Üdvözöljük a

Heti jogász 2018. 23 - 25. hét | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Heti jogász 2018. 23 - 25. hét

Szerző: Laczkóné Dr. Csécsi Ildikó | 2018. június 26.

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 23. héten a Magyar Közlöny 78-81. számai, a 24. héten a 82-87. számai és a 25. héten a 88-92. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/78.
Megjelent: 2018. 06. 04.

 

 

Új jogszabályok:

 

8/2018. (VI. 4.) IM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.) IM rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 06. 05.

 

1256/2018. (VI. 4.) Korm. határozat

az Árpád-ház Programért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól


Hatályos: 2018. 06. 05.

 

1257/2018. (VI. 4.) Korm. határozat

a hazafias és honvédelmi nevelésért, illetve az ezzel összefüggő beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól


Hatályos: 2018. 06. 05.

 

1258/2018. (VI. 4.) Korm. határozat

a Magyar Jégkorong Szövetség a magyar jégkorong sport eredményességét elősegítő sportszakmai program támogatása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

 

Módosított jogszabályok

10/2015. (V. 29.) IM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról


Módosítja: 8/2018. (VI. 4.) IM r.
Hatályos: 2018. 06. 05.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/79.
Megjelent: 2018. 06. 05.

 

 

Új jogszabályok

 

8/2018. (VI. 5.) OGY határozat

az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának megalakításáról


Hatályos: 2018. 06. 04.

 

9/2018. (VI. 5.) OGY határozat

az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 3/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról


Hatályos: 2018. 06. 04.

 

10/2018. (VI. 5.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról


Hatályos: 2018. 06. 04.

kinevezések

 

 

Módosított jogszabályok

 

3/2018. (V. 8.) OGY határozat

az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról


Módosítja: 9/2018. (VI. 5.) OGY h.
Hatályos: 2018. 06. 04.

5/2018. (V. 8.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról


Módosítja: 10/2018. (VI. 5.) OGY h.
Hatályos: 2018. 06. 04.

 

kinevezések és megbízatások megszűnése

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/80.
Megjelent: 2018. 06. 07.

 

 

Új jogszabályok:

 

12/2018. (VI. 7.) BM rendelet

az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztikai rendszerről, az adatgyűjtés és -feldolgozás részletes szabályairól


Hatályos: 2018. 07. 01.

13/2018. (VI. 7.) BM rendelet

a titkos információgyűjtés bírói engedélyhez kötött eszközei kérelmezésével és az alkalmazás végrehajtásával kapcsolatos szabályokról


Hatályos: 2018. 07. 01.

14/2018. (VI. 7.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 06. 08.

 

15/2018. (VI. 7.) BM rendelet

a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott érintett Védelmi Program keretében biztosított védelmének részletes szabályairól


Hatályos: 2018. 07. 01.

 

16/2018. (VI. 7.) BM rendelet

a szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól


Hatályos: 2018. 07. 01.

 

kinevezések és megbízatások megszűnése

 

 

Módosított jogszabályok

 

30/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről


Módosítja: 14/2018. (VI. 7.) BM r.
Hatályos: 2018. 06. 08.

 

kinevezés

 

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok


12/2011. (III. 30.) BM rendelet

az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztikáról


Hatályon kívül helyezi: 12/2018. (VI. 7.) BM r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

26/1999. (VIII. 13.) BM rendelet

a különleges eszközök és módszerek engedélyezéséről és igénybevételéről


Hatályon kívül helyezi: 13/2018. (VI. 7.) BM r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

4/2002. (III. 28.) IM rendelet

a büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról szóló 2001. évi LXXXV. törvény büntetés-végrehajtási intézetben történő végrehajtásának részletes szabályairól


Hatályon kívül helyezi: 15/2018. (VI. 7.) BM r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

55/2014. (XII. 5.) BM rendelet

a szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, az előzetes letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól


Hatályon kívül helyezi: 16/2018. (VI. 7.) BM r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/81.
Megjelent: 2018. 06. 08.

 

 

Új jogszabályok

 

99/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kommunikációs Hivatal feladataival, valamint a településkép védelmével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról


Hatályos: 2018. 06. 09., 2018. 07. 01., 2018. 08. 01.

100/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet

a nyomozás és az előkészítő eljárás részletes szabályairól


Hatályos: 2018. 07. 01.

 

1259/2018. (VI. 8.) Korm. határozat

az autópálya-beruházásokkal kapcsolatos további feladatokról

1260/2018. (VI. 8.) Korm. határozat

Magyarország volt varsói Kereskedelmi Kirendeltségének átalakításával, felújításával és ismételt hasznosításával kapcsolatos fejlesztés megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről

 

kinevezések, felmentések, megbízatások megszűnése

 

52/2018. (VI. 8.) ME határozat

a Turizmus Világnap központi rendezvénye Budapesten történő megrendezéséről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

 

Módosított jogszabályok

 

247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről


Módosítja: 99/2018. (VI. 8.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 01., 2018. 08. 01.

102/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról


Módosítja: 99/2018. (VI. 8.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 09.

104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet

a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról


Módosítja: 99/2018. (VI. 8.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 09.

 

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

31/2004. (BK 21.) BM—PM együttes utasítás

a közös nyomozócsoportok létrehozásáról és működéséről


Hatályon kívül helyezi: 100/2018. (VI. 8.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/82.
Megjelent: 2018. 06. 11.

 

 

Új jogszabályok

 

101/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelettel összefüggő módosításáról


Hatályos: 2018. 06. 12.

 

102/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet

a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos irányítási jogköréről


Hatályos: 2018. 06. 12.

103/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet

egyes földügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról


Hatályos: 2018. 06. 19.

104/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet

az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet, valamint a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 06. 12.

9/2018. (VI. 11.) IM rendelet

a fogva tartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról


Hatályos: 2018. 07. 01.

 

10/2018. (VI. 11.) IM rendelet

a csekkjogi szabályok szövegének közzétételéről szóló 2/1965. (I. 24.) IM rendelet, valamint egyes eljárási költségviseléssel összefüggő igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról


Hatályos: 2018. 06. 12.

 

1261/2018. (VI. 11.) Korm. határozat

a mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomata-hálózat átfogó helyzetéről 2018-tól

 

1262/2018. (VI. 11.) Korm. határozat

a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről


Hatályos: 2018. 06. 12.

1263/2018. (VI. 11.) Korm. határozat

a 2018. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról

 

1264/2018. (VI. 11.) Korm. határozat

a Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének felújításával összefüggő költségnövekményről és többletfinanszírozási igényről

 

1265/2018. (VI. 11.) Korm. határozat

az Erdőtelek község külterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról

 

1266/2018. (VI. 11.) Korm. határozat

Vajszló Nagyközséget érintő infrastruktúra fejlesztése érdekében szükséges források biztosításáról

 

1267/2018. (VI. 11.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program módosításáról

 

1268/2018. (VI. 11.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról


Hatályos: 2018. 06. 12.

53/2018. (VI. 11.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya között a kiadatásról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

 

54/2018. (VI. 11.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya között az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

 

55/2018. (VI. 11.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

 

 

Módosított jogszabályok

 

183/1997. (X. 17.) Korm. rendelet

a Magyarság Hírnevéért Díjról


Módosítja: 101/2018. (VI. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 12.

110/1999. (VII. 7.) Korm. rendelet

a Szabad Magyarországért Emléklap alapításáról és adományozásáról, valamint a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról


Módosítja: 101/2018. (VI. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 12.

237/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet

a nemzeti gyászról


Módosítja: 101/2018. (VI. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 12.

 

266/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet

a Magyar Formatervezési Tanácsról


Módosítja: 101/2018. (VI. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 12.

 

232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet

az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól


Módosítja: 101/2018. (VI. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 12.

374/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet

a Kiváló Művész, az Érdemes Művész, valamint a Népművészet Mestere járadék folyósításáról


Módosítja: 101/2018. (VI. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 12.

 

282/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet

az Egyesült Európáért Díj alapításáról


Módosítja: 101/2018. (VI. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 12.

323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól


Módosítja: 101/2018. (VI. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 12.

 

34/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

a "Márciusi Ifjak Díj - a fiatal magyar tehetségekért" alapításáról


Módosítja: 101/2018. (VI. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 12.

271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet

a Kossuth-díj, a Széchenyi-díj adományozásának rendjéről, valamint a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról és adományozásáról


Módosítja: 101/2018. (VI. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 12.

85/2010. (III. 25.) Korm. rendelet

a minisztériumok és a Miniszterelnöki Hivatal által kötött, a nettó ötmillió forintot el nem érő értékű szerződésekre vonatkozó adatok közzétételéről


Módosítja: 101/2018. (VI. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 12.

 

335/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

egyes központi államigazgatási szervek személyügyi nyilvántartási és integrált emberi erőforrás-gazdálkodási rendszeréről


Módosítja: 101/2018. (VI. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 12.

309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról


Módosítja: 101/2018. (VI. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 12.

359/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szerinti stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté nyilvánítás eljárási szabályairól


Módosítja: 101/2018. (VI. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 12.

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról


Módosítja: 101/2018. (VI. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 12.

30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet

a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről


Módosítja: 101/2018. (VI. 11.) Korm. r.

 

38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet

a kormányzati stratégiai irányításról


Módosítja: 101/2018. (VI. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 12.

86/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet

a Magyar Corvin-láncról és a Magyar Corvin-lánc Testületről


Módosítja: 101/2018. (VI. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 12.

 

 

143/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet

a címzetes főjegyzői cím adományozásának, a címre való jogosultság megszűnésének, a cím visszavonásának eljárási szabályairól, valamint a címadományozási juttatás kifizetésére vonatkozó szabályokról


Módosítja: 101/2018. (VI. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 12.

 

327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról


Módosítja: 101/2018. (VI. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 12.

 

178/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet

a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsról


Módosítja: 101/2018. (VI. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 12.

 

213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet

a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról


Módosítja: 101/2018. (VI. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 12.

 

484/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács, valamint a Kiberbiztonsági Fórum és a kiberbiztonsági ágazati munkacsoportok létrehozásával, működtetésével kapcsolatos szabályokról, feladat- és hatáskörükről


Módosítja: 101/2018. (VI. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 12.

 

555/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet

a fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjprogramjának létrehozásáról


Módosítja: 101/2018. (VI. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 12.

 

119/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet

a kiemelt nemzeti emlékhely használatának rendjéről


Módosítja: 101/2018. (VI. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 12.

 

224/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

a Magyar Szent István Rend, a Magyar Becsület Rend, a Magyar Érdemrend és a Magyar Érdemkereszt kitüntetés adományozásának rendjéről


Módosítja: 101/2018. (VI. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 12.

 

247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről


Módosítja: 101/2018. (VI. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 12.

 

250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet

a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról


Módosítja: 101/2018. (VI. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 12.

 

98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet

a nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról


Módosítja: 101/2018. (VI. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 12.

 

187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet

az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról


Módosítja: 101/2018. (VI. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 12.

 

275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet

az állami vezetői juttatásokról


Módosítja: 101/2018. (VI. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 12.

 

316/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggő intézkedésekhez kapcsolódó beszerzésekről


Módosítja: 101/2018. (VI. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 12.

 

320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről


Módosítja: 101/2018. (VI. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 12.

492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

a minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről


Módosítja: 101/2018. (VI. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 12.

 

225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet

az alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről


Módosítja: 101/2018. (VI. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 12.

 

250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program megvalósításáról


Módosítja: 101/2018. (VI. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 12.

 

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

az elektronikus ügyintézés részletszabályairól


Módosítja: 101/2018. (VI. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 12.

 

45/2018. (III. 19.) Korm. rendelet

az állami és önkormányzati közfeladat-kataszterről


Módosítja: 101/2018. (VI. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 12.

 

72/2018. (IV. 16.) Korm. rendelet

a dohánytermékek nyomonkövethetőségéről és biztonsági eleméről


Módosítja: 101/2018. (VI. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 12.

 

356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól


Módosítja: 103/2018. (VI. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 19.

 

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról


Módosítja: 103/2018. (VI. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 19.

 

474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet

az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról


Módosítja: 103/2018. (VI. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 19.

 

38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet

a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól


Módosítja: 103/2018. (VI. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 19.

 

191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet

a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól


Módosítja: 103/2018. (VI. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 19.

 

384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól


Módosítja: 103/2018. (VI. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 19.

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről


Módosítja: 103/2018. (VI. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 19.

 

92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet

az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól


Módosítja: 104/2018. (VI. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 12.

 

346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet

a kormányzati célú hálózatokról


Módosítja: 104/2018. (VI. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 12.

 

2/1965. (I. 24.) IM rendelet

a csekkjogi szabályok szövegének közzétételéről


Módosítja: 10/2018. (VI. 11.) IM r.
Hatályos: 2018. 06. 12.

 

14/1991. (XI. 26.) IM rendelet

a közjegyzői díjszabásról


Módosítja: 10/2018. (VI. 11.) IM r.
Hatályos: 2018. 06. 12.

 

16/2017. (XII. 7.) IM rendelet

az ügyvédi kamarai hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról


Módosítja: 10/2018. (VI. 11.) IM r.
Hatályos: 2018. 06. 12.

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról


Módosítja: 1268/2018. (VI. 11.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 06. 12.

 

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

292/2016. (IX. 23.) Korm. rendelet

a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos irányítási jogköréről


Hatályon kívül helyezi: 101/2018. (VI. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 12.

 

11/2014. (XII. 13.) IM rendelet

a fogvatartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása során, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról


Hatályon kívül helyezi: 9/2018. (VI. 11.) IM r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

1462/2017. (VII. 25.) Korm. határozat

a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről


Hatályon kívül helyezi: 1262/2018. (VI. 11.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 06. 12.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/83.
Megjelent: 2018. 06. 12.

 

 

Új jogszabályok

 

17/2018. (VI. 12.) BM rendelet

az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvénynek az igazságügyi szakértői intézmény igazságügyi alkalmazotti állományát érintő végrehajtásáról szóló 53/2016. (XII. 16.) BM rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 01.

 

11/2018. (VI. 12.) IM rendelet

a bűnügyi költségek előlegezéséről


Hatályos: 2018. 07. 01.

 

12/2018. (VI. 12.) IM rendelet

az egyes büntetőeljárási cselekményekre és a büntetőeljárásban részt vevő személyekre vonatkozó szabályokról


Hatályos: 2018. 07. 01.

 

13/2018. (VI. 12.) IM rendelet

a különleges bánásmódot igénylő személy részvételét igénylő eljárási cselekmény elvégzésére szolgáló rendőrségi helyiség kialakításáról, működtetéséről és a használata ellenőrzéséről


Hatályos: 2018. 07. 01.

 

11/2018. (VI. 12.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról


Hatályos: 2018. 06. 11.

 

262/2018. (VI. 12.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 

 

Módosított jogszabályok

 

53/2016. (XII. 16.) BM rendelet

az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvénynek az igazságügyi szakértői intézmény igazságügyi alkalmazotti állományát érintő végrehajtásáról


Módosítja: 17/2018. (VI. 12.) BM r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

5/2018. (V. 8.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról


Módosítja: 11/2018. (VI. 12.) OGY h.
Hatályos: 2018. 06. 11.

 

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

21/2003. (VI. 24.) IM-PM-BM együttes rendelet

a bűnügyi költségek előlegezéséről


Hatályon kívül helyezi: 11/2018. (VI. 12.) IM r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

10/2003. (V. 6.) IM-BM-PM együttes rendelet

a büntetőeljárás során keletkezett iratokból másolat adásáról


Hatályon kívül helyezi: 12/2018. (VI. 12.) IM r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

14/2003. (VI. 19.) IM rendelet

a bírósági eljárásban az eljárási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítéséről


Hatályon kívül helyezi: 12/2018. (VI. 12.) IM r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

22/2003. (VI. 25.) IM rendelet

a tárgyalás zártcélú távközlő hálózat útján történő megtartásáról


Hatályon kívül helyezi: 12/2018. (VI. 12.) IM r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

26/2003. (VI. 26.) BM-IM együttes rendelet

a büntetőeljárás nyomozási szakaszában a sajtónak adandó tájékoztatásról


Hatályon kívül helyezi: 12/2018. (VI. 12.) IM r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

10/2015. (IV. 9.) NGM rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által folytatott büntetőeljárás nyomozási szakaszában a sajtónak adandó tájékoztatásról


Hatályon kívül helyezi: 12/2018. (VI. 12.) IM r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

5/2017. (IV. 20.) IM rendelet

a büntetőeljárásban alkalmazható hirdetmény útján történő kézbesítés szabályairól


Hatályon kívül helyezi: 12/2018. (VI. 12.) IM r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

 

34/2015. (XI. 10.) IM rendelet

a tizennegyedik életévét be nem töltött terhelt vagy tanú, valamint a különleges bánásmódot igénylő sértett meghallgatására szolgáló rendőrségi helyiség kialakításáról és ellenőrzéséről


Hatályon kívül helyezi: 13/2018. (VI. 12.) IM r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/84.
Megjelent: 2018. 06. 13. 19:22:29

 

 

Új jogszabályok

 

kinevezések, felmentések, megbízatások megszűnése

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/85.
Megjelent: 2018. 06. 14.

 

 

Új jogszabályok

 

13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet

a 2018/2019. tanév rendjéről


Hatályos: 2018. 09. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/86.
Megjelent: 2018. 06. 14.

 

 

Új jogszabályok

 

4/2018. (VI. 14.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 06. 15, 2018. 06. 29.

 

bírói kinevezések

 

1269/2018. (VI. 14.) Korm. határozat

a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött Támogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés és Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerződés 5. számú módosításának jóváhagyásáról és a projekt befejezéséhez szükséges állami finanszírozás meghatározásáról

 

1270/2018. (VI. 14.) Korm. határozat

a Fiumei úti Nemzeti Sírkert és Nemzeti Emlékhely, a Salgótarjáni utcai zsidó temető, a Kegyeleti Múzeum, valamint a Rákoskeresztúri Új Köztemető Nemzeti Gyászpark üzemeltetéséhez szükséges források biztosításáról

 

1271/2018. (VI. 14.) Korm. határozat

a 2016. évi budapesti IRONMAN 70.3 triatlonversennyel kapcsolatosan megítélt állami támogatás felhasználásával összefüggő kormányzati intézkedésekről

 

 

Módosított jogszabályok

 

11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól


Módosítja: 4/2018. (VI. 14.) MEKH r.
Hatályos: 2018. 06. 29.

 

1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet

a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről


Módosítja: 4/2018. (VI. 14.) MEKH r.
Hatályos: 2018. 06. 15.

 

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1444/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat

a budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar - Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai című projekt befejezéséhez szükséges állami finanszírozás meghatározásáról


Visszavonta: 1269/2018. (VI. 14.) Korm. határozat.

 

1675/2017. (IX. 21.) Korm. határozat

a 2016. évi budapesti IRONMAN 70.3 nemzetközi triatlonversennyel kapcsolatosan megítélt állami támogatás felhasználása kapcsán szükséges kormányzati intézkedésekről


Visszavonta: 1271/2018. (VI. 14.) Korm. határozat.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/87.
Megjelent: 2018. 06. 15.

 

 

Új jogszabályok

 

105/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 15.

 

106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet

egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról


Hatályos: 2018. 06. 16., 2018. 06. 17.

 

107/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet

a Debrecen megyei jogú város külterületén az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 06. 16.

 

14/2018. (VI. 15.) IM rendelet

egyes büntetés-végrehajtási jogi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeleteknek a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel összefüggő módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 01.

 

15/2018. (VI. 15.) IM rendelet

a bűnügyi felügyelet és a távoltartás végrehajtásáról


Hatályos: 2018. 07. 01.

 

1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozat

a központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról

 

1273/2018. (VI. 15.) Korm. határozat

az Energetikai Iparfejlesztési és KFI Cselekvési Tervről

 

1274/2018. (VI. 15.) Korm. határozat

a Nemzeti Energiastratégia energiafelhasználás-előrejelzéseinek frissítéséről

 

1275/2018. (VI. 15.) Korm. határozat

a légiközlekedéssel összefüggő projektjavaslat az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz CEF-SESAR-2018-1 U-SPACE pályázati kiírására történő benyújtásának jóváhagyásáról

 

1276/2018. (VI. 15.) Korm. határozat

az Európai Unió Mali Kiképző Műveletében ("EUTM Mali") történő további magyar katonai szerepvállalásról

 

1277/2018. (VI. 15.) Korm. határozat

a 2017-2019. évekre vonatkozó oltóanyag-beszerzésekről szóló 1289/2016. (VI. 13.) Korm. határozat módosításáról, valamint a védőoltásokkal kapcsolatos aktuális feladatokról

 

1278/2018. (VI. 15.) Korm. határozat

a Debrecen megyei jogú város külterületén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 1147/2018. (III. 26.) Korm. határozat módosításáról

 

1279/2018. (VI. 15.) Korm. határozat

a Turizmus Világnap központi rendezvénye Budapesten történő megrendezéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

63/2018. (VI. 15.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

 

Módosított jogszabályok

 

64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet

a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól


Módosítja: 105/2018. (VI. 15.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 15.

 

292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet

a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről


Módosítja: 105/2018. (VI. 15.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 15.

 

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről


Módosítja: 105/2018. (VI. 15.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 15.

 

68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet

az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról


Módosítja: 105/2018. (VI. 15.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 15.

 

69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet

az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól


Módosítja: 105/2018. (VI. 15.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 15.

 

1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet

az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről


Módosítja: 106/2018. (VI. 15.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 16.

 

4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet

a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről


Módosítja: 106/2018. (VI. 15.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 16.

 

547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

az egységes működési kézikönyvről


Módosítja: 106/2018. (VI. 15.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 16.

 

549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről


Módosítja: 106/2018. (VI. 15.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 16.

 

60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet

a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról


Módosítja: 106/2018. (VI. 15.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 16.

 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről


Módosítja: 106/2018. (VI. 15.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 16., 2018. 06. 17.

 

110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet

az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról


Módosítja: 106/2018. (VI. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 06. 16.

 

58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet

a Debrecen megyei jogú város külterületén, az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról


Módosítja: 107/2018. (VI. 15.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 16.

 

8/2014. (XII. 12.) IM rendelet

a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak egészségügyi ellátásáról


Módosítja: 14/2018. (VI. 15.) IM r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

9/2014. (XII. 12.) IM rendelet

a szabadságvesztés és az elzárás kezdő és utolsó napjának megállapításáról


Módosítja: 14/2018. (VI. 15.) IM r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

12/2014. (XII. 16.) IM rendelet

a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltekkel és egyéb jogcímen fogvatartottakkal kapcsolatos kártérítési eljárás szabályairól


Módosítja: 14/2018. (VI. 15.) IM r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

13/2014. (XII. 16.) IM rendelet

a kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról, valamint az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet feladatairól


Módosítja: 14/2018. (VI. 15.) IM r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

14/2014. (XII. 17.) IM rendelet

a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak fegyelmi felelősségéről


Módosítja: 14/2018. (VI. 15.) IM r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

15/2014. (XII. 17.) IM rendelet

a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak letétjének kezeléséről és a birtokukban lévő külföldi fizetőeszközzel kapcsolatos eljárásról


Módosítja: 14/2018. (VI. 15.) IM r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

16/2014. (XII. 19.) IM rendelet

a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól


Módosítja: 14/2018. (VI. 15.) IM r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

1289/2016. (VI. 13.) Korm. határozat

a 2017-2019. évekre vonatkozó oltóanyag-beszerzésekről


Módosítja: 1277/2018. (VI. 15.) Korm. h.

 

1147/2018. (III. 26.) Korm. határozat

a Debrecen megyei jogú város külterületén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról


Módosítja: 1278/2018. (VI. 15.) Korm. h.

 

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

6/2003. (IV. 4.) IM-BM együttes rendelet

a házi őrizet végrehajtásáról


Hatályon kívül helyezi: 15/2018. (VI. 15.) IM r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

1160/2015. (III. 20.) Korm. határozat

a Nemzeti Energiastratégia energiafelhasználás-előrejelzéseinek frissítéséről


Visszavonta: 1274/2018. (VI. 15.) Korm. határozat.

 

1242/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Európai Unió Mali Kiképző Műveletében ("EUTM Mali") történő további magyar katonai szerepvállalásról


Visszavonta: 1276/2018. (VI. 15.) Korm. határozat.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/88.
Megjelent: 2018. 06. 18.

 

 

Új jogszabályok, módosított jogszabályok

 

kinevezések, felmentések, megbízatás megszűnése

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/89.
Megjelent: 2018. 06. 20.

 

 

Új jogszabályok

 

284/2018. (VI. 20.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

 

1280/2018. (VI. 20.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról

 

1281/2018. (VI. 20.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Szeged, Etelka sori fedett sportuszoda és kapcsolódó infrastruktúra megvalósításának támogatásáról

 

80/2018. (VI. 20.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

 

81/2018. (VI. 20.) ME határozat

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökének felmentéséről

 

 

Módosított jogszabályok

 

2014/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a szegedi sportfejlesztések megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról


Módosítja: 1281/2018. (VI. 20.) Korm. h.

 

1151/2017. (III. 20.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról


Módosítja: 1281/2018. (VI. 20.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/90.

Megjelent: 2018. 06. 21.

 

 

Új jogszabályok

 

19/2018. (VI. 21.) MNB rendelet

az "Egri vár" ezüst emlékérme kibocsátásáról


Hatályos: 2018. 06. 22.

 

20/2018. (VI. 21.) MNB rendelet

az "Egri vár" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról


Hatályos: 2018. 06. 22.

 

21/2018. (VI. 21.) MNB rendelet

a "Fiumei úti temető Nemzeti Emlékhely" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról


Hatályos: 2018. 06. 23.

 

2/2018. (VI. 21.) NMHH rendelet

egyes elektronikus hírközlési tárgyú NMHH rendeletek módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 21.

 

1/2018. (VI. 21.) AM rendelet

az élelmiszer-rendész feladatellátásának és nyilvántartásba vételének részletes szabályairól


Hatályos: 2018. 08. 05.

 

7/2018. (VI. 21.) HM rendelet

a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 24/2005. (VI. 30.) HM rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 01.

 

1282/2018. (VI. 21.) Korm. határozat

Magyarország Tokiói Nagykövetsége elhelyezésére szolgáló ingatlan cseréje érdekében szükséges intézkedésekről

 

 

Módosított jogszabályok

 

15/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet

a rádióamatőr szolgálatról


Módosítja: 2/2018. (VI. 21.) NMHH r.
Hatályos: 2018. 07. 21.

 

7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet

a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól


Módosítja: 2/2018. (VI. 21.) NMHH r.
Hatályos: 2018. 07. 21.

 

1/2011. (III. 31.) NMHH rendelet

a frekvencialekötés és -használat díjáról


Módosítja: 2/2018. (VI. 21.) NMHH r.
Hatályos: 2018. 07. 21.

 

24/2005. (VI. 30.) HM rendelet

a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról


Módosítja: 7/2018. (VI. 21.) HM r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/91.

Megjelent: 2018. 06. 22.

 

 

Új jogszabályok

 

2/2018. (VI. 22.) AM rendelet

a cukorágazat szabályozásának egyes kérdéseiről


Hatályos: 2018. 06. 30.

 

3/2018. (VI. 22.) AM rendelet

a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 06. 25.

 

4/2018. (VI. 22.) AM rendelet

a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 06. 27.

 

5/2018. (VI. 22.) AM rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 06. 25.

 

6/2018. (VI. 22.) AM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szóló 53/2016. (VII. 21.) FM rendelet és a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 06. 25.

 

8/2018. (VI. 22.) HM rendelet

a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól


Hatályos: 2018. 07. 01.

 

16/2018. (VI. 22.) IM rendelet

egyes igazságügyi miniszteri rendeleteknek a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel összefüggő módosításáról


Hatályos: 2018. 06. 30., 2018. 07. 01.

 

285/2018. (VI. 22.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

 

 

Módosított jogszabályok

 

40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet

a növényfajták állami elismeréséről


Módosítja: 3/2018. (VI. 22.) AM r.

Hatályos: 2018. 06. 25.

 

48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet

a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról


Módosítja: 4/2018. (VI. 22.) AM r.

Hatályos: 2018. 06. 27.

 

24/2015. (V. 26.) FM rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól


Módosítja: 5/2018. (VI. 22.) AM r.

Hatályos: 2018. 06. 25.

 

53/2016. (VII. 21.) FM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról


Módosítja: 6/2018. (VI. 22.) AM r.

Hatályos: 2018. 06. 25.

 

50/2017. (X. 10.) FM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről


Módosítja: 6/2018. (VI. 22.) AM r.

Hatályos: 2018. 06. 25.

 

1/2002. (I. 17.) IM rendelet

a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről


Módosítja: 16/2018. (VI. 22.) IM r.

Hatályos: 2018. 07. 01.

 

21/2006. (V. 18.) IM rendelet

a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről


Módosítja: 16/2018. (VI. 22.) IM r.

Hatályos: 2018. 07. 01.

 

33/2007. (VI. 22.) IRM rendelet

az igazságügyi szakértői testületek szervezetéről és működéséről


Módosítja: 16/2018. (VI. 22.) IM r.

Hatályos: 2018. 07. 01.

 

20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet

a bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés szabályairól


Módosítja: 16/2018. (VI. 22.) IM r.

Hatályos: 2018. 07. 01.

 

4/2015. (III. 3.) IM rendelet

az igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekről


Módosítja: 16/2018. (VI. 22.) IM r.

Hatályos: 2018. 07. 01.

 

9/2016. (VI. 28.) IM rendelet

az országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a népszavazási eredmény országosan összesített adatainak köréről


Módosítja: 16/2018. (VI. 22.) IM r.

Hatályos: 2018. 07. 01.

 

28/2017. (XII. 27.) IM rendelet

a jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető támogatások iránti kérelem tartalmára és a támogatások igénybevételére vonatkozó részletes szabályokról


Módosítja: 16/2018. (VI. 22.) IM r.

Hatályos: 2018. 07. 01.

 

1/2018. (I. 3.) IM rendelet

az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról


Módosítja: 16/2018. (VI. 22.) IM r.

Hatályos: 2018. 07. 01.

 

12/2018. (VI. 12.) IM rendelet

az egyes büntetőeljárási cselekményekre és a büntetőeljárásban részt vevő személyekre vonatkozó szabályokról


Módosítja: 16/2018. (VI. 22.) IM r.

Hatályos: 2018. 06. 30.

 

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

129/2007. (X. 31.) FVM rendelet

a természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekről


Hatályon kívül helyezi: 2/2018. (VI. 22.) AM r.

Hatályos: 2018. 06. 30.

 

18/2013. (IX. 5.) HM rendelet

a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól


Hatályon kívül helyezi: 8/2018. (VI. 22.) HM r.

Hatályos: 2018. 07. 01.

 

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/92.
Megjelent: 2018. 06. 22.

 

 

Új jogszabályok

 

1283/2018. (VI. 22.) Korm. határozat

a terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról

 

1284/2018. (VI. 22.) Korm. határozat

az állami és egyházi fenntartású egyetemek nemzetközi kapcsolatainak bővítésével összefüggő feladatokról

 

1285/2018. (VI. 22.) Korm. határozat

a duális szakképzés partnerségi megállapodás keretében történő fejlesztéséről és az ezt szolgáló központi pilot programról

 

kinevezések, megbízások

 

 

Módosított jogszabályok

 

kinevezések, megbízások megszűnése

 

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

 

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

 

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.