Üdvözöljük a

Heti jogász 2018. 17 - 19. hét | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Heti jogász 2018. 17 - 19. hét

Szerző: Laczkóné Dr. Csécsi Ildikó | 2018. június 18.

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 17. héten a Magyar Közlöny 57-59. számai, a 18. héten a 60. száma, és a 19. héten a 61-65. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/57.
Megjelent: 2018. 04. 24.

 

 

Új jogszabályok:

 

87/2018. (IV. 24.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról


Hatályos: 2018. 04. 25.

 

 

88/2018. (IV. 24.) Korm. rendelet

a Komárom területén megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról


Hatályos: 2018. 04. 25.

 

 

89/2018. (IV. 24.) Korm. rendelet

a Székesfehérváron és Nemesvámoson megvalósuló járműipari beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról


Hatályos: 2018. 04. 25.

 

 

1228/2018. (IV. 24.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím előirányzatáról történő átcsoportosításról, valamint a Laboratóriumi ellátás jogcím előirányzatának megemeléséről

 

1229/2018. (IV. 24.) Korm. határozat

az ExxonMobil Üzletsegítő Központ Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

 

1230/2018. (IV. 24.) Korm. határozat

a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a magyar-szlovák határkeresztező ponton 2018. május 2-án kiírandó kapacitás allokációs eljárásban való részvételéről

 

 

Módosított jogszabályok

 

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól


Módosítja: 87/2018. (IV. 24.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 04. 25.

 

 

256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól


Módosítja: 87/2018. (IV. 24.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 04. 25.

 

 

340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet

a külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól


Módosítja: 87/2018. (IV. 24.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 04. 25.

 

 

160/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet

a Michalicza-ösztöndíjról


Módosítja: 87/2018. (IV. 24.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 04. 25.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/58.
Megjelent: 2018. 04. 25.

 

 

Új jogszabályok

 

90/2018. (IV. 25.) Korm. rendelet

a Szeged-Csanádi Egyházmegye beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról


Hatályos: 2018. 04. 26.

 

 

91/2018. (IV. 25.) Korm. rendelet

a Veszprém megyei jogú város külterületén megvalósuló ipari park fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról


Hatályos: 2018. 04. 26.

 

 

9/2018. (IV. 25.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról


Hatályos: 2018. 04. 28., 2018. 05. 01.

 

 

1231/2018. (IV. 25.) Korm. határozat

a 2018. évi AIBA Ifjúsági Férfi és Női Ökölvívó Világbajnokság megrendezése érdekében az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról

 

1232/2018. (IV. 25.) Korm. határozat

a többfunkciós autóbuszok beszerzéséhez szükséges források biztosításáról

 

1233/2018. (IV. 25.) Korm. határozat

a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló irányelv átültetésével kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról

 

1234/2018. (IV. 25.) Korm. határozat

a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben a NISZ Zrt. működési körében felmerülő költségek fedezetéül szolgáló források biztosításáról

 

1235/2018. (IV. 25.) Korm. határozat

az egyes állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok támogatási kérelmeinek a GINOP-6.1.5-17 azonosító számú ("Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára" című) és a VEKOP-8.5.2-17 azonosító számú ("Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára" című) gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra történő benyújtásához történő hozzájárulásról

 

1236/2018. (IV. 25.) Korm. határozat

a Szeged-Csanádi Egyházmegye beruházásainak támogatása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

 

1237/2018. (IV. 25.) Korm. határozat

a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság és Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő tőkeemeléshez szükséges forrás biztosításáról

 

1238/2018. (IV. 25.) Korm. határozat

az Egészséges Budapest Program Dél-budai Centruma megvalósításával kapcsolatos feladatokról

 

1239/2018. (IV. 25.) Korm. határozat

a Tiszafüred-Poroszló kerékpárút és a szükséges műtárgyak megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

 

1240/2018. (IV. 25.) Korm. határozat

a kiemelt kerékpáros útvonalak fejlesztésének finanszírozásáról szóló 1012/2017. (I. 11.) Korm. határozat módosításáról

 

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 2018/58. számában

 

 

Módosított jogszabályok

 

119/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet

a kiemelt nemzeti emlékhely használatának rendjéről


Módosítja: 90/2018. (IV. 25.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 04. 26.

 

 

19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet

a kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról


Módosítja: 90/2018. (IV. 25.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 04. 26.

 

 

57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet

egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról


Módosítja: 9/2018. (IV. 25.) BM r.
Hatályos: 2018. 04. 28.

 

 

56/2012. (XI. 22.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról


Módosítja: 9/2018. (IV. 25.) BM r.
Hatályos: 2018. 04. 28., 2018. 05. 01.

 

 

64/2012. (XII. 12.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség egyenruha-ellátásra jogosult hivatásos állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról


Módosítja: 9/2018. (IV. 25.) BM r.
Hatályos: 2018. 04. 28.

 

 

84/2012. (XII. 28.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség szolgálati szabályzatáról


Módosítja: 9/2018. (IV. 25.) BM r.
Hatályos: 2018. 04. 28.

 

 

85/2012. (XII. 28.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról


Módosítja: 9/2018. (IV. 25.) BM r.
Hatályos: 2018. 04. 28.

 

 

23/2013. (VI. 11.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség munkavédelmi feladatai és foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól


Módosítja: 9/2018. (IV. 25.) BM r.
Hatályos: 2018. 04. 28.

 

 

46/2013. (VIII. 16.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség hivatásos állománya egyéni teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről


Módosítja: 9/2018. (IV. 25.) BM r.
Hatályos: 2018. 04. 28.

 

 

1012/2017. (I. 11.) Korm. határozat

a kiemelt kerékpáros útvonalak fejlesztésének finanszírozásáról


Módosítja: 1240/2018. (IV. 25.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/59.
Megjelent: 2018. 04. 27.

 

 

Új jogszabályok

 

92/2018. (IV. 27.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 05. 02.

 

 

9/2018. (IV. 27.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 49/2017. (XII. 29.) NGM rendelet SZEVIÉP Szerkezet- és Vízépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság károsultjainak rendkívüli állami kárrendezése érdekében történő módosításáról


Hatályos: 2018. 04. 28.

 

 

4/2018. (IV. 27.) AB határozat

az egyes kárpótlással összefüggő törvények módosításáról szóló 2016. évi CII. törvény 1. §a és 3. §a alaptörvény-ellenességének megállapításáról és mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

 

 

Módosított jogszabályok

 

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról


Módosítja: 92/2018. (IV. 27.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 05. 02.

 

 

389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról


Módosítja: 92/2018. (IV. 27.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 05. 02.

 

 

49/2017. (XII. 29.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról


Módosítja: 9/2018. (IV. 27.) NGM r.
Hatályos: 2018. 04. 28.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/60.
Megjelent: 2018. 05. 04.

 

 

Új jogszabályok

 

93/2018. (V. 4.) Korm. rendelet

a központi államigazgatási szervek és más szervek átalakítása, valamint a vezető személyének változása esetén lefolytatandó átadás-átvételi eljárásról


Hatályos: 2018. 05. 05.

 

 

1241/2018. (V. 4.) Korm. határozat

a FINA Férfi Vízilabda Világliga 2018. évi Szuperdöntőjének megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

 

 

1242/2018. (V. 4.) Korm. határozat

az Erbíli Káld Katolikus Érsekség Alkos-i iskolaépítési projektjének támogatásáról

 

 

Módosított jogszabályok:

 

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről


Módosítja: 93/2018. (V. 4.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 05. 05.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/61.
Megjelent: 2018. 05. 07.

 

 

Új jogszabályok:

 

1/2018. BJE határozat

a törvényes vádról

 

 

2/2018. BJE határozat

gyermekpornográfia bűntette esetében halmazat megállapításáról

 

 

25/2018. (V. 7.) ME határozat

kormánymegbízott megbízatása megszűnésének megállapításáról

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/62.
Megjelent: 2018. 05. 08.

 

 

Új jogszabályok:

 

3/2018. (V. 8.) OGY határozat

az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról


Hatályos: 2018. 05. 08.

 

 

4/2018. (V. 8.) OGY határozat

az Országgyűlés háznagyának megválasztásáról


Hatályos: 2018. 05. 08.

 

 

5/2018. (V. 8.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról


Hatályos: 2018. 05. 08.

 

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok:

 

11/2014. (V. 6.) OGY határozat

az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról


Hatályon kívül helyezi: 3/2018. (V. 8.) OGY h.
Hatályos: 2018. 05. 08.

 

 

12/2014. (V. 6.) OGY határozat

az Országgyűlés háznagyának megválasztásáról


Hatályon kívül helyezi: 4/2018. (V. 8.) OGY h.
Hatályos: 2018. 05. 08.

 

 

13/2014. (V. 6.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról


Hatályon kívül helyezi: 5/2018. (V. 8.) OGY h.
Hatályos: 2018. 05. 08.

 

 

15/2014. (V. 27.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról


Hatályon kívül helyezi: 5/2018. (V. 8.) OGY h.
Hatályos: 2018. 05. 08.

 

 

31/2014. (VII. 8.) OGY határozat

az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról


Hatályon kívül helyezi: 5/2018. (V. 8.) OGY h.
Hatályos: 2018. 05. 08.

 

 

32/2014. (VII. 8.) OGY határozat

az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról


Hatályon kívül helyezi: 5/2018. (V. 8.) OGY h.
Hatályos: 2018. 05. 08.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/63.
Megjelent: 2018. 05. 09.

 

 

Új jogszabályok:

 

12/2018. (V. 9.) MNB rendelet

a "Szózat megzenésítése" ezüst emlékérme kibocsátásáról


Hatályos: 2018. 05. 10.

 

 

13/2018. (V. 9.) MNB rendelet

a "Szózat megzenésítése" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról


Hatályos: 2018. 05. 10.

 

966/2018. (V. 9.) NVB határozat

a Nemzeti Választási Bizottság határozata

 

967/2018. (V. 9.) NVB határozat

a Nemzeti Választási Bizottság határozata

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/64.
Megjelent: 2018. 05. 10.

 

 

Új jogszabályok:

 

6/2018. (V. 10.) OGY határozat

a miniszterelnök megválasztásáról


Hatályos: 2018. 05. 10.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/65.
Megjelent: 2018. 05. 11.

 

 

Új jogszabályok:

 

7/2018. (V. 11.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról


Hatályos: 2018. 05. 11.

 

 

Módosított jogszabályok:

 

5/2018. (V. 8.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról


Módosítja: 7/2018. (V. 11.) OGY h.
Hatályos: 2018. 05. 11.

 

 

**************************************************************

 

 

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

 

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

 

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.