Üdvözöljük a

Heti jogász 25-26. hét | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Heti jogász 25-26. hét

Szerző: Laczkóné Dr. Csécsi Ildikó | 2017. szeptember 18.

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző héten aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján.

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/93.
Megjelent: 2017. VI. 19.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

2017. évi LXXVI. törvény
        a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról

Hatályos: 2017. 06. 27.


2017. évi LXXVII. törvény
        egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 20., 2017. 06. 26., 2017. 07. 01., 2017.
07. 19., 2017. 08. 01., 2017. 11. 01., 2018. 01. 01.


12/2017. (VI. 19.) AB határozat
        a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV.
törvény egyes szövegrészei alaptörvény-ellenességének
megállapításáról és megsemmisítéséről


13/2017. (VI. 19.) AB határozat
        a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések
és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi
CCXL. törvény 292–293. § aival kapcsolatos alkotmányos
követelmény megállapításáról


13/2017. (VI. 19.) OGY határozat
        a 2017. év Szent László-emlékévvé nyilvánításáról

Hatályos: 2017. 06. 20.

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

2011. évi CLXXXI. törvény
        a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel
összefüggő eljárási szabályokról

Módosítja: 2017. évi LXXVI. tv.
Hatályos: 2017. 06. 27.


2011. évi CCVI. törvény
        a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az
egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról

Módosítja: 2017. évi LXXVI. tv.
Hatályos: 2017. 06. 27.


1995. évi CXVII. törvény
        a személyi jövedelemadóról

Módosítja: 2017. évi LXXVII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 20., 2017. 07. 19., 2018. 01. 01.


1996. évi LXXXI. törvény
        a társasági adóról és az osztalékadóról

Módosítja: 2017. évi LXXVII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 20., 2017. 07. 01., 2017. 07. 19., 2018.
01. 01.


2002. évi XLIII. törvény
        az egyszerűsített vállalkozói adóról

Módosítja: 2017. évi LXXVII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 20.


2005. évi CXX. törvény
        az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról

Módosítja: 2017. évi LXXVII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 20., 2018. 01. 01.


2008. évi LXVII. törvény
        a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről

Módosítja: 2017. évi LXXVII. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01., 2018. 01. 01.


2012. évi CXLVII. törvény
        a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati
adóról

Módosítja: 2017. évi LXXVII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 20., 2017. 07. 19., 2018. 01. 01.


2014. évi LXXVI. törvény
        a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról

Módosítja: 2017. évi LXXVII. tv.
Hatályos: 2017. 07. 19.


2003. évi CX. törvény
        a regisztrációs adóról

Módosítja: 2017. évi LXXVII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2007. évi CXXVII. törvény
        az általános forgalmi adóról

Módosítja: 2017. évi LXXVII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 20., 2018. 01. 01.


2016. évi LXVIII. törvény
        a jövedéki adóról

Módosítja: 2017. évi LXXVII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 20., 2018. 01. 01.


2016. évi CXXV. törvény
        az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények
módosításáról

Módosítja: 2017. évi LXXVII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 20.


2017. évi XXI. törvény
        a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény
módosításáról

Módosítja: 2017. évi LXXVII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 20.


1990. évi C. törvény
        a helyi adókról

Módosítja: 2017. évi LXXVII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 20., 2017. 11. 01., 2018. 01. 01.


1991. évi LXXXII. törvény
        a gépjárműadóról

Módosítja: 2017. évi LXXVII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2006. évi LIX. törvény
        az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és
járadékról

Módosítja: 2017. évi LXXVII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 20., 2017. 08. 01.


1990. évi XCIII. törvény
        az illetékekről

Módosítja: 2017. évi LXXVII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 20., 2018. 01. 01.


2012. évi CXVI. törvény
        a pénzügyi tranzakciós illetékről

Módosítja: 2017. évi LXXVII. tv.
Hatályos: 2017. 08. 01.


1997. évi LXXX. törvény
        a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

Módosítja: 2017. évi LXXVII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 20., 2018. 01. 01.


1998. évi LXVI. törvény
        az egészségügyi hozzájárulásról

Módosítja: 2017. évi LXXVII. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01., 2017. 07. 19., 2018. 01. 01.


2011. évi CLVI. törvény
        egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények
módosításáról

Módosítja: 2017. évi LXXVII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 20.


1996. évi CXXVI. törvény
        a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról

Módosítja: 2017. évi LXXVII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 20.


2003. évi XCII. törvény
        az adózás rendjéről

Módosítja: 2017. évi LXXVII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 20., 2018. 01. 01.


2013. évi CXL. törvény
        a fémkereskedelemről

Módosítja: 2017. évi LXXVII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 20.


2007. évi XLVIII. törvény
        a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét
elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26-i
1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásáról

Módosítja: 2017. évi LXXVII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 20., 2018. 01. 01.


2010. évi CXXII. törvény
        a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

Módosítja: 2017. évi LXXVII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 20.


2016. évi XIII. törvény
        az uniós vámjog végrehajtásáról

Módosítja: 2017. évi LXXVII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 20., 2017. 07. 01.


2000. évi C. törvény
        a számvitelről

Módosítja: 2017. évi LXXVII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 20., 2018. 01. 01.


2007. évi LXXV. törvény
        a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói
tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről

Módosítja: 2017. évi LXXVII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 20., 2017. 06. 26., 2018. 01. 01.


2011. évi CII. törvény
        a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról

Módosítja: 2017. évi LXXVII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 20.


2016. évi LXVI. törvény
        az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII.
törvény módosításáról

Módosítja: 2017. évi LXXVII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 20.

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/94.
Megjelent: 2017. VI. 20.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

14/2017. (VI. 20.) BM rendelet
        a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományának,
valamint a polgári védelmi szervezetek Szolgálati
Szabályzatáról szóló 49/2011. (XII. 20.) BM rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 21.


1383/2017. (VI. 20.) Korm. határozat
        a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztési programjának
keretében megvalósuló beruházások kivitelezéséhez szükséges
intézkedésekről


1384/2017. (VI. 20.) Korm. határozat
        a Liget Budapest Projekt keretében megvalósuló Hermina
Garázs kivitelezéséhez szükséges intézkedésekről


64/2017. (VI. 20.) ME határozat
        Magyarország Kormánya és az Angolai Köztársaság Kormánya
közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló
megállapodás szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról


65/2017. (VI. 20.) ME határozat
        helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének
megállapításáról


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

49/2011. (XII. 20.) BM rendelet
        a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományának,
valamint a polgári védelmi szervezetek Szolgálati
Szabályzatáról

Módosítja: 14/2017. (VI. 20.) BM r.
Hatályos: 2017. 06. 21.


1514/2015. (VII. 23.) Korm. határozat
        a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló
beruházások megvalósításának ütemezett támogatásáról

Módosítja: 1383/2017. (VI. 20.) Korm. h.

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/95.
Megjelent: 2017. VI. 21.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

2017. évi LXXVIII. törvény
        az ügyvédi tevékenységről

Hatályos: 2017. 06. 29., 2017. 10. 01., 2018. 01. 01., 2018.
07. 01.


6/2017. (VI. 21.) NMHH rendelet
        a postai piac szereplőinek adatszolgáltatási
kötelezettségéről és a postai szolgáltatók panaszkezelési
nyilvántartásának szabályairól

Hatályos: 2017. 08. 15.


19/2017. (VI. 21.) NFM rendelet
        a postai piac szereplőinek a hírközlési hatóság részére
történő adatszolgáltatási kötelezettségéről és az
adatkezelés szabályairól szóló 12/2004. (IV. 22.) IHM
rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2017. 08. 15.


HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

1998. évi XI. törvény
        az ügyvédekről

Hatályon kívül helyezi: 2017. évi LXXVIII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1983. évi 3. törvényerejű rendelet
        a jogtanácsosi tevékenységről

Hatályon kívül helyezi: 2017. évi LXXVIII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


7/1983. (VIII. 25.) IM rendelet
        a jogtanácsosi tevékenységről szóló 1983. évi 3.
törvényerejű rendelet végrehajtásáról

Hatályon kívül helyezi: 2017. évi LXXVIII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


12/2004. (IV. 22.) IHM rendelet
        a postai piac szereplőinek a hírközlési hatóság részére
történő adatszolgáltatási kötelezettségéről és az
adatkezelés szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 19/2017. (VI. 21.) NFM r.
Hatályos: 2017. 08. 15.

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/96.
Megjelent: 2017. VI. 22.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

15/2017. (VI. 22.) BM rendelet
        a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományát érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 01.


15/2017. (VI. 22.) EMMI rendelet
        egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 01., 2017. 08. 01.


20/2017. (VI. 22.) NFM rendelet
        egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 25., 2017. 07. 07.

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet
        egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai
egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról,
közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi
alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség
megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról

Módosítja: 15/2017. (VI. 22.) BM r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


30/2015. (VI. 16.) BM rendelet
        a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi
feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati
beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről

Módosítja: 15/2017. (VI. 22.) BM r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


31/2015. (VI. 16.) BM rendelet
        a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő
személyügyi igazgatás rendjéről

Módosítja: 15/2017. (VI. 22.) BM r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


9/1993. (IV. 2.) NM rendelet
        az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási
finanszírozásának egyes kérdéseiről

Módosítja: 15/2017. (VI. 22.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 07. 01., 2017. 08. 01.


9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet
        az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható
járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az
igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági
feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények
elszámolásáról

Módosítja: 15/2017. (VI. 22.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet
        a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási
Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok
kódolási és besorolási szabályairól

Módosítja: 15/2017. (VI. 22.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 07. 01., 2017. 08. 01.


11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet
        az Egészségbiztosítási Alapból a 959A–L, valamint 9511–9515
homogén betegségcsoportok szerint finanszírozott
daganatellenes terápiákról

Módosítja: 15/2017. (VI. 22.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


5/2016. (II. 29.) EMMI rendelet
        az egyes protézisekkel kapcsolatos beavatkozások
bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről

Módosítja: 15/2017. (VI. 22.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 08. 01.


40/2006. (VI. 26.) GKM rendelet
        a vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági engedélyre, a
biztonságirányítási rendszerekre, a biztonsági jelentésre,
valamint az egyes hatósági engedélyezési eljárásokra
vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 20/2017. (VI. 22.) NFM r.
Hatályos: 2017. 07. 07.


22/2010. (XII. 20.) NFM rendelet
        a vasúti járművezetői engedélyről és a vasúti járművezetői
tanúsítványról

Módosítja: 20/2017. (VI. 22.) NFM r.
Hatályos: 2017. 07. 07.


31/2010. (XII. 23.) NFM rendelet
        a vasúti járművek üzembehelyezése engedélyezéséről,
időszakos vizsgálatáról és hatósági nyilvántartásáról

Módosítja: 20/2017. (VI. 22.) NFM r.
Hatályos: 2017. 06. 25.


19/2011. (V. 10.) NFM rendelet
        a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört
betöltő munkavállalók szakmai képzésének és
vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek
működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti
járművezetői gyakorlat szabályairól

Módosítja: 20/2017. (VI. 22.) NFM r.
Hatályos: 2017. 07. 07.

 

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/97.
Megjelent: 2017. VI. 23.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

2017. évi LXXIX. törvény
        az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai,
másrészről a Szerb Köztársaság közötti stabilizációs és
társulási megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai
Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából
készült Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 06. 24.


2017. évi LXXX. törvény
        az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről
Új-Zéland közötti kapcsolatokról és együttműködésről szóló
partnerségi megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 06. 24. – kivétellel.


2017. évi LXXXI. törvény
        a Magyarország Kormánya és a Chilei Köztársaság Kormánya
között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról
szóló Megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 06. 24. – kivétellel.


2017. évi LXXXII. törvény
        a Magyarország és az Észt Köztársaság között a minősített
adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény
kihirdetéséről

Hatályos: 2016. 06. 24. – kivétellel.


2017. évi LXXXIII. törvény
        a Magyarország és a Kambodzsai Királyság között létrejött,
a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló
Megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2016. 06. 24. – kivétellel.


17/2017. (VI. 23.) MNB rendelet
        a „Lajtha László” ezüst emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2016. 06. 24.


18/2017. (VI. 23.) MNB rendelet
        a „Lajtha László” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2017. 06. 24.


1385/2017. (VI. 23.) Korm. határozat
        a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének
felhasználásáról

 

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/98.
Megjelent: 2017. VI. 26.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

2017. évi LXXXIV. törvény
        a Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet
közötti, szakmai tanácsadási együttműködési kapcsolatok
létrehozására irányuló Alapmegállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 06. 27. – kivétellel.


2017. évi LXXXV. törvény
        a Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet
közötti, az Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális
Bizottságának 2017. szeptember 11–14. között Budapesten,
Magyarországon tartandó 67. ülésszakának megszervezéséről
szóló Megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 06. 27. – kivétellel.


2017. évi LXXXVI. törvény
        a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló
2016. évi XC. törvény módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 29., 2017. 07. 01.


2017. évi LXXXVII. törvény
        az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény, valamint a legfőbb ügyész,
az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és
az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény
módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 01.


2017. évi LXXXVIII. törvény
        az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 24.


2017. évi LXXXIX. törvény
        egyes törvényeknek a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek
létrehozásával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 01., 2018. 01. 01., 2018. 01. 02.


159/2017. (VI. 26.) Korm. rendelet
        a Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet
közötti, az Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális
Bizottságának 2017. szeptember 11–14. között Budapesten,
Magyarországon tartandó 67. ülésszakának megszervezéséről
szóló Megállapodás mellékleteinek kihirdetéséről

Hatályos: a 2017. évi LXXXV. törvény 5. § (2)
bekezdésében meghatározott időponttól.


21/2017. (VI. 26.) NFM rendelet
        a tengeri személyhajókra vonatkozó biztonsági
követelményekről szóló 12/2002. (II. 7.) KöViM rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 26.

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

2016. évi XC. törvény
        Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről

Módosítja: 2017. évi LXXXVI. tv.
Hatályos: 2017. 06. 29., 2017. 07. 01.


1997. évi LXVIII. törvény
        az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról

Módosítja: 2017. évi LXXXVII. tv.
Hatályos: 2017. 09. 01.


2011. évi CLXIV. törvény
        a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi
alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról

Módosítja: 2017. évi LXXXVII. tv.
Hatályos: 2017. 09. 01.


2003. évi C. törvény
        az elektronikus hírközlésről

Módosítja: 2017. évi LXXXVIII. tv.
Hatályos: 2017. 10. 24.


1991. évi IV. törvény
        a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek
ellátásáról

Módosítja: 2017. évi LXXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01.


1993. évi III. törvény
        a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Módosítja: 2017. évi LXXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01.


1993. évi XCIII. törvény
        a munkavédelemről

Módosítja: 2017. évi LXXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01.


1995. évi CXVII. törvény
        a személyi jövedelemadóról

Módosítja: 2017. évi LXXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01.


1996. évi LXXV. törvény
        a munkaügyi ellenőrzésről

Módosítja: 2017. évi LXXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01., 2018. 01. 02.


1996. évi LXXXI. törvény
        a társasági adóról és az osztalékadóról

Módosítja: 2017. évi LXXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01.


1997. évi LXXX. törvény
        a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

Módosítja: 2017. évi LXXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01.


2000. évi C. törvény
        a számvitelről

Módosítja: 2017. évi LXXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01.


2003. évi XCII. törvény
        az adózás rendjéről

Módosítja: 2017. évi LXXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01.


2006. évi X. törvény
        a szövetkezetekről

Módosítja: 2017. évi LXXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01.


2007. évi CXXVII. törvény
        az általános forgalmi adóról

Módosítja: 2017. évi LXXXIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2011. évi CLV. törvény
        a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének
támogatásáról

Módosítja: 2017. évi LXXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01.


2011. évi CLVI. törvény
        egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények
módosításáról

Módosítja: 2017. évi LXXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01.


12/2002. (II. 7.) KöViM rendelet
        a tengeri személyhajókra vonatkozó biztonsági
követelményekről

Módosítja: 21/2017. (VI. 26.) NFM r.
Hatályos: 2017. 07. 26.

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/99.
Megjelent: 2017. VI. 26.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

2017. évi XC. törvény
        a büntetőeljárásról

Hatályos: 2018. 07. 01.

 

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

1998. évi XIX. törvény
        a büntetőeljárásról

Hatályon kívül helyezi: 2017. évi XC. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/100.
Megjelent: 2017. VI. 27.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

2017. évi XCI. törvény
        az országonkénti jelentések cseréjéről szóló illetékes
hatóságok közötti multilaterális Megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 06. 28. – kivétellel.


2017. évi XCII. törvény
        az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény és a
konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 01.


2017. évi XCIII. törvény
        a titkos információgyűjtés szabályainak az új
büntetőeljárási törvénnyel összefüggő, továbbá a bírósági
végrehajtás során a sértettnek megítélt polgári jogi
követelések kielégítési sorrendjére vonatkozó rendelkezések
módosításáról

Hatályos: 2018. 07. 01.


2017. évi XCIV. törvény
        az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének
feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti
Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény és
egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 05., 2017. 09. 01.


2017. évi XCV. törvény
        a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvénynek a gyermekvédelem rendszerének
megerősítése érdekében történő, valamint egyéb törvények
módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 12., 2017. 09. 01., 2018. 01. 01.


2017. évi XCVI. törvény
        az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény és a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 01.


2017. évi XCVII. törvény
        a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI.
törvény módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 12.


2017. évi XCVIII. törvény
        a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló 2016. évi
XCI. törvény módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 28.


2017. évi XCIX. törvény
        egyes törvények kiemelt nemzeti emlékhellyel összefüggő
módosításáról

Hatályos: 2017. 08. 31., 2017. 09. 01.


2017. évi C. törvény
        Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 11. 01., 2018. 01. 01.


2017. évi CI. törvény
        az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi
fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt
vámegyezmény módosításának kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 06. 28.


2017. évi CII. törvény
        az áruk ideiglenes behozataláról, Isztambulban, 1990.
június 26-án kelt Egyezmény A melléklete módosításának
kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 06. 28.


2017. évi CIII. törvény
        a veszélyes áruk szállításával összefüggő egyes törvények
módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 01.


18/2017. (VI. 27.) MvM rendelet
        a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának,
ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a
hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint
az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.)
MvM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 28.


16/2017. (VI. 27.) BM rendelet
        a központosított informatikai és elektronikus hírközlési
szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján
igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató
által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai
rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 05.


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

2010. évi I. törvény
        az anyakönyvi eljárásról

Módosítja: 2017. évi XCII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 27.


2001. évi XLVI. törvény
        a konzuli védelemről

Módosítja: 2017. évi XCII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 27.


1994. évi XXXIV. törvény
        a Rendőrségről

Módosítja: 2017. évi XCIII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.


1994. évi LIII. törvény
        a bírósági végrehajtásról

Módosítja: 2017. évi XCIII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.


1995. évi CXXV. törvény
        a nemzetbiztonsági szolgálatokról

Módosítja: 2017. évi XCIII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.


2002. évi LIV. törvény
        a bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről

Módosítja: 2017. évi XCIII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.


2010. évi CXXII. törvény
        a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

Módosítja: 2017. évi XCIII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.


2011. évi CLXIII. törvény
        az ügyészségről

Módosítja: 2017. évi XCIII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.


1992. évi LXVI. törvény
        a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Módosítja: 2017. évi XCIV. tv.
Hatályos: 2017. 09. 01.


1995. évi LXVI. törvény
        a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári
anyag védelméről

Módosítja: 2017. évi XCIV. tv.
Hatályos: 2017. 07. 05.


2003. évi III. törvény
        az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének
feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti
Levéltára létrehozásáról

Módosítja: 2017. évi XCIV. tv.
Hatályos: 2017. 07. 05.


2011. évi CXCIX. törvény
        a közszolgálati tisztviselőkről

Módosítja: 2017. évi XCIV. tv.
Hatályos: 2017. 07. 05.


1993. évi III. törvény
        a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Módosítja: 2017. évi XCV. tv.
Hatályos: 2017. 07. 04., 2017. 09. 01., 2018. 01. 01.


1997. évi XXXI. törvény
        a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Módosítja: 2017. évi XCV. tv.
Hatályos: 2017. 07. 04., 2018. 01. 01.


1998. évi LXXXIV. törvény
        a családok támogatásáról

Módosítja: 2017. évi XCV. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2011. évi CXC. törvény
        a nemzeti köznevelésről

Módosítja: 2017. évi XCV. tv.
Hatályos: 2017. 07. 04.


2012. évi C. törvény
        a Büntető Törvénykönyvről

Módosítja: 2017. évi XCV. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2012. évi CIII. törvény
        az Erzsébet-programról

Módosítja: 2017. évi XCV. tv.
Hatályos: 2017. 07. 04.


2003. évi CXXV. törvény
        az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Módosítja: 2017. évi XCVI. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01.


2011. évi CXC. törvény
        a nemzeti köznevelésről

Módosítja: 2017. évi XCVI. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01.


2015. évi CCXI. törvény
        a kéményseprő-ipari tevékenységről

Módosítja: 2017. évi XCVII. tv.
Hatályos: 2017. 07. 12.


2016. évi XCI. törvény
        a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról

Módosítja: 2017. évi XCVIII. tv.
Hatályos: 2017. 06. 28.


2001. évi LXIV. törvény
        a kulturális örökség védelméről

Módosítja: 2017. évi XCIX. tv.
Hatályos: 2017. 08. 31., 2017. 09. 01.


2016. évi LXXIV. törvény
        a településkép védelméről

Módosítja: 2017. évi XCIX. tv.
Hatályos: 2017. 08. 31.


1979. évi 19. törvényerejű rendelet
        a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló
Európai Megállapodás kihirdetéséről

Módosítja: 2017. évi CIII. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01.


1986. évi 2. törvényerejű rendelet
        a Bernben az 1980. évi május hó 9. napján kelt Nemzetközi
Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) kihirdetéséről

Módosítja: 2017. évi CIII. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01.


2009. évi III. törvény
        a Genfben 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk
Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás
(ADN) kihirdetéséről

Módosítja: 2017. évi CIII. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01.


2015. évi LXXXIV. törvény
        a Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk
Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai
Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és
belföldi alkalmazásáról

Módosítja: 2017. évi CIII. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01.


2015. évi LXXXIX. törvény
        a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló
Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről,
valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

Módosítja: 2017. évi CIII. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01.


44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet
        a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának,
ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a
hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint
az éves statisztikai összegezésről

Módosítja: 18/2017. (VI. 27.) MvM r.
Hatályos: 2017. 06. 28.


7/2013. (II. 26.) NFM rendelet
        a központosított informatikai és elektronikus hírközlési
szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján
igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató
által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről

Módosítja: 16/2017. (VI. 27.) BM r.
Hatályos: 2017. 07. 05.

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

2015. évi LXXXIII. törvény
        a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF)
módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt
Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről,
valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

Hatályon kívül helyezi: 2017. évi CIII. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/101.
Megjelent: 2017. VI. 27.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

1386/2017. (VI. 27.) Korm. határozat
        a Nemzet Sportolóinak javaslata alapján a Nemzet Sportolója
cím adományozásáról


1387/2017. (VI. 27.) Korm. határozat
        Magyarország Kormánya és Győr Megyei Jogú Város
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
végrehajtásával összefüggő feladatokról


1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat
        Magyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
végrehajtásával összefüggő feladatokról


1389/2017. (VI. 27.) Korm. határozat
        a Modern Városok Program keretében Szekszárd Megyei Jogú
Városban új interaktív könyvtár és levéltár kialakítása
érdekében támogatás biztosításáról


1390/2017. (VI. 27.) Korm. határozat
        a Balaton, a Sopron-Fertő, valamint a
Tokaj–Felső-Tisza–Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési
térségekben tervezett turisztikai projektek megvalósításához
szükséges éven túli kötelezettségvállaláshoz történő
hozzájárulásról


1391/2017. (VI. 27.) Korm. határozat
        az Arany János-emlékév keretében Arany János Toldi című
elbeszélő költeménye alapján készülő rajzfilmsorozat
támogatásáról


1392/2017. (VI. 27.) Korm. határozat
        a Gyulafehérvári Caritas szeretetszolgálat beruházásainak
támogatásáról


1393/2017. (VI. 27.) Korm. határozat
        a ciszterci rend rendi alapokmánya kihirdetésének 900.
évfordulójához kapcsolódóan a Ciszterci Rend egyes
fejlesztései megvalósításához szükséges feladatokról


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/102.
Megjelent: 2017. VI. 28.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

1394/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
        a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének
megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat
módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 29.

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat
        a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének
megállapításáról

Módosítja: 1394/2017. (VI. 28.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 06. 29.

 

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/103.
Megjelent: 2017. VI. 28.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

160/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet
        a Michalicza-ösztöndíjról

Hatályos: 2017. 07. 06.


161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet
        a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról

Hatályos: 2017. 06. 30., 2017. 07. 01.


162/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet
        az egyes kormányrendeleteknek a Magyar Bányászati és
Földtani Szolgálattal kapcsolatos módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 01.


163/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet
        egyes kormányrendeletek fejlesztéspolitikai tárgyú
módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 29., 2017. 07. 01., 2017. 07. 13., 2017.
07. 28.


164/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet
        a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási
igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének
szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 29.


165/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet
        a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről
szóló160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 01.


166/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet
        a Felhő utcai Református Központ létrehozásával kapcsolatos
beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról

Hatályos: 2017. 06. 29.


167/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet
        a Modern Városok Program keretében egyes közlekedési
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról

Hatályos: 2017. 06. 29.


168/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet
        a Szent Márton Terv keretében Szombathely megyei jogú
városban megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos: 2017. 06. 29.


169/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet
        a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program
keretében megvalósítandó Kistokaji Általános Iskola
bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról

Hatályos: 2017. 06. 29.


11/2017. (VI. 28.) NGM rendelet
        a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és
szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.
29.) NGM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 29., 2018. 01. 01.


1395/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
        az EU Állandó Strukturált Együttműködéshez való magyar
csatlakozásról


1396/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
        a Visegrádi Csoport 2017–2018. évi magyar elnökségének
előkészítéséről és lebonyolításáról


1397/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
        a Georgiával megvalósuló kulturális együttműködésről


1398/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
        a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a kairói Modern
Educational Services együttműködésével létrehozandó
Egyiptomi (Kairói) Egyetemet érintő állami szerepvállalásról


1399/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
        az ENSZ Gyermekalapja budapesti Globális Szolgáltató
Központjának tervezett bővítéséről


1400/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
        a nemzetközi rendezvény megrendezéséhez szükséges támogatás
és pénzügyi feltételek biztosításáról


1401/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
        a magyar–szerb határon kiépítésre kerülő intelligens
jelzőrendszer működéséről


1402/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
        a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges
források biztosításáról


1403/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
        a „Szennyvíziszap Kezelési és Hasznosítási Stratégia
(2018–2023)” elfogadásáról


1404/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
        a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítása során
elkészült Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiáról


1405/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
        a Roma Koordinációs Tanács (ROK-T) létrehozásáról szóló
1102/2011. (IV. 15.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 29.


1406/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
        a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központtal
összefüggésben a Vidékfejlesztési Program „Innovációs
operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt
megvalósításához szükséges beruházás támogatása” című,
gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló
felhívására támogatási kérelmek benyújtásához történő
hozzájárulásról


1407/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
        a Magyar Nemzeti Múzeum 2017 és 2022 közötti megújítási
koncepciójának egyes kérdéseiről


1408/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
        a Modern Városok Program keretében Érd megyei jogú város
köznevelési, szakképzési, szociális és egészségügyi
intézményeinek fejlesztése érdekében támogatás biztosításáról


1409/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
        a Kistokaji Általános Iskola bővítés megvalósítása
érdekében történő fejezetek közötti
előirányzat-átcsoportosításról


1410/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
        a Nyíregyházán megvalósuló infrastrukturális
fejlesztésekkel kapcsolatban felmerülő költségek támogatásáról


1411/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
        a „Tiszaeszlár ivóvízminőség-javítási Projekt” című
beruházás a Kormány hatáskörében történő megvalósításáról


1412/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
        a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról


1413/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
        a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról


1414/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
        a GINOP-2.2.1-15 azonosító számú („K+F versenyképességi és
kiválósági együttműködések” című) felhívás negyedik körös
értékelési szakaszára beérkezett, egymilliárd forintot
meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához
való hozzájárulásról


1415/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
        a Kühne + Nagel Szállítmányozási Korlátolt Felelősségű
Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai
együttműködési megállapodás megkötéséről


1416/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
        a „Gépjármű Beszerzési Program” keretében, a katonai
terepjáró gépjárművek hosszú távú biztosításához szükséges
kötelezettségvállaláshoz történő előzetes hozzájárulásról


1417/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
        a Budapest, XI. kerület Fehérvári út 70. szám alatti
ingatlan 2017 és 2019 között megvalósuló felújításához
kötődő többletforrás biztosításáról


1418/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
        a Modern Városok Program keretében Kaposváron megvalósuló
sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósítása érdekében
támogatás biztosításáról szóló 1875/2016. (XII. 28.) Korm.
határozat módosításáról


1419/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
        a Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá
kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató
egységek megépítése projekt keretében megvalósuló egyes
beruházásokkal kapcsolatos tárgyévi és tárgyéven túli
kötelezettségvállalás jóváhagyásáról


1420/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
        a 2017 januárjában megrongálódott, Gerjen és Kalocsa között
közlekedő komp helyreállításának és a megfelelő minőségű
lakossági ivóvízellátást szolgáló kút létesítésének
támogatásáról


1421/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
        a „Beruházás ösztönzési célelőirányzat” megnevezésű
fejezeti kezelésű előirányzat előirányzat-módosítás nélküli
túllépésének engedélyezéséről


1422/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
        a Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya
közötti gazdasági együttműködésről szóló megállapodás
szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról


66/2017. (VI. 28.) ME határozat
        a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok
Kormánya között az országonkénti jelentések cseréjéről
szóló, illetékes hatóságok közötti kétoldalú Megállapodás
létrehozására adott felhatalmazásról


67/2017. (VI. 28.) ME határozat
        a Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus
Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési
keretprogram kialakításáról szóló kötött segélyhitel
megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról


68/2017. (VI. 28.) ME határozat
        a Magyarország Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus
Szocialista Köztársaság Kormánya közötti Oktatási,
Tudományos és Kulturális Egyezmény létrehozására adott
felhatalmazásról


69/2017. (VI. 28.) ME határozat
        az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program
monitoring bizottsága elnökének felmentéséről és a
monitoring bizottság elnökének kinevezéséről

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet
        a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény
végrehajtásáról

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
        a felszín alatti vizek védelméről

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet
        a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános
követelményeiről

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet
        a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó
berendezések hatósági felügyeletéről

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet
        a budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó
létesítményei projekt, a Zalaegerszeg és térsége
szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a Veszprém és
térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt
megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet
        az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt
megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet
        a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos
információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet
        a budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar—Bosnyák
tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet
        az állami vagyonnal való gazdálkodásról

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet
        a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
        a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési
eljárásokról

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet
        az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos
értékének, valamint az értékszámítás módjának
meghatározásáról

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet
        a „Pécs 2010 – Európa Kulturális Fővárosa” program
fejlesztési kulcsprojektjeihez kapcsolódó beruházások
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet
        a Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló
nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet
        az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási
határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szőkedencs község déli
közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló
nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet
        a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő
szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági
közreműködések megszüntetéséről és módosításáról

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
        a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény
rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet
        a „Duna projekt” megvalósításával összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet
        a „Ráckevei (Soroksári) – Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának,
vízminőségének javítása” tárgyú projekt megvalósításával
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet
        a „Tisza hullámtér projekt” megvalósításával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet
        a „Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása”
tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet
        a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési
program és a területrendezési terv tartalmi
követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk,
egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes
szabályairól

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet
        az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


60/2010. (III. 18.) Korm. rendelet
        a DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt
Dunaalmás község közigazgatási területén megvalósuló
nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet
        az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba
város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet
        a magyar–horvát összekötő földgázszállító-vezeték
kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez
kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet
        a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


16/2011. (II. 24.) Korm. rendelet
        az AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT. Győr közigazgatási területén
megvalósuló nagyberuházásával összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet
        az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai
kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet
        az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes
előfordulási területének komplex érzékenységi és
terhelhetőségi vizsgálatáról

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet
        a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó
részletes szabályokról

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
        a Várbazár, valamint a budavári királyi kertek
rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet
        a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási
programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok
kijelöléséről

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet
        a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő
elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az
eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az ezzel összefüggő
egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet
        a szén-dioxid geológiai tárolásáról

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet
        az új ferencvárosi labdarúgó stadion megvalósításával
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az
eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet
        a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


297/2012. (X. 25.) Korm. rendelet
        a Déli Áramlat földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a
vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró
hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


302/2012. (X. 26.) Korm. rendelet
        a BBCA Szolnok Biokémia Zrt. Szolnoki Ipari Parkban
megvalósuló citromsavat előállító üzemének beruházásával
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
        az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági
szolgáltatásról

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


446/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
        a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. Tatabányai Ipari
Parkban megvalósuló új személygépkocsi gumiabroncs gyártó
üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
        az államháztartás számviteléről

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet
        a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


12/2013. (I. 22.) Korm. rendelet
        sík- és dombvidéki tározók létesítéséhez és
rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


31/2013. (II. 13.) Korm. rendelet
        az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsányi Ipari Parkban
megvalósuló, kipufogórendszerekhez kapcsolódó újgenerációs
termékek gyártását eredményező beruházásával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


133/2013. (V. 9.) Korm. rendelet
        a Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és
fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


149/2013. (V. 16.) Korm. rendelet
        a Budapest Belváros-Lipótváros építési beruházásaival
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről,
„A belvárosi Olimpia Park és a környező utcák teljes körű
felújításának kivitelezése” tárgyú beruházásnak a minősített
adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági
érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést
igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X.
19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti
minősítéséről, valamint egyes kormányrendeleteknek az
építésügyi és az építésfelügyeleti bírságokkal összefüggő
módosításáról

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet
        a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


225/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet
        a Szegedi Tudományos Park kialakításával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről,
valamint egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


282/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet
        a Hyginett Magyar-Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft.
Csömörön épülő gyártóüzemének megvalósításával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet
        a Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai
Oktatási Központ létrehozásához szükséges közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok
kijelöléséről

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


291/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet
        az ifjúság- és gyermekvédelmi programok, az aktív
kikapcsolódás lehetőségeit ötvöző közösségi tér megteremtése
és működtetése érdekében megvalósuló Erzsébet téri
beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok
kijelöléséről

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


294/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet
        a Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához
szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az
eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


456/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet
        a Takata Safety Systems Hungary Kft. Miskolcon megvalósuló
beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


460/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet
        a Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok
kijelöléséről

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


526/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
        a Hankook Tire Magyarország Kft. Rácalmáson megvalósuló
beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
        a Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró
hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


565/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet
        a Magyarország német megszállásának emléket állító,
Budapest V. kerületben felállításra kerülő emlékmű
megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet
        az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi
hatósági eljárások szabályairól

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


94/2014. (III. 21.) Korm. rendelet
        a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer
működésének részletes szabályairól

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


101/2014. (III. 25.) Korm. rendelet
        az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad fejlesztésével
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról,
valamint az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező
hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


151/2014. (V. 6.) Korm. rendelet
        a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív
Innovációs és Tudáspark megvalósításával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró
hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
        a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


166/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet
        az MCS Vágóhíd Kft. Mohácson megvalósuló beruházásával
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az
eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


177/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet
        a Gyöngyöshalászon megvalósuló ipari telephely
kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet
        a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi
hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


227/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet
        a „Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges
felújítási és építési feladatok a budai várnegyed területén”
programhoz kapcsolódó beruházások megvalósításával
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az
eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


259/2014. (X. 10.) Korm. rendelet
        az Apollo Tyres Hungary Kft. Gyöngyöshalászon megvalósuló
beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


266/2014. (X. 21.) Korm. rendelet
        a Wuppermann Hungary Kft. Győr-Gönyűi Kikötőben megvalósuló
beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet
        az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az
éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról
és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről,
illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén
fizetendő bírságról

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


304/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet
        a Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztéséhez
kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró
hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


393/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
        a HCM 1890 Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az
eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


394/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
        az Esterházy-kastélyegyüttes rekonstrukciójával összefüggő
beruházásokkal kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró
hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


395/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
        a Millenáris területén megvalósítandó egyes beruházásokkal
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


2/2015. (I. 22.) Korm. rendelet
        a Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához
kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró
hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


9/2015. (I. 29.) Korm. rendelet
        a Tokaj Kereskedőház Zrt. telephelyeinek fejlesztésével
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az
eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


48/2015. (III. 12.) Korm. rendelet
        a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló
Pannon Park és Mesepark projektekhez kapcsolódó beruházások
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
        a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet
        a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés
vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és
szakértői díjakról

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


366/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet
        a vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről, és egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek
módosításáról

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
        a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
        a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
        a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási
(fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai
ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv
kijelöléséről

Módosítja: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet
        az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós
Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért
felelős intézményekről

Módosítja: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 06. 29.


38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
        a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások
adatfeldolgozásának biztosításáról

Módosítja: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 06. 29.


60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet
        a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi
monitoringjáról és nyilvántartásáról

Módosítja: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 06. 29., 2017. 07. 01.


272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
        a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 06. 29., 2017. 07. 13., 2017. 07. 28.


107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet
        a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási
igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének
szabályairól

Módosítja: 164/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 06. 29.


160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet
        a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről

Módosítja: 165/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet
        a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és
szakágazatok osztályozási rendjéről

Módosítja: 11/2017. (VI. 28.) NGM r.
Hatályos: 2017. 06. 29., 2018. 01. 01.


1102/2011. (IV. 15.) Korm. határozat
        a Roma Koordinációs Tanács (ROK–T) létrehozásáról

Módosítja: 1405/2017. (VI. 28.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 06. 29.


21/2015. (III. 12.) ME határozat
        a 2014–2020 programozási időszak egyes operatív programjai
monitoring bizottsági elnökeinek kinevezéséről

Módosítja: 69/2017. (VI. 28.) ME h.

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet
        a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról

Hatályon kívül helyezi: 161/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet
        a Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által
megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi
szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű
működtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról

Hatályon kívül helyezi: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


230/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet
        a magyar–szlovák összekötő földgázszállító-vezeték
kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez
kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról

Hatályon kívül helyezi: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/104.
Megjelent: 2017. VI. 29.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

170/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet
        az elektromos gépjárműtöltési szolgáltatás egyes kérdéseiről

Hatályos: 2017. 07. 14.


171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet
        a járási (fővárosi kerületi) hivatalok további
megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek
módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 01.


172/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet
        a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes
kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 01., 2018. 01. 03.


173/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet
        a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság menedékes
felügyeleti szolgáltatóként történő kijelöléséről

Hatályos: 2017. 06. 30.


19/2017. (VI. 29.) MvM rendelet
        a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági
felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói
létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás
részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre
történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi
hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő
felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes
szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 07.


12/2017. (VI. 29.) NGM rendelet
        a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a
Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek
kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.)
MüM rendelet és a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint
az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló
30/2000. (IX. 15.) GM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 01.


13/2017. (VI. 29.) NGM rendelet
        a felnőttképzési szakmai programkövetelmények
nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási
rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének
igazolásáról szóló 59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 02.


22/2017. (VI. 29.) NFM rendelet
        a fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok
kezeléséről és felhasználásáról

Hatályos: 2017. 06. 30.


223/2017. (VI. 29.) KE határozat
        magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet
kinevezéséhez való hozzájárulásról


1423/2017. (VI. 29.) Korm. határozat
        a 2022/2024. évi FINA Rövidpályás Úszó Világbajnokság
megrendezésére benyújtandó pályázat érdekében szükséges
kormányzati intézkedésekről


1424/2017. (VI. 29.) Korm. határozat
        az Egészséges Budapest Program Dél-budai Centrumának
megvalósításával kapcsolatos egyes kérdésekről


1425/2017. (VI. 29.) Korm. határozat
        az Egészséges Budapest Program végrehajtásával kapcsolatos
2017. évi forrásigény biztosításáról


1426/2017. (VI. 29.) Korm. határozat
        a sportorvosi vizsgálat elvégzésével kapcsolatos egyes
kérdésekről


1427/2017. (VI. 29.) Korm. határozat
        a szigetvár-turbéki Szőlőhegyen megkezdett feltárásról és
az érintett ingatlanok állami tulajdonba kerülésével
kapcsolatos intézkedésekről


1428/2017. (VI. 29.) Korm. határozat
        az IKOP-2.1.0-15-2017-00035 azonosító számú
(„Püspökladány–Biharkeresztes szűk keresztmetszet kiváltás
és villamosítás” című) projekt előkészítési költségeinek
finanszírozásáról


1429/2017. (VI. 29.) Korm. határozat
        az EFOP-4.2.1-16 azonosító jelű („Felsőoktatási
infrastruktúra fejlesztése” című) felhívásra benyújtott,
egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű
projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról


1430/2017. (VI. 29.) Korm. határozat
        az EFOP-1.2.10-16-2016-00002 azonosító számú („Mentorházak
és mentorhálózat kialakítása koraszülöttek és családjaik
számára a Dél-Alföld Régióban” című) egymilliárd forintot
meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásáról


1431/2017. (VI. 29.) Korm. határozat
        a KEHOP-2.2.2-15-2015-00006 azonosító számú
[„Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési
fejlesztés 3. (DKMO 3)” című] projekt támogatásának
növeléséről, valamint a Környezeti és  energiahatékonysági
Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 30.


1432/2017. (VI. 29.) Korm. határozat
        a KEHOP-1.1.0-15-2015-00001 azonosító számú („Az
éghajlatváltozás magyarországi hatásainak feltérképezése
regionális klímamodell-szimulációk elvégzésével és
reprezentatív éghajlati adatbázis fejlesztésével” című)
projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési
keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm.
határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 30.


1433/2017. (VI. 29.) Korm. határozat
        a TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00006 azonosító számú („Füzesabony,
a zöld város – belvárosi területek rehabilitációja” című) és
a TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosító számú („Felhagyott
ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja”
című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű
projektjavaslatok támogatásáról


1434/2017. (VI. 29.) Korm. határozat
        a VEKOP-6.3.3-16-2017-00001 azonosító számú („Komplex
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény építése Érden” című),
egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű
projektjavaslat támogatásáról


1435/2017. (VI. 29.) Korm. határozat
        a „Törzshálózati elemek összekötése a közlekedési
ágazatban: a Rajna–Duna folyosó Komárom–Révkomárom (Komárno)
határon átívelő hídja” című projekt költségnövekményének
jóváhagyásáról


1436/2017. (VI. 29.) Korm. határozat
        a Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal
összefüggésben gazdaságfejlesztést célzó projekt
megvalósítására irányuló felhívásra a „Munkahelyi képzések
támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára” című
támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
        a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásról

Módosítja: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet
        a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi
LXXXI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet
        a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet
        a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
        a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény
végrehajtásáról

Módosítja: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet
        a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának,
valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának
szabályairól

Módosítja: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet
        a kábítószer előállítására alkalmas növények
termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről

Módosítja: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
        a Magyar Államkincstárról

Módosítja: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet
        a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


355/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
        a Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező személyek tekintetében alkalmazott, a
munkaerő szabad áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról

Módosítja: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet
        a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről,
valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és
üzemeltetéséről

Módosítja: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


168/2012. (VII. 20.) Korm. rendelet
        a Kormánytisztviselői Döntőbizottságról

Módosítja: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
        a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet
        a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól

Módosítja: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet
        a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és
ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az
egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól

Módosítja: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet
        a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi
foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján
történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség
alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal
munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban
való szakhatósági közreműködéséről, valamint a
Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik
országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának
bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről

Módosítja: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet
        az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és
munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági
és más feladatainak ellátásáról

Módosítja: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
        a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási
(fővárosi kerületi) hivatalokról

Módosítja: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
        a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet
        az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
        a mezőgazdasági őstermelői igazolványról

Módosítja: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet
        az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat-
és hatáskörökről

Módosítja: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
        a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
        a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről

Módosítja: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
        a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási
(fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai
ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv
kijelöléséről

Módosítja: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
        az egészségbiztosítási szervekről

Módosítja: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
        a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről

Módosítja: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet
        az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

Módosítja: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet
        az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és
fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól

Módosítja: 172/2017. (VI. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet
        a pénzváltási tevékenységről

Módosítja: 172/2017. (VI. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


22/2008. (II. 7.) Korm. rendelet
        a befektetési szolgáltatási tevékenységet, befektetési
szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatást,
valamint árutőzsdei szolgáltatást folytató gazdálkodó
szervezet üzletszabályzatának kötelező tartalmi elemeiről

Módosítja: 172/2017. (VI. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


131/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet
        a javadalmazási politikának a hitelintézet és a befektetési
vállalkozás mérete, tevékenységének jellege, köre és jogi
formájából eredő sajátossága figyelembevételével történő
alkalmazásáról

Módosítja: 172/2017. (VI. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet
        a kollektív befektetési formák befektetési és
hitelfelvételi szabályairól

Módosítja: 172/2017. (VI. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


363/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet
        a szanálási eszközök alkalmazásakor felmerülő, elszámolható
költségekről

Módosítja: 172/2017. (VI. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


330/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet
        a pénzügyi ágazathoz tartozó létfontosságú rendszerek és
létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

Módosítja: 172/2017. (VI. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


436/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet
        a biztosítók és a viszontbiztosítók csoportfelügyeletével
kapcsolatos részletes szabályokról

Módosítja: 172/2017. (VI. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


437/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet
        a biztosítók, a többes ügynökök és az alkuszok
panaszkezelésének eljárásával, valamint panaszkezelési
szabályzatával kapcsolatos részletes szabályokról

Módosítja: 172/2017. (VI. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


1/2013. (I. 8.) KIM rendelet
        a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági
felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói
létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás
részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre
történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi
hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő
felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes
szabályairól

Módosítja: 19/2017. (VI. 29.) MvM r.
Hatályos: 2017. 07. 07.


6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet
        a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a
Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek
kezelésére nyújtható támogatásról

Módosítja: 12/2017. (VI. 29.) NGM r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


30/2000. (IX. 15.) GM rendelet
        a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz
kapcsolódóan nyújtható támogatásokról

Módosítja: 12/2017. (VI. 29.) NGM r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet
        a felnőttképzési szakmai programkövetelmények
nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási
rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének
igazolásáról

Módosítja: 13/2017. (VI. 29.) NGM r.
Hatályos: 2017. 07. 02.


29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet
        a hajózási hatósági eljárások díjairól

Módosítja: 22/2017. (VI. 29.) NFM r.
Hatályos: 2017. 06. 30.


1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat
        a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1431/2017. (VI. 29.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 06. 30.


1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat
        a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1432/2017. (VI. 29.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 06. 30.

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

450/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet
        a fővárosi és megyei kormányhivatal elektronikus űrlapra
épülő ügyintézésnél alkalmazott egyedi eljárásrend, az
automatikus döntéshozatal, valamint a kapcsolódó
nyilvántartási és ügyfélkapcsolati szolgáltatások részletes
szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


283/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet
        a befektetési és az árutőzsdei szolgáltatási tevékenység,
az értékpapír letéti őrzés, az értékpapír letétkezelés,
valamint az elszámolóházi tevékenység végzéséhez szükséges
személyi, tárgyi, technikai és biztonsági feltételekről

Hatályon kívül helyezi: 172/2017. (VI. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 03.


7/2016. (IV. 8.) NFM rendelet
        a fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok
kezeléséről és felhasználásáról

Hatályon kívül helyezi: 22/2017. (VI. 29.) NFM r.
Hatályos: 2017. 06. 30.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/105.
Megjelent: 2017. VI. 30.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

20/2017. (VI. 30.) MvM rendelet
        a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló
21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 01.


8/2017. (VI. 30.) HM rendelet
        a honvédelmi feladatokkal kapcsolatos sajátos
környezethasználatokról, valamint a honvédelmi
szervezeteknél foglalkoztatott környezetvédelmi megbízottak
alkalmazási és képesítési feltételeiről

Hatályos: 2017. 07. 01.


14/2017. (VI. 30.) NGM rendelet
        a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes miniszteri
rendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 30. 23 órától, 2017. 07. 01.


15/2017. (VI. 30.) NGM rendelet
        a befektetési szolgáltatási tevékenységhez, illetve a
kiegészítő szolgáltatáshoz kapcsolódó ösztönzőkről

Hatályos: 2018. 01. 03.


16/2017. (VI. 30.) NGM rendelet
        a befektetési vállalkozás által alkalmazandó
termékjóváhagyási folyamatról

Hatályos: 2018. 01. 03.


17/2017. (VI. 30.) NGM rendelet
        az egyes szerencsejátékok engedélyezésével,
lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok
végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 01.


18/2017. (VI. 30.) NGM rendelet
        egyes, az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintő
kiváltságok, kedvezmények és mentességek érvényesítésének
végrehajtásáról szóló 11/2010. (III. 31.) PM rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 01.


23/2017. (VI. 30.) NFM rendelet
        az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott
földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és
áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és
kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 01.


24/2017. (VI. 30.) NFM rendelet
        a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat létrehozásával
összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 01.


25/2017. (VI. 30.) NFM rendelet
        a magyar légtér légiközlekedés céljára történő
kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes
rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 15.


14/2017. (VI. 30.) AB határozat
        a Kúria Mfv.I.10.655/2013/6. sorszámú ítélete alaptörvény-
ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló
alkotmányjogi panasz elutasításáról


15/2017. (VI. 30.) AB határozat
        a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló
2013. évi CCXXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésével
kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet
        a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról

Módosítja: 20/2017. (VI. 30.) MVM r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet
        a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos
tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól

Módosítja: 14/2017. (VI. 30.) NGM r.
Hatályos: 2017. 06. 30. 23 órától.


40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet
        a pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői
és a tőkepiaci üzletkötői hatósági képzéssel és hatósági
vizsgával összefüggő feladatokról

Módosítja: 14/2017. (VI. 30.) NGM r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


21/2016. (VI. 29.) NGM rendelet
        a nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó, a
pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes miniszteri
rendeletek módosításáról

Módosítja: 14/2017. (VI. 30.) NGM r.
Hatályos: 2017. 06. 30. 23 órától.


32/2005. (X. 21.) PM rendelet
        az egyes szerencsejátékok engedélyezésével,
lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok
végrehajtásáról

Módosítja: 17/2017. (VI. 30.) NGM r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


11/2010. (III. 31.) PM rendelet
        egyes, az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintő
kiváltságok, kedvezmények és mentességek érvényesítésének
végrehajtásáról

Módosítja: 18/2017. (VI. 30.) NGM r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet
        az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott
földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és
áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és
kötelezettek köréről

Módosítja: 23/2017. (VI. 30.) NFM r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


33/2003. (V. 20.) GKM rendelet
        a gazdasági és közlekedési ágazat katasztrófavédelmi
feladatairól

Módosítja: 24/2017. (VI. 30.) NFM r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


59/2005. (VII. 18.) GKM rendelet
        a gazdasági és közlekedési főügyeleti rendszer
létrehozásáról, működéséről, valamint egyes bejelentési
kötelezettségekről

Módosítja: 24/2017. (VI. 30.) NFM r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


79/2005. (X. 11.) GKM rendelet
        a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági
követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek
Biztonsági Szabályzata közzétételéről

Módosítja: 24/2017. (VI. 30.) NFM r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


80/2005. (X. 11.) GKM rendelet
        a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a
Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről

Módosítja: 24/2017. (VI. 30.) NFM r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet
        a bányászati hulladékok kezeléséről

Módosítja: 24/2017. (VI. 30.) NFM r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet
        a bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó
Bányabiztonsági Szabályzatról

Módosítja: 24/2017. (VI. 30.) NFM r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet
        a hites bányamérőről

Módosítja: 24/2017. (VI. 30.) NFM r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


13/2010. (III. 4.) KHEM rendelet
        az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról

Módosítja: 24/2017. (VI. 30.) NFM r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


40/2010. (V. 12.) KHEM rendelet
        a földtani szakértői tevékenység folytatásának részletes
szabályairól

Módosítja: 24/2017. (VI. 30.) NFM r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


9/2013. (III. 22.) NFM rendelet
        a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során
bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos baleset
bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági
szabályzatról

Módosítja: 24/2017. (VI. 30.) NFM r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


16/2013. (IV. 19.) NFM rendelet
        a bányaüzem felelős műszaki vezetőjének kijelöléséről

Módosítja: 24/2017. (VI. 30.) NFM r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


8/2014. (II. 18.) NFM rendelet
        a bányászati koncessziós pályázati eljárásról

Módosítja: 24/2017. (VI. 30.) NFM r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


18/2015. (IV. 10.) NFM rendelet
        a nemzeti fejlesztési miniszter feladat- és hatáskörét
érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek
meghatározásáról

Módosítja: 24/2017. (VI. 30.) NFM r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet
        a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási
szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről,
valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól

Módosítja: 24/2017. (VI. 30.) NFM r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


26/2007. (III. 1.) GKM—HM—KvVM együttes rendelet
        a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről

Módosítja: 25/2017. (VI. 30.) NFM r.
Hatályos: 2017. 07. 15.

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

24/1997. (XI. 6.) HM rendelet
        a Magyar Honvédség környezetvédelmi megbízottainak
alkalmazási és képesítési feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 8/2017. (VI. 30.) HM r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


133/2004. (XII. 14.) GKM rendelet
        az Energiagazdálkodási célelőirányzatba történő
befizetésekkel kapcsolatban elismert költségekről és
befizetésekről

Hatályon kívül helyezi: 24/2017. (VI. 30.) NFM r.
Hatályos: 2017. 07. 01.

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/106.
Megjelent: 2017. VI. 30.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

2017. évi CIV. törvény
        a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény
módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 01., 2017. 07. 31.


174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet
        az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és
kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges
képesítési feltételekről

Hatályos: 2017. 07. 01., 2017. 10. 01.


1437/2017. (VI. 30.) Korm. határozat
        az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 2017.
évi üzemeltetésével kapcsolatos feladatokról


1438/2017. (VI. 30.) Korm. határozat
        a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének
felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

2016. évi LXXIV. törvény
        a településkép védelméről

Módosítja: 2017. évi CIV. tv.
Hatályos: 2017. 07. 01., 2017. 07. 31.


1706/2016. (XII. 5.) Korm. határozat
        az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer
szükséges továbbfejlesztéséhez és külső üzemeltetés
támogatásának biztosításához kapcsolódó feladatok
meghatározásáról

Módosítja: 1437/2017. (VI. 30.) Korm. h.


1067/2016. (II. 25.) Korm. határozat
        a Budai Várban található Karmelita kolostorban elhelyezendő
műtárgyak beszerzése érdekében elvégzendő és további egyéb
feladatokról

Módosítja: 1438/2017. (VI. 30.) Korm. h.


1317/2017. (VI. 8.) Korm. határozat
        a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének
felhasználásáról

Módosítja: 1438/2017. (VI. 30.) Korm. h.


1100/2017. (III. 6.) Korm. határozat
        a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének
felhasználásáról

Módosítja: 1438/2017. (VI. 30.) Korm. h.

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

415/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet
        az anyakönyvi szervek kijelöléséről és az anyakönyvezéshez
szükséges képesítési feltételekről

Hatályon kívül helyezi: 174/2017. (VI. 30.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 01.


**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wk.hu/hirlevel oldalon iratkozhat fel.

 

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

 

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.