Üdvözöljük a

Heti jogász 2018. 41. hét | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Heti jogász 2018. 41. hét

Szerző: Laczkóné Dr. Csécsi Ildikó | 2018. október 17.

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 41. héten a Magyar Közlöny 154-158. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/154.
Megjelent: 2018. 10. 08.

 

 

Új jogszabályok

 

183/2018. (X. 8.) Korm. rendelet

a 2018. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról


Hatályos: 2018. 10. 09.

 

184/2018. (X. 8.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 10. 09.

 

185/2018. (X. 8.) Korm. rendelet

a közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról szóló 328/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 11. 01.

 

15/2018. (X. 8.) AB határozat

a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a szociális ellátás területén való együttműködés tárgyában Budapesten, az 1962. december 20-án kötött egyezmény kihirdetéséről szóló 1963. évi 16. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 7/1964. (VIII. 30.) MüM rendelet 6. § (2) bekezdés első mondata alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint a Kúria előtt folyamatban lévő Mfv.III.10.476/2017. számú ügyben történő alkalmazásának kizárásáról

 

16/2018. (X. 8.) AB határozat

a cégnyilvánosságról, bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9/C. §a alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

 

1483/2018. (X. 8.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Célelőirányzatok jogcím előirányzatának megemeléséről

 

1484/2018. (X. 8.) Korm. határozat

az Állami Egészségügyi Ellátó Központ középirányítása és tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, illetve a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetbe besorolt, központi költségvetési szerv formában működő egészségügyi szolgáltatók 2018. évre vonatkozó villamos energia ellátására irányuló közbeszerzési szerződés pénzügyi teljesítéséhez szükséges többletforrás biztosításáról

 

1485/2018. (X. 8.) Korm. határozat

az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjai 2018. évi kompenzációjának finanszírozása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról

 

1486/2018. (X. 8.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a hódmezővásárhelyi honvéd középiskola és kollégium helyszínéül szolgáló ingatlanok tulajdonjogának Magyar Állam részére történő megszerzéséhez szükséges forrás biztosításáról

 

1487/2018. (X. 8.) Korm. határozat

a nyírbátori Báthori István Múzeum felújításához szükséges intézkedésekről

 

1488/2018. (X. 8.) Korm. határozat

az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezményt módosító Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

122/2018. (X. 8.) ME határozat

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Szingapúri Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

123/2018. (X. 8.) ME határozat

a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökhelyetteseinek kinevezéséről

 

 

Módosított jogszabályok

 

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól


Módosítja: 184/2018. (X. 8.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 10. 09.

 

256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól


Módosítja: 184/2018. (X. 8.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 10. 09.

 

328/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet

a közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról


Módosítja: 185/2018. (X. 8.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 11. 01.

 

7/1964. (VIII. 30.) MüM rendelet

a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a szociális ellátás területén való együttműködés tárgyában Budapesten, az 1962. december 20-án kötött egyezmény kihirdetéséről szóló 1963. évi 16. törvényerejű rendelet végrehajtásáról


Módosítja: 15/2018. (X. 8.) AB hat.
Hatályos: 2018. 10. 09.

 

2006. évi V. törvény

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról


Módosítja: 16/2018. (X. 8.) AB hat.
Hatályos: 2018. 12. 31.

 

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

313/2017. (X. 31.) Korm. rendelet

a 2017. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról


Hatályon kívül helyezi: 183/2018. (X. 8.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 10. 09.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/155.

Megjelent: 2018. 10. 09.

 

 

Új jogszabályok

 

2018. évi LVI. törvény

a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról


Hatályos: 2018. 10. 10.

 

186/2018. (X. 9.) Korm. rendelet

egyes agrárszabályozási tárgyú kormányrendeletek módosításáról


Hatályos: 2018. 10. 14.

 

187/2018. (X. 9.) Korm. rendelet

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 25/2018. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 10. 10.

 

KE határozatok egyetemi tanári, rektori kinevezésről, bírói felmentésekről és kinevezésekről

1489/2018. (X. 9.) Korm. határozat

a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházáshoz kapcsolódó független mérnöki, műszaki ellenőrzési feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról

 

1490/2018. (X. 9.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.5-16-2016-00002 azonosító számú ("Kis-Balaton Látogatóközpont kialakítása és a Diás-szigeti Fekete István Emlékhely fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint\u000Ba Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról


Hatályos: 2018. 10. 10.

 

1491/2018. (X. 9.) Korm. határozat

a KEHOP-1.3.0-15-2015-00003 azonosító számú, "Marótvölgyi öblözet rendezése" tárgyú projekt tekintetében a költségek ingatlanvásárlás költségtípusra történő átcsoportosításról

 

1492/2018. (X. 9.) Korm. határozat

a KEHOP-1.6.0-15-2016-00018 azonosító számú, "Logisztikai raktárcsarnok építése" című projekt támogatásának növeléséről


Hatályos: 2018. 10. 10.

 

 

Módosított jogszabályok

 

1999. évi LXXVI. törvény

a szerzői jogról


Módosítja: 2018. évi LVI. tv.
Hatályos: 2018. 10. 10.

 

322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet

a kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről


Módosítja: 186/2018. (X. 9.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 10. 14.

 

37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről


Módosítja: 186/2018. (X. 9.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 10. 14.

 

191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet

a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól


Módosítja: 186/2018. (X. 9.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 10. 14.

 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről


Módosítja: 186/2018. (X. 9.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 10. 14.

 

25/2018. (II. 26.) Korm. rendelet

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról


Módosítja: 187/2018. (X. 9.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 10. 10.

 

1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról


Módosítja: 1490/2018. (X. 9.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 10. 10.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról


Módosítja: 1492/2018. (X. 9.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 10. 10.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/156.

Megjelent: 2018. 10. 10.

 

 

Új jogszabályok

 

4/2018. (X. 10.) NVTNM rendelet

a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai felhasználásáról


Hatályos: 2018. 10. 11.

 

33/2018. (X. 10.) EMMI rendelet

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és a háziorvosok indikátor\u000Balapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 10. 11.

 

34/2018. (X. 10.) EMMI rendelet

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról


Hatályos: 2019. 01. 01.

 

17/2018. (X. 10.) AB határozat

a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló\u000B27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2/A. § (1) bekezdés\u000Ba) pontjának " , vagy" szövegrésze, b) pontja, (2)-(8) bekezdései, továbbá az 1. melléklet 1. pontja első mondata "és a 2. pontban" szövegrésze, valamint az 1. melléklet 2. pontja alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

 

1493/2018. (X. 10.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról, az egyes kiemelt kormányzati kötelezettségek végrehajtásáról és a további szükséges intézkedésekről

 

1494/2018. (X. 10.) Korm. határozat

a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújításához szükséges kötelezettségvállalásról

 

1495/2018. (X. 10.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében megvalósuló kulturális fejlesztésekkel összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról

 

1496/2018. (X. 10.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei és Városi Könyvtárának fejlesztése beruházás megvalósítása érdekében történő többlettámogatás biztosításáról

 

124/2018. (X. 10.) ME határozat

a Magyarország Kormánya, valamint a Horvát Köztársaság Kormánya, az Osztrák Köztársaság Kormánya, Románia Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú földgázellátási szolidaritási mechanizmusokról szóló megállapodások létrehozására adott felhatalmazásról

 

ME határozatok helyettes államtitkár felmentéséről és kinevezéséről

 

 

Módosított jogszabályok

 

4/2000. (II. 25.) EüM rendelet

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről


Módosítja: 33/2018. (X. 10.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 10. 11.

 

11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet

a háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól


Módosítja: 33/2018. (X. 10.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 10. 11.

 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról


Módosítja: 34/2018. (X. 10.) EMMI r.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet

a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról


Módosítja: 17/2018. (X. 10.) AB h.
Hatályos: 2018. 12. 31.

 

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

18/2017. (VI. 16.) NFM rendelet

a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai felhasználásáról


Hatályon kívül helyezi: 4/2018. (X. 10.) NVTNM r.
Hatályos: 2018. 10. 11.

 

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/157.

Megjelent: 2018. 10. 11.

 

 

Új jogszabályok

 

2018. évi LVII. törvény

a Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről


Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2018. évi LVIII. törvény

a Közép- és Kelet-európai Halászati Fejlesztési Nemzetközi Szervezet\u000B(EUROFISH) létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről


Hatályos: 2018. 10. 12. - kivétellel.

 

2018. évi LIX. törvény

az Európai Táj Egyezményt módosító Jegyzőkönyv kihirdetéséről és a Firenzében, 2000. október 20-án kelt, az Európai Táj Egyezmény kihirdetéséről szóló 2007. évi CXI. törvény módosításáról


Hatályos: 2018. 10. 12. - kivétellel.

 

2018. évi LX. törvény

a Magyarország Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya között a rendőri együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről


Hatályos: 2018. 10. 12. - kivétellel.

 

2018. évi LXI. törvény

a Magyarország és a Portugál Köztársaság között létrejött,\u000Ba minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről


Hatályos: 2018. 10. 12. - kivétellel.

 

2018. évi LXII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Ipolydamásd és Helemba (Chl’aba) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló, 2012. február 27. napján aláírt Megállapodást módosító 1. Kiegészítés kihirdetéséről


Hatályos: 2018. 10. 12. - kivétellel.

 

1/2018. (X. 11.) MK rendelet

a Pro Turismo-díj adományozásának rendjéről


Hatályos: 2018. 10. 12.

 

29/2018. (X. 11.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 59/2007. (VII. 10.) FVM rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 10. 12.

 

30/2018. (X. 11.) AM rendelet

az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról


Hatályos: 2018. 10. 12.

 

458/2018. (X. 11.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 

 

KE határozatok államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról, határozott időre szóló dandártábornoki kinevezésről és dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről

 

 

Módosított jogszabályok

 

2007. évi CXI. törvény

a Firenzében, 2000. október 20-án kelt, az Európai Táj Egyezmény kihirdetéséről


Módosítja: 2018. évi LIX. tv.
Hatályos: 2018. 10. 12.

 

3/2014. (I. 31.) NFM rendelet

a nemzeti fejlesztési miniszter által adományozható elismerésekről


Módosítja: 1/2018. (X. 11.) MK r.
Hatályos: 2018. 10. 12.

 

59/2007. (VII. 10.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről


Módosítja: 29/2018. (X. 11.) AM r.
Hatályos: 2018. 10. 12.

 

148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet

az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről


Módosítja: 30/2018. (X. 11.) AM r.
Hatályos: 2018. 10. 12.

 

45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet

a dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról


Módosítja: 30/2018. (X. 11.) AM r.
Hatályos: 2018. 10. 12.

 

21/2017. (IV. 26.) FM rendelet

az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról


Módosítja: 30/2018. (X. 11.) AM r.
Hatályos: 2018. 10. 12.

 

1/2018. (II. 1.) FM rendelet

a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018-2019/2020 borpiaci években igényelhető támogatásról


Módosítja: 30/2018. (X. 11.) AM r.
Hatályos: 2018. 10. 12.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/158.

Megjelent: 2018. 10. 12.

 

 

Új jogszabályok

 

188/2018. (X. 12.) Korm. rendelet

a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint\u000Ba felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló\u000B139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 10. 13.

 

189/2018. (X. 12.) Korm. rendelet

az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló\u000B134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 10. 13.

 

190/2018. (X. 12.) Korm. rendelet

a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló\u000B68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 10. 20.

 

191/2018. (X. 12.) Korm. rendelet

az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértéssel kapcsolatban közreműködő egyes szervek kijelöléséről és feladatairól szóló 178/2018. (X. 2.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről


Hatályos: 2018. 10. 15.

 

192/2018. (X. 12.) Korm. rendelet

a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló\u000B355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 10. 20.

 

35/2018. (X. 12.) EMMI rendelet

egyes gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásáról szóló miniszteri rendeletek módosításáról


Hatályos: 2018. 10. 15.

 

36/2018. (X. 12.) EMMI rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló\u000B1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 10. 15.

 

Kúria közleményei a Nemzeti Választási Bizottság határozatainak helybenhagyásáról

 

462/2018. (X. 12.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

 

1497/2018. (X. 12.) Korm. határozat

a közfoglalkoztatással összefüggő egyes kérdésekről

 

Hatályos: 2018. 10. 13.

 

1498/2018. (X. 12.) Korm. határozat

a hajléktalan ellátásban 2018. október 15-ét követően jelentkező azonnali feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról és a további feladatok meghatározásáról

 

1499/2018. (X. 12.) Korm. határozat

a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram finanszírozásáról

 

1500/2018. (X. 12.) Korm. határozat

a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság használatában álló ingatlanok vasútüzemhez nem szükséges területeinek felméréséhez szükséges források biztosításáról

 

1501/2018. (X. 12.) Korm. határozat

a Budapest MICE Turisztikai Fejlesztési Program támogatásáról

 

1502/2018. (X. 12.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházások előkészítése és megtervezése érdekében szükséges intézkedésekről szóló\u000B2016/2017. (XII. 22.) Korm. határozat módosításáról

 

1503/2018. (X. 12.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Lővérek Program részeként megvalósuló új soproni fedett uszoda fejlesztés megvalósítása érdekében történő többlettámogatás biztosításáról

 

127/2018. (X. 12.) ME határozat

az egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészről a Magyar Köztársaság között az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás, valamint a Norvég Királyság és a Magyar Köztársaság között a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás módosításának létrehozására adott felhatalmazásról

 

128/2018. (X. 12.) ME határozat

a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás módosításának létrehozására adott felhatalmazásról

 

129/2018. (X. 12.) ME határozat

a Norvég Királyság és Magyarország között a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014-2021-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás, valamint egyrészről az Izlandi Köztársaság, a Liechtensteini Nagyhercegség, a Norvég Királyság, másrészről Magyarország között az EGT Finanszírozási Mechanizmus\u000B2014-2021-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

130/2018. (X. 12.) ME határozat

főiskolai rektor megbízásáról

 

 

Módosított jogszabályok

 

283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet

a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről


Módosítja: 188/2018. (X. 12.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 10. 13.

 

139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet

a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről


Módosítja: 188/2018. (X. 12.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 10. 13.

 

134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet

az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról


Módosítja: 189/2018. (X. 12.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 10. 13.

 

68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet

a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról


Módosítja: 190/2018. (X. 12.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 10. 20.

 

178/2018. (X. 2.) Korm. rendelet

az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértéssel kapcsolatban közreműködő egyes szervek kijelöléséről és feladatairól


Módosítja: 191/2018. (X. 12.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 10. 15.

 

355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról


Módosítja: 192/2018. (X. 12.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 10. 20.

 

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről


Módosítja: 35/2018. (X. 12.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 10. 15.

 

32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet

a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról


Módosítja: 35/2018. (X. 12.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 10. 15.

 

31/2010. (V. 13.) EüM rendelet

a finanszírozási eljárásrendekről


Módosítja: 35/2018. (X. 12.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 10. 15.

 

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről


Módosítja: 36/2018. (X. 12.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 10. 15.

 

2016/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházások előkészítése és megtervezése érdekében szükséges intézkedésekről


Módosítja: 1502/2018. (X. 12.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

 

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

 

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.