Üdvözöljük a

Heti jogász 15. hét | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Heti jogász 15. hét

Szerző: Laczkóné Dr. Csécsi Ildikó | 2017. április 25.

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző héten aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján.

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/53.
Megjelent: 2017. IV. 10.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

2017. évi XXV. törvény
        a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 11., 2017. 09. 01., 2017. 12. 31.


83/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet
        a népi iparművészettel és a népmesekincs gondozásával
kapcsolatos állami feladatokról

Hatályos: 2017. 04. 18.


84/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet
        egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 11., 2017. 04. 15.


85/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet
        a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.)
Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 11.


86/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet
        a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII.
törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm.
rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 11.


87/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet
        a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság irányító- és
logisztikai központjának kialakításával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 266/2015.
(IX. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 11.


88/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet
        a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet és a levegő védelméről szóló
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 11.


89/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet
        a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális
Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási
Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez
kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009.
(VIII. 3.) Korm. rendelet, valamint az Uniós fejlesztések
fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok
felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm.
rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 11.


90/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet
        a Kerekegyháza területén élelmiszeripari feldolgozóüzem
megvalósítására irányuló beruházással összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos: 2017. 04. 11.


91/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet
        az Arany János-emlékév keretében Nagykőrösön megvalósuló
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról

Hatályos: 2017. 04. 11.


92/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet
        a zalaegerszegi járműipari tesztpálya megvalósításához
kapcsolódó közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos: 2017. 04. 11.


13/2017. (IV. 10.) MvM rendelet
        a kormányablakok személyi és technikai feltételeiről szóló
39/2013. (XII. 30.) KIM rendelet és a Miniszterelnökséget
vezető miniszter feladat- és hatáskörét érintően a
nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek
meghatározásáról szóló 19/2015. (IV. 10.) MvM rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 25.


4/2017. (IV. 10.) EMMI rendelet
        a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a
tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás
rendjéről szóló 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 11.


17/2017. (IV. 10.) FM rendelet
        az egyes nemzeti forrásból finanszírozott
agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek
módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 11.


1182/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
        az Európai Unió egészére kiterjedő, harmonizált, a
tagállamok részéről kölcsönösen átjárható e-segélyhívó
szolgáltatás (e-call) bevezetésével kapcsolatos feladatokról


1183/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
        az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottságról

Hatályos: 2017. 04. 11.


1184/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
        a nemzeti köznevelés tartalmi szabályozásának
koncepciójáról és az azzal összefüggő egyes stratégiai
kérdésekről


1185/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
        az Élvonal – Kutatási Kiválósági Programról


1186/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
        az új nemzeti könyvtár tervezéséhez szükséges intézkedésekről


1187/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
        a titkosszolgálati adathordozóknak az Állambiztonsági
Szolgálatok Történeti Levéltára részére történő átadásáról
és az ezen adathordozókon rögzített adattartalom tudományos
feldolgozásával kapcsolatos egyes feladatok végrehajtásáról


1188/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
        a fiatalok pénzügyi tudatosságát növelő oktatási
kompetenciák támogatásáról


1189/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
        a Digitális Jólét Alapcsomag bevezetésével kapcsolatos
feladatokról


1190/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
        a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének
felhasználásáról


1191/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
        a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és
kiadások fejezetet érintő címrend-kiegészítésről és
előirányzat-átcsoportosításról


1192/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
        a Miniszterelnökség és a Nemzetgazdasági Minisztérium
fejezet címrendjének a Nemzetgazdasági Minisztérium budai
Várnegyedben történő elhelyezésével összefüggő módosításáról


1193/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
        a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról


1194/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
        a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról


1195/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
        a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása érdekében a
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben szükséges
forrás biztosításáról


1196/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
        a földművelésügyi miniszter irányítása és tulajdonosi
joggyakorlása alá tartozó szervezetek egyes
agrár-vidékfejlesztési támogatási pályázatokon való
részvételének korlátozásából eredő forrásvesztésének
kompenzációjáról


1197/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
        a közösségi agrármarketing feladatok pótlólagos
forrásigényéről


1198/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
        az egyes határon túli támogatási ügyek forrásszükségletének
biztosításáról szóló 1802/2016. (XII. 20.) Korm. határozat
módosításáról


1199/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
        a fertőd-eszterházai Esterházy-kastély fejlesztéséről


1200/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
        az eszterházai operaház rekonstrukciójának lehetőségeit
vizsgáló bizottságról

Hatályos: 2017. 04. 11.


1201/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
        a Budapest Főváros X. kerület Bajcsy-Zsilinszky Kórház és
Rendelőintézet keretében járóbeteg-szakellátást nyújtó
Kőbányai Egészségház megújítását célzó infrastrukturális
beruházások támogatásáról


1202/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
        a Modern Városok Program részeként a kecskeméti Városháza
felújításához kapcsolódó források biztosításáról


1203/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
        a Modern Városok Program keretében a Veszprémi Petőfi
Színház komplex fejlesztéséről


1204/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
        a Modern Városok Program keretében Zalaegerszeg megyei jogú
várossal kötött megállapodásban foglalt, Alsóerdőn tervezett
sport- és rekreációs központ kialakítása, valamint
Nyíregyháza megyei jogú várossal kötött megállapodásban
foglalt, Sóstó fejlesztési program megvalósítása keretében
négycsillagos szálloda fejlesztése tárgyú beruházások
megvalósításához szükséges támogatás biztosításáról


1205/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
        a zalaegerszegi járműipari tesztpálya megvalósításához
kapcsolódó földrészletek beruházási célterületté
nyilvánításáról


1206/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
        az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program
keretében megvalósuló, a 8. számú főút Várpalotát elkerülő
II. szakaszának fejlesztésére és a 21. számú főút Heves és
Nógrád megyei szakaszainak kapacitásbővítésére irányuló
projektek támogatásának növeléséről és forrásszerkezetének
módosításáról


1207/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
        a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1004/2016. (I. 18.) Korm. határozatban nevesített, a
Miniszterelnökség kiemelt – KÖFOP-2.24-VEKOP-16 felhívás
azonosító jelű – „E-közbeszerzés” megnevezésű projektjének
tekintetében felmerült előkésztési feladatok végrehajtásáról
szóló 1298/2016. (VI. 13.) Korm. határozat hatályon kívül
helyezéséről

Hatályos: 2017. 04. 11.


1208/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
        a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 1.
prioritása keretében megvalósuló egyes projektek
támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési
keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm.
határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 11.


1209/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
        a TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004 azonosító számú [„Tavaink
Által – Oroszlány (Majk)–Kecskéd–Környe–Tatabánya közötti
kerékpáros mobilitás feltételeinek megteremtése csatlakozva
az Által-ér menti kerékpárúthoz” című], egymilliárd forintot
meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához
történő hozzájárulásról


1210/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
        a Vidékfejlesztési Program 19.2.1. és 19.4.1. azonosító
számú intézkedésével és az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Programmal összefüggő egyes kérdésekről, valamint a
Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének
megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat
módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 11.


1211/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
        a VP1-1.2.2-16-1819248382 azonosító számú („VP1-1.2.2-16
Tájékoztatási szolgáltatás” című) egymilliárd forintot
meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához
való hozzájárulásról


1212/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
        a Magyarország Kormánya és Bosznia-Hercegovina Miniszterek
Tanácsa között a turizmus területén történő együttműködésről
szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról


1213/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
        a debreceni Csokonai Színház Modern Városok Program
keretében történő felújításához 2017. évben szükséges
források előirányzat-átcsoportosításáról


28/2017. (IV. 10.) ME határozat
        a Magyarország Kormánya és a Bangladesi Népi Köztársaság
Kormánya közötti Oktatási, Tudományos és Kulturális
Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról


29/2017. (IV. 10.) ME határozat
        a Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet
között az Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális
Bizottságának 2017. szeptember 11–14. között Budapesten,
Magyarországon tartandó 67. ülésszakának megszervezéséről
szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról


30/2017. (IV. 10.) ME határozat
        a Magyarország Kormánya és az Indiai Köztársaság Kormánya
közötti Audiovizuális Koprodukciós Megállapodás
létrehozására adott felhatalmazásról


31/2017. (IV. 10.) ME határozat
        a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a
magyar–román államhatáron, Magyarcsanád és Cenad
(Nagycsanád) települések közötti Maros-híd, valamint a
kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló egyezmény
létrehozására adott felhatalmazásról


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

2011. évi CCIV. törvény
        a nemzeti felsőoktatásról

Módosítja: 2017. évi XXV. tv.
Hatályos: 2017. 04. 11., 2017. 09. 01., 2017. 12. 31.


210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet
        az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról

Módosítja: 84/2017. (IV. 10.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 04. 11., 2017. 04. 15.


368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
        az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 84/2017. (IV. 10.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 04. 11.


78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet
        a kollektív befektetési formák befektetési és
hitelfelvételi szabályairól

Módosítja: 84/2017. (IV. 10.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 04. 11.


172/2015. (VII. 2.) Korm. rendelet
        az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos
kötelezettségek teljesítésében részt vevő intézmények
feladat- és hatásköréről, valamint a kapcsolódó eljárásrendről

Módosítja: 84/2017. (IV. 10.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 04. 11.


346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet
        a kormányzati célú hálózatokról

Módosítja: 85/2017. (IV. 10.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 04. 11.


154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet
        a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII.
törvény végrehajtásáról

Módosítja: 86/2017. (IV. 10.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 04. 11.


266/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet
        a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság irányító- és
logisztikai központjának kialakításával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 87/2017. (IV. 10.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 04. 11.


314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
        a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról

Módosítja: 88/2017. (IV. 10.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 04. 11.


306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
        a levegő védelméről

Módosítja: 88/2017. (IV. 10.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 04. 11.


160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet
        a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális
Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási
Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez
kapcsolódó programjainak végrehajtásáról

Módosítja: 89/2017. (IV. 10.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 04. 11.


549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
        az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű
előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja: 89/2017. (IV. 10.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 04. 11.


39/2013. (XII. 30.) KIM rendelet
        a kormányablakok személyi és technikai feltételeiről

Módosítja: 13/2017. (IV. 10.) MvM r.
Hatályos: 2017. 04. 25.


19/2015. (IV. 10.) MvM rendelet
        a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladat- és
hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső
személyek meghatározásáról

Módosítja: 13/2017. (IV. 10.) MvM r.
Hatályos: 2017. 04. 25.


17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet
        a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a
tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás
rendjéről

Módosítja: 4/2017. (IV. 10.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 04. 11.


148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet
        az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve
leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és
kifizetésének rendjéről

Módosítja: 17/2017. (IV. 10.) FM r.
Hatályos: 2017. 04. 11.


50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet
        az egységes területalapú támogatások és egyes
vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő
„Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához
szükséges feltételrendszer, valamint az állatok
állategységre való átváltási arányának meghatározásáról

Módosítja: 17/2017. (IV. 10.) FM r.
Hatályos: 2017. 04. 11.


39/2011. (V. 18.) VM rendelet
        az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott
de minimis támogatásokról

Módosítja: 17/2017. (IV. 10.) FM r.
Hatályos: 2017. 04. 11.


94/2013. (X. 10.) VM rendelet
        a mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének
elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak
költségvetési támogatásáról

Módosítja: 17/2017. (IV. 10.) FM r.
Hatályos: 2017. 04. 11.


5/2015. (II. 19.) FM rendelet
        az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott
egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz
kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével
kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja: 17/2017. (IV. 10.) FM r.
Hatályos: 2017. 04. 11.


9/2015. (III. 13.) FM rendelet
        a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének
szabályairól

Módosítja: 17/2017. (IV. 10.) FM r.
Hatályos: 2017. 04. 11.


47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet
        az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat
megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

Módosítja: 17/2017. (IV. 10.) FM r.
Hatályos: 2017. 04. 11.


49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet
        az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat
megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

Módosítja: 17/2017. (IV. 10.) FM r.
Hatályos: 2017. 04. 11.


77/2015. (XII. 1.) FM rendelet
        a kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló
támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri
rendeletek módosításáról

Módosítja: 17/2017. (IV. 10.) FM r.
Hatályos: 2017. 04. 11.


94/2015. (XII. 23.) FM rendelet
        az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó
egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes
miniszteri rendeletek módosításáról

Módosítja: 17/2017. (IV. 10.) FM r.
Hatályos: 2017. 04. 11.


1802/2016. (XII. 20.) Korm. határozat
        az egyes határon túli támogatási ügyek forrásszükségletének
biztosításáról

Módosítja: 1198/2017. (IV. 10.) Korm. h.


1131/2016. (III. 10.) Korm. határozat
        Magyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
végrehajtásával összefüggő feladatokról

Módosítja: 1202/2017. (IV. 10.) Korm. h.


1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat
        a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1208/2017. (IV. 10.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 04. 11.


1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat
        a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének
megállapításáról

Módosítja: 1210/2017. (IV. 10.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 04. 11.


HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

31/2011. (III. 17.) Korm. rendelet
        a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatokról

Hatályon kívül helyezi: 83/2017. (IV. 10.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 04. 18.


1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat
        a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Hatályon kívül helyezi: 1207/2017. (IV. 10.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 04. 11.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/54.
Megjelent: 2017. IV. 11.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

2017. évi XXVI. törvény
        az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és
másrészről
az SADC–GPM-államok közötti Gazdasági Partnerségi
Megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 04. 12. – kivétellel.


2017. évi XXVII. törvény
        az EU–LAC Nemzetközi Alapítvány létrehozásáról
szóló
Megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 04. 12. – kivétellel.


2017. évi XXVIII. törvény
        a nemzetközi magánjogról

Hatályos: 2018. 01. 01.


2017. évi XXIX. törvény
        az egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 19.


18/2017. (IV. 11.) FM rendelet
        a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról,
forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.)
FVM rendelet, valamint

Hatályos: 2017. 04. 21.


32/2017. (IV. 11.) ME határozat
        helyettes államtitkár kinevezéséről


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

1991. évi XLI. törvény
        a közjegyzőkről

Módosítja: 2017. évi XXVIII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1994. évi LIII. törvény
        a bírósági végrehajtásról

Módosítja: 2017. évi XXVIII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1996. évi LXXV. törvény
        a munkaügyi ellenőrzésről

Módosítja: 2017. évi XXVIII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2004. évi CXVI. törvény
        a polgári és kereskedelmi ügyekben külföldön történő
bizonyításfelvételről szóló, Hágában, 1970. március 17.
napján kelt Egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 2017. évi XXVIII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2005. évi XXXVI. törvény
        a polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és
bíróságon kívüli iratok külföldön történő kézbesítéséről
szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény
kihirdetéséről és a nemzetközi kézbesítést szabályozó egyes
törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi XXVIII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2010. évi CLIII. törvény
        a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó
egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi XXVIII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1998. évi XIX. törvény
        a büntetőeljárásról

Módosítja: 2017. évi XXIX. tv.
Hatályos: 2017. 04. 19.


2013. évi CCXL. törvény
        a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések
és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

Módosítja: 2017. évi XXIX. tv.
Hatályos: 2017. 04. 19.


36/2006. (V. 18.) FVM rendelet
        a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról,
forgalmazásáról és felhasználásáról

Módosítja: 18/2017. (IV. 11.) FM r.
Hatályos: 2017. 04. 21.


37/2006. (V. 18.) FVM rendelet
        az „EK-műtrágya”-ként megjelölt műtrágyák forgalomba
hozataláról és ellenőrzéséről

Módosítja: 18/2017. (IV. 11.) FM r.
Hatályos: 2017. 04. 21.

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

1979. évi 13. törvényerejű rendelet
        a nemzetközi magánjogról

Hatályon kívül helyezi: 2017. évi XXVIII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/55.
Megjelent: 2017. IV. 12.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

93/2017. (IV. 12.) Korm. rendelet
        a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 13.


94/2017. (IV. 12.) Korm. rendelet
        a Fertőszentmiklóson megvalósuló üvegipari beruházással
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos: 2017. 04. 13.


11/2017. (IV. 12.) NFM rendelet
        a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990.
(IV. 12.) KöHÉM rendelet és a közúti járművek forgalomba
helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről
szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet fejlesztési célú
járművek tesztelésével összefüggő módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 27.


1214/2017. (IV. 12.) Korm. határozat
        a karitatív tevékenységet folytató szervezetek tömeges
bevándorlással összefüggő tevékenységének támogatásához
szükséges 2017. évi források biztosításáról

Hatályos: 2017. 04. 13.


1215/2017. (IV. 12.) Korm. határozat
        Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya
közötti nukleáris energia békés célú felhasználása terén
folytatandó együttműködésről szóló Egyezményt kihirdető
2014. évi II. törvény szerinti egyes feladatok végrehajtásáról


1216/2017. (IV. 12.) Korm. határozat
        a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya
közötti oktatási és kulturális együttműködési egyezmény
szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról


1217/2017. (IV. 12.) Korm. határozat
        a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
        a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja: 93/2017. (IV. 12.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 04. 13.


5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
        a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

Módosítja: 11/2017. (IV. 12.) NFM r.
Hatályos: 2017. 04. 27.


6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
        a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban
tartásának műszaki feltételeiről

Módosítja: 11/2017. (IV. 12.) NFM r.
Hatályos: 2017. 04. 27.


**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wk.hu/hirlevel oldalon iratkozhat fel.

 

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

 

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.