Üdvözöljük a

Heti jogász 20-21. hét | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Heti jogász 20-21. hét

Szerző: Laczkóné Dr. Csécsi Ildikó | 2017. június 12.

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző héten aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján.

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/69.

Megjelent: 2017. V. 15.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

2017. évi XXXIV. törvény
        a Magyarország Kormánya és Japán Kormánya között az
ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló
Megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 05. 16. – kivétellel.


2017. évi XXXV. törvény
        a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya
között a Budapest–Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás
magyarországi szakaszának fejlesztése, kivitelezése és
finanszírozása kapcsán született Egyezmény 2. mellékletének
kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 05. 16. – kivétellel.


2017. évi XXXVI. törvény
        a Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között
létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló
egyezmény kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 05. 16. – kivétellel.


2017. évi XXXVII. törvény
        a Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között
létrejött, a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény
kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 05. 16. – kivétellel.


2017. évi XXXVIII. törvény
        a Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között
létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 05. 16. – kivétellel.


2017. évi XXXIX. törvény
        az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést
szabályozó törvények, és ehhez kapcsolódóan más törvények
jogharmonizációs célú módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 23., 2018. 01. 01., a Varsói Egyezmény
53. cikk 6. bekezdés második mondatában meghatározott
időponttól.


2017. évi XL. törvény
        az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi
közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013.
évi XXXVII. törvény módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 31.


2017. évi XLI. törvény
        a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési
Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 18., 2017. 05. 30., 2017. 06. 15.


2017. évi XLII. törvény
        a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi
CII. törvény módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 30., 2018. 01. 01.


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

1988. évi I. törvény
        a közúti közlekedésről

Módosítja: 2017. évi XXXIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1994. évi XXXIV. törvény
        a Rendőrségről

Módosítja: 2017. évi XXXIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1994. évi LIII. törvény
        a bírósági végrehajtásról

Módosítja: 2017. évi XXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 05. 23.


1995. évi XCVII. törvény
        a légiközlekedésről

Módosítja: 2017. évi XXXIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1995. évi CXXV. törvény
        a nemzetbiztonsági szolgálatokról

Módosítja: 2017. évi XXXIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1996. évi XXXVIII. törvény
        a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről

Módosítja: 2017. évi XXXIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1996. évi CXVI. törvény
        az atomenergiáról

Módosítja: 2017. évi XXXIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1997. évi CLIX. törvény
        a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a
mezei őrszolgálatról

Módosítja: 2017. évi XXXIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1998. évi XIX. törvény
        a büntetőeljárásról

Módosítja: 2017. évi XXXIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2001. évi CXX. törvény
        a tőkepiacról

Módosítja: 2017. évi XXXIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2002. évi LIV. törvény
        a bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről

Módosítja: 2017. évi XXXIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2005. évi CIX. törvény
        a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai
szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről

Módosítja: 2017. évi XXXIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2005. évi CXXXIII. törvény
        a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
tevékenység szabályairól

Módosítja: 2017. évi XXXIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2007. évi XXXVI. törvény
        a szabálysértési jogsegélyről

Módosítja: 2017. évi XXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 05. 23.


2007. évi XLVIII. törvény
        a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét
elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26-i
1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásáról

Módosítja: 2017. évi XXXIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2007. évi CXXXVIII. törvény
        a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei
szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek
szabályairól

Módosítja: 2017. évi XXXIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2009. évi XLVII. törvény
        a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió
tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal
szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a
bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról

Módosítja: 2017. évi XXXIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2012. évi II. törvény
        a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Módosítja: 2017. évi XXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 05. 23.


2012. évi C. törvény
        a Büntető Törvénykönyvről

Módosítja: 2017. évi XXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 05. 23., 2018. 01. 01.


2012. évi CXX. törvény
        az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek
tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az
iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról

Módosítja: 2017. évi XXXIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2012. évi CLXXX. törvény
        az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi
együttműködésről

Módosítja: 2017. évi XXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 05. 23., 2018. 01. 01.


2013. évi CCXL. törvény
        a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések
és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

Módosítja: 2017. évi XXXIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2013. évi CCXXXV. törvény
        az egyes fizetési szolgáltatókról

Módosítja: 2017. évi XXXIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2013. évi CCXXXVII. törvény
        a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Módosítja: 2017. évi XXXIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2014. évi XVI. törvény
        a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint
egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi XXXIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2014. évi LXXXVIII. törvény
        a biztosítási tevékenységről

Módosítja: 2017. évi XXXIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2008. évi LXIII. törvény
        az Európa Tanács pénzmosásról, a bűncselekményből származó
jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról,
valamint a terrorizmus finanszírozásáról szóló, Varsóban,
2005. május 16-án kelt Egyezménye kihirdetéséről, valamint a
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény
módosításáról

Módosítja: 2017. évi XXXIX. tv.
Hatályos: a Varsói Egyezmény 53. cikk 6. bekezdés második
mondatában meghatározott időponttól.


2013. évi XXXVII. törvény
        az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi
közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Módosítja: 2017. évi XL. tv.
Hatályos: 2017. 05. 31.


2012. évi CXXVI. törvény
        a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési
Kamaráról

Módosítja: 2017. évi XLI. tv.
Hatályos: 2017. 05. 18., 2017. 05. 30., 2017. 06. 15.


2013. évi CII. törvény
        a halgazdálkodásról és a hal védelméről

Módosítja: 2017. évi XLII. tv.
Hatályos: 2017. 05. 30., 2018. 01. 01.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/70.
Megjelent: 2017. V. 17.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

12/2017. (V. 17.) MNB rendelet
        az „Irinyi János” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2017. 05. 18.


7/2017. (V. 17.) BM rendelet
        A kitoloncolás végrehajtásának szabályairól szóló 26/2007.
(V. 31.) IRM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 18.


24/2017. (V. 17.) FM rendelet
        a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a
vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának
szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 25.


5/2017. (V. 17.) HM rendelet
        a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.)
HM rendelet és a honvédek illetményéről és illetményjellegű
juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 18.


8/2017. (V. 17.) NGM rendelet
        a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló
27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 18.


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

26/2007. (V. 31.) IRM rendelet
        a kitoloncolás végrehajtásának szabályairól

Módosítja: 7/2017. (V. 17.) BM r.
Hatályos: 2017. 05. 18.


79/2004. (V. 4.) FVM rendelet
        a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a
vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának
szabályairól

Módosítja: 24/2017. (V. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 05. 25.


9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet
        a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 5/2017. (V. 17.) HM r.
Hatályos: 2017. 05. 18.


7/2015. (VI. 22.) HM rendelet
        a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól

Módosítja: 5/2017. (V. 17.) HM r.
Hatályos: 2017. 05. 18.


27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet
        a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

Módosítja: 8/2017. (V. 17.) NGM r.
Hatályos: 2017. 05. 18.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/71.
Megjelent: 2017. V. 17.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

1260/2017. (V. 17.) Korm. határozat
        a Budapest IX. kerület, belterület 36971 helyrajzi számú
műemlék ingatlan állam részére történő megvásárlásáról


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/72.
Megjelent: 2017. V. 18.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

8/2017. (V. 18.) BM rendelet
        „a határvonal ötödik közös ellenőrzéséről, a határjelek
2010–2015. évi felújításáról és karbantartásáról a
magyar–horvát államhatár B és C határszakaszán” címmel
készített zárójegyzőkönyv, valamint a „Kiegészítés és
módosítás a határvonal leírásához és térképeihez B és C
határszakasz 2016” címmel készített határokmány jóváhagyásáról

Hatályos: 2017. 05. 26.


1261/2017. (V. 18.) Korm. határozat
        az Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális
Bizottságának 2017. szeptember 11–14. között Budapesten,
Magyarországon tartandó 67. ülésszakához kapcsolódó
intézkedésekről és a források biztosításáról


1262/2017. (V. 18.) Korm. határozat
        a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és
kiadások fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet közötti
előirányzat-átcsoportosításról


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/73.
Megjelent: 2017. V. 19.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

115/2017. (V. 19.) Korm. rendelet
        egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 01.


116/2017. (V. 19.) Korm. rendelet
        a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális
Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz
egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak
végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 20.


9/2017. (V. 19.) NGM rendelet
        a 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

Hatályos: 2018. 01.01.


10/2017. (V. 19.) NGM rendelet
        a nemzetgazdasági miniszter által adományozható
elismerésekről szóló 1/2013. (I. 8.) NGM rendelet, valamint
a bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez
nyújtott támogatásról szóló 47/2016. (XII. 6.) NGM rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 20.


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
        a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról

Módosítja: 115/2017. (V. 19.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 06. 01.


322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
        az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól

Módosítja: 115/2017. (V. 19.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 06. 01.


16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet
        a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének
sajátos szabályairól

Módosítja: 115/2017. (V. 19.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 06. 01.


126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet
        a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális
Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz
egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak
végrehajtásáról

Módosítja: 116/2017. (V. 19.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 05. 20.


1/2013. (I. 8.) NGM rendelet
        a nemzetgazdasági miniszter által adományozható
elismerésekről

Módosítja: 10/2017. (V. 19.) NGM r.
Hatályos: 2017. 05. 20.


47/2016. (XII. 6.) NGM rendelet
        a bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez
nyújtott támogatásról

Módosítja: 10/2017. (V. 19.) NGM r.
Hatályos: 2017. 05. 20.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/74.
Megjelent: 2017. V. 25.ÚJ JOGSZABÁLYOK

2017. évi XLIII. törvény
        a bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános
meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról

Hatályos: 2018. 01. 01.


2017. évi XLIV. törvény
        egyes törvényeknek a hivatalos statisztikáról szóló 2016.
évi CLV. törvény végrehajtásával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 26., 2017. 06. 02.


2017. évi XLV. törvény
        az egyes külügyi igazgatási tárgyú törvények, valamint a
tartós külszolgálat ellátásához kapcsolódó egyéb törvények
módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 02., 2017. 08. 01.


2017. évi XLVI. törvény
        az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 02.


2017. évi XLVII. törvény
        a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 26., 2017. 07. 01.


2017. évi XLVIII. törvény
        a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek és a
tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről
szóló 2007. évi CXL. törvénynek az európai
cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszerrel
összefüggő módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 08.


2017. évi XLIX. törvény
        a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991.
évi XLIX. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes
törvények módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 01.


2017. évi L. törvény
        az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a
közigazgatási perrendtartásról szóló törvény
hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 26., 2017. 12. 31., 2018. 01. 01.


9/2017. (V. 25.) BM rendelet
        az Országgyűlési Őrség által alkalmazott kényszerítő
eszközök rendszeresítésének szakmai követelményeiről és
eljárási szabályairól, valamint az Országgyűlési Őrségnél
rendszeresíthető kényszerítő eszközök típusairól, fajtáiról
szóló 33/2014. (IV. 24.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 26.


8/2017. (V. 25.) EMMI rendelet
        a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek
megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági
feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM
rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 02.


25/2017. (V. 25.) FM rendelet
        a bizonyos nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok
behozataláról és fokozott hatósági ellenőrzéséről szóló
141/2011. (XII. 23.) VM rendelet, és a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei
kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt
kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási
szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási
szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012.
(VII. 2.) VM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 30.


26/2017. (V. 25.) FM rendelet
        a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások
fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok
felhasználásáról szóló 32/2015. (VI. 19.) FM rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 26.


16/2017. (V. 25.) NFM rendelet
        az útügyi műszaki előírások kidolgozására, kiadására és
közzétételére vonatkozó szabályokról

Hatályos: 2017. 06. 24.


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

1992. évi LXVI. törvény
        a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Módosítja: 2017. évi XLIII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1994. évi LIII. törvény
        a bírósági végrehajtásról

Módosítja: 2017. évi XLIII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1996. évi XX. törvény
        a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és
az azonosító kódok használatáról

Módosítja: 2017. évi XLIII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1988. évi I. törvény
        a közúti közlekedésről

Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


1990. évi LXXXVII. törvény
        az árak megállapításáról

Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


1991. évi IV. törvény
        a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek
ellátásáról

Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


1992. évi LXVI. törvény
        a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


1993. évi III. törvény
        a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


1994. évi XLII. törvény
        a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar
Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról

Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


1995. évi LIII. törvény
        a környezet védelmének általános szabályairól

Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


1995. évi LVII. törvény
        a vízgazdálkodásról

Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


1996. évi XX. törvény
        a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és
az azonosító kódok használatáról

Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


1996. évi LV. törvény
        a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról

Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


1997. évi XXXI. törvény
        a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


1997. évi XLVII. törvény
        az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
kezeléséről és védelméről

Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


1997. évi LXXXI. törvény
        a társadalombiztosítási nyugellátásról

Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


1997. évi LXXXIII. törvény
        a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


1997. évi CXLI. törvény
        az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


1997. évi CLIV. törvény
        az egészségügyről

Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


1998. évi XII. törvény
        a külföldre utazásról

Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


1998. évi XXVI. törvény
        a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról

Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


1998. évi LXXXIV. törvény
        a családok támogatásáról

Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


2000. évi II. törvény
        az önálló orvosi tevékenységről

Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


2000. évi XXV. törvény
        a kémiai biztonságról

Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


2000. évi XLII. törvény
        a víziközlekedésről

Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


2001. évi LXII. törvény
        a szomszédos államokban élő magyarokról

Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


2001. évi CXX. törvény
        a tőkepiacról

Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


2002. évi LV. törvény
        a közvetítői tevékenységről

Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


2003. évi LII. törvény
        a növényfajták állami elismeréséről, valamint a
szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról

Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


2003. évi C. törvény
        az elektronikus hírközlésről

Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


2004. évi I. törvény
        a sportról

Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


2004. évi II. törvény
        a mozgóképről

Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


2004. évi XXIX. törvény
        az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes
törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül
helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések
megállapításáról

Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


2005. évi LXXXVIII. törvény
        a közérdekű önkéntes tevékenységről

Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


2005. évi CXXXIII. törvény
        a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
tevékenység szabályairól

Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


2005. évi CXXXV. törvény
        a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami
kárenyhítésről

Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


2005. évi CLXIV. törvény
        a kereskedelemről

Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


2005. évi CLXXXIII. törvény
        a vasúti közlekedésről

Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


2006. évi V. törvény
        a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról

Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


2006. évi XCVIII. törvény
        a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és
gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól

Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


2007. évi XVII. törvény
        a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás
egyes kérdéseiről

Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


2007. évi XLVIII. törvény
        a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét
elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26-i
1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásáról

Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


2007. évi LX. törvény
        az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói
Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről

Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


2007. évi LXXXVI. törvény
        a villamos energiáról

Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


2008. évi XLV. törvény
        az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról

Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


2008. évi LXXIII. törvény
        a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti
Tanácsról

Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


2009. évi XXXVII. törvény
        az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


2009. évi CXXV. törvény
        a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról

Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


2011. évi CLXXV. törvény
        az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


2011. évi CLXXXVII. törvény
        a szakképzésről

Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


2011. évi CXC. törvény
        a nemzeti köznevelésről

Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


2011. évi CXCI. törvény
        a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és
egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


2011. évi CCIV. törvény
        a nemzeti felsőoktatásról

Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


2012. évi XLI. törvény
        a személyszállítási szolgáltatásokról

Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


2012. évi XLVI. törvény
        a földmérési és térképészeti tevékenységről

Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


2013. évi LXVII. törvény
        az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő,
megtett úttal arányos díjról

Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


2013. évi CII. törvény
        a halgazdálkodásról és a hal védelméről

Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


2013. évi CXL. törvény
        a fémkereskedelemről

Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


2013. évi CLV. törvény
        a támogatott döntéshozatalról

Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


2013. évi CLXXV. törvény
        a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok
nyilvántartásáról

Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


2013. évi CCXXI. törvény
        a hitelbiztosítéki nyilvántartásról

Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


2013. évi CCXXXV. törvény
        az egyes fizetési szolgáltatókról

Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


2014. évi LXXXIII. törvény
        az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről

Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


2015. évi CII. törvény
        a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről

Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


2015. évi CV. törvény
        a természetes személyek adósságrendezéséről

Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


2015. évi CCXXII. törvény
        az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól

Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


2016. évi CLV. törvény
        a hivatalos statisztikáról

Módosítja: 2017. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2017. 05. 26., 2017. 06. 02.


1997. évi LXXXIII. törvény
        a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Módosítja: 2017. évi XLV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


1998. évi XII. törvény
        a külföldre utazásról

Módosítja: 2017. évi XLV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


1998. évi LXXXIV. törvény
        a családok támogatásáról

Módosítja: 2017. évi XLV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


2001. évi XLVI. törvény
        a konzuli védelemről

Módosítja: 2017. évi XLV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


2007. évi II. törvény
        a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról

Módosítja: 2017. évi XLV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


2011. évi CXCV. törvény
        az államháztartásról

Módosítja: 2017. évi XLV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


2014. évi LXXV. törvény
        az európai területi társulásról

Módosítja: 2017. évi XLV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


2014. évi XC. törvény
        a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi
humanitárius segítségnyújtásról

Módosítja: 2017. évi XLV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


2016. évi LXXIII. törvény
        a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról

Módosítja: 2017. évi XLV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02., 2017. 08. 01.


2003. évi C. törvény
        az elektronikus hírközlésről

Módosítja: 2017. évi XLVI. tv.
Hatályos: 2017. 06. 02.


2014. évi XXII. törvény
        a reklámadóról

Módosítja: 2017. évi XLVII. tv.
Hatályos: 2017. 05. 26., 2017. 07. 01.


2006. évi V. törvény
        a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról

Módosítja: 2017. évi XLVIII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 08.


2007. évi CXL. törvény
        a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről

Módosítja: 2017. évi XLVIII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 08.


1991. évi XLIX. törvény
        a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

Módosítja: 2017. évi XLIX. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01.


1990. évi XCIII. törvény
        az illetékekről

Módosítja: 2017. évi XLIX. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01.


1996. évi LXXXV. törvény
        az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat
igazgatási szolgáltatási díjáról

Módosítja: 2017. évi XLIX. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01.


1997. évi CXXXII. törvény
        a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi
fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről

Módosítja: 2017. évi XLIX. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01.


2006. évi V. törvény
        a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról

Módosítja: 2017. évi XLIX. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01.


2007. évi CXXXVIII. törvény
        a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei
szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek
szabályairól

Módosítja: 2017. évi XLIX. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01.


2008. évi XLV. törvény
        az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról

Módosítja: 2017. évi XLIX. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01.


2013. évi CCXXI. törvény
        a hitelbiztosítéki nyilvántartásról

Módosítja: 2017. évi XLIX. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01.


2013. évi CCXXXVII. törvény
        a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Módosítja: 2017. évi XLIX. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01.


2014. évi LXXXVIII. törvény
        a biztosítási tevékenységről

Módosítja: 2017. évi XLIX. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01.


1973. évi 7. törvényerejű rendelet
        a diplomáciai vagy egyéb mentesség esetében szükséges
eljárásról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1973. évi 11. törvényerejű rendelet
        a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai
vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének)
mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt
egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1988. évi I. törvény
        a közúti közlekedésről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1991. évi IV. törvény
        a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek
ellátásáról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1991. évi XI. törvény
        az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1991. évi XII. törvény
        egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes
nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1991. évi XXV. törvény
        a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az
állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk
részleges kárpótlásáról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1991. évi XXXII. törvény
        a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1991. évi XXXIII. törvény
        egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok
tulajdonába adásáról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1991. évi XXXIV. törvény
        a szerencsejáték szervezéséről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1991. évi XXXVIII. törvény
        a használati minták oltalmáról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1991. évi XXXIX. törvény
        a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának
oltalmáról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1991. évi XLI. törvény
        a közjegyzőkről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1991. évi XLV. törvény
        a mérésügyről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1991. évi XLIX. törvény
        a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1992. évi II. törvény
        a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény
hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1992. évi XXXII. törvény
        az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul
megfosztottak kárpótlásáról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1992. évi LII. törvény
        a nemzeti gondozásról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1992. évi LXVI. törvény
        a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1993. évi II. törvény
        a földrendező és a földkiadó bizottságokról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1993. évi III. törvény
        a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1993. évi XLVIII. törvény
        a bányászatról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1993. évi LV. törvény
        a magyar állampolgárságról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1993. évi LXXVIII. törvény
        a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1993. évi XCIII. törvény
        a munkavédelemről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1993. évi XCVI. törvény
        az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1993. évi CXIV. törvény
        az állattenyésztésről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1994. évi II. törvény
        a kárpótlás iránti kérelmek benyújtásának határidejéről és
az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk
részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény
módosításáról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1994. évi XLII. törvény
        a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar
Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1994. évi XLV. törvény
        a hadigondozásról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1994. évi LIII. törvény
        a bírósági végrehajtásról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1994. évi LXVI. törvény
        a Bérgarancia Alapról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1995. évi XXVIII. törvény
        a nemzeti szabványosításról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1995. évi XXXII. törvény
        a szabadalmi ügyvivőkről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1995. évi XXXIII. törvény
        a találmányok szabadalmi oltalmáról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1995. évi LIII. törvény
        a környezet védelmének általános szabályairól

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1995. évi LVII. törvény
        a vízgazdálkodásról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1995. évi XCVII. törvény
        a légiközlekedésről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1996. évi XX. törvény
        a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és
az azonosító kódok használatáról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1996. évi XXI. törvény
        a területfejlesztésről és a területrendezésről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1996. évi XXXI. törvény
        a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a
tűzoltóságról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1996. évi XLVIII. törvény
        a közraktározásról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1996. évi LIII. törvény
        a természet védelméről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1996. évi LV. törvény
        a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1996. évi LVIII. törvény
        a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai
kamaráiról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1996. évi LXV. törvény
        az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének
rendezéséről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1996. évi LXXV. törvény
        a munkaügyi ellenőrzésről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1996. évi LXXXV. törvény
        az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat
igazgatási szolgáltatási díjáról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1996. évi CXIII. törvény
        a lakástakarékpénztárakról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1996. évi CXVI. törvény
        az atomenergiáról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1996. évi CXXVI. törvény
        a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1997. évi XI. törvény
        a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1997. évi XXIX. törvény
        az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul
megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény
módosításáról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1997. évi XXXI. törvény
        a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1997. évi XXXIII. törvény
        a vagyoni kárpótlási eljárások lezárásával összefüggő egyes
kérdésekről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1997. évi XLVI. törvény
        az Országos Magyar Vadászkamaráról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1997. évi XLVII. törvény
        az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
kezeléséről és védelméről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1997. évi LXXVIII. törvény
        az épített környezet alakításáról és védelméről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1997. évi LXXX. törvény
        a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1997. évi LXXXI. törvény
        a társadalombiztosítási nyugellátásról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1997. évi LXXXII. törvény
        a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1997. évi LXXXIII. törvény
        a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1997. évi CXL. törvény
        a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról
és a közművelődésről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1997. évi CXLI. törvény
        az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1997. évi CLIV. törvény
        az egészségügyről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1997. évi CLV. törvény
        a fogyasztóvédelemről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1997. évi CLIX. törvény
        a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a
mezei őrszolgálatról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1998. évi XII. törvény
        a külföldre utazásról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1998. évi XIX. törvény
        a büntetőeljárásról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1998. évi XXVI. törvény
        a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1998. évi XXVII. törvény
        a géntechnológiai tevékenységről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1998. évi LXXXIV. törvény
        a családok támogatásáról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1999. évi XLII. törvény
        a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1999. évi XLIII. törvény
        a temetőkről és a temetkezésről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1999. évi LXIII. törvény
        a közterület-felügyeletről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1999. évi LXXVI. törvény
        a szerzői jogról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1999. évi LXXXIV. törvény
        a közúti közlekedési nyilvántartásról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1999. évi CXXI. törvény
        a gazdasági kamarákról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2000. évi II. törvény
        az önálló orvosi tevékenységről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2000. évi XLII. törvény
        a víziközlekedésről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2000. évi LXXXIV. törvény
        a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2000. évi C. törvény
        a számvitelről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2000. évi CXXVIII. törvény
        a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2001. évi XLVI. törvény
        a konzuli védelemről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2001. évi XLVIII. törvény
        a formatervezési minták oltalmáról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2001. évi LXII. törvény
        a szomszédos államokban élő magyarokról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2001. évi LXIV. törvény
        a kulturális örökség védelméről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2001. évi C. törvény
        a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2001. évi CVIII. törvény
        az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2001. évi CXX. törvény
        a tőkepiacról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2002. évi LV. törvény
        a közvetítői tevékenységről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2003. évi LII. törvény
        a növényfajták állami elismeréséről, valamint a
szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2003. évi LXXX. törvény
        a jogi segítségnyújtásról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2003. évi LXXXIX. törvény
        a környezetterhelési díjról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2003. évi C. törvény
        az elektronikus hírközlésről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2003. évi CXXV. törvény
        az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2003. évi CXXVIII. törvény
        a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának
közérdekűségéről és fejlesztéséről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2004. évi I. törvény
        a sportról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2004. évi II. törvény
        a mozgóképről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2004. évi XVIII. törvény
        a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2004. évi XXIV. törvény
        a lőfegyverekről és lőszerekről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2004. évi XXIX. törvény
        az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes
törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül
helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések
megállapításáról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2004. évi XXXIV. törvény
        a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2004. évi LXVII. törvény
        a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az
érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló
program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése)
közérdekűségéről és megvalósításáról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2004. évi CXXIII. törvény
        a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek,
valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását
követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről,
továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2005. évi XVII. törvény
        a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény
módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes
eljárásokban alkalmazandó szabályokról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2005. évi XVIII. törvény
        a távhőszolgáltatásról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2005. évi LXXXVIII. törvény
        a közérdekű önkéntes tevékenységről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2005. évi XCV. törvény
        az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a
gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2005. évi CIX. törvény
        a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai
szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2005. évi CXXXIII. törvény
        a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
tevékenység szabályairól

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2005. évi CXXXV. törvény
        a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami
kárenyhítésről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2005. évi CLXIV. törvény
        a kereskedelemről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2005. évi CLXXIV. törvény
        a fiatalok életkezdési támogatásáról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2005. évi CLXXXIII. törvény
        a vasúti közlekedésről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2005. évi CLXXXIV. törvény
        a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb
közlekedési események szakmai vizsgálatáról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2006. évi XLVII. törvény
        az életüktől és a szabadságuktól politikai okból jogtalanul
megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott
határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2006. évi LIII. törvény
        a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2006. évi LXV. törvény
        az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és
egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2006. évi XCVII. törvény
        az egészségügyben működő szakmai kamarákról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2006. évi XCVIII. törvény
        a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és
gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2006. évi CXXXII. törvény
        az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2007. évi XLVIII. törvény
        a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét
elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26-i
1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásáról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2007. évi LX. törvény
        az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói
Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2007. évi LXXIV. törvény
        a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2007. évi LXXV. törvény
        a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói
tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2007. évi LXXXVI. törvény
        a villamos energiáról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2007. évi LXXXIX. törvény
        az államhatárról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2007. évi CXVII. törvény
        a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2007. évi CXXIII. törvény
        a kisajátításról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2007. évi CXXIX. törvény
        a termőföld védelméről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2007. évi CXXXVIII. törvény
        a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei
szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek
szabályairól

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2007. évi CLII. törvény
        egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2007. évi CLXXXI. törvény
        a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2008. évi XL. törvény
        a földgázellátásról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2008. évi XLV. törvény
        az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2008. évi XLVI. törvény
        az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2008. évi XLVII. törvény
        a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat tilalmáról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2008. évi XLVIII. törvény
        a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és
egyes korlátairól

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2008. évi LXX. törvény
        a villamos energiával összefüggő egyes kérdésekről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2008. évi LXXIII. törvény
        a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti
Tanácsról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2009. évi XLVII. törvény
        a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió
tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal
szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a
bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2009. évi LXII. törvény
        a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2009. évi LXXII. törvény
        a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható
távoltartásról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2009. évi LXXIV. törvény
        az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű
szociális párbeszéd egyes kérdéseiről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2009. évi LXXVI. törvény
        a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának
általános szabályairól

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2009. évi LXXXV. törvény
        a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2009. évi XCV. törvény
        a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában
a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen
forgalmazói magatartás tilalmáról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2009. évi CXV. törvény
        az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2009. évi CXXV. törvény
        a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2009. évi CXXXIII. törvény
        a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2009. évi CLV. törvény
        a minősített adat védelméről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2010. évi XXXVIII. törvény
        a hagyatéki eljárásról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2010. évi LXXXVII. törvény
        a Nemzeti Földalapról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2010. évi CXXII. törvény
        a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2010. évi CXXVI. törvény
        a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a
fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a
területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2010. évi CLXXXIV. törvény
        a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi
területének meghatározásáról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2011. évi XXXIV. törvény
        a Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó
külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság
területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és
állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz
kapcsolódó egyes rendelkezésekről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2011. évi LXXVII. törvény
        a világörökségről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2011. évi LXXXV. törvény
        a környezetvédelmi termékdíjról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2011. évi CII. törvény
        a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2011. évi CVI. törvény
        a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2011. évi CXI. törvény
        az alapvető jogok biztosáról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2011. évi CXII. törvény
        az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2011. évi CXXVIII. törvény
        a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2011. évi CXXXII. törvény
        a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a
közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2011. évi CLXI. törvény
        a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2011. évi CLXII. törvény
        a bírák jogállásáról és javadalmazásáról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2011. évi CLXVII. törvény
        a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a
korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2011. évi CLXXXI. törvény
        a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel
összefüggő eljárási szabályokról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2011. évi CLXXXVII. törvény
        a szakképzésről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2011. évi CLXXXIX. törvény
        Magyarország helyi önkormányzatairól

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2011. évi CXC. törvény
        a nemzeti köznevelésről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2011. évi CXCI. törvény
        a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és
egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2011. évi CXCV. törvény
        az államháztartásról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2011. évi CXCIX. törvény
        a közszolgálati tisztviselőkről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2017. 05. 26., 2018. 01. 01.


2011. évi CCIV. törvény
        a nemzeti felsőoktatásról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2011. évi CCVI. törvény
        a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az
egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2011. évi CCIX. törvény
        a víziközmű-szolgáltatásról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2012. évi II. törvény
        a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2012. évi XXXVI. törvény
        az Országgyűlésről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2012. évi XLI. törvény
        a személyszállítási szolgáltatásokról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2012. évi XLVI. törvény
        a földmérési és térképészeti tevékenységről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2012. évi LXXV. törvény
        a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról,
kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált
rekonstrukciójáról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2012. évi LXXXVIII. törvény
        a termékek piacfelügyeletéről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2012. évi XCV. törvény
        a kölcsönzött kulturális javak különleges védelméről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2012. évi C. törvény
        a Büntető Törvénykönyvről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2012. évi CXX. törvény
        az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek
tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az
iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2012. évi CXXVI. törvény
        a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési
Kamaráról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2012. évi CXXVII. törvény
        a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi
szolgáltatói tevékenység végzéséről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2012. évi CLIX. törvény
        a postai szolgáltatásokról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2012. évi CLXVI. törvény
        a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról,
kijelöléséről és védelméről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2012. évi CLXXXV. törvény
        a hulladékról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2012. évi CCV. törvény
        a honvédek jogállásáról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2012. évi CCXVII. törvény
        az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében
és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában
történő részvételről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2012. évi CCXIX. törvény
        a hegyközségekről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2013. évi V. törvény
        a Polgári Törvénykönyvről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2013. évi XXII. törvény
        a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2013. évi XXXIV. törvény
        az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos
egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes
törvényeknek az építésügyi lánctartozások
megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel
összefüggő módosításáról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2013. évi L. törvény
        az állami és önkormányzati szervek elektronikus
információbiztonságáról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2013. évi LXXVII. törvény
        a felnőttképzésről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2013. évi LXXXVIII. törvény
        a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek,
dolgok felkutatásáról és azonosításáról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2013. évi XCVII. törvény
        a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi
kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai
igazgatási feladatokról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2013. évi CII. törvény
        a halgazdálkodásról és a hal védelméről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2013. évi CXXV. törvény
        a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység
minősítéséről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2013. évi CXXXIV. törvény
        egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő
törvénymódosításokról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2013. évi CXXXIX. törvény
        a Magyar Nemzeti Bankról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2013. évi CXL. törvény
        a fémkereskedelemről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2013. évi CLV. törvény
        a támogatott döntéshozatalról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2013. évi CCXII. törvény
        a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi
CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és
átmeneti szabályokról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2013. évi CXXII. törvény
        a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2013. évi CCXXXII. törvény
        a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2013. évi CCXXXV. törvény
        az egyes fizetési szolgáltatókról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2013. évi CCXXXVII. törvény
        a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2014. évi XVI. törvény
        a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint
egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2014. évi XXII. törvény
        a reklámadóról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2014. évi XXXVII. törvény
        a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát
erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2014. évi LXXVI. törvény
        a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2014. évi LXXXIII. törvény
        az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2014. évi LXXXVIII. törvény
        a biztosítási tevékenységről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2015. évi VIII. törvény
        a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával
összefüggő egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2015. évi XLII. törvény
        a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2015. évi LVII. törvény
        az energiahatékonyságról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2015. évi LXXXIX. törvény
        a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló
Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről,
valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2015. évi XCVII. törvény
        a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes
kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2015. évi CII. törvény
        a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2015. évi CV. törvény
        a természetes személyek adósságrendezéséről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2015. évi CXXIV. törvény
        a nemzeti akkreditálásról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2015. évi CLXXXVIII. törvény
        az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző
rendszerről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2015. évi CCXI. törvény
        a kéményseprő-ipari tevékenységről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2015. évi CCXXII. törvény
        az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2016. évi XIII. törvény
        az uniós vámjog végrehajtásáról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2016. évi XXIX. törvény
        az igazságügyi szakértőkről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2016. évi LXXIV. törvény
        a településkép védelméről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2016. évi XCIII. törvény
        a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös
kezeléséről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2016. évi CIV. törvény
        a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási
(fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő
egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési
szervek feladatainak átadásáról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2016. évi CX. törvény
        a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések
és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi
CCXL. törvény és ehhez kapcsolódóan más törvények
módosításáról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2017. 12. 31.


2016. évi CXXX. törvény
        a polgári perrendtartásról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2017. 12. 31.


2016. évi CXXXII. törvény
        a Honvédelmi Sportszövetségről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2017. 05. 26.


2016. évi CXLI. törvény
        a Magyar Corvin-lánc Testületről

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2017. 05. 26.


2016. évi CL. törvény
        az általános közigazgatási rendtartásról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2017. 12. 31.


2016. évi CLV. törvény
        a hivatalos statisztikáról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2017. évi I. törvény
        a közigazgatási perrendtartásról

Módosítja: 2017. évi L. tv.
Hatályos: 2017. 12. 31.


33/2014. (IV. 24.) BM rendelet
        az Országgyűlési Őrség által alkalmazott kényszerítő
eszközök rendszeresítésének szakmai követelményeiről és
eljárási szabályairól, valamint az Országgyűlési Őrségnél
rendszeresíthető kényszerítő eszközök típusairól, fajtáiról

Módosítja: 9/2017. (V. 25.) BM r.
Hatályos: 2017. 05. 26.


22/1991. (XI. 15.) NM rendelet
        a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek
megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági
feltételeiről és vizsgálatáról

Módosítja: 8/2017. (V. 25.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 06. 02.


141/2011. (XII. 23.) VM rendelet
        a bizonyos nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok
behozataláról és fokozott hatósági ellenőrzéséről

Módosítja: 25/2017. (V. 25.) FM r.
Hatályos: 2017. 05. 30.


63/2012. (VII. 2.) VM rendelet
        a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a
megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei
előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási
szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási
szolgáltatási díj fizetésének szabályairól

Módosítja: 25/2017. (V. 25.) FM r.
Hatályos: 2017. 05. 30.


32/2015. (VI. 19.) FM rendelet
        a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások
fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok
felhasználásáról

Módosítja: 26/2017. (V. 25.) FM r.
Hatályos: 2017. 05. 26.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/75.
Megjelent: 2017. V. 26.

ÚJ JOGSZABÁLYOK

2017. évi LI. törvény
        az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bank (AIIB)
létrehozásáról és működéséről szóló, Pekingben, 2015. június
29-én kelt Alapokmány és az AIIB Kormányzótanácsának a
tagfelvétel feltételeit rögzítő határozata kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 05. 26. – kivétellel.


2017. évi LII. törvény
        az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által
elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések
végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 06. 26., 2018. 01. 01.


2017. évi LIII. törvény
        a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról

Hatályos: 2017. 06. 26., 2018. 01. 01., 2018. 01. 03.


2017. évi LIV. törvény
        egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő
módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 01., 2017. 08. 01., 2017. 09. 01., 2018.
01. 01.


2017. évi LV. törvény
        a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának
előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia
üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010.
évi CXVII. törvény módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 01.


2017. évi LVI. törvény
        az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
szóló 2009. évi XXXVII. törvény és egyéb kapcsolódó
törvények módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 01., 2018. 01. 01., 2019. 01. 01.


13/2017. (V. 26.) MNB rendelet
        a „Kiegyezés” ezüst emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2017. 05. 29.


14/2017. (V. 26.) MNB rendelet
        a „Kiegyezés” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2017. 05. 29.


15/2017. (V. 26.) MNB rendelet
        egyes adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 27., 2017. 07. 01.


17/2017. (V. 26.) NFM rendelet
        a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről

Hatályos: 2017. 06. 03.


11/2017. (V. 26.) AB határozat
        a Pécsi Ítélőtábla Bhar.I.15/2015/3. számú végzése
alaptörvény-ellenességének megállapításáról és
megsemmisítéséről, valamint a büntetőeljárásról szóló 1998.
évi XIX. törvény 56. § (4) bekezdése és 376/A. § (1)
bekezdésének c) pontja együttes alkalmazásával kapcsolatos
alkotmányos követelmény megállapításáról


1263/2017. (V. 26.) Korm. határozat
        az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bank Alapokmányában
előírt kijelölésekről és felhatalmazásról


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

2013. évi CCXXXV. törvény
        az egyes fizetési szolgáltatókról

Módosítja: 2017. évi LII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 26.


1993. évi XCVI. törvény
        az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Módosítja: 2017. évi LII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 26.


1994. évi LIII. törvény
        a bírósági végrehajtásról

Módosítja: 2017. évi LII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 26.


1997. évi LXXXII. törvény
        a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról

Módosítja: 2017. évi LII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 26.


1997. évi CXLI. törvény
        az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja: 2017. évi LII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 26.


1999. évi LXXXIV. törvény
        a közúti közlekedési nyilvántartásról

Módosítja: 2017. évi LII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 26.


2007. évi CXXXVIII. törvény
        a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei
szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek
szabályairól

Módosítja: 2017. évi LII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 26.


2013. évi CCXXXVII. törvény
        a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Módosítja: 2017. évi LII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 26.


2014. évi XVI. törvény
        a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint
egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi LII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 26.


2014. évi LXXXVIII. törvény
        a biztosítási tevékenységről

Módosítja: 2017. évi LII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 26.


1991. évi XXXIV. törvény
        a szerencsejáték szervezéséről

Módosítja: 2017. évi LIII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 26.


1991. évi XLI. törvény
        a közjegyzőkről

Módosítja: 2017. évi LIII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 26.


1998. évi XI. törvény
        az ügyvédekről

Módosítja: 2017. évi LIII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 26.


2001. évi CXX. törvény
        a tőkepiacról

Módosítja: 2017. évi LIII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 26.


2007. évi CXVII. törvény
        a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről

Módosítja: 2017. évi LIII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 26.


2007. évi CXXXVIII. törvény
        a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei
szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek
szabályairól

Módosítja: 2017. évi LIII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 26.


2013. évi CXXXIX. törvény
        a Magyar Nemzeti Bankról

Módosítja: 2017. évi LIII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 26.


2013. évi CCXXXV. törvény
        az egyes fizetési szolgáltatókról

Módosítja: 2017. évi LIII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 26.


2013. évi CCXXXVII. törvény
        a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Módosítja: 2017. évi LIII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 26.


2014. évi LXXXVIII. törvény
        a biztosítási tevékenységről

Módosítja: 2017. évi LIII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 26.


1991. évi IV. törvény
        a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek
ellátásáról

Módosítja: 2017. évi LIV. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01.


1992. évi XXXIII. törvény
        a közalkalmazottak jogállásáról

Módosítja: 2017. évi LIV. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01.


1994. évi XLV. törvény
        a hadigondozásról

Módosítja: 2017. évi LIV. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01.


1995. évi LIII. törvény
        a környezet védelmének általános szabályairól

Módosítja: 2017. évi LIV. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01.


2011. évi CXIII. törvény
        a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a
különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

Módosítja: 2017. évi LIV. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01.


2011. évi CXXXII. törvény
        a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a
közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról

Módosítja: 2017. évi LIV. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01.


2011. évi CLXVII. törvény
        a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a
korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról

Módosítja: 2017. évi LIV. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01.


2011. évi CXCIX. törvény
        a közszolgálati tisztviselőkről

Módosítja: 2017. évi LIV. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01.


2012. évi CCV. törvény
        a honvédek jogállásáról

Módosítja: 2017. évi LIV. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01., 2017. 09. 01., 2018. 01. 01.


2013. évi XCVII. törvény
        a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi
kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai
igazgatási feladatokról

Módosítja: 2017. évi LIV. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01.


2016. évi LXXIII. törvény
        a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról

Módosítja: 2017. évi LIV. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01.


1995. évi CXVII. törvény
        a személyi jövedelemadóról

Módosítja: 2017. évi LIV. tv.
Hatályos: 2017. 08. 01.


2010. évi CXVII. törvény
        a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának
előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia
üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről

Módosítja: 2017. évi LV. tv.
Hatályos: 2017. 05. 26.


2009. évi XXXVII. törvény
        az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

Módosítja: 2017. évi LVI. tv.
Hatályos: 2017. 09. 01., 2018. 01. 01., 2019. 01. 01.


1996. évi LIII. törvény
        a természet védelméről

Módosítja: 2017. évi LVI. tv.
Hatályos: 2017. 09. 01.


2000. évi CXII. törvény
        a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének
elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat
megállapításáról

Módosítja: 2017. évi LVI. tv.
Hatályos: 2017. 09. 01.


2012. évi II. törvény
        a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Módosítja: 2017. évi LVI. tv.
Hatályos: 2017. 09. 01.


2012. évi XLVI. törvény
        a földmérési és térképészeti tevékenységről

Módosítja: 2017. évi LVI. tv.
Hatályos: 2017. 09. 01.


2013. évi CCXII. törvény
        a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi
CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és
átmeneti szabályokról

Módosítja: 2017. évi LVI. tv.
Hatályos: 2017. 09. 01.


2014. évi VII. törvény
        a termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát
korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló
jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról

Módosítja: 2017. évi LVI. tv.
Hatályos: 2017. 09. 01.


50/2016. (XII. 12.) MNB rendelet
        a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar
Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében
teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Módosítja: 15/2017. (V. 26.) MNB r.
Hatályos: 2017. 05. 27., 2017. 07. 01.


51/2016. (XII. 12.) MNB rendelet
        a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki
információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank
felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő
adatszolgáltatási kötelezettségekről

Módosítja: 15/2017. (V. 26.) MNB r.
Hatályos: 2017. 05. 27.


45/2012. (VIII. 2.) NFM rendelet
        az energiapolitikáért felelős miniszter szabályozási
feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények
tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek
kijelöléséről és a közlekedésért felelős miniszter
szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási
követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő
szervezetek kijelöléséről szóló 60/2011. (XI. 25.) NFM
rendelet módosításáról

Módosítja: 17/2017. (V. 26.) NFM r.
Hatályos: 2017. 06. 03.


HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

2007. évi CLXXX. törvény
        az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni
korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez
kapcsolódóan egyes törvények módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 2017. évi LII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 26.


2007. évi CXXXVI. törvény
        a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról

Hatályon kívül helyezi: 2017. évi LIII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 26.


35/2007. (XII. 29.) PM rendelet
        a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény
alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi
elemeiről

Hatályon kívül helyezi: 2017. évi LIII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 26.


28/2008. (X. 10.) PM rendelet
        a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben
meghatározottakkal egyenértékű követelményeket alkalmazó
harmadik országokról

Hatályon kívül helyezi: 2017. évi LIII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 26.


30/2011. (VI. 28.) NFM rendelet
        a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről

Hatályon kívül helyezi: 17/2017. (V. 26.) NFM r.
Hatályos: 2017. 06. 03.


**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wk.hu/hirlevel oldalon iratkozhat fel.

 

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

 

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.