Üdvözöljük a

Heti jogász 2018. 28 - 30. hét | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Heti jogász 2018. 28 - 30. hét

Szerző: Laczkóné Dr. Csécsi Ildikó | 2018. augusztus 21.

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 28. héten a Magyar Közlöny 107-110. számai, a 29. héten a 111-115. számai és a 30. héten a 116-121. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/107.
Megjelent: 2018. 07. 07.

 

 

Új jogszabályok

 

15/2018. (VII. 9.) AM rendelet

a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 17.

 

20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet

a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről


Hatályos: 2018. 07. 17.

 

21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet

az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól


Hatályos: 2018. 07. 10

 

22/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet és az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 10.

 

5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet

a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet és a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról szóló 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 10., 2018. 09. 01.

 

9/2018. (VII. 9.) AB határozat

az Alaptörvény E) cikk (2) és (4) bekezdéseinek, a Q) cikk (3) bekezdésének, valamint a 25. cikkének értelmezéséről

 

KE határozatok kitüntetés adományozásáról, egyetemi tanári kinevezésről és állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

 

1309/2018. (VII. 9.) Korm. határozat

a Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 3. szám alatti társasházi ingatlanban bekövetkezett károk következményeinek enyhítéséről

 

 

Módosított jogszabályok

 

56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet

a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről


Módosítja: 15/2018. (VII. 9.) AM r.
Hatályos: 2018. 07. 17.

 

16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról


Módosítja: 22/2018. (VII. 9.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 07. 10.

 

40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet

az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről


Módosítja: 22/2018. (VII. 9.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 07. 10.

 

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet

a szakképzési kerettantervekről


Módosítja: 5/2018. (VII. 9.) ITM r.
Hatályos: 2018. 09. 01.

 

24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet

a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról


Módosítja: 5/2018. (VII. 9.) ITM r.
Hatályos: 2018. 07. 10.

 

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

31/2001. (X. 3.) EüM rendelet

az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak kitett személyek egészségének védelméről


Hatályon kívül helyezi: 21/2018. (VII. 9.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 07. 10

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/108.

Megjelent: 2018.07.10.

 

 

Új jogszabályok

 

121/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet

Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről


Hatályos: 2018. 07. 11., - kivétellel.

 

122/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet

az egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 11., 2019. 01. 01.

 

123/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet

az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselőkről, kormánytisztviselőkről és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjairól szóló 34/2012. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 11.

 

124/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Kommunikációs Hivatal feladataival, valamint a településkép védelmével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 99/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 11., 2018. 08. 01.

 

125/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet

az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 18.

 

10/2018. (VII. 10.) HM rendelet

az állami célú légi közlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről szóló 16/1998. (X. 28.) HM-EüM együttes rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 11.

 

1310/2018. (VII. 10.) Korm. határozat

a Nemzetpolitikai Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1177/2010. (VIII. 24.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről


Hatályos: 2018. 07. 11.

1311/2018. (VII. 10.) Korm. határozat

a Kormányzati Adatközponttal és a Kormányzati Adattrezorral összefüggő egyes informatikai és infrastrukturális kérdésekről

 

1312/2018. (VII. 10.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség és a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

1313/2018. (VII. 10.) Korm. határozat

a megelőző régészeti feltárásokat végző múzeumok feladatellátásával kapcsolatban bekövetkező változások miatt szükségessé vált személyi és infrastrukturális fejlesztésekről

 

1314/2018. (VII. 10.) Korm. határozat

a Környe község külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

 

1315/2018. (VII. 10.) Korm. határozat

az IKOP-3.2.0-15-2016-00007 azonosító számú "Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása - zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével II. szakasz" című projekt műszaki tartalmának bővítéséről

 

 

Módosított jogszabályok

 

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet

az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról


Módosítja: 122/2018. (VII. 10.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 11.

 

277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet

a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről


Módosítja: 122/2018. (VII. 10.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 11.

 

152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet

az Útravaló Ösztöndíjprogramról


Módosítja: 122/2018. (VII. 10.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 11.

 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról


Módosítja: 122/2018. (VII. 10.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 11.

 

121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet

az Oktatási Hivatalról


Módosítja: 122/2018. (VII. 10.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 11.

 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról


Módosítja: 122/2018. (VII. 10.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 11., 2019. 01. 01.

 

134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet

az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról


Módosítja: 122/2018. (VII. 10.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 11.

 

34/2012. (III. 9.) Korm. rendelet

az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselőkről, kormánytisztviselőkről és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjairól


Módosítja: 123/2018. (VII. 10.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 11.

 

247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről


Módosítja: 124/2018. (VII. 10.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 08. 01.

 

99/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kommunikációs Hivatal feladataival, valamint a településkép védelmével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról


Módosítja: 124/2018. (VII. 10.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 11.

 

374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet

egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról


Módosítja: 125/2018. (VII. 10.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 18.

 

16/1998. (X. 28.) HM-EüM együttes rendelet

az állami célú légi közlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről


Módosítja: 10/2018. (VII. 10.) HM r.
Hatályos: 2018. 07. 11.

 

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1177/2010. (VIII. 24.) Korm. határozat

a Nemzetpolitikai Tárcaközi Bizottság létrehozásáról


Hatályon kívül helyezi: 1310/2018. (VII. 10.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 07. 11.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/109.

Megjelent: 2018. 07. 11.

 

 

Új jogszabályok

 

126/2018. (VII. 11.) Korm. rendelet

az IKARUS Egyedi Autóbusz Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről


Hatályos: 2018. 07. 12.

 

KE határozatok rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/110.

Megjelent: 2018. 07. 12.

 

 

Új jogszabályok

 

2018. évi XXIV. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazak Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló Megállapodás, valamint az annak módosításáról szóló Budapesten, 2018. február 28-án aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről


Hatályos: 2018. 07. 13.

 

2018. évi XXV. törvény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről Mongólia közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről


Hatályos: 2018. 07. 13. - kivétellel.

 

2018. évi XXVI. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek a magasházak építésének szabályozásával kapcsolatos módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 13.

 

16/2018. (VII. 12.) AM rendelet

a víziszárnyas-feldolgozói termékpályát érintő madárinfluenza miatti veszteségek ellentételezéséhez nyújtott támogatás feltételeiről


Hatályos: 2018. 07. 15.

 

 

Módosított jogszabályok


1997. évi LXXVIII. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről


Módosítja: 2018. évi XXVI. tv.
Hatályos: 2018. 07. 13.

 

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

236/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazak Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről


Hatályon kívül helyezi: 2018. évi XXIV. tv.
Hatályos: 2018. 07. 13.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/111.

Megjelent: 2018. 07. 16.

 

 

Új jogszabályok

 

17/2018. (VII. 16.) AM rendelet

az Aggtelek-Rudabánya-Szendrői hegység földtani alapszelvényeinek védetté nyilvánításáról szóló 13/1991. (XII. 24.) KTM rendelet, valamint a Megyer-hegyi Tengerszem Természetvédelmi Terület országos jelentőségű védett természeti területté történő átminősítéséről szóló 24/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 24.

KE határozatok bírói felmentésekről és bírói kinevezésekről

 

94/2018. (VII. 16.) ME határozat

helyettes államtitkárok megbízatása megszűnésének megállapításáról

 

 

Módosított jogszabályok

 

13/1991. (XII. 24.) KTM rendelet

az Aggtelek-Rudabánya-Szendrői hegység földtani alapszelvényeinek védetté nyilvánításáról


Módosítja: 17/2018. (VII. 16.) AM r.
Hatályos: 2018. 07. 24.

 

24/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet

a Megyer-hegyi Tengerszem Természetvédelmi Terület országos jelentőségű védett természeti területté történő átminősítéséről


Módosítja: 17/2018. (VII. 16.) AM r.
Hatályos: 2018. 07. 24.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/112.

Megjelent: 2018.07.18.

 

 

Új jogszabályok

 

127/2018. (VII. 18.) Korm. rendelet

egyes határ menti operatív programokhoz kapcsolódó kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 19.

 

23/2018. (VII. 18.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 08. 02.

 

10/2018. (VII. 18.) AB határozat

a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXXIII. törvény 3. §a alaptörvény- ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

 

11/2018. (VII. 18.) AB határozat

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50/A. § (2) bekezdésével kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

 

12/2018. (VII. 18.) AB határozat

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvénnyel kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

 

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról

 

Kúria közleménye

népszavazási ügyben meghozott döntéséről

 

1316/2018. (VII. 18.) Korm. határozat

az ENSZ Közgyűlésének 73. ülésszakán való magyar részvételről

 

1317/2018. (VII. 18.) Korm. határozat

Magyarország Tallinni Nagykövetsége újranyitásához, valamint Manchesteri és Innsbrucki Főkonzulátusa megnyitásához szükséges intézkedésekről

 

1318/2018. (VII. 18.) Korm. határozat

az Állatorvostudományi Egyetem támogatási kérelmének a VP4-10.2.1.2-17. azonosító számú, "Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának ex situ vagy in vitro megőrzése, továbbá a genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása" című felhívásra történő benyújtásához való hozzájárulásról

 

1319/2018. (VII. 18.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2. prioritása keretében finanszírozott egyes intézményi férőhely kiváltási projektek támogatási összegének növeléséről

 

1320/2018. (VII. 18.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2. prioritása keretében finanszírozott további intézményi férőhely kiváltási projektek támogatási összegének növeléséről

 

1321/2018. (VII. 18.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az EFOP-2.4.1-16 ["Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)" című] felhívásra benyújtott projektjavaslatok tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról, valamint a felhívásban meghatározott elszámolható költségtípusok mértékének együttes összege túllépéséhez történő hozzájárulásról

 

1322/2018. (VII. 18.) Korm. határozat

KEHOP-1.2.0-15-2016-00001 azonosító számú ("Klímastratégia kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 19.

 

1323/2018. (VII. 18.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 6. prioritása keretében finanszírozott egyes óvoda- és bölcsődefelújítási és turizmusfejlesztési projektek támogatásának növeléséről

 

1324/2018. (VII. 18.) Korm. határozat

a TOP-6.4.1-15-TB1-2016-00001 azonosító számú, "Bánhida és Dózsakert komplex kerékpáros közlekedésfejlesztése" című projekt támogatásának növeléséről

 

 

Módosított jogszabályok

 

359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet

az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól


Módosítja: 127/2018. (VII. 18.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 19.

 

49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

a 2007—2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának intézményeiről


Módosítja: 127/2018. (VII. 18.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 19.

 

228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet

a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról


Módosítja: 127/2018. (VII. 18.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 19.

 

160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet

a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról


Módosítja: 127/2018. (VII. 18.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 19.

 

238/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtási intézményrendszeréről


Módosítja: 127/2018. (VII. 18.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 19.

 

27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről


Módosítja: 23/2018. (VII. 18.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 08. 02.

 

2012. évi CCXXIII. törvény

a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról


Módosítja: 10/2018. (VII. 18.) AB hat.
Hatályos: 2018. 07. 19.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról


Módosítja: 1322/2018. (VII. 18.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 07. 19.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/113.

Megjelent: 2018.07.18.

 

 

Új jogszabályok

 

128/2018. (VII. 18.) Korm. rendelet

A felszámolás alatt álló SZEVIÉP Szerkezet- és Vízépítő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság károsultjainak rendkívüli állami
kárrendezéséről szóló 32/2018. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról

 

2/2018. (VII. 18.) ME rendelet

A miniszterelnök feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági
ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

2/2018. (VII. 18.) NVTNM rendelet

A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és
hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek
meghatározásáról

 

1325/2018. (VII. 18.) Korm. határozat

A nemzeti védelmi ipari és védelmi célú fejlesztésekért, valamint
a haderő-modernizáció koordinálásáért felelős kormánybiztos
kinevezéséről és feladatairól

 

1326/2018. (VII. 18.) Korm. határozat

A határ menti gazdaságfejlesztési programok 2019. évi folytatásáról

 

1327/2018. (VII. 18.) Korm. határozat

A Modern Városok Program keretében Dunaújvárosban megvalósuló
Fabó Éva Uszoda beruházás támogatásáról

 

1328/2018. (VII. 18.) Korm. határozat
Magyarország és Románia között a minősített adatok kölcsönös
védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására
adott felhatalmazásról

 

95/2018. (VII. 18.) ME határozat

Magyarország Kormánya és Indiana Állam között a felsőoktatás területén
történő együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott
felhatalmazásról

 

 

Módosított jogszabályok

 

32/2018. (III. 5.) Korm. rendelet

a felszámolás alatt álló SZEVIÉP Szerkezet- és Vízépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről


Módosítja: 128/2018. (VII. 18.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 19.

 

19/2015. (IV. 10.) MvM rendelet

a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról


Módosítja: 2/2018. (VII. 18.) ME r.
Hatályos: 2018. 07. 19.

 

18/2015. (IV. 10.) NFM rendelet

a nemzeti fejlesztési miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról


Módosítja: 2/2018. (VII. 18.) NVTNM r.
Hatályos: 2018. 07. 19.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/114.

Megjelent: 2018.07.19.

 

 

Új jogszabályok

 

2018. évi XXVII. törvény

a Turisztikai Világszervezet és Magyarország Kormánya között a Turizmus Világnap központi rendezvénye Budapesten történő megrendezéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről


Hatályos: 2018. 07. 20. - kivétellel.

 

2018. évi XXVIII. törvény

az egyrészről az Európai Unió és annak tagállamai, másrészről Ausztrália közötti Keretmegállapodás kihirdetéséről


Hatályos: 2018. 07. 20. - kivétellel.

 

2018. évi XXIX. törvény

a Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről


Hatályos: 2018. 07. 20. - kivétellel.

 

2018. évi XXX. törvény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Fülöp-szigeteki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről


Hatályos: 2018. 07. 20. - kivétellel.

 

2018. évi XXXI. törvény

a Magyarország és a Koszovói Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről


Hatályos: 2018. 07. 20. - kivétellel.

 

2018. évi XXXII. törvény

a Magyarország és a Koszovói Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről


Hatályos: 2018. 07. 20. - kivétellel.

 

2018. évi XXXIII. törvény

a Magyarország és a Tádzsik Köztársaság között létrejött, a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről


Hatályos: 2018. 07. 20. - kivétellel.

 

11/2018. (VII. 19.) HM rendelet

a honvédelmi foglalkoztatókkal kapcsolatos munkaügyi hatósági feladatokról, az ellenőrzés speciális eszközeiről


Hatályos: 2018. 07. 20.

 

6/2018. (VII. 19.) ITM rendelet

a nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalók speciális szakmai képzéséről, továbbképzéséről és az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek folytatására jogosultak köréről szóló 55/2012. (IX. 17.) NFM rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 07.27.

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5013/2018/6. határozata

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek, víz- és csatornadíj használati díjának bérlőre történő áthárításáról szóló 26/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ának, valamint az Önkormányzat tulajdonában lévő bérlemények egyes közműdíjainak bérlőre való áthárításáról szóló 33/2004. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésének törvénysértő voltának megállapításáról

 

1329/2018. (VII. 19.) Korm. határozat

egy helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéhez történő előzetes kormányzati hozzájárulásról

 

1330/2018. (VII. 19.) Korm. határozat

a Debrecen Megyei Jogú Város beruházási célú hitelfelvételéhez kapcsolódó egyedi állami kezesség vállalásáról

 

 

Módosított jogszabályok

 

55/2012. (IX. 17.) NFM rendelet

a nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalók speciális szakmai képzéséről, továbbképzéséről és az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek folytatására jogosultak köréről


Módosítja: 6/2018. (VII. 19.) ITM r.
Hatályos: 2018. 07. 27.

 

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

11/2016. (VII. 4.) HM rendelet

a honvédelmi foglalkoztatókkal kapcsolatos munkaügyi hatósági tevékenység sajátos szabályairól


Hatályon kívül helyezi: 11/2018. (VII. 19.) HM r.
Hatályos: 2018. 07. 20.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/115.

Megjelent: 2018.07.20.

 

 

Új jogszabályok

 

2018. évi XXXIV. törvény

a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2017. évi módosításainak kihirdetéséről


Hatályos: 2018. 07. 21.

 

9/2018. (VII. 20.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelettel összefüggő módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 21.

 

96/2018. (VII. 20.) ME határozat

Magyarország Kormánya és Indiana Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

 

Módosított jogszabályok

 

8/2016. (III. 25.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról


Módosítja: 9/2018. (VII. 20.) MvM r.
Hatályos: 2018. 07. 21.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/116.

Megjelent: 2018.07.23.

 

 

Új jogszabályok

 

129/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzékváltással létrejött egyezmény kihirdetéséről


Hatályos: 2018. 07. 24. - kivétellel.

 

130/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet

az Európai Foglalkoztatási Szolgálat tevékenységében részt vevő állami foglalkoztatási szerv feladatairól, valamint más szervezetek e tevékenységben történő részvételének feltételeiről


Hatályos: 2018. 08. 07.

 

131/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet

egyes pénzforgalmi és számviteli tárgyú kormányrendeletek módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 31., 2018. 08. 22.

 

132/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet

az innovációért és technológiáért felelős miniszter hulladékgazdálkodást érintő feladat- és hatáskörével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 26., 2018. 07. 31.

 

133/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet

a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 26.

 

134/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet

a világörökség védelmével összefüggésben a magyar államot megillető elővásárlási jog gyakorlásának szabályairól szóló 455/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet és a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 31.

 

18/2018. (VII. 23.) AM rendelet

az egyes levegőszennyező anyagok összkibocsátási határértékeiről szóló 7/2003. (V. 16.) KvVM-GKM együttes rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 26., 2019. 12. 31.

 

1331/2018. (VII. 23.) Korm. határozat

az ENSZ Globális Migrációs Kompaktjának végső szövegtervezetére vonatkozó magyar álláspontról

 

1332/2018. (VII. 23.) Korm. határozat

a Markaz község külterületén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

 

1333/2018. (VII. 23.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a szolnoki Véső úti sporttelep és strandfürdő fejlesztése beruházás megvalósítása érdekében történő támogatás biztosításáról

 

97/2018. (VII. 23.) ME határozat

az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok, valamint a tartományi szintű vegyes bizottságok magyar tagozati elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről


Hatályos: 2018. 07. 24.

 

98/2018. (VII. 23.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásának visszavonásáról

 

99/2018. (VII. 23.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

 

100/2018. (VII. 23.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

 

101/2018. (VII. 23.) ME határozat

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökének kinevezéséről

 

 

Módosított jogszabályok

 

320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet

az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról


Módosítja: 130/2018. (VII. 23.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 08. 07.

 

93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet

a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről


Módosítja: 131/2018. (VII. 23.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 31.

 

435/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet

a befektetési vállalkozások, a pénzforgalmi intézmények, az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények, az utalványkibocsátók, a pénzügyi intézmények és a független pénzügyi szolgáltatás közvetítők panaszkezelésének eljárásával, valamint panaszkezelési szabályzatával kapcsolatos részletes szabályokról


Módosítja: 131/2018. (VII. 23.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 08. 22.

 

76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet

a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól


Módosítja: 131/2018. (VII. 23.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 31.

 

101/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet

a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, Bázelben, 1989. március 22. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről


Módosítja: 132/2018. (VII. 23.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 26.

 

240/2005. (X. 27.) Korm. rendelet

a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, Bázelben, 1989. március 22. napján aláírt Egyezmény módosításainak kihirdetéséről


Módosítja: 132/2018. (VII. 23.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 26.

 

180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet

az országhatárt átlépő hulladékszállításról


Módosítja: 132/2018. (VII. 23.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 26.

 

297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről


Módosítja: 132/2018. (VII. 23.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 26.

 

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról


Módosítja: 132/2018. (VII. 23.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 26.

 

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről


Módosítja: 132/2018. (VII. 23.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 26.

 

445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről


Módosítja: 132/2018. (VII. 23.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 26.

 

292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet

a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről


Módosítja: 132/2018. (VII. 23.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 26.

 

310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról


Módosítja: 132/2018. (VII. 23.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 26.

 

317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről


Módosítja: 132/2018. (VII. 23.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 26.

 

318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól


Módosítja: 132/2018. (VII. 23.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 26.

 

197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet

az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről


Módosítja: 132/2018. (VII. 23.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 26.

 

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet

a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről


Módosítja: 132/2018. (VII. 23.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 26.

 

369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet

a hulladékká vált gépjárművekről


Módosítja: 132/2018. (VII. 23.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 26.

 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről


Módosítja: 132/2018. (VII. 23.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 26.

 

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet

a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól


Módosítja: 132/2018. (VII. 23.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 26.

 

69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet

az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól


Módosítja: 132/2018. (VII. 23.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 31.

 

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

a levegő védelméről


Módosítja: 133/2018. (VII. 23.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 26.

 

455/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

a világörökség védelmével összefüggésben a magyar államot megillető elővásárlási jog gyakorlásának szabályairól


Módosítja: 134/2018. (VII. 23.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 31.

 

68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet

a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról


Módosítja: 134/2018. (VII. 23.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 31.

 

7/2003. (V. 16.) KvVM—GKM együttes rendelet

az egyes levegőszennyező anyagok összkibocsátási határértékeiről


Módosítja: 18/2018. (VII. 23.) AM r.
Hatályos: 2018. 07. 26.

 

1428/2015. (VI. 25.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról


Módosítja: 1333/2018. (VII. 23.) Korm. h.

 

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

7/2003. (V. 16.) KvVM-GKM együttes rendelet

az egyes levegőszennyező anyagok összkibocsátási határértékeiről


Hatályon kívül helyezi: 18/2018. (VII. 23.) AM r.
Hatályos: 2019. 12. 31.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/117.

Megjelent: 2018.07.25.

 

 

Új jogszabályok

 

2018. évi XXXV. törvény

a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 26.


2018. évi XXXVI. törvény

egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról


Hatályos: 2018. 09. 01. - kivétellel.

 

2018. évi XXXVII. törvény

az állami vagyongazdálkodással összefüggő egyes törvények módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 26.

 

2018. évi XXXVIII. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 26., 2018. 08. 25.

 

2018. évi XXXIX. törvény

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról


Hatályos: 2018. 08. 01.

 

2018. évi XL. törvény

Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról


Hatályos: 2018. 07. 26., 2018. 08. 01., 2018. 07. 30., 2018. 08. 02., 2018. 08. 10., 2018. 09. 01., 2018. 10. 01., 2019. 01. 01.

 

2018. évi XLI. törvény

az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról


Hatályos: 2018. 07. 26., 2018. 08. 01., 2018. 08. 09., 2018. 08. 25., 2018. 09. 01., 2018. 12. 01., 2018. 12. 21., 2019. 01. 01., 2019. 07. 01., 2021. 01. 01., 2022. 07. 01. - kivétellel.

 

135/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet

az egyes klímapolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 30.

 

6/2018. (VII. 25.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 08. 02.

 

359/2018. (VII. 25.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 

360/2018. (VII. 25.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 

361/2018. (VII. 25.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 

362/2018. (VII. 25.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 

363/2018. (VII. 25.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 

364/2018. (VII. 25.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 

1334/2018. (VII. 25.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2018. májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

 

1335/2018. (VII. 25.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2018. májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

 

 

Módosított jogszabályok

 

2011. évi CLXII. törvény

a bírák jogállásáról és javadalmazásáról


Módosítja: 2018. évi XXXV. tv.
Hatályos: 2018. 07. 26.

 

2011. évi CLXXXIX. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól


Módosítja: 2018. évi XXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 09. 01.

 

2013. évi LXXXVII. törvény

az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről


Módosítja: 2018. évi XXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 09. 01.

 

2013. évi XXXVI. törvény

a választási eljárásról


Módosítja: 2018. évi XXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 09. 01., határozatlan.

 

2011. évi CXCVI. törvény

a nemzeti vagyonról


Módosítja: 2018. évi XXXVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 26.

 

2016. évi XCI. törvény

a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról


Módosítja: 2018. évi XXXVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 26.

 

2011. évi CXII. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról


Módosítja: 2018. évi XXXVIII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 26., 2018. 08. 25.

 

2015. évi CXXIV. törvény

a nemzeti akkreditálásról


Módosítja: 2018. évi XXXVIII. tv.
Hatályos: 2018. 08. 25.

 

1990. évi XCIII. törvény

az illetékekről


Módosítja: 2018. évi XXXVIII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 26.

 

2013. évi XXII. törvény

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról


Módosítja: 2018. évi XXXIX. tv.
Hatályos: 2018. 08. 01.

 

1991. évi IV. törvény

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról


Módosítja: 2018. évi XL. tv.
Hatályos: 2018. 07. 26.

 

1991. évi XLIX. törvény

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról


Módosítja: 2018. évi XL. tv.
Hatályos: 2018. 07. 26.

 

1992. évi XXXIII. törvény

a közalkalmazottak jogállásáról


Módosítja: 2018. évi XL. tv.
Hatályos: 2018. 07. 26.

 

1992. évi LXVI. törvény

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról


Módosítja: 2018. évi XL. tv.
Hatályos: 2018. 07. 26.

 

1992. évi LXXXIV. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről


Módosítja: 2018. évi XL. tv.
Hatályos: 2018. 07. 26.

 

1993. évi XLVIII. törvény

a bányászatról


Módosítja: 2018. évi XL. tv.
Hatályos: 2018. 07. 26.

 

1994. évi XL. törvény

a Magyar Tudományos Akadémiáról


Módosítja: 2018. évi XL. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1995. évi XCIII. törvény

a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról


Módosítja: 2018. évi XL. tv.
Hatályos: 2018. 07. 26.

 

1997. évi XXXI. törvény

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról


Módosítja: 2018. évi XL. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1998. évi XXXIX. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről


Módosítja: 2018. évi XL. tv.
Hatályos: 2018. 07. 26.

 

1997. évi LXXVIII. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről


Módosítja: 2018. évi XL. tv.
Hatályos: 2018. 07. 26., 2018. 08. 09.

 

1997. évi LXXXI. törvény

a társadalombiztosítási nyugellátásról


Módosítja: 2018. évi XL. tv.
Hatályos: 2018. 07. 26.

 

2004. évi I. törvény

a sportról


Módosítja: 2018. évi XL. tv.
Hatályos: 2018. 08. 01.

 

2007. évi II. törvény

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról


Módosítja: 2018. évi XL. tv.
Hatályos: 2018. 07. 26.

 

2007. évi LX. törvény

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről


Módosítja: 2018. évi XL. tv.

Hatályos: 2018. 07. 30.

 

2008. évi XLVI. törvény

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről


Módosítja: 2018. évi XL. tv.
Hatályos: 2018. 07. 30.

 

2008. évi XCIX. törvény

az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól


Módosítja: 2018. évi XL. tv.
Hatályos: 2018. 07. 26.

 

2009. évi CLV. törvény

a minősített adat védelméről


Módosítja: 2018. évi XL. tv.
Hatályos: 2018. 07. 26.

 

2010. évi XLIII. törvény

a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról


Módosítja: 2018. évi XL. tv.
Hatályos: 2018. 07. 26.

 

2011. évi LXXXV. törvény

a környezetvédelmi termékdíjról


Módosítja: 2018. évi XL. tv.
Hatályos: 2018. 07. 30.

 

2011. évi LXXVII. törvény

a világörökségről


Módosítja: 2018. évi XL. tv.
Hatályos: 2018. 07. 26.

 

2011. évi CLXIV. törvény

a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról


Módosítja: 2018. évi XL. tv.

Hatályos: 2018. 09. 01.

 

2011. évi CLV. törvény

a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról


Módosítja: 2018. évi XL. tv.
Hatályos: 2018. 07. 26.

 

2011. évi CLXVII. törvény

a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról


Módosítja: 2018. évi XL. tv.
Hatályos: 2018. 07. 26.

 

2011. évi CLXXV. törvény

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról


Módosítja: 2018. évi XL. tv.
Hatályos: 2018. 07. 26.

 

2011. évi CXC. törvény

a nemzeti köznevelésről


Módosítja: 2018. évi XL. tv.
Hatályos: 2018. 08. 01.

 

2011. évi CXCIV. törvény

Magyarország gazdasági stabilitásáról


Módosítja: 2018. évi XL. tv.
Hatályos: 2018. 07. 26., 2019. 01. 01.

 

2011. évi CXCV. törvény

az államháztartásról


Módosítja: 2018. évi XL. tv.
Hatályos: 2018. 07. 26., 2018. 10. 01., 2019. 01. 01.

 

2011. évi CXCVI. törvény

a nemzeti vagyonról


Módosítja: 2018. évi XL. tv.
Hatályos: 2018. 07. 26.

 

2011. évi CXCIX. törvény

a közszolgálati tisztviselőkről


Módosítja: 2018. évi XL. tv.
Hatályos: 2018. 07. 26.

 

2011. évi CCIV. törvény

a nemzeti felsőoktatásról


Módosítja: 2018. évi XL. tv.
Hatályos: 2018. 07. 26., 2018. 08. 01.


2012. évi XXXVI. törvény

az Országgyűlésről


Módosítja: 2018. évi XL. tv.
Hatályos: 2018. 08. 01.

 

2012. évi CLXXXV. törvény

a hulladékról


Módosítja: 2018. évi XL. tv.
Hatályos: 2018. 07. 30.

 

2012. évi CCXVII. törvény

az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről


Módosítja: 2018. évi XL. tv.
Hatályos: 2018. 07. 30.

 

2013. évi L. törvény

az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról


Módosítja: 2018. évi XL. tv.
Hatályos: 2018. 07. 26.

 

2013. évi CXXII. törvény

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról


Módosítja: 2018. évi XL. tv.
Hatályos: 2018. 07. 26.

 

2013. évi CXXV. törvény

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről


Módosítja: 2018. évi XL. tv.
Hatályos: 2018. 07. 30.

 

2013. évi CXXXVIII. törvény

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról


Módosítja: 2018. évi XL. tv.
Hatályos: 2018. 07. 26.

 

2013. évi CCLII. törvény

egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról


Módosítja: 2018. évi XL. tv.
Hatályos: 2018. 07. 26.

 

2016. évi LXXIV. törvény

a településkép védelméről


Módosítja: 2018. évi XL. tv.
Hatályos: 2018. 07. 26.

 

2017. évi I. törvény

a közigazgatási perrendtartásról


Módosítja: 2018. évi XL. tv.
Hatályos: 2018. 07. 26.

 

2017. évi LXXVIII. törvény

az ügyvédi tevékenységről


Módosítja: 2018. évi XL. tv.
Hatályos: 2018. 07. 26.

 

1995. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról


Módosítja: 2018. évi XLI. tv.
Hatályos: 2018. 07. 26., 2019. 01. 01.

 

1996. évi LXXXI. törvény

a társasági adóról és az osztalékadóról


Módosítja: 2018. évi XLI. tv.
Hatályos: 2018. 07. 26., 2018. 08. 25., 2019. 01. 01.

 

2002. évi XLIII. törvény

az egyszerűsített vállalkozói adóról


Módosítja: 2018. évi XLI. tv.
Hatályos: 2018. 07. 26., 2018. 08. 25., 2018. 12. 21.

 

2005. évi CXX. törvény

az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról


Módosítja: 2018. évi XLI. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2006. évi LIX. törvény

az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról


Módosítja: 2018. évi XLI. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2010. évi XC. törvény

egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról


Módosítja: 2018. évi XLI. tv.

Hatályos: 2018. 07. 26.

 

2008. évi LXVII. törvény

a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről


Módosítja: 2018. évi XLI. tv.
Hatályos: 2018. 07. 26., 2019. 01. 01.

 

2012. évi CXLVII. törvény

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról


Módosítja: 2018. évi XLI. tv.
Hatályos: 2018. 07. 26., 2018. 08. 25., 2018. 12. 01., 2019. 01. 01.

 

2014. évi LXXVI. törvény

a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról


Módosítja: 2018. évi XLI. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2007. évi CXXVII. törvény

az általános forgalmi adóról


Módosítja: 2018. évi XLI. tv.
Hatályos: 2018. 07. 26., 2019. 01. 01., 2019. 07. 01., 2021. 01. 01., 2022. 07. 01., határozatlan.

 

2012. évi XLIX. törvény

a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról


Módosítja: 2018. évi XLI. tv.
Hatályos: 2018. 07. 26.

 

2014. évi XXXIII. törvény

az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról


Módosítja: 2018. évi XLI. tv.
Hatályos: 2018. 07. 26.

 

2017. évi CLIX. törvény

az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő törvények és egyes egyéb törvények módosításáról


Módosítja: 2018. évi XLI. tv.
Hatályos: 2018. 07. 26.

 

2016. évi LXVIII. törvény

a jövedéki adóról


Módosítja: 2018. évi XLI. tv.
Hatályos: 2018. 07. 26., 2018. 08. 01., 2018. 08. 25., 2018. 09. 01., 2019. 01. 01.

 

2003. évi CX. törvény

a regisztrációs adóról


Módosítja: 2018. évi XLI. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1990. évi C. törvény

a helyi adókról


Módosítja: 2018. évi XLI. tv.
Hatályos: 2018. 07. 26., 2019. 01. 01., 2019. 07. 01.

 

2011. évi CIII. törvény

a népegészségügyi termékadóról


Módosítja: 2018. évi XLI. tv.
Hatályos: 2018. 07. 26., 2019. 01. 01.

 

2012. évi CII. törvény

a biztosítási adóról


Módosítja: 2018. évi XLI. tv.
Hatályos: 2018. 07. 26., 2019. 01. 01.

 

2014. évi XXII. törvény

a reklámadóról


Módosítja: 2018. évi XLI. tv.
Hatályos: 2018. 07. 26.

 

1990. évi XCIII. törvény

az illetékekről


Módosítja: 2018. évi XLI. tv.
Hatályos: 2018. 07. 26.

 

2012. évi CXVI. törvény

a pénzügyi tranzakciós illetékről


Módosítja: 2018. évi XLI. tv.
Hatályos: 2018. 09. 01., 2018. 12. 01., 2019. 01. 01.

 

1997. évi LXXX. törvény

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről


Módosítja: 2018. évi XLI. tv.
Hatályos: 2018. 07. 26., 2019. 01. 01.

 

1998. évi LXVI. törvény

az egészségügyi hozzájárulásról


Módosítja: 2018. évi XLI. tv.
Hatályos: 2018. 07. 26.

 

2011. évi CLVI. törvény

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról


Módosítja: 2018. évi XLI. tv.
Hatályos: 2018. 07. 26., 2019. 01. 01.

 

2006. évi V. törvény

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról


Módosítja: 2018. évi XLI. tv.
Hatályos: 2018. 07. 26.

 

2017. évi CL. törvény

az adózás rendjéről


Módosítja: 2018. évi XLI. tv.
Hatályos: 2018. 07. 26., 2019. 01. 01.

 

2017. évi CLI. törvény

az adóigazgatási rendtartásról


Módosítja: 2018. évi XLI. tv.
Hatályos: 2018. 07. 26.

 

2017. évi CLII. törvény

az uniós vámjog végrehajtásáról


Módosítja: 2018. évi XLI. tv.
Hatályos: 2018. 07. 26., 2018. 08. 09., 2018. 08. 25.

 

2017. évi CLIII. törvény

az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról


Módosítja: 2018. évi XLI. tv.
Hatályos: 2018. 07. 26.

 

2000. évi C. törvény

a számvitelről


Módosítja: 2018. évi XLI. tv.
Hatályos: 2018. 07. 26., 2019. 01. 01.

 

2007. évi LXXV. törvény

a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről


Módosítja: 2018. évi XLI. tv.
Hatályos: 2018. 07. 26.

 

2011. évi CII. törvény

a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról


Módosítja: 2018. évi XLI. tv.
Hatályos: 2018. 07. 26.

 

1991. évi XXXIV. törvény

a szerencsejáték szervezéséről


Módosítja: 2018. évi XLI. tv.
Hatályos: 2018. 08. 01.

 

323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól


Módosítja: 135/2018. (VII. 25.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 30.

 

295/2012. (X. 16.) Korm. rendelet

az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenységet végző szervezetek akkreditálásáról és nyilvántartásáról


Módosítja: 135/2018. (VII. 25.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 30.

 

410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet

az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól


Módosítja: 135/2018. (VII. 25.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 30.

 

278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet

az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról


Módosítja: 135/2018. (VII. 25.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 30.

 

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet

a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről


Módosítja: 135/2018. (VII. 25.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 30.

 

8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól


Módosítja: 6/2018. (VII. 25.) MEKH r.
Hatályos: 2018. 08. 02.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/118.

Megjelent: 2018.07.25.

 

 

Új jogszabályok

 

136/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeletek technikai deregulációjáról


Hatályos: 2018. 07. 26., 2018. 09. 01.

 

137/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet

az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.)Korm. rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 09. 01.

 

1336/2018. (VII. 25.) Korm. határozat

a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében történő további megvalósításával kapcsolatos feladatokról

 

1337/2018. (VII. 25.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program módosításáról

 

1338/2018. (VII. 25.) Korm. határozat

a 2014-2020. évekre szóló Vidékfejlesztési Program módosításáról

 

1339/2018. (VII. 25.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 26.

 

1340/2018. (VII. 25.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 26.

 

1341/2018. (VII. 25.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Magyarországi Református Egyház közötti Megállapodás megújításáról és az azzal összefüggő feladatokról szóló 1821/2017. (XI. 9.) Korm. határozat költségvetési feltételeinek biztosításáról szóló 1116/2018. (III. 19.) Korm. határozat módosításáról

 

1342/2018. (VII. 25.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 26.

 

1343/2018. (VII. 25.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Őrhalom és Ipolyvarbó (Vrbovka) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

 

Módosított jogszabályok

 

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről


Módosítja: 136/2018. (VII. 25.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 09. 01.

 

363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet

az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról


Módosítja: 137/2018. (VII. 25.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 09. 01.

 

1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról


Módosítja: 1339/2018. (VII. 25.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 07. 26.

 

1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról


Módosítja: 1340/2018. (VII. 25.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 07. 26

 

1116/2018. (III. 19.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Magyarországi Református Egyház közötti Megállapodás megújításáról és az azzal összefüggő feladatokról szóló 1821/2017. (XI. 9.) Korm. határozat költségvetési feltételeinek biztosításáról


Módosítja: 1341/2018. (VII. 25.) Korm. h.

 

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról


Módosítja: 1342/2018. (VII. 25.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 07. 26.

 

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

49/1974. (XII. 24.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Német Demokratikus Köztársaság Kormánya között, a Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság középiskoláiban, szakközépiskoláiban, főiskoláin és egyetemein folytatott tanulmányok befejezéséről, valamint a tudományos fokozatok és címek megszerzéséről kiállított okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről létrejött, az 1973. évi május hó 22. napján Berlinben aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről


Hatályon kívül helyezi: 136/2018. (VII. 25.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 26

 

259/2010. (XI. 16.) Korm. rendelet

egyes költségvetési szervek központi hivatali jogállásáról


Hatályon kívül helyezi: 136/2018. (VII. 25.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 09. 01.

 

494/2013. (XII. 23.) Korm. rendelet

a nyugellátások és egyes más ellátások 2014. január havi emeléséről


Hatályon kívül helyezi: 136/2018. (VII. 25.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 26.

 

348/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet

a nyugellátások és egyes más ellátások 2015. január havi emeléséről


Hatályon kívül helyezi: 136/2018. (VII. 25.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 26.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/119.

Megjelent: 2018.07.26.

 

 

Új jogszabályok

 

138/2018. (VII. 26.) Korm. rendelet

a büntetőeljáráshoz kapcsolódó egyszerűsített kártalanítási eljárás részletes szabályairól


Hatályos: 2018. 07. 27.

 

139/2018. (VII. 26.) Korm. rendelet

a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 27.

 

140/2018. (VII. 26.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 27.

 

7/2018. (VII. 26.) ITM rendelet

a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 08. 15.

 

1344/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

a lakosság pénzügyi tudatosságát fejlesztő stratégiához kapcsolódó első kétéves cselekvési tervről (2018-2019)

 

1345/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

az Energetikai Ásványvagyon-hasznosítási és Készletgazdálkodási Cselekvési Tervről

 

1346/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

az Európai Emlékezet és Lelkiismeret Platformja kutatómunkájának támogatására vonatkozó kormányzati intézkedésekről

 

1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli átcsoportosításról, a Honvédelmi Minisztérium fejezet szociális hozzájárulási adó felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

 

1348/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

a XV. Pénzügyminisztérium és a XI. Miniszterelnökség költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

1349/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1438/2017. (VI. 30.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről

 

1350/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

a 2018. évi terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges további költségvetési többletforrások biztosításáról

 

1351/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

az egyes vízkárelhárítási tevékenységek többletforrás igényének finanszírozásáról

 

1352/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében megvalósuló egyes beruházások forrásigényének átütemezéséről

 

1353/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

a 2021. évi UEFA U21 labdarúgó Európa-bajnokság magyar-szlovén társrendezése érdekében benyújtandó pályázathoz szükséges kormányzati intézkedésekről

 

1354/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

a 2020 World Sailing Annual Conference megrendezése érdekében pályázat benyújtásához szükséges kormányzati intézkedésekről

 

1355/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

az osztrák lovas szolgálat felállításához lovak adományozásáról

 

1356/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

egyes állami tulajdonú ingóságoknak az Afgán Nemzeti Rendőrség (ANP) részére történő térítésmentes átadásáról

 

1357/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

állami tulajdonban álló ingatlan Bicske Város Önkormányzata részére ingyenesen történő tulajdonba adásáról

 

1358/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

a KIRÁLY Sportlétesítmény fejlesztése tárgyú beruházás megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról és további feladatokról

 

1359/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

a Tomori Pál Főiskola, valamint az Újhartyáni Német Nemzetiségi Önkormányzat részére történő költségvetési támogatás igénybevételéhez szükséges forrás biztosításáról

 

1360/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1250/2018. (V. 25.) Korm. határozat módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 27.

 

1361/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

a Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei között létrejött, a DNS-adatok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló Egyezmény, valamint a Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei között létrejött, a DNS-adatok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló Egyezmény Végrehajtási Megállapodása szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

1362/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és az Angolai Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

1363/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormánya között a diplomata-, szolgálati és különleges útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

102/2018. (VII. 26.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

 

103/2018. (VII. 26.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

 

104/2018. (VII. 26.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról

 

105/2018. (VII. 26.) ME határozat

a nemzeti joghatóságon kívül eső területek tengeri biológiai sokféleségének megőrzéséről és fenntartható hasznosításáról szóló, az ENSZ Tengerjogi Egyezménye keretében létrejövő, jogilag kötelező erejű nemzetközi szerződés kidolgozásával megbízott kormányközi konferencia ülésein való magyar részvételről

 

 

Módosított jogszabályok

 

232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet

a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól


Módosítja: 139/2018. (VII. 26.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 27.

 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról


Módosítja: 140/2018. (VII. 26.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 27.

 

19/2011. (V. 10.) NFM rendelet

a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól


Módosítja: 7/2018. (VII. 26.) ITM r.
Hatályos: 2018. 08. 15.

 

1741/2015. (X. 13.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról


Módosítja: 1347/2018. (VII. 26.) Korm. h.

 

1855/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról


Módosítja: 1347/2018. (VII. 26.) Korm. h.

 

1905/2015. (XII. 8.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról


Módosítja: 1347/2018. (VII. 26.) Korm. h.

 

1070/2016. (II. 25.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról


Módosítja: 1347/2018. (VII. 26.) Korm. h.

 

1348/2016. (VII. 6.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról


Módosítja: 1347/2018. (VII. 26.) Korm. h.

 

1807/2016. (XII. 20.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról


Módosítja: 1347/2018. (VII. 26.) Korm. h.

 

1038/2017. (II. 2.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, előirányzattal nem rendelkező közfeladathoz kapcsolódó tárgyévi és tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról


Módosítja: 1347/2018. (VII. 26.) Korm. h.

 

1104/2017. (III. 6.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról


Módosítja: 1347/2018. (VII. 26.) Korm. h.

 

1156/2017. (III. 20.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és a központi költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról


Módosítja: 1347/2018. (VII. 26.) Korm. h.

 

1276/2017. (V. 31.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról


Módosítja: 1347/2018. (VII. 26.) Korm. h.

 

1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról


Módosítja: 1347/2018. (VII. 26.) Korm. h.

 

1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról


Módosítja: 1347/2018. (VII. 26.) Korm. h.

 

1752/2017. (X. 27.) Korm. határozat

a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény tervezetéhez készített előzetes hatásvizsgálatban szereplő, a törvény elfogadásához kapcsolódó költségvetési források pontos meghatározásáról


Módosítja: 1347/2018. (VII. 26.) Korm. h.

 

1806/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

a Hédervári Kastély és környezete helyreállításának előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról


Módosítja: 1347/2018. (VII. 26.) Korm. h.

 

2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról


Módosítja: 1347/2018. (VII. 26.) Korm. h.

 

2060/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

az egyes kulturális célú támogatások forrásszükségletének biztosításáról


Módosítja: 1347/2018. (VII. 26.) Korm. h.

 

2061/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

egyes határon túli szervezetek részére nyújtott támogatásokról


Módosítja: 1347/2018. (VII. 26.) Korm. h.

 

1199/2018. (IV. 4.) Korm. határozat

az "1000 év Erdélyben, 100 év Romániában" elnevezésű programcsomag finanszírozása érdekében szükséges 2018. évi források biztosításáról


Módosítja: 1347/2018. (VII. 26.) Korm. h.

 

1644/2017. (IX. 11.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Tatabányán megvalósuló multifunkcionális csarnok megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról


Módosítja: 1352/2018. (VII. 26.) Korm. h.

 

1203/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Veszprémi Petőfi Színház komplex fejlesztéséről


Módosítja: 1352/2018. (VII. 26.) Korm. h.

 

1389/2017. (VI. 27.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében Szekszárd Megyei Jogú Városban új interaktív könyvtár és levéltár kialakítása érdekében támogatás biztosításáról


Módosítja: 1352/2018. (VII. 26.) Korm. h.

 

2014/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a szegedi sportfejlesztések megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról


Módosítja: 1352/2018. (VII. 26.) Korm. h.

 

1250/2018. (V. 25.) Korm. határozat

a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól


Módosítja: 1360/2018. (VII. 26.) Korm. h.

Hatályos: 2018. 07. 27.

 

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1232/2016. (V. 12.) Korm. határozat

egyes állami tulajdonú ingóságok Iraki Köztársaság Kurd Regionális Kormányának történő térítésmentes átadásáról


Visszavonta: 1356/2018. (VII. 26.) Korm. határozat.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/120.

Megjelent: 2018.07.27.

 

 

Új jogszabályok

 

10/2018. (VII. 27.) MvM rendelet

egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről


Hatályos: 2018. 07. 28.

 

19/2018. (VII. 27.) AM rendelet

az egyes borászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 30.

 

20/2018. (VII. 27.) AM rendelet

az erdészeti termőhelyfeltárás részletes szabályairól szóló 36/2010. (IV. 13.) FVM rendelet, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 08. 11.

 

24/2018. (VII. 27.) EMMI rendelet

az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról


Hatályos: 2020. 02. 15.

 

12/2018. (VII. 27.) HM rendelet

egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 28., 2019. 01. 01.

 

6/2018. Büntető jogegységi határozat

a csődbűncselekmény sértettjéről

 

 

Módosított jogszabályok

 

127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet

a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről


Módosítja: 19/2018. (VII. 27.) AM r.
Hatályos: 2018. 07. 30.

 

25/2010. (III. 19.) FVM rendelet

a borászati üzemek működésének engedélyezéséről, valamint a tevékenységükre vonatkozó higiéniai szabályokról


Módosítja: 19/2018. (VII. 27.) AM r.
Hatályos: 2018. 07. 30.

 

70/2012. (VII. 16.) VM rendelet

a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról


Módosítja: 19/2018. (VII. 27.) AM r.
Hatályos: 2018. 07. 30.

 

1/2018. (II. 1.) FM rendelet

a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018-2019/2020 borpiaci években igényelhető támogatásról


Módosítja: 19/2018. (VII. 27.) AM r.
Hatályos: 2018. 07. 30.

 

36/2010. (IV. 13.) FVM rendelet

az erdészeti termőhelyfeltárás részletes szabályairól


Módosítja: 20/2018. (VII. 27.) AM r.
Hatályos: 2018. 08. 11.

 

61/2017. (XII. 21.) FM rendelet

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról


Módosítja: 20/2018. (VII. 27.) AM r.
Hatályos: 2018. 08. 11.

 

40/2002. (V. 24.) OM rendelet

az érettségi vizsga részletes követelményeiről


Módosítja: 24/2018. (VII. 27.) EMMI r.
Hatályos: 2020. 02. 15.

 

9/2005. (III. 30.) HM rendelet

a Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról


Módosítja: 12/2018. (VII. 27.) HM r.
Hatályos: 2018. 07. 28.

 

24/2005. (VI. 30.) HM rendelet

a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról


Módosítja: 12/2018. (VII. 27.) HM r.
Hatályos: 2018. 07. 28.

 

9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról


Módosítja: 12/2018. (VII. 27.) HM r.
Hatályos: 2018. 07. 28.

 

12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet

az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról


Módosítja: 12/2018. (VII. 27.) HM r.
Hatályos: 2018. 07. 28.

 

19/2013. (IX. 6.) HM rendelet

az egyes költségtérítésekről


Módosítja: 12/2018. (VII. 27.) HM r.
Hatályos: 2018. 07. 28., 2019. 01. 01.

 

7/2015. (VI. 22.) HM rendelet

a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól


Módosítja: 12/2018. (VII. 27.) HM r.
Hatályos: 2018. 07. 28.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/121.

Megjelent: 2018.07.27.

 

 

Új jogszabályok

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 28.

 

1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat

a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről

 

 

Módosított jogszabályok

 

212/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

a Robert Bosch Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról


Módosítja: 141/2018. (VII. 27.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 28.

 

203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról


Módosítja: 141/2018. (VII. 27.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 28.

 

272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet

az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról


Módosítja: 141/2018. (VII. 27.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 07. 28.

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

 

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

 

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.