Üdvözöljük a

Heti jogász 2018. 35. hét | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Heti jogász 2018. 35. hét

Szerző: Laczkóné Dr. Csécsi Ildikó | 2018. szeptember 4.

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 35. héten a Magyar Közlöny 130-132. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/130.
Megjelent: 2018. 08. 29.

 

 

Új jogszabályok

 

28/2018. (VIII. 29.) EMMI rendelet

az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról


Hatályos: 2018. 09. 01., 2020. 01. 01.

 

29/2018. (VIII. 29.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről


Hatályos: 2018. 08. 30

 

11/2018. (VIII. 29.) ITM rendelet

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 08. 30

 

12/2018. (VIII. 29.) ITM rendelet

az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról és felügyeleti díjáról szóló 80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 09. 29.

 

7/2018. (VIII. 29.) PM rendelet

a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 08. 30., 2023. 08. 01.

 

 

Módosított jogszabályok

 

18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet

az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről


Módosítja: 28/2018. (VIII. 29.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 09. 01.

 

30/2008. (VII. 25.) EüM rendelet

az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges oklevelek elismeréséről, továbbá az oklevelek külföldi elismertetéséhez szükséges hatósági bizonyítványok kiadásának egyes eljárási szabályairól


Módosítja: 28/2018. (VIII. 29.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 09. 01.

 

16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól


Módosítja: 28/2018. (VIII. 29.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 09. 01.

 

22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről


Módosítja: 28/2018. (VIII. 29.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 09. 01., 2020. 01. 01.

 

23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről


Módosítja: 28/2018. (VIII. 29.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 09. 01., 2020. 01. 01.

 

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről


Módosítja: 11/2018. (VIII. 29.) ITM r.
Hatályos: 2018. 08. 30.

 

80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet

az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról és felügyeleti díjáról


Módosítja: 12/2018. (VIII. 29.) ITM r.
Hatályos: 2018. 09. 29.

 

25/2000. (IX. 30.) EüM—SzCsM együttes rendelet

a munkahelyek kémiai biztonságáról


Módosítja: 7/2018. (VIII. 29.) PM r.
Hatályos: 2018. 08. 30., 2023. 08. 01.

 

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

3/2002. (II. 15.) OM rendelet

a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről


Hatályon kívül helyezi: 29/2018. (VIII. 29.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 08. 30.

 

4/2004. (III. 31.) GyISM rendelet

a gyermek-, ifjúsági és sportminiszter felügyelete alatt álló költségvetési szervek közalkalmazottainak vagyonnyilatkozat tételéről


Hatályon kívül helyezi: 29/2018. (VIII. 29.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 08. 30.

 

10/2005. (IV. 8.) OM rendelet

a szakmai követelmények kiadásáról szóló 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet módosításáról


Hatályon kívül helyezi: 29/2018. (VIII. 29.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 08. 30.

 

21/2005. (VII. 25.) OM rendelet

egyes közoktatási tárgyú jogszabályok módosításáról


Hatályon kívül helyezi: 29/2018. (VIII. 29.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 08. 30.

 

20/2006. (V. 5.) OM rendelet

egyes közoktatási tárgyú jogszabályok módosításáról


Hatályon kívül helyezi: 29/2018. (VIII. 29.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 08. 30.

 

55/2009. (XII. 30.) EüM rendelet

az egészségügyi közszolgáltató költségvetési szerv vezető testületének és felügyelő testületének működéséről, valamint a szerv vezetője teljesítményének értékeléséről


Hatályon kívül helyezi: 29/2018. (VIII. 29.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 08. 30.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/131.

Megjelent: 2018.08.30.

 

 

Új jogszabályok

 

152/2018. (VIII. 30.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 08. 31.

 

23/2018. (VIII. 30.) BM rendelet

a rendészetért felelős miniszter irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői intézménynél foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak munkaköri alkalmassági vizsgálatára és az alkalmasság véleményezésére vonatkozó szabályokról, valamint az eljárás rendjéről


Hatályos: 2018. 09. 07.

 

30/2018. (VIII. 30.) EMMI rendelet

a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 08. 31.

 

23/2018. (VIII. 30.) IM rendelet

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása és a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről


Hatályos: 2018. 08. 31.

 

1396/2018. (VIII. 30.) Korm. határozat

az M1 autópálya további helyreállításához és biztonságos üzemeltetéséhez szükséges feltételek biztosításáról

 

1397/2018. (VIII. 30.) Korm. határozat

az "Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak" elnevezésű program 2018/2019-es tanév őszi félévének költségvetési támogatásáról

 

1398/2018. (VIII. 30.) Korm. határozat

A magyarországi szerb nemzetiség oktatási céljainak megvalósításával kapcsolatos egyes intézkedésekről

 

1399/2018. (VIII. 30.) Korm. határozat

a Budapest Főváros X. kerület Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet keretében járóbeteg-szakellátást nyújtó Kőbányai Egészségház megújítását célzó infrastrukturális beruházások megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról

 

1400/2018. (VIII. 30.) Korm. határozat

a Robert Bosch Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest területén megvalósuló beruházásának II. ütemével összefüggő kormányzati intézkedésekről

 

1401/2018. (VIII. 30.) Korm. határozat

a Nyíregyháza megyei jogú város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

 

1402/2018. (VIII. 30.) Korm. határozat

az Iváncsa község külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

 

107/2018. (VIII. 30.) ME határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya között az illegális kábítószer-kereskedelem, a szervezett bűnözés és a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemben való együttműködésről szóló megállapodás megújításáról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

 

 

Módosított jogszabályok

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról


Módosítja: 152/2018. (VIII. 30.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 08. 31.

 

51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet

a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről


Módosítja: 30/2018. (VIII. 30.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 08. 31.

 

1864/2016. (XII. 28.) Korm. határozat

a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye és a magyarországi szerb nemzetiség fejlesztési céljainak megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről


Módosítja: 1398/2018. (VIII. 30.) Korm. h.

 

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

7/2014. (XI. 6.) IM rendelet

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a megismételt szavazás, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek időközi választása, a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a megismételt szavazás és a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről


Hatályon kívül helyezi: 23/2018. (VIII. 30.) IM r.
Hatályos: 2018. 08. 31.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/132.

Megjelent: 2018.08.31.

 

 

Új jogszabályok

 

153/2018. (VIII. 31.) Korm. rendelet

az egyházi és a nemzetiségi támogatásokra vonatkozó egyes kormányrendeleteknek, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendeletnek a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosításáról szóló 2018. évi XLVII. törvénnyel összefüggő módosításáról


Hatályos: 2018. 08. 31. 23 órától, 2018. 11. 01., 2019. 01. 01.

 

1/2018. (VIII. 31.) TNM rendelet

a nemzetiségi és egyházi célú, valamint az üldözött keresztények megsegítését célzó fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról


Hatályos: 2018. 08. 31. 23 órától, 2018. 09. 01.

 

2/2018. (VIII. 31.) TNM rendelet

a nemzetiségi célú támogatásokkal kapcsolatos egyes rendeletek módosításáról


Hatályos: 2018. 09. 01.

 

24/2018. (VIII. 31.) AM rendelet

az agrárminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes agrártárgyú rendeletek módosításáról


Hatályos: 2018. 09. 01., 2018. 10. 01.

 

13/2018. (VIII. 31.) HM rendelet

a honvédelemért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 19/2012. (VIII. 28.) HM rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 09. 01.

 

24/2018. (VIII. 31.) IM rendelet

az egyes cégjogi és igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról


Hatályos: 2018. 09. 05.

 

13/2018. (VIII. 31.) ITM rendelet

az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 10. 01.

 

1403/2018. (VIII. 31.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

 

1404/2018. (VIII. 31.) Korm. határozat

a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 4. Hit- és erkölcstanoktatás és tankönyvtámogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

 

1405/2018. (VIII. 31.) Korm. határozat

a Batthyány Lajos Alapítvány támogatásáról

 

1406/2018. (VIII. 31.) Korm. határozat

a hazai forrásból megvalósuló közbeszerzésekkel kapcsolatos egyes kormányhatározatok módosításáról

 

108/2018. (VIII. 31.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a Bolgár Köztársaság budapesti diplomáciai képviseletének ingatlanszükségleteit illető kérdések rendezéséről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

 

Módosított jogszabályok

 

65/2000. (V. 9.) Korm. rendelet

a Karitatív Tanács megalakításáról és működésének részletes szabályairól


Módosítja: 153/2018. (VIII. 31.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 08. 31. 23 órától.

 

367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet

a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról


Módosítja: 153/2018. (VIII. 31.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 08. 31. 23 órától.

 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról


Módosítja: 153/2018. (VIII. 31.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 08. 31. 23 órától, 2019. 01. 01.

 

346/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet

a Nemzetstratégiai Kutatóintézet létrehozásáról


Módosítja: 153/2018. (VIII. 31.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 08. 31. 23 órától.

 

144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet

a Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról


Módosítja: 153/2018. (VIII. 31.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 08. 31. 23 órától.

 

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről


Módosítja: 153/2018. (VIII. 31.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 11. 01.

 

44/2013. (VI. 26.) EMMI rendelet

a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról


Módosítja: 2/2018. (VIII. 31.) TNM r.
Hatályos: 2018. 09. 01.

 

11/2018. (III. 14.) EMMI rendelet

a nemzetiségi célú támogatások igénybevételének, felhasználásának és elszámolásának részletszabályairól


Módosítja: 2/2018. (VIII. 31.) TNM r.
Hatályos: 2018. 09. 01.

 

40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet

a növényfajták állami elismeréséről


Módosítja: 24/2018. (VIII. 31.) AM r.
Hatályos: 2018. 09. 01.

 

48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet

a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról


Módosítja: 24/2018. (VIII. 31.) AM r.
Hatályos: 2018. 09. 01.

 

45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet

a dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról


Módosítja: 24/2018. (VIII. 31.) AM r.
Hatályos: 2018. 09. 01., 2018. 10. 01.

 

127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet

a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről


Módosítja: 24/2018. (VIII. 31.) AM r.
Hatályos: 2018. 09. 01.

19/2012. (VIII. 28.) HM rendelet

a honvédelemért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról


Módosítja: 13/2018. (VIII. 31.) HM r.
Hatályos: 2018. 09. 01.

 

14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet

a bírósági ügyvitel szabályairól


Módosítja: 24/2018. (VIII. 31.) IM r.
Hatályos: 2018. 09. 05.

 

21/2006. (V. 18.) IM rendelet

a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről


Módosítja: 24/2018. (VIII. 31.) IM r.
Hatályos: 2018. 09. 05.

 

1/2006. (VI. 26.) IRM rendelet

a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről


Módosítja: 24/2018. (VIII. 31.) IM r.
Hatályos: 2018. 09. 05.

53/2012. (XII. 22.) KIM rendelet

a bűnügyi nyilvántartó szerv által teljesített adatszolgáltatás, valamint a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás rendjéről és a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról


Módosítja: 24/2018. (VIII. 31.) IM r.
Hatályos: 2018. 09. 05.

 

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet

az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról


Módosítja: 13/2018. (VIII. 31.) ITM r.
Hatályos: 2018. 10. 01.

 

1905/2015. (XII. 8.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról


Módosítja: 1403/2018. (VIII. 31.) Korm. h.

 

1621/2016. (XI. 11.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2015. évi költségvetési maradványok felhasználásáról és egyes fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes Korm. határozatok módosításáról


Módosítja: 1403/2018. (VIII. 31.) Korm. h.

 

1726/2016. (XII. 10.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról


Módosítja: 1403/2018. (VIII. 31.) Korm. h.

 

1232/2017. (IV. 27.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról


Módosítja: 1403/2018. (VIII. 31.) Korm. h.

 

1313/2017. (VI. 8.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról


Módosítja: 1403/2018. (VIII. 31.) Korm. h.

1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról


Módosítja: 1403/2018. (VIII. 31.) Korm. h.

 

1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról


Módosítja: 1403/2018. (VIII. 31.) Korm. h.

 

1727/2017. (X. 10.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról


Módosítja: 1403/2018. (VIII. 31.) Korm. h.

 

1766/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő, valamint a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról


Módosítja: 1403/2018. (VIII. 31.) Korm. h.

 

1773/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról


Módosítja: 1403/2018. (VIII. 31.) Korm. h.

 

1184/2018. (III. 29.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet címrendjének kiegészítéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról


Módosítja: 1403/2018. (VIII. 31.) Korm. h.

 

1387/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról és a központi költségvetést érintő címrendi módosításról


Módosítja: 1403/2018. (VIII. 31.) Korm. h.

 

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

50/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet

a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól


Hatályon kívül helyezi: 2/2018. (VIII. 31.) TNM r.
Hatályos: 2018. 09. 01.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

 

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

 

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.