Üdvözöljük a

Heti jogász 24. hét | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Heti jogász 24. hét

Szerző: Laczkóné Dr. Csécsi Ildikó | 2017. június 20.

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző héten aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján.

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/88.
Megjelent: 2017. VI. 12.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

144/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet
        egyes kormányrendeleteknek az egyszerű bejelentés 300
négyzetméternél nagyobb lakóingatlan nem kereskedelmi célú
építésére történő kiterjesztésével összefüggő
módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 20., 2017. 06. 28.


145/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet
        a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes
szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 15.


146/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet
        az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő
Részvénytársaságnak a Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő
Részvénytársaságban fennálló társasági részesedése ENKSZ
Első Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság általi megszerzése nemzetstratégiai
jelentőségűnek minősítéséről

Hatályos: 2017. 06. 13.


147/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet
        a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény
végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 27.


148/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet
        a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 20.


149/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet
        az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 20., 2020. 01. 02.


150/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet
        az Iparművészeti Múzeum nagyrekonstrukciója és
múzeumszakmai fejlesztése megvalósítását célzó beruházással
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos: 2017. 06. 13.


151/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet
        a Budapesten létesítendő Roma Oktatási és Kulturális
Központ megvalósítását célzó beruházással összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos: 2017. 06. 13.


152/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet
        a Hatvan területén csokoládégyártó üzem megvalósítására
irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról

Hatályos: 2017. 06. 13.


153/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet
        a geszti Tisza-kastély átfogó, állagmegóvó felújítási
feladatainak megvalósításával összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos: 2017. 06. 13.


154/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet
        a Palóc Nagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
„felszámolás alatt” stratégiailag kiemelt jelentőségű
gazdálkodó szervezetté minősítéséről

Hatályos: 2017. 06. 13.


11/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet
        a lakossági gyógyszerellátás során képződött
gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási
tevékenységekről

Hatályos: 2017. 08. 11.


12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet
        az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal
kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Hatályos: 2017. 08. 11.


13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet
        a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó
hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről

Hatályos: 2017. 08. 11.


1354/2017. (VI. 12.) Korm. határozat
        a Magyar Honvédség hadrendjében lévő egyes haditechnikai
eszközök nagyjavításának biztosításáról


1355/2017. (VI. 12.) Korm. határozat
        a Modern Városok Program fejlesztéseivel összefüggő egyes
vagyonjogi döntésekről


1356/2017. (VI. 12.) Korm. határozat
        a Liget Budapest projekt megvalósításával kapcsolatos
feladatokról


1357/2017. (VI. 12.) Korm. határozat
        a Nemzeti Eszközkezelő Program folytatásáról


1358/2017. (VI. 12.) Korm. határozat
        a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 2017. június 5–16.
között Genfben sorra kerülő 106. ülésszakán való magyar
részvételről


1359/2017. (VI. 12.) Korm. határozat
        a „Fokozatváltás a felsőoktatásban középtávú szakpolitikai
stratégia 2016” 2016–2020 évekre vonatkozó cselekvési tervéről


1360/2017. (VI. 12.) Korm. határozat
        az idegennyelv-tanítás hatékonyságának fejlesztéséről


1361/2017. (VI. 12.) Korm. határozat
        az időseket segítő szociális szolgáltatások bentlakásos
rendszerének továbbfejlesztésével és a szakápolási központ
kialakításával kapcsolatos feladatokról


1362/2017. (VI. 12.) Korm. határozat
        a Bocuse d’Or 2018. évi európai, valamint a 2019. évi
világdöntőjére való felkészüléshez szükséges egyes
intézkedésekről


1363/2017. (VI. 12.) Korm. határozat
        a nemzeti rendezvények hatékony lebonyolításához szükséges
intézkedések megtételéről


1364/2017. (VI. 12.) Korm. határozat
        a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelt fontosságú
rendezvények előkészítésének és lebonyolításának
támogatásáról


1365/2017. (VI. 12.) Korm. határozat
        a nemzeti rendezvények előkészítéséhez és lebonyolításához
szükséges, a XIII. Honvédelmi Minisztérium és a XVII.
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetek közötti
előirányzat-átcsoportosításról


1366/2017. (VI. 12.) Korm. határozat
        a nagyváradi római katolikus püspöki palota felújításának
támogatásáról


1367/2017. (VI. 12.) Korm. határozat
        a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról


1368/2017. (VI. 12.) Korm. határozat
        egyes beruházások közös érdekű projektté nyilvánításával
kapcsolatos intézkedésekről


1369/2017. (VI. 12.) Korm. határozat
        az EFOP-2.2.1-VEKOP-16 azonosító számú („Gyermek
sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése” című) felhívás
céljára többletforrás biztosításáról


1370/2017. (VI. 12.) Korm. határozat
        az EFOP-3.6.3-VEKOP-16 azonosító jelű („Felsőoktatási
hallgatók tudományos műhelyeinek és programjainak
támogatása” című) felhívásra benyújtott, egymilliárd
forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok
támogatásához történő hozzájárulásról


1371/2017. (VI. 12.) Korm. határozat
        egyes, a GINOP-7.1.4-16 azonosító jelű („Egyházi kulturális
örökség turisztikai fejlesztése” című) felhívás első körös
értékelési szakaszára beérkezett, egymilliárd forintot
meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához
való hozzájárulásról


1372/2017. (VI. 12.) Korm. határozat
        a KEHOP-1.6.0-15-2016-00007 azonosító számú [„Tűzoltó őrsök
kialakítása – hagyományos szerkezetű őrsök (Tolcsva,
Villány)” című] projekt támogatásának növeléséről, valamint
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II.
29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 13.


1373/2017. (VI. 12.) Korm. határozat
        a KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 azonosító számú („Kaposvár
megyei jogú város szennyvíztisztító telepének fejlesztése”
című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II.
29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 13.


59/2017. (VI. 12.) ME határozat
        Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti
kulturális együttműködési egyezmény létrehozására adott
felhatalmazásról


60/2017. (VI. 12.) ME határozat
        Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti
sport- és ifjúságügyi egyezmény létrehozására adott
felhatalmazásról


61/2017. (VI. 12.) ME határozat
        a Magyarország Kormánya és a Szingapúri Köztársaság
Kormánya közötti Oktatási Együttműködési Egyezmény
létrehozására adott felhatalmazásról


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet
        az építésfelügyeleti bírságról

Módosítja: 144/2017. (VI. 12.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 06. 28.


245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet
        az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól

Módosítja: 144/2017. (VI. 12.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 06. 28.


343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
        az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok
kijelöléséről és működési feltételeiről

Módosítja: 144/2017. (VI. 12.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 06. 20.


312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
        az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági
szolgáltatásról

Módosítja: 144/2017. (VI. 12.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 06. 20.


266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
        az építésügyi és az építésüggyel összefüggő
szakmagyakorlási tevékenységekről

Módosítja: 144/2017. (VI. 12.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 06. 20.


301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet
        a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 147/2017. (VI. 12.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 06. 27.


149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
        a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásról

Módosítja: 148/2017. (VI. 12.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 06. 20.


280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet
        a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás
terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati
képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel
számításáról

Módosítja: 149/2017. (VI. 12.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 06. 20.


150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet
        az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési
Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

Módosítja: 149/2017. (VI. 12.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 06. 20., 2020. 01. 02.


217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet
        az állam által elismert szakképesítések szakmai
követelménymoduljairól

Módosítja: 149/2017. (VI. 12.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 06. 20.


297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet
        a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről
és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi
ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről

Módosítja: 149/2017. (VI. 12.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 06. 20.


52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet
        az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba
hozataláról

Módosítja: 11/2017. (VI. 12.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 08. 11.


1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat
        a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1372/2017. (VI. 12.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 06. 13.


HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

20/2005. (VI. 10.) EüM rendelet
        a humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezeléséről

Hatályon kívül helyezi: 11/2017. (VI. 12.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 08. 11.


1/2002. (I. 11.) EüM rendelet
        az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről

Hatályon kívül helyezi: 12/2017. (VI. 12.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 08. 11.


16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet
        a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos
közegészségügyi követelményekről

Hatályon kívül helyezi: 13/2017. (VI. 12.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 08. 11.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/89.
Megjelent: 2017. VI. 13.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

16/2017. (VI. 13.) MNB rendelet
        a 2017-ben Magyarországon megrendezésre kerülő 17. FINA
Világbajnokság alkalmából 50 forintos címletű érme
kibocsátásáról

Hatályos: 2017. 06. 14.


2/2017. (VI. 13.) MK rendelet
        a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és
felhasználásáról szóló 3/2016. (IV. 29.) MK rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 14.


7/2017. (VI. 13.) HM rendelet
        a biztonsági beszerzési eljárásokban részvételre jogosult
gazdasági szereplők jegyzékével összefüggő előzetes
minősítés, eljáráshoz kötődő minősítés és a jegyzéken tartás
során alkalmazandó iratmintákról, valamint a jegyzék
tartalmi elemeiről

Hatályos: 2017. 06. 14.


8/2017. (VI. 13.) IM rendelet
        a börtönlelkészi szolgálatról és a börtönmissziós
tevékenységről

Hatályos: 2017. 06. 28.


5/2017. (VI. 13.) KKM rendelet
        a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és
felhasználásáról szóló 3/2015. (VII. 15.) KKM rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 14.


Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5012/2017/6. határozata
        Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017.
(IV. 27.) önkormányzati rendeletével módosított 21/2015.
(XI. 27.) önkormányzati rendelete egyes rendelkezései
törvénysértő voltának megállapításáról és megsemmisítéséről


1374/2017. (VI. 13.) Korm. határozat
        a 2014–2020 közötti programozási időszakban uniós forrásból
megvalósítani tervezett nagyprojektekkel kapcsolatos
feladatokról


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

3/2016. (IV. 29.) MK rendelet
        a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és
felhasználásáról

Módosítja: 2/2017. (VI. 13.) MK r.
Hatályos: 2017. 06. 14.


3/2015. (VII. 15.) KKM rendelet
        a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és
felhasználásáról

Módosítja: 5/2017. (VI. 13.) KKM r.
Hatályos: 2017. 06. 14.


HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

13/2000. (VII. 14.) IM rendelet
        a Börtönlelkészi Szolgálatról

Hatályon kívül helyezi: 8/2017. (VI. 13.) IM r.
Hatályos: 2017. 06. 28.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/90.
Megjelent: 2017. VI. 14.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet
        a 2017/2018. tanév rendjéről

Hatályos: 2017. 09. 01.


11/2017. (VI. 14.) OGY határozat
        tájékoztató az Állami Számvevőszék 2016. évi szakmai
tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az
Országgyűlés részére című beszámoló elfogadásáról


12/2017. (VI. 14.) OGY határozat
        a Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű
terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való további
részvételéről

Hatályos: 2017. 06. 15.


207/2017. (VI. 14.) KE határozat
        a Magyar Tudományos Akadémia elnökének tisztségében való
megerősítéséről


208/2017. (VI. 14.) KE határozat
        magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet
kinevezéséhez való hozzájárulásról


1375/2017. (VI. 14.) Korm. határozat
        a gödöllői uszoda beruházási program megvalósításáról,
valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló
1525/2014. (IX. 18.) Korm. határozat módosításáról


1376/2017. (VI. 14.) Korm. határozat
        a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar fejlesztéséről
és a Hagyományos Kínai Gyógyászati, Oktató- és Kutatóközpont
felállításának tervezéséről


62/2017. (VI. 14.) ME határozat
        helyettes államtitkár kinevezéséről


63/2017. (VI. 14.) ME határozat
        helyettes államtitkár kinevezéséről


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

1525/2014. (IX. 18.) Korm. határozat
        a gödöllői uszoda beruházási program megvalósításáról,
valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1375/2017. (VI. 14.) Korm. h.


HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

17/2015. (IV. 17.) OGY határozat
        a Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű
terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való
részvételéről

Hatályon kívül helyezi: 12/2017. (VI. 14.) OGY h.
Hatályos: 2017. 06. 15.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/91.
Megjelent: 2017. VI. 15.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

155/2017. (VI. 15.) Korm. rendelet
        az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására
irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének
szabályairól

Hatályos: 2017. 07. 01.


209/2017. (VI. 15.) KE határozat
        államtitkári kinevezésről


210/2017. (VI. 15.) KE határozat
        államtitkári kinevezésről


1377/2017. (VI. 15.) Korm. határozat
        az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap tekintetében
a tanúsító szervi feladatok, valamint az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai
Mezőgazdasági Garanciaalap tekintetében az illetékes
hatósági közreműködés, annak keretében akkreditációs és
felügyeleti vizsgálatok elvégzése kapcsán forrás
biztosításáról


1378/2017. (VI. 15.) Korm. határozat
        a Végrehajtás Operatív Programmal összefüggésben
elkészített, „Az irányítási és kontrollrendszerek
működésének ellenőrzése az 1083/2006/EK rendelet 60. cikke
szerint Végrehajtási Operatív Program (CCI: 2007HU161PO010)”
című ellenőrzési jelentés tervezetére adandó tagállami
válasz jóváhagyásáról


1379/2017. (VI. 15.) Korm. határozat
        a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
eredményes megvalósításához kapcsolódó intézkedésekről


1380/2017. (VI. 15.) Korm. határozat
        a határon túli gazdaságfejlesztési stratégiák támogatásáról
és az egyes egyházi célú támogatások forrásszükségletének
biztosításáról szóló 1813/2016. (XII. 20.) Korm. határozat
módosításáról


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

1813/2016. (XII. 20.) Korm. határozat
        az egyes egyházi célú támogatások forrásszükségletének
biztosításáról

Módosítja: 1380/2017. (VI. 15.) Korm. h.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/92.
Megjelent: 2017. VI. 16.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

2017. évi LXXI. törvény
        az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a
New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer
Egyezmény módosításának kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 07. 01.


2017. évi LXXII. törvény
        Magyarország 2018. évi központi költségvetésének
megalapozásáról

Hatályos: 2017. 06. 17., 2017. 07. 01., 2017. 07. 17., 2017.
09. 01., 2018. 01. 01., 2018. 07. 01.


2017. évi LXXIII. törvény
        a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. törvény módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 17.


2017. évi LXXIV. törvény
        egyes állami tulajdonú ingatlanok ingyenes egyházi
tulajdonba adásáról

Hatályos: 2017. 06. 21., 2017. 09. 01.


2017. évi LXXV. törvény
        energetikai tárgyú törvények módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 24., 2017. 07. 01., 2017. 10. 01., 2018.
01. 01., 2018. 02. 05., 2018. 10. 01. – kivétellel.


156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet
        a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a
vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól

Hatályos: 2017. 06. 22., 2018. 01. 01.


157/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet
        egyes kormányrendeleteknek Magyarország versenyképessége
javítása érdekében történő módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 24., 2017. 07. 01., 2017. 09. 01.


158/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet
        a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 19.


18/2017. (VI. 16.) NFM rendelet
        a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és
kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai
felhasználásáról


1381/2017. (VI. 16.) Korm. határozat
        a Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Programról


1382/2017. (VI. 16.) Korm. határozat
        egyes köznevelési szakmai testületekről


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

1991. évi IV. törvény
        a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek
ellátásáról

Módosítja: 2017. évi LXXII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 17.


1991. évi XXXIV. törvény
        a szerencsejáték szervezéséről

Módosítja: 2017. évi LXXII. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01.


1993. évi III. törvény
        a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Módosítja: 2017. évi LXXII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1993. évi XLVIII. törvény
        a bányászatról

Módosítja: 2017. évi LXXII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 17.


1994. évi XLII. törvény
        a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar
Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról

Módosítja: 2017. évi LXXII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 17.


1994. évi LIII. törvény
        a bírósági végrehajtásról

Módosítja: 2017. évi LXXII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 17., 2018. 01. 01.


1995. évi XXXIII. törvény
        a találmányok szabadalmi oltalmáról

Módosítja: 2017. évi LXXII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 17.


1996. évi LVII. törvény
        a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás
tilalmáról

Módosítja: 2017. évi LXXII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 17.


1997. évi XXXI. törvény
        a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Módosítja: 2017. évi LXXII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2001. évi XX. törvény
        a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról

Módosítja: 2017. évi LXXII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 17.


2004. évi XXXIV. törvény
        a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról

Módosítja: 2017. évi LXXII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 17.


2005. évi CIX. törvény
        a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai
szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről

Módosítja: 2017. évi LXXII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 17., 2018. 01. 01.


2007. évi II. törvény
        a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról

Módosítja: 2017. évi LXXII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 17.


2007. évi CVI. törvény
        az állami vagyonról

Módosítja: 2017. évi LXXII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 17.


2008. évi XLVIII. törvény
        a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és
egyes korlátairól

Módosítja: 2017. évi LXXII. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01.


2009. évi CLV. törvény
        a minősített adat védelméről

Módosítja: 2017. évi LXXII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 17.


2010. évi CIV. törvény
        a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól

Módosítja: 2017. évi LXXII. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01.


2010. évi CXXII. törvény
        a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

Módosítja: 2017. évi LXXII. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01.


2010. évi CLXXXV. törvény
        a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Módosítja: 2017. évi LXXII. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01.


2011. évi CLXXV. törvény
        az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Módosítja: 2017. évi LXXII. tv.
Hatályos: 2017. 09. 01., 2018. 07. 01.


2011. évi CXCI. törvény
        a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és
egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi LXXII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2011. évi CXCIV. törvény
        Magyarország gazdasági stabilitásáról

Módosítja: 2017. évi LXXII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 17.


2011. évi CXCV. törvény
        az államháztartásról

Módosítja: 2017. évi LXXII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 17.


2011. évi CXCIX. törvény
        a közszolgálati tisztviselőkről

Módosítja: 2017. évi LXXII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 17.


2013. évi L. törvény
        az állami és önkormányzati szervek elektronikus
információbiztonságáról

Módosítja: 2017. évi LXXII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 17.


2016. évi XXX. törvény
        a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről

Módosítja: 2017. évi LXXII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 17.


2016. évi LII. törvény
        az állami tisztviselőkről

Módosítja: 2017. évi LXXII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 17.


2016. évi LXXIV. törvény
        a településkép védelméről

Módosítja: 2017. évi LXXII. tv.
Hatályos: 2017. 07. 17.


2017. évi LIII. törvény
        a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról

Módosítja: 2017. évi LXXII. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01.


1996. évi LXXXI. törvény
        a társasági adóról és az osztalékadóról

Módosítja: 2017. évi LXXIII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 17.


2011. évi CXCVI. törvény
        a nemzeti vagyonról

Módosítja: 2017. évi LXXIV. tv.
Hatályos: 2017. 09. 01.


2016. évi CLXX. törvény
        egyes állami és önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingyenes
átadásáról

Módosítja: 2017. évi LXXIV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 21.


1993. évi XLVIII. törvény
        a bányászatról

Módosítja: 2017. évi LXXV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 24.


1996. évi CXVI. törvény
        az atomenergiáról

Módosítja: 2017. évi LXXV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 24., 2018. 01. 01., 2018. 02. 05.


2007. évi LXXXVI. törvény
        a villamos energiáról

Módosítja: 2017. évi LXXV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 24., az Európai Bizottság jóváhagyó
határozatának meghozatalát követő 8. naptól


2008. évi XL. törvény
        a földgázellátásról

Módosítja: 2017. évi LXXV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 24., 2017. 10. 01., 2018. 10. 01.


2013. évi XXIII. törvény
        a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági
készletezéséről

Módosítja: 2017. évi LXXV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 24., 2017. 07. 01.


2016. évi CXXVII. törvény
        a közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes
törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi LXXV. tv.
Hatályos: 2017. 06. 24.


52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet
        az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő
jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről

Módosítja: 156/2017. (VI. 16.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 06. 22.


88/2016. (IV. 29.) Korm. rendelet
        az egyes kormányrendeleteknek az uniós vámjog
végrehajtásával összefüggő módosításáról

Módosítja: 156/2017. (VI. 16.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 06. 22.


19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
        a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény
rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 157/2017. (VI. 16.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet
        a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 157/2017. (VI. 16.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01., 2017. 09. 01.


58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
        a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 157/2017. (VI. 16.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01., 2017. 09. 01.


253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
        az országos településrendezési és építési követelményekről

Módosítja: 157/2017. (VI. 16.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 06. 24.


314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
        a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről

Módosítja: 157/2017. (VI. 16.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 06. 24.


312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
        az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági
szolgáltatásról

Módosítja: 157/2017. (VI. 16.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 06. 24.


306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
        a levegő védelméről

Módosítja: 158/2017. (VI. 16.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 19.


HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet
        a haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai
szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes
szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 156/2017. (VI. 16.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 06. 22.


160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet
        a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének,
behozatalának, transzferjének és tranzitjának
engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról

Hatályon kívül helyezi: 156/2017. (VI. 16.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 06. 22.


18/2016. (VI. 27.) NFM rendelet
        a központi költségvetés állami vagyonnal kapcsolatos
bevételek és kiadások fejezetébe sorolt központi kezelésű
előirányzatai felhasználásáról

Hatályon kívül helyezi: 18/2017. (VI. 16.) NFM r.
Hatályos: 2017. 06. 17.


1855/2013. (XI. 19.) Korm. határozat
        az Országos Köznevelési Tanácsról és az Országos
Nemzetiségi Tanácsról

Hatályon kívül helyezi: 1382/2017. (VI. 16.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 06. 17.


**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wk.hu/hirlevel oldalon iratkozhat fel.

 

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

 

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.