Üdvözöljük a

Heti jogász 2018. 37. hét | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Heti jogász 2018. 37. hét

Szerző: Laczkóné Dr. Csécsi Ildikó | 2018. szeptember 19.

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 37. héten a Magyar Közlöny 136-139. számai jelentek meg.

 **************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/136.
Megjelent: 2018. 09. 10.

 

 

Új jogszabályok

 

162/2018. (IX. 10.) Korm. rendelete

egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Népegészségügyi Központ létrehozásával kapcsolatos módosításáról


Hatályos: 2018. 10. 01.

 

163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet

a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak meghatározásáról, valamint a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 09. 11. - kivétellel.

 

KE határozat egyetemi tanári kinevezésekről

 

1426/2018. (IX. 10.) Korm. határozat

a hazai vízgazdálkodás öntözési célt szolgáló fejlesztési javaslatairól

 

1426/2018. (IX. 10.) Korm. határozat

a hazai vízgazdálkodás öntözési célt szolgáló fejlesztési javaslatairól

 

1427/2018. (IX. 10.) Korm. határozat

az Országos Széchényi Könyvtár archívumainak elhelyezését szolgáló archivális és szolgáltató raktárak megvalósítását célzó beruházás előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1911/2017. (XII. 7.) Korm. határozat módosításáról

 

 

Módosított jogszabályok

 

86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet

a biztonsági okmányok védelmének rendjéről


Módosítja: 162/2018. (IX. 10.) Korm. r.e
Hatályos: 2018. 10. 01.

 

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól


Módosítja: 162/2018. (IX. 10.) Korm. r.e
Hatályos: 2018. 10. 01.

 

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről


Módosítja: 162/2018. (IX. 10.) Korm. r.e
Hatályos: 2018. 10. 01.

 

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról


Módosítja: 162/2018. (IX. 10.) Korm. r.e
Hatályos: 2018. 10. 01.

 

165/2003. (X. 18.) Korm. rendelet

a nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet esetén végzett lakossági tájékoztatás rendjéről


Módosítja: 162/2018. (IX. 10.) Korm. r.e
Hatályos: 2018. 10. 01.

 

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet

egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról


Módosítja: 162/2018. (IX. 10.) Korm. r.e
Hatályos: 2018. 10. 01.

 

282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet

a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről


Módosítja: 162/2018. (IX. 10.) Korm. r.e
Hatályos: 2018. 10. 01.

 

78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet

a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről


Módosítja: 162/2018. (IX. 10.) Korm. r.e
Hatályos: 2018. 10. 01.

 

337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet

az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról


Módosítja: 162/2018. (IX. 10.) Korm. r.e
Hatályos: 2018. 10. 01.

 

356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról


Módosítja: 162/2018. (IX. 10.) Korm. r.e
Hatályos: 2018. 10. 01.

 

235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól


Módosítja: 162/2018. (IX. 10.) Korm. r.e
Hatályos: 2018. 10. 01.

 

79/2010. (III. 25.) Korm. rendelet

az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásában kiszabott egészségügyi bírság megfizetésének részletes szabályairól


Módosítja: 162/2018. (IX. 10.) Korm. r.e
Hatályos: 2018. 10. 01.

 

346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet

a kormányzati célú hálózatokról


Módosítja: 162/2018. (IX. 10.) Korm. r.e
Hatályos: 2018. 10. 01.

 

112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet

az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról


Módosítja: 162/2018. (IX. 10.) Korm. r.e
Hatályos: 2018. 10. 01.

 

66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról


Módosítja: 162/2018. (IX. 10.) Korm. r.e
Hatályos: 2018. 10. 01.

 

39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet

a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól


Módosítja: 162/2018. (IX. 10.) Korm. r.e
Hatályos: 2018. 10. 01.

 

213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet

a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról


Módosítja: 162/2018. (IX. 10.) Korm. r.e
Hatályos: 2018. 10. 01.

 

246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet

a kozmetikai termékekről


Módosítja: 162/2018. (IX. 10.) Korm. r.e
Hatályos: 2018. 10. 01.

 

253/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai végrehajtásának egyes kérdéseiről


Módosítja: 162/2018. (IX. 10.) Korm. r.e
Hatályos: 2018. 10. 01.

 

256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól


Módosítja: 162/2018. (IX. 10.) Korm. r.e
Hatályos: 2018. 10. 01.

 

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól


Módosítja: 162/2018. (IX. 10.) Korm. r.e
Hatályos: 2018. 10. 01.

 

250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet

a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról


Módosítja: 162/2018. (IX. 10.) Korm. r.e
Hatályos: 2018. 10. 01.

 

487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről


Módosítja: 162/2018. (IX. 10.) Korm. r.e
Hatályos: 2018. 10. 01.

 

489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

a lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről


Módosítja: 162/2018. (IX. 10.) Korm. r.e
Hatályos: 2018. 10. 01.

 

490/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

a hiányzó, a talált, valamint a lefoglalt nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos bejelentésekről és intézkedésekről, továbbá a nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos egyéb bejelentést követő intézkedésekről


Módosítja: 162/2018. (IX. 10.) Korm. r.e
Hatályos: 2018. 10. 01.

 

385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről


Módosítja: 162/2018. (IX. 10.) Korm. r.e
Hatályos: 2018. 10. 01.

 

388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól


Módosítja: 162/2018. (IX. 10.) Korm. r.e
Hatályos: 2018. 10. 01.

 

450/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozatalának és gyártásának engedélyezéséről


Módosítja: 162/2018. (IX. 10.) Korm. r.e
Hatályos: 2018. 10. 01.

 

505/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a helyes laboratóriumi gyakorlat ellenőrzéséről


Módosítja: 162/2018. (IX. 10.) Korm. r.e
Hatályos: 2018. 10. 01.

 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről


Módosítja: 162/2018. (IX. 10.) Korm. r.e
Hatályos: 2018. 10. 01.

 

532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól


Módosítja: 162/2018. (IX. 10.) Korm. r.e
Hatályos: 2018. 10. 01.

 

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről


Módosítja: 162/2018. (IX. 10.) Korm. r.e
Hatályos: 2018. 10. 01.

 

127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet

a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról


Módosítja: 163/2018. (IX. 10.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 09. 11.

 

1911/2017. (XII. 7.) Korm. határozat

az Országos Széchényi Könyvtár archívumainak elhelyezését szolgáló archivális és szolgáltató raktárak megvalósítását célzó beruházás előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról


Módosítja: 1427/2018. (IX. 10.) Korm. h.

 

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

19/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak meghatározásáról


Hatályon kívül helyezi: 163/2018. (IX. 10.) Korm. r.
Hatályos: határozatlan.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/137.

Megjelent: 2018. 09. 11.

 

 

Új jogszabályok

 

164/2018. (IX. 11.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet és a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 10. 01.

 

165/2018. (IX. 11.) Korm. rendelet

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet, valamint a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 09. 21.

 

16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet

a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról


Hatályos: 2018. 09. 26.

 

411/2018. (IX. 11.) KE határozat

államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról

 

412/2018. (IX. 11.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

 

413/2018. (IX. 11.) KE határozat

az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesének kinevezéséről

 

1428/2018. (IX. 11.) Korm. határozat

a GINOP-8.2.5-17 azonosító jelű Üzleti infokommunikációs, digitalizációs tőkealap pénzügyi eszköz termékleírása módosításáról

 

1429/2018. (IX. 11.) Korm. határozat

a Rába Futómű Gyártó és Kereskedelmi Kft.-vel összefüggésben a GINOP-6.1.5-17 azonosító számú ("Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról

 

1430/2018. (IX. 11.) Korm. határozat

a ZÁHONY-PORT Záhonyi Logisztikai és Rakománykezelési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben a GINOP-2.1.2-8.1.4-16 azonosító számú ("Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról

 

1431/2018. (IX. 11.) Korm. határozat

a KEHOP-1.4.0-15-2015-00009 azonosító számú ("Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság működési területén" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról


Hatályos: 2018. 09. 12.

 

1432/2018. (IX. 11.) Korm. határozat

a "Beregi komplex árapasztási és ártér-revitalizációs fejlesztés" című, KEOP-2.1.1/2F/09-2010-0007 azonosító számú projekt vonatkozásában megállapított pénzügyi korrekció teljesítéséhez szükséges költségvetési forrás biztosításáról

 

1433/2018. (IX. 11.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott, TOP-6.1.5-16-TB1-2017-00002 azonosító számú, hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához történő hozzájárulásról

 

1434/2018. (IX. 11.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.1.1-16 "Ipari parkok, iparterületek fejlesztése" című konstrukció keretében benyújtott projektek belső költségátcsoportosításáról

 

1435/2018. (IX. 11.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a győri Digitális Fejlesztési Központ szakmai megvalósításához szükséges 2018. évi forrás biztosítása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról

 

1436/2018. (IX. 11.) Korm. határozat

a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat módosításáról


Hatályos: 2018. 09. 12.

 

1437/2018. (IX. 11.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról


Hatályos: 2018. 09. 12.

 

1438/2018. (IX. 11.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat és az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2. prioritása keretében finanszírozott egyes intézményi férőhely kiváltási projektek támogatási összegének növeléséről szóló 1319/2018. (VII. 18.) Korm. határozat módosításáról


Hatályos: 2018. 09. 12.

 

1439/2018. (IX. 11.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között az országonkénti jelentések cseréjéről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

1440/2018. (IX. 11.) Korm. határozat

a Magyarország és az Argentin Köztársaság között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

112/2018. (IX. 11.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

 

 

Módosított jogszabályok

 

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról


Módosítja: 164/2018. (IX. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 10. 01.

 

385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről


Módosítja: 164/2018. (IX. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 10. 01.

 

37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről


Módosítja: 165/2018. (IX. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 09. 21.

 

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról


Módosítja: 165/2018. (IX. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 09. 21.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról


Módosítja: 1431/2018. (IX. 11.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 09. 12.

 

1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat

a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról


Módosítja: 1436/2018. (IX. 11.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 09. 12.

 

1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról


Módosítja: 1437/2018. (IX. 11.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 09. 12.

 

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról


Módosítja: 1438/2018. (IX. 11.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 09. 12.

 

1319/2018. (VII. 18.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2. prioritása keretében finanszírozott egyes intézményi férőhely kiváltási projektek támogatási összegének növeléséről


Módosítja: 1438/2018. (IX. 11.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 09. 12.

 

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

12/2004. (II. 13.) GKM rendelet

a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról


Hatályon kívül helyezi: 16/2018. (IX. 11.) ITM r.
Hatályos: 2018. 09. 26.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/138.

Megjelent: 2018. 09. 12.

 

 

Új jogszabályok

 

KE határozatok bírói felmentésekről és kinevezésekről és KE határozatok módosításairól

 

1441/2018. (IX. 12.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti, a végzettségek, a képesítések és a tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/139.

Megjelent: 2018. 09. 13.

 

 

Új jogszabályok

 

11/2018. (IX. 13.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 09. 14.

 

1442/2018. (IX. 13.) Korm. határozat

a Határtalanul! programmal kapcsolatos feladatok átadásával összefüggő intézkedésekről

 

 

Módosított jogszabályok

 

8/2016. (III. 25.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról


Módosítja: 11/2018. (IX. 13.) MvM r.
Hatályos: 2018. 09. 14.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

 

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

 

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.