Üdvözöljük a

Heti jogász 14. hét | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Heti jogász 14. hét

Szerző: Laczkóné Dr. Csécsi Ildikó | 2017. április 24.

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző héten aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján.

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/49.
Megjelent: 2017. IV. 3.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

75/2017. (IV. 3.) Korm. rendelet
        a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság
kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm.
rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 04.


76/2017. (IV. 3.) Korm. rendelet
        az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő
Részvénytársaság feladatainak meghatározásáról szóló
19/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 04.


77/2017. (IV. 3.) Korm. rendelet
        a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális
Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az
Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz pénzügyi alapok
egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak
végrehajtási intézményrendszeréről szóló 238/2015. (IX. 4.)
Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 04.


3/2017. (IV. 3.) IM rendelet
        a civil szervezetek nyilvántartásával összefüggő egyes
miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 04.


4/2017. (IV. 3.) IM rendelet
        a civil szervezetek és a sportegyesületek egyszerűsített
nyilvántartásba vételi és egyszerűsített változásbejegyzési
eljárásaiban alkalmazandó mintaokiratokról

Hatályos: 2017. 04. 04.


1170/2017. (IV. 3.) Korm. határozat
        a vajdasági magyar közösségek terület- és gazdasági
fejlesztési stratégiája végrehajtásához szükséges
kötelezettségvállalás engedélyezéséről


1171/2017. (IV. 3.) Korm. határozat
        az Óbudai-sziget állami tulajdonban lévő területeinek
fejlesztési koncepciójáról


1172/2017. (IV. 3.) Korm. határozat
        a Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 3. szám alatti
ingatlanon bekövetkezett rendkívüli helyzet megoldása
érdekében szükséges intézkedésekről


1173/2017. (IV. 3.) Korm. határozat
        az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
módosításáról


1174/2017. (IV. 3.) Korm. határozat
        a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program éves fejlesztési
keretének megállapításáról szóló 1056/2016. (II. 17.) Korm.
határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 04.


1175/2017. (IV. 3.) Korm. határozat
        a Társadalmi Megújulás Operatív Programmal és a Társadalmi
Infrastruktúra Operatív Programmal összefüggő korrekciós
tételek végrehajtásának jóváhagyásáról


1176/2017. (IV. 3.) Korm. határozat
        az IKOP–4.1.0–15–2016–00005 azonosító számú [„M25 Eger
gyorsforgalmi úti bekötése (M3–Eger szakasz megvalósítása)”
című] projekt műszaki tartalmának bővüléséről


1177/2017. (IV. 3.) Korm. határozat
        a Normafa Park beruházás 2017. évi ütemének támogatásáról


1178/2017. (IV. 3.) Korm. határozat
        a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2016.
évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
és egyes Korm. határozatok módosításáról


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet
        a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság
kamatkiegyenlítési rendszeréről

Módosítja: 75/2017. (IV. 3.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 04. 04.


19/2016. (II. 10.) Korm. rendelet
        az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő
Részvénytársaság feladatainak meghatározásáról

Módosítja: 76/2017. (IV. 3.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 04. 04.


238/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet
        a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális
Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az
Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz pénzügyi alapok
egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak
végrehajtási intézményrendszeréről

Módosítja: 77/2017. (IV. 3.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 04. 04.


11/2012. (II. 29.) KIM rendelet
        a civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó
űrlapjairól

Módosítja: 3/2017. (IV. 3.) IM r.
Hatályos: 2017. 04. 04.


58/2012. (XII. 28.) KIM rendelet
        a civil szervezetek nyilvántartásával összefüggésben a
bírósági eljárásokban érvényesülő ügyviteli és iratkezelési
szabályokról

Módosítja: 3/2017. (IV. 3.) IM r.
Hatályos: 2017. 04. 04.


1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat
        a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program éves fejlesztési
keretének megállapításáról

Módosítja: 1174/2017. (IV. 3.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 04. 04.


1905/2015. (XII. 8.) Korm. határozat
        a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1178/2017. (IV. 3.) Korm. h.


1531/2015. (VII. 31.) Korm. határozat
        az erdélyi oktatási és kulturális célú programok,
beruházások megvalósításának finanszírozása érdekében a
rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból
történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1178/2017. (IV. 3.) Korm. h.


1812/2014. (XII. 19.) Korm. határozat
        a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, az
Országvédelmi Alapból történő
előirányzat-átcsoportosításról, a pártalapítványok
tartalékának átcsoportosításáról, az Összevont szakellátás
jogcím előirányzatának megemeléséről és egyes
kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1178/2017. (IV. 3.) Korm. h.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/50.
Megjelent: 2017. IV. 6.

ÚJ JOGSZABÁLYOK

78/2017. (IV. 6.) Korm. rendelet
        az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó
szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm.
rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 11.


11/2017. (IV. 6.) MvM rendelet
        a régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának
és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és
a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes
szabályairól szóló 13/2015. (III. 11.) MvM rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 07.


129/2017. (IV. 6.) KE határozat
        magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet
kinevezéséhez való hozzájárulásról


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet
        egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek
kijelöléséről

Módosítja: 78/2017. (IV. 6.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 04. 11.


13/2015. (III. 11.) MvM rendelet
        a régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának
és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és
a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes
szabályairól

Módosítja: 11/2017. (IV. 6.) MvM r.
Hatályos: 2017. 04. 07.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/51.
Megjelent: 2017. IV. 7.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

12/2017. (IV. 7.) MvM rendelet
        Budapest IX. kerület belterület 36971 helyrajzi számú
ingatlan műemlékké nyilvánításáról

Hatályos: 2017. 04. 08.


9/2017. (IV. 7.) OGY határozat
        az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére
irányuló missziójához („EUTM Somalia”) történő további
magyar katonai hozzájárulásról szóló beszámoló elfogadásáról


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/52.
Megjelent: 2017. IV. 7.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

79/2017. (IV. 7.) Korm. rendelet
        az egészségügyi háttérintézményi integrációt érintő egyes
kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 08.


80/2017. (IV. 7.) Korm. rendelet
        a rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató
tevékenységéről szóló 16/1999. (II. 5.) Korm. rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 08.


81/2017. (IV. 7.) Korm. rendelet
        a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos
iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes
szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános
szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt
vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012.
(XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 08.


82/2017. (IV. 7.) Korm. rendelet
        a Dunaföldváron megvalósuló papíripari beruházással
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos: 2017. 04. 08.


1179/2017. (IV. 7.) Korm. határozat
        a kötöttpályás járműgyártás fejlesztéséről


1180/2017. (IV. 7.) Korm. határozat
        a Dunaföldvár város külterületén fekvő földrészletek
beruházási célterületté nyilvánításáról


1181/2017. (IV. 7.) Korm. határozat
        a szentgotthárdi Nagyboldogasszony plébániatemplom
felújításához szükséges egyes intézkedésekről


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet
        az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés
rendjéről

Módosítja: 79/2017. (IV. 7.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 04. 08.


250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet
        a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról

Módosítja: 79/2017. (IV. 7.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 04. 08.


378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
        egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában
működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával
összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok
átvételéről

Módosítja: 79/2017. (IV. 7.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 04. 08.


385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
        a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási
(fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai
ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv
kijelöléséről

Módosítja: 79/2017. (IV. 7.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 04. 08.


16/1999. (II. 5.) Korm. rendelet
        a rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató
tevékenységéről

Módosítja: 80/2017. (IV. 7.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 04. 08.


335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet
        a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos
iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes
szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános
szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt
vagy feltételesen szállítható küldeményekről

Módosítja: 81/2017. (IV. 7.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 04. 08.


**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wk.hu/hirlevel oldalon iratkozhat fel.

 

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

 

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.