Üdvözöljük a

Heti jogász 2018. 31 - 33. hét | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Heti jogász 2018. 31 - 33. hét

Szerző: Laczkóné Dr. Csécsi Ildikó | 2018. augusztus 22.

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 31. héten a Magyar Közlöny 122-124. számai, a 32. héten a 155. száma és a 33. héten a 126-127. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/122.
Megjelent: 2018. 07. 30.

 

 

Új jogszabályok

 

2018. évi XLII. törvény

a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a diplomata, szolgálati és különleges útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás kihirdetéséről


Hatályos: 2018. 07. 31. - kivétellel.

 

2018. évi XLIII. törvény

a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról


Hatályos: 2018. 08. 07.

 

2018. évi XLIV. törvény

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló

 

2012. évi II. törvény módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 31., 2018. 10. 15., 2018. 10. 16.

 

2018. évi XLV. törvény

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról


Hatályos: 2018. 08. 14.

 

2018. évi XLVI. törvény

a sportról szóló 2004. évi I. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosításáról


Hatályos: 2018. 07. 31.

 

2018. évi XLVII. törvény

a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosításáról


Hatályos: 2018. 08. 04., 2018. 11. 01.

 

2018. évi XLVIII. törvény

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenntartói jogait érintő egyes törvények módosításáról


Hatályos: 2018. 08. 15.

 

2018. évi XLIX. törvény

a Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról


Hatályos: 2018. 08. 04.

 

142/2018. (VII. 30.) Korm. rendelet

a Budapest Diákváros - Déli Városkapu Fejlesztési Program megvalósításával összefüggésében egyes kormányrendeletek módosításáról


Hatályos: 2018. 08. 04.

 

365/2018. (VII. 30.) KE határozat

a Kúria elnökhelyettesének ismételt kinevezéséről

 

366/2018. (VII. 30.) KE határozat

a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanács tagja megbízatása megszűnésének megállapításáról

 

367/2018. (VII. 30.) KE határozat

a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagjává történő kinevezésről

 

1365/2018. (VII. 30.) Korm. határozat

a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól


Hatályos: 2018. 07. 31.

 

 

Módosított jogszabályok

 

2012. évi C. törvény

a Büntető Törvénykönyvről


Módosítja: 2018. évi XLIII. tv.
Hatályos: 2018. 08. 07.

 

2012. évi II. törvény

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről


Módosítja: 2018. évi XLIV. tv.
Hatályos: 2018. 07. 31., 2018. 10. 15., 2018. 10. 16.

 

1996. évi CXVI. törvény

az atomenergiáról


Módosítja: 2018. évi XLV. tv.
Hatályos: 2018. 08. 14.

 

2004. évi I. törvény

a sportról


Módosítja: 2018. évi XLVI. tv.
Hatályos: 2018. 07. 31.

 

2011. évi CLXXV. törvény

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról


Módosítja: 2018. évi XLVI. tv.
Hatályos: 2018. 07. 31.

 

2010. évi CLXXXII. törvény

a Bethlen Gábor Alapról


Módosítja: 2018. évi XLVII. tv.
Hatályos: 2018. 08. 04., 2018. 11. 01.

 

2011. évi CXXXII. törvény

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról


Módosítja: 2018. évi XLVIII. tv.
Hatályos: 2018. 08. 15.

 

2011. évi CCIV. törvény

a nemzeti felsőoktatásról


Módosítja: 2018. évi XLVIII. tv.
Hatályos: 2018. 08. 15.

 

2015. évi XLII. törvény

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról


Módosítja: 2018. évi XLVIII. tv.
Hatályos: 2018. 08. 15.

 

2012. évi CCV. törvény

a honvédek jogállásáról


Módosítja: 2018. évi XLVIII. tv.
Hatályos: 2018. 08. 15.

 

1996. évi LXXXI. törvény

a társasági adóról és az osztalékadóról


Módosítja: 2018. évi XLIX. tv.
Hatályos: 2018. 08. 04.

 

2004. évi II. törvény

a mozgóképről


Módosítja: 2018. évi XLIX. tv.
Hatályos: 2018. 08. 04.

 

2006. évi LIII. törvény

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről


Módosítja: 2018. évi XLIX. tv.
Hatályos: 2018. 08. 04.

 

2007. évi CXXIII. törvény

a kisajátításról


Módosítja: 2018. évi XLIX. tv.
Hatályos: 2018. 08. 04.

 

1997. évi LXXVIII. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről


Módosítja: 2018. évi XLIX. tv.
Hatályos: 2018. 08. 04.

 

2011. évi CXCIX. törvény

a közszolgálati tisztviselőkről


Módosítja: 2018. évi XLIX. tv.
Hatályos: 2018. 08. 04.

 

178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet

a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről


Módosítja: 142/2018. (VII. 30.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 08. 04.

 

42/2018. (III. 13.) Korm. rendelet

a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programmal, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról


Módosítja: 142/2018. (VII. 30.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 08. 04.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/123.

Megjelent: 2018.07.31.

 

 

Új jogszabályok

 

2018. évi L. törvény

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről


Hatályos: 2018. 11. 01., 2019. 01. 01.

 

2018. évi LI. törvény

a Magyarország és a Szlovák Köztársaság között az államhatárról szóló Szerződés kihirdetéséről


Hatályos: 2018. 08. 01. - kivétellel.

 

2018. évi LII. törvény

a szociális hozzájárulási adóról


Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2018. évi LIII. törvény

a magánélet védelméről


Hatályos: 2018. 08. 01.

 

2018. évi LIV. törvény

az üzleti titok védelméről


Hatályos: 2018. 08. 08.

 

2018. évi LV. törvény

a gyülekezési jogról

 

Hatályos: 2018. 10. 01.

 

27/2018. (VII. 31.) MNB rendelet

a "Hevesy György" ezüst emlékérme kibocsátásáról


Hatályos: 2018. 08. 01.

 

28/2018. (VII. 31.) MNB rendelet

a "Hevesy György" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról


Hatályos: 2018. 08. 01.

 

25/2018. (VII. 31.) EMMI rendelet

a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló

 

53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 08. 01., 2019. 01. 01.

 

KE határozatok bírói felmentésekről

 

 

Módosított jogszabályok

 

1995. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról


Módosítja: 2018. évi LII. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2010. évi LXXV. törvény

az egyszerűsített foglalkoztatásról


Módosítja: 2018. évi LII. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2011. évi CLV. törvény

a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról


Módosítja: 2018. évi LII. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2012. évi CXLVII. törvény

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról


Módosítja: 2018. évi LII. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1990. évi XCIII. törvény

az illetékekről


Módosítja: 2018. évi LII. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1991. évi XLIX. törvény

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról


Módosítja: 2018. évi LII. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1993. évi III. törvény

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról


Módosítja: 2018. évi LII. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1993. évi XCVI. törvény

az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról


Módosítja: 2018. évi LII. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1996. évi LVII. törvény

a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról


Módosítja: 2018. évi LII. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2000. évi C. törvény

a számvitelről


Módosítja: 2018. évi LII. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2004. évi CXXIII. törvény

a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról


Módosítja: 2018. évi LII. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2011. évi CLVI. törvény

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról


Módosítja: 2018. évi LII. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2017. évi CL. törvény

az adózás rendjéről


Módosítja: 2018. évi LII. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2013. évi V. törvény

a Polgári Törvénykönyvről


Módosítja: 2018. évi LIII. tv.
Hatályos: 2018. 08. 01.

 

1993. évi XCVI. törvény

az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról


Módosítja: 2018. évi LIV. tv.
Hatályos: 2018. 08. 08.

 

1994. évi XLII. törvény

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról


Módosítja: 2018. évi LIV. tv.
Hatályos: 2018. 08. 08.

 

1994. évi LIII. törvény

a bírósági végrehajtásról


Módosítja: 2018. évi LIV. tv.
Hatályos: 2018. 08. 08.

 

1995. évi XXXII. törvény

a szabadalmi ügyvivőkről


Módosítja: 2018. évi LIV. tv.
Hatályos: 2018. 08. 08.

 

1996. évi LVII. törvény

a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról


Módosítja: 2018. évi LIV. tv.
Hatályos: 2018. 08. 08.

 

1996. évi CXVI. törvény

az atomenergiáról


Módosítja: 2018. évi LIV. tv.
Hatályos: 2018. 08. 08.

 

1997. évi LXXXII. törvény

a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról


Módosítja: 2018. évi LIV. tv.
Hatályos: 2018. 08. 08.

 

1997. évi LXXXIII. törvény

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól


Módosítja: 2018. évi LIV. tv.
Hatályos: 2018. 08. 08.

 

2001. évi XX. törvény

a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról


Módosítja: 2018. évi LIV. tv.
Hatályos: 2018. 08. 08.

 

2001. évi CXX. törvény

a tőkepiacról


Módosítja: 2018. évi LIV. tv.
Hatályos: 2018. 08. 08.

 

2003. évi C. törvény

az elektronikus hírközlésről


Módosítja: 2018. évi LIV. tv.
Hatályos: 2018. 08. 08.

 

2007. évi LXXXVI. törvény

a villamos energiáról


Módosítja: 2018. évi LIV. tv.
Hatályos: 2018. 08. 08.

 

2007. évi CXVII. törvény

a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről


Módosítja: 2018. évi LIV. tv.
Hatályos: 2018. 08. 08.

 

2007. évi CXXXVIII. törvény

a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól


Módosítja: 2018. évi LIV. tv.
Hatályos: 2018. 08. 08.

 

2008. évi XL. törvény

a földgázellátásról


Módosítja: 2018. évi LIV. tv.
Hatályos: 2018. 08. 08.

 

2009. évi CXXII. törvény

a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről


Módosítja: 2018. évi LIV. tv.
Hatályos: 2018. 08. 08.

 

2013. évi V. törvény

a Polgári Törvénykönyvről


Módosítja: 2018. évi LIV. tv.
Hatályos: 2018. 08. 08.

 

2013. évi XXXVII. törvény

az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól


Módosítja: 2018. évi LIV. tv.
Hatályos: 2018. 08. 08.

 

2013. évi CCXXXVII. törvény

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról


Módosítja: 2018. évi LIV. tv.
Hatályos: 2018. 08. 08.

 

2014. évi XVI. törvény

a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról


Módosítja: 2018. évi LIV. tv.
Hatályos: 2018. 08. 08.

 

2014. évi LXXXVIII. törvény

a biztosítási tevékenységről


Módosítja: 2018. évi LIV. tv.
Hatályos: 2018. 08. 08.

 

2015. évi CXLIII. törvény

a közbeszerzésekről


Módosítja: 2018. évi LIV. tv.
Hatályos: 2018. 08. 08.

 

2016. évi XXX. törvény

a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről


Módosítja: 2018. évi LIV. tv.
Hatályos: 2018. 08. 08.

 

2017. évi LX. törvény

a választottbíráskodásról


Módosítja: 2018. évi LIV. tv.
Hatályos: 2018. 08. 08.

 

2012. évi C. törvény

a Büntető Törvénykönyvről


Módosítja: 2018. évi LV. tv.
Hatályos: 2018. 10. 01.

 

2012. évi II. törvény

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről


Módosítja: 2018. évi LV. tv.
Hatályos: 2018. 10. 01.

 

53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet

a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól


Módosítja: 25/2018. (VII. 31.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 08. 01., 2019. 01. 01.

 

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1958. évi 15. törvényerejű rendelet

a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Köztársaság között az államhatár rendjének szabályozása tárgyában 1956. évi október hó 13. napján Prágában aláírt szerződés kihirdetéséről


Hatályon kívül helyezi: 2018. évi LI. tv.
Hatályos: a Szerződés 27. cikk (1) bekezdésében meghatározott időponttól.

 

1998. évi LXVI. törvény

az egészségügyi hozzájárulásról


Hatályon kívül helyezi: 2018. évi LII. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1989. évi III. törvény

a gyülekezési jogról


Hatályon kívül helyezi: 2018. évi LV. tv.
Hatályos: 2018. 10. 01.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/124.

Megjelent: 2018. 08. 01.

 

 

Új jogszabályok

 

3/2018. (VIII. 1.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 08. 01. 8 órakor.

 

 

Módosított jogszabályok

 

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről


Módosítja: 3/2018. (VIII. 1.) NVTNM r.
Hatályos: 2018. 08. 01. 8 órakor.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/125.

Megjelent: 2018. 08. 07.

 

 

Új jogszabályok

 

21/2018. (VIII. 7.) AM rendelet

a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 32/2015. (VI. 19.) FM rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 08. 08.

 

26/2018. (VIII. 7.) EMMI rendelet

a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 08. 15.

 

27/2018. (VIII. 7.) EMMI rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletnek a bölcsődei ellátással összefüggő módosításáról


Hatályos: 2018. 08. 15.

 

1366/2018. (VIII. 7.) Korm. határozat

"Életmentő Emlékérem" adományozásáról

 

 

Módosított jogszabályok

 

32/2015. (VI. 19.) FM rendelet

a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok felhasználásáról


Módosítja: 21/2018. (VIII. 7.) AM r.
Hatályos: 2018. 08. 08.

 

51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet

a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről


Módosítja: 26/2018. (VIII. 7.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 08. 15.

 

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről


Módosítja: 27/2018. (VIII. 7.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 08. 15.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/126.

Megjelent: 2018. 08. 13.

 

 

Új jogszabályok

 

143/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet

a rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról


Hatályos: 2018. 08. 14., 2018. 08. 29.

144/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet

a fogyasztók részére vezetett fizetési számlákhoz kapcsolódó díjakról történő tájékoztatás egyes kérdéseiről


Hatályos: 2019. 07. 31.

 

145/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet

a kiemelt településkép-védelmi környezettel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról


Hatályos: 2018. 08. 14.

 

146/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, valamint az államtudományi képzés képesítéseinek a közigazgatásban történő bevezetésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról


Hatályos: 2018. 08. 15.

 

147/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet

az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről szóló 247/2011. (XI. 25.) Korm. rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 08. 14.

 

148/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet

az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 08. 16.

 

149/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet

az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 266/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 08. 14.

 

150/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet

az egyes kormányrendeleteknek a toronyházak építésének szabályozásával kapcsolatos módosításáról


Hatályos: 2018. 08. 14.

 

151/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet

az üldözött keresztények megsegítésével kapcsolatos feladatok ellátása érdekében szükséges egyes jogszabályok módosításairól


Hatályos: 2018. 08. 21.

 

7/2018. (VIII. 13.) MEKH rendelet

a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 08. 15.

 

4/2018. (VIII. 13.) KKM rendelet

a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 08. 14.

 

385/2018. (VIII. 13.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

 

1367/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

a 2018. évi fejlesztéspolitikai célokról

 

1368/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

a fiatalok pénzügyi tudatosságát növelő oktatási kompetenciák támogatásáról

 

1369/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

Magyarország és a nyugat-balkáni régió gazdasági kapcsolatainak élénkítéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

 

1370/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

az új állami informatikai rendszerek üzembe helyezése esetén alkalmazandó intézkedésről

 

1371/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2018. évi technikai segítségnyújtási pályázati kiírására benyújtásra kerülő, az elektromos töltőállomások és alternatív üzemanyagtöltő állomások adatainak összegyűjtésével kapcsolatos pályázatban történő magyar részvétel jóváhagyásáról

 

1372/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

a Steindl Imre Program harmadik ütemével kapcsolatos további döntések meghozataláról

 

1373/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében megvalósuló, a Magyar Honvédség Központi Logisztikai és Kiképzési Bázis megvalósításával összefüggő feladatokról

 

1374/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

az Audi Hungaria Általános Művelődési Központ működéséhez szükséges forrás biztosításáról

 

1375/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

a BorgWarner Oroszlány Korlátolt Felelősségű Társaság és a BorgWarner Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

 

1376/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

a Magyarországi Református Egyház Zsinatának a "Bentlakásos programok az SDG-ben" tárgyú beszerzése közbeszerzési eljárás lefolytatása alól történő felmentéséről

 

1377/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

a Magyar Művészeti Akadémia részére többletforrás biztosításáról

 

1378/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

az Államreform Bizottság felállításáról szóló 1602/2014. (XI. 4.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről


Hatályos: 2018. 08. 14.

 

1379/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

a "8 db nagykapacitású motorvonat beszerzése a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére" című projekt kiemelt projektként történő nevesítéséről, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló

 

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról


Hatályos: 2018. 08. 14.

 

1380/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról és a hazai építőipari vállalkozások hatékonyságnövelésére irányuló forrás biztosításáról szóló 1031/2018. (II. 8.) Korm. határozat módosításáról

 

1381/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházás megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról, valamint a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelés feltételeinek biztosítását és fejlesztését szolgáló intézkedésekről szóló 1296/2017. (VI. 2.) Korm. határozat módosításáról

 

1382/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

a Göd város külterületén található egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

 

1383/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

a Göd város területén található egyes földrészletek megszerzéséhez és fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról

 

1384/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

a Göd város infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó, az önkormányzat szervezésében megvalósuló beruházási feladatok 2018. évi finanszírozásáról

 

1385/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

a Göd város területén található egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról és a terület fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről

 

1386/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

egyes fejlesztések előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló kormányhatározatok módosításáról

 

1387/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról és a központi költségvetést érintő címrendi módosításról

 

1388/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

az IKOP-4.1.0-15-2016-00001 azonosító számú ("48. sz. főút Debrecen- Nyírábrány, országhatár szakasz fejlesztése" című) kiemelt projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló

 

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról


Hatályos: 2018. 08. 14.

 

1389/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

az IKOP-3.2.0-15-2016-00019 azonosító számú ["Szabadbattyán- Tapolca-Keszthely villamos üzem kiépítése a Balaton körül I. ütem (Szabadbattyán-Balatonfüred) előkészítése és kivitelezése és a II. ütem előkészítése" című] kiemelt projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló

 

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról


Hatályos: 2018. 08. 14.

 

1390/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

a KEHOP-1.3.0-15-2015-00006 azonosító számú ("Derecskei-főcsatorna korszerűsítése" című) projekt támogatásának növeléséről


Hatályos: 2018. 08. 14.

 

1391/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron, Dunakiliti és Doborgaz (Dobrohoš) között létesítendő, kerékpárosok és gyalogosok közlekedésére szolgáló híd, valamint a hídhoz kapcsolódó létesítmények felépítéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

1392/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

az Egyetemes Postaegyesület (Universal Postal Union) Kongresszusain való magyar részvételről

 

1393/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

az Egyetemes Postaegyesület (Universal Postal Union) 2. Rendkívüli Kongresszusán az Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya, az Egyetemes Postaegyezmény és az Általános Szabályzat módosítása szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

1394/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

Magyarország Kínai Nemzetközi Import Expo elnevezésű eseményen történő részvételéről

 

106/2018. (VIII. 13.) ME határozat

a Nemzetközi Beruházási Bank és a Magyarország Kormánya között kötendő, a Nemzetközi Beruházási Bank Európai Egységének magyarországi elhelyezéséről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

 

 

Módosított jogszabályok

 

100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet

a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről


Módosítja: 145/2018. (VIII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 08. 14.

 

19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet

a kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról


Módosítja: 145/2018. (VIII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 08. 14.

 

363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról


Módosítja: 146/2018. (VIII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 08. 15.

 

29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet

a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól


Módosítja: 146/2018. (VIII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 08. 15.

 

396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatott kormánytisztviselők és pénzügyőrök képesítési előírásairól


Módosítja: 146/2018. (VIII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 08. 15.

 

247/2011. (XI. 25.) Korm. rendelet

az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről


Módosítja: 147/2018. (VIII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 08. 14.

 

257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet

az önkormányzati ASP rendszerről


Módosítja: 148/2018. (VIII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 08. 16.

 

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

az elektronikus ügyintézés részletszabályairól


Módosítja: 148/2018. (VIII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 08. 16.

 

266/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet

az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról


Módosítja: 149/2018. (VIII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 08. 14.

 

252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet

a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról


Módosítja: 150/2018. (VIII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 08. 14.

 

190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

a főépítészi tevékenységről


Módosítja: 150/2018. (VIII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 08. 14.


312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról


Módosítja: 150/2018. (VIII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 08. 14.

 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről


Módosítja: 150/2018. (VIII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 08. 14.

 

120/2017. (VI. 1.) Korm. rendelet

az "Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak" elnevezésű ösztöndíjprogramról és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról


Módosítja: 151/2018. (VIII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 08. 21.

 

301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet

a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról


Módosítja: 151/2018. (VIII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 08. 21.

 

1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet

a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről


Módosítja: 7/2018. (VIII. 13.) MEKH r.
Hatályos: 2018. 08. 15.

 

3/2017. (II. 28.) KKM rendelet

a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól


Módosítja: 4/2018. (VIII. 13.) KKM r.
Hatályos: 2018. 08. 14.

 

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról


Módosítja: 1379/2018. (VIII. 13.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 08. 14.

 

1031/2018. (II. 8.) Korm. határozat

a hazai építőipari vállalkozások hatékonyságnövelésére irányuló forrás biztosításáról


Módosítja: 1380/2018. (VIII. 13.) Korm. h.

 

1296/2017. (VI. 2.) Korm. határozat

a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelés feltételeinek biztosítását és fejlesztését szolgáló intézkedésekről


Módosítja: 1381/2018. (VIII. 13.) Korm. h.

 

1795/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében tervezett iskolafejlesztések előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról


Módosítja: 1386/2018. (VIII. 13.) Korm. h.

 

1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet

a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről


Módosítja: 7/2018. (VIII. 13.) MEKH r.
Hatályos: 2018. 08. 15.

 

1791/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

a 2017-2020. évekre vonatkozó újpesti sportlétesítmény-fejlesztési program megvalósításához szükséges intézkedésekről


Módosítja: 1386/2018. (VIII. 13.) Korm. h.

 

2018/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a Hosszú Katinka Sportakadémia megvalósításához szükséges intézkedésekről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról


Módosítja: 1386/2018. (VIII. 13.) Korm. h.

 

1883/2017. (XI. 30.) Korm. határozat

a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia megvalósításához szükséges intézkedésekről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról


Módosítja: 1386/2018. (VIII. 13.) Korm. h.

 

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról


Módosítja: 1388/2018. (VIII. 13.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 08. 14.

 

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról


Módosítja: 1389/2018. (VIII. 13.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 08. 14.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról


Módosítja: 1390/2018. (VIII. 13.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 08. 14.

 

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

17/2017. (XII. 19.) KKM rendelet

a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról


Hatályon kívül helyezi: 4/2018. (VIII. 13.) KKM r.
Hatályos: 2018. 08. 14.

 

1602/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

az Államreform Bizottság felállításáról


Hatályon kívül helyezi: 1378/2018. (VIII. 13.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 08. 14.

 

1511/2016. (IX. 22.) Korm. határozat

az Egyetemes Postaegyesület (Universal Postal Union) Kongresszusain való magyar részvételről


Visszavonta: 1392/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/127.

Megjelent: 2018.08.17.

 

 

Új jogszabályok

 

22/2018. (VIII. 17.) AM rendelet

az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

 

Hatályos: 2018. 08. 18.

 

23/2018. (VIII. 17.) AM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet módosításáról

 

Hatályos: 2018. 08. 18.

 

8/2018. (VIII. 17.) ITM rendelet

az ömlesztőhegesztés végzésének feltételeiről

 

Hatályos: 2018. 09. 16.

 

KE határozatok, előléptetésekről, kinevezésekről és felmentésről

 

 

Módosított jogszabályok

 

21/2017. (IV. 26.) FM rendelet

az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról

 

Módosítja: 22/2018. (VIII. 17.) AM r.
Hatályos: 2018. 08. 18.

 

113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 

Módosítja: 22/2018. (VIII. 17.) AM r.
Hatályos: 2018. 08. 18.

 

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről

 

Módosítja: 22/2018. (VIII. 17.) AM r.
Hatályos: 2018. 08. 18.

 

34/2014. (IV. 4.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről

 

Módosítja: 22/2018. (VIII. 17.) AM r.
Hatályos: 2018. 08. 18.

 

24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről

 

Módosítja: 22/2018. (VIII. 17.) AM r.
Hatályos: 2018. 08. 18.

 

7/2018. (III. 28.) FM rendelet

az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2018. évi finanszírozásának szabályairól

 

Módosítja: 22/2018. (VIII. 17.) AM r.
Hatályos: 2018. 08. 18.

 

24/2010. (III. 19.) FVM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról

 

Módosítja: 23/2018. (VIII. 17.) AM r.
Hatályos: 2018. 08. 18.

 

35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet

egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról

 

Módosítja: 8/2018. (VIII. 17.) ITM r.
Hatályos: 2018. 09. 16.

 

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

3/1998. (I. 12.) IKIM rendelet

egyes hegesztett szerkezetek gyártását végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságának igazolásáról

 

Hatályon kívül helyezi: 8/2018. (VIII. 17.) ITM r.
Hatályos: 2018. 09. 16.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

 

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

 

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.