Üdvözöljük a

Heti jogász 2018. 1 - 2. hét | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Heti jogász 2018. 1 - 2. hét

Szerző: Laczkóné Dr. Csécsi Ildikó | 2018. január 16.

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző héten aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. Az 1. héten a Magyar Közlöny 1-2. számai, a 2. héten a 3-4. számai jelentek meg.

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2018/1.
Megjelent: 2018. 01. 03.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

1/2018. (I. 3.) IM rendelet
az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 04.

 


2/2018. (I. 3.) IM rendelet
az országgyűlési képviselők választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

Hatályos: 2018. 01. 04.

 


Kúria Önkormányzati Tanácsának Köm.5023/2017/3. határozata
Érpatak Község Önkormányzat képviselő-testületének törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségének elmulasztásáról


Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5026/2017/3. határozata
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 17/2015. (V. 29.) önkormányzati rendeletének egyes rendelkezései törvénysértő voltának megállapításáról és megsemmisítéséről


Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5027/2017/4. határozata
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének a városi infrastruktúrafejlesztési települési adóról szóló 1/2017. (III. 3.) önkormányzati rendelete törvénysértő voltának megállapításáról és megsemmisítéséről


Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5032/2017/4. határozata
Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testülete közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (VII. 04.) önkormányzati rendeletének egyes rendelkezései törvénysértő voltának megállapításáról és megsemmisítéséről


1/2018. (I. 3.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

 

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet
a központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről

Módosítja: 1/2018. (I. 3.) IM r.
Hatályos: 2018. 01. 04.

 


4/2014. (VII. 24.) IM rendelet
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról

Módosítja: 1/2018. (I. 3.) IM r.
Hatályos: 2018. 01. 04.

 

 

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet
az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról

Hatályon kívül helyezi: 1/2018. (I. 3.) IM r.
Hatályos: 2018. 01. 04.

 


38/2013. (XII. 30.) KIM rendelet
az országgyűlési képviselők választása, valamint az Európai Parlament tagjainak választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről, valamint egyes választási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 2/2018. (I. 3.) IM r.
Hatályos: 2018. 01. 04.

 

 

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2018/2.
Megjelent: 2018. 01. 04.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

1001/2018. (I. 4.) Korm. határozat
a filmalkotások közvetett támogatásának céljából fenntartott letéti számlán gyűjthető összeg mértékéről szóló 439/2016. (XII. 16.) Korm. rendeletben a 2018. évre meghatározott keretösszeg módosításáról


1002/2018. (I. 4.) Korm. határozat
az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1727/2017. (X. 10.) Korm. határozat módosításáról

 

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

1727/2017. (X. 10.) Korm. határozat
az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1002/2018. (I. 4.) Korm. h.

 

 

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2018/3.
Megjelent: 2018. 01. 11.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

 

3/2018. (I. 11.) IM rendelet
a 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról

Hatályos: 2018. 01. 12.

 


2/2018. (I. 11.) KE határozat
az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választása időpontjának kitűzéséről

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/4.
Megjelent: 2018. 01. 12.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

1/2018. (I. 12.) EMMI rendelet
a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 13.

 

 

3/2018. (I. 12.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről


4/2018. (I. 12.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról


5/2018. (I. 12.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról


6/2018. (I. 12.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről


7/2018. (I. 12.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról


8/2018. (I. 12.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről


9/2018. (I. 12.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról


10/2018. (I. 12.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről


11/2018. (I. 12.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról


12/2018. (I. 12.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről


13/2018. (I. 12.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról


14/2018. (I. 12.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről


15/2018. (I. 12.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről


16/2018. (I. 12.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról


17/2018. (I. 12.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről


18/2018. (I. 12.) KE határozat
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről


19/2018. (I. 12.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről


20/2018. (I. 12.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról


21/2018. (I. 12.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről


22/2018. (I. 12.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

13/1992. (VI. 26.) NM rendelet
a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról

Módosítja: 1/2018. (I. 12.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 01. 13.

 

**************************************************************

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wk.hu/hirlevel oldalon iratkozhat fel.

 

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

 

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.