Üdvözöljük a

Heti jogász 16. hét | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Heti jogász 16. hét

Szerző: Laczkóné Dr. Csécsi Ildikó | 2017. április 26.

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző héten aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján.

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/56.
Megjelent: 2017. IV. 18.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

3/2017. (IV. 18.) MEKH rendelet
        a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az
igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb
bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és
visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III.
4.) MEKH rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 19.


14/2017. (IV. 18.) MvM rendelet
        a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű
előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016.
(III. 25.) MvM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 19.


7/2017. (IV. 18.) AB határozat
        Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 12/2014.
(IV. 20.) önkormányzati rendelete 7/B. §-a
alaptörvény-ellenességének megállapításáról és
megsemmisítéséről


8/2017. (IV. 18.) AB határozat
        az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. törvény 43. § (1) és (4) bekezdésének alkalmazásával
kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról


9/2017. (IV. 18.) AB határozat
        a Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
4.Kpk.27.058/2014/1/I. számú végzése
alaptörvényellenességének megállapításáról és
megsemmisítéséről


1218/2017. (IV. 18.) Korm. határozat
        az IKOP-3.2.0-15-2016-00002 azonosító számú [„Kaposvár
megyei jogú város közösségi közlekedésének fejlesztése
keretében 25 db földgázmotor (CNG – Euro 6 szabvány) hajtású
alacsonypadlós szóló, és 15 db azonos kivitelű, földgázmotor
(CNG – Euro 6 szabvány) hajtású, a szóló autóbusszal azonos
típuscsaládba tartozó, alacsonypadlós csuklós autóbusz
szállítása, üzembe helyezése – szakaszolt projekt” című]
projekt támogatásának növeléséről


33/2017. (IV. 18.) ME határozat
        a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének kinevezéséről


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet
        a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az
igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb
bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és
visszatérítésére vonatkozó szabályokról

Módosítja: 3/2017. (IV. 18.) MEKH r.
Hatályos: 2017. 05. 19.


8/2016. (III. 25.) MvM rendelet
        a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű
előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 14/2017. (IV. 18.) MvM r.
Hatályos: 2017. 04. 19.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/57.
Megjelent: 2017. IV. 20.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

9/2017. (IV. 20.) MNB rendelet
        a „Bükki Nemzeti Park” ezüst emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2017. 04. 21.


10/2017. (IV. 20.) MNB rendelet
        a „Bükki Nemzeti Park” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2017. 04. 21.


5/2017. (IV. 20.) EMMI rendelet
        a felsőoktatási, valamint az államilag elismert
nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási
hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok
mértékéről szóló 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 21.


1/2017. (IV. 20.) HM rendelet
        a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.)
HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 21.


2/2017. (IV. 20.) HM rendelet
        a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól
szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 21.


3/2017. (IV. 20.) HM rendelet
        a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és
felhasználásának szabályairól szóló 1/2015. (II. 25.) HM
rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 21.


5/2017. (IV. 20.) IM rendelete
        a büntetőeljárásban alkalmazható hirdetmény útján történő
kézbesítés szabályairól

Hatályos: 2017. 04. 21.


1219/2017. (IV. 20.) Korm. határozat
        a Puskás Ferenc Stadion Időarányos Kivitelezését Nyomon
Követő Bizottságról

Hatályos: 2017. 04. 21.


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet
        a felsőoktatási, valamint az államilag elismert
nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási
hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok
mértékéről

Módosítja: 5/2017. (IV. 20.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 05. 21.


30/2008. (VII. 25.) EüM rendelet
        az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges oklevelek
elismeréséről, továbbá az oklevelek külföldi
elismertetéséhez szükséges hatósági bizonyítványok
kiadásának egyes eljárási szabályairól

Módosítja: 5/2017. (IV. 20.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 05. 21.


9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet
        a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 1/2017. (IV. 20.) HM r.
Hatályos: 2017. 04. 21.


18/2013. (IX. 5.) HM rendelet
        a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól

Módosítja: 2/2017. (IV. 20.) HM r.
Hatályos: 2017. 04. 21.


1/2015. (II. 25.) HM rendelet
        a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és
felhasználásának szabályairól

Módosítja: 3/2017. (IV. 20.) HM r.
Hatályos: 2017. 04. 21.


HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

8/2003. (IV. 24.) IM–BM–PM együttes rendelet
        a büntetőeljárásban alkalmazható sajtóhirdetmény útján
történő értesítés szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 5/2017. (IV. 20.) IM r.
Hatályos: 2017. 04. 21.


**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wk.hu/hirlevel oldalon iratkozhat fel.

 

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

 

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.