Heti jogász 2018. 39. hét

Szerző: Laczkóné Dr. Csécsi Ildikó | 2018. október 2.

 

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 38. héten a Magyar Közlöny 144-147. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/144.
Megjelent: 2018. 09. 25.

 

 

Új jogszabályok

 

169/2018. (IX. 25.) Korm. rendelet

az erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság mértékéről és kiszámításának módjáról szóló 143/2009. (VII. 6.) Korm. rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 10. 11.

 

170/2018. (IX. 25.) Korm. rendelet

a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 10. 10.

 

171/2018. (IX. 25.) Korm. rendelet

a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó, az új börtönépítési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 268/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 09. 26.

 

31/2018. (IX. 25.) EMMI rendelet

egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról


Hatályos: 2018. 10. 03.

 

Kúria Knk.VII.37.935/2018/2. végzése

a Fővárosi Választási Bizottság 17/2018. (VIII. 13.) FVB határozatának helybenhagyásáról

 

1457/2018. (IX. 25.) Korm. határozat

a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó egyes kérdésekről

 

1458/2018. (IX. 25.) Korm. határozat

egyes települési önkormányzatok támogatásáról

 

1459/2018. (IX. 25.) Korm. határozat

a Budapesti Corvinus Egyetem fenntartói feladataival kapcsolatos egyes kérdésekről

 

1460/2018. (IX. 25.) Korm. határozat

az Agro Rehab Nonprofit Kft. fejlesztéseihez nyújtandó forrásjuttatásról

 

1461/2018. (IX. 25.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a kaposvári intermodális közlekedési csomópont megvalósításához kapcsolódó területszerzés megvalósulása és egyéb felmerülő költségek forrásának biztosítása érdekében történő támogatás biztosításáról

 

1462/2018. (IX. 25.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Tatabányai Árpád Gimnázium reálgimnáziummá történő fejlesztése érdekében Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő többlettámogatás biztosításáról

 

1463/2018. (IX. 25.) Korm. határozat

a turisztikai fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1549/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat módosításáról

 

1464/2018. (IX. 25.) Korm. határozat

a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről

 

1465/2018. (IX. 25.) Korm. határozat

a debreceni autóipari központ, illetve környezete gazdasági, oktatási és kulturális fenntartható fejlődéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól


Hatályos: 2018. 09. 26.

 

1466/2018. (IX. 25.) Korm. határozat

a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság által ellátott állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről


Hatályos: 2018. 09. 26.

 

 

Módosított jogszabályok

 

143/2009. (VII. 6.) Korm. rendelet

az erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság mértékéről és kiszámításának módjáról


Módosítja: 169/2018. (IX. 25.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 10. 11.

 

90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet

a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről


Módosítja: 170/2018. (IX. 25.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 10. 10.

 

268/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó, az új börtönépítési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról


Módosítja: 171/2018. (IX. 25.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 09. 26.

 

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről


Módosítja: 31/2018. (IX. 25.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 10. 03.

 

25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet

a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről


Módosítja: 31/2018. (IX. 25.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 10. 03.

 

1208/2011. (VI. 28.) Korm. határozat

a Semmelweis Tervben meghatározott egészségügyi struktúra-átalakítással járó feladatokról, a kiemelt feladatok végrehajtásához szükséges intézkedésekről


Módosítja: 1457/2018. (IX. 25.) Korm. h.

 

1549/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat

a turisztikai fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről


Módosítja: 1463/2018. (IX. 25.) Korm. h.

 

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1060/2012. (III. 12.) Korm. határozat

az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet (Budapest), a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház (Tököl) és a Szegedi Fegyház és Börtön Krónikus Utókezelő Részleg (Algyő-Nagyfa) közös telephelyre integrálásával összefüggő feladatokról


Visszavonta: 1457/2018. (IX. 25.) Korm. határozat.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/145.

Megjelent: 2018. 09. 26.

 

 

Új jogszabályok

 

172/2018. (IX. 26.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 09. 27.

 

173/2018. (IX. 26.) Korm. rendelet

a gyülekezési jog gyakorlásával összefüggő kötelezettségek megszegése esetén kiszabható közigazgatási bírság megállapításának és megfizetése módjának részletes szabályairól


Hatályos: 2018. 10. 01.

 

174/2018. (IX. 26.) Korm. rendelet

egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról


Hatályos: 2018. 09. 27.

 

1467/2018. (IX. 26.) Korm. határozat

a napelemes erőművek megvalósítására irányuló beruházásokkal összefüggésben egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

 

1468/2018. (IX. 26.) Korm. határozat

a 2019. évi Maccabi Európa Játékok (EMG 2019) Budapesten történő megrendezéséhez és a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programjának megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről

 

1469/2018. (IX. 26.) Korm. határozat

a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tájegység megépítése II. szakaszának megvalósításáról, valamint az ehhez szükséges források biztosításáról

 

1470/2018. (IX. 26.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról


Hatályos: 2018. 09. 27.

 

118/2018. (IX. 26.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és kinevezéséről

 

 

Módosított jogszabályok

 

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről


Módosítja: 172/2018. (IX. 26.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 09. 27.

 

347/2017. (XI. 22.) Korm. rendelet

a napelemes erőművek megvalósítására irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról


Módosítja: 174/2018. (IX. 26.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 09. 27.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról


Módosítja: 174/2018. (IX. 26.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 09. 27.

 

1323/2017. (VI. 8.) Korm. határozat

a 2019. évi Maccabi Európa Játékok megrendezéséhez szükséges intézkedésekről


Módosítja: 1468/2018. (IX. 26.) Korm. h.

 

1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról


Módosítja: 1470/2018. (IX. 26.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 09. 27.

 

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1857/2017. (XI. 22.) Korm. határozat

a napelemes erőművek megvalósítására irányuló beruházásokkal összefüggésben egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról


Visszavonta: 1467/2018. (IX. 26.) Korm. határozat.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/146.

Megjelent: 2018. 09. 27.

 

 

Új jogszabályok

 

175/2018. (IX. 27.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 10. 01.

 

176/2018. (IX. 27.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 09. 28.

 

26/2018. (IX. 27.) BM rendelet

a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésre irányuló bejelentés elintézésének és a gyűlés biztosításával kapcsolatos rendőrségi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól


Hatályos: 2018. 10. 01.

 

15/2018. (IX. 27.) HM rendelet

az atomenergiáról szóló törvény honvédségi alkalmazásáról


Hatályos: 2018. 10. 01

 

16/2018. (IX. 27.) HM rendelet

a kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról szóló 7/2013. (VII. 25.) HM rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 10. 05.

 

17/2018. (IX. 27.) HM rendelet

a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 09. 28.

 

19/2018. (IX. 27.) ITM rendelet

egyes energetikai árszabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról


Hatályos: 2018. 10. 01.

 

20/2018. (IX. 27.) ITM rendelet

a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyós propán-butángáz tartályok biztonsági követelményeiről és a Cseppfolyós Propán-butángáz Tartályok Biztonsági Szabályzatáról


Hatályos: 2018. 10. 27.

 

21/2018. (IX. 27.) ITM rendelet

a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzatáról


Hatályos: 2018. 10. 27.

 

22/2018. (IX. 27.) ITM rendelet

a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 10. 27.

 

14/2018. (IX. 27.) AB határozat

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 95/A. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

 

1471/2018. (IX. 27.) Korm. határozat

a Falusi Útalap létrehozásáról

 

1472/2018. (IX. 27.) Korm. határozat

a 2019. és 2020. évi fejlesztéspolitikai tájékoztatási célok eléréséhez szükséges források biztosításáról


Hatályos: 2018. 09. 28.

 

1473/2018. (IX. 27.) Korm. határozat

a Hanoiban létesítendő Magyar Művelődési és Közösségi Ház elhelyezését biztosító ingatlan megvásárlásához szükséges intézkedésekről

 

1474/2018. (IX. 27.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2018. júniusi és júliusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

 

119/2018. (IX. 27.) ME határozat

az Információs Hivatal főigazgatójának kinevezéséről

 

 

Módosított jogszabályok

 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról


Módosítja: 175/2018. (IX. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 10. 01.

 

250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program megvalósításáról


Módosítja: 175/2018. (IX. 27.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 10. 01.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról


Módosítja: 176/2018. (IX. 27.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 09. 28.

 

7/2013. (VII. 25.) HM rendelet

a kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról


Módosítja: 16/2018. (IX. 27.) HM r.
Hatályos: 2018. 10. 05.

 

8/2018. (VI. 22.) HM rendelet

a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól


Módosítja: 17/2018. (IX. 27.) HM r.
Hatályos: 2018. 09. 28.

 

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról


Módosítja: 19/2018. (IX. 27.) ITM r.
Hatályos: 2018. 10. 01.

 

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatási támogatásról


Módosítja: 19/2018. (IX. 27.) ITM r.
Hatályos: 2018. 10. 01.

 

67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről


Módosítja: 19/2018. (IX. 27.) ITM r.
Hatályos: 2018. 10. 01.

 

70/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági árak képzésének keretszabályairól


Módosítja: 19/2018. (IX. 27.) ITM r.
Hatályos: 2018. 10. 01.

 

79/2005. (X. 11.) GKM rendelet

a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről


Módosítja: 22/2018. (IX. 27.) ITM r.
Hatályos: 2018. 10. 27.

 

1997. évi LXXXI. törvény

a társadalombiztosítási nyugellátásról


Módosítja: 14/2018. (IX. 27.) AB h.
Hatályos: 2018. 09. 28.

 

1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról


Módosítja: 1472/2018. (IX. 27.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 09. 28.

 

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

15/1990. (V. 14.) BM rendelet

a rendezvények rendjének biztosításával kapcsolatos rendőri feladatokról


Hatályon kívül helyezi: 26/2018. (IX. 27.) BM r.
Hatályos: 2018. 10. 01.

 

33/2002. (V. 3.) HM rendelet

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény honvédségi alkalmazásáról


Hatályon kívül helyezi: 15/2018. (IX. 27.) HM r.
Hatályos: 2018. 10. 01.

 

80/2005. (X. 11.) GKM rendelet

a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről


Hatályon kívül helyezi: 21/2018. (IX. 27.) ITM r.
Hatályos: 2018. 10. 27.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/147.

Megjelent: 2018. 09. 28.

 

 

Új jogszabályok

 

9/2018. (IX. 28.) MEKH rendelet

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 10. 01.

 

32/2018. (IX. 28.) EMMI rendelet

az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 10. 01.

 

27/2018. (IX. 28.) IM rendelet

a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 09. 29.

 

Köf.5013/2018/8. számú határozat

a Köf.5013/2018/6. számú határozat kiegészítéséről

 

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

 

444/2018. (IX. 28.) KE határozat

rektori megbízásról

 

1475/2018. (IX. 28.) Korm. határozat

a Budapesti Corvinus Egyetem fenntartói joga gyakorlásának átruházásához kapcsolódó egyes intézkedésekről

 

 

Módosított jogszabályok

 

11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről


Módosítja: 9/2018. (IX. 28.) MEKH r.
Hatályos: 2018. 10. 01.

 

20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet

az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről


Módosítja: 32/2018. (IX. 28.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 10. 01.

 

22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet

a közjegyzői díjszabásról


Módosítja: 27/2018. (IX. 28.) IM r.
Hatályos: 2018. 09. 29.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

 

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

 

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.