Üdvözöljük a

Heti jogász 22-23. hét | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Heti jogász 22-23. hét

Szerző: Laczkóné Dr. Csécsi Ildikó | 2017. június 15.

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző héten aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján.

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/76.
Megjelent: 2017. V. 29.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

117/2017. (V. 29.) Korm. rendelet
        a központi bírságkezelő szerv kijelöléséről

Hatályos: 2017. 06. 06.


118/2017. (V. 29.) Korm. rendelet
        a Rendőrség által alkalmazott kényszerítő eszközök
rendszeresítésének szakmai követelményeiről szóló 384/2007.
(XII. 23.) Korm. rendelet, az iparbiztonsági ellenőrzés és a
telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes
szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet és a
büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi
államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában
fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és
szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének
rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 30.


119/2017. (V. 29.) Korm. rendelet
        a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról
szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 30.


1264/2017. (V. 29.) Korm. határozat
        a polgármesteri béremelés különbözetének támogatása
érdekében szükséges források biztosításáról


1265/2017. (V. 29.) Korm. határozat
        az ingyenes tankönyvellátás 5–9. évfolyamokra történő
együtemű kiterjesztéséhez szükséges pénzügyi forrás
biztosításáról


1266/2017. (V. 29.) Korm. határozat
        a határ menti gazdaságfejlesztési stratégiák
végrehajtásához szükséges intézkedésekről


1267/2017. (V. 29.) Korm. határozat
        a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének 2017. évi
kiegészítő támogatása érdekében történő
előirányzat-átcsoportosításról


1268/2017. (V. 29.) Korm. határozat
        a Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról
szóló 1432/2015. (VI. 30.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 30.


1269/2017. (V. 29.) Korm. határozat
        az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint
kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez
történő kormányzati hozzájárulás módosításáról


1270/2017. (V. 29.) Korm. határozat
        a közel-keleti térségben élő üldöztetést szenvedő
keresztények támogatásáról szóló 1162/2017. (III. 27.) Korm.
határozat módosításáról


1271/2017. (V. 29.) Korm. határozat
        a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I.
18.) Korm. határozat és a Versenyképes Közép-Magyarország
Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 30.


1272/2017. (V. 29.) Korm. határozat
        a Nemzeti Védőnői Szolgálat létrehozásáról


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

1432/2015. (VI. 30.) Korm. határozat
        a Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról

Módosítja: 1268/2017. (V. 29.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 05. 30.


1162/2017. (III. 27.) Korm. határozat
        a közel-keleti térségben élő üldöztetést szenvedő
keresztények támogatásáról

Módosítja: 1270/2017. (V. 29.) Korm. h.


1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat
        a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 05. 30.


1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat
        a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 05. 30.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/77.
Megjelent: 2017. V. 30.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

27/2017. (V. 30.) FM rendelet
        a GMO-mentességre utaló jelölésről szóló 61/2016. (IX. 15.)
FM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 31.


28/2017. (V. 30.) FM rendelet
        az élelmiszer-vállalkozások által működtetendő
önellenőrzési rendszerre vonatkozó követelményekről

Hatályos: 2018. 01. 01.


Kúria közleménye
        a Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról


Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5006/2017/3. határozata
        Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat
Képviselő-testületének az építményadóról szóló 35/1995.
(XII. 15.) számú rendelete törvényességi felülvizsgálatáról


190/2017. (V. 30.) KE határozat
        vezérőrnagy szolgálati viszonya megszűnésének
megállapításáról


191/2017. (V. 30.) KE határozat
        magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet
kinevezéséhez való hozzájárulásról


192/2017. (V. 30.) KE határozat
        magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet
kinevezéséhez való hozzájárulásról


193/2017. (V. 30.) KE határozat
        magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet
kinevezéséhez való hozzájárulásról


194/2017. (V. 30.) KE határozat
        állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről


195/2017. (V. 30.) KE határozat
        állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről


1273/2017. (V. 30.) Korm. határozat
        a Kodály Program I. üteméről és a 2017. évi programok
megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló
1134/2017. (III. 20.) Korm. határozat módosításáról


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

61/2016. (IX. 15.) FM rendelet
        a GMO-mentességre utaló jelölésről

Módosítja: 27/2017. (V. 30.) FM r.
Hatályos: 2017. 05. 31.


1134/2017. (III. 20.) Korm. határozat
        a Kodály Program I. üteméről és a 2017. évi programok
megvalósításához szükséges források biztosításáról

Módosítja: 1273/2017. (V. 30.) Korm. h.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/78.
Megjelent: 2017. V. 31.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

9/2017. (V. 31.) EMMI rendelet
        a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási
igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba
való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a
támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM
rendelet és a finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010.
(V. 13.) EüM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 01.


1274/2017. (V. 31.) Korm. határozat
        a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság részére történő
kötött segélyhitel felajánlásáról


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet
        a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási
igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba
való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a
támogatás megváltoztatásáról

Módosítja: 9/2017. (V. 31.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 06. 01.


31/2010. (V. 13.) EüM rendelet
        a finanszírozási eljárásrendekről

Módosítja: 9/2017. (V. 31.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 06. 01.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/79.
Megjelent: 2017. V. 31.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

2017. évi LVII. törvény
        egyes törvényeknek Magyarország versenyképessége javítása
érdekében történő módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 01., 2017. 06. 15., 2017. 07. 01., 2017.
09. 01.


1275/2017. (V. 31.) Korm. határozat
        az Országvédelmi Alapból történő
előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok
módosításáról


1276/2017. (V. 31.) Korm. határozat
        az Országvédelmi Alapból történő
előirányzat-átcsoportosításról, a rendkívüli kormányzati
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő
előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok
módosításáról


41/2017. (V. 31.) ME határozat
        az Országos Statisztikai Tanács tagjainak felmentéséről és
új tagok megbízásáról


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

2008. évi XL. törvény
        a földgázellátásról

Módosítja: 2017. évi LVII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 15., 2017. 07. 01., 2017. 09. 01.


2007. évi LXXXVI. törvény
        a villamos energiáról

Módosítja: 2017. évi LVII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 01., 2017. 06. 15., 2017. 07. 01., 2017.
09. 01.


2011. évi CCIX. törvény
        a víziközmű-szolgáltatásról

Módosítja: 2017. évi LVII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 01., 2017. 07. 01., 2017. 09. 01.


1996. évi XXI. törvény
        a területfejlesztésről és a területrendezésről

Módosítja: 2017. évi LVII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 15.


1997. évi LXXVIII. törvény
        az épített környezet alakításáról és védelméről

Módosítja: 2017. évi LVII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 15.


1997. évi CXLI. törvény
        az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja: 2017. évi LVII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 15.


2012. évi XLVI. törvény
        a földmérési és térképészeti tevékenységről

Módosítja: 2017. évi LVII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 15.


1550/2016. (X. 13.) Korm. határozat
        a VERITAS Történetkutató Intézet többletfeladatainak
meghatározásáról és a szükséges források biztosításáról

Módosítja: 1275/2017. (V. 31.) Korm. h.


1025/2014. (I. 30.) Korm. határozat
        a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes
kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1276/2017. (V. 31.) Korm. h.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/80.
Megjelent: 2017. VI. 1.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

120/2017. (VI. 1.) Korm. rendelet
        az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű
ösztöndíjprogramról és a felsőoktatásban részt vevő
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes
térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 09.


5/2017. (VI. 1.) NMHH rendelet
        az építési munkák összehangolásával és a fizikai
infrastruktúra közös használatával kapcsolatos jogvitás
eljárások részletes szabályairól

Hatályos: 2017. 06. 09.


10/2017. (VI. 1.) BM rendelet
        az egyes tűzvédelmi tárgyú belügyminiszteri rendeletek
módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 16.


6/2017. (VI. 1.) IM rendelet
        a cégnyilvántartással összefüggő egyes miniszteri
rendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 08., 2017. 07. 01.


7/2017. (VI. 1.) IM rendelet
        a székhelyszolgáltatásról

Hatályos: 2017. 07. 01.


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
        a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az
általuk fizetendő egyes térítésekről

Módosítja: 120/2017. (VI. 1.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 06. 09.


30/1996. (XII. 6.) BM rendelet
        a tűzvédelmi szabályzat készítéséről

Módosítja: 10/2017. (VI. 1.) BM r.
Hatályos: 2017. 06. 16.


73/2015. (XII. 21.) BM rendelet
        a beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések
létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének
engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes
szabályairól

Módosítja: 10/2017. (VI. 1.) BM r.
Hatályos: 2017. 06. 16.


44/2011. (XII. 5.) BM rendelet
        a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról

Módosítja: 10/2017. (VI. 1.) BM r.
Hatályos: 2017. 06. 16.


47/2011. (XII. 15.) BM rendelet
        a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól

Módosítja: 10/2017. (VI. 1.) BM r.
Hatályos: 2017. 06. 16.


21/2006. (V. 18.) IM rendelet
        a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes
kérdéseiről

Módosítja: 6/2017. (VI. 1.) IM r.
Hatályos: 2017. 06. 08., 2017. 07. 01.


22/2006. (V. 18.) IM rendelet
        a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és
költségtérítéséről

Módosítja: 6/2017. (VI. 1.) IM r.
Hatályos: 2017. 06. 08.


1/2006. (VI. 26.) IRM rendelet
        a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban
Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció
költségtérítéséről

Módosítja: 6/2017. (VI. 1.) IM r.
Hatályos: 2017. 06. 08.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/81.
Megjelent: 2017. VI. 2.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

121/2017. (VI. 2.) Korm. rendelet
        a Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Program végrehajtása
során megvalósuló beruházásokkal kapcsolatos feladatok
ellátásáról

Hatályos: 2017. 06. 03.


122/2017. (VI. 2.) Korm. rendelet
        a Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont
megvalósítására irányuló beruházással összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról

Hatályos: 2017. 06. 03.


11/2017. (VI. 2.) BM rendelet
        az egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 03.


10/2017. (VI. 2.) EMMI rendelet
        az emberi erőforrások minisztere által adományozható
elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 03.


196/2017. (VI. 2.) KE határozat
        államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról


1277/2017. (VI. 2.) Korm. határozat
        a 2019. évi UEFA Női Bajnokok Ligája Döntő megrendezéséhez
szükséges kormányzati intézkedésekről


1278/2017. (VI. 2.) Korm. határozat
        a Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Programmal kapcsolatos
intézkedésekről


1279/2017. (VI. 2.) Korm. határozat
        a Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont
megvalósításával összefüggő intézkedésekről


1280/2017. (VI. 2.) Korm. határozat
        a Modern Városok Program keretében a Nyíregyházi Állatpark
fejlesztése tárgyú beruházás támogatásának biztosításáról


1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozat
        a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program
II. ütemének keretében megvalósuló tanterem, tornaterem és
tanuszoda beruházások előkészítésével kapcsolatos
intézkedésekről


1282/2017. (VI. 2.) Korm. határozat
        Varga Imre szobrászművész életművének állam által történő
megvásárlásáról és méltó elhelyezéséről


1283/2017. (VI. 2.) Korm. határozat
        a honvédelmi kiadások és a hosszú távú tervezés
feltételeinek megteremtését szolgáló költségvetési források
biztosításáról szóló 1273/2016. (VI. 7.) Korm. határozat
módosításáról


1284/2017. (VI. 2.) Korm. határozat
        az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye egyes fejlesztéseinek
a 2020. évi budapesti Eucharisztikus Világkongresszussal
összefüggő támogatásáról szóló 1619/2016. (XI. 10.) Korm.
határozat módosításáról


1285/2017. (VI. 2.) Korm. határozat
        az „M0 körgyűrű kivitelezési munkái a 73+808 – 76+708 km
sz. közötti szakaszon az északi Duna híddal” című és a „62.
sz. főút fejlesztése az M8 (új Duna híd) és Székesfehérvár
közötti szakaszon” című nagyprojekttel összefüggő
intézkedésekről


1286/2017. (VI. 2.) Korm. határozat
        az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati
kiírására benyújtott „FRAME NEXT” című projektben történő
magyar részvételről


1287/2017. (VI. 2.) Korm. határozat
        a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 03.


1288/2017. (VI. 2.) Korm. határozat
        a Rába Futómű Gyártó és Kereskedelmi Kft.-vel
összefüggésben gazdaságfejlesztést célzó projekt
megvalósítására irányuló felhívásra az „Új, export-orientált
termékfejlesztési technológiák kialakítása a Rába Futómű
Kft.-nél” című támogatási kérelem benyújtásához történő
hozzájárulásról


1289/2017. (VI. 2.) Korm. határozat
        az EFOP–3.6.2–16 azonosító jelű („Tematikus kutatási
hálózati együttműködések” című) felhívásra benyújtott,
egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű
projektjavaslatok támogatásáról


1290/2017. (VI. 2.) Korm. határozat
        a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társasággal összefüggésben a GINOP–2.2.1–15–2015 azonosító
számú („K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések”
című) gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására
irányuló felhívásra támogatási kérelmek benyújtásához
történő hozzájárulásról


1291/2017. (VI. 2.) Korm. határozat
        az egyes állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok
támogatási kérelmeinek a GINOP–2.2.1–15 azonosító számú
(„K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések” című)
gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló
felhívásra történő benyújtásához történő hozzájárulásról


1292/2017. (VI. 2.) Korm. határozat
        a TOP–2.1.2–15 azonosító számú („Zöld város kialakítása”
című) felhívásra benyújtott, Harkány, Kiskunfélegyháza és
Baja települések területén megvalósítani tervezett,
egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű
projektjavaslatok támogatásáról


1293/2017. (VI. 2.) Korm. határozat
        a KEHOP–2.2.2–15–2015–00028 azonosító számú („Kunmadaras
nagyközség szennyvízcsatornázása és tisztító telep
korszerűsítése” című) projekt támogatásának növeléséről

Hatályos: 2017. 06. 03.


1294/2017. (VI. 2.) Korm. határozat
        a TOP–1.1.1–15-BO1–2016–00008 azonosító számú („Ipari park
fejlesztése és új iparterületek kialakítása Mezőkövesden”
című), egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű
projektjavaslat támogatásáról


1295/2017. (VI. 2.) Korm. határozat
        a TOP–3.1.1–15-BO1–2016–00023 azonosító számú
(„Mezőkövesd–Bükkzsérc kerékpárút kialakítása és a
Mezőkövesdi közösségi közlekedés fejlesztése” című),
egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű
projektjavaslat támogatásáról


1296/2017. (VI. 2.) Korm. határozat
        a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelés feltételeinek
biztosítását és fejlesztését szolgáló intézkedésekről


1297/2017. (VI. 2.) Korm. határozat
        a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról


1298/2017. (VI. 2.) Korm. határozat
        a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program
megvalósításáról


42/2017. (VI. 2.) ME határozat
        a Magyarország Kormánya, valamint Belize Kormánya, a
Dominikai Közösség Kormánya, a Dominikai Köztársaság
Kormánya, Grenada Kormánya, a Guatemalai Köztársaság
Kormánya, a Guyanai Szövetkezeti Köztársaság Kormánya, Saint
Lucia Kormánya, a Salvadori Köztársaság Kormánya közötti
kétoldalú Oktatási és kulturális együttműködési egyezmények
létrehozására adott felhatalmazásról

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

34/2003. (VII. 29.) BM—PM együttes rendelet
        az összekötő tisztviselők kihelyezéséről

Módosítja: 11/2017. (VI. 2.) BM r.
Hatályos: 2017. 06. 03.


21/2012. (IV. 13.) BM rendelet
        a szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes
nyilvántartásai részére történő adatközlés formájáról,
módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv
által teljesített adatközlés rendjéről, valamint az egyes
szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra
tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának
eljárási rendjéről

Módosítja: 11/2017. (VI. 2.) BM r.
Hatályos: 2017. 06. 03.


22/2012. (IV. 13.) BM rendelet
        a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről,
valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról

Módosítja: 11/2017. (VI. 2.) BM r.
Hatályos: 2017. 06. 03.


57/2014. (XII. 5.) BM rendelet
        a szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes
szabályairól

Módosítja: 11/2017. (VI. 2.) BM r.
Hatályos: 2017. 06. 03.


28/2016. (VII. 15.) BM rendelet
        a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ és
az utasadat szolgáltatója közötti kapcsolattartás, valamint
az adatátadás módjának szabályozásáról

Módosítja: 11/2017. (VI. 2.) BM r.
Hatályos: 2017. 06. 03.


26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet
        az emberi erőforrások minisztere által adományozható
elismerésekről

Módosítja: 10/2017. (VI. 2.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 06. 03.


1273/2016. (VI. 7.) Korm. határozat
        a honvédelmi kiadások és a hosszú távú tervezés
feltételeinek megteremtését szolgáló költségvetési források
biztosításáról

Módosítja: 1283/2017. (VI. 2.) Korm. h.


1619/2016. (XI. 10.) Korm. határozat
        az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye egyes fejlesztéseinek
a 2020. évi budapesti Eucharisztikus Világkongresszussal
összefüggő támogatásáról

Módosítja: 1284/2017. (VI. 2.) Korm. h.


1772/2015. (X. 19.) Korm. határozat
        a Közlekedés Operatív Program keretében finanszírozott, a
86. számú főút fejlesztésével összefüggő nagyprojekt
támogatási kérelmének benyújtásáról, valamint a 62. számú
főút és az M8 autópálya fejlesztésével összefüggő,
elfogadott nagyprojekt jóváhagyó határozata módosításának
kezdeményezéséről

Módosítja: 1285/2017. (VI. 2.) Korm. h.


1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat
        a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1287/2017. (VI. 2.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 06. 03.


1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat
        a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1293/2017. (VI. 2.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 06. 03.

 

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/82.
Megjelent: 2017. VI. 7.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

123/2017. (VI. 7.) Korm. rendelet
        az egyházi és nem állami szociális fenntartóknál dolgozók
részére a 2017. évben kifizetésre kerülő minimálbér és
garantált bérminimum támogatásáról

Hatályos: 2017. 06. 08.


15/2017. (VI. 7.) MvM rendelet
        a minimális építőipari rezsióradíj 2017. évi mértékéről

Hatályos: 2017. 06. 12.


16/2017. (VI. 7.) MvM rendelet
        Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete
külképviseleti besorolásáról, valamint a tartós
külszolgálatot teljesítők deviza-alapilletménye,
költségtérítése és az állandó képviseleti devizapótlék
kiszámításának részletes szabályairól

Hatályos: 2017. 08. 01.


17/2017. (VI. 7.) MvM rendelet
        az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és
szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe
vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009.
(VIII. 29.) FVM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 08.


12/2017. (VI. 7.) BM rendelet
        az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos sajátos
tűzvédelmi követelményekről és a hatóságok tevékenysége
során azok érvényesítésének módjáról szóló 5/2015. (II. 27.)
BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 15.


29/2017. (VI. 7.) FM rendelet
        az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 06. 08.


30/2017. (VI. 7.) FM rendelet
        a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes
szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 12.


197/2017. (VI. 7.) KE határozat
        kitüntetés adományozásáról


198/2017. (VI. 7.) KE határozat
        kitüntetés adományozásáról


1299/2017. (VI. 7.) Korm. határozat
        az adóalap-erózió és nyereségátcsoportosítás megelőzése
érdekében hozott, adóegyezményekhez kapcsolódó intézkedések
végrehajtásáról szóló Multilaterális Egyezmény szövegének
végleges megállapítására adott felhatalmazásról


43/2017. (VI. 7.) ME határozat
        kormánymegbízott kinevezéséről


44/2017. (VI. 7.) ME határozat
        helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének
megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről


45/2017. (VI. 7.) ME határozat
        főiskolai rektorok megbízásáról


46/2017. (VI. 7.) ME határozat
        a Vasúti Igazgatási Szerv vezetőjének kinevezéséről

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet
        az egyházi és nem állami fenntartású szociális,
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és
hálózatok állami támogatásáról

Módosítja: 123/2017. (VI. 7.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 06. 08.


112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet
        az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és
szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe
vehető támogatások részletes feltételeiről

Módosítja: 17/2017. (VI. 7.) MvM r.
Hatályos: 2017. 06. 08.


5/2015. (II. 27.) BM rendelet
        az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos sajátos
tűzvédelmi követelményekről és a hatóságok tevékenysége
során azok érvényesítésének módjáról

Módosítja: 12/2017. (VI. 7.) BM r.
Hatályos: 2017. 06. 15.


7/2001. (I. 17.) FVM rendelet
        a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes
szabályairól

Módosítja: 30/2017. (VI. 7.) FM r.
Hatályos: 2017. 06. 12.


HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

27/2016. (IX. 14.) MvM rendelet
        a minimális építőipari rezsióradíj 2016. évi mértékéről

Hatályon kívül helyezi: 15/2017. (VI. 7.) MvM r.
Hatályos: 2017. 06. 12.


50/2012. (V. 25.) VM rendelet
        az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról

Hatályon kívül helyezi: 29/2017. (VI. 7.) FM r.
Hatályos: 2017. 06. 08.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/83.
Megjelent: 2017. VI. 7.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

124/2017. (VI. 7.) Korm. rendelet
        a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-,
Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához
szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 08.


1300/2017. (VI. 7.) Korm. határozat
        a rendőrség légirendészeti kapacitásának fejlesztéséről


1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat
        a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017.
évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról


1302/2017. (VI. 7.) Korm. határozat
        a Magyar Nemzeti Táncegyüttesnél fennálló bérhelyzet
kezeléséről


1303/2017. (VI. 7.) Korm. határozat
        az Országvédelmi Alapból történő
előirányzat-átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok
módosításáról és a központi költségvetés címrendjének a
kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról


1304/2017. (VI. 7.) Korm. határozat
        a siófoki Kiss Szilárd multifunkcionális kézilabda csarnok
beruházás befejezéséhez szükséges állami források
biztosításáról szóló 1849/2016. (XII. 23.) Korm. határozat,
valamint az egyes egyedi települési sportcélú
infrastruktúra-fejlesztési beruházások forrásszükségletének
biztosításáról szóló 1800/2016. (XII. 20.) Korm. határozat
módosításáról


1305/2017. (VI. 7.) Korm. határozat
        a ZKI Zöldségtermesztési Kutató Intézet Zártkörűen Működő
Részvénytársasággal összefüggésben gazdaságfejlesztést célzó
projekt megvalósítására irányuló felhívásra a „Korszerű és
piacképes új magyar zöldségfajták nemesítése” című
támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
        a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-,
Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához
szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 124/2017. (VI. 7.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 06. 08.


1656/2016. (XI. 17.) Korm. határozat
        a vajdasági Magyar Ház és Pannon Médiaház beruházások
megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

Módosítja: 1303/2017. (VI. 7.) Korm. h.


1684/2016. (XI. 29.) Korm. határozat
        a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, az
Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról
és egyes fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok
felhasználásáról

Módosítja: 1303/2017. (VI. 7.) Korm. h.


1800/2016. (XII. 20.) Korm. határozat
        egyes egyedi települési sportcélú
infrastruktúra-fejlesztési beruházások forrásszükségletének
biztosításáról

Módosítja: 1304/2017. (VI. 7.) Korm. h.

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/84.
Megjelent: 2017. VI. 8.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

2017. évi LVIII. törvény
        egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 23., 2017. 07. 15.


2017. évi LIX. törvény
        egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények
módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 09., 2017. 07. 01., 2017. 11. 01., 2018.
01. 01.


125/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet
        a települési önkormányzatok által fenntartott óvodákban a
nevelőmunkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi
illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatásról

Hatályos: 2017. 06. 09.


126/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet
        az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból
történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 01.


127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet
        a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes
feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai
Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm.
rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 13.


128/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet
        a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási
igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének
szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 09.


5/2017. (VI. 8.) MEKH rendelet
        a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel
megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló
1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet és a földgáz
rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási
díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X.
13.) MEKH rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 15.


13/2017. (VI. 8.) BM rendelet
        egyes termékek tűzvédelmi megfelelőségével kapcsolatos
belügyminiszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 23.


6/2017. (VI. 8.) HM rendelet
        a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól
szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet, valamint a katonai
szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai
alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló
10/2015. (VII. 30.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 09.


1306/2017. (VI. 8.) Korm. határozat
        a NAV 2.0, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megújulásának
Stratégiai Programjáról


1307/2017. (VI. 8.) Korm. határozat
        az elektronikus ügyintézés folyamatos és permanens
biztosításáról katasztrófahelyzetben, az állam
működőképességének biztosításáról, az adatvagyon
megőrzéséről és rendelkezésre állásáról


1308/2017. (VI. 8.) Korm. határozat
        a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes
feladatokról


1309/2017. (VI. 8.) Korm. határozat
        az internetről és a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti
konzultáció (InternetKon) eredményei alapján a Kormány által
végrehajtandó Digitális Jólét Programjáról szóló 2012/2015.
(XII. 29.) Korm. határozat megvalósításához kötődő feladatok
teljes körű ellátásához szükséges költségvetési források
2017-ben történő biztosításáról


1310/2017. (VI. 8.) Korm. határozat
        Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén egy
új többéves pénzügyi keretért felelős diplomata álláshely
létesítéséről


1311/2017. (VI. 8.) Korm. határozat
        a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált
bérminimum emelése kapcsán a szociális ágazatban felmerülő
többletkiadások finanszírozása érdekében szükséges
intézkedésekről


1312/2017. (VI. 8.) Korm. határozat
        a 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése,
valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának
kompenzálására a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
fejezetbe történő előirányzat- átcsoportosításról


1313/2017. (VI. 8.) Korm. határozat
        az Országvédelmi Alapból történő
előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok
módosításáról


1314/2017. (VI. 8.) Korm. határozat
        a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges
források biztosításáról


1315/2017. (VI. 8.) Korm. határozat
        az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás
jogcímcsoport Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és
ifjúságvédelem jogcíme 2017. évi előirányzatának megemeléséről


1316/2017. (VI. 8.) Korm. határozat
        a pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem
rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő
munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez
kapcsolódó támogatás biztosításáról


1317/2017. (VI. 8.) Korm. határozat
        a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének
felhasználásáról


1318/2017. (VI. 8.) Korm. határozat
        a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról


1319/2017. (VI. 8.) Korm. határozat
        a Magyar Állami Operaház turnéjának támogatásáról


1320/2017. (VI. 8.) Korm. határozat
        a Rákóczi Szövetség és a Duna Egyesület feladatainak 2017.
évi támogatásáról


1321/2017. (VI. 8.) Korm. határozat
        állami ingatlanoknak a Konstantinápolyi Egyetemes
Patriarchátus – Magyarországi Ortodox Exarchátus részére
versenyeztetés mellőzésével történő használatba adásáról,
valamint az egyes állami ingatlanok a Konstantinápolyi
Egyetemes Patriarchátus – Magyarországi Ortodox Exarchátus
által történő hasznosításával összefüggő feladatokról szóló
1287/2016. (VI. 8.) Korm. határozat módosításáról


1322/2017. (VI. 8.) Korm. határozat
        a Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya
között a diplomáciai ingatlanok jogi helyzetének kölcsönös
rendezéséről szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges
megállapítására adott felhatalmazásról


70/2017. (VI. 8.) NVB határozat
        országos népszavazási kezdeményezés kérdés hitelesítéséről

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

1993. évi II. törvény
        a földrendező és a földkiadó bizottságokról

Módosítja: 2017. évi LVIII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 23.


1997. évi CXLI. törvény
        az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja: 2017. évi LVIII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 23.


2007. évi CXXIX. törvény
        a termőföld védelméről

Módosítja: 2017. évi LVIII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 23.


2010. évi LXXXVII. törvény
        a Nemzeti Földalapról

Módosítja: 2017. évi LVIII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 23.


2012. évi XLVI. törvény
        a földmérési és térképészeti tevékenységről

Módosítja: 2017. évi LVIII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 23., 2017. 07. 15.


1997. évi XLVII. törvény
        az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
kezeléséről és védelméről

Módosítja: 2017. évi LIX. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01., 2017. 11. 01.


1997. évi LXXXIII. törvény
        a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Módosítja: 2017. évi LIX. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01.


1997. évi CLIV. törvény
        az egészségügyről

Módosítja: 2017. évi LIX. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01., 2018. 01. 01.


2003. évi LXXXIV. törvény
        az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

Módosítja: 2017. évi LIX. tv.
Hatályos: 2017. 06. 09.


2005. évi XCV. törvény
        az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a
gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi LIX. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01.


2006. évi XCVIII. törvény
        a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és
gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól

Módosítja: 2017. évi LIX. tv.
Hatályos: 2017. 06. 09.


2006. évi CXXXII. törvény
        az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről

Módosítja: 2017. évi LIX. tv.
Hatályos: 2017. 06. 09.


2012. évi XXXVIII. törvény
        a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó
intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes
törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi LIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet
        az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból
történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja: 126/2017. (VI. 8.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 11. 01.


268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet
        a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről

Módosítja: 127/2017. (VI. 8.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 06. 13.


107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet
        a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási
igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének
szabályairól

Módosítja: 128/2017. (VI. 8.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 06. 09.


1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet
        a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel
megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről

Módosítja: 5/2017. (VI. 8.) MEKH r.
Hatályos: 2017. 06. 15.


8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet
        a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a
csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól

Módosítja: 5/2017. (VI. 8.) MEKH r.
Hatályos: 2017. 06. 15.


26/2004. (VI. 11.) BM rendelet
        az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét
vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről

Módosítja: 13/2017. (VI. 8.) BM r.
Hatályos: 2017. 06. 23.


22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet
        a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére
vonatkozó szabályokról

Módosítja: 13/2017. (VI. 8.) BM r.
Hatályos: 2017. 06. 23.


18/2013. (IX. 5.) HM rendelet
        a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól

Módosítja: 6/2017. (VI. 8.) HM r.
Hatályos: 2017. 06. 09.


10/2015. (VII. 30.) HM rendelet
        a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai
alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról

Módosítja: 6/2017. (VI. 8.) HM r.
Hatályos: 2017. 06. 09.


1099/2017. (III. 6.) Korm. határozat
        a Habsburg Ottó Alapítvány létrehozásáról, valamint a
működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról

Módosítja: 1313/2017. (VI. 8.) Korm. h.


1070/2016. (II. 25.) Korm. határozat
        a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1313/2017. (VI. 8.) Korm. h.


1348/2016. (VII. 6.) Korm. határozat
        a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes
kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1313/2017. (VI. 8.) Korm. h.


1438/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat
        a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2015.
évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
és egyes Korm. határozatok módosításáról

Módosítja: 1313/2017. (VI. 8.) Korm. h.


1668/2016. (XI. 23.) Korm. határozat
        egyes fejezetek közötti előirányzat átcsoportosításról

Módosítja: 1313/2017. (VI. 8.) Korm. h.


1801/2016. (XII. 20.) Korm. határozat
        egyes kiemelt sportcélú fejlesztési beruházások
forrásszükségletének biztosításáról

Módosítja: 1313/2017. (VI. 8.) Korm. h.


1038/2017. (II. 2.) Korm. határozat
        a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról,
előirányzattal nem rendelkező közfeladathoz kapcsolódó
tárgyévi és tárgyéven túli kötelezettségvállalás
engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1313/2017. (VI. 8.) Korm. h.


1287/2016. (VI. 8.) Korm. határozat
        egyes állami ingatlanok a Konstantinápolyi Egyetemes
Patriarchátus – Magyarországi Ortodox Exarchátus által
történő hasznosításával összefüggő feladatokról

Módosítja: 1321/2017. (VI. 8.) Korm. h.

 

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/85.
Megjelent: 2017. VI. 8.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

2017. évi LX. törvény
        a választottbíráskodásról

Hatályos: 2017. 06. 16., 2018. 01. 01.


2017. évi LXI. törvény
        egyes törvényeknek az üzleti környezet jogi
versenyképességének növelése érdekében szükséges
módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 23., 2018. 01. 01.


2017. évi LXII. törvény
        a szövetkezeti hitelintézetek integrációjával összefüggő
egyes törvények módosításáról

Hatályos: 2017. 08. 01.


2017. évi LXIII. törvény
        az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 23., 2017. 09. 19., 2018. 01. 01., 2018.
01. 02.


2017. évi LXIV. törvény
        az élelmiszerlánccal kapcsolatos egyes törvények
módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 16., 2017. 10. 01., 2018. 01. 01., 2019.
01. 01.


2017. évi LXV. törvény
        a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 23., 2018. 01. 01.


2017. évi LXVI. törvény
        a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 23., 2018. 01. 01.


2017. évi LXVII. törvény
        a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és egyes
kapcsolódó törvények módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 08., 2018. 01. 01.


2017. évi LXVIII. törvény
        az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos
foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény
módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 01.


129/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet
        az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró
hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm.
rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 09.


130/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet
        a Népliget rekreációs és sportolásra hasznosított
területeinek rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok
kijelöléséről

Hatályos: 2017. 06. 09.


131/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet
        a Szegedi Olimpiai Központ fejlesztésével összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró
hatóságok kijelöléséről

Hatályos: 2017. 06. 09.


132/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet
        a Szolnok belterületén szulfát üzem létrehozására irányuló
beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról

Hatályos: 2017. 06. 09.


1323/2017. (VI. 8.) Korm. határozat
        a 2019. évi Maccabi Európa Játékok megrendezéséhez
szükséges intézkedésekről


1324/2017. (VI. 8.) Korm. határozat
        a 2019. évi Gyorsasági Kajak-Kenu Világbajnokság
lebonyolításához kapcsolódó sportlétesítmény-fejlesztésekhez
szükséges intézkedésekről és a Nemzeti Sportközpontok
célzott támogatásáról


1325/2017. (VI. 8.) Korm. határozat
        az egyes adóügyi ügyfélszolgálati tevékenységeknek a
kormányablakokban történő ellátásához szükséges
intézkedésekről


1326/2017. (VI. 8.) Korm. határozat
        a kerékpárút-fejlesztések és egyéb közlekedési és
turisztikai infrastruktúra-beruházások megvalósításával
kapcsolatos közműkiváltások felülvizsgálatáról


1327/2017. (VI. 8.) Korm. határozat
        a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról


1328/2017. (VI. 8.) Korm. határozat
        a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet és a XIV.
Belügyminisztérium fejezet közötti
előirányzat-átcsoportosításról


1329/2017. (VI. 8.) Korm. határozat
        a Modern Városok Program keretében a veszprémi Kittenberger
Kálmán Növény- és Vadaspark fejlesztése és bővítése tárgyú
beruházás támogatásának biztosításáról


1330/2017. (VI. 8.) Korm. határozat
        a káposztásmegyeri Jégpalota állami tulajdonba vétele és
vagyonkezelésbe adása érdekében szükséges intézkedésekről


47/2017. (VI. 8.) ME határozat
        a „Megállapodás az e-egészségügyi kapcsolattartó pontokért
felelős nemzeti hatóságok között a határokon átnyúló
e-egészségügyi információs szolgáltatásokban való
részvételhez szükséges feltételekről” létrehozására adott
felhatalmazásról


48/2017. (VI. 8.) ME határozat
        Magyarország Kormánya és az Etióp Szövetségi Demokratikus
Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki
együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott
felhatalmazásról


49/2017. (VI. 8.) ME határozat
        a Magyarország Kormánya és a Kiribati Köztársaság Kormánya
közötti kétoldalú család- és ifjúságügyi együttműködési
egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról


50/2017. (VI. 8.) ME határozat
        a Magyarország Kormánya és a Nepáli Szövetségi Demokratikus
Köztársaság Kormánya közötti Oktatási, Tudományos és
Kulturális Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról


51/2017. (VI. 8.) ME határozat
        Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya
közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködési
megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

1999. évi CXXI. törvény
        a gazdasági kamarákról

Módosítja: 2017. évi LX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2001. évi CXX. törvény
        a tőkepiacról

Módosítja: 2017. évi LX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2007. évi LXXXVI. törvény
        a villamos energiáról

Módosítja: 2017. évi LX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2008. évi XL. törvény
        a földgázellátásról

Módosítja: 2017. évi LX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1998. évi XI. törvény
        az ügyvédekről

Módosítja: 2017. évi LXI. tv.
Hatályos: 2017. 06. 23.


1997. évi CXLI. törvény
        az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja: 2017. évi LXI. tv.
Hatályos: 2017. 06. 23.


1994. évi LIII. törvény
        a bírósági végrehajtásról

Módosítja: 2017. évi LXI. tv.
Hatályos: 2017. 06. 23.


2006. évi V. törvény
        a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról

Módosítja: 2017. évi LXI. tv.
Hatályos: 2017. 06. 23.


2007. évi CXL. törvény
        a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről

Módosítja: 2017. évi LXI. tv.
Hatályos: 2017. 06. 23.


2013. évi V. törvény
        a Polgári Törvénykönyvről

Módosítja: 2017. évi LXI. tv.
Hatályos: 2017. 06. 23.


2013. évi CLXXVII. törvény
        a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó
rendelkezésekről

Módosítja: 2017. évi LXI. tv.
Hatályos: 2017. 06. 23.


2014. évi XV. törvény
        a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól

Módosítja: 2017. évi LXI. tv.
Hatályos: 2017. 06. 23., 2018. 01. 01.


2006. évi V. törvény
        a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról

Módosítja: 2017. évi LXII. tv.
Hatályos: 2017. 08. 01.


2013. évi CXXXV. törvény
        a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes
gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról

Módosítja: 2017. évi LXII. tv.
Hatályos: 2017. 08. 01.


2013. évi CCXXXVII. törvény
        a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Módosítja: 2017. évi LXII. tv.
Hatályos: 2017. 08. 01.


2014. évi XXXVII. törvény
        a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát
erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről

Módosítja: 2017. évi LXII. tv.
Hatályos: 2017. 08. 01.


1988. évi I. törvény
        a közúti közlekedésről

Módosítja: 2017. évi LXIII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 23., 2017. 09. 19., 2018. 01. 01.


1999. évi LXXXIV. törvény
        a közúti közlekedési nyilvántartásról

Módosítja: 2017. évi LXIII. tv.
Hatályos: 2017. 09. 19.


2003. évi CXXVIII. törvény
        a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának
közérdekűségéről és fejlesztéséről

Módosítja: 2017. évi LXIII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 23.


2005. évi CLXXXIII. törvény
        a vasúti közlekedésről

Módosítja: 2017. évi LXIII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 23., 2018. 01. 01., 2018. 01. 02.


2012. évi XLI. törvény
        a személyszállítási szolgáltatásokról

Módosítja: 2017. évi LXIII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 23.


2013. évi LXVII. törvény
        az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő,
megtett úttal arányos díjról

Módosítja: 2017. évi LXIII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 23.


2015. évi CII. törvény
        a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről

Módosítja: 2017. évi LXIII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 01. 02.


2015. évi CCXXV. törvény
        egyes közúti és vasúti közlekedéssel, valamint
fogyasztóvédelemmel összefüggő törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi LXIII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 23.


2017. évi XV. törvény
        a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
módosításáról

Módosítja: 2017. évi LXIII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 23.


2008. évi XLVI. törvény
        az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

Módosítja: 2017. évi LXIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 16., 2018. 01. 01., 2019. 01. 01.


2012. évi CXXVII. törvény
        a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi
szolgáltatói tevékenység végzéséről

Módosítja: 2017. évi LXIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 16.


2015. évi XCVII. törvény
        a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes
kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről

Módosítja: 2017. évi LXIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 16.


1996. évi XX. törvény
        a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és
az azonosító kódok használatáról

Módosítja: 2017. évi LXIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 16.


2011. évi CCIX. törvény
        a víziközmű-szolgáltatásról

Módosítja: 2017. évi LXV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 23., 2018. 01. 01.


2012. évi CLXXXV. törvény
        a hulladékról

Módosítja: 2017. évi LXVI. tv.
Hatályos: 2017. 06. 23., 2018. 01. 01.


1993. évi LXXVIII. törvény
        a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

Módosítja: 2017. évi LXVII. tv.
Hatályos: 2017. 07. 08.


1995. évi LXVI. törvény
        a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári
anyag védelméről

Módosítja: 2017. évi LXVII. tv.
Hatályos: 2017. 07. 08.


1997. évi CXL. törvény
        a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról
és a közművelődésről

Módosítja: 2017. évi LXVII. tv.
Hatályos: 2017. 07. 08., 2018. 01. 01.


2008. évi XCIX. törvény
        az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos
foglalkoztatási szabályairól

Módosítja: 2017. évi LXVIII. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01.


345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet
        egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró
hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 129/2017. (VI. 8.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 06. 09.

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

1994. évi LXXI. törvény
        a választottbíráskodásról

Hatályon kívül helyezi: 2017. évi LX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


152/2016. (VI. 13.) Korm. rendelete
        a K&P Chem Kft. Algyő külterületén megvalósuló
beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról

Hatályon kívül helyezi: 132/2017. (VI. 8.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 06. 09.

 

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/86.
Megjelent: 2017. VI. 9.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

2017. évi LXIX. törvény
        a pénzügyi piacok működését és a pénzügyi eszközök
kereskedését szabályozó törvények jogharmonizációs célú
módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 01., 2017. 07. 13., 2018. 01. 01., 2018.
01. 03.


133/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet
        Magyarország Kormánya és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság
Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás
kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 06. 10. – kivétellel.


134/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet
        az egyes belügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 10., 2017. 08. 03., 2017. 12. 01.


135/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet
        a fás szárú ültetvényekről

Hatályos: 2017. 06. 17.


136/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet
        az M2 gyorsforgalmi út Budapest (M0 csomópont) és Vác dél
37+150 km szelvény közötti szakasza nyomvonalának
kijelöléséről

Hatályos: 2017. 06. 10.


137/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet
        az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyes
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXLII.
törvény szerinti módosítással érintett egyes
kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 17.


138/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet
        a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös
tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló
374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 17.


139/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet
        a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet és a környezetvédelmi és
természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm.
rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 10.


140/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet
        a turisztikai térségek és a kiemelt turisztikai fejlesztési
térségek meghatározásáról szóló 429/2016. (XII. 28.) Korm.
rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 10.


141/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet
        a Kerepesi úti Sportpark beruházás megvalósításával
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos: 2017. 06. 10.


142/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet
        a jánossomorjai építőanyag-gyártó beruházás kialakításával
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos: 2017. 06. 10.


143/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet
        a Modern Városok Program és az Árpád-ház Program keretében
Székesfehérváron megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 5/2017. (I.
12.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 10.


31/2017. (VI. 9.) FM rendelet
        a belső piacon és harmadik országokban megvalósított,
mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és
promóciós intézkedések támogatásáról

Hatályos: 2017. 06. 12.


32/2017. (VI. 9.) FM rendelet
        az egyes természetvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 10.


33/2017. (VI. 9.) FM rendelet
        a jövedéki adóval és az állattenyésztési támogatásokkal
összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 10., 2017. 07. 01.


34/2017. (VI. 9.) FM rendelet
        a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának
mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016.
(XI. 29.) FM rendelet és a tejtermelőknek és az egyéb
állattenyésztési ágazatok gazdálkodóinak nyújtandó kivételes
alkalmazkodási támogatás igénybevételének feltételeiről
szóló 3/2017. (I. 23.) FM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 10.


1331/2017. (VI. 9.) Korm. határozat
        a 2019. évi ISF Combat Games és a 2020. évi ISF Gymnasiade
megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről


1332/2017. (VI. 9.) Korm. határozat
        a II. Regionális Digitális Csúcstalálkozó (V4+ Európai Unió
jövőjéről szóló miniszterelnöki csúcstalálkozó)
magyarországi megrendezésével kapcsolatos feladatokról


1333/2017. (VI. 9.) Korm. határozat
        a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás elleni nemzeti
kockázatértékelésről szóló intézkedési tervről


1334/2017. (VI. 9.) Korm. határozat
        a Digitális Kereskedelem-fejlesztési Stratégiáról


1335/2017. (VI. 9.) Korm. határozat
        Magyarország 2017–2050 közötti Élelmiszergazdasági
Koncepciójáról


1336/2017. (VI. 9.) Korm. határozat
        a Nemzeti Bionika Program megvalósításáról


1337/2017. (VI. 9.) Korm. határozat
        a Bionikai Innovációs Központ létrehozása elnevezésű
projekt lezárásáról és a Bionikai Innovációs Központ
létrehozásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló
1493/2012. (XI. 13.) Korm. határozat hatályon kívül
helyezéséről

Hatályos: 2017. 06. 10.


1338/2017. (VI. 9.) Korm. határozat
        a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában
működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával
kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm.
határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő
rendelkezésekről


1339/2017. (VI. 9.) Korm. határozat
        a Nigériát, Kelet-Afrikát és Jement sújtó éhínség enyhítése
céljából az Egyesült Nemzetek Szervezetének Világélelmezési
Programja részére fizetendő hozzájárulásról


1340/2017. (VI. 9.) Korm. határozat
        az Alkotmányvédelmi Hivatal 2017. és 2020. év között
megvalósuló létszámfejlesztéséről


1341/2017. (VI. 9.) Korm. határozat
        A 2018. évi költségvetés tervezése során jelzett,
bérintézkedésekhez kapcsolódó többletigényekről


1342/2017. (VI. 9.) Korm. határozat
        A hazai vízipar külpiaci tevékenységét előmozdító pályázati
program elindításáról


1343/2017. (VI. 9.) Korm. határozat
        Magyarország külképviseletei infokommunikációs hálózati
kapcsolatainak tartós finanszírozásáról


1344/2017. (VI. 9.) Korm. határozat
        a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti
feladat és intézmény átadás-átvétel miatti
előirányzat-átcsoportosításról


1345/2017. (VI. 9.) Korm. határozat
        az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása
érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról szóló
1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat módosításáról


1346/2017. (VI. 9.) Korm. határozat
        az IKOP-1.1.0-15-2017-00029 azonosító számú („M8 autóút
Körmend–Rábafüzes, országhatár szakasz 2×1 sávos
előkészítése és építése” című) projekt előkészítési
költségeinek finanszírozásáról


1347/2017. (VI. 9.) Korm. határozat
        a geszti Tisza-kastély és környezetének rekonstrukciójához,
valamint hosszú távú működtetéséhez szükséges intézkedésekről


1348/2017. (VI. 9.) Korm. határozat
        a zabolai Mikes kastély fejlesztéséhez szükséges forrás
biztosításáról


1349/2017. (VI. 9.) Korm. határozat
        a Kárpátalján megvalósuló egészségügyi, kulturális és
szociális célú programok támogatásáról


1350/2017. (VI. 9.) Korm. határozat
        a Jánossomorja város külterületén fekvő földrészlet
beruházási célterületté nyilvánításáról


1351/2017. (VI. 9.) Korm. határozat
        a határon túli magyar vonatkozású épített kulturális
örökség értékeinek feltárását, megóvását, megismertetését
célzó Rómer Flóris Tervről szóló 1549/2015. (VIII. 7.) Korm.
határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő
intézkedésekről


1352/2017. (VI. 9.) Korm. határozat
        a Magyarország és a Koszovói Köztársaság között létrejött
kiadatási egyezmény szövegének végleges megállapítására
adott felhatalmazásról


1353/2017. (VI. 9.) Korm. határozat
        a Magyarország és a Koszovói Köztársaság között létrejött,
az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény
szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról


52/2017. (VI. 9.) ME határozat
        a Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya közötti
Oktatási és Kulturális Egyezmény létrehozására adott
felhatalmazásról


53/2017. (VI. 9.) ME határozat
        a Magyarország Kormánya, valamint a Botswanai Köztársaság
Kormánya, az Ugandai Köztársaság Kormánya, a Gaboni
Köztársaság Kormánya, a Kongói Demokratikus Köztársaság
Kormánya, Sao Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság
Kormánya és a Szenegáli Köztársaság Kormánya közötti
kétoldalú oktatási és kulturális együttműködési egyezmények
létrehozására adott felhatalmazásról


54/2017. (VI. 9.) ME határozat
        a Magyarország Kormánya és a Madagaszkári Köztársaság
Kormánya közötti Oktatási és Kulturális Egyezmény
létrehozására adott felhatalmazásról


55/2017. (VI. 9.) ME határozat
        a Magyarország Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya
közötti, az elítélt személyek átszállításáról szóló
egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról


56/2017. (VI. 9.) ME határozat
        a Magyarország Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya
közötti, a kiadatásról szóló egyezmény létrehozására adott
felhatalmazásról


57/2017. (VI. 9.) ME határozat
        a Magyarország Kormánya és a Nepáli Szövetségi Demokratikus
Köztársaság Kormánya közötti Oktatási, Tudományos és
Kulturális Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról


58/2017. (VI. 9.) ME határozat
        az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi
bizottságok magyar tagozati elnökeinek felmentéséről és
kinevezéséről

Hatályos: 2017. 06. 10.

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

1993. évi XCVI. törvény
        az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Módosítja: 2017. évi LXIX. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01.


1996. évi CXIII. törvény
        a lakástakarékpénztárakról

Módosítja: 2017. évi LXIX. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01.


1997. évi XXX. törvény
        a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről

Módosítja: 2017. évi LXIX. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01.


2001. évi CXX. törvény
        a tőkepiacról

Módosítja: 2017. évi LXIX. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01., 2018. 01. 03.


2007. évi LXXXVI. törvény
        a villamos energiáról

Módosítja: 2017. évi LXIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 03.


2007. évi CXVII. törvény
        a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről

Módosítja: 2017. évi LXIX. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01.


2007. évi CXXXVIII. törvény
        a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei
szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek
szabályairól

Módosítja: 2017. évi LXIX. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01., 2018. 01. 01., 2018. 01. 03.


2008. évi XL. törvény
        a földgázellátásról

Módosítja: 2017. évi LXIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 03.


2009. évi LXXXV. törvény
        a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról

Módosítja: 2017. évi LXIX. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01.


2009. évi CLXII. törvény
        a fogyasztónak nyújtott hitelről

Módosítja: 2017. évi LXIX. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01.


2013. évi CXXXIX. törvény
        a Magyar Nemzeti Bankról

Módosítja: 2017. évi LXIX. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01., 2018. 01. 01., 2018. 01. 03.


2013. évi CCXXXV. törvény
        az egyes fizetési szolgáltatókról

Módosítja: 2017. évi LXIX. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01.


2013. évi CCXXXVII. törvény
        a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Módosítja: 2017. évi LXIX. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01., 2018. 01. 01.


2014. évi XVI. törvény
        a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint
egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi LXIX. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01., 2017. 07. 13.


2014. évi XXXVII. törvény
        a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát
erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről

Módosítja: 2017. évi LXIX. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01.


2014. évi LXXXVIII. törvény
        a biztosítási tevékenységről

Módosítja: 2017. évi LXIX. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01., 2018. 01. 01.


101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet
        a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény
végrehajtásáról

Módosítja: 134/2017. (VI. 9.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 06. 10.


114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet
        a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 134/2017. (VI. 9.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 06. 10.


293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet
        a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési
feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai
ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a
megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak
megállapításáról

Módosítja: 134/2017. (VI. 9.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 06. 10.


15/2013. (I. 28.) Korm. rendelet
        a Schengeni Információs Rendszer második generációja
keretében történő információcsere részletes szabályairól,
valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 134/2017. (VI. 9.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 06. 10., 2017. 08. 03., 2017. 12. 01.


414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
        a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes
arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól

Módosítja: 134/2017. (VI. 9.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 06. 10.


346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet
        a fás szárú növények védelméről

Módosítja: 135/2017. (VI. 9.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 06. 17.


383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
        a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről

Módosítja: 135/2017. (VI. 9.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 06. 17.


54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet
        a sportrendezvények biztonságáról

Módosítja: 137/2017. (VI. 9.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 06. 17.


219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
        a felszín alatti vizek védelméről

Módosítja: 137/2017. (VI. 9.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 06. 17.


220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
        a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

Módosítja: 137/2017. (VI. 9.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 06. 17.


410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet
        a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési
szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok
összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben
történő közreműködés feltételeiről

Módosítja: 137/2017. (VI. 9.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 06. 17.


79/2010. (III. 25.) Korm. rendelet
        az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásában kiszabott
egészségügyi bírság megfizetésének részletes szabályairól

Módosítja: 137/2017. (VI. 9.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 06. 17.


173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet
        a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről

Módosítja: 137/2017. (VI. 9.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 06. 17.


259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
        a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a
tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező
élet- és balesetbiztosításáról

Módosítja: 137/2017. (VI. 9.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 06. 17.


312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
        a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a
veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére
és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás
szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért
kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással
összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól

Módosítja: 137/2017. (VI. 9.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 06. 17.


367/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet
        a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól

Módosítja: 137/2017. (VI. 9.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 06. 17.


313/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet
        a veszélyes áru légi szállításával kapcsolatos
katasztrófavédelmi hatósági ellenőrzésről és a bírság
kivetésének szabályairól

Módosítja: 137/2017. (VI. 9.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 06. 17.


438/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
        a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes
szabályairól

Módosítja: 137/2017. (VI. 9.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 06. 17.


115/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet
        a nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló törvény
végrehajtásának szabályairól

Módosítja: 137/2017. (VI. 9.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 06. 17.


374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
        a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös
tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól

Módosítja: 138/2017. (VI. 9.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 06. 17.


314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
        a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról

Módosítja: 139/2017. (VI. 9.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 06. 10.


71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
        a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 139/2017. (VI. 9.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 06. 10.


429/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet
        a turisztikai térségek és a kiemelt turisztikai fejlesztési
térségek meghatározásáról

Módosítja: 140/2017. (VI. 9.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 06. 10.


5/2017. (I. 12.) Korm. rendelet
        a Modern Városok Program és az Árpád-ház Program keretében
Székesfehérváron megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 143/2017. (VI. 9.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 06. 10.


20/1992. (XI. 6.) KTM rendelet
        a Pilisi Tájvédelmi Körzet bővítéséről és egyes
területeinek fokozottan védetté nyilvánításáról

Módosítja: 32/2017. (VI. 9.) FM r.
Hatályos: 2017. 06. 10.


31/1993. (XII. 2.) KTM rendelet
        a Háros-szigeti Ártéri-erdő Természetvédelmi Terület
létesítéséről

Módosítja: 32/2017. (VI. 9.) FM r.
Hatályos: 2017. 06. 10.


4/1996. (IV. 17.) KTM rendelet
        a Peregi Parkerdő Természetvédelmi Terület létesítéséről

Módosítja: 32/2017. (VI. 9.) FM r.
Hatályos: 2017. 06. 10.


5/1996. (IV. 17.) KTM rendelet
        a Rácalmási-szigetek Természetvédelmi Terület létesítéséről

Módosítja: 32/2017. (VI. 9.) FM r.
Hatályos: 2017. 06. 10.


24/1996. (X. 9.) KTM rendelet
        a Pilisi Tájvédelmi Körzet bővítéséről és egyes helyrajzi
számainak módosításáról

Módosítja: 32/2017. (VI. 9.) FM r.
Hatályos: 2017. 06. 10.


25/1996. (X. 9.) KTM rendelet
        a Rétszilasi-tavak Természetvédelmi Terület létesítéséről

Módosítja: 32/2017. (VI. 9.) FM r.
Hatályos: 2017. 06. 10.


1/1997. (I. 8.) KTM rendelet
        a Gellérthegy Természetvédelmi Terület létesítéséről

Módosítja: 32/2017. (VI. 9.) FM r.
Hatályos: 2017. 06. 10.


26/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet
        a Sárvíz-völgye Tájvédelmi Körzet létesítéséről

Módosítja: 32/2017. (VI. 9.) FM r.
Hatályos: 2017. 06. 10.


14/2006. (III. 21.) KvVM rendelet
        a Bécsi-domb Természetvédelmi Terület létesítéséről

Módosítja: 32/2017. (VI. 9.) FM r.
Hatályos: 2017. 06. 10.


15/2006. (III. 21.) KvVM rendelet
        az Ikva-patak menti Természetvédelmi Terület létesítéséről

Módosítja: 32/2017. (VI. 9.) FM r.
Hatályos: 2017. 06. 10.


14/2007. (III. 30.) KvVM rendelet
        a Belsőbárándi-tátorjános természetvédelmi terület
létesítéséről

Módosítja: 32/2017. (VI. 9.) FM r.
Hatályos: 2017. 06. 10.


29/2007. (X. 6.) KvVM rendelet
        a Sümegi Fehér-kövek természetvédelmi terület létesítéséről
és erdőrezervátummá nyilvánításáról

Módosítja: 32/2017. (VI. 9.) FM r.
Hatályos: 2017. 06. 10.


34/2007. (X. 18.) KvVM rendelet
        a Babócsai Basa-kert természetvédelmi terület védettségének
fenntartásáról és természetvédelmi kezeléséről

Módosítja: 32/2017. (VI. 9.) FM r.
Hatályos: 2017. 06. 10.


73/2007. (X. 18.) KvVM rendelet
        a Szarvasi arborétum természetvédelmi terület védettségének
fenntartásáról és természetvédelmi kezeléséről

Módosítja: 32/2017. (VI. 9.) FM r.
Hatályos: 2017. 06. 10.


159/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet
        a Nagycenki-hársfasor természetvédelmi terület
védettségének fenntartásáról

Módosítja: 32/2017. (VI. 9.) FM r.
Hatályos: 2017. 06. 10.


15/2009. (IX. 17.) KvVM rendelet
        a Háros-szigeti ártéri erdő természetvédelmi terület
bővítéséről és természetvédelmi kezelési tervéről

Módosítja: 32/2017. (VI. 9.) FM r.
Hatályos: 2017. 06. 10.


34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet
        a Duna—Ipoly Nemzeti Park létesítéséről

Módosítja: 32/2017. (VI. 9.) FM r.
Hatályos: 2017. 06. 10.


33/2010. (XI. 25.) VM rendelet
        az országos pálinka- és törkölypálinka-versenyről, valamint
az érzékszervi bírálók képzéséről

Módosítja: 33/2017. (VI. 9.) FM r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet
        a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és
-értékesítés feltételeiről

Módosítja: 33/2017. (VI. 9.) FM r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


70/2012. (VII. 16.) VM rendelet
        a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező
melléktermékek kivonásáról és támogatással történő
lepárlásáról

Módosítja: 33/2017. (VI. 9.) FM r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet
        a szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott
csekély összegű (de minimis) támogatásról

Módosítja: 33/2017. (VI. 9.) FM r.
Hatályos: 2017. 06. 10., 2017. 07. 01.


78/2013. (IX. 10.) VM rendelet
        a sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a
törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély
összegű (de minimis) támogatásról

Módosítja: 33/2017. (VI. 9.) FM r.
Hatályos: 2017. 06. 10.


7/2015. (III. 11.) FM rendelet
        a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének
feltételeiről

Módosítja: 33/2017. (VI. 9.) FM r.
Hatályos: 2017. 06. 10.


74/2016. (XI. 29.) FM rendelet
        a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának
mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról

Módosítja: 34/2017. (VI. 9.) FM r.
Hatályos: 2017. 06. 10.


3/2017. (I. 23.) FM rendelet
        a tejtermelőknek és az egyéb állattenyésztési ágazatok
gazdálkodóinak nyújtandó kivételes alkalmazkodási támogatás
igénybevételének feltételeiről

Módosítja: 34/2017. (VI. 9.) FM r.
Hatályos: 2017. 06. 10.


1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat
        egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása
érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról

Módosítja: 1345/2017. (VI. 9.) Korm. h.


HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet
        a fás szárú energetikai ültetvényekről

Hatályon kívül helyezi: 135/2017. (VI. 9.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 06. 17.


45/2007. (VI. 11.) FVM rendelet
        a fás szárú energetikai ültetvények telepítésének
engedélyezése, telepítése, művelése és megszüntetése
részletes szabályairól, valamint ezen eljárások igazgatási
szolgáltatási díjáról

Hatályon kívül helyezi: 135/2017. (VI. 9.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 06. 17.


46/2005. (V. 23.) FVM rendelet
        a mezőgazdasági termékek harmadik országokban és belső
piacon történő megismertetésével és promóciójával
kapcsolatos intézkedésekről

Hatályon kívül helyezi: 31/2017. (VI. 9.) FM r.
Hatályos: 2017. 06. 12.


1493/2012. (XI. 13.) Korm. határozat
        a Bionikai Innovációs Központ létrehozásával kapcsolatos
egyes feladatokról

Hatályon kívül helyezi: 1337/2017. (VI. 9.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 06. 10.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/87.
Megjelent: 2017. VI. 9.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

2017. évi LXX. törvény
        az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó
törvények módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 17., 2017. 08. 01., 2017. 09. 01., 2018.
01. 01., 2018. 04. 01., 2018. 09. 01.

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

1992. évi XXXIII. törvény
        a közalkalmazottak jogállásáról

Módosítja: 2017. évi LXX. törvény
Hatályos: 2017. 06. 17.


2011. évi CXXXII. törvény
        a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a
közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról

Módosítja: 2017. évi LXX. törvény
Hatályos: 2017. 08. 01.


2011. évi CXC. törvény
        a nemzeti köznevelésről

Módosítja: 2017. évi LXX. törvény
Hatályos: 2017. 06. 17., 2017. 09. 01., 2018. 01. 01., 2018.
04. 01., 2018. 09. 01.


2011. évi CXCIX. törvény
        a közszolgálati tisztviselőkről

Módosítja: 2017. évi LXX. törvény
Hatályos: 2017. 06. 17.


2011. évi CCIV. törvény
        a nemzeti felsőoktatásról

Módosítja: 2017. évi LXX. törvény
Hatályos: 2017. 06. 17., 2017. 08. 01., 2018. 01. 01.


2015. évi CCXXIII. törvény
        egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és
egyéb kapcsolódó törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi LXX. törvény
Hatályos: 2017. 06. 17.

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wk.hu/hirlevel oldalon iratkozhat fel.

 

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

 

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.