Heti jogász 2018. 42. hét

Szerző: Laczkóné Dr. Csécsi Ildikó | 2018. október 24.

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 42. héten a Magyar Közlöny 159-163. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/159.
Megjelent: 2018. 10. 15.

 

 

Új jogszabályok

 

193/2018. (X. 15.) Korm. rendelet

a Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról


Hatályos: 2019. 01. 01.

 

194/2018. (X. 15.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletnek a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelettel összefüggő módosításáról


Hatályos: 2018. 10. 16.

 

30/2018. (X. 15.) MNB rendelet

az "Az Első világháború befejezése" ezüst emlékérme kibocsátásáról


Hatályos: 2018. 10. 16.

 

31/2018. (X. 15.) MNB rendelet

az "Az Első világháború befejezése" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról


Hatályos: 2018. 10. 16.

 

31/2018. (X. 15.) AM rendelet

az agrártámogatások 2018. évi mértékének megállapításáról


Hatályos: 2018. 10. 16.

 

28/2018. (X. 15.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2019. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadandó természetbeni ellátásról


Hatályos: 2018. 10. 16., 2019. 01. 01.

 

1504/2018. (X. 15.) Korm. határozat

a 2019. évi Junior Tornász Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

 

1505/2018. (X. 15.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program módosításáról

 

1506/2018. (X. 15.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

1507/2018. (X. 15.) Korm. határozat

a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány támogatásáról

 

1508/2018. (X. 15.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Belarusz Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

 

Módosított jogszabályok

 

208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet

a Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról


Módosítja: 193/2018. (X. 15.) Korm. r.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról


Módosítja: 194/2018. (X. 15.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 10. 16.

 

139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet

a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről


Módosítja: 31/2018. (X. 15.) AM r.
Hatályos: 2018. 10. 16.

 

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet

az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról


Módosítja: 31/2018. (X. 15.) AM r.
Hatályos: 2018. 10. 16.

 

51/2017. (X. 13.) FM rendelet

az egyes agrártámogatások 2017. évi összegeinek megállapításáról


Módosítja: 31/2018. (X. 15.) AM r.
Hatályos: 2018. 10. 16.

 

14/2016. (V. 10.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről


Módosítja: 28/2018. (X. 15.) BM r.
Hatályos: 2018. 10. 16.

 

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

28/2017. (XI. 6.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2018. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadandó természetbeni ellátásról


Hatályon kívül helyezi: 28/2018. (X. 15.) BM r.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2119/2004. (V. 21.) Korm. határozat

a Magyar Köztársaság és a Belarusz Köztársaság közötti, a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás aláírására történő felhatalmazásról


Visszavonta: 1508/2018. (X. 15.) Korm. határozat.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/160.

Megjelent: 2018. 10. 16.

 

 

Magyarország Alaptörvénye

(2011. április 25.) (egységes szerkezetben)

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/161.

Megjelent: 2018. 10. 16.

 

 

Új jogszabályok

 

2018. évi LXIII. törvény

a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosításáról


Hatályos: 2018. 10. 17.

 

32/2018. (X. 16.) MNB rendelet

a 2018-ban Magyarországon megrendezésre kerülő birkózó-Világbajnokság alkalmából 50 forintos címletű érme kibocsátásáról


Hatályos: 2018. 10. 17.

 

23/2018. (X. 16.) ITM rendelet

az innovációért és technológiáért felelős miniszter hulladékgazdálkodást érintő feladat- és hatáskörével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról


Hatályos: 2018. 10. 17.

 

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról

 

20/2018. (X. 16.) OGY határozat

a Magyarország szuverenitásának megvédéséről és a Magyarországgal szembeni rágalmak visszautasításáról


Hatályos: 2018. 10. 17.

 

21/2018. (X. 16.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról


Hatályos: 2018. 10. 15.

 

22/2018. (X. 16.) OGY határozat

a Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2017. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló elfogadásáról

 

463/2018. (X. 16.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

 

 

Módosított jogszabályok

 

1996. évi CXIII. törvény

a lakástakarékpénztárakról


Módosítja: 2018. évi LXIII. tv.
Hatályos: 2018. 10. 17.

 

144/2012. (XII. 27.) VM rendelet

a PCB, valamint a PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól


Módosítja: 23/2018. (X. 16.) ITM r.
Hatályos: 2018. 10. 17.

 

16/2015. (IV. 9.) NFM rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal miniszter részére történő hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő adatszolgáltatás rendjéről


Módosítja: 23/2018. (X. 16.) ITM r.
Hatályos: 2018. 10. 17.

 

5/2018. (V. 8.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról


Módosítja: 21/2018. (X. 16.) OGY h.
Hatályos: 2018. 10. 15.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/162.

Megjelent: 2018. 10. 17.

 

 

Új jogszabályok

 

195/2018. (X. 17.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 10. 18.

 

196/2018. (X. 17.) Korm. rendelet

a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 10. 18.

 

1509/2018. (X. 17.) Korm. határozat

a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsáról


Hatályos: 2018. 10. 18.

 

1510/2018. (X. 17.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím 2018. és 2019. évi előirányzatairól történő átcsoportosításról, valamint az Összevont szakellátás jogcím 2019. évi előirányzatának megemeléséről

 

1511/2018. (X. 17.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

 

1512/2018. (X. 17.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő, 2018. augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

 

1513/2018. (X. 17.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő, 2018. augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

 

1514/2018. (X. 17.) Korm. határozat

a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének 2017. évi kiegészítő támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1267/2017. (V. 29.) Korm. határozat alapján biztosított forrás felhasználásáról

 

1515/2018. (X. 17.) Korm. határozat

a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége kiegészítő támogatásáról

 

1516/2018. (X. 17.) Korm. határozat

a Szíria és Libanon Nemzeti Református Zsinat és a Szíriai Örmény Református Egyházak Közössége projektjeinek támogatásáról

 

1517/2018. (X. 17.) Korm. határozat

Magyarország Dublini Nagykövetségének elhelyezését biztosító ingatlan megvásárlásához szükséges intézkedésekről

 

1518/2018. (X. 17.) Korm. határozat

a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó új Bozsik Stadion fejlesztésével kapcsolatos további intézkedésekről

 

1519/2018. (X. 17.) Korm. határozat

a felső-tiszai kommunális hulladék fizikai eltávolításához szükséges beruházások forrásigényének biztosításáról

 

1520/2018. (X. 17.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Csiky Gergely Színház felújításához szükséges többletforrás biztosításáról

 

1521/2018. (X. 17.) Korm. határozat

a Pannónia Szíve Program keretében Martonvásár város területén, a Brunszvik-terv részeként megvalósuló egyes fejlesztések támogatásáról

 

1522/2018. (X. 17.) Korm. határozat

a Pannónia Szíve Program keretében a Vál községben megvalósításra kerülő turisztikai és sportcélú fejlesztések előkészítéséről és támogatásáról

 

1523/2018. (X. 17.) Korm. határozat

a Kárpátalján megvalósuló egészségügyi, kulturális és szociális célú programok 2019. évi támogatásához szükséges forrás biztosításáról

 

1524/2018. (X. 17.) Korm. határozat

a Budapest II. kerület, Labanc utca 57. szám alatti ingatlanegyüttes átalakítása során feltárt műszaki és építési hiányosságok helyreállításával kapcsolatos beruházások, továbbá az elhelyezési feladatok végrehajtásához szükséges források biztosításáról

 

1525/2018. (X. 17.) Korm. határozat

a Róheim-villa rekonstrukciójához és hasznosításához szükséges források biztosításával összefüggő intézkedésekről, valamint a Róheim-villa rekonstrukciójához és hasznosításához szükséges intézkedésekről szóló 1616/2015. (IX. 8.) Korm. határozat és a Róheim-villa rekonstrukciójához és hasznosításához szükséges intézkedésekről szóló 1753/2016. (XII. 14.) Korm. határozat visszavonásáról

 

131/2018. (X. 17.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

 

 

Módosított jogszabályok

 

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről


Módosítja: 195/2018. (X. 17.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 10. 18.

 

15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet

a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről


Módosítja: 196/2018. (X. 17.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 10. 18.

 

1855/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról


Módosítja: 1511/2018. (X. 17.) Korm. h.

 

1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról


Módosítja: 1511/2018. (X. 17.) Korm. h.

 

1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról


Módosítja: 1514/2018. (X. 17.) Korm. h.

 

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1616/2015. (IX. 8.) Korm. határozat

a Róheim-villa rekonstrukciójához és hasznosításához szükséges intézkedésekről


Visszavonta: 1525/2018. (X. 17.) Korm. határozat.

 

1753/2016. (XII. 14.) Korm. határozat

a Róheim-villa rekonstrukciójához és hasznosításához szükséges intézkedésekről


Visszavonta: 1525/2018. (X. 17.) Korm. határozat.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/163.

Megjelent: 2018. 10. 19.

 

 

Új jogszabályok

 

2018. évi LXIV. törvény

a Magyarország Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről


Hatályos: 2018. 10. 20. - kivétellel

 

2018. évi LXV. törvény

a Magyarország és a Thaiföldi Királyság között a Mahachulalongkornrajavidyalaya Egyetemnek a Tan Kapuja Buddhista Főiskolával Együttműködésben való magyarországi működéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről


Hatályos: 2018. 10. 20. – kivétellel

 

29/2018. (X. 19.) BM rendelet

az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet, valamint a belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet módosításáról


Hatályos: 2018. 10. 27.

 

24/2018. (X. 19.) ITM rendelet

a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet módosításáról


Hatályos: 2018.10. 20.

 

9/2018. (X. 19.) PM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról


Hatályos: 2018.10. 20.

 

 

Módosított jogszabályok

 

4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet

az erdők tűz elleni védelméről


Módosítja: 29/2018. (X. 19.) BM r.
Hatályos: 2018. 10. 27.

 

37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet

a belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről


Módosítja: 29/2018. (X. 19.) BM r.
Hatályos: 2018. 10. 27.

 

26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet

a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről


Módosítja: 24/2018. (X. 19.) ITM r.
Hatályos: 2018. 10. 20.

 

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1996. évi XXXV. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között a minősített információk kölcsönös védelme tárgyában Budapesten, 1995. október 25-én aláírt Egyezmény megerősítéséről és kihirdetéséről


Hatályon kívül helyezi: 2018. évi LXIV. tv.
Hatályos: határozatlan.

 

50/2017. (XII. 29.) NGM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról


Hatályon kívül helyezi: 9/2018. (X. 19.) PM r.
Hatályos: 2018. 10. 20.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

 

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

 

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.