Üdvözöljük a

Heti jogász 2018. 26 - 27. hét | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Heti jogász 2018. 26 - 27. hét

Szerző: Laczkóné Dr. Csécsi Ildikó | 2018. augusztus 15.

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 26. héten a Magyar Közlöny 93-101. számai, a 27. héten a 102-106. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/93.
Megjelent: 2018. 06. 25.

 

 

Új jogszabályok

 

108/2018. (VI. 25.) Korm. rendelet

a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter feladatkörét érintő egyes kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról


Hatályos: 2018. 06. 26., 2018. 08. 01.

 

109/2018. (VI. 25.) Korm. rendelet

egyes igazságügyi tárgyú kormányrendeleteknek a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel összefüggő módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 01.

 

110/2018. (VI. 25.) Korm. rendelet

a veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről szóló 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 10. 01.

 

111/2018. (VI. 25.) Korm. rendelet

az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról


Hatályos: 2018. 06. 30., 2018. 07. 25.

 

112/2018. (VI. 25.) Korm. rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet és a Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 01.

 

113/2018. (VI. 25.) Korm. rendelet

a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum létrehozásáról szóló 83/2013. (III. 21.) Korm. rendelet és a VERITAS Történetkutató Intézet létrehozásáról szóló 373/2013. (X. 25.) Korm. rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 01.

 

1286/2018. (VI. 25.) Korm. határozat

a fővárosi járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében történő további megvalósításával kapcsolatos feladatokról

 

1287/2018. (VI. 25.) Korm. határozat

a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program megvalósításáról szóló 1298/2017. (VI. 2.) Korm. határozat módosításáról

 

 

1288/2018. (VI. 25.) Korm. határozat

a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum, valamint a VERITAS Történetkutató Intézet címrendi besorolásának megváltoztatásáról

 

1289/2018. (VI. 25.) Korm. határozat

a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet közötti, valamint a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

 

1290/2018. (VI. 25.) Korm. határozat

az Európai Unió és tagállamai, valamint Japán közötti Stratégiai Partnerségi Megállapodás szövegének végleges megállapításáról

 

 

Módosított jogszabályok

 

160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet

a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről


Módosítja: 108/2018. (VI. 25.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 26.

 

38/2004. (III. 12.) Korm. rendelet

az olimpiai központokról


Módosítja: 108/2018. (VI. 25.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 26.

 

114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet

a felszámolók névjegyzékéről


Módosítja: 108/2018. (VI. 25.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 26.

 

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről


Módosítja: 108/2018. (VI. 25.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 26.

 

17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet

a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről


Módosítja: 108/2018. (VI. 25.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 26.

 

329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet

a felelős játékszervezés részletes szabályairól


Módosítja: 108/2018. (VI. 25.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 08. 01.

 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről


Módosítja: 108/2018. (VI. 25.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 26.

 

56/2008. (III. 26.) Korm. rendelet

a bírósági ügyintézők által ellátható egyes feladatokról


Módosítja: 109/2018. (VI. 25.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

421/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

a jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól


Módosítja: 109/2018. (VI. 25.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet

a veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről


Módosítja: 110/2018. (VI. 25.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 10. 01.

 

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről


Módosítja: 111/2018. (VI. 25.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 30., 2018. 07. 25.

 

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet

a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról


Módosítja: 111/2018. (VI. 25.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 25.

 

309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról


Módosítja: 112/2018. (VI. 25.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Kormányzati Adatközpont működéséről


Módosítja: 112/2018. (VI. 25.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

83/2013. (III. 21.) Korm. rendelet

a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum létrehozásáról


Módosítja: 113/2018. (VI. 25.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

373/2013. (X. 25.) Korm. rendelet

a VERITAS Történetkutató Intézet létrehozásáról


Módosítja: 113/2018. (VI. 25.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

1298/2017. (VI. 2.) Korm. határozat

a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program megvalósításáról


Módosítja: 1287/2018. (VI. 25.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/94.

Megjelent: 2018.06.25.

 

 

Új jogszabályok

 

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről


Hatályos: 2018. 06. 26.

 

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet

egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről


Hatályon kívül helyezi: 1/2018. (VI. 25.) NVTNM r.
Hatályos: 2018. 06. 26.

 

19/2014. (IV. 14.) NFM rendelet

a Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságban az állami tulajdonú társasági részesedések felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának kijelöléséről


Hatályon kívül helyezi: 1/2018. (VI. 25.) NVTNM r.
Hatályos: 2018. 06. 26

 

20/2014. (IV. 14.) NFM rendelet

a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről és az országos közutak használatáért fizetendő útdíjak beszedésére alkalmas elektronikus díjszedési rendszer eszközei felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő szervezet kijelöléséről szóló 19/2013. (V. 9.) NFM rendelet módosításáról


Hatályon kívül helyezi: 1/2018. (VI. 25.) NVTNM r.
Hatályos: 2018. 06. 26.

 

 40/2014. (X. 1.) NFM rendelet

az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről


Hatályon kívül helyezi: 1/2018. (VI. 25.) NVTNM r.
Hatályos: 2018. 06. 26.

 

 48/2014. (XI. 27.) NFM rendelet

a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről


Hatályon kívül helyezi: 1/2018. (VI. 25.) NVTNM r.
Hatályos: 2018. 06. 26.

 

10/2016. (V. 4.) NFM rendelet

a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről


Hatályon kívül helyezi: 1/2018. (VI. 25.) NVTNM r.
Hatályos: 2018. 06. 26.

 

30/2016. (VII. 28.) NFM rendelet

az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről


Hatályon kívül helyezi: 1/2018. (VI. 25.) NVTNM r.
Hatályos: 2018. 06. 26.

 

42/2016. (X. 20.) NFM rendelet

az Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről


Hatályon kívül helyezi: 1/2018. (VI. 25.) NVTNM r.
Hatályos: 2018. 06. 26.

 

50/2016. (XII. 6.) NFM rendelet

az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről


Hatályon kívül helyezi: 1/2018. (VI. 25.) NVTNM r.
Hatályos: 2018. 06. 26.

 

 

65/2016. (XII. 28.) NFM rendelet

az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről


Hatályon kívül helyezi: 1/2018. (VI. 25.) NVTNM r.
Hatályos: 2018. 06. 26

 

 3/2017. (I. 31.) NFM rendelet

a SIP Steindl Imre Programiroda Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának kijelöléséről


Hatályon kívül helyezi: 1/2018. (VI. 25.) NVTNM r.
Hatályos: 2018. 06. 26.

 

5/2017. (III. 2.) NFM rendelet

a Balatoni Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről


Hatályon kívül helyezi: 1/2018. (VI. 25.) NVTNM r.
Hatályos: 2018. 06. 26.

 

8/2017. (III. 30.) NFM rendelet

a Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

 

Hatályon kívül helyezi: 1/2018. (VI. 25.) NVTNM r.
Hatályos: 2018. 06. 26

 

13/2017. (IV. 25.) NFM rendelet

a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről


Hatályon kívül helyezi: 1/2018. (VI. 25.) NVTNM r.
Hatályos: 2018. 06. 26.

 

14/2017. (IV. 27.) NFM rendelet

az NGM Beruházásszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának kijelöléséről


Hatályon kívül helyezi: 1/2018. (VI. 25.) NVTNM r.
Hatályos: 2018. 06. 26.

 

32/2017. (VIII. 18.) NFM rendelet

a Felső-szabolcsi, Tokaji Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről


Hatályon kívül helyezi: 1/2018. (VI. 25.) NVTNM r.
Hatályos: 2018. 06. 26.

 

49/2017. (XII. 21.) NFM rendelet

a Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának kijelöléséről


Hatályon kívül helyezi: 1/2018. (VI. 25.) NVTNM r.
Hatályos: 2018. 06. 26.

 

 5/2018. (II. 16.) NFM rendelet

a Nemzeti Tehetséggondozó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről


Hatályon kívül helyezi: 1/2018. (VI. 25.) NVTNM r.
Hatályos: 2018. 06. 26.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/95.

Megjelent: 2018. 06. 26.

 

 

Új jogszabályok

 

114/2018. (VI. 26.) Korm. rendelet

a 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2018/2019. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről szóló 353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 04.

 

7/2018. (VI. 26.) AM rendelet

az egyes borászati és növényegészségügyi tárgyú rendeletek módosításáról


Hatályos: 2018. 06. 27., 2018. 08. 01.

 

 14/2018. (VI. 26.) EMMI rendelet

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 28/2017. (X. 25.) EMMI rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 06. 29.

 

286/2018. (VI. 26.) KE határozat

magyarországi apostoli nuncius kinevezéséhez való hozzájárulásról

 

 

Módosított jogszabályok

 

353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet

a 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2018/2019. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről


Módosítja: 114/2018. (VI. 26.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 04.

 

7/2001. (I. 17.) FVM rendelet

a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól


Módosítja: 7/2018. (VI. 26.) AM r.
Hatályos: 2018. 06. 27.

 

127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet

a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről


Módosítja: 7/2018. (VI. 26.) AM r.
Hatályos: 2018. 06. 27., 2018. 08. 01.

 

31/2015. (VI. 9.) FM rendelet

a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kedvezményes díjú kezességvállalás szabályairól


Módosítja: 7/2018. (VI. 26.) AM r.
Hatályos: 2018. 06. 27.

 

1/2018. (II. 1.) FM rendelet

a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018-2019/2020 borpiaci években igényelhető támogatásról


Módosítja: 7/2018. (VI. 26.) AM r.
Hatályos: 2018. 06. 27.

 

4/2000. (II. 25.) EüM rendelet

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről


Módosítja: 14/2018. (VI. 26.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 06. 29.

 

28/2017. (X. 25.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról


Módosítja: 14/2018. (VI. 26.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 06. 29.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/96.

Megjelent: 2018. 06. 27.

 

 

Új jogszabályok

 

22/2018. (VI. 27.) MNB rendelet

a hitelintézetek devizapozícióbeli lejárati összhangjának szabályozásáról, valamint a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 43/2013. (XII. 29.) MNB rendelet módosításáról szóló 14/2014. (V. 19.) MNB rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 01.

 

17/2018. (VI. 27.) IM rendelet

egyes büntetőeljárási jogi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeleteknek a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel összefüggő módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről


Hatályos: 2018. 07. 01.

 

2/2018. (VI. 27.) KKM rendelet

az európai területi társulással kapcsolatos jóváhagyási és nyilvántartásba-vételi eljárás részletes szabályairól szóló 2/2014. (XII. 30.) KKM rendelet hatályon kívül helyezéséről


Hatályos: 2018. 06. 28.

 

3/2018. (VI. 27.) KKM rendelet

a külpolitikáért felelős miniszter által a külföldi felhasználásra szánt közokiratok tanúsítvánnyal történő ellátásának szabályairól szóló 1/2009. (I. 9.) KüM rendelet hatályon kívül helyezéséről


Hatályos: 2018. 06. 28.

 

6/2018. (VI. 27.) AB határozat

alkotmányjogi panasz elutasításáról, és a jogszerűen letelepedett nem magyar állampolgárok névváltoztatási eljárásával kapcsolatos, mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

 

89/2018. (VI. 27.) ME határozat

az Információs Hivatal főigazgatójának felmentéséről

 

 

Módosított jogszabályok

 

14/2014. (V. 19.) MNB rendelet

a hitelintézetek devizapozícióbeli lejárati összhangjának szabályozásáról, valamint a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 43/2013. (XII. 29.) MNB rendelet módosításáról


Módosítja: 22/2018. (VI. 27.) MNB r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

28/2017. (XI. 22.) MNB rendelet

a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről


Módosítja: 22/2018. (VI. 27.) MNB r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

3/1986. (II. 21.) IM rendelet

az igazságügyi szakértők díjazásáról


Módosítja: 17/2018. (VI. 27.) IM r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet

a bírósági ügyvitel szabályairól


Módosítja: 17/2018. (VI. 27.) IM r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet

a lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról


Módosítja: 17/2018. (VI. 27.) IM r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

27/2003. (VII. 2.) IM rendelet

a bíróságon kezelt letétekről


Módosítja: 17/2018. (VI. 27.) IM r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

 

8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet

a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről


Módosítja: 17/2018. (VI. 27.) IM r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1/2003. (III. 7.) IM rendelet

az ismeretlen helyen tartózkodó terhelt, illetve a bűncselekmény elkövetésével alaposan gyanúsítható ismeretlen személy tartózkodási helye felkutatásának, lakóhelye, illetőleg személyazonossága megállapításának és körözése elrendelésének részletes szabályairól


Hatályon kívül helyezi: 17/2018. (VI. 27.) IM r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

9/2003. (V. 6.) IM-BM-PM együttes rendelet

a személyes költségmentesség alkalmazásáról a büntetőeljárásban


Hatályon kívül helyezi: 17/2018. (VI. 27.) IM r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

2/2014. (XII. 30.) KKM rendelet

az európai területi társulással kapcsolatos jóváhagyási és nyilvántartásba-vételi eljárás részletes szabályairól


Hatályon kívül helyezi: 2/2018. (VI. 27.) KKM r.
Hatályos: 2018. 06. 28.

 

1/2009. (I. 9.) KüM rendelet

a külpolitikáért felelős miniszter által a külföldi felhasználásra szánt közokiratok tanúsítvánnyal történő ellátásának szabályairól


Hatályon kívül helyezi: 3/2018. (VI. 27.) KKM r.
Hatályos: 2018. 06. 28.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/97.

Megjelent: 2018. 06. 28.

 

 

Új jogszabályok

 

Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása

(2018. június 28.)


Hatályos: 2018. 06. 29., 2018. 10. 15., 2019. 01. 01.

 

2018. évi VI. törvény

egyes törvényeknek a jogellenes bevándorlás elleni intézkedésekkel kapcsolatos módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 01.

 

 

Módosított jogszabályok

 

Magyarország Alaptörvénye

(2011. április 25.)


Módosítja: Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása
Hatályos: 2018. 06. 29., 2018. 10. 15., 2019. 01. 01.

 

1994. évi XXXIV. törvény

a Rendőrségről


Módosítja: 2018. évi VI. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

1998. évi XII. törvény

a külföldre utazásról


Módosítja: 2018. évi VI. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

2007. évi I. törvény

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról


Módosítja: 2018. évi VI. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

2007. évi II. törvény

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról


Módosítja: 2018. évi VI. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

2007. évi LXXX. törvény

a menedékjogról


Módosítja: 2018. évi VI. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

2007. évi LXXXIX. törvény

az államhatárról


Módosítja: 2018. évi VI. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

2009. évi XLVII. törvény

a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról


Módosítja: 2018. évi VI. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

2012. évi II. törvény

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről


Módosítja: 2018. évi VI. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

2012. évi C. törvény

a Büntető Törvénykönyvről


Módosítja: 2018. évi VI. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/98.

Megjelent: 2018.06.28.

 

 

Új jogszabályok

 

18/2018. (VI. 28.) BM rendelet

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 06.

 

19/2018. (VI. 28.) BM rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 01.

 

15/2018. (VI. 28.) EMMI rendelet

egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 01.

 

18/2018. (VI. 28.) IM rendelet

a pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról szóló 32/2017. (XII. 27.) IM rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 01.

 

19/2018. (VI. 28.) IM rendelet

a terhelt és a meghatalmazott védő, valamint a büntetőeljárásban részt vevő egyéb személyek díjáról és költségéről


Hatályos: 2018. 07. 01.

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5010/2018/3. határozata

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-testületének a telekadóról szóló 37/2015. (XI. 25.) számú önkormányzati rendeletének 3. § (1) bekezdése törvénysértő voltának megállapításáról és megsemmisítéséről

 

 

Módosított jogszabályok

 

22/2006. (IV. 25.) BM rendelet

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról


Módosítja: 18/2018. (VI. 28.) BM r.
Hatályos: 2018. 07. 06.

 

20/2013. (V. 28.) BM rendelet

a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről


Módosítja: 18/2018. (VI. 28.) BM r.
Hatályos: 2018. 07. 06.

 

7/2013. (II. 26.) NFM rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről


Módosítja: 19/2018. (VI. 28.) BM r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről


Módosítja: 15/2018. (VI. 28.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

31/2010. (V. 13.) EüM rendelet

a finanszírozási eljárásrendekről


Módosítja: 15/2018. (VI. 28.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet

az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról


Módosítja: 15/2018. (VI. 28.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet

a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól


Módosítja: 15/2018. (VI. 28.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet

az Egészségbiztosítási Alapból a 959A-L, valamint 9511-9515 homogén betegségcsoportok szerint finanszírozott daganatellenes terápiákról


Módosítja: 15/2018. (VI. 28.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

32/2017. (XII. 27.) IM rendelet

a pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról


Módosítja: 18/2018. (VI. 28.) IM r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

25/2016. (XII. 23.) IM rendelet

a terhelt és a meghatalmazott védő készkiadása, illetve a meghatalmazott védő díja megtérítésének szabályairól, valamint a büntetőeljárásban részt vevő személyek és képviselőik költségéről és díjáról


Hatályon kívül helyezi: 19/2018. (VI. 28.) IM r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/99.

Megjelent: 2018.06.29.

 

 

Új jogszabályok

 

23/2018. (VI. 29.) MNB rendelet

a "Semmelweis Ignác-emlékév" ezüst emlékérme kibocsátásáról


Hatályos: 2018. 06. 30.

 

24/2018. (VI. 29.) MNB rendelet

a "Semmelweis Ignác-emlékév" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról


Hatályos: 2018. 06. 30.

 

5/2018. (VI. 29.) MEKH rendelet

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 01.

 

8/2018. (VI. 29.) AM rendelet

az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól


Hatályos: 2018. 07. 14.

 

20/2018. (VI. 29.) BM rendelet

egyes belügyi feladatokat érintő miniszteri rendeletek módosításáról


Hatályos: 2018. 06. 30.

 

21/2018. (VI. 29.) BM rendelet

egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel összefüggő módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 01.

 

9/2018. (VI. 29.) HM rendelet

a Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó eltérő munkavédelmi követelményekről, eljárási szabályokról szóló 1/2009. (I. 30.) HM rendelet, valamint a honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő rendellenességek és a balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról szóló 13/2011. (X. 20.) HM rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 06. 30.

 

1/2018. (VI. 29.) ITM rendelet

a digitális archiválás szabályairól


Hatályos: 2018. 07. 01.

 

2/2018. (VI. 29.) ITM rendelet

a menetíró készülékről szóló 75/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 06. 30.

 

3/2018. (VI. 29.) ITM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 01.

 

 

Módosított jogszabályok

 

11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről


Módosítja: 5/2018. (VI. 29.) MEKH r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról


Módosítja: 8/2018. (VI. 29.) AM r.
Hatályos: 2018. 07. 14.

 

19/2013. (III. 21.) VM rendelet

a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről


Módosítja: 8/2018. (VI. 29.) AM r.
Hatályos: 2018. 07. 14.

 

52/2014. (IV. 29.) VM rendelet

a földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő minősítésről, valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról


Módosítja: 8/2018. (VI. 29.) AM r.
Hatályos: 2018. 07. 14.

 

12/2007. (III. 13.) IRM rendelet

a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól


Módosítja: 20/2018. (VI. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 06. 30.

 

57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet

egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról


Módosítja: 20/2018. (VI. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 06. 30.

 

9/2011. (III. 23.) BM rendelet

a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről


Módosítja: 20/2018. (VI. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 06. 30.

 

22/2012. (IV. 13.) BM rendelet

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról


Módosítja: 20/2018. (VI. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 06. 30.

 

 

30/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről


Módosítja: 20/2018. (VI. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 06. 30.

 

58/2015. (X. 27.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek által üzemben tartott szolgálati járművekre, azok forgalomba helyezésére, időszakos vizsgálatára vonatkozó különös szabályokról


Módosítja: 20/2018. (VI. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 06. 30.

 

11/2006. (III. 14.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról


Módosítja: 21/2018. (VI. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

30/2011. (IX. 22.) BM rendelet

a rendőrség szolgálati szabályzatáról


Módosítja: 21/2018. (VI. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

25/2013. (VI. 24.) BM rendelet

a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről


Módosítja: 21/2018. (VI. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

26/2013. (VI. 26.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről


Módosítja: 21/2018. (VI. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

29/2013. (VI. 28.) BM rendelet

a menekültügyi őrizet végrehajtásának szabályairól és a menekültügyi óvadékról


Módosítja: 21/2018. (VI. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

63/2013. (XI. 28.) BM rendelet

a körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a körözési eljárás lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról


Módosítja: 21/2018. (VI. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

 

56/2014. (XII. 5.) BM rendelet

a rendőrségi fogdák rendjéről


Módosítja: 21/2018. (VI. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

 

14/2016. (V. 10.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről


Módosítja: 21/2018. (VI. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

1/2009. (I. 30.) HM rendelet

a Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó eltérő munkavédelmi követelményekről, eljárási szabályokról


Módosítja: 9/2018. (VI. 29.) HM r.
Hatályos: 2018. 06. 30.

 

13/2011. (X. 20.) HM rendelet

a honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő rendellenességek és a balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról


Módosítja: 9/2018. (VI. 29.) HM r.
Hatályos: 2018. 06. 30.

 

 

75/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

a menetíró készülékről


Módosítja: 2/2018. (VI. 29.) ITM r.
Hatályos: 2018. 06. 30.

 

67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről


Módosítja: 3/2018. (VI. 29.) ITM r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

 

Hatályok kívül helyezett jogszabályok

 

25/2013. (IV. 16.) VM rendelet

az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól


Hatályon kívül helyezi: 8/2018. (VI. 29. ) AM r.
Hatályos: 2018. 07. 14.

 

21/1996. (VIII. 31.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló titkos információgyűjtésre feljogosított szervek adatkezelésének egyes szabályairól


Hatályon kívül helyezi: 21/2018. (VI. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

23/2003. (VI. 24.) BM-IM együttes rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól


Hatályon kívül helyezi: 21/2018. (VI. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

64/2015. (XII. 12.) BM rendelet

a rendőrség áldozatsegítő feladatairól


Hatályon kívül helyezi: 21/2018. (VI. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet

a digitális archiválás szabályairól


Hatályon kívül helyezi: 1/2018. (VI. 29.) ITM r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/100.

Megjelent: 2018.06.29.

 

 

Új jogszabályok

 

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)

(egységes szerkezetben)

 

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/101.

Megjelent: 2018.06.29.

 

 

Új jogszabályok

 

2018. évi VII. törvény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről


Hatályos: 2018. 06. 30. - kivétellel

 

2018. évi VIII. törvény

az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság között a közös légtér létrehozásáról létrejött megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről


Hatályos: 2018. 06. 30. - kivétellel

 

2018. évi IX. törvény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Jordán Hásimita Királyság között létrejött euromediterrán légi közlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele érdekében történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről


Hatályos: 2018. 06. 30. - kivétellel

 

2018. évi X. törvény

a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a diplomáciai célú ingatlanok vásárlásáról szóló Egyetértési Megállapodás kihirdetéséről


Hatályos: 2018. 06. 30. - kivétellel

 

2018. évi XI. törvény

az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz Föderáció közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyv kihirdetéséről


Hatályos: 2018. 06. 30.

 

2018. évi XII. törvény

az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről


Hatályos: 2018. 06. 30. - kivétellel

 

2018. évi XIII. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról


Hatályos: 2018. 06. 30.

 

3/2018. (VI. 29.) PM rendelet

a jelzáloghitelre vonatkozó tájékoztatás szabályairól szóló 3/2016. (I. 7.) NGM rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 01.

 

4/2018. (VI. 29.) PM rendelet

a titkos információgyűjtés bírói engedélyhez kötött eszközei alkalmazásának kérelmezésével és az alkalmazás végrehajtásával kapcsolatos szabályokról


Hatályos: 2018. 07. 01.

 

5/2018. (VI. 29.) PM rendelet

az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automaták műszaki követelményeiről, az automaták üzemeltetéséről és szervizeléséről, valamint az automatákban rögzített adatoknak az állami adó- és vámhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 31/2016. (IX. 2.) NGM rendelet és az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezések üzemeltetői számára az Automata Felügyeleti Egység beszerzéséhez nyújtandó támogatásról szóló 20/2017. (VII. 31.) NGM rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 06. 30.

 

 

Módosított jogszabályok

 

2011. évi CXII. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról


Módosítja: 2018. évi XIII. tv.
Hatályos: 2018. 06. 30.

 

3/2016. (I. 7.) NGM rendelet

a jelzáloghitelre vonatkozó tájékoztatás szabályairól


Módosítja: 3/2018. (VI. 29.) PM r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

31/2016. (IX. 2.) NGM rendelet

az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automaták műszaki követelményeiről, az automaták üzemeltetéséről és szervizeléséről, valamint az automatákban rögzített adatoknak az állami adó- és vámhatóság felé történő szolgáltatásáról


Módosítja: 5/2018. (VI. 29.) PM r.
Hatályos: 2018. 06. 30.

 

20/2017. (VII. 31.) NGM rendelet

az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezések üzemeltetői számára az Automata Felügyeleti Egység beszerzéséhez nyújtandó támogatásról


Módosítja: 5/2018. (VI. 29.) PM r.
Hatályos: 2018. 06. 30.

 

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

17/2003. (VII. 1.) PM-IM együttes rendelet

a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól


Hatályon kívül helyezi: 4/2018. (VI. 29.) PM r.
Hatályos: 2018. 07. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/102.

Megjelent: 2018.07.02.

 

 

Új jogszabályok

 

2018. évi XIV. törvény

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulási megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről


Hatályos: 2018. 07. 03. - kivétellel.

 

2018. évi XV. törvény

az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti társulást létrehozó Euro-Mediterrán Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről


Hatályos: 2018. 07. 03. - kivétellel.

 

2018. évi XVI. törvény

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről


Hatályos: 2018. 07. 03.

 

2018. évi XVII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről


Hatályos: 2018. 07. 03. - kivétellel.

 

 2018. évi XVIII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről


Hatályos: 2018. 07. 03. - kivétellel.

 

2018. évi XIX. törvény

a Magyarország Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről


Hatályos: 2018. 07. 03. - kivétellel.

 

2018. évi XX. törvény

a Magyarország Kormánya és a Szingapúri Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről


Hatályos: 2018. 07. 03. - kivétellel.

 

9/2018. (VII. 2.) AM rendelet

az agrárminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrárágazati tárgyú támogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 03.

 

KE határozatok bírói felmentésről és kinevezésekről

 

 

Módosított jogszabályok

 

82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet

az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságról


Módosítja: 9/2018. (VII. 2.) AM r.
Hatályos: 2018. 07. 03.

 

139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet

a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről


Módosítja: 9/2018. (VII. 2.) AM r.
Hatályos: 2018. 07. 03.

 

50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet

az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot" fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról


Módosítja: 9/2018. (VII. 2.) AM r.
Hatályos: 2018. 07. 03.

 

78/2013. (IX. 10.) VM rendelet

a sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról


Módosítja: 9/2018. (VII. 2.) AM r.
Hatályos: 2018. 07. 03.

 

27/2014. (XI. 25.) FM rendelet

a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről


Módosítja: 9/2018. (VII. 2.) AM r.
Hatályos: 2018. 07. 03.

 

5/2015. (II. 19.) FM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről


Módosítja: 9/2018. (VII. 2.) AM r.

 

 

9/2015. (III. 13.) FM rendelet

a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól


Módosítja: 9/2018. (VII. 2.) AM r.
Hatályos: 2018. 07. 03.

 

53/2015. (IX. 14.) FM rendelet

a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról


Módosítja: 9/2018. (VII. 2.) AM r.
Hatályos: 2018. 07. 03.

 

22/2016. (IV. 5.) FM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról


Módosítja: 9/2018. (VII. 2.) AM r.
Hatályos: 2018. 07. 03.

 

 

38/2016. (VI. 6.) FM rendelet

az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről


Módosítja: 9/2018. (VII. 2.) AM r.
Hatályos: 2018. 07. 03.

 

65/2017. (XII. 22.) FM rendelet

a 2017. októberi viharkár által a fóliás növénykultúrák termesztésére szolgáló építményekben keletkezett károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról


Módosítja: 9/2018. (VII. 2.) AM r.
Hatályos: 2018. 07. 03.

 

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

28/1992. (II. 13.) Korm. rendelet

a magyar-szingapúri légiközlekedési egyezmény kihirdetéséről


Hatályon kívül helyezi: 2018. évi XX. tv.
Hatályos: 2018. 07. 03. - kivétellel.

 

59/2009. (V. 8.) FVM rendelet

a jégeső-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének szabályairól


Hatályon kívül helyezi: 9/2018. (VII. 2.) AM r.
Hatályos: 2018. 07. 03.

 

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/103.

Megjelent: 2018.07.02.

 

 

Új jogszabályok

 

115/2018. (VII. 2.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 03.

 

116/2018. (VII. 2.) Korm. rendelet

a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2018. évi mértékéről


Hatályos: 2018. 08. 31.

 

117/2018. (VII. 2.) Korm. rendelet

az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet, valamint az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 10., 2018. 07. 15., 2018. 07. 18.

 

118/2018. (VII. 2.) Korm. rendelet

a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 03.

 

119/2018. (VII. 2.) Korm. rendelet

az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 03.

 

1291/2018. (VII. 2.) Korm. határozat

a Lembergi Magyarok Kulturális Szövetsége (LMKSZ) elhelyezésének biztosításával kapcsolatos intézkedésekről

 

 

1292/2018. (VII. 2.) Korm. határozat

az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló

 

 1252/2018. (V. 25.) Korm. határozat módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 03.

 

1293/2018. (VII. 2.) Korm. határozat

a 2014-2020. évekre szóló Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program módosításáról

 

1294/2018. (VII. 2.) Korm. határozat

a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti feladat átadás-átvétel miatti előirányzat-átcsoportosításról

 

 1295/2018. (VII. 2.) Korm. határozat

egyes állami erdészeti társaságoknak, továbbá a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központnak a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívására támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról

 

90/2018. (VII. 2.) ME határozat

a 2014-2020 programozási időszak egyes operatív programjai monitoring bizottsági elnökeinek felmentéséről és a monitoring bizottságok elnökének kinevezéséről

 

91/2018. (VII. 2.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Nigériai Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

 

Módosított jogszabályok

 

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről


Módosítja: 115/2018. (VII. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 03.

 

93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet

az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről


Módosítja: 117/2018. (VII. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 10.

 

324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet

az egységes elektronikus közműnyilvántartásról


Módosítja: 117/2018. (VII. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 10., 2018. 07. 15., 2018. 07. 18.

 

 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet

a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról


Módosítja: 118/2018. (VII. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 03.

 

98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet

az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról


Módosítja: 119/2018. (VII. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 03.

 

1252/2018. (V. 25.) Korm. határozat

az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Módosítja: 1292/2018. (VII. 2.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 07. 03.

 

21/2015. (III. 12.) ME határozat

a 2014-2020 programozási időszak egyes operatív programjai monitoring bizottsági elnökeinek kinevezéséről


Módosítja: 90/2018. (VII. 2.) ME h.

 

73/2016. (VII. 4.) ME határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program monitoring bizottsága elnökének felmentéséről és a monitoring bizottság elnökének kinevezéséről


Módosítja: 90/2018. (VII. 2.) ME h.

 

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

44/2017. (III. 17.) Korm. rendelet

a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2017. évi mértékéről


Hatályon kívül helyezi: 116/2018. (VII. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 08. 31.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/104.

Megjelent: 2018.07.03.

 

 

Új jogszabályok

 

25/2018. (VII. 3.) MNB rendelet

megújított 500 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról


Hatályos: 2018. 07. 04.

 

 

26/2018. (VII. 3.) MNB rendelet

500 forintos címletű bankjegyek bevonásáról


Hatályos: 2019. 10. 31.

 

 

10/2018. (VII. 3.) AM rendelet

a Dél-dunántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről


Hatályos: 2018. 07. 08.

 

11/2018. (VII. 3.) AM rendelet

a Duna-Tisza közi Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről


Hatályos: 2018. 07. 08.

 

12/2018. (VII. 3.) AM rendelet

az Észak-dunántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről


Hatályos: 2018. 07. 08.

 

13/2018. (VII. 3.) AM rendelet

a Tiszántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről


Hatályos: 2018. 07. 08.

 

14/2018. (VII. 3.) AM rendelet

az Északi hegy- és dombvidéki Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről


Hatályos: 2018. 07. 08.

 

22/2018. (VII. 3.) BM rendelet

a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 04.

 

16/2018. (VII. 3.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 06.

 

 

12/2018. (VII. 3.) OGY határozat

az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 3/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 02.

 

13/2018. (VII. 3.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 02.

 

14/2018. (VII. 3.) OGY határozat

Burány Sándor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

 

 

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 2018/104. számában

 

 

Módosított jogszabályok

 

79/2004. (V. 4.) FVM rendelet

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól


Módosítja: 13/2018. (VII. 3.) AM r.
Hatályos: 2018. 07. 08.

 

30/2011. (IX. 22.) BM rendelet

a rendőrség szolgálati szabályzatáról


Módosítja: 22/2018. (VII. 3.) BM r.
Hatályos: 2018. 07. 04.

 

55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról


Módosítja: 16/2018. (VI. 3.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 07. 06.

 

3/2018. (V. 8.) OGY határozat

az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról


Módosítja: 12/2018. (VII. 3.) OGY h.
Hatályos: 2018. 07. 02.

 

5/2018. (V. 8.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról


Módosítja: 13/2018. (VII. 3.) OGY h.
Hatályos: 2018. 07. 02.

 

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

18/2006. (X. 16.) MNB rendelet

az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából 500 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról


Hatályon kívül helyezi: 26/2018. (VII. 3.) MNB r.
Hatályos: 2019. 10. 31.

 

4/2009. (II. 14.) MNB rendelet

új biztonsági elemmel ellátott 500 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról


Hatályon kívül helyezi: 26/2018. (VII. 3.) MNB r.
Hatályos: 2019. 10. 31.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/105.

Megjelent: 2018.07.03.

 

 

Új jogszabályok

 

120/2018. (VII. 4.) Korm. rendelet

a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 05.

 

 

17/2018. (VII. 4.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi tárgyú rendeletek módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 05. - kivétellel.

 

18/2018. (VII. 4.) EMMI rendelet

egyes gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 05.

 

20/2018. (VII. 4.) IM rendelet

a közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosításáról


Hatályos: 2019. 01. 01.

 

21/2018. (VII. 4.) IM rendelet

az egyes cégjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 05.

 

1296/2018. (VII. 4.) Korm. határozat

a külgazdasági és külügyminiszter védelméhez kapcsolódó intézkedésekről

 

 1297/2018. (VII. 4.) Korm. határozat

a turisztikai szempontból kiemelt jelentőségű fesztiválok megvalósítását támogató forrás biztosításáról

 

1298/2018. (VII. 4.) Korm. határozat

az Egészséges Budapest Program Dél-budai Centrum beruházást megvalósító, állami tulajdonú, zártkörűen működő részvénytársaságban fennálló részesedés tekintetében a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásáról

 

1299/2018. (VII. 4.) Korm. határozat

a hatvani sport- és rendezvénycsarnok beruházás megvalósítása érdekében szükséges források biztosításáról

 

 1300/2018. (VII. 4.) Korm. határozat

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2017. évi technikai segítségnyújtási pályázati kiírására benyújtott, a vasúti árufuvarozási folyosók (RFC 6, 7, 9) fejlesztésével összefüggő projektekben történő magyar részvétel jóváhagyásáról

 

1301/2018. (VII. 4.) Korm. határozat

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2017. évi technikai segítségnyújtási pályázati kiírására benyújtott "Az ťAmberŤ vasúti árufuvarozási folyosó (RFC 11) létrehozása és fejlesztése" című projektben történő magyar részvétel jóváhagyásáról

 

 1302/2018. (VII. 4.) Korm. határozat

a KEHOP-1.5.0-15-2015-00001 azonosító számú ("Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja I. ütem" című) projekt támogatásának növeléséről


Hatályos: 2018. 07. 05.

 

1303/2018. (VII. 4.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 05.

 

1304/2018. (VII. 4.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 1612/2016. (XI. 8.) Korm. határozat módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 05.

 

1305/2018. (VII. 4.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2. számú módosításáról

 

 1306/2018. (VII. 4.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 05.

 

1307/2018. (VII. 4.) Korm. határozat

a szabad előirányzatot meghaladó mértékű kötelezettségvállalás engedélyezéséről

 

 92/2018. (VII. 4.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

 

 93/2018. (VII. 4.) ME határozat

helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról

 

 

Módosított jogszabályok

 

160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet

a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről


Módosítja: 120/2018. (VII. 4.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 05.

 

44/2005. (X. 19.) EüM rendelet

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek gyártásának személyi és tárgyi feltételeiről


Módosítja: 17/2018. (VII. 4.) EMMI r.
Hatályos: határozatlan.

 

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről


Módosítja: 17/2018. (VII. 4.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 07. 05.

 

18/2010. (IV. 20.) EüM rendelet

az egészségügyért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól


Módosítja: 17/2018. (VII. 4.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 07. 05.

 

23/2002. (V. 9.) EüM rendelet

az emberen végzett orvostudományi kutatásokról


Módosítja: 18/2018. (VII. 4.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 07. 05.

 

53/2004. (VI. 2.) ESzCsM rendelet

a gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységről


Módosítja: 18/2018. (VII. 4.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 07. 05.

 

35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet

az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról


Módosítja: 18/2018. (VII. 4.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 07. 05.

 

3/2009. (II. 25.) EüM rendelet

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról


Módosítja: 18/2018. (VII. 4.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 07. 05.

 

 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet

a közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről


Módosítja: 20/2018. (VII. 4.) IM r.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

21/2006. (V. 18.) IM rendelet

a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről


Módosítja: 21/2018. (VII. 4.) IM r.
Hatályos: 2018. 07. 05.

 

24/2006. (V. 18.) IM rendelet

az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről


Módosítja: 21/2018. (VII. 4.) IM r.
Hatályos: 2018. 07. 05.

 

1238/2018. (IV. 25.) Korm. határozat

az Egészséges Budapest Program Dél-budai Centruma megvalósításával kapcsolatos feladatokról


Módosítja: 1298/2018. (VII. 4.) Korm. h.

 

 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról


Módosítja: 1302/2018. (VII. 4.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 07. 05.

 

1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról


Módosítja: 1303/2018. (VII. 4.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 07. 05.

 

1612/2016. (XI. 8.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról


Módosítja: 1304/2018. (VII. 4.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 07. 05.

 

1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról


Módosítja: 1306/2018. (VII. 4.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 07. 05.

 

41/2010. (VI. 7.) ME határozat

helyettes államtitkárok kinevezéséről


Módosítja: 93/2018. (VII. 4.) ME h.
Hatályos: 2018. 05. 18.

 

65/2014. (VII. 2.) ME határozat

helyettes államtitkárok kinevezéséről


Módosítja: 93/2018. (VII. 4.) ME h.
Hatályos: 2018. 05. 18.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/106.

Megjelent: 2018.07.05.

 

 

Új jogszabályok

 

2018. évi XXI. törvény

az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló Egyezménye Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről


Hatályos: 2018. 07. 06. - kivétellel.

 

2018. évi XXII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Jordán Hasemita Királyság Kormánya között a diplomata-útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről


Hatályos: 2018. 07. 06. - kivétellel.

 

 2018. évi XXIII. törvény

a Magyarország Kormánya és Hongkong, a Kínai Népköztársaság Különleges Közigazgatási Területének Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről


Hatályos: 2018. 07. 06. - kivétellel.

 

19/2018. (VII. 5.) EMMI rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 06.

 

4/2018. (VII. 5.) ITM rendelet

az egyes atomenergetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 13.

 

7/2018. (VII. 5.) AB határozat

a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 266. § (2) bekezdésével kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

 

 8/2018. (VII. 5.) AB határozat

a Kúria Pfv.IV.20.773/2016/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

 

1308/2018. (VII. 5.) Korm. határozat

a Magyarországi Evangélikus Egyház kórházának létrehozása érdekében szükséges előkészítési tevékenységek támogatásáról

 

 

Módosított jogszabályok

 

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről


Módosítja: 19/2018. (VII. 5.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 07. 06.

 

7/2007. (III. 6.) IRM rendelet

a nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályairól


Módosítja: 4/2018. (VII. 5.) ITM r.
Hatályos: 2018. 07. 13.

 

11/2010. (III. 4.) KHEM rendelet

a radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatásról


Módosítja: 4/2018. (VII. 5.) ITM r.
Hatályos: 2018. 07. 13.

 

51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet

a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról


Módosítja: 4/2018. (VII. 5.) ITM r.
Hatályos: 2018. 07. 13.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

 

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

 

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.