Üdvözöljük a

Heti jogász 2018. 5. - 6. hét | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Heti jogász 2018. 5. - 6. hét

Szerző: Laczkóné Dr. Csécsi Ildikó | 2018. február 13.

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző héten aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. Az 5. héten a Magyar Közlöny 9-12. számai, a 6. héten a 13-16. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/9.

Megjelent: 2018. 01. 29.

 

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

1/2018. (I. 29.) MNB rendelet

a "Görgei Artúr" ezüst emlékérme kibocsátásáról

 

Hatályos: 2018. 01. 30.

 

 

2/2018. (I. 29.) MNB rendelet

a "Görgei Artúr" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

 

Hatályos: 2018. 01. 30.

 

 

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról

 

 

31/2018. (I. 29.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/10.

Megjelent: 2018. 02. 01.

 

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

 

2/2018. (II. 1.) Korm. rendelet

az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók, valamint a szociális ágazatban egészségügyi munkakörben dolgozók béremelésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

 

Hatályos: 2018. 02. 01. 14 órától.

 

 

5/2018. (II. 1.) EMMI rendelet

egyes szociális tárgyú és kapcsolódó miniszteri rendeleteknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő és egyéb tárgyú módosításáról

 

Hatályos: 2018. 02. 02.

 

 

1004/2018. (II. 1.) Korm. határozat

a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja érdekében a 2018. évi központi költségvetés céltartalékából a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetbe történő előirányzat-átcsoportosításról

 

 

1005/2018. (II. 1.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Célelőirányzatok és Összevont szakellátás jogcímek 2018. évi előirányzatainak megemeléséről, valamint a szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatottak bérhelyzetének javításához kapcsolódó költségvetési forrás biztosításáról

 

 

1006/2018. (II. 1.) Korm. határozat

a Szent István Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi Kar békéscsabai telephelyű Gazdasági Campusának az egyházi fenntartásban működő Gál Ferenc Főiskolához történő csatlakozásáról

 

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

 

256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

 

Módosítja: 2/2018. (II. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 02. 01. 14 órától.

 

 

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

 

Módosítja: 2/2018. (II. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 02. 01. 14 órától.

 

 

462/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2018. évi kompenzációjáról

 

Módosítja: 2/2018. (II. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 02. 01. 14 órától.

 

 

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról

 

Módosítja: 2/2018. (II. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 02. 01. 14 órától.

 

 

461/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet

az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

 

Módosítja: 2/2018. (II. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 02. 01. 14 órától.

 

 

351/2017. (XI. 23.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

 

Módosítja: 2/2018. (II. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 02. 01. 14 órától.

 

 

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

 

Módosítja: 5/2018. (II. 1.) EMMI r.

Hatályos: 2018. 02. 02.

 

 

29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet

a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról

 

Módosítja: 5/2018. (II. 1.) EMMI r.

Hatályos: 2018. 02. 02.

 

 

46/2003. (VIII. 8.) ESzCsM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról

 

Módosítja: 5/2018. (II. 1.) EMMI r.

Hatályos: 2018. 02. 02.

 

 

31/2009. (XII. 22.) SZMM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról

 

Módosítja: 5/2018. (II. 1.) EMMI r.

Hatályos: 2018. 02. 02.

 

 

38/2012. (XI. 16.) EMMI rendelet

a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltató akkreditációs eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj szabályairól

 

Módosítja: 5/2018. (II. 1.) EMMI r.

Hatályos: 2018. 02. 02.

 

 

20/2015. (IV. 10.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

 

Módosítja: 5/2018. (II. 1.) EMMI r.

Hatályos: 2018. 02. 02.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/11.

Megjelent: 2018. 02. 01. 18:26:01

 

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

 

3/2018. (II. 1.) Korm. rendelet

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében megvalósuló iskolafejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 

Hatályos: 2018. 02. 02.

 

 

6/2018. (II. 1.) EMMI rendelet

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról

 

Hatályos: 2018. 02. 05.

 

 

1/2018. (II. 1.) FM rendelet

a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018-2019/2020 borpiaci években igényelhető támogatásról

 

Hatályos: 2018. 02. 02.

 

 

2/2018. (II. 1.) FM rendelet

a szakmaközi szervezetek elismerésének és ellenőrzésének részletes szabályairól

 

Hatályos: 2018. 02. 09.

 

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5033/2017/4. határozata

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendeletének 5. § (1) bekezdése törvénysértő voltának megállapításáról és megsemmisítéséről

 

 

1007/2018. (II. 1.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében megvalósuló fejlesztések támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról

 

 

1008/2018. (II. 1.) Korm. határozat

a Nyíregyházi Stadion beruházáshoz és a Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódó intézkedésekről

 

 

1009/2018. (II. 1.) Korm. határozat

a Szegedi Tudományegyetem egyes infrastrukturális fejlesztéseinek támogatásáról

 

 

1010/2017. (II. 1.) Korm. határozat

a 2014-2020. évek közötti határ menti közúti infrastruktúra- fejlesztésekről szóló 1007/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

 

 

1011/2018. (II. 1.) Korm. határozat

a digitális oktatás tartalomfejlesztésért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 

Hatályos: 2018. 02. 15.

 

 

1012/2018. (II. 1.) Korm. határozat

az első világháborús megemlékezések koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 

Hatályos: 2018. 02. 02.

 

 

6/2018. (II. 1.) ME határozat

a szomszédos államokkal kötött nemzetközi szerződések alapján működő kisebbségi vegyes bizottságok tagjainak felmentéséről

 

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

 

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről

 

Módosítja: 6/2018. (II. 1.) EMMI r.

Hatályos: 2018. 02. 05.

 

 

1007/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a 2014-2020. évek közötti határ menti közúti infrastruktúra-fejlesztésekről

 

Módosítja: 1010/2017. (II. 1.) Korm. h.

 

 

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

 

63/2013. (VII. 25.) VM rendelet

a szakmaközi szervezetek elismerésének és ellenőrzésének részletes szabályairól

 

Hatályon kívül helyezi: 2/2018. (II. 1.) FM r.

Hatályos: 2018. 02. 09.

 

 

1060/2016. (II. 25.) Korm. határozat

a digitális oktatás tartalomfejlesztésért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 

Hatályon kívül helyezi: 1011/2018. (II. 1.) Korm. h.

Hatályos: 2018. 02. 15.

 

 

1729/2015. (X. 8.) Korm. határozat

az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 

Hatályon kívül helyezi: 1012/2018. (II. 1.) Korm. h.

Hatályos: 2018. 02. 02.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/12.

Megjelent: 2018. 02. 02.

 

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

 

4/2018. (II. 2.) Korm. rendelet

a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

 

Hatályos: 2018. 02. 07.

 

 

1013/2018. (II. 2.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet címrendjének kiegészítéséről, a 2017. évi költségvetési maradványok átcsoportosításáról, egyes kormányhatározatok módosításáról és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó 2018. évi megtakarítások kezeléséről

 

 

1014/2018. (II. 2.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

 

389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról

 

Módosítja: 4/2018. (II. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 02. 07.

 

 

1070/2016. (II. 25.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 

Módosítja: 1013/2018. (II. 2.) Korm. h.

 

 

1182/2016. (IV. 11.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

 

Módosítja: 1013/2018. (II. 2.) Korm. h.

 

 

1348/2016. (VII. 6.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

 

Módosítja: 1013/2018. (II. 2.) Korm. h.

 

 

1438/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról

 

Módosítja: 1013/2018. (II. 2.) Korm. h.

 

 

1494/2016. (IX. 15.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és Korm. határozat módosításáról

 

Módosítja: 1013/2018. (II. 2.) Korm. h.

 

 

1550/2016. (X. 13.) Korm. határozat

a VERITAS Történetkutató Intézet többletfeladatainak meghatározásáról és a szükséges források biztosításáról

 

Módosítja: 1013/2018. (II. 2.) Korm. h.

 

 

1038/2017. (II. 2.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, előirányzattal nem rendelkező közfeladathoz kapcsolódó tárgyévi és tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról

 

Módosítja: 1013/2018. (II. 2.) Korm. h.

 

 

1104/2017. (III. 6.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról

 

Módosítja: 1013/2018. (II. 2.) Korm. h.

 

 

1302/2017. (VI. 7.) Korm. határozat

a Magyar Nemzeti Táncegyüttesnél fennálló bérhelyzet kezeléséről

 

Módosítja: 1013/2018. (II. 2.) Korm. h.

 

 

1341/2017. (VI. 9.) Korm. határozat

a 2018. évi költségvetés tervezése során jelzett, bérintézkedésekhez kapcsolódó többletigényekről

 

Módosítja: 1013/2018. (II. 2.) Korm. h.

 

 

1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

 

Módosítja: 1013/2018. (II. 2.) Korm. h.

 

 

1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról

 

Módosítja: 1013/2018. (II. 2.) Korm. h.

 

 

1715/2017. (X. 3.) Korm. határozat

a minimálbér-emelésnek és garantált bérminimum-emelésnek a Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságokra és azok leányvállalataira, valamint a belügyminiszter közvetlen irányítása alatt álló költségvetési szervek tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokra és azok leányvállalataira gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról

 

Módosítja: 1013/2018. (II. 2.) Korm. h.

 

 

1727/2017. (X. 10.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

 

Módosítja: 1013/2018. (II. 2.) Korm. h.

 

 

1895/2017. (XII. 4.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

 

Módosítja: 1013/2018. (II. 2.) Korm. h.

 

 

1988/2017. (XII. 19.) Korm. határozat

a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) 2016. évi monitoring jelentéséről, a Digitális Jólét Program 2.0-ról, azaz a Digitális Jólét Program kibővítéséről, annak 2017-2018. évi Munkaterve elfogadásáról, a digitális infrastruktúra, kompetenciák, gazdaság és közigazgatás további fejlesztéseiről szóló 1456/2017. (VII. 19.) Korm. határozat megvalósításához kötődő feladatok teljes körű ellátásához szükséges költségvetési források biztosításáról, valamint a feladatokhoz kapcsolódó egyes határidők módosításáról

 

Módosítja: 1013/2018. (II. 2.) Korm. h.

 

 

1990/2017. (XII. 19.) Korm. határozat

a szabadkai zsinagóga felújításához szükséges többletforrás biztosításáról

 

Módosítja: 1013/2018. (II. 2.) Korm. h.

 

 

2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról

 

Módosítja: 1013/2018. (II. 2.) Korm. h.

 

 

2076/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

Budapest IX. kerület, belterület 36971 helyrajzi számú műemlék ingatlan Magyarországi Református Egyház részére történő tulajdonába adásáról, valamint az átfogó felújításához kapcsolódó feladatok meghatározásáról

 

Módosítja: 1013/2018. (II. 2.) Korm. h.

 

 

2061/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

egyes határon túli szervezetek részére nyújtott támogatásokról

 

Módosítja: 1013/2018. (II. 2.) Korm. h.

 

 

2001/2017. (XII. 21.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, Országvédelmi Alapból, a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

 

Módosítja: 1013/2018. (II. 2.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/13.

Megjelent: 2018. 02. 05.

 

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

 

1/2018. (II. 5.) MvM rendelet

egyes közbeszerzési tárgyú miniszteri rendeletek elektronikus közbeszerzés bevezetésével összefüggő módosításáról

 

Hatályos: 2018. 02. 06.

 

 

7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet

egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 

Hatályos: 2018. 02. 06., 2018. 07. 01.

 

 

2/2018. (II. 5.) NFM rendelet

egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

 

Hatályos: 2018. 02. 10., 2018. 05. 20.

 

 

1015/2018. (II. 5.) Korm. határozat

a Győr belterület, 6887 helyrajzi számú ingatlan egyházi jogi személy részére történő ingyenes tulajdonba adásáról

 

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

 

44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet

a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről

 

Módosítja: 1/2018. (II. 5.) MvM r.

Hatályos: 2018. 02. 06.

 

 

45/2015. (XI. 2.) MvM rendelet

a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

 

Módosítja: 1/2018. (II. 5.) MvM r.

Hatályos: 2018. 02. 06.

 

 

14/2016. (V. 25.) MvM rendelet

a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről

 

Módosítja: 1/2018. (II. 5.) MvM r.

Hatályos: 2018. 02. 06.

 

 

9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről

 

Módosítja: 7/2018. (II. 5.) EMMI r.

Hatályos: 2018. 02. 06.

 

 

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

 

Módosítja: 7/2018. (II. 5.) EMMI r.

Hatályos: 2018. 02. 06.

 

 

8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet

a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról

 

Módosítja: 7/2018. (II. 5.) EMMI r.

Hatályos: 2018. 02. 06., 2018. 07. 01.

 

 

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet

a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról

 

Módosítja: 7/2018. (II. 5.) EMMI r.

Hatályos: 2018. 02. 06., 2018. 07. 01.

 

 

81/2004. (IX. 18.) ESzCsM rendelet

az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről

 

Módosítja: 7/2018. (II. 5.) EMMI r.

Hatályos: 2018. 02. 06., 2018. 07. 01.

 

 

36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet

a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól

 

Módosítja: 7/2018. (II. 5.) EMMI r.

Hatályos: 2018. 02. 06.

 

 

7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet

a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról

 

Módosítja: 7/2018. (II. 5.) EMMI r.

Hatályos: 2018. 02. 06.

 

 

8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet

a foglalkozási rehabilitációs szakértőkről

 

Módosítja: 7/2018. (II. 5.) EMMI r.

Hatályos: 2018. 02. 06.

 

 

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet

a rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékről

 

Módosítja: 7/2018. (II. 5.) EMMI r.

Hatályos: 2018. 02. 06.

 

 

25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet

a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről

 

Módosítja: 7/2018. (II. 5.) EMMI r.

Hatályos: 2018. 02. 06.

 

 

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

 

Módosítja: 2/2018. (II. 5.) NFM r.

Hatályos: 2018. 02. 10., 2018. 05. 20.

 

 

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről

 

Módosítja: 2/2018. (II. 5.) NFM r.

Hatályos: 2018. 05. 20.

 

 

77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet

a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól

 

Módosítja: 2/2018. (II. 5.) NFM r.

Hatályos: 2018. 05. 20.

 

 

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2018/14.

Megjelent: 2018. 02. 06.

 

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

 

5/2018. (II. 6.) Korm. rendelet

a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló Keretegyezményhez kapcsolódó, a fenntartható mezőgazdaságról és a vidékfejlesztésről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről

 

Hatályos: 2018. 02. 07. - kivétellel.

 

 

6/2018. (II. 6.) Korm. rendelet

a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló Keretegyezmény módosítása kihirdetéséről

 

Hatályos: 2018. 02. 07. - kivétellel.

 

 

7/2018. (II. 6.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti oktatási, felsőoktatási és tudományos együttműködési Megállapodás kihirdetéséről és a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 281/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról

 

Hatályos: 2018. 02. 07. - kivétellel.

 

 

8/2018. (II. 6.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kötelező hatályának elismeréséről és kihirdetéséről

 

Hatályos: 2018. 02. 07. - kivétellel.

 

 

9/2018. (II. 6.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás kihirdetéséről

 

Hatályos: 2018. 02. 07. - kivétellel.

 

 

10/2018. (II. 6.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

 

Hatályos: 2018. 02. 07. - kivétellel.

 

 

11/2018. (II. 6.) Korm. rendelet

a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 02. 14.

 

 

12/2018. (II. 6.) Korm. rendelet

a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról szóló 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet módosításáról

 

Hatályos: 2018. 02. 07.

 

 

13/2018. (II. 6.) Korm. rendelet

a mátrai és bükki térség egyes villamosenergia-elosztó vezetékeinek földkábelre történő cseréjével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 

Hatályos: 2018. 02. 07.

 

 

2/2018. (II. 6.) MvM rendelet

Balatonőszöd vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 4/2005. (III. 10.) TNM rendelet módosításáról

 

Hatályos: 2018. 02. 14.

 

 

3/2018. (II. 6.) FM rendelet

az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 29/2017. (VI. 7.) FM rendelet módosításáról

 

Hatályos: 2018. 02. 07.

 

 

1/2018. (II. 6.) NGM rendelet

a szakképzési centrumok felnőttoktatási tevékenységének normatív támogatásáról

 

Hatályos: 2018. 02. 08.

 

 

2/2018. (II. 6.) NGM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 50/2017. (XII. 29.) NGM rendelet beruházások támogatásával összefüggő módosításáról

 

Hatályos: 2018. 02. 07.

 

 

3/2018. (II. 6.) NFM rendelet

a közlekedési és energetikai szervek honvédelmi feladatairól szóló 22/2014. (IV. 18.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 02. 07.

 

 

1016/2018. (II. 6.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya között a kőolaj-készletezési szerződésekről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

 

1017/2018. (II. 6.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

 

1018/2018. (II. 6.) Korm. határozat

a Nemzetbiztonsági Kabinetről szóló 1308/2011. (IX. 6.) Korm. határozat módosításáról

 

Hatályos: 2018. 02. 07.

 

 

1019/2018. (II. 6.) Korm. határozat

a Ljubljanai Magyar Kulturális Intézet elhelyezését biztosító ingatlan megvásárlásához szükséges intézkedésekről

 

 

1020/2018. (II. 6.) Korm. határozat

a Beruházás Előkészítési Alap 2018. évi létrehozásához szükséges intézkedésekről

 

 

1021/2018. (II. 6.) Korm. határozat

a közösségi agrármarketing feladatok pótlólagos forrásigényéről

 

 

1022/2018. (II. 6.) Korm. határozat

a magyar divat- és designipar fejlesztésével kapcsolatos feladatok, valamint a turisztikai marketing- és kommunikációs feladatok ellátásáról

 

 

1023/2018. (II. 6.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében megvalósuló győri Széchenyi István Egyetem fejlesztéséhez szükséges ingatlanok megvásárlásához szükséges forrás biztosítása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról

 

 

1024/2018. (II. 6.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról

 

 

1025/2018. (II. 6.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

 

1026/2018. (II. 6.) Korm. határozat

a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben a MAHOP-2.2-2016 ("Az akvakultúrába történő termelési célú beruházások támogatása" című), a MAHOP-2.4-2016 ("Az akvakultúrába történő környezetvédelmi célú beruházások" című) és a MAHOP-2.5-2017 azonosító jelű ("A környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra fejlesztésének előmozdítása" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról

 

 

1027/2018. (II. 6.) Korm. határozat

a Kaposvár megyei jogú város külterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról

 

 

1028/2018. (II. 6.) Korm. határozat

a Budapest XII. kerület belterület, 9628 és 9630/2 helyrajzi számú ingatlanok egyházi jogi személy részére történő ingyenes tulajdonba adásáról

 

 

1029/2018. (II. 6.) Korm. határozat

a 2017. évre meghatározott fejlesztéspolitikai célok megvalósulásáról

 

 

1030/2018. (II. 6.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról

 

 

7/2018. (II. 6.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Etióp Szövetségi Demokratikus Köztársaság Kormánya között új légiközlekedési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

 

8/2018. (II. 6.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyarországon és az Oroszországi Föderációban kiállított, államilag elismert bizonyítványok és oklevelek, továbbá a tudományos fokozatot tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

 

 

9/2018. (II. 6.) ME határozat

a Magyar-Pakisztáni Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság, a Magyar-Kenyai Gazdasági és Műszaki Vegyes Bizottság és a Magyar-Kirgiz Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság magyar tagozata elnökének kinevezéséről

 

Hatályos: 2018. 02. 07.

 

 

10/2018. (II. 6.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Drégelypalánk és Ipežské predmostie (Ipolyhídvég) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

 

281/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet

a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

 

Módosítja: 7/2018. (II. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 02. 07.

 

 

4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet

a magyar légtér igénybevételéről

 

Módosítja: 11/2018. (II. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 02. 14.

 

 

61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról

 

Módosítja: 12/2018. (II. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 02. 07.

 

 

4/2005. (III. 10.) TNM rendelet

Balatonőszöd vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról

 

Módosítja: 2/2018. (II. 6.) MvM r.

Hatályos: 2018. 02. 14.

 

 

29/2017. (VI. 7.) FM rendelet

az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról

 

Módosítja: 3/2018. (II. 6.) FM r.

Hatályos: 2018. 02. 07.

 

 

50/2017. (XII. 29.) NGM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

 

Módosítja: 2/2018. (II. 6.) NGM r.

Hatályos: 2018. 02. 07.

 

 

22/2014. (IV. 18.) NFM rendelet

a közlekedési és energetikai szervek honvédelmi feladatairól

 

Módosítja: 3/2018. (II. 6.) NFM r.

Hatályos: 2018. 02. 07.

 

 

1308/2011. (IX. 6.) Korm. határozat

a Nemzetbiztonsági Kabinetről

 

Módosítja: 1018/2018. (II. 6.) Korm. h.

Hatályos: 2018. 02. 07.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/15.

Megjelent: 2018. 02. 08.

 

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

 

2/2018. (II. 8.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosításáról

 

Hatályos: 2018. 02. 09.

 

 

4/2018. (II. 8.) NFM rendelet

a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 17/2017. (V. 26.) NFM rendelet módosításáról

 

Hatályos: 2018. 02. 09.

 

 

1031/2018. (II. 8.) Korm. határozat

a hazai építőipari vállalkozások hatékonyságnövelésére irányuló forrás biztosításáról

 

 

1032/2018. (II. 8.) Korm. határozat

a tatabányai, a nagykátai és a váci mentőállomás felújításáról, valamint a tabi mentőállomás újjáépítéséhez rendelkezésre álló forrás kiegészítéséről

 

 

11/2018. (II. 8.) ME határozat

a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság tagjainak felkéréséről

 

 

12/2018. (II. 8.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és technikai együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

 

13/2018. (II. 8.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló, Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

 

9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

 

Módosítja: 2/2018. (II. 8.) HM r.

Hatályos: 2018. 02. 09.

 

 

17/2017. (V. 26.) NFM rendelet

a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről

 

Módosítja: 4/2018. (II. 8.) NFM r.

Hatályos: 2018. 02. 09.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/16.

Megjelent: 2018. 02. 08.

 

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

 

14/2018. (II. 8.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és technikai együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

 

**************************************************************

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wk.hu/hirlevel oldalon iratkozhat fel.

 

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

 

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.