Üdvözöljük a

Heti jogász 2018. 7 - 9. hét | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Heti jogász 2018. 7 - 9. hét

Szerző: Laczkóné Dr. Csécsi Ildikó | 2018. március 22.

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. Az 7. héten a Magyar Közlöny 17-21. számai, a 8. héten a 22-25. számai és a 9. héten a 26-30. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/17.
Megjelent: 2018. 02. 12.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

14/2018. (II. 12.) Korm. rendelet
az ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és természeti környezete világörökségi helyszín világörökségi kezelési tervéről

Hatályos: 2018. 02. 13.

1033/2018. (II. 12.) Korm. határozat
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő elektronikus ügyintézéssel összefüggő jogszabályoknak való megfelelése érdekében történő egyszeri többletforrás biztosításáról


1034/2018. (II. 12.) Korm. határozat
a vörösberényi kolostoregyüttessel kapcsolatos feladatok támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról szóló 1003/2018. (I. 15.) Korm. határozat módosításáról


1035/2018. (II. 12.) Korm. határozat
a digitális tartalomfejlesztés támogatásáról


1036/2018. (II. 12.) Korm. határozat
az Európai Unió Afrikából kiinduló migráció kiváltó tényezőinek kezelésére létrehozott Szükséghelyzeti Vagyonkezelő Alapjához való magyar hozzájárulásról


1037/2018. (II. 12.) Korm. határozat
a Graboplast Padlógyártó Zrt. "Lakkfelhordó gépegység beszerzése" tárgyú beszerzése közbeszerzési eljárás lefolytatása alól történő felmentéséről


1038/2018. (II. 12.) Korm. határozat
az egyes egyedi települési sportcélú infrastruktúra-fejlesztési beruházások forrásszükségletének biztosításáról szóló 1800/2016. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról


15/2018. (II. 12.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és az Angolai Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

1003/2018. (I. 15.) Korm. határozat
a vörösberényi kolostoregyüttessel kapcsolatos feladatok támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1034/2018. (II. 12.) Korm. h.

1800/2016. (XII. 20.) Korm. határozat
egyes egyedi települési sportcélú infrastruktúra-fejlesztési beruházások forrásszükségletének biztosításáról

Módosítja: 1038/2018. (II. 12.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/18.
Megjelent: 2018. 02. 13.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

15/2018. (II. 13.) Korm. rendelet
a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 02. 13. 21 órakor.

16/2018. (II. 13.) Korm. rendelet
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 02. 14., 2018. 02. 15.

8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet
az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, valamint egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek deregulálásáról

Hatályos: 2018. 02. 14.

5/2018. (II. 13.) IM rendelet
a közjegyzői vizsga részletes szabályairól

Hatályos: 2018. 07. 01.

1/2018. (II. 13.) PTNM rendelet
a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzat kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/2017. (X. 31.) PTNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 02. 14.

68/2018. (II. 13.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról


1039/2018. (II. 13.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Ipolydamásd és Helemba (Chl’aba) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló, 2012. február 27. napján aláírt Megállapodást módosító 1. Kiegészítés szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról


1040/2018. (II. 13.) Korm. határozat
a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében megvalósuló katonai szállítórepülő képesség kialakításával kapcsolatos feladatokról és a szükséges források biztosításáról


1041/2018. (II. 13.) Korm. határozat
az egyes egyházi fejlesztési, működési és program célú támogatások forrásszükségletének biztosításáról


1042/2018. (II. 13.) Korm. határozat
Mosonmagyaróvár városi iparterület fejlesztéséhez kapcsolódó víziközmű-hálózat továbbfejlesztésének finanszírozásáról


1043/2018. (II. 13.) Korm. határozat
a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet
a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól

Módosítja: 15/2018. (II. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 02. 13. 21 órától.

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

Módosítja: 16/2018. (II. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 02. 14.

104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet
a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 16/2018. (II. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 02. 15.

37/1996. (X. 18.) NM rendelet
a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről

Módosítja: 8/2018. (II. 13.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 02. 14.

18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról

Módosítja: 8/2018. (II. 13.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 02. 14.

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet
a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

Módosítja: 8/2018. (II. 13.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 02. 14.

23/2002. (V. 9.) EüM rendelet
az emberen végzett orvostudományi kutatásokról

Módosítja: 8/2018. (II. 13.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 02. 14.

8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet
az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről

Módosítja: 8/2018. (II. 13.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 02. 14.

38/2003. (VII. 7.) ESzCsM—FVM—KvVM együttes rendelet
a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről

Módosítja: 8/2018. (II. 13.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 02. 14.

32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet
a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról

Módosítja: 8/2018. (II. 13.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 02. 14.

44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet
az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról

Módosítja: 8/2018. (II. 13.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 02. 14.

53/2004. (VI. 2.) ESzCsM rendelet
a gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységről

Módosítja: 8/2018. (II. 13.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 02. 14.

35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet
az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról

Módosítja: 8/2018. (II. 13.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 02. 14.

44/2005. (X. 19.) EüM rendelet
az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek gyártásának személyi és tárgyi feltételeiről

Módosítja: 8/2018. (II. 13.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 02. 14.

52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet
az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról

Módosítja: 8/2018. (II. 13.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 02. 14.

25/2006. (VI. 26.) EüM rendelet
a közgyógyellátásra jogosult gyógyszerkeretének megállapításához szükséges készítmények kiválasztásának szabályairól

Módosítja: 8/2018. (II. 13.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 02. 14.

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet
a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről

Módosítja: 8/2018. (II. 13.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 02. 14.

18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet
az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről

Módosítja: 8/2018. (II. 13.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 02. 14.

53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet
a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól

Módosítja: 8/2018. (II. 13.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 02. 14.

30/2008. (VII. 25.) EüM rendelet
az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges oklevelek elismeréséről, továbbá az oklevelek külföldi elismertetéséhez szükséges hatósági bizonyítványok kiadásának egyes eljárási szabályairól

Módosítja: 8/2018. (II. 13.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 02. 14.

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet
az orvostechnikai eszközökről

Módosítja: 8/2018. (II. 13.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 02. 14.

40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet
az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja: 8/2018. (II. 13.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 02. 14.

16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet
az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól

Módosítja: 8/2018. (II. 13.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 02. 14.

18/2010. (IV. 20.) EüM rendelet
az egészségügyért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól

Módosítja: 8/2018. (II. 13.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 02. 14.

23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet
a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről

Módosítja: 8/2018. (II. 13.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 02. 14.

51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet
az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésére, az ilyen eszközök használatából eredő kockázatok kezelésére, valamint az egészségügyi tevékenységet végző személyek tájékoztatására és képzésére vonatkozó követelményekről

Módosítja: 8/2018. (II. 13.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 02. 14.

2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet
az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól

Módosítja: 8/2018. (II. 13.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 02. 14.

28/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet
az Egészségügyi Tudományos Tanácsról

Módosítja: 8/2018. (II. 13.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 02. 14.

42/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet
a helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről

Módosítja: 8/2018. (II. 13.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 02. 14.

49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet
a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról

Módosítja: 8/2018. (II. 13.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 02. 14.

11/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet
a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Módosítja: 8/2018. (II. 13.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 02. 14.

12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet
az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Módosítja: 8/2018. (II. 13.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 02. 14.

16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet
az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól

Módosítja: 8/2018. (II. 13.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 02. 14.

1/2017. (X. 31.) PTNM rendelet
a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzat kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 1/2018. (II. 13.) PTNM r.
Hatályos: 2018. 02. 14.

 

 

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

19/1991. (XI. 5.) NM rendelet
a gyógyszerek rendelésének, kiadásának és felhasználásának ellenőrzéséről

Hatályon kívül helyezi: 8/2018. (II. 13.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 02. 14.

13/2000 (V. 12.) EüM rendelet
az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 8/2018. (II. 13.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 02. 14.

58/2003. (IX. 30.) ESzCsM rendelet
az egészségügyi szakellátási kötelezettségről, továbbá egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról szóló 2001. évi XXXIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 11/2002. (III. 26.) EüM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 8/2018. (II. 13.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 02. 14.

3/2004. (I. 15.) ESzCsM rendelet
az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 8/2018. (II. 13.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 02. 14.

15/2004. (III. 8.) ESzCsM rendelet
az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 8/2018. (II. 13.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 02. 14.

16/2004. (III. 23.) ESzCsM rendelet
az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 8/2018. (II. 13.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 02. 14.

33/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet
a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 8/2018. (II. 13.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 02. 14.

6/2005. (III. 23.) EüM rendelet
a prostituáltak részére kiadandó orvosi igazolásról szóló 41/1999. (IX. 8.) EüM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 8/2018. (II. 13.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 02. 14.

13/2006. (III. 23.) EüM—FMM együttes rendelet
a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM—SzCsM együttes rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 8/2018. (II. 13.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 02. 14.

29/2006. (VII. 24.) EüM—KvVM együttes rendelet
az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM—KöM együttes rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 8/2018. (II. 13.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 02. 14.

43/2006. (XII. 8.) EüM rendelet
az állati eredetű élelmiszerekben található peszticid-maradék megengedhető mértékéről szóló 34/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 8/2018. (II. 13.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 02. 14.

48/2006. (XII. 28.) EüM rendelet
a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeiről és közegészségügyi ellenőrzéséről szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 8/2018. (II. 13.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 02. 14.

8/2007. (II. 13.) EüM rendelet
az egészségügyi miniszter által szabályozott, mérgező termékek felhasználását igénylő szakmai tevékenységek szakmai gyakorlaton alapuló elismeréséről, és az egészségügyi gázmesteri tevékenységről, valamint az egészségügyi gázmester szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 19/1997. (VII. 4.) NM rendelet módosításáról szóló 17/2005. (V. 19.) EüM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 8/2018. (II. 13.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 02. 14.

9/2007. (II. 15.) EüM rendelet
az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 8/2018. (II. 13.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 02. 14.

13/2007. (III. 7.) EüM rendelet
az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 8/2018. (II. 13.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 02. 14.

16/2007. (IV. 2.) EüM rendelet
a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 8/2018. (II. 13.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 02. 14.

22/2007. (V. 11.) EüM rendelet
a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 8/2018. (II. 13.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 02. 14.

24/2007. (V. 24.) EüM rendelet
a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 8/2018. (II. 13.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 02. 14.

25/2007. (VI. 7.) EüM rendelet
a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról, valamint a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatása megállapításának egyes átmeneti szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 8/2018. (II. 13.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 02. 14.

27/2007. (VI. 11.) EüM rendelet
a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeiről és közegészségügyi ellenőrzéséről szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 8/2018. (II. 13.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 02. 14.

35/2007. (VII. 3.) EüM-FVM együttes rendelet
a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhető növényvédőszer-maradék mértékéről szóló 5/2002. (II. 22.) EüM-FVM együttes rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 8/2018. (II. 13.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 02. 14.

38/2007. (VII. 25.) EüM rendelet
a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 8/2018. (II. 13.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 02. 14.

39/2007. (VII. 25.) EüM rendelet
a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 8/2018. (II. 13.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 02. 14.

42/2007. (IX. 19.) EüM rendelet
a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről szóló 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 8/2018. (II. 13.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 02. 14.

43/2007. (IX. 19.) EüM rendelet
a testtömegcsökkentés céljára szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben felhasználásra szánt élelmiszerekről szóló 27/2004. (IV. 24.) ESzCsM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 8/2018. (II. 13.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 02. 14.

60/2007. (XII. 29.) EüM rendelet
a betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 8/2018. (II. 13.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 02. 14.

6/2009. (III. 20.) EüM rendelet
a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 8/2018. (II. 13.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 02. 14.

28/2009. (VIII. 7.) EüM rendelet
az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 8/2018. (II. 13.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 02. 14.

29/2009. (VIII. 14.) EüM rendelet
az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 8/2018. (II. 13.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 02. 14.

42/2015. (IX. 18.) EMMI rendelet
a hagyományos kínai gyógyászat területén oklevéllel rendelkező személy által végezhető egészségügyi tevékenység engedélyezésére vonatkozó szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 8/2018. (II. 13.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 02. 14.

 


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2018/19.
Megjelent: 2018. 02. 14.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

17/2018. (II. 14.) Korm. rendelet
Pécs (Sopianae) ókeresztény temetője világörökségi kezelési tervéről

Hatályos: 2018. 02. 22.

18/2018. (II. 14.) Korm. rendelet
az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet és a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 02. 15.

19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet
a kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2018. 02. 15., 2018. 03. 02.

20/2018. (II. 14.) Korm. rendelet
a katonai egészségügyi államigazgatási szerv, valamint a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok vonatkozásában a közegészségügyi-járványügyi feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Hatályos: 2018. 02. 15.

3/2018. (II. 14.) MvM rendelet
a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 02. 15.

1044/2018. (II. 14.) Korm. határozat
a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság tőkeemeléséről


1045/2018. (II. 14.) Korm. határozat
a szociális ágazatban dolgozókkal kapcsolatos 2018. évi bérintézkedések, valamint a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti, feladat és intézmény átadás-átvétel miatti előirányzat-átcsoportosításról

 

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet
az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

Módosítja: 18/2018. (II. 14.) Korm. r.
Hatályos: 2020. 02. 15.

423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
a felsőoktatási felvételi eljárásról

Módosítja: 18/2018. (II. 14.) Korm. r.
Hatályos: 2020. 02. 15.

252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet
a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról

Módosítja: 19/2018. (II. 14.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 02. 15.

100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet
a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 19/2018. (II. 14.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 02. 15.

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

Módosítja: 19/2018. (II. 14.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 02. 15.

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

Módosítja: 19/2018. (II. 14.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 02. 15.

119/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet
a kiemelt nemzeti emlékhely használatának rendjéről

Módosítja: 19/2018. (II. 14.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 02. 15.

385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről

Módosítja: 20/2018. (II. 14.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 02. 15.

290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 20/2018. (II. 14.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 02. 15.

4/2014. (I. 10.) Korm. rendelet
a rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az Országgyűlési Őrség, valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok közegészségügyi-járványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelöléséről

Módosítja: 20/2018. (II. 14.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 02. 15.

1/2013. (I. 8.) KIM rendelet
a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól

Módosítja: 3/2018. (II. 14.) MvM r.
Hatályos: 2018. 02. 15.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/20.
Megjelent: 2018. 02. 15.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

4/2018. (II. 15.) MvM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet 2018. évi fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2018. 02. 16.

2/2018. (II. 15.) BM rendelet
a belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 02. 16.

9/2018. (II. 15.) EMMI rendelet
az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 02. 16.

 

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

8/2016. (III. 25.) MvM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 4/2018. (II. 15.) MvM r.
Hatályos: 2018. 02. 16.

44/1998. (X. 14.) BM rendelet
a belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról

Módosítja: 2/2018. (II. 15.) BM r.
Hatályos: 2018. 02. 16.

26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet
az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről

Módosítja: 9/2018. (II. 15.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 02. 16.

 

 

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2018/21.
Megjelent: 2018. 02.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

21/2018. (II. 16.) Korm. rendelet
a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 03. 06.

5/2018. (II. 16.) NFM rendelet
a Nemzeti Tehetséggondozó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

Hatályos: 2018. 02. 17.

 

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet
a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról

Módosítja: 21/2018. (II. 16.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 03. 06.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/22.
Megjelent: 2018. 02. 20.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

22/2018. (II. 20.) Korm. rendelet
a Magyarország Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között 2006. május 12-én, Havannában kelt gazdasági együttműködés kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Hatályos: 2018. 02. 21. - kivétellel.

23/2018. (II. 20.) Korm. rendelet
munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos: 2018. 02. 21.

24/2018. (II. 20.) Korm. rendelet
az egri Szent Antal Minorita templom és rendház rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos: 2018. 02. 21.

1/2018. (II. 20.) OGY határozat
Dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő mentelmi ügyében


70/2018. (II. 20.) KE határozat
a bírósági ülnökök soron kívüli választása időpontjának kitűzéséről

1046/2018. (II. 20.) Korm. határozat
az első világháborús centenáriumi megemlékezések programjairól és az azok megvalósításához szükséges forrás biztosításáról


1047/2018. (II. 20.) Korm. határozat
a Görgei 200 Emlékkiállítás megrendezésének támogatásáról


1048/2018. (II. 20.) Korm. határozat
a hazai buszgyártás erősítése érdekében szükséges egyes feladatokról és a Nemzeti Autóbusz Beszerzési Bizottságról szóló 1357/2016. (VII. 13.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2018. 02. 21.

1049/2018. (II. 20.) Korm. határozat
egyes génmegőrző intézmények fejlesztésének és kiemelt programjainak támogatásáról


1050/2018. (II. 20.) Korm. határozat
az Európai Egyetemi Játékok Debrecenben és Miskolcon történő megrendezéséről


1051/2018. (II. 20.) Korm. határozat
a Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Programmal kapcsolatos intézkedésekről szóló 1278/2017. (VI. 2.) Korm. határozat módosításáról


1052/2018. (II. 20.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a hódmezővásárhelyi honvéd középiskola és kollégium létrehozásával kapcsolatos intézkedésekről


1053/2018. (II. 20.) Korm. határozat
a Földművelésügyi Minisztérium által fenntartott Soós István Borászati és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskolával összefüggésben gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásokra a "Hatékonyság növelése" című, valamint a "Korszerűsítés, hatékonyság és minőség növelése" című támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról


1054/2018. (II. 20.) Korm. határozat
a KEHOP-2.4.0-17-2017-00001 azonosító számú ("A KEHOP keretében megvalósuló víziközmű projektek vagyonértékelésének, záró költség-haszon elemzésének, valamint a pótlási szükségletek előrejelzésének elkészítése" című) projekt támogatásának növeléséről


1055/2018. (II. 20.) Korm. határozat
a KEHOP-5.2.3-16-2016-00048 azonosító számú ("Soli Deo Gloria Konzorcium épületeinek energetikai felújítása" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2018. 02. 21.

115/2018. (II. 20.) NVB határozat
országos népszavazási kezdeményezés kérdés hitelesítéséről

 

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

1357/2016. (VII. 13.) Korm. határozat
a Nemzeti Autóbusz Beszerzési Bizottságról

Módosítja: 1048/2018. (II. 20.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 02. 21.

1278/2017. (VI. 2.) Korm. határozat
a Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Programmal kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja: 1051/2018. (II. 20.) Korm. h.

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1055/2018. (II. 20.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 02. 21.

 

 

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2018/23.
Megjelent: 2018. 02. 21.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

3/2018. (II. 21.) BM rendelet
a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről

Hatályos: 2018. 03. 01.

2/2018. (II. 21.) OGY határozat
a Lengyelország melletti kiállásról Brüsszel nyomásgyakorlásával szemben

Hatályos: 2018. 02. 22.

1056/2018. (II. 21.) Korm. határozat
a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2018. 02. 22.

16/2018. (II. 21.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

 

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat
a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1056/2018. (II. 21.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 02. 22.

 

 

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

27/2014. (IV. 18.) KIM rendelet
a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről

Hatályon kívül helyezi: 3/2018. (II. 21.) BM r.
Hatályos: 2018. 03. 01.

 

 

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2018/24.
Megjelent: 2018. 02. 22.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

3/2018. (II. 22.) MNB rendelet
az életbiztosítási igényfelmérő tartalmi elemeiről szóló 56/2015. (XII. 22.) MNB rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2018. 02. 23.

4/2018. (II. 22.) MNB rendelet
a "FIFA Világbajnokság Oroszország, 2018" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2018. 02. 23.

5/2018. (II. 22.) MNB rendelet
a "FIFA Világbajnokság Oroszország, 2018" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2018. 02. 23.

1057/2018. (II. 22.) Korm. határozat
a Budakalász településen megvalósuló iskolaépítéshez szükséges többletforrás biztosításáról


1058/2018. (II. 22.) Korm. határozat
a TRANZIT-KER Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a Tranzit-Food Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről


1059/2018. (II. 22.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében megvalósuló sportfejlesztésekkel összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról


1060/2018. (II. 22.) Korm. határozat
a Thália Színház és a Mikroszkóp Színpad fejlesztéseinek támogatásáról


1061/2018. (II. 22.) Korm. határozat
Csanádpalota Város Önkormányzat működési célú forrásbiztosításáról


17/2018. (II. 22.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya között a rendőri együttműködésről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

2014/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a szegedi sportfejlesztések megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról

Módosítja: 1059/2018. (II. 22.) Korm. h.

2079/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a szekszárdi sportfejlesztések megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról

Módosítja: 1059/2018. (II. 22.) Korm. h.

2080/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a nagykanizsai sportfejlesztések megvalósítása érdekében támogatás biztosításához szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1059/2018. (II. 22.) Korm. h.

 

 

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

56/2015. (XII. 22.) MNB rendelet
az életbiztosítási igényfelmérő tartalmi elemeiről

Hatályon kívül helyezi: 3/2018. (II. 22.) MNB r.
Hatályos: 2018. 02. 23.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/25.
Megjelent: 2018. 02. 23.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

4/2018. (II. 23.) BM rendelet
a belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 03. 03.

5/2018. (II. 23.) BM rendelet
az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény végrehajtásához szükséges kapcsolódási, műszaki, technológiai, biztonsági előírásokról, követelményekről és a hitelesítési rendről szóló 53/2015. (IX. 24.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 02. 24.

4/2018. (II. 23.) FM rendelet
a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 02. 28.

5/2018. (II. 23.) FM rendelet
a termésbecslésről, állapotminősítésről, valamint a mezőgazdasági munkák állásáról szóló jelentéssel kapcsolatos adatszolgáltatásról

Hatályos: 2018. 02. 26.

 

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet
a belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről

Módosítja: 4/2018. (II. 23.) BM r.
Hatályos: 2018. 03. 03.

53/2015. (IX. 24.) BM rendelet
az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény végrehajtásához szükséges kapcsolódási, műszaki, technológiai, biztonsági előírásokról, követelményekről és a hitelesítési rendről

Módosítja: 5/2018. (II. 23.) BM r.
Hatályos: 2018. 02. 24.

7/2001. (I. 17.) FVM rendelet
a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól

Módosítja: 4/2018. (II. 23.) FM r.
Hatályos: 2018. 02. 28.

36/2017. (VII. 6.) FM rendelet
a mezőgazdasági kockázatkezelési adatbázis feletti rendelkezési jogról és az abból származó adatok kezeléséről, valamint az időjárási kockázatkezelési rendszer működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos végrehajtási költségek fedezetére szolgáló pénzforrás felhasználásáról

Módosítja: 5/2018. (II. 23.) FM r.
Hatályos: 2018. 02. 26.

 

 

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

6/2014. (II. 6.) VM rendelet
a termésbecslésről

Hatályon kívül helyezi: 5/2018. (II. 23.) FM r.
Hatályos: 2018. 02. 26.

 

 

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2018/26.
Megjelent: 2018. 02. 26.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

25/2018. (II. 26.) Korm. rendelet
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos: 2018. 02. 27.

1062/2018. (II. 26.) Korm. határozat
egyes turisztikai tárgyú kormányhatározatok módosításáról

 

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

1861/2016. (XII. 27.) Korm. határozat
a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról

Módosítja: 1062/2018. (II. 26.) Korm. h.

1862/2016. (XII. 27.) Korm. határozat
a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról

Módosítja: 1062/2018. (II. 26.) Korm. h.

1092/2017. (II. 21.) Korm. határozat
a Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról

Módosítja: 1062/2018. (II. 26.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/27.
Megjelent: 2018. 02. 28.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

26/2018. (II. 28.) Korm. rendelet
a családi otthonteremtési kedvezmény igénylésének adminisztratív egyszerűsítéséhez kapcsolódóan egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2018. 03. 15.

27/2018. (II. 28.) Korm. rendelet
az egyes atomenergetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2018. 03. 01., 2020. 01. 01.

28/2018. (II. 28.) Korm. rendelet
a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet és a radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 03. 01.

6/2018. (II. 28.) IM rendelet
a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásának szabályairól

Hatályos: 2018. 03. 01.

3/2018. (II. 28.) NGM rendelet
a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 49/2017. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 03. 01.

6/2018. (II. 28.) NFM rendelet
a fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 22/2017. (VI. 29.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 03. 01.

 

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet
az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

Módosítja: 26/2018. (II. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 03. 15.

17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet
a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

Módosítja: 26/2018. (II. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 03. 15.

190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet
az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről

Módosítja: 27/2018. (II. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 03. 01.

246/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet
a nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló biztonsági övezetéről

Módosítja: 27/2018. (II. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 03. 01.

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet
az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

Módosítja: 27/2018. (II. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 03. 01.

487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet
az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről

Módosítja: 27/2018. (II. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 03. 01., 2020. 01. 01.

489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet
a lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről

Módosítja: 27/2018. (II. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 03. 01.

490/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet
a hiányzó, a talált, valamint a lefoglalt nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos bejelentésekről és intézkedésekről, továbbá a nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos egyéb bejelentést követő intézkedésekről

Módosítja: 27/2018. (II. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 03. 01.

184/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet
az atomenergiáról szóló törvény hatálya alá tartozó építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos műszaki szakértői, tervezői, műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői tevékenység szerinti szakmagyakorlásra való alkalmasság igazolásának és nyilvántartásba vételének részletes szabályairól, továbbá a nyilvántartás adattartalmára vonatkozó szabályokról

Módosítja: 27/2018. (II. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 03. 01.

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 27/2018. (II. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 03. 01.

118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet
a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről

Módosítja: 28/2018. (II. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 03. 01.

155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet
a radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről

Módosítja: 28/2018. (II. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 03. 01.

49/2017. (XII. 29.) NGM rendelet
a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 3/2018. (II. 28.) NGM r.
Hatályos: 2018. 03. 01.

22/2017. (VI. 29.) NFM rendelet
a fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 6/2018. (II. 28.) NFM r.
Hatályos: 2018. 03. 01.

 

 

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

47/2003. (VIII. 8.) ESzCsM rendelet
a radioaktív hulladékok átmeneti tárolásának és végleges elhelyezésének egyes kérdéseiről, valamint az ipari tevékenységek során bedúsuló, a természetben előforduló radioaktív anyagok sugár-egészségügyi kérdéseiről

Hatályon kívül helyezi: 27/2018. (II. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 03. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/28.
Megjelent: 2018. 02. 28.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

29/2018. (II. 28.) Korm. rendelet
az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében kiszabható bírságról

Hatályos: 2018. 03. 01.

30/2018. (II. 28.) Korm. rendelet
az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének és tevékenysége felülvizsgálatának szabályairól

Hatályos: 2018. 04. 21.

31/2018. (II. 28.) Korm. rendelet
a Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről szóló 488/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 02. 28. 19 órakor.

3/2018. (II. 28.) HM rendelet
a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 03. 01.

4/2018. (II. 28.) NGM rendelet
az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díj megfizetésére vonatkozó szabályokról

Hatályos: 2018. 03. 01., 2018. 04. 21.

5/2018. (II. 28.) NGM rendelet
a meghatározott cselekmények végrehajtása során közreműködő szervezetek és a romlandó dolgok értékesítése kapcsán közreműködő kereskedők igénybevételének részletes szabályairól

Hatályos: 2018. 03. 08.

1063/2018. (II. 28.) Korm. határozat
a torontói Magyar Diaszpóra Missziós Központ létrehozatalához szükséges forrás biztosításáról


1064/2018. (II. 28.) Korm. határozat
a horgászati célú Nemzeti Halgazdálkodási és Horgászati Stratégiáról és az Országos Horgászati Hálózati Program végrehajtásához szükséges feladatokról


18/2018. (II. 28.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről

 

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

488/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről

Módosítja: 31/2018. (II. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 02. 28. 19 órától.

7/2015. (VI. 22.) HM rendelet
a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól

Módosítja: 3/2018. (II. 28.) HM r.
Hatályos: 2018. 03. 01.

 

 

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

3/1996. (IV. 5.) MüM rendelet
a rendbírságról

Hatályon kívül helyezi: 4/2018. (II. 28.) NGM r.
Hatályos: 2018. 03. 01.

18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet
az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

Hatályon kívül helyezi: 4/2018. (II. 28.) NGM r.
Hatályos: 2018. 04. 21.

17/2013. (VI. 4.) NGM rendelet
az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének, tevékenységének, valamint ellenőrzésének különös szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 4/2018. (II. 28.) NGM r.
Hatályos: 2018. 04. 21.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/29.
Megjelent: 2018. 03. 01.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

2018. évi I. törvény
az 1568. évi tordai vallásügyi törvény jelentőségéről és a Vallásszabadság Napjáról

Hatályos: 2018. 03. 02.

2018. évi II. törvény
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról

Hatályos: 2018. 03. 16.

2018. évi III. törvény
a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról

Hatályos: 2018. 03. 09.

2018. évi IV. törvény
a pénzügyi közvetítőrendszer hatósági felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi CXCI. törvény módosításáról

Hatályos: 2018. 03. 02.

6/2018. (III. 1.) NGM rendelet
a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 03. 04.

93/2018. (III. 1.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról


94/2018. (III. 1.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról


95/2018. (III. 1.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

2007. évi LXXXVI. törvény
a villamos energiáról

Módosítja: 2018. évi II. tv.
Hatályos: 2018. 03. 16.

1994. évi XLV. törvény
a hadigondozásról

Módosítja: 2018. évi III. tv.
Hatályos: 2018. 03. 09.

2017. évi CXCI. törvény
a pénzügyi közvetítőrendszer hatósági felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2018. évi IV. tv.
Hatályos: 2018. 03. 02.

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet
a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 6/2018. (III. 1.) NGM r.
Hatályos: 2018. 03. 04.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/30.
Megjelent: 2018. 03. 02.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

1065/2018. (III. 2.) Korm. határozat
a hazai tüdőtranszplantációs program, valamint a Semmelweis Egyetem kutatási és oktatási tevékenységének továbbfejlesztéséről


1066/2018. (III. 2.) Korm. határozat
a Veresegyházi Katolikus Gimnázium építésének támogatásáról

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wk.hu/hirlevel oldalon iratkozhat fel.

 

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

 

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.