Üdvözöljük a

Heti jogász 13. hét | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Heti jogász 13. hét

Szerző: Laczkóné Dr. Csécsi Ildikó | 2017. április 4.

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző héten aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján.

 

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/44.
Megjelent: 2017. III. 27.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

15/2017. (III. 27.) FM rendelet
        a Jászszentlászlói Kalmár-erdő Természetvédelmi Terület
létesítéséről szóló 16/2005. (VII. 14.) KvVM rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 28.


2/2017. (III. 27.) IM rendelet
        a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és
költségtérítéséről szóló 22/2006. (V. 18.) IM rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 28.


1162/2017. (III. 27.) Korm. határozat
        a közel-keleti térségben élő üldöztetést szenvedő
keresztények támogatásáról


27/2017. (III. 27.) ME határozat
        helyettes államtitkár kinevezéséről

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

16/2005. (VII. 14.) KvVM rendelet
        a Jászszentlászlói Kalmár-erdő Természetvédelmi Terület
létesítéséről

Módosítja: 15/2017. (III. 27.) FM r.
Hatályos: 2017. 03. 28.


22/2006. (V. 18.) IM rendelet
        a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és
költségtérítéséről

Módosítja: 2/2017. (III. 27.) IM r.
Hatályos: 2017. 03. 28.


HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

4/2006. (I. 26.) IM rendelet
        az igazságügyi szakértői névjegyzékbe történő felvételi
eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról

Hatályon kívül helyezi: 2/2017. (III. 27.) IM r.
Hatályos: 2017. 03. 28.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/45.
Megjelent: 2017. III. 28.

ÚJ JOGSZABÁLYOK

2017. évi XXII. törvény
        az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi
Rendszabályai 7. melléklete 2014. május 24-én Genfben, az
Egészségügyi Világszervezet 67. Közgyűlésén elfogadott
módosításának kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 03. 29.


2017. évi XXIII. törvény
        a Nemzetközi Műholdas Távközlési Szervezetre (ITSO)
vonatkozó megállapodás és módosítása kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 03. 29.


2017. évi XXIV. törvény
        az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. törvénynek az egyszerű bejelentés 300
négyzetméternél nagyobb lakóingatlan nem kereskedelmi célú
építésére történő kiterjesztésével összefüggő
módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 27.


3/2017. (III. 28.) NGM rendelet
        a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és
felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet a
2007–2013. évek közötti operatív programok visszaforgó
pénzeszközök felhasználásával és a 2017. évi támogatási
feltételekkel összefüggő módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 29.


Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5048/2016/3. számú
határozata
        Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az
állatok tartásáról szóló 30/2012. (X. 1.) önkormányzati
rendelet 2. § (2)-(4) bekezdése, valamint 1. melléklete
jogszabályba ütközéséről és alkalmazhatóságának tilalmáról


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

1997. évi LXXVIII. törvény
        az épített környezet alakításáról és védelméről

Módosítja: 2017. évi XXIV. tv.
Hatályos: 2017. 04. 27.


16/2015. (V. 29.) NGM rendelet
        a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és
felhasználásáról

Módosítja: 3/2017. (III. 28.) NGM r.
Hatályos: 2017. 03. 29.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/46.
Megjelent: 2017. III. 29.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

16/2017. (III. 29.) FM rendelet
        a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló
152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 01.


4/2017. (III. 29.) NGM rendelet
        az egyes pénzügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 30.


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet
        a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól

Módosítja: 16/2017. (III. 29.) FM r.
Hatályos: 2017. 04. 01.


43/2013. (X. 1.) NGM rendelet
        a fiatalok életkezdési támogatásával összefüggő
igazolásokról és adatszolgáltatásokról

Módosítja: 4/2017. (III. 29.) NGM r.
Hatályos: 2017. 03. 30.


39/2016. (XI. 15.) NGM rendelet
        a nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való
teljesítésére 2017. január 1-jétől kötelezett adózónak az
online pénztárgép beszerzéséhez nyújtott támogatásról

Módosítja: 4/2017. (III. 29.) NGM r.
Hatályos: 2017. 03. 30.


47/2016. (XII. 6.) NGM rendelet
        a bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez
nyújtott támogatásról

Módosítja: 4/2017. (III. 29.) NGM r.
Hatályos: 2017. 03. 30.

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/47.
Megjelent: 2017. III. 30.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

5/2017. (III. 30.) NGM rendelet
        egyes NGM rendeleteknek a jövedéki adóról szóló 2016. évi
LXVIII. törvény egyes rendelkezései hatálybalépése kapcsán
szükséges módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 31., 2017. 07. 01.


7/2017. (III. 30.) NFM rendelet
        egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 01., 2017. 10. 31.


8/2017. (III. 30.) NFM rendelet
        a Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen
Működő Részvénytársaság felett az államot megillető
tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló
szervezet kijelöléséről

Hatályos: 2017. 03. 31.


9/2017. (III. 30.) NFM rendelet
        a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről
szóló 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 31.


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet
        a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

Módosítja: 5/2017. (III. 30.) NGM r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet
        a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 5/2017. (III. 30.) NGM r.
Hatályos: 2017. 03. 31., 2017. 07. 01.


4/2011. (I. 31.) NFM rendelet
        a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről

Módosítja: 7/2017. (III. 30.) NFM r.
Hatályos: 2017. 04. 01.


50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet
        a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a
lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek
nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról

Módosítja: 7/2017. (III. 30.) NFM r.
Hatályos: 2017. 04. 01.


13/2015. (III. 31.) NFM rendelet
        a földgáz biztonsági készlet mértékéről

Módosítja: 7/2017. (III. 30.) NFM r.
Hatályos: 2017. 04. 01., 2017. 10. 31.


67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet
        az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott
földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és
áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és
kötelezettek köréről

Módosítja: 7/2017. (III. 30.) NFM r.
Hatályos: 2017. 04. 01.


70/2016. (XII. 29.) NFM rendelet
        a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó
hatósági árak képzésének keretszabályairól

Módosítja: 7/2017. (III. 30.) NFM r.
Hatályos: 2017. 04. 01.


4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet
        a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről

Módosítja: 9/2017. (III. 30.) NFM r.
Hatályos: 2017. 03. 31.


HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

45/2003. (XII. 29.) PM rendelet
        az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvényben
megjelölt vámtarifaszámok alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: 5/2017. (III. 30.) NGM r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


44/2016. (XI. 7.) NFM rendelet
        a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zártkörűen Működő
Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi
jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának
kijelöléséről

Hatályon kívül helyezi: 8/2017. (III. 30.) NFM r.
Hatályos: 2017. 03. 31.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/48.
Megjelent: 2017. III. 31.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

69/2017. (III. 31.) Korm. rendelet
        a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi
LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.
rendelet, valamint a szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok
hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013.
(X. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 03.


70/2017. (III. 31.) Korm. rendelet
        a határőrizeti területen lefolytatott eljárás
szigorításával kapcsolatos egyes kormányrendeletek
módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 31. 21 órától.


71/2017. (III. 31.) Korm. rendelet
        a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény
hatálybalépésével összefüggésben egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 31. 21 órától.


72/2017. (III. 31.) Korm. rendelet
        az Eger területén járműipari alkatrészgyártó üzem
megvalósítására irányuló beruházással összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos: 2017. 04. 01.


73/2017. (III. 31.) Korm. rendelet
        a Komárom területén bioüzemanyag-előállító üzem
kapacitásbővítésére irányuló beruházással összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos: 2017. 04. 01.


74/2017. (III. 31.) Korm. rendelet
        a Szolnok területén fémipari gyártó üzem megvalósítására
irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról

Hatályos: 2017. 04. 01.


10/2017. (III. 31.) NFM rendelet
        a fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok
kezeléséről és felhasználásáról szóló 7/2016. (IV. 8.) NFM
rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 01.


1163/2017. (III. 31.) Korm. határozat
        a hazai mezőgazdasági gépgyártás az Irinyi terv keretében
történő fejlesztési lehetőségeiről


1164/2017. (III. 31.) Korm. határozat
        az Országos Sportegészségügyi Intézet végleges
elhelyezésével és a sportegészségügyi ellátás fejlesztésével
kapcsolatos egyes kérdésekről


1165/2017. (III. 31.) Korm. határozat
        a Magyar Államkincstár átalakításáért felelős kormánybiztos
kinevezéséről és feladatairól szóló 1344/2016. (VII. 6.)
Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 01.


1166/2017. (III. 31.) Korm. határozat
        a Nemzeti Könyvtár, az Alaptörvény díszalbum és
zsebfüzetek, a Pedagógusnap 2017., a Zenélő Budapest és a
Muzsikáló Budapest projektekhez 2017. évben szükséges
források biztosításáról


1167/2017. (III. 31.) Korm. határozat
        a szentegyházi Gyermekfilharmónia 2017. július 1-jei
„Canada Day” ünnepre való kiutazásának támogatása érdekében
történő forrásbiztosításról


1168/2017. (III. 31.) Korm. határozat
        a 2007–2013 Magyarország–Románia Határon Átnyúló
Együttműködési Program 2017. március 31-éig történő sikeres
zárása érdekében az annak keretében finanszírozott
kisléptékű határon átnyúló közutakon létesített
határátkelőhelyek megnyitásáról


1169/2017. (III. 31.) Korm. határozat
        a KEHOP-2.2.2-15-2015-00013 azonosító számú [„Közép- és
Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési
fejlesztés 1. (KKMO 1)” című] projekt támogatásának
növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 01.


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet
        a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi
LXXXI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 69/2017. (III. 31.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 04. 03.


369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet
        a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók,
intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és
ellenőrzéséről

Módosítja: 69/2017. (III. 31.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 04. 03.


149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
        a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásról

Módosítja: 70/2017. (III. 31.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 03. 31. 21 órától.


331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
        a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök
ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és
illetékességéről

Módosítja: 70/2017. (III. 31.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 03. 31. 21 órától.


114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet
        a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 70/2017. (III. 31.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 03. 31. 21 órától.


301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet
        a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 70/2017. (III. 31.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 03. 31. 21 órától.


419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet
        a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény
hatálybalépésével összefüggésben egyes kormányrendeletek
módosításáról

Módosítja: 71/2017. (III. 31.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 03. 31. 21 órától.


7/2016. (IV. 8.) NFM rendelet
        a fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok
kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 10/2017. (III. 31.) NFM r.
Hatályos: 2017. 04. 01.


1344/2016. (VII. 6.) Korm. határozat
        a Magyar Államkincstár átalakításáért felelős kormánybiztos
kinevezéséről és feladatairól

Módosítja: 1165/2017. (III. 31.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 04. 01.


1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat
        a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1169/2017. (III. 31.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 04. 01.


**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wk.hu/hirlevel oldalon iratkozhat fel.

 

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

 

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.