Üdvözöljük a

Heti jogász 27-28. hét | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Heti jogász 27-28. hét

Szerző: Laczkóné Dr. Csécsi Ildikó | 2017. szeptember 25.

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző héten aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján.

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/107.
Megjelent: 2017. VII. 4.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

175/2017. (VII. 4.) Korm. rendelet
        a vörösiszap katasztrófa magánszemély károsultjai javára
nem vagyoni káruk megtérülése érdekében vállalt állami
segítségnyújtásról szóló 21/2015. (II. 18.) Korm. rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 05.


176/2017. (VII. 4.) Korm. rendelet
        az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás
adókedvezményének végrehajtási szabályairól

Hatályos: 2017. 07. 05.


1439/2017. (VII. 4.) Korm. határozat
        az MTE 1904 Mosonmagyaróvár csoport beruházásainak
támogatásáról


1440/2017. (VII. 4.) Korm. határozat
        a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének
felhasználásáról


1441/2017. (VII. 4.) Korm. határozat
        egyes közlekedési tárgyú kormányhatározatok módosításáról


1442/2017. (VII. 4.) Korm. határozat
        a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyfélszolgálatainak a
kormányablakokban történő kialakításához, a feladatellátás
informatikai feltételeinek megteremtéséhez szükséges forrás
biztosításáról


1443/2017. (VII. 4.) Korm. határozat
        a Bejárható Magyarország Keretprogramról szóló 1184/2013.
(IV. 9.) Korm. határozat módosításáról

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

21/2015. (II. 18.) Korm. rendelet
        a vörösiszap katasztrófa magánszemély károsultjai javára
nem vagyoni káruk megtérülése érdekében vállalt állami
segítségnyújtásról

Módosítja: 175/2017. (VII. 4.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 05.


1635/2016. (XI. 17.) Korm. határozat
        a kiemelt kerékpáros útvonalak fejlesztésének
finanszírozásáról

Módosítja: 1441/2017. (VII. 4.) Korm. h.


1013/2017. (I. 11.) Korm. határozat
        az Európai Kerékpárút Hálózat (EuroVelo) 6. számú
nemzetközi kerékpáros útvonal Dömös és Szentendre közötti
szakaszának fejlesztéséről

Módosítja: 1441/2017. (VII. 4.) Korm. h.


1797/2016. (XII. 19.) Korm. határozat
        a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet és a IX.
Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet fejezetek közötti
előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1441/2017. (VII. 4.) Korm. h.


1184/2013. (IV. 9.) Korm. határozat
        a Bejárható Magyarország Keretprogramról

Módosítja: 1443/2017. (VII. 4.) Korm. h.**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/108.
Megjelent: 2017. VII. 5.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet
        a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló
Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat
kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes
kérdéseiről

Hatályos: 2017. 07. 06.


178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet
        a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló
Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről,
valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

Hatályos: 2017. 07. 06.


179/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet
        a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF)
módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt
Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről,
valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

Hatályos: 2017. 07. 06.


26/2017. (VII. 5.) NFM rendelet
        a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló
Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat belföldi
alkalmazásáról

Hatályos: 2017. 07. 06.


27/2017. (VII. 5.) NFM rendelet
        a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló
Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi
alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 06.


28/2017. (VII. 5.) NFM rendelet
        a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló
Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról szóló 62/2013. (X.
17.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 06.

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

61/2013. (X. 17.) NFM rendelet
        a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló
Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi
alkalmazásáról

Módosítja: 27/2017. (VII. 5.) NFM r.
Hatályos: 2017. 07. 06.


62/2013. (X. 17.) NFM rendelet
        a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló
Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról

Módosítja: 28/2017. (VII. 5.) NFM r.
Hatályos: 2017. 07. 06.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/109.
Megjelent: 2017. VII. 5.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

180/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet
        a nemzetbiztonsági szolgálatok által közzéteendő adatokról

Hatályos: 2017. 07. 06.


181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet
        a vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási
szabályairól

Hatályos: 2018. 05. 20.


182/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet
        a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 06.


183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet
        a Szerencsejáték Felügyeletről

Hatályos: 2017. 07. 06.


184/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet
        a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény
végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 07. 13.


185/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet
        az R76 gyorsút M7 autópálya Holládi csomópont és
Fenékpuszta közötti szakasza nyomvonalának megállapításáról

Hatályos: 2017. 07. 13.


186/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet
        a Kübekháza–Rábé (Szerbia) összekötő út (43112 jelű út
meghosszabbítása) Kübekháza és a magyar–szerb országhatár
közötti szakasza nyomvonalának megállapításáról

Hatályos: 2017. 07. 13.


187/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet
        a 2. számú, Budapest–Esztergom vasútvonal Dorog kül- és
belterületi szakasza nyomvonalának megállapításáról

Hatályos: 2017. 07. 13.


188/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet
        a tankerületi központok fenntartásában működő egyes
köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő
intézkedésekről, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot
ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával
összefüggő intézkedésekről szóló 120/2015. (V. 21.) Korm.
rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 13.


17/2017. (VII. 5.) BM rendelet
        egyes miniszteri rendeleteknek a Készenléti Rendőrség
szolgálati beosztásaival összefüggő módosításáról

Hatályos: 2017. 08. 01.


1444/2017. (VII. 5.) Korm. határozat
        a kormányzati informatikai infrastruktúra környezet
konszolidációjáról és a központosított kormányzati
infokommunikációs szolgáltatások továbbfejlesztéséről

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet
        a kormányzati stratégiai irányításról

Módosítja: 180/2017. (VII. 5.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 06.


152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
        a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja: 182/2017. (VII. 5.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 06.


329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet
        a felelős játékszervezés részletes szabályairól

Módosítja: 183/2017. (VII. 5.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 06.


485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
        a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és
illetékességéről

Módosítja: 183/2017. (VII. 5.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 06.


120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet
        a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában
működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési
intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről

Módosítja: 188/2017. (VII. 5.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 13.


57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet
        egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai
egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról,
közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi
alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség
megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról

Módosítja: 17/2017. (VII. 5.) BM r.
Hatályos: 2017. 08. 01.


30/2015. (VI. 16.) BM rendelet
        a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi
feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati
beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről

Módosítja: 17/2017. (VII. 5.) BM r.
Hatályos: 2017. 08. 01.

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

7/2005. (XII. 28.) MeHVM rendelet
        a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok által közzéteendő
adatok köréről

Hatályon kívül helyezi: 180/2017. (VII. 5.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 06.


302/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet
        a vizsgáló állomás engedélyezésének részletes eljárási
szabályairól és a vizsgáló állomással kötendő hatósági
szerződés tartalmáról

Hatályon kívül helyezi: 181/2017. (VII. 5.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 05. 20.


170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet
        a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény
végrehajtásáról

Hatályon kívül helyezi: 184/2017. (VII. 5.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 13.


1717/2013. (X. 9.) Korm. határozat
        a központosított kormányzati infokommunikációs
szolgáltatások továbbfejlesztéséhez szükséges egyes
feladatokról

Visszavonta: 1444/2017. (VII. 5.) Korm. határozat.

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/110.
Megjelent: 2017. VII. 6.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

189/2017. (VII. 6.) Korm. rendelet
        a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII.
11.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 08. 05., 2018. 01. 01.


190/2017. (VII. 6.) Korm. rendelet
        a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.)
KPM–BM együttes rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 10., 2017. 08. 05.


35/2017. (VII. 6.) FM rendelet
        egyes agrárpolitikai tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 07.


36/2017. (VII. 6.) FM rendelet
        a mezőgazdasági kockázatkezelési adatbázis feletti
rendelkezési jogról és az abból származó adatok kezeléséről,
valamint az időjárási kockázatkezelési rendszer
működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos végrehajtási
költségek fedezetére szolgáló pénzforrás felhasználásáról

Hatályos: 2017. 07. 09.


37/2017. (VII. 6.) FM rendelet
        a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval
kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló
20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 08. 05., 2018. 01. 01.


1445/2017. (VII. 6.) Korm. határozat
        a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének
felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet
        a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettségekről

Módosítja: 189/2017. (VII. 6.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 08. 05., 2018. 01. 01.


1/1975. (II. 5.) KPM—BM együttes rendelet
        a közúti közlekedés szabályairól

Módosítja: 190/2017. (VII. 6.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 10., 2017. 08. 05.


127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet
        a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a
származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a
borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és
jelöléséről

Módosítja: 35/2017. (VII. 6.) FM r.
Hatályos: 2017. 07. 07.


27/2011. (IV. 12.) VM rendelet
        a borászati termékek egységes bizonylatolási,
nyilvántartási és elszámolási rendjéről

Módosítja: 35/2017. (VII. 6.) FM r.
Hatályos: 2017. 07. 07.


6/2014. (II. 6.) VM rendelet
        a termésbecslésről

Módosítja: 35/2017. (VII. 6.) FM r.
Hatályos: 2017. 07. 07.


27/2014. (XI. 25.) FM rendelet
        a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a
kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes
kérdésekről

Módosítja: 35/2017. (VII. 6.) FM r.
Hatályos: 2017. 07. 07.


129/2007. (X. 31.) FVM rendelet
        a természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához
kapcsolódó egyes kérdésekről

Módosítja: 36/2017. (VII. 6.) FM r.
Hatályos: 2017. 07. 09.


20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet
        a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval
kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről

Módosítja: 37/2017. (VII. 6.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 05., 2018. 01. 01.


1132/2017. (III. 20.) Korm. határozat
        tárgyéven túli kötelezettségvállalás jóváhagyásáról és a
2016. évi költségvetési maradványok egy részének
felhasználásáról

Módosítja: 1445/2017. (VII. 6.) Korm. h.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/111.
Megjelent: 2017. VII. 7.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

191/2017. (VII. 7.) Korm. rendelet
        a településkép védelméről szóló törvény reklámok
közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 15., 2017. 08. 01.


1446/2017. (VII. 7.) Korm. határozat
        a 2017-ben Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő XVII.
Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi
Világbajnokság járművei számára az autóbusz forgalmi sáv
használatáról


1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat
        a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes
kormányhatározatok módosításáról

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet
        a településkép védelméről szóló törvény reklámok
közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 191/2017. (VII. 7.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 15., 2017. 08. 01.


1434/2014. (VII. 31.) Korm. határozat
        a Budai Várban található Karmelita kolostor átépítéséhez
időarányosan szükséges források biztosításáról és a
rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból
történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1447/2017. (VII. 7.) Korm. h.


1577/2015. (IX. 4.) Korm. határozat
        az egykori koncentrációs táborok felszabadításának 70.
évfordulója alkalmából tartandó külföldi megemlékezésekkel
és egyéb programokkal kapcsolatos
előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1447/2017. (VII. 7.) Korm. h.


1840/2015. (XI. 24.) Korm. határozat
        a Nemzetközi Marton Éva Énekverseny, a Nemzetközi Liszt
Ferenc Zongoraverseny, a Nemzetközi Karmesterverseny,
valamint a Nyári Nemzetközi Akadémia és Fesztivál támogatása
érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1447/2017. (VII. 7.) Korm. h.


1943/2015. (XII. 15.) Korm. határozat
        a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1447/2017. (VII. 7.) Korm. h.


1100/2016. (III. 1.) Korm. határozat
        a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és a
2015. évi költségvetési maradványok egy részének
felhasználásáról

Módosítja: 1447/2017. (VII. 7.) Korm. h.


1182/2016. (IV. 11.) Korm. határozat
        a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes
kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1447/2017. (VII. 7.) Korm. h.


1348/2016. (VII. 6.) Korm. határozat
        a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes
kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1447/2017. (VII. 7.) Korm. h.


1438/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat
        a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2015.
évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
és egyes Korm. határozatok módosításáról

Módosítja: 1447/2017. (VII. 7.) Korm. h.


1546/2016. (X. 13.) Korm. határozat
        a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1447/2017. (VII. 7.) Korm. h.


1699/2016. (XI. 30.) Korm. határozat
        a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1447/2017. (VII. 7.) Korm. h.

 

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/112.
Megjelent: 2017. VII. 10.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

192/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet
        a Magyarország Kormánya és a Kenyai Köztársaság Kormánya
közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló
Megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 07. 11. – kivétellel.


193/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet
        Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között az
Európai Közösség és a Montenegrói Köztársaság között az
engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló
megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 07. 11. – kivétellel.


194/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet
        a Szerencsejáték Felügyelet létrehozásával összefüggő egyes
átmeneti szabályokról

Hatályos: 2017. 07. 11.


195/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet
        az egyes vízgazdálkodási és vízvédelmi tárgyú
kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 25.


196/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet
        a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás
működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII.
30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 11.


197/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet
        a Magyar Honvédség által védendő létesítmények
kijelöléséről, valamint a magyar állam folytonosságát és
függetlenségét megtestesítő ereklyék köréről és az őrzésükre
vonatkozó szabályokról szóló 78/2011. (V. 12.) Korm.
rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 11.


198/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet
        a határon túli költségvetési támogatások sajátos
szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 11.


199/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet
        a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és
forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet és a
veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi
kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi
jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló
292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 18.


200/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet
        az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű
előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013.
(XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 11.


201/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet
        a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartására irányuló és
az azzal kapcsolatos beruházásokkal összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 208/2015. (VII. 23.)
Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 11.


202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet
        a Modern Városok Program keretében egyes turisztikai és
városfejlesztési célra irányuló beruházásokkal összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos: 2017. 07. 11.


203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet
        a Modern Városok Program keretében egyes sportcélú
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról

Hatályos: 2017. 07. 11.


204/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet
        a Modern Városok Program keretében Kaposváron megvalósuló
sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósításával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról szóló 494/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 11.


16/2017. (VII. 10.) AB határozat
        az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdése
alaptörvény-ellenességének megállapítására és
megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz
elutasításáról és a Kúria Kfv.II.37.880/2014/11. számú
ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és
megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz
visszautasításáról


1448/2017. (VII. 10.) Korm. határozat
        a Határtalanul! Programról


1449/2017. (VII. 10.) Korm. határozat
        a vendégoktatói hálózat bővítéséről, működésének és
finanszírozásának átalakításáról


1450/2017. (VII. 10.) Korm. határozat
        a 2017. évi határátlépéssel járó csapatmozgások
engedélyezéséről szóló 1863/2016. (XII. 28.) Korm. határozat
módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 11.


1451/2017. (VII. 10.) Korm. határozat
        Szászvár Nagyközség Önkormányzata vis maior pályázatának
támogatásáról

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet
        a vízgazdálkodási társulatokról

Módosítja: 195/2017. (VII. 10.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 25.


219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
        a felszín alatti vizek védelméről

Módosítja: 195/2017. (VII. 10.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 25.


90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet
        a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről

Módosítja: 195/2017. (VII. 10.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 25.


223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet
        a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi
hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 195/2017. (VII. 10.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 25.


366/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet
        a vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről, és egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek
módosításáról

Módosítja: 195/2017. (VII. 10.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 25.


379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet
        Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási
helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és
Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési
agglomerációk lehatárolásáról

Módosítja: 195/2017. (VII. 10.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 25.


346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet
        a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás
működési rendjétől eltérő szabályairól

Módosítja: 196/2017. (VII. 10.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 11.


78/2011. (V. 12.) Korm. rendelet
        a Magyar Honvédség által védendő létesítmények
kijelöléséről, valamint a magyar állam folytonosságát és
függetlenségét megtestesítő ereklyék köréről és az őrzésükre
vonatkozó szabályokról

Módosítja: 197/2017. (VII. 10.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 11.


98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet
        a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól

Módosítja: 198/2017. (VII. 10.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 11.


41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet
        a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról

Módosítja: 199/2017. (VII. 10.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 18.


292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet
        a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok
nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai
közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól

Módosítja: 199/2017. (VII. 10.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 18.


549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
        az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű
előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja: 200/2017. (VII. 10.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 11.


208/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet
        a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartására irányuló és
az azzal kapcsolatos beruházásokkal összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 201/2017. (VII. 10.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 11.


494/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet
        a Modern Városok Program keretében Kaposváron megvalósuló
sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósításával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról

Módosítja: 204/2017. (VII. 10.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 11.


1863/2016. (XII. 28.) Korm. határozat
        a 2017. évi határátlépéssel járó csapatmozgások
engedélyezéséről

Módosítja: 1450/2017. (VII. 10.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 07. 11.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/113.
Megjelent: 2017. VII. 10.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

205/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet
        a Zalaegerszeg külterületén az északi ipari park bővítésére
irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról

Hatályos: 2017. 07. 11.


6/2017. (VII. 10.) KKM rendelet
        a tartós külszolgálati pályázati rendszerről, valamint a
kihelyező szerv által támasztott szakmai követelmények és
azok teljesítésének részletes szabályairól

Hatályos: 2017. 08. 01.


77/2017. (VII. 10.) ME határozat
        Magyarország Kormánya és Maryland Állam között a
felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló
megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/114.
Megjelent: 2017. VII. 11.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

206/2017. (VII. 11.) Korm. rendelet
        a 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről
és a 2017/2018. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési
Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről szóló 317/2016. (X.
25.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 19.


18/2017. (VII. 11.) BM rendelet
        a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi
szervek által üzemben tartott szolgálati járművekre, azok
forgalomba helyezésére, időszakos vizsgálatára vonatkozó
különös szabályokról szóló 58/2015. (X. 27.) BM rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 14.


38/2017. (VII. 11.) FM rendelet
        a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.)
FVM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 14.


1452/2017. (VII. 11.) Korm. határozat
        a Zalaegerszeg megyei jogú város külterületén fekvő egyes
földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

317/2016. (X. 25.) Korm. rendelet
        a 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről
és a 2017/2018. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési
Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről

Módosítja: 206/2017. (VII. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 19.


58/2015. (X. 27.) BM rendelet
        a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi
szervek által üzemben tartott szolgálati járművekre, azok
forgalomba helyezésére, időszakos vizsgálatára vonatkozó
különös szabályokról

Módosítja: 18/2017. (VII. 11.) BM r.
Hatályos: 2017. 07. 14.


40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet
        a növényfajták állami elismeréséről

Módosítja: 38/2017. (VII. 11.) FM r.
Hatályos: 2017. 07. 14.

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/115.
Megjelent: 2017. VII. 12.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

19/2017. (VII. 12.) NGM rendelet
        egyes ipari és kereskedelmi tárgyú rendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 13., 2018. 01. 01., 2018. 02. 12.


244/2017. (VII. 12.) KE határozat
        Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet
kinevezéséhez való hozzájárulásról


Helyesbítés
        a Magyar Közlöny 2017/115. számában

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet
        a fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek lőszereinek
vizsgálatáról

Módosítja: 19/2017. (VII. 12.) NGM r.
Hatályos: 2017. 07. 13.


4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet
        a termékek eladási ára és egységára, továbbá a
szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól

Módosítja: 19/2017. (VII. 12.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.


34/2014. (X. 30.) NGM rendelet
        az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások
forgalmazásának követelményeiről

Módosítja: 19/2017. (VII. 12.) NGM r.
Hatályos: 2018. 02. 12.


2/2016. (I. 5.) NGM rendelet
        a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a
kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések
műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz
tartályok időszakos ellenőrzéséről

Módosítja: 19/2017. (VII. 12.) NGM r.
Hatályos: 2017. 07. 13.

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/116.
Megjelent: 2017. VII. 13.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

6/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet
        egyes villamosenergia-árakkal kapcsolatos MEKH rendeletek
módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 28., 2017. 08. 01.


7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet
        a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a
csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló
8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati
díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak
alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH
rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön
díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016.
(XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 01.


1453/2017. (VII. 13.) Korm. határozat
        külföldi fegyveres erőknek a határrendészeti feladatok
támogatásában való további részvételének engedélyezéséről és
az ezzel összefüggésben felmerülő kiadások finanszírozásáról

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

7/2016. (X. 13.) MEKH rendelet
        a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási
díjak és külön díjak meghatározásának keretszabályairól

Módosítja: 6/2017. (VII. 13.) MEKH r.
Hatályos: 2017. 07. 28.


10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet
        a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási
díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól

Módosítja: 6/2017. (VII. 13.) MEKH r.
Hatályos: 2017. 07. 28., 2017. 08. 01.


15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet
        a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási
díjak és külön díjak mértékéről

Módosítja: 6/2017. (VII. 13.) MEKH r.
Hatályos: 2017. 07. 28.


8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet
        a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a
csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól

Módosítja: 7/2017. (VII. 13.) MEKH r.
Hatályos: 2017. 10. 01.


11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet
        a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint
a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól

Módosítja: 7/2017. (VII. 13.) MEKH r.
Hatályos: 2017. 10. 01.


13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet
        a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a
csatlakozási díjak mértékéről

Módosítja: 7/2017. (VII. 13.) MEKH r.
Hatályos: 2017. 10. 01.

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

1595/2016. (X. 28.) Korm. határozat
        külföldi fegyveres erőknek a határrendészeti feladatok
támogatásában való részvételének engedélyezéséről és az
ezzel összefüggésben felmerülő kiadások finanszírozásáról

Megjegyzés: Visszavonta: 1453/2017. (VII. 13.) Korm.
határozat.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/117.
Megjelent: 2017. VII. 14.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

207/2017. (VII. 14.) Korm. rendelet
        a településkép védelméről szóló törvény reklámok
közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló
191/2017. (VII. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 14. 18 órakor.


1454/2017. (VII. 14.) Korm. határozat
        a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégiával
kapcsolatos feladatokról szóló 1052/2015. (II. 16.) Korm.
határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 15.


78/2017. (VII. 14.) ME határozat
        Magyarország Kormánya és Maryland Állam között a
felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló
megállapodás végleges szövegének megállapítására adott
felhatalmazásról

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet
        a településkép védelméről szóló törvény reklámok
közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 207/2017. (VII. 14.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 14. 18 órakor.


191/2017. (VII. 7.) Korm. rendelet
        a településkép védelméről szóló törvény reklámok
közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 207/2017. (VII. 14.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 14. 18 órakor.


1052/2015. (II. 16.) Korm. határozat
        a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégiával
kapcsolatos feladatokról

Módosítja: 1454/2017. (VII. 14.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 07. 15.


**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wk.hu/hirlevel oldalon iratkozhat fel.

 

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

 

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.