Üdvözöljük a

Heti jogász 2018. 20 - 22. hét | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Heti jogász 2018. 20 - 22. hét

Szerző: Laczkóné Dr. Csécsi Ildikó | 2018. június 20.

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 20. héten a Magyar Közlöny 66-69. számai, a 21. héten a 70-73. számai, és a 22. héten a 74-77. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/66.
Megjelent: 2018. 05. 14.

 

 

Új jogszabályok:

 

1/2018. (V. 14.) NVB közlemény

az országgyűlési képviselők 2018. évi választásának eredményéről

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/67. (V. 17.)
Megjelent: 2018. 05. 17.

 

 

Új jogszabályok

 

2018. évi V. törvény

Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról


Hatályos: 2018. 05. 18.

 

26/2018. (V. 17.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

 

27/2018. (V. 17.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

 

 

Módosított jogszabályok

 

1988. évi I. törvény

a közúti közlekedésről


Módosítja: 2018. évi V. tv.
Hatályos: 2018. 05. 18.

 

1990. évi XII. törvény

a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról


Módosítja: 2018. évi V. tv.
Hatályos: 2018. 05. 18.

 

1995. évi XXXIII. törvény

a találmányok szabadalmi oltalmáról


Módosítja: 2018. évi V. tv.
Hatályos: 2018. 05. 18.

 

1995. évi XCVII. törvény

a légiközlekedésről


Módosítja: 2018. évi V. tv.
Hatályos: 2018. 05. 18.

 

1996. évi XXI. törvény

a területfejlesztésről és a területrendezésről


Módosítja: 2018. évi V. tv.
Hatályos: 2018. 05. 18.

 

1996. évi LVIII. törvény

a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról


Módosítja: 2018. évi V. tv.
Hatályos: 2018. 05. 18.

 

1996. évi CXVI. törvény

az atomenergiáról


Módosítja: 2018. évi V. tv.
Hatályos: 2018. 05. 18.

 

1997. évi LXXVIII. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről


Módosítja: 2018. évi V. tv.
Hatályos: 2018. 05. 18.

 

1997. évi CLIV. törvény

az egészségügyről


Módosítja: 2018. évi V. tv.
Hatályos: 2018. 05. 18.

 

2000. évi XLII. törvény

a víziközlekedésről


Módosítja: 2018. évi V. tv.
Hatályos: 2018. 05. 18.

 

2001. évi XX. törvény

a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról


Módosítja: 2018. évi V. tv.
Hatályos: 2018. 05. 18.

 

2001. évi C. törvény

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről


Módosítja: 2018. évi V. tv.
Hatályos: 2018. 05. 18.

 

2003. évi C. törvény

az elektronikus hírközlésről


Módosítja: 2018. évi V. tv.
Hatályos: 2018. 05. 18.

 

2005. évi XVIII. törvény

a távhőszolgáltatásról


Módosítja: 2018. évi V. tv.
Hatályos: 2018. 05. 18.

 

2005. évi CLXXXIII. törvény

a vasúti közlekedésről


Módosítja: 2018. évi V. tv.
Hatályos: 2018. 05. 18.

 

2006. évi LXV. törvény

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról


Módosítja: 2018. évi V. tv.
Hatályos: 2018. 05. 18.

 

2007. évi XVII. törvény

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről


Módosítja: 2018. évi V. tv.
Hatályos: 2018. 05. 18.

 

2007. évi CVI. törvény

az állami vagyonról


Módosítja: 2018. évi V. tv.
Hatályos: 2018. 05. 18.

 

2009. évi CLV. törvény

a minősített adat védelméről


Módosítja: 2018. évi V. tv.
Hatályos: 2018. 05. 18.

 

2010. évi XLIII. törvény

a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról


Módosítja: 2018. évi V. tv.
Hatályos: 2018. 05. 18.

 

2010. évi CXXX. törvény

a jogalkotásról


Módosítja: 2018. évi V. tv.
Hatályos: 2018. 05. 18.

 

2010. évi CLXXXII. törvény

a Bethlen Gábor Alapról


Módosítja: 2018. évi V. tv.
Hatályos: 2018. 05. 18.

 

2011. évi LXXVII. törvény

a világörökségről


Módosítja: 2018. évi V. tv.
Hatályos: 2018. 05. 18.

 

2011. évi CXIII. törvény

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről


Módosítja: 2018. évi V. tv.
Hatályos: 2018. 05. 18.

 

2011. évi CLXXXVII. törvény

a szakképzésről


Módosítja: 2018. évi V. tv.
Hatályos: 2018. 05. 18.

 

2011. évi CXCV. törvény

az államháztartásról


Módosítja: 2018. évi V. tv.
Hatályos: 2018. 05. 18.

 

2011. évi CXCIX. törvény

a közszolgálati tisztviselőkről


Módosítja: 2018. évi V. tv.
Hatályos: 2018. 05. 18.

 

2011. évi CCII. törvény

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről


Módosítja: 2018. évi V. tv.
Hatályos: 2018. 05. 18.

 

2011. évi CCIV. törvény

a nemzeti felsőoktatásról


Módosítja: 2018. évi V. tv.
Hatályos: 2018. 05. 18.

 

2012. évi II. törvény

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről


Módosítja: 2018. évi V. tv.
Hatályos: 2018. 05. 18.

 

2012. évi CCV. törvény

a honvédek jogállásáról


Módosítja: 2018. évi V. tv.
Hatályos: 2018. 05. 18.

 

2013. évi XXXIV. törvény

az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról


Módosítja: 2018. évi V. tv.
Hatályos: 2018. 05. 18.

 

2013. évi XCVII. törvény

a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról


Módosítja: 2018. évi V. tv.
Hatályos: 2018. 05. 18.

 

2013. évi CXXXVI. törvény

a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között kulturális központok kölcsönös létesítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről


Módosítja: 2018. évi V. tv.
Hatályos: 2018. 05. 18.

 

2013. évi CCXI. törvény

a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a kulturális központok nyitásáról, működtetéséről és tevékenységéről szóló Egyezmény kihirdetéséről


Módosítja: 2018. évi V. tv.
Hatályos: 2018. 05. 18.

 

2015. évi CXLIII. törvény

a közbeszerzésekről


Módosítja: 2018. évi V. tv.
Hatályos: 2018. 05. 18.

 

2016. évi XXXIII. törvény

az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról


Módosítja: 2018. évi V. tv.
Hatályos: 2018. 05. 18.

2016. évi XCI. törvény

a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról


Módosítja: 2018. évi V. tv.
Hatályos: 2018. 05. 18.

 

1998. évi XXXIX. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről


Módosítja: 2018. évi V. tv.
Hatályos: 2018. 05. 18.

 

1999. évi XLII. törvény

a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól


Módosítja: 2018. évi V. tv.
Hatályos: 2018. 05. 18.

 

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

2014. évi XX. törvény

Magyarország minisztériumainak felsorolásáról


Hatályon kívül helyezi: 2018. évi V. tv.
Hatályos: 2018. 05. 18.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/68. (V. 17.)
Megjelent: 2018. 05. 17.

 

 

Új jogszabályok:

 

5/2018. (V. 17.) AB határozat

a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 8/B. § (5) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint folyamatban lévő ügyekben történő alkalmazhatóságának kizárásáról

 

 

3/2018. Büntető jogegységi határozat

az EBD 2015.B.15. határozat elvi bírósági döntésként való fenntartásának megszüntetéséről

 

 

4/2018. Büntető jogegységi határozat

a vádirat benyújtásáig a házi őrizet részleges feloldásáról

 

 

5/2018. Büntető jogegységi határozat at

a Btk. 302. § és 306. §-ában meghatározott bűncselekmény elkövetőjéről

 

 

187/2018. (V. 17.) KE határozat

a Honvéd Vezérkar főnöke beosztásból történő felmentésről

 

 

188/2018. (V. 17.) KE határozat

altábornagyi előléptetésről

 

 

189/2018. (V. 17.) KE határozat

a Honvéd Vezérkar főnöke beosztásba történő kinevezésről

 

 

190/2018. (V. 17.) KE határozat

altábornagyi előléptetésről

 

 

191/2018. (V. 17.) KE határozat

dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

 

 

192/2018. (V. 17.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 

193/2018. (V. 17.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 

 

Módosított jogszabályok

 

104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet

a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról


Módosítja: 5/2018. (V. 17.) AB h.
Hatályos: 2018. 05. 18.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/69. (V. 18.)
Megjelent: 2018. 05. 18.

 

 

Új jogszabályok:

 

194/2018. (V. 18.) KE határozat

miniszterek kinevezéséről

 

 

195/2018. (V. 18.) KE határozat

vezérezredes szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról és szolgálaton kívüliek állományába történő felvételéről

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/70. (V. 22.)
Megjelent: 2018. 05. 22.

 

 

Új jogszabályok:

 

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről


Hatályos: 2018. 05. 22. 10 órától.

 

95/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Miniszterelnöki Kormányiroda megalakulásával összefüggő módosításáról


Hatályos: 2018. 05. 22. 10. órától.

 

96/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 22. 10. órától.

 

1/2018. (V. 22.) ME rendelet

a miniszterelnök-helyettesek kijelöléséről


Hatályos: 2018. 05. 22. 10. órától.

 

1243/2018. (V. 22.) Korm. határozat

a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat módosításáról és a Nemzetbiztonsági Kabinetről szóló 1308/2011. (IX. 6.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről


Hatályos: 2018. 05. 22. 10. órától.

 

28/2018. (V. 22.) ME határozat

kormánymegbízott megbízatása megszűnésének megállapításáról

 

 

Módosított jogszabályok

 

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről


Módosítja: 95/2018. (V. 22.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 05. 22. 10 órától.

 

346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet

a kormányzati célú hálózatokról


Módosítja: 95/2018. (V. 22.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 05. 22. 10 órától.

 

309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról


Módosítja: 95/2018. (V. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 05. 22. 10 órától.

 

355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról


Módosítja: 95/2018. (V. 22.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 05. 22. 10 órától.

 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról


Módosítja: 95/2018. (V. 22.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 05. 22. 10 órától.

 

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről


Módosítja: 95/2018. (V. 22.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 05. 22. 10 órától.

 

250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet

a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról


Módosítja: 95/2018. (V. 22.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 05. 22. 10 órától.

 

290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról


Módosítja: 96/2018. (V. 22.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 05. 22. 10 órától.

 

1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat

a Kormány ügyrendjéről


Módosítja: 1243/2018. (V. 22.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 05. 22. 10 órától.

 

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok:

 

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet

Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről


Hatályon kívül helyezi: 94/2018. (V. 22.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 05. 22. 10 órától.

 

1/2014. (VI. 6.) ME rendelet

a miniszterelnök-helyettes kijelöléséről


Hatályon kívül helyezi: 1/2018. (V. 22.) ME r.
Hatályos: 2018. 05. 22. 10 órától.

 

1308/2011. (IX. 6.) Korm. határozat

a Nemzetbiztonsági Kabinetről


Hatályon kívül helyezi: 1243/2018. (V. 22.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 05. 22. 10 órától.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/71. (V. 22.)
Megjelent: 2018. 05. 22.

 

 

Új jogszabályok:

 

kinevezések és felmentések

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/72. (V. 24.)
Megjelent: 2018. 05. 24.

 

 

Új jogszabályok:

 

 

14/2018. (V. 24.) MNB rendelet

a Családok éve alkalmából 50 forintos címletű érme kibocsátásáról


Hatályos: 2018. 05. 25.

 

15/2018. (V. 24.) MNB rendelet

a "Családok éve" ezüst emlékérme kibocsátásáról


Hatályos: 2018. 05. 25.

 

16/2018. (V. 24.) MNB rendelet

a "Családok éve" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról


Hatályos: 2018. 05. 25.

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5006/2018/3. határozata

Ásotthalom Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 12/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének 7/B. §-a törvénysértő voltának megállapításáról és megsemmisítéséről

 

230/2018. (V. 24.) KE határozat

rektori megbízásról

 

231/2018. (V. 24.) KE határozat

rektori megbízásról

 

 

232/2018. (V. 24.) KE határozat

rektori megbízásról

 

 

233/2018. (V. 24.) KE határozat

rektori megbízásról

 

 

234/2018. (V. 24.) KE határozat

rektori megbízásról

 

 

235/2018. (V. 24.) KE határozat

rektori megbízásról

 

 

1244/2018. (V. 24.) Korm. határozat

a központi költségvetést érintő fejezeti és címrendi módosításokról és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/73. (V. 25.)
Megjelent: 2018. 05. 25.

 

 

Új jogszabályok

 

97/2018. (V. 25.) Korm. rendelet

a történelmi emlékhelyekről szóló 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 05. 26.

 

1245/2018. (V. 25.) Korm. határozat

a 2018. évi határátlépéssel járó csapatmozgásokról szóló 1964/2017. (XII. 19.) Korm. határozat módosításáról


Hatályos: 2018. 05. 26.

 

1246/2018. (V. 25.) Korm. határozat

a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 2018. május 28. és 2018. június 8. között Genfben sorra kerülő 107. ülésszakán való magyar részvételről

 

 

1247/2018. (V. 25.) Korm. határozat

a pártokat és a pártalapítványokat az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választása eredményének megfelelően megillető támogatás mértékének meghatározásáról, valamint a támogatást szolgáló előirányzatok közötti átcsoportosításról

 

 

1248/2018. (V. 25.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról

 

 

1249/2018. (V. 25.) Korm. határozat

a nemzeti filmipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól


Hatályos: 2018. 05. 26.

 

1250/2018. (V. 25.) Korm. határozat

a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól


Hatályos: 2018. 05. 26.

 

1251/2018. (V. 25.) Korm. határozat

a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól


Hatályos: 2018. 05. 26.

 

1252/2018. (V. 25.) Korm. határozat

az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól


Hatályos: 2018. 05. 26.

 

31/2018. (V. 25.) ME határozat

a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság elnökének felmentéséről és új elnökének kijelöléséről

 

 

Módosított jogszabályok:

 

303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a történelmi emlékhelyekről


Módosítja: 97/2018. (V. 25.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 05. 26.

 

1964/2017. (XII. 19.) Korm. határozat

a 2018. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről


Módosítja: 1245/2018. (V. 25.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 05. 26.

 

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok:

 

1751/2015. (X. 15.) Korm. határozata

a külföldi fegyveres erőknek nemzetközi gyakorlatokon való részvételének engedélyezéséről


Hatályon kívül helyezi: 1245/2018. (V. 25.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 05. 26.

 

1330/2016. (VII. 1.) Korm. határozat

a nemzeti filmipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól


Hatályon kívül helyezi: 1249/2018. (V. 25.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 05. 26.

 

1329/2016. (VII. 1.) Korm. határozat

az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól


Hatályon kívül helyezi: 1250/2018. (V. 25.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 05. 26.

 

1293/2016. (VI. 13.) Korm. határozat

a kerékpározásért és az aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól


Hatályon kívül helyezi: 1252/2018. (V. 25.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 05. 26.

 

6/2017. (I. 6.) ME határozat

a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság elnökének felmentéséről és új elnökének kijelöléséről


Hatályon kívül helyezi: 31/2018. (V. 25.) ME h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/74. (V. 29.)
Megjelent: 2018. 05. 29.

 

 

Új jogszabályok:

 

17/2018. (V. 29.) MNB rendelet

a felügyeleti díj megfizetésének, kiszámításának módjáról és feltételeiről


Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1/2018. (V. 29.) NMHH rendelet

a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 05. 31.

 

 

 

Módosított jogszabályok:

 

7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet

a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól


Módosítja: 1/2018. (V. 29.) NMHH r.
Hatályos: 2018. 05. 31.

 

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok:

44/2013. (XII. 29.) MNB rendelet

a felügyeleti díj megfizetésének, kiszámításának módjáról és feltételeiről


Hatályon kívül helyezi: 17/2018. (V. 29.) MNB r.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/75. (V. 30.)
Megjelent: 2018. 05. 30.

 

 

Új jogszabályok:

 

10/2018. (V. 30.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség parancsnoki nyomozásának különös szabályairól


Hatályos: 2018. 07. 01.

 

11/2018. (V. 30.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek parancsnoki nyomozásának különös szabályairól


Hatályos: 2018. 07. 01.

 

1/2018. (V. 30.) PM rendelet

az uniós vámjog végrehajtásáról szóló törvény hatálybalépésével, az adóigazgatási rendtartásról és az adózás rendjéről szóló törvény hatálybalépésével, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 48/2017. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 05. 31.

 

260/2018. (V. 30.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 

 

261/2018. (V. 30.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 

1253/2018. (V. 30.) Korm. határozat

egyes Kárpát-medencei gazdaságélénkítő programok és összehangolt fejlesztési feladatok, valamint turisztikai fejlesztések koordinációjáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól


Hatályos: 2018. 05. 31.

 

 

Módosított jogszabályok:

 

48/2017. (XII. 29.) NGM rendelet

az uniós vámjog végrehajtásáról szóló törvény hatálybalépésével, az adóigazgatási rendtartásról és az adózás rendjéről szóló törvény hatálybalépésével, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról


Módosítja: 1/2018. (V. 30.) PM r.
Hatályos: 2018. 05. 31.

 

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok:

 

10/2013. (IV. 9.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség katonai nyomozó hatóságáról és a parancsnoki nyomozás részletes szabályairól


Hatályon kívül helyezi: 10/2018. (V. 30.) BM r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

16/2003. (VI. 20.) IM rendelet

a büntetés-végrehajtási szervezet katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról


Hatályon kívül helyezi: 11/2018. (V. 30.) BM r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

30/2013. (VI. 28.) BM rendelet

a rendőrség katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról


Hatályon kívül helyezi: 11/2018. (V. 30.) BM r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

31/2013. (VI. 28.) BM rendelet

az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról


Hatályon kívül helyezi: 11/2018. (V. 30.) BM r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

32/2013. (VI. 28.) BM rendelet

a hivatásos katasztrófavédelmi szerv katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról


Hatályon kívül helyezi: 11/2018. (V. 30.) BM r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

27/2016. (VII. 15.) BM rendelet

a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról


Hatályon kívül helyezi: 11/2018. (V. 30.) BM r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/76. (V. 31.)
Megjelent: 2018. 05. 31.

 

 

Új jogszabályok:

 

18/2018. (V. 31.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében lefolytatott egyes engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 14/2015. (V. 13.) MNB rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 01.

 

1254/2018. (V. 31.) Korm. határozat

a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról

 

 

32/2018. (V. 31.) ME határozat

az országos rendőrfőkapitány felmentéséről és kinevezéséről

 

 

33/2018. (V. 31.) ME határozat

a Belügyminisztérium Közbiztonsági Főigazgatóság főigazgatójának kinevezéséről

 

 

34/2018. (V. 31.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

 

 

Módosított jogszabályok:

 

14/2015. (V. 13.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében lefolytatott egyes engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról


Módosítja: 18/2018. (V. 31.) MNB r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/77. (VI. 1.)
Megjelent: 2018. 06. 01.

 

 

Új jogszabályok:

 

98/2018. (VI. 1.) Korm. rendelet

a közszolgálati tisztviselők és az állami tisztviselők jogviszonyának megszűnésével és megszüntetésével összefüggő egyes eljárási részletkérdésekről


Hatályos: 2018. 06. 02.

 

3/2018. (VI. 1.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 10. 01.

 

2/2018. (VI. 1.) PM rendelet

a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 06. 02., 2018. 07.01.

 

1255/2018. (VI. 1.) Korm. határozat

a Magyarország turisztikai országmárka építéséről szóló 1725/2017. (X. 10.) Korm. határozatban meghatározott marketingkampány záró időpontjának módosításáról

 

 

Módosított jogszabályok:

 

13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről


Módosítja: 3/2018. (VI. 1.) MEKH r.
Hatályos: 2018. 10. 01.

 

23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet

a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről


Módosítja: 2/2018. (VI. 1.) PM r.
Hatályos: 2018. 06. 02., 2018. 07. 01.

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

 

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

 

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.