Üdvözöljük a

Heti jogász 2018. 13 - 14. hét | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Heti jogász 2018. 13 - 14. hét

Szerző: Laczkóné Dr. Csécsi Ildikó | 2018. április 12.

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. Az 13. héten a Magyar Közlöny 43-47. számai, a 14. héten a 48-51. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/43.
Megjelent: 2018. 03. 26.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

56/2018. (III. 26.) Korm. rendelet
az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 03. 31.

57/2018. (III. 26.) Korm. rendelet
a Hernádnémeti nagyközség külterületén ipari terület kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos: 2018. 03. 27.

58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet
a Debrecen megyei jogú város külterületén, az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos: 2018. 03. 27.

59/2018. (III. 26.) Korm. rendelet
egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2018. 04. 03.

1132/2018. (III. 26.) Korm. határozat
a 2018. évi pjongcsangi téli olimpián elért kimagasló sporteredmények állami jutalmának kifizetése érdekében szükséges intézkedésekről


1133/2018. (III. 26.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról


1134/2018. (III. 26.) Korm. határozat
a "Vetőmagot a gazdáknak" program folytatásának támogatásáról, valamint a XLII. Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet és a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról


1135/2018. (III. 26.) Korm. határozat
egyes települési önkormányzatok feladatellátásának támogatásáról


1136/2018. (III. 26.) Korm. határozat
a fővárosi kerületek belterületi szilárd burkolat nélküli útállománya szilárd burkolattal történő ellátásának állami támogatásáról


1137/2018. (III. 26.) Korm. határozat
az M4 Abony (Kelet) - Törökszentmiklós (Nyugat) közötti szakasz (Szolnok északi elkerülő) megvalósításáról új Tisza-híd megépítésével, valamint az M4 Törökszentmiklós (Nyugat) - Püspökladány - Berettyóújfalu közötti szakasz előkészítéséhez szükséges feltételek biztosításáról

Hatályos: 2018. 03. 29.

1138/2018. (III. 26.) Korm. határozat
a szentesi Petőfi Szálló felújításával kapcsolatos intézkedésekről


1139/2018. (III. 26.) Korm. határozat
a Balatoni Hajózási Zártkörűen működő Részvénytársaság részére történő tőkejuttatás elhalasztásáról


1140/2018. (III. 26.) Korm. határozat
a miskolci "Y híd" megvalósításáról


1141/2018. (III. 26.) Korm. határozat
a Hatvani Ipari Park megközelítését szolgáló útfejlesztésről


1142/2018. (III. 26.) Korm. határozat
az Újfehértói Református Általános Iskola és Óvoda elhelyezése rendezéséhez szükséges forrás biztosításáról


1143/2018. (III. 26.) Korm. határozat
a Concerto Akadémia Nonprofit Kft. működési többlettámogatásának biztosításáról


1144/2018. (III. 26.) Korm. határozat
a Váci Dunakanyar Színház épületének felújításáról, valamint az ehhez szükséges forrás biztosításáról


1145/2018. (III. 26.) Korm. határozat
a vajdasági magyar közösségek terület- és gazdasági fejlesztési stratégiájában foglalt kamattámogatási rendszer működtetésével összefüggő kormányhatározatok módosításáról


1146/2018. (III. 26.) Korm. határozat
egyes nemzetpolitikai célokkal összefüggő központi költségvetési források felhasználásáról, valamint a Rákóczi Szövetség "A Magyar Állandó Értekezlet XVI. ülésén támogatott Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés megvalósításának elősegítése céljából nyújtott támogatásból megvalósuló beszerzések" tárgyú beszerzései közbeszerzési eljárás lefolytatása alól történő felmentéséről szóló 2005/2017. (XII. 22.) Korm. határozat módosításáról


1147/2018. (III. 26.) Korm. határozat
a Debrecen megyei jogú város külterületén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról


1148/2018. (III. 26.) Korm. határozat
a Hernádnémeti nagyközség külterületén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról


1149/2018. (III. 26.) Korm. határozat
a Szolnok megyei jogú város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról


1150/2018. (III. 26.) Korm. határozat
a Magyar-Szlovén Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság XVII. ülésén fenntartott és elfogadott ajánlások jóváhagyásáról


1151/2018. (III. 26.) Korm. határozat
a Budapest-Kolozsvár nagysebességű vasútvonal részletes megvalósíthatósági tanulmányának elkészítéséről

 

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet
az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 56/2018. (III. 26.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 03. 31.

4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet
a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja: 59/2018. (III. 26.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 04. 03.

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja: 59/2018. (III. 26.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 04. 03.

1531/2015. (VII. 31.) Korm. határozat
az erdélyi oktatási és kulturális célú programok, beruházások megvalósításának finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1133/2018. (III. 26.) Korm. h.

1885/2016. (XII. 28.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1133/2018. (III. 26.) Korm. h.

1038/2017. (II. 2.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, előirányzattal nem rendelkező közfeladathoz kapcsolódó tárgyévi és tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1133/2018. (III. 26.) Korm. h.

1104/2017. (III. 6.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról

Módosítja: 1133/2018. (III. 26.) Korm. h.

1267/2017. (V. 29.) Korm. határozat
a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének 2017. évi kiegészítő támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1133/2018. (III. 26.) Korm. h.

1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1133/2018. (III. 26.) Korm. h.

1497/2017. (VIII. 8.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1133/2018. (III. 26.) Korm. h.

1540/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
a vajdasági magyarok anyanyelvű tájékoztatásának támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1133/2018. (III. 26.) Korm. h.

1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1133/2018. (III. 26.) Korm. h.

1683/2017. (IX. 21.) Korm. határozat
egyes kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1133/2018. (III. 26.) Korm. h.

1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1133/2018. (III. 26.) Korm. h.

2001/2017. (XII. 21.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, Országvédelmi Alapból, a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1133/2018. (III. 26.) Korm. h.

1968/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
az egyes településeket 2017 júniusában ért, jégeső okozta lakossági károk enyhítéséről

Módosítja: 1135/2018. (III. 26.) Korm. h.

1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat
Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásáról és azok 2022-ig történő megvalósításáról

Módosítja: 1137/2018. (III. 26.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 03. 29.

1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat
Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéseinek 2022-ig történő megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról

Módosítja: 1137/2018. (III. 26.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 03. 29.

1170/2017. (IV. 3.) Korm. határozat
a vajdasági magyar közösségek terület- és gazdasági fejlesztési stratégiája végrehajtásához szükséges kötelezettségvállalás engedélyezéséről

Módosítja: 1145/2018. (III. 26.) Korm. h.

2005/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
A Rákóczi Szövetség "A Magyar Állandó Értekezlet XVI. ülésén támogatott Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés megvalósításának elősegítése céljából nyújtott támogatásból megvalósuló beszerzések" tárgyú beszerzései közbeszerzési eljárás lefolytatása alól történő felmentéséről

Módosítja: 1146/2018. (III. 26.) Korm. h.

 

 

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

1403/2015. (VI. 19.) Korm. határozat
az "M4 autópálya Abony-Fegyvernek új Tisza-híddal (kivitelezés)" című projekttel, valamint Szolnok megyei jogú város gyorsforgalmi kapcsolatának megteremtésével kapcsolatos egyes kérdésekről

Visszavonta: 1137/2018. (III. 26.) Korm. határozat.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/44.
Megjelent: 2018. 03. 27.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

60/2018. (III. 27.) Korm. rendelet
az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 04. 04.

61/2018. (III. 27.) Korm. rendelet
a Robert Bosch Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 212/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 03. 28.

10/2018. (III. 27.) MNB rendelet
a pénzügyi vállalatoktól származó források hitelintézetek általi igénybevételének szabályozásáról

Hatályos: 2018. 07. 01.

12/2018. (III. 27.) EMMI rendelet
egyes oktatási tárgyú miniszteri rendeleteknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvénnyel összefüggő és egyéb módosításáról

Hatályos: 2018. 03. 28.

6/2018. (III. 27.) HM rendelet
a kiegészítő rokkantsági támogatás, a kiegészítő hozzátartozói támogatás és az árvák kiegészítő támogatása megállapításának és folyósításának szabályairól

Hatályos: 2018. 03. 30.

1/2018. (III. 27.) KKM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2017. (XI. 27.) KKM rendelet új előirányzatokkal összefüggő módosításáról

Hatályos: 2018. 03. 28.

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köm.5003/2018/5. határozata
Érpatak Község 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelete megalkotásának elrendeléséről


Kúria Önkormányzati Tanácsának Köm.5038/2017/5. határozata
Érpatak Község 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelete megalkotásának elrendeléséről


125/2018. (III. 27.) KE határozat
dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről


1152/2018. (III. 27.) Korm. határozat
a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás nyújtásáról


1153/2018. (III. 27.) Korm. határozat
az M3-M35 autópálya, görbeházi csomópont fejlesztéséhez szükséges feltételek biztosításáról

Hatályos: 2018. 03. 30.

1154/2018. (III. 27.) Korm. határozat
Magyarország vasúthálózat-fejlesztéseihez szükséges kötelezettségvállalásról


1155/2018. (III. 27.) Korm. határozat
a Bácsszentgyörgy-Haraszti (Rastina) közötti határátkelőhely ideiglenes megnyitásáról


1156/2018. (III. 27.) Korm. határozat
a Magyar Házak kárpátaljai kialakítására létrehozott állami tulajdonú gazdasági társaság feletti tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos feladatokról


1157/2018. (III. 27.) Korm. határozat
a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával kötött megállapodás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról


1158/2018. (III. 27.) Korm. határozat
a Közúthálózat felújítása jogcímcsoporton a 2017. évben keletkezett, kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány változatlan célú felhasználásáról


1159/2018. (III. 27.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a debreceni Nagyerdő program befejezése érdekében szükséges többletforrások biztosításáról


1160/2018. (III. 27.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében tervezett angol nyelvű alap- és középfokú oktatási intézmény, a Debreceni Nemzetközi Iskola létrehozása érdekében szükséges többlet költségvetési támogatás biztosításáról


1161/2018. (III. 27.) Korm. határozat
a Modern Városok Program egyes városi közúti közlekedésfejlesztési projektjeinek megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról


1162/2018. (III. 27.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a salgótarjáni Főplébánia templom és környezetének megújításához szükséges beruházás támogatásáról


1163/2018. (III. 27.) Korm. határozat
a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórházban a Modern Városok Program keretén belül új Onkológiai Központ kialakításához szükséges támogatás biztosításáról


1164/2018. (III. 27.) Korm. határozat
a hazai bölcsődefejlesztési programról


1165/2018. (III. 27.) Korm. határozat
az "okos város" funkcionalitás magyarországi elterjedését szolgáló központi szolgáltatásplatform létrehozásával kapcsolatos intézkedésekről


1166/2018. (III. 27.) Korm. határozat
a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben szükséges forrás biztosításáról


1167/2018. (III. 27.) Korm. határozat
a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról


1168/2018. (III. 27.) Korm. határozat
A XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet címrendjének módosításáról, valamint a XI. Miniszterelnökség és a XII. Földművelésügyi Minisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról


1169/2018. (III. 27.) Korm. határozat
a hazai világörökségi helyszínek népszerűsítése érdekében a XI. Miniszterelnökség költségvetési fejezet és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium költségvetési fejezet közötti előirányzat- átcsoportosításról


1170/2018. (III. 27.) Korm. határozat
az Asszír Keleti Egyház projektjeinek támogatásáról


1171/2018. (III. 27.) Korm. határozat
a Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség által tervezett beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról


1172/2018. (III. 27.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és Malajzia Kormánya közötti kétoldalú gazdasági együttműködésről szóló egyetértési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet
az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól

Módosítja: 60/2018. (III. 27.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 04. 04.

212/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet
a Robert Bosch Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 61/2018. (III. 27.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 03. 28.

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Módosítja: 12/2018. (III. 27.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 03. 28.

48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet
a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről

Módosítja: 12/2018. (III. 27.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 03. 28.

51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet
a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről

Módosítja: 12/2018. (III. 27.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 03. 28.

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet
a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

Módosítja: 12/2018. (III. 27.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 03. 28.

17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet
a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

Módosítja: 12/2018. (III. 27.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 03. 28.

15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet
a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről

Módosítja: 12/2018. (III. 27.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 03. 28.

16/2017. (XI. 27.) KKM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 1/2018. (III. 27.) KKM r.
Hatályos: 2018. 03. 28.

1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat
Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásáról és azok 2022-ig történő megvalósításáról

Módosítja: 1153/2018. (III. 27.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 03. 30.

1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat
Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéseinek 2022-ig történő megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról

Módosítja: 1153/2018. (III. 27.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 03. 30.

1552/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében megvalósuló közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos előirányzat-átcsoportosításokról

Módosítja: 1161/2018. (III. 27.) Korm. h.

 

 

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

11/2013. (VIII. 12.) HM rendelet
a baleseti járadékra való jogosultság vizsgálatának, valamint a kiegészítő támogatások megállapításának és folyósításának szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 6/2018. (III. 27.) HM r.
Hatályos: 2018. 03. 30.


*************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2018/45.
Megjelent: 2018. 03. 28.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

 

62/2018. (III. 28.) Korm. rendelet
az Alsózsolcán megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos: 2018. 03. 29.

7/2018. (III. 28.) MvM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet lebonyolító szervek igénybevételével kapcsolatos és egyéb módosításáról

Hatályos: 2018. 03. 29.

7/2018. (III. 28.) FM rendelet
az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2018. évi finanszírozásának szabályairól

Hatályos: 2018. 03. 31., 2019. 03. 01.

8/2018. (III. 28.) NFM rendelet
egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2018. 03. 31., 2018. 04. 01.

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5001/2018/5. határozata

Siklós Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 27/1995. (XII. 22.) önkormányzati rendelete egyes rendelkezéseinek törvénysértő voltának megállapításáról


1173/2018. (III. 28.) Korm. határozat
a bajai Jelky téren az 51. számú és 55. számú főutak csatlakozásánál körpályás csomópont megépítéséről

Hatályos: 2018. 03. 31.

1174/2018. (III. 28.) Korm. határozat
a Budapest-Varsó nagysebességű vasútvonal részletes megvalósíthatósági tanulmányának elkészítéséről


1175/2018. (III. 28.) Korm. határozat
a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósítása érdekében 2018-2021. évek között szükséges intézkedésekről


1176/2018. (III. 28.) Korm. határozat
a nyugat-balkáni koncentrált kulturális megjelenés 2018-2019. évi megrendezéséről és finanszírozásáról


1177/2018. (III. 28.) Korm. határozat
a magyarországi szerb nemzetiség köznevelési fejlesztési céljainak támogatásáról


1178/2018. (III. 28.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2018. 03. 29.

1179/2018. (III. 28.) Korm. határozat
az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz társfinanszírozásával megvalósítandó fejlesztésekhez szükséges éven túli kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról


1180/2018. (III. 28.) Korm. határozat
a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2018. 03. 29.

 

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

8/2016. (III. 25.) MvM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 7/2018. (III. 28.) MvM r.
Hatályos: 2018. 03. 29.

45/2017. (IX. 18.) FM rendelet
az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2017. évi finanszírozásának szabályairól

Módosítja: 7/2018. (III. 28.) FM r.
Hatályos: 2018. 03. 31.

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet
a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról

Módosítja: 8/2018. (III. 28.) NFM r.
Hatályos: 2018. 03. 31.

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet
a távhőszolgáltatási támogatásról

Módosítja: 8/2018. (III. 28.) NFM r.
Hatályos: 2018. 03. 31.

67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet
az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről

Módosítja: 8/2018. (III. 28.) NFM r.
Hatályos: 2018. 03. 31., 2018. 04. 01.

69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet
a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról

Módosítja: 8/2018. (III. 28.) NFM r.
Hatályos: 2018. 03. 31.

70/2016. (XII. 29.) NFM rendelet
a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági árak képzésének keretszabályairól

Módosítja: 8/2018. (III. 28.) NFM r.
Hatályos: 2018. 03. 31.

1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat
Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásáról és azok 2022-ig történő megvalósításáról

Módosítja: 1173/2018. (III. 28.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 03. 31.

1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat
Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéseinek 2022-ig történő megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról

Módosítja: 1173/2018. (III. 28.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 03. 31.

1154/2018. (III. 27.) Korm. határozat
Magyarország vasúthálózat-fejlesztéseihez szükséges kötelezettségvállalásról

Módosítja: 1174/2018. (III. 28.) Korm. h.

1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1178/2018. (III. 28.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 03. 29.

1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat
a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1180/2018. (III. 28.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 03. 29.

 

 

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

45/2017. (IX. 18.) FM rendelet
az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2017. évi finanszírozásának szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 7/2018. (III. 28.) FM r.
Hatályos: 2019. 03. 01.

 

 

*************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2018/46.
Megjelent: 2018. 03. 29.

 


ÚJ JOGSZABÁLYOK


1/2018. (III. 29.) MEKH rendelet

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 04. 01.

 

8/2018. (III. 29.) MvM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2018. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról


Hatályos: 2018. 04. 06.

 

8/2018. (III. 29.) BM rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 03. 31.

 

8/2018. (III. 29.) FM rendelet

az egyes közvetlen támogatásokat szabályozó földművelésügyi miniszteri rendeletek módosításáról


Hatályos: 2018. 03. 30.

 

9/2018. (III. 29.) NFM rendelet

a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 04. 13.

 

1181/2018. (III. 29.) Korm. határozat

a Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata iparterület-fejlesztési terve alapján a tehermentesítő út előkészítéséről


Hatályos: 2018. 04. 01.

 

1182/2018. (III. 29.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról


Hatályos: 2018. 03. 30.

 

 

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

 

11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről


Módosítja: 1/2018. (III. 29.) MEKH r.
Hatályos: 2018. 04. 01.

 

88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól


Módosítja: 8/2018. (III. 29.) MvM r.
Hatályos: 2018. 04. 06.

 

7/2013. (II. 26.) NFM rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről


Módosítja: 8/2018. (III. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 03. 31.

 

50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet

az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot" fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról


Módosítja: 8/2018. (III. 29.) FM r.
Hatályos: 2018. 03. 30.

 

5/2015. (II. 19.) FM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről


Módosítja: 8/2018. (III. 29.) FM r.

Hatályos: 2018. 03. 30.

 

8/2015. (III. 13.) FM rendelet

a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról


Módosítja: 8/2018. (III. 29.) FM r.
Hatályos: 2018. 03. 30.

 

9/2015. (III. 13.) FM rendelet

a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól


Módosítja: 8/2018. (III. 29.) FM r.
Hatályos: 2018. 03. 30.

 

10/2015. (III. 13.) FM rendelet

az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről


Módosítja: 8/2018. (III. 29.) FM r.
Hatályos: 2018. 03. 30.

 

71/2015. (XI. 3.) FM rendelet

a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről


Módosítja: 8/2018. (III. 29.) FM r.

Hatályos: 2018. 03. 30.

 

22/2016. (IV. 5.) FM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról


Módosítja: 8/2018. (III. 29.) FM r.
Hatályos: 2018. 03. 30.

 

26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet

a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről


Módosítja: 9/2018. (III. 29.) NFM r.
Hatályos: 2018. 04. 13.

 

1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat

Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásáról és azok 2022-ig történő megvalósításáról


Módosítja: 1181/2018. (III. 29.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 04. 01.

 

1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat

Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéseinek 2022-ig történő megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról


Módosítja: 1181/2018. (III. 29.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 04. 01.

 

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról


Módosítja: 1182/2018. (III. 29.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 03. 30.

 

 

*************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2018/47.
Megjelent: 2018. 03. 29.

 

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

63/2018. (III. 29.) Korm. rendelet

a felszámolás alatt álló SZEVIÉP Szerkezet- és Vízépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről szóló 32/2018. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 03. 30.


1183/2018. (III. 29.) Korm. határozat

társasági részesedés megszerzéséhez szükséges forrás biztosításáról

 

1184/2018. (III. 29.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet címrendjének kiegészítéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról

 

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

 

32/2018. (III. 5.) Korm. rendelet

a felszámolás alatt álló SZEVIÉP Szerkezet- és Vízépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről


Módosítja: 63/2018. (III. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 03. 30.

 

1241/2017. (IV. 28.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról


Módosítja: 1184/2018. (III. 29.) Korm. h.

 

1766/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő, valamint a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról


Módosítja: 1184/2018. (III. 29.) Korm. h.

 

 

*************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2018/48.
Megjelent: 2018. 04. 03.

 

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

 

64/2018. (IV. 3.) Korm. rendelet

az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 01.

 

9/2018. (IV. 3.) FM rendelet

az egyes központi költségvetési forrásból finanszírozott agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról


Hatályos: 2018. 04. 04.

 

126/2018. (IV. 3.) KE határozat

diplomáciai kapcsolatok létesítéséről

 

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

 

134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet

az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról


Módosítja: 64/2018. (IV. 3.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet

az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról


Módosítja: 9/2018. (IV. 3.) FM r.
Hatályos: 2018. 04. 04.

 

9/2015. (III. 13.) FM rendelet

a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól


Módosítja: 9/2018. (IV. 3.) FM r.
Hatályos: 2018. 04. 04.

 

68/2016. (X. 13.) FM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatás jogcímeihez kapcsolódó 2016. évi támogatások összegeinek megállapításáról


Módosítja: 9/2018. (IV. 3.) FM r.
Hatályos: 2018. 04. 04.

 

51/2017. (X. 13.) FM rendelet

az egyes agrártámogatások 2017. évi összegeinek megállapításáról


Módosítja: 9/2018. (IV. 3.) FM r.
Hatályos: 2018. 04. 04.

 

 

*************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2018/49.
Megjelent: 2018. 04. 04.

 

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

 

65/2018. (IV. 4.) Korm. rendelet

a nyergesújfalui ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról


Hatályos: 2018. 04. 05.

 

1185/2018. (IV. 4.) Korm. határozat

a Szent Korona és a magyar királyi koronázási jelvények megismertetését célzó programokról

 

1186/2018. (IV. 4.) Korm. határozat

a Nemzeti Fehérjetakarmány Program indításáról

 

1187/2018. (IV. 4.) Korm. határozat

a Családok Éve kapcsán aláírást kiegészítő grafikai elemként kidolgozott kép használatáról

 

1188/2018. (IV. 4.) Korm. határozat

az illegális bevándorlással összefüggésben a Montenegrónak történő segítségnyújtásról

 

1189/2018. (IV. 4.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról

 

1190/2018. (IV. 4.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

1191/2018. (IV. 4.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

 

1192/2018. (IV. 4.) Korm. határozat

a XII. Földművelésügyi Minisztérium és a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

1193/2018. (IV. 4.) Korm. határozat

a Pro Arte et Natura Alapítvány támogatása érdekében a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

1194/2018. (IV. 4.) Korm. határozat

a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető gyorsforgalmi út fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről

 

1195/2018. (IV. 4.) Korm. határozat

a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram hét helyszínéhez tartozó sürgős állagmegóvó munkákhoz szükséges források rendelkezésre állásáról

 

1196/2018. (IV. 4.) Korm. határozat

Debrecen, Nagycsere és Haláp ivóvízhálózat-fejlesztésének támogatásáról

 

1197/2018. (IV. 4.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a 8311. számú összekötő út Győr-Ménfőcsanak-Győrújbarát-Nyúl közötti szakaszának felújításáról

 

1198/2018. (IV. 4.) Korm. határozat

a Tokaji borvidék közösségi infrastruktúra alapprogram megvalósítása érdekében szükséges többletforrás biztosításáról, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat- átcsoportosításról szóló 1943/2015. (XII. 15.) Korm. határozatban meghatározott egyes határidők módosításáról

 

1199/2018. (IV. 4.) Korm. határozat

az "1000 év Erdélyben, 100 év Romániában" elnevezésű programcsomag finanszírozása érdekében szükséges 2018. évi források biztosításáról

 

1200/2018. (IV. 4.) Korm. határozat

a Magyar Pálos Rend Első Remete Szent Pál Rendje Boldog Özséb Programjának, illetve hargitafürdői további fejlesztésének támogatásával összefüggő feladatokról

 

1201/2018. (IV. 4.) Korm. határozat

a Nyergesújfalu város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

 

1202/2018. (IV. 4.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a kecskeméti állami repülések céljára szolgáló repülőtér közös felhasználású (katonai-polgári) fejlesztéseinek támogatásáról és az ehhez szükséges források biztosításáról szóló 1845/2016. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról

 

1203/2018. (IV. 4.) Korm. határozat

a Sopron város külterületén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

 

1204/2018. (IV. 4.) Korm. határozat

az országos jégcsarnok-fejlesztési program előkészítéséhez szükséges intézkedésekről és a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

 

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

 

1845/2016. (XII. 23.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a kecskeméti állami repülések céljára szolgáló repülőtér közös felhasználású (katonai-polgári) fejlesztéseinek támogatásáról és az ehhez szükséges források biztosításáról


Módosítja: 1202/2018. (IV. 4.) Korm. h.

 

 

 

*************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2018/50.
Megjelent: 2018. 04. 05.

 

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

 

66/2018. (IV. 5.) Korm. rendelet

az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III. 8.) Korm. rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 04. 06.

 

1205/2018. (IV. 5.) Korm. határozat

a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében szükséges további intézkedésekről

 

1206/2018. (IV. 5.) Korm. határozat

a Debreceni Egyetem Komplex Bortudományi Kutató-Fejlesztő Intézményi Egységének (Debreceni Egyetem Mádi Bor Akadémia) létrehozásáról

 

1207/2018. (IV. 5.) Korm. határozat

az egyes nevelési-oktatási intézményeknek új feladatellátási helyre történő költözéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

 

1208/2018. (IV. 5.) Korm. határozat

egyes állami tulajdonú gödöllői ingatlanok egyházi jogi személy részére történő ingyenes tulajdonba adásáról, valamint további állami tulajdonú gödöllői ingatlanok egyházi jogi személy részére történő átadásához szükséges intézkedésekről

 

1209/2018. (IV. 5.) Korm. határozat

az állami vagyont érintő egyes kormányhatározatok módosításáról

 

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

 

37/2018. (III. 8.) Korm. rendelet

az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről


Módosítja: 66/2018. (IV. 5.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 04. 06.

 

1495/2015. (VII. 21.) Korm. határozat

a nyíregyházi Kállay-kúria felújításához szükséges forrás biztosításáról


Módosítja: 1209/2018. (IV. 5.) Korm. h.

 

1570/2014. (X. 10.) Korm. határozat

egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról


Módosítja: 1209/2018. (IV. 5.) Korm. h.

 

1955/2015. (XII. 17.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról


Módosítja: 1209/2018. (IV. 5.) Korm. h

 

1775/2016. (XII. 15.) Korm. határozat

a Budapest, I. kerület, Úri utca 45. szám alatti ingatlan állam részére történő megvásárlásáról


Módosítja: 1209/2018. (IV. 5.) Korm. h.

 

1771/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

az építészettörténeti és a műemlékvédelmi tudományos gyűjtemények egységes kezelésének kialakításával, valamint ezzel összefüggésben a Magyar Építészeti Múzeum feladatellátásával és elhelyezésének biztosításával kapcsolatos egyes intézkedésekről, továbbá a Miniszterelnökség és a Magyar Művészeti Akadémia fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításáról


Módosítja: 1209/2018. (IV. 5.) Korm. h.

 

2076/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

Budapest IX. kerület, belterület 36971 helyrajzi számú műemlék ingatlan Magyarországi Református Egyház részére történő tulajdonába adásáról, valamint az átfogó felújításához kapcsolódó feladatok meghatározásáról


Módosítja: 1209/2018. (IV. 5.) Korm. h.

 

 

*************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2018/51.
Megjelent: 2018. 04. 06.

 

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

 

67/2018. (IV. 6.) Korm. rendelet

Nagykálló területén komposztgyártó, gombafeldolgozó és gombakutató központ létesítésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról


Hatályos: 2018. 04. 07.

 

1/2018. (IV. 6.) AB határozat

a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelettel kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

 

2/2018. (IV. 6.) AB határozat

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvénnyel kapcsolatos alkotmányossági követelmény megállapításáról

 

1210/2018. (IV. 6.) Korm. határozat

a kiépített gázhálózattal nem rendelkező települések esetében a téli rezsicsökkentés kiterjesztéséről

 

1211/2018. (IV. 6.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

 

1212/2018. (IV. 6.) Korm. határozat

óvodafejlesztési program támogatásáról

 

1213/2018. (IV. 6.) Korm. határozat

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem széttagoltságának megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről

 

1214/2018. (IV. 6.) Korm. határozat

a Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium tornacsarnoka megvalósításához szükséges ingatlanvásárlásról

 

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

 

2051/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

a Pest Megyei Topház Egyesített Szociális Intézmény kiváltásával és a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményrendszer ellenőrzésének megerősítésével kapcsolatos feladatokról


Módosítja: 1211/2018. (IV. 6.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

 

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

 

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.