Üdvözöljük a

Heti jogász 2018. 40. hét | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Heti jogász 2018. 40. hét

Szerző: Laczkóné Dr. Csécsi Ildikó | 2018. október 9.

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 40. héten a Magyar Közlöny 148-153. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/148.
Megjelent: 2018. 10. 01.

 

 

Új jogszabályok

 

25/2018. (X. 1.) AM rendelet

az agrárminiszter feladatkörébe tartozó egyes fejezeti kezelésű előirányzatok módosításáról


Hatályos: 2018. 10. 02.

 

26/2018. (X. 1.) AM rendelet

a mezőgazdasági termékekre és élelmiszerekre vonatkozó minőségrendszerek és az önkéntes mezőgazdaságitermék-tanúsító rendszerek nemzeti elismeréséről


Hatályos: 2018. 10. 16.

 

 

Módosított jogszabályok

 

24/2015. (V. 26.) FM rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól


Módosítja: 25/2018. (X. 1.) AM r.
Hatályos: 2018. 10. 02.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/149.

Megjelent: 2018. 10. 01.

 

 

Új jogszabályok

 

177/2018. (X. 1.) Korm. rendelet

a Nádudvaron megvalósuló feldolgozóipari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 112/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 10. 02.

 

1476/2018. (X. 1.) Korm. határozat

a torontói Magyar Diaszpóra Missziós Központ létrehozatalához szükséges forrás biztosításáról szóló 1063/2018. (II. 28.) Korm. határozat módosításáról

 

120/2018. (X. 1.) ME határozat

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökhelyetteseinek felmentéséről és új elnökhelyettesek kinevezéséről

 

 

Módosított jogszabályok

 

112/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet

a Nádudvaron megvalósuló feldolgozóipari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról


Módosítja: 177/2018. (X. 1.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 10. 02.

 

1063/2018. (II. 28.) Korm. határozat

a torontói Magyar Diaszpóra Missziós Központ létrehozatalához szükséges forrás biztosításáról


Módosítja: 1476/2018. (X. 1.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/150.

Megjelent: 2018. 10. 02.

 

 

Új jogszabályok

 

178/2018. (X. 2.) Korm. rendelet

az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértéssel kapcsolatban közreműködő egyes szervek kijelöléséről és feladatairól


Hatályos: 2018. 10. 15.

 

179/2018. (X. 2.) Korm. rendelet

az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes Korm. rendeletek módosításáról


Hatályos: 2018. 10. 03., 2019. 01. 01.

 

180/2018. (X. 2.) Korm. rendelet

az Esztergom belterületén található Déli Kanonoksor műemléki védelem alatt álló épületének közcélú hasznosítás érdekében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról


Hatályos: 2018. 10. 03.

 

181/2018. (X. 2.) Korm. rendelet

a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendeletnek a lőfegyverek hatástalanítására vonatkozó európai uniós követelményekkel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról


Hatályos: 2018. 10. 03.

 

182/2018. (X. 2.) Korm. rendelet

a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 10. 03.

 

1477/2018. (X. 2.) Korm. határozat

a közigazgatási bíráskodás rendszerének elkülönített szervezeti keretek között történő működéséhez szükséges egyes intézkedésekről

 

1478/2018. (X. 2.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról

 

1479/2018. (X. 2.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a kecskeméti állami repülések céljára szolgáló repülőtér közös felhasználású (katonai-polgári) fejlesztéseinek támogatásához 2018. évben szükséges forrás előirányzat- átcsoportosításáról

 

 

Módosított jogszabályok

 

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról


Módosítja: 179/2018. (X. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 10. 03.

 

84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről


Módosítja: 179/2018. (X. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 10. 03.

 

257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet

az önkormányzati ASP rendszerről


Módosítja: 179/2018. (X. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 10. 03

 

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

az elektronikus ügyintézés részletszabályairól


Módosítja: 179/2018. (X. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 10. 03., 2019. 01. 01.

 

466/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

az elektronikus ügyintézéssel összefüggő adatok biztonságát szolgáló Kormányzati Adattrezorról


Módosítja: 179/2018. (X. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 10. 03.

 

253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a fegyverekről és lőszerekről


Módosítja: 181/2018. (X. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 10. 03.

 

98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet

a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól


Módosítja: 182/2018. (X. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 10. 03.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/151.

Megjelent: 2018. 10. 03.

 

 

Új jogszabályok

 

18/2018. (X. 3.) OGY határozat

a földművesek emléknapjáról


Hatályos: 2018. 10. 04.

 

19/2018. (X. 3.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról


Hatályos: 2018. 10. 01.

 

1480/2018. (X. 3.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő, 2018. júniusi és júliusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

 

 

Módosított jogszabályok

 

5/2018. (V. 8.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról


Módosítja: 19/2018. (X. 3.) OGY h.
Hatályos: 2018. 10. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/152.

Megjelent: 2018. 10. 04.

 

 

Új jogszabályok

 

27/2018. (X. 4.) BM rendelet

a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 10. 07

 

KE határozatok kitüntetések adományozásáról

 

1481/2018. (X. 4.) Korm. határozat

a kutatási, fejlesztési és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításáról

 

ME határozat helyettes államtitkár kinevezéséről

 

 

Módosított jogszabályok

 

12/2007. (III. 13.) IRM rendelet

a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól


Módosítja: 27/2018. (X. 4.) BM r.
Hatályos: 2018. 10. 07.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/153.

Megjelent: 2018. 10. 05.

 

 

Új jogszabályok

 

27/2018. (X. 5.) AM rendelet

az afrikai sertéspestis miatt a mangalicasertés-ágazatot sújtó gazdasági veszteségek részleges ellentételezéséhez nyújtott jövedelempótló támogatásról


Hatályos: 2018. 10. 08.

 

28/2018. (X. 5.) AM rendelet

az egyes mezőgazdasági támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról


Hatályos: 2018. 10. 06.

 

1482/2018. (X. 5.) Korm. határozat

az "Eger megyei jogú város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása" című projekt előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról

 

 

Módosított jogszabályok

 

18/2011. (III. 9.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás részletes feltételeiről


Módosítja: 28/2018. (X. 5.) AM r.
Hatályos: 2018. 10. 06.

 

94/2013. (X. 10.) VM rendelet

a mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról


Módosítja: 28/2018. (X. 5.) AM r.
Hatályos: 2018. 10. 06.

 

51/2015. (IX. 7.) FM rendelet

a pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítésről


Módosítja: 28/2018. (X. 5.) AM r.
Hatályos: 2018. 10. 06.

 

94/2015. (XII. 23.) FM rendelet

az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról


Módosítja: 28/2018. (X. 5.) AM r.
Hatályos: 2018. 10. 06.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

 

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

 

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.