Üdvözöljük a

Heti jogász 2018. 4. hét | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Heti jogász 2018. 4. hét

Szerző: Laczkóné Dr. Csécsi Ildikó | 2018. január 30.

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző héten aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 4. héten a Magyar Közlöny 7-8. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/7.

Megjelent: 2018. 01. 23.

 

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

1/2018. (I. 23.) Korm. rendelet

a dohánykiskereskedelem-ellátási tevékenység elvégzése céljából megkötött koncessziós szerződés alapján fizetendő koncessziós díj legkisebb mértékéről szóló 405/2016. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról

 

Hatályos: 2018. 01. 24., 2020. 01. 01.

 

 

3/2018. (I. 23.) EMMI rendelet

a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet módosításáról

 

Hatályos: 2018. 02. 23.

 

 

4/2018. (I. 23.) EMMI rendelet

a javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet módosításáról

 

Hatályos: 2018. 01. 24.

 

 

3/2018. (I. 23.) ME határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Államok Kormánya közötti, az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek a Magyar Köztársaság területén történő tevékenységéről szóló Megállapodás, valamint az annak mellékletét képező Végrehajtási Megállapodások felülvizsgálatáról

 

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

 

405/2016. (XII. 10.) Korm. rendelet

a dohánykiskereskedelem-ellátási tevékenység elvégzése céljából megkötött koncessziós szerződés alapján fizetendő koncessziós díj legkisebb mértékéről

 

Módosítja: 1/2018. (I. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 01. 24., 2020. 01. 01.

 

 

12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet

a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről

 

Módosítja: 3/2018. (I. 23.) EMMI r.

Hatályos: 2018. 02. 23.

 

 

1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet

a javítóintézetek rendtartásáról

 

Módosítja: 4/2018. (I. 23.) EMMI r.

Hatályos: 2018. 01. 24.

 

 

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2018/8.

Megjelent: 2018. 01. 26.

 

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

 

1/2018. (I. 26.) HM rendelet

egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

 

Hatályos: 2018. 01. 27.

 

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

 

14/2006. (IV. 20.) HM rendelet

a béketámogató műveletek keretében teljesített külföldi szolgálat ellátása során felmerült fegyelmi kérdésekkel kapcsolatos különös szabályokról

 

Módosítja: 1/2018. (I. 26.) HM r.

Hatályos: 2018. 01. 27.

 

 

19/2009. (XII. 29.) HM rendelet

a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról

 

Módosítja: 1/2018. (I. 26.) HM r.

Hatályos: 2018. 01. 27.

 

 

9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

 

Módosítja: 1/2018. (I. 26.) HM r.

Hatályos: 2018. 01. 27.

 

 

10/2013. (VIII. 12.) HM rendelet

a kártérítési felelősségről, valamint egyes meg nem térülő károk leírásának és törlésének szabályairól

 

Módosítja: 1/2018. (I. 26.) HM r.

Hatályos: 2018. 01. 27.

 

 

10/2014. (VII. 25.) HM rendelet

a lakáspénz és az egyszeri pénzbeli támogatás bevezetéséről

 

Módosítja: 1/2018. (I. 26.) HM r.

Hatályos: 2018. 01. 27.

 

 

7/2015. (VI. 22.) HM rendelet

a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól

 

Módosítja: 1/2018. (I. 26.) HM r.

Hatályos: 2018. 01. 27.

 

 

10/2015. (VII. 30.) HM rendelet

a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról

 

Módosítja: 1/2018. (I. 26.) HM r.

Hatályos: 2018. 01. 27.

 

 

**************************************************************

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wk.hu/hirlevel oldalon iratkozhat fel.

 

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

 

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.