-ig történő megvalósításáról

Módosítja: 1150/2017. (III. 20.) Korm. h.


1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat
        Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéseinek
2022-ig történő megvalósításához szükséges feltételek
biztosításáról

Módosítja: 1150/2017. (III. 20.) Korm. h.


HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

1040/2016. (II. 11.) Korm. határozat
        a közfoglalkoztatás 2016. évi céljairól és a
közfoglalkoztatás szempontjából kiemelt települések
meghatározásáról

Hatályon kívül helyezi: 1139/2017. (III. 20.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 03. 21.

 

 

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/41.
Megjelent: 2017. III. 21.

 

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

1157/2017. (III. 21.) Korm. határozat
        a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I.
20.) Korm. határozat és az Emberi Erőforrás Fejlesztési
Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 22.


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat
        a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 03. 22.


1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat
        az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 03. 22.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/42.
Megjelent: 2017. III. 22.ÚJ JOGSZABÁLYOK

66/2017. (III. 22.) Korm. rendelet
        a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991.
(X. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 06.


2/2017. (III. 22.) NGM rendelet
        a Nemzeti Akkreditáló Hatóság eljárásaiért fizetendő
igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 45/2015. (XII. 30.)
NGM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 22.


Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5046/2016/8. határozata
        Érpatak Község Önkormányzatának a 2015. évi zárszámadásáról
szóló 4/2016. (IX. 6.) önkormányzati rendelete
törvényellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről


8/2017. (III. 22.) OGY határozat
        a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tagjainak
megválasztásáról szóló 11/2011. (III. 9.) OGY határozat
módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 21.


115/2017. (III. 22.) KE határozat
        kitüntetéses doktorrá avatáshoz való hozzájárulásról


116/2017. (III. 22.) KE határozat
        rektori megbízásról


1158/2017. (III. 22.) Korm. határozat
        ideiglenes határátkelőhely megnyitásáról


1159/2017. (III. 22.) Korm. határozat
        a gyermek és ifjúsági gyalogos vándortáborozás
támogatásával kapcsolatos feladatokról


1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat
        a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett
tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami
tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól,
valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról


1161/2017. (III. 22.) Korm. határozat
        a Magyarország Kormánya és a Fülöp-szigeteki Köztársaság
Kormánya közötti kétoldalú gazdasági együttműködési
megállapodás szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról


25/2017. (III. 22.) ME határozat
        helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes
államtitkár kinevezéséről


26/2017. (III. 22.) ME határozat
        főiskolai tanár kinevezéséről

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet
        a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 66/2017. (III. 22.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 04. 06.


45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet
        a Nemzeti Akkreditáló Hatóság eljárásaiért fizetendő
igazgatási szolgáltatási díjakról

Módosítja: 2/2017. (III. 22.) NGM r.
Hatályos: 2017. 04. 22.


11/2011. (III. 9.) OGY határozat
        a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tagjainak
megválasztásáról

Módosítja: 8/2017. (III. 22.) OGY h.


HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

1867/2016. (XII. 28.) Korm. határozat
        a gyermek és az ifjúsági gyalogos vándortáborozás
támogatásával kapcsolatos feladatokról

Visszavonta: 1159/2017. (III. 22.) Korm. határozat.

 

 

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/43.
Megjelent: 2017. III. 23.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

2017. évi XXI. törvény
        a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény
módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 24.


67/2017. (III. 23.) Korm. rendelet
        a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 24.


68/2017. (III. 23.) Korm. rendelet
        a Belváros-Lipótvárosi Sportközpont kialakítására, valamint
a Budapest V. kerület, József nádor tér felszínrendezésére
irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról

Hatályos: 2017. 03. 24.


3/2017. (III. 23.) BM rendelet
        a menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII.
11.) IRM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 28.


14/2017. (III. 23.) FM rendelet
        a gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba
hozataláról

Hatályos: 2017. 03. 31.


117/2017. (III. 23.) KE határozat
        magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet
kinevezéséhez való hozzájárulásról


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

2016. évi LXVIII. törvény
        a jövedéki adóról

Módosítja: 2017. évi XXI. tv.
Hatályos: 2017. 03. 24.


272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
        a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja: 67/2017. (III. 23.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 03. 24.


52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet
        a menekültügy szervezeti rendszeréről

Módosítja: 3/2017. (III. 23.) BM r.
Hatályos: 2017. 03. 28.


HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

72/2010. (V. 13.) FVM rendelet
        a gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba
hozataláról

Hatályon kívül helyezi: 14/2017. (III. 23.) FM r.
Hatályos: 2017. 03. 31.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wk.hu/hirlevel oldalon iratkozhat fel.

 

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

 

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.