Üdvözöljük a

Heti jogász 2018. 10 - 12. hét | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Heti jogász 2018. 10 - 12. hét

Szerző: Laczkóné Dr. Csécsi Ildikó | 2018. március 27.

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. Az 10. héten a Magyar Közlöny 31-34. számai, a 11. héten a 35-37. számai és a 12. héten a 38-43. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/31.
Megjelent: 2018. 03. 05.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK


32/2018. (III. 5.) Korm. rendelet
a felszámolás alatt álló SZEVIÉP Szerkezet- és Vízépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről

Hatályos: 2018. 03. 06.

33/2018. (III. 5.) Korm. rendelet
a gödöllői uszoda beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 59/2014. (III. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 03. 06.

6/2018. (III. 5.) BM rendelet
az egyes miniszteri rendeletek vízügyi tárgyú módosításáról

Hatályos: 2018. 03. 20.

7/2018. (III. 5.) NFM rendelet
a Vasúti Műszaki Vizsgálóközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről és az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 03. 06.

1067/2018. (III. 5.) Korm. határozat
a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról

 

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

59/2014. (III. 4.) Korm. rendelet
a gödöllői uszoda beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 33/2018. (III. 5.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 03. 06.

97/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet
az egyes kiemelt jelentőségű vízilétesítmények rendszeres műszaki megfigyeléséről

Módosítja: 6/2018. (III. 5.) BM r.
Hatályos: 2018. 03. 20.

101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet
a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről

Módosítja: 6/2018. (III. 5.) BM r.
Hatályos: 2018. 03. 20.

58/2012. (XI. 27.) BM rendelet
a komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről

Módosítja: 6/2018. (III. 5.) BM r.
Hatályos: 2018. 03. 20.

20/2013. (V. 28.) BM rendelet
a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: 6/2018. (III. 5.) BM r.
Hatályos: 2018. 03. 20.

41/2017. (XII. 29.) BM rendelet
a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról

Módosítja: 6/2018. (III. 5.) BM r.
Hatályos: 2018. 03. 20.

77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet
egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

Módosítja: 7/2018. (III. 5.) NFM r.
Hatályos: 2018. 03. 06.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/32.
Megjelent: 2018. 03. 07.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

34/2018. (III. 7.) Korm. rendelet
a nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek részére juttatandó Erzsébet-utalványról

Hatályos: 2018. 03. 08.

35/2018. (III. 7.) Korm. rendelet
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 03. 10.

36/2018. (III. 7.) Korm. rendelet
a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 03. 08.

10/2018. (III. 7.) EMMI rendelet
a PET-eljárással végzett ellátások központi várólistájának működési rendjéről

Hatályos: 2018. 03. 08.


1069/2018. (III. 7.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról


1070/2018. (III. 7.) Korm. határozat
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat meghatározott forrásból megvalósuló beszerzése közbeszerzési eljárás lefolytatása alól történő felmentéséről


1071/2018. (III. 7.) Korm. határozat
a Magyar Kerékpáros Szövetség fejlesztési céljainak megvalósítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

 

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 35/2018. (III. 7.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 03. 10.

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet
a hallgatói hitelrendszerről

Módosítja: 36/2018. (III. 7.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 03. 08.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/33.
Megjelent: 2018. 03. 08.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

37/2018. (III. 8.) Korm. rendelet
az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről

Hatályos: 2018. 03. 09.

38/2018. (III. 8.) Korm. rendelet
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 03. 23.

4/2018. (III. 8.) HM rendelet
a Magyar Honvédség légvédelmi készenléti repüléseiről szóló 7/2009. (VI. 11.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 04. 07.

5/2018. (III. 8.) HM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

Hatályos: 2018. 03. 09.

1001/2018. (III. 8.) AB Tü. határozat
az Alkotmánybíróság Ügyrendjéről szóló 1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozat módosításáról

Hatályos: 2018. 03. 09.

 

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 38/2018. (III. 8.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 03. 23.

7/2009. (VI. 11.) HM rendelet
a Magyar Honvédség légvédelmi készenléti repüléseiről

Módosítja: 4/2018. (III. 8.) HM r.
Hatályos: 2018. 04. 07.

1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozat
az Alkotmánybíróság ügyrendjéről

Módosítja: 1001/2018. (III. 8.) AB Tü. h.
Hatályos: 2018. 03. 09.

 

 

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

1/2015. (II. 25.) HM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 5/2018. (III. 8.) HM r.
Hatályos: 2018. 03. 09.

 


**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/34.
Megjelent: 2018. 03. 09.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

1072/2018. (III. 9.) Korm. határozat
a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében szükséges intézkedésekről

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/35.
Megjelent: 2018. 03. 12.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

39/2018. (III. 12.) Korm. rendelet
a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről

Hatályos: 2018. 03. 13.

6/2018. (III. 12.) MNB rendelet
az "Albert aranyforintja" arany emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2018. 03. 13.

7/2018. (III. 12.) MNB rendelet
a szélfelirattal ellátott "Albert aranyforintja" arany emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2018. 03. 13.

8/2018. (III. 12.) MNB rendelet
az "Albert aranyforintja" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2018. 03. 13.

5/2018. (III. 12.) MvM rendelet
a fővárosi és megyei kormányhivatalok informatikai működésére vonatkozó szakmai követelményekről szóló 38/2016. (XII. 29.) MvM rendelet módosításáról, valamint az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról szóló MvM rendelet

Hatályos: 2018. 03. 13.

6/2018. (III. 12.) MvM rendelet
az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 16/2011. (V. 10.) KIM rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 03. 13.


1073/2018. (III. 12.) Korm. határozat
a sepsikőröspataki Kálnoky-kastély és a Kálnoky Alapítvány miklósvári ingatlanának fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról

 

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

38/2016. (XII. 29.) MvM rendelet
a fővárosi és megyei kormányhivatalok informatikai működésére vonatkozó szakmai követelményekről

Módosítja: 5/2018. (III. 12.) MvM r.
Hatályos: 2018. 03. 13.

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

Módosítja: 5/2018. (III. 12.) MvM r.
Hatályos: 2018. 03. 13.

16/2011. (V. 10.) KIM rendelet
az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról

Módosítja: 6/2018. (III. 12.) MvM r.
Hatályos: 2018. 03. 13.

 

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

2141/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
a sepsikőröspataki Kálnoky-kastély fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról

Visszavonta: 1073/2018. (III. 12.) Korm. határozat.

 

 

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2018/36.
Megjelent: 2018. 03. 13.

 

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

40/2018. (III. 13.) Korm. rendelet
a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és technikai együttműködési megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2018. 03. 14. - kivétellel.

41/2018. (III. 13.) Korm. rendelet
a büntetőeljárással összefüggésben személyi védelemben részesíthető személyekről és a személyi védelem ellátásának szabályairól

Hatályos: 2018. 07. 01.

42/2018. (III. 13.) Korm. rendelet
a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programmal, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 03. 14.

43/2018. (III. 13.) Korm. rendelet
a Dorog külterületén autóalkatrész-gyártó üzem létesítésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos: 2018. 03. 14.

44/2018. (III. 13.) Korm. rendelet
a Vecsés-Városföld közötti földgázszállító vezeték létesítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos: 2018. 03. 14.

1074/2018. (III. 13.) Korm. határozat
a Magyarország Kiváló Művésze, a Magyarország Érdemes Művésze és a Magyarország Babérkoszorúja díjak 2018. évi adományozásáról


1075/2018. (III. 13.) Korm. határozat
az Egyesült Nemzetek Szervezete migrációs csomagjával kapcsolatos álláspontról


1076/2018. (III. 13.) Korm. határozat
a 2018. évi terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról


1077/2018. (III. 13.) Korm. határozat
a központi költségvetést megillető kötelezettségek egységes nyilvántartásának kialakításáról


1078/2018. (III. 13.) Korm. határozat
az állami és önkormányzati közfeladat-kataszter létrehozásával kapcsolatos feladatok ellátásáról


1079/2018. (III. 13.) Korm. határozat
az elektronikus közbeszerzési rendszer 2018-2021. évi továbbfejlesztési feladataihoz szükséges forrás biztosításáról


1080/2018. (III. 13.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, címrend-kiegészítésről és egyes kormányhatározatok módosításáról


1081/2018. (III. 13.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról


1082/2018. (III. 13.) Korm. határozat
egyes települési önkormányzatok támogatását érintő kormányhatározatok módosításáról


1083/2018. (III. 13.) Korm. határozat
a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének tevékenységét kiegészítő szoftverlicenc beszerzési támogatás biztosítása érdekében a XI. Miniszterelnökség és a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról


1084/2018. (III. 13.) Korm. határozat
Nagyvenyim Nagyközség fejlesztési feladatainak támogatásáról


1085/2018. (III. 13.) Korm. határozat
a Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok újjászervezésének koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Hatályos: 2018. 03. 14.

1086/2018. (III. 13.) Korm. határozat
a Város- és Faluvédők Szövetségének (Hungaria Nostra) támogatása érdekében a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról


1087/2018. (III. 13.) Korm. határozat
az Andrássy Emlékmúzeum létrehozásához szükséges kormányzati intézkedésekről


1088/2018. (III. 13.) Korm. határozat
az Erbili Káld Katolikus Érsekség által alapított Szent József Kórház gyógyszerellátásának további támogatásáról


1089/2018. (III. 13.) Korm. határozat
a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ungvári központi irodájának helyreállításával kapcsolatos feladatokról


1090/2018. (III. 13.) Korm. határozat
a Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztéséről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 2010/2017. (XII. 22.) Korm. határozat módosításáról


1091/2018. (III. 13.) Korm. határozat
az EFOP-3.2.2-VEKOP-15 azonosító számú ("A köznevelés tartalmi szabályozóinak és pedagógiai módszertani eszköztárának fejlesztése" című) felhívás céljára többletforrás biztosításáról


1092/2018. (III. 13.) Korm. határozat
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2018. 03. 14.

1093/2018. (III. 13.) Korm. határozat
a KEHOP-2.2.2-15-2016-00056 azonosító számú ("Pécs központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2018. 03. 14.

1094/2018. (III. 13.) Korm. határozat
a KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 azonosító számú ["Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 5. (KKMO 5)" című] projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2018. 03. 14.

1095/2018. (III. 13.) Korm. határozat
a KEHOP-2.2.2-15-2016-00105 azonosító számú ["Nyugat- és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 6. (NYDDU 6)" című] projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2018. 03. 14.

1096/2018. (III. 13.) Korm. határozat
a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központtal, valamint a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal összefüggésben a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett, gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra benyújtott projektjavaslatok tekintetében történő hozzájárulásról


1097/2018. (III. 13.) Korm. határozat
egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatásáról, valamint egyes települési önkormányzatok támogatását érintő kormányhatározatok módosításáról


19/2018. (III. 13.) ME határozat
a Magyarország Kormánya, valamint az Andorrai Hercegség Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén tárgyú Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

 

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja: 42/2018. (III. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 03. 14.

1227/2016. (V. 2.) Korm. határozat
a nemzetpolitikailag kiemelt jelentőségű programok és megkezdett beruházások megvalósításához szükséges források biztosításáról

Módosítja: 1080/2018. (III. 13.) Korm. h.

1348/2016. (VII. 6.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1080/2018. (III. 13.) Korm. h.

1067/2017. (II. 9.) Korm. határozat
az Arany János-emlékév programjainak megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

Módosítja: 1080/2018. (III. 13.) Korm. h.

1275/2017. (V. 31.) Korm. határozat
az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1080/2018. (III. 13.) Korm. h.

1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1080/2018. (III. 13.) Korm. h.

1574/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
a Budapest V. kerület, Alkotmány utca alatt megépítésre kerülő mélygarázs megvalósítása érdekében a Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1080/2018. (III. 13.) Korm. h.

1671/2017. (IX. 19.) Korm. határozat
a Felvidéken megvalósuló programok és támogatások finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1080/2018. (III. 13.) Korm. h.

1727/2017. (X. 10.) Korm. határozat
az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1080/2018. (III. 13.) Korm. h.

1777/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
a Felvidéken megvalósuló programok és támogatások további finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1080/2018. (III. 13.) Korm. h.

1801/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
az egyes erdélyi egyházi ingatlanokban bekövetkezett viharkárok enyhítése érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1080/2018. (III. 13.) Korm. h.

1895/2017. (XII. 4.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1080/2018. (III. 13.) Korm. h.

1914/2017. (XII. 7.) Korm. határozat
a kolozsvári Szent Mihály Római Katolikus Plébánia fejlesztései érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1080/2018. (III. 13.) Korm. h.

1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az Országvédelmi Alapból és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli átcsoportosításról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1080/2018. (III. 13.) Korm. h.

2025/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
a Steindl Imre Program harmadik ütemével kapcsolatos egyes döntések meghozataláról

Módosítja: 1080/2018. (III. 13.) Korm. h.

1013/2018. (II. 2.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet címrendjének kiegészítéséről, a 2017. évi költségvetési maradványok átcsoportosításáról, egyes kormányhatározatok módosításáról és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó 2018. évi megtakarítások kezeléséről

Módosítja: 1080/2018. (III. 13.) Korm. h.

1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat
a helyi érdekű települési fejlesztések érdekében szükséges források biztosításáról, valamint a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1082/2018. (III. 13.) Korm. h.

1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat
egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról

Módosítja: 1082/2018. (III. 13.) Korm. h.

1587/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
Tata Város tekintetében a karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok végrehajtásához szükséges támogatásról

Módosítja: 1082/2018. (III. 13.) Korm. h.

2010/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
a Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztéséről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Módosítja: 1090/2018. (III. 13.) Korm. h.

1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1092/2018. (III. 13.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 03. 14.

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1093/2018. (III. 13.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 03. 14.

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1094/2018. (III. 13.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 03. 14.

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1095/2018. (III. 13.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 03. 14.

2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
egyes települési önkormányzatok feladatellátásának támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról

Módosítja: 1097/2018. (III. 13.) Korm. h.

2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról

Módosítja: 1097/2018. (III. 13.) Korm. h.

 

 

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

34/1999. (II. 26.) Korm. rendelet
a büntetőeljárásban résztvevők, valamint az eljárást folytató hatóság tagjai személyi védelme elrendelésének feltételeiről és végrehajtásának szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 41/2018. (III. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

7/2005. (BK 5.) BM-IM-PM együttes utasítás
a személyi védelem elrendelésére, végrehajtására, fenntartására és megszüntetésére jogosult hatóságok és szervek együttműködésének részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 41/2018. (III. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

1008/2016. (I. 20.) Korm. határozat
a Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok újjászervezésének koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Hatályon kívül helyezi: 1085/2018. (III. 13.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 03. 14.

 

 

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2018/37.
Megjelent: 2018. 03. 14.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

7/2018. (III. 14.) BM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Hatályos: 2018. 03. 15.

11/2018. (III. 14.) EMMI rendelet
a nemzetiségi célú támogatások igénybevételének, felhasználásának és elszámolásának részletszabályairól

Hatályos: 2018. 03. 15.

6/2018. (III. 14.) FM rendelet
a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 03. 17.


20/2018. (III. 14.) ME határozat
a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjainak megbízásáról és elnökének kinevezéséről

 

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet
a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól

Módosítja: 6/2018. (III. 14.) FM r.
Hatályos: 2018. 03. 17.

 

 

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

1/2017. (II. 28.) BM rendelet
a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Hatályon kívül helyezi: 7/2018. (III. 14.) BM r.
Hatályos: 2018. 03. 15.

 

 

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2018/38.
Megjelent: 2018. 03. 19.

 

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

45/2018. (III. 19.) Korm. rendelet
az állami és önkormányzati közfeladat-kataszterről

Hatályos: 2019. 01. 01.

46/2018. (III. 19.) Korm. rendelet
a bölcsődei kiegészítő támogatásról

Hatályos: 2018. 03. 20.

47/2018. (III. 19.) Korm. rendelet
a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 03. 27.

48/2018. (III. 19.) Korm. rendelet
a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 03. 22.

49/2018. (III. 19.) Korm. rendelet
a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 03. 20.

50/2018. (III. 19.) Korm. rendelet
a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről szóló 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 03. 20.

51/2018. (III. 19.) Korm. rendelet
a Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet kutatóházának beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos: 2018. 03. 20.

52/2018. (III. 19.) Korm. rendelet
a berettyóújfalui strand, uszoda és gyógyvizes fürdő fejlesztésének megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról

Hatályos: 2018. 03. 20.

7/2018. (III. 19.) NGM rendelet
az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automaták műszaki követelményeiről, az automaták üzemeltetéséről és szervizeléséről, valamint az automatákban rögzített adatoknak az állami adó- és vámhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 31/2016. (IX. 2.) NGM rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 04. 03.

1098/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a családbarát kormányzati intézkedésekről


1099/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a bölcsődei kiegészítő támogatásról


1100/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a SZEVIÉP Zrt. károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről


1101/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a Nemzeti Oltóanyaggyár megvalósításának előkészítéséhez kapcsolódó feladatokról


1102/2018. (III. 19.) Korm. határozat
az országos jégkármegelőző rendszer meteorológiai kiszolgálásához szükséges időjárási radar létesítéséről


1103/2018. (III. 19.) Korm. határozat
helyi önkormányzat közbiztonság-fejlesztéssel összefüggő támogatásáról


1104/2018. (III. 19.) Korm. határozat
az Ötpróba Program megvalósításáról


1105/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a többfunkciós autóbuszok beszerzéséhez szükséges forrásigényről


1106/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok nemzetiségi pótlékának biztosításáról és az ehhez szükséges előirányzat-átcsoportosításokról


1107/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a Magyar Nemzeti Levéltár átfogó megújításának irányairól, kiemelten a levéltárpedagógiai feladatok és a magyar vonatkozású külföldi levéltári anyag kutatásának fejlesztésével összefüggő feladatokról


1108/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében lévő Magyar Nemzeti Filmarchívum épületének teljes körű felújításához szükséges forrás biztosításáról


1109/2018. (III. 19.) Korm. határozat
az Árpád-ház Program első üteme keretében, 2018-2023 között megvalósuló tudományos-szakmai alprogramok részletes végrehajtási tervéről, az ehhez szükséges források biztosításáról, valamint az Árpádok történelmi művét bemutató, Székesfehérváron megvalósuló hazai kiállítás előkészítésének folytatásáról


1110/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a Millenáris területén megvalósuló beruházásokkal és az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokról, valamint az ezekkel összefüggő forrásbiztosításról


1111/2018. (III. 19.) Korm. határozat
az Érd megyei jogú város külterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról


1112/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a hatvani sport- és rendezvénycsarnok beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről


1113/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a Martonvásár város külterületén megvalósuló ipari parki fejlesztésekhez szükséges többletforrás biztosításáról


1114/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a szegedi atlétikai centrum megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről


1115/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása érdekében szükséges többletforrás biztosításáról


1116/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és a Magyarországi Református Egyház közötti Megállapodás megújításáról és az azzal összefüggő feladatokról szóló 1821/2017. (XI. 9.) Korm. határozat költségvetési feltételeinek biztosításáról


1117/2018. (III. 19.) Korm. határozat
az Erdélyi Református Egyházkerület fejlesztésének támogatásához szükséges intézkedésekről


1118/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a Magyar Pálos Rend zarándoklatainak támogatása érdekében a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról


1119/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a Jeruzsálemi Latin Patriarchátus Jordániai Vikariátus projektjeinek támogatásáról


1120/2018. (III. 19.) Korm. határozat
az egyes állami fenntartású felsőoktatási intézmények támogatási kérelmeinek a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett agrár-innovációt és génmegőrzést támogató felhívásra történő benyújtásához való hozzájárulásról


1121/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központtal, valamint a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal összefüggésben a VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17 azonosító számú ("Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról

 

1122/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal összefüggésben a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett, gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra benyújtott 1816684271 azonosító számú ("Kiszombori öntözőtelep rekonstrukció és fejlesztés" című) projektjavaslat tekintetében történő hozzájárulásról


1123/2018. (III. 19.) Korm. határozat
az NHSZ Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társasággal összefüggésben a GINOP-2.1.2-8.1.4-16 azonosító számú ("Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról


1124/2018. (III. 19.) Korm. határozat
az IKOP-1.1.0-15-2017-00030 azonosító számú ["M0 autóút Déli szektor fejlesztése, rekonstrukciója (I. ütem) (Deák Ferenc mederhíd felszerkezet cseréje nélkül)" című] és az IKOP-4.1.0-15-2016-00005 azonosító számú ["M25 Eger gyorsforgalmi úti bekötése (M3-Eger szakasz megvalósítása)" című] nagyprojekt-javaslatok jóváhagyásáról, valamint a 2014-2020 közötti programozási időszakban uniós forrásból megvalósítani tervezett nagyprojektekkel kapcsolatos feladatokról szóló 1374/2017. (VI. 13.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2018. 03. 20.

1125/2018. (III. 19.) Korm. határozat
az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek forrásszerkezetének módosításáról és ingatlanvásárlási költségeinek uniós forrás terhére történő elszámolhatóságáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2018. 03. 20.

1126/2018. (III. 19.) Korm. határozat
az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program második módosításának jóváhagyásáról


1127/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program módosításáról


1128/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány egyes infrastrukturális fejlesztéseinek támogatásáról


1129/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a bajai sportuszoda és élményfürdő fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről


1130/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a berettyóújfalui strand, uszoda és gyógyvizes fürdő fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről


22/2018. (III. 19.) ME határozat
a szomszédos államokkal kötött nemzetközi szerződések alapján működő Magyar-Szlovén Kormányközi Kisebbségi Bizottság, Magyar-Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság, Magyar-Szerb Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság, Magyar-Ukrán Kisebbségi Vegyes Bizottság, Magyar-Román Kisebbségügyi Együttműködési Szakbizottság és a Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság tagjainak felmentéséről és az új tagok kijelöléséről


23/2018. (III. 19.) ME határozat
Magyarország Kormánya és az Elefántcsontparti Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról


24/2018. (III. 19.) ME határozat
Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Röntgen-szabadelektron Létesítmény (European X-Ray Free-Electron Laser, XFEL) építéséről és üzemeltetéséről szóló Egyezményhez való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról


Helyesbítés
a Magyar Közlöny 2018/38. számában

 

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
a Nemzeti Jogszabálytárról

Módosítja: 47/2018. (III. 19.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 03. 27.

66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet
a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról

Módosítja: 48/2018. (III. 19.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 03. 22.

127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet
a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 49/2018. (III. 19.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 03. 20.

222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet
a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről

Módosítja: 50/2018. (III. 19.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 03. 20.

31/2016. (IX. 2.) NGM rendelet
az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automaták műszaki követelményeiről, az automaták üzemeltetéséről és szervizeléséről, valamint az automatákban rögzített adatoknak az állami adó- és vámhatóság felé történő szolgáltatásáról

Módosítja: 7/2018. (III. 19.) NGM r.
Hatályos: 2018. 04. 03.

1793/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
az Árpádok történelmi művét bemutató, az Árpád-ház Program első üteme (2016-2022) keretében Székesfehérváron megvalósuló hazai kiállítás előkészítéséről

Módosítja: 1109/2018. (III. 19.) Korm. h.

1374/2017. (VI. 13.) Korm. határozat
a 2014-2020 közötti programozási időszakban uniós forrásból megvalósítani tervezett nagyprojektekkel kapcsolatos feladatokról

Módosítja: 1124/2018. (III. 19.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 03. 20.

1323/2016. (VII. 1.) Korm. határozat
a KEHOP-1.4.0-15-2016-00011 azonosító számú ("VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése, Tisza-Túr tározó" című) és a KEHOP-1.4.0-15-2016-00013 azonosító számú ("VTT Közép-tiszai tározó kiépítése, Inérháti tározó") című nagyprojekt-javaslatok jóváhagyásáról, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló egyes árvízvédelmi és vízgazdálkodási célú projektek tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Módosítja: 1124/2018. (III. 19.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 03. 20.

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat
az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1125/2018. (III. 19.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 03. 20.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/39.

Megjelent: 2018. 03. 19.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

53/2018. (III. 19.) Korm. rendelet
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 03. 20.

8/2018. (III. 19.) NGM rendelet
az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és a végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól

Hatályos: 2018. 03. 27.

1131/2018. (III. 19.) Korm. határozat
az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím előirányzatáról történő átcsoportosításról és a Fogászati ellátás jogcím előirányzatának megemeléséről

 

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja: 53/2018. (III. 19.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 03. 20.

 

 

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

49/2012. (XII. 28.) NGM rendelet
az adó-végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és a végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 8/2018. (III. 19.) NGM r.
Hatályos: 2018. 03. 27.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2018/40.
Megjelent: 2018. 03. 20.

 

Díjak, kitüntetések adományozásáról szóló KE határozatok

 

 

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2018/41.
Megjelent: 2018. 03. 20.

 

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

54/2018. (III. 20.) Korm. rendelet
a Mezőkövesd területén kovácsoló üzem létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos: 2018. 03. 21.

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5037/2017/4. határozata
Balatonfüred Város Önkormányzatának a települési adókról szóló 30/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete egyes rendelkezései törvénysértő voltának megállapításáról és megsemmisítéséről

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/42.
Megjelent: 2018. 03. 23.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

55/2018. (III. 23.) Korm. rendelet
a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról

Hatályos: 2018. 07. 01., 2019. 01. 01.

9/2018. (III. 23.) MNB rendelet
adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2018. 04. 01.

7/2018. (III. 23.) IM rendelet
az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 03. 24.

117/2018. (III. 23.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról

 

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

48/2016. (XII. 12.) MNB rendelet
a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Módosítja: 9/2018. (III. 23.) MNB r.
Hatályos: 2018. 04. 01.

27/2017. (XI. 21.) MNB rendelet
a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Módosítja: 9/2018. (III. 23.) MNB r.
Hatályos: 2018. 04. 01.

28/2017. (XI. 22.) MNB rendelet
a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Módosítja: 9/2018. (III. 23.) MNB r.
Hatályos: 2018. 04. 01.

66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet
az egyéni vállalkozói igazolványról

Módosítja: 7/2018. (III. 23.) IM r.
Hatályos: 2018. 03. 24.

87/2012. (III. 20.) KE határozat
bírák kinevezéséről

Módosítja: 120/2018. (III. 23.) KE h.

 

 

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

17/2016. (V. 11.) MNB rendelet
a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet módosításáról és egyes rendelkezései hatályba nem lépéséről

Hatályon kívül helyezi: 9/2018. (III. 23.) MNB r.
Hatályos: 2018. 04. 01.

21/2016. (VI. 29.) MNB rendelet
adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek egyes rendelkezései tartalmának a hatálybalépést megelőző megváltoztatásáról, valamint a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 9/2018. (III. 23.) MNB r.
Hatályos: 2018. 04. 01.

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wk.hu/hirlevel oldalon iratkozhat fel.

 

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

 

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.