Üdvözöljük a

Heti jogász 2018. 38. hét | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Heti jogász 2018. 38. hét

Szerző: Laczkóné Dr. Csécsi Ildikó | 2018. szeptember 26.

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 38. héten a Magyar Közlöny 140-143. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/140.
Megjelent: 2018. 09. 17.

 

 

Új jogszabályok

 

166/2018. (IX. 17.) Korm. rendelet

a honvédelmi ágazat sugárvédelmi hatósági feladatairól


Hatályos: 2018. 10. 01., 2019. 01. 01.

 

167/2018. (IX. 17.) Korm. rendelet

a történelmi emlékhelyekről szóló 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 09. 18.

 

168/2018. (IX. 17.) Korm. rendelet

a Budapest I. kerület, Színház utca 1-3. és 5-11. szám alatti ingatlan üzemeltetési és létesítménygazdálkodási feladatainak változásával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról


Hatályos: 2018. 11. 01.

 

14/2018. (IX. 17.) HM rendelet

a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról


Hatályos: 2018. 09. 18.

 

17/2018. (IX. 17.) ITM rendelet

az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet, valamint a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 8/2013. (III. 6.) NGM rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 10. 02.

 

1443/2018. (IX. 17.) Korm. határozat

a 2018. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1964/2017. (XII. 19.) Korm. határozat módosításáról


Hatályos: 2018. 09. 18.

 

1444/2018. (IX. 17.) Korm. határozat

a "GSM-R távközlési hálózat kiépítése II. ütem megvalósítás" című IKOP - CEF projekt támogatásának növeléséről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról


Hatályos: 2018. 09. 18.

 

1445/2018. (IX. 17.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Dunaújváros, Szórád Márton utca 39. szám alatti ingatlan felújításához 2018. évben szükséges többletforrás biztosítására vonatkozó előirányzat-átcsoportosításról

 

113/2018. (IX. 17.) ME határozat

a Magyar-Paraguayi Gazdasági Vegyes Bizottság magyar tagozati elnökének kinevezéséről


Hatályos: 2018. 09. 18.

 

114/2018. (IX. 17.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a kulturális központok létesítéséről, működtetéséről és tevékenységéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

ME határozatok helyettes államtitkár felmentéséről és kinevezéséről

 

 

Módosított jogszabályok

 

303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a történelmi emlékhelyekről


Módosítja: 167/2018. (IX. 17.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 09. 18.

 

250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet

a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról


Módosítja: 168/2018. (IX. 17.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 11. 01.

 

378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről


Módosítja: 168/2018. (IX. 17.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 11. 01.

 

31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet

az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről


Módosítja: 17/2018. (IX. 17.) ITM r.
Hatályos: 2018. 10. 02.

 

8/2013. (III. 6.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről


Módosítja: 17/2018. (IX. 17.) ITM r.
Hatályos: 2018. 10. 02.

 

1964/2017. (XII. 19.) Korm. határozat

a 2018. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről


Módosítja: 1443/2018. (IX. 17.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 09. 18.

 

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról


Módosítja: 1444/2018. (IX. 17.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 09. 18.

 

1575/2016. (X. 19.) Korm. határozat

a "GSM-R rendszer kiépítésének 2. üteme a magyar vasúti vonalak mellett" című projekt az elérhető legnagyobb uniós támogatás lehívásával történő komplex megvalósításának jóváhagyásáról


Módosítja: 1444/2018. (IX. 17.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 09. 18.

 

1179/2018. (III. 28.) Korm. határozat

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz társfinanszírozásával megvalósítandó fejlesztésekhez szükséges éven túli kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról


Módosítja: 1444/2018. (IX. 17.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 09. 18.

 

1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról


Módosítja: 1445/2018. (IX. 17.) Korm. h.

 

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet

a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról


Hatályon kívül helyezi: 14/2018. (IX. 17.) HM r.
Hatályos: 2018. 09. 18.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/141.

Megjelent: 2018. 09. 18.

 

 

Új jogszabályok

 

15/2018. (IX. 18.) OGY határozat

a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak megválasztásáról


Hatályos: 2018. 09. 17.

 

OGY határozatok országgyűlési képviselők mentelmi ügyeiben

 

1446/2018. (IX. 18.) Korm. határozat

az idegennyelv-tudás javításához szükséges, a Nemzeti Versenyképességi Tanács által javasolt lépésekről

 

1447/2018. (IX. 18.) Korm. határozat

a Széchenyi lánchíd, a budai Váralagút, valamint a hozzájuk kapcsolódó közterületek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő intézkedésekről

 

1448/2018. (IX. 18.) Korm. határozat

az Európai Unió és tagállamai, valamint a Szingapúri Köztársaság közötti Partnerségi és Együttműködési Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/142.

Megjelent: 2018. 09. 20.

 

 

Új jogszabályok

 

24/2018. (IX. 20.) BM rendelet

a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 09. 21.

 

25/2018. (IX. 20.) BM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 7/2018. (III. 14.) BM rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 09. 21.

 

18/2018. (IX. 20.) ITM rendelet

az energiapolitikáért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetekkel szembeni különös követelményekről


Hatályos: 2019. 01. 01.

 

8/2018. (IX. 20.) PM rendelet

a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokkal összefüggő tevékenységek szabályozásáról szóló 28/2013. (VI. 29.) NGM rendelet, valamint egyéb pénzügyi tárgyú rendeletek módosításáról


Hatályos: 2018. 09. 21.

 

443/2018. (IX. 20.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 

 

Módosított jogszabályok

 

9/2011. (III. 23.) BM rendelet

a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről


Módosítja: 24/2018. (IX. 20.) BM r.

Hatályos: 2018. 09. 21.

 

7/2018. (III. 14.) BM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről


Módosítja: 25/2018. (IX. 20.) BM r.
Hatályos: 2018. 09. 21.

 

39/2008. (XII. 31.) PM rendelet

a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéért, a nyilvántartásban szereplő adatok módosításáért, valamint a nyilvántartásból való törlésért, továbbá a továbbképző szervezetek akkreditációs eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról és a díj megfizetésének részletes szabályairól


Módosítja: 8/2018. (IX. 20.) PM r.
Hatályos: 2018. 09. 21.

 

24/2013. (VI. 28.) NGM rendelet

a kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég által saját magával szemben kért rendkívüli minőségellenőrzés igazgatási szolgáltatási díjáról és a díj megfizetéséről


Módosítja: 8/2018. (IX. 20.) PM r.
Hatályos: 2018. 09. 21.

 

28/2013. (VI. 29.) NGM rendelet

a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokkal összefüggő tevékenységek szabályozásáról


Módosítja: 8/2018. (IX. 20.) PM r.
Hatályos: 2018. 09. 21.

 

25/2015. (IX. 28.) NGM rendelet

a kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek minősítési eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról és a díj megfizetésének részletes szabályairól


Módosítja: 8/2018. (IX. 20.) PM r.
Hatályos: 2018. 09. 21.

 

45/2017. (XII. 22.) NGM rendelet

az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről


Módosítja: 8/2018. (IX. 20.) PM r.
Hatályos: 2018. 09. 21.

 

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

45/2012. (VIII. 2.) NFM rendelet

az energiapolitikáért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről és a közlekedésért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről szóló 60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet módosításáról


Hatályon kívül helyezi: 18/2018. (IX. 20.) ITM r.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/143.

Megjelent: 2018. 09. 21.

 

 

Új jogszabályok

 

1002/2018. (IX. 21.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság öttagú állandó tanácsai tanácsvezetőinek személyéről


Hatályos: 2018. 09. 19.

 

1449/2018. (IX. 21.) Korm. határozat

Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén egy új kiberbiztonságért felelős szakdiplomata álláshely létesítéséről

 

1450/2018. (IX. 21.) Korm. határozat

a libanoni Antióchiai Szír Maronita Katolikus Egyház projektjei megvalósítását elősegítő kormányzati hozzájárulásról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

 

1451/2018. (IX. 21.) Korm. határozat

a Szolnoki Szigligeti Színház felújításának támogatásáról

 

1452/2018. (IX. 21.) Korm. határozat

a TOP-6.2.1-15-MI1-2016-00003 azonosító számú ("Miskolc, Katica Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése" című) és a TOP-6.2.1-15-MI1-2016-00004 azonosító számú ("Dobó Katica Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről

 

1453/2018. (IX. 21.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott, TOP-6.1.5-16-SG1-2018-00001 azonosító számú, hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához történő hozzájárulásról

 

1454/2018. (IX. 21.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

 

1455/2018. (IX. 21.) Korm. határozat

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Malajzia közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

1456/2018. (IX. 21.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Szudáni Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

117/2018. (IX. 21.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Eritrea Állam Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

 

Módosított jogszabályok

 

1437/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és fejezetek közötti átcsoportosításról


Módosítja: 1454/2018. (IX. 21.) Korm. h.

 

1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról


Módosítja: 1454/2018. (IX. 21.) Korm. h.

 

1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról


Módosítja: 1454/2018. (IX. 21.) Korm. h.

 

1403/2018. (VIII. 31.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról


Módosítja: 1454/2018. (IX. 21.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

 

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

 

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.