Üdvözöljük a

Heti jogász 2018. 36. hét | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Heti jogász 2018. 36. hét

Szerző: Laczkóné Dr. Csécsi Ildikó | 2018. szeptember 11.

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 36. héten a Magyar Közlöny 133-135. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/133.
Megjelent: 2018. 09. 03.

 

 

Új jogszabályok

 

154/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet

a Budai Palotanegyed területébe tartozó ingatlanok meghatározásáról

 

Hatályos: 2018. 09. 04.

 

155/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról


Hatályos: 2018. 09. 04., 2019. 01. 01.

 

156/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet

a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 09. 04.

 

157/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet

a minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet, és az alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 09. 04.

 

158/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet

a közszolgálati tisztviselők és az állami tisztviselők jogviszonyának megszűnésével és megszüntetésével összefüggő egyes eljárási részletkérdésekről szóló 98/2018. (VI. 1.) Korm. rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 09. 04.

 

159/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 09. 06.

 

25/2018. (IX. 3.) IM rendelet

az adatkezelési engedélyezési eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról


Hatályos: 2018. 09. 04.

 

KE határozatok államtitkári kinevezésről és államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról

 

1407/2018. (IX. 3.) Korm. határozat

a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat módosításáról


Hatályos: 2018. 09. 04.

 

1408/2018. (IX. 3.) Korm. határozat

a "Beruházás ösztönzési célelőirányzat" megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat előirányzat-módosítás nélküli túllépésének engedélyezéséről

 

1409/2018. (IX. 3.) Korm. határozat

a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetek közötti előirányzatátcsoportosításról

 

1410/2018. (IX. 3.) Korm. határozat

a Güntner-Tata Hűtőtechnikai Kft. magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

 

1411/2018. (IX. 3.) Korm. határozat

a REHAU-Automotive Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

 

1412/2018. (IX. 3.) Korm. határozat

a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Államközi Szervezet (OTIF) 2018. szeptember 25-26. között Bernben sorra kerülő 13. Közgyűlésén történő módosítása szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

1413/2018. (IX. 3.) Korm. határozat

a Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között a polgári ügyekben nyújtandó kölcsönös jogsegélyről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

 

Módosított jogszabályok

 

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról


Módosítja: 155/2018. (IX. 3.) Korm. r.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

a kormányablakokról


Módosítja: 155/2018. (IX. 3.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 09. 04., 2019. 01. 01.

 

66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról


Módosítja: 155/2018. (IX. 3.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 09. 04.

 

386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

az egészségbiztosítási szervekről


Módosítja: 155/2018. (IX. 3.) Korm. r.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

421/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

a jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól


Módosítja: 155/2018. (IX. 3.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 09. 04.

 

38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet

a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról


Módosítja: 156/2018. (IX. 3.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 09. 04.

 

492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

a minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről


Módosítja: 157/2018. (IX. 3.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 09. 04.

 

225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet

az alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről


Módosítja: 157/2018. (IX. 3.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 09. 04.

 

98/2018. (VI. 1.) Korm. rendelet

a közszolgálati tisztviselők és az állami tisztviselők jogviszonyának megszűnésével és megszüntetésével összefüggő egyes eljárási részletkérdésekről


Módosítja: 158/2018. (IX. 3.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 09. 04.

 

41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról


Módosítja: 159/2018. (IX. 3.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 09. 06.

 

1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat

a Kormány ügyrendjéről


Módosítja: 1407/2018. (IX. 3.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 09. 04.

 

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

20/2015. (VIII. 31.) IM rendelet

a kötelező szervezeti szabályozás jóváhagyásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról


Hatályon kívül helyezi: 25/2018. (IX. 3.) IM r.
Hatályos: 2018. 09. 04.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/134.

Megjelent: 2018. 09. 04.

 

 

Új jogszabályok

 

14/2018. (IX. 4.) ITM rendelet

egyes iparszabályozási tárgyú rendeletek módosításáról


Hatályos: 2018. 09. 19., 2018. 10. 28., 2018. 11. 04., 2018. 11. 26., 2019. 11. 18.

 

13/2018. (IX. 4.) AB határozat

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvénynek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról szóló törvény 1. §-a és 4. §-a alaptörvény-ellenességének megállapításáról

 

KE határozatok bírói kinevezésről, rektori megbízásról és főiskolai tanárok kinevezéséről

 

 

Módosított jogszabályok

 

6/2001. (III. 19.) GM rendelet

a mérőeszközökről és azok mérésügyi ellenőrzéséről


Módosítja: 14/2018. (IX. 4.) ITM r.
Hatályos: 2018. 09. 19.

 

32/2007. (III. 19.) GKM rendelet

a haditechnikai termékek jelöléséről, valamint a haditechnikai termékek és szolgáltatások nyilvántartásáról


Módosítja: 14/2018. (IX. 4.) ITM r.
Hatályos: 2018. 09. 19.

 

51/2007. (V. 17.) GKM rendelet

a gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezései beszerelésének, karbantartásának, javításának, a belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakításának műszaki-biztonsági követelményeiről


Módosítja: 14/2018. (IX. 4.) ITM r.
Hatályos: 2018. 09. 19.

 

5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet

az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól


Módosítja: 14/2018. (IX. 4.) ITM r.
Hatályos: 2018. 09. 19.

 

29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet

a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról


Módosítja: 14/2018. (IX. 4.) ITM r.
Hatályos: 2018. 09. 19.

 

38/2011. (X. 5.) NGM rendelet

a gyermekjátékok biztonságáról


Módosítja: 14/2018. (IX. 4.) ITM r.
Hatályos: 2018. 09. 19., 2018. 10. 28., 2018. 11. 04., 2018. 11. 26., 2019. 11. 18.

 

11/2013. (III. 21.) NGM rendelet

a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról


Módosítja: 14/2018. (IX. 4.) ITM r.
Hatályos: 2018. 09. 19.

 

19/2016. (VI. 17.) NGM rendelet

a nem automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról


Módosítja: 14/2018. (IX. 4.) ITM r.
Hatályos: 2018. 09. 19.

 

35/2016. (IX. 27.) NGM rendelet

a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések és védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról


Módosítja: 14/2018. (IX. 4.) ITM r.
Hatályos: 2018. 09. 19.

 

61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet

a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról


Módosítja: 14/2018. (IX. 4.) ITM r.
Hatályos: 2018. 09. 19.

 

1995. évi LVII. törvény

a vízgazdálkodásról


Módosítja: 13/2018. (IX. 4.) AB h.
Hatályos: 2018. 09. 05.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/135.

Megjelent: 2018. 09. 07.

 

 

Új jogszabályok

 

160/2018. (IX. 7.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 09. 08.

 

161/2018. (IX. 7.) Korm. rendelet

a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 09. 15

 

26/2018. (IX. 7.) IM rendelet

egyes választásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról


Hatályos: 2018. 09. 08.

 

15/2018. (IX. 7.) ITM rendelet

az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértői tevékenységgel kapcsolatos eljárások díjairól szóló 59/2011. (XI. 25.) NFM rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 10. 08.

 

1414/2018. (IX. 7.) Korm. határozat

a FIA Rallye Európa-bajnokság magyarországi futamának 2019-2023 között történő megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

 

1415/2018. (IX. 7.) Korm. határozat

a 2023. évi IAAF Atlétikai Világbajnokság megrendezése érdekében pályázat benyújtásához szükséges kormányzati intézkedésekről

 

1416/2018. (IX. 7.) Korm. határozat

a Kisfaludy Szállásfejlesztési Konstrukció megvalósításához, illetve az egyes kiemelt turisztikai fejlesztések finanszírozásához szükséges kormányzati intézkedésekről

 

1417/2018. (IX. 7.) Korm. határozat

a nyíregyházi multifunkcionális autó-motor sport aréna megvalósításához szükséges intézkedésekről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

 

1418/2018. (IX. 7.) Korm. határozat

a vajdasági gazdaságfejlesztési program 2018. évi megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról

 

1419/2018. (IX. 7.) Korm. határozat

egyes turisztikai tárgyú kormányhatározatok módosításáról

 

1420/2018. (IX. 7.) Korm. határozat

az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság létrehozásáról szóló 1472/2012. (X. 29.) Korm. határozat módosításáról


Hatályos: 2018. 09. 08.

 

1421/2018. (IX. 7.) Korm. határozat

a közszolgálati ellenőrzések 2018. évi vizsgálati tárgyköreiről és a vizsgálat alá vont szervekről

 

1422/2018. (IX. 7.) Korm. határozat

a Sorsok Háza Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Európai Oktatási Központ megnyitásához szükséges intézkedésekről

 

1423/2018. (IX. 7.) Korm. határozat

a Határtalanul! program támogatásának biztosításáról

 

1424/2018. (IX. 7.) Korm. határozat

a Magyarország 2012-2020. évre szóló külgazdasági stratégiájának végrehajtásáról szóló 1109/2012. (IV. 12.) Korm. határozat visszavonásáról

 

1425/2018. (IX. 7.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és az Ugandai Köztársaság Kormánya közötti oktatási együttműködési egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

110/2018. (IX. 7.) ME határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között, a kölcsönös vízummentességről szóló, Pekingben, 1992. április 28-án létrejött megállapodás módosításának létrehozására adott felhatalmazásról

 

111/2018. (IX. 7.) ME határozat

az Országos Statisztikai Tanács tagjainak megbízásáról

 

 

Módosított jogszabályok

 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről


Módosítja: 160/2018. (IX. 7.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 09. 08.

 

23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet

a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról


Módosítja: 161/2018. (IX. 7.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 09. 15.

 

17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet

a központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről


Módosítja: 26/2018. (IX. 7.) IM r.
Hatályos: 2018. 09. 08.

 

4/2014. (VII. 24.) IM rendelet

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról


Módosítja: 26/2018. (IX. 7.) IM r.
Hatályos: 2018. 09. 08.

 

2/2015. (II. 20.) IM rendelet

a helyi népszavazási eljárás során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a használandó nyomtatványokról


Módosítja: 26/2018. (IX. 7.) IM r.
Hatályos: 2018. 09. 08.

 

9/2016. (VI. 28.) IM rendelet

az országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a népszavazási eredmény országosan összesített adatainak köréről


Módosítja: 26/2018. (IX. 7.) IM r.
Hatályos: 2018. 09. 08.

 

10/2016. (VI. 28.) IM rendelet

a népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatokról


Módosítja: 26/2018. (IX. 7.) IM r.
Hatályos: 2018. 09. 08.

 

1/2018. (I. 3.) IM rendelet

az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról


Módosítja: 26/2018. (IX. 7.) IM r.
Hatályos: 2018. 09. 08.

 

59/2011. (XI. 25.) NFM rendelet

az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértői tevékenységgel kapcsolatos eljárások díjairól


Módosítja: 15/2018. (IX. 7.) ITM r.
Hatályos: 2018. 10. 08.

 

1472/2012. (X. 29.) Korm. határozat

az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság létrehozásáról


Módosítja: 1420/2018. (IX. 7.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 09. 08.

 

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1109/2012. (IV. 12.) Korm. határozat

Magyarország 2012-2020. évre szóló külgazdasági stratégiájának végrehajtásáról


Visszavonta: 1424/2018. (IX. 7.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

 

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

 

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.