Üdvözöljük a

Heti jogász 2018. 3. hét | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Heti jogász 2018. 3. hét

Szerző: Laczkóné Dr. Csécsi Ildikó | 2018. január 23.

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző héten aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. Az 3. héten a Magyar Közlöny 5-6. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/5.
Megjelent: 2018. 01. 15.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

1003/2018. (I. 15.) Korm. határozat
a vörösberényi kolostoregyüttessel kapcsolatos feladatok támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

 

 

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2018/6.
Megjelent: 2018. 01. 18.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

1/2018. (I. 18.) BM rendelet
az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 26., 2019. 01. 01.

 

 

2/2018. (I. 18.) EMMI rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 02. 01., 2018. 07. 01., 2018. 09. 01.

 

 

4/2018. (I. 18.) IM rendelet
az igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekről szóló 4/2015. (III. 3.) IM rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 19.

 

 

1/2018. (I. 18.) NFM rendelet
az egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 26., 2018. 05. 20.

 

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

40/2000. (XII. 12.) BM rendelet
a belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól

Módosítja: 1/2018. (I. 18.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 26.

 

 

44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet
a lakáscélú munkáltatói kölcsönről

Módosítja: 1/2018. (I. 18.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 26.

 

 

75/2013. (XII. 18.) BM rendelet
a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 1/2018. (I. 18.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 26., 2019. 01. 01.

 

 

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Módosítja: 2/2018. (I. 18.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 02. 01., 2018. 07. 01., 2018. 09. 01.

 

 

4/2015. (III. 3.) IM rendelet
az igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekről

Módosítja: 4/2018. (I. 18.) IM r.
Hatályos: 2018. 01. 19.

 

 

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

Módosítja: 1/2018. (I. 18.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 26.

 

 

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről

Módosítja: 1/2018. (I. 18.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 26.

 

 

80/2009. (XII. 29.) KHEM rendelet
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról

Módosítja: 1/2018. (I. 18.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 26., 2018. 05. 20.

 

 

75/2016. (XII. 29.) NFM rendelet
a menetíró készülékről

Módosítja: 1/2018. (I. 18.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 26.

 

 

**************************************************************

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wk.hu/hirlevel oldalon iratkozhat fel.

 

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

 

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.