Üdvözöljük a

Heti jogász 33-34. hét | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Heti jogász 33-34. hét

Szerző: Laczkóné Dr. Csécsi Ildikó | 2017. szeptember 27.

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző héten aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján.

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/129.
Megjelent: 2017. VIII. 14.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

227/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet
        Magyarország Kormánya és a Délkelet-ázsiai Nemzetek
Szövetsége közötti oktatási együttműködési megállapodás
kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 08. 15. – kivétellel.


228/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet
        az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről
szóló 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.


229/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet
        a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.)
Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 08. 15.


230/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet
        a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló
29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 08. 15.


231/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet
        a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016.
(VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 08. 15.


232/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet
        a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert
energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan
termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi
áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet és az
energiahatékonyságról, valamint a megújuló energiaforrásból
származó villamos energia működési támogatásáról szóló egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 393/2016. (XII. 5.)
Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 08. 16., 2017. 10. 01., 2018. 07. 01.


233/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet
        a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer kialakításával és
működtetésével, valamint a jogosulatlan úthasználat miatt
kiszabott bírságokkal összefüggő egyes kormányrendeletek
módosításáról

Hatályos: 2017. 08. 30., 2017. 09. 19., 2017. 11. 12., 2018.
03. 02.


41/2017. (VIII. 14.) FM rendelet
        a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló
152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet és a magyar ebfajták
körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről
szóló 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 08. 15., 2018. 01. 01.


30/2017. (VIII. 14.) NFM rendelet
        a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban
tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.)
KöHÉM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 08. 14. 19 órától.


1510/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
        a Kárpátok-Alpok Zártkörűen Működő Részvénytársaság
tevékenységéről


1511/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
        az állami, kormányzati felhasználók vezetékes telefon
igényeinek kormányzati célú hírközlési szolgáltató
érdekkörében történő kiszolgálásáról


1512/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
        az Európai Uniós támogatások szerepéről történő
tájékoztatással kapcsolatos közbeszerzési eljárással
kapcsolatos intézkedésről


1513/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
        az Iparművészeti Múzeum nagyrekonstrukciójáról és
múzeumszakmai fejlesztéséről


1514/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
        az egyes határon túli protestáns egyházközségek
fejlesztéseivel összefüggő feladatokról


1515/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
        a vízügyi igazgatási szervek bérfejlesztésével kapcsolatos
feladatokról


1516/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
        az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű, idegen
nyelvből tett érettségi vizsga támogatásáról és ingyenessé
tételéről


1517/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
        a Nemzeti Könyvtár, az Alaptörvény díszalbum és
zsebfüzetek, a Pedagógusnap 2017., a Zenélő Budapest és a
Muzsikáló Budapest projektekhez 2017. évben szükséges
források biztosításáról szóló 1166/2017. (III. 31.) Korm.
határozat módosításáról


1518/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
        a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési
Kamara által működtetett vidéki hálózat fejlesztésével
kapcsolatos feladatokról


1519/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
        az élelmiszerek minőségének emelését, a vásárlói tudatosság
fejlesztését, valamint a hatósági tevékenység
hatékonyságának növelését szolgáló intézkedésekről


1520/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
        a baromfi termékpálya egyes területein a madárinfluenzával
összefüggésben szükséges állami beavatkozás kiterjesztéséről


1521/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
        a Lovas-terápiás Központ és országos szolgáltatási hálózat
kialakításának támogatásáról


1522/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
        a Debrecen, Hajdúszoboszló, Hortobágy és Tisza-tó kiemelt
turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a
térségben megvalósítandó egyes beruházásokról


1523/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
        a veszprémi uszoda megvalósításához szükséges intézkedésekről

Hatályos: 2017. 08. 15.


1524/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
        az Abasár település ivóvízellátását biztosító kutak
szennyezettségének felszámolásával összefüggő egyes
kormányzati intézkedésekről


1525/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
        a Fábiánsebestyén és Tiszafüred településeken megvalósuló
ivóvízminőség-javító beruházásokkal összefüggésben pénzügyi
elszámoláshoz kapcsolódó feladatokról


1526/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
        a Modern Városok Program keretében a Kaposvári Kaposi Mór
Kórházi déli épülettömb rehabilitációjának megvalósítása
érdekében támogatás biztosításáról


1527/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
        a Modern Városok Program keretében Sopron történelmi
belvárosa műemléki felújítása és bemutatása II. üteme,
valamint a Lővérek Program II. üteme megvalósításáról


1528/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
        a Magyarország Kormánya és Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1955/2015.
(XII. 17.) Korm. határozat módosításáról


1529/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
        a Modern Városok Program keretében az „Okos Város – Okos
Miskolc” projekt megvalósításával kapcsolatos 2017. évben
szükséges forrás előirányzat-átcsoportosításáról


1530/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
        a dunaújvárosi Radari Sporttelep Modern Városok Program
keretében történő fejlesztéséhez szükséges támogatás
biztosításáról


1531/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
        a váci Munkaerő-piaci Elhelyezkedést Segítő Speciális
Fejlesztő Központ létrehozásához szükséges egyes
kormányhatározatok módosításáról


1532/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
        az Országos Intermodális Konténerterminál Hálózat
létrehozásáról és üzemeltetéséről


1533/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
        a budapesti és Pest megyei egészségügyi építészeti
beruházásokkal kapcsolatos kivitelezési tervezési
tevékenység egyes kérdéseiről


1534/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
        a Magyar Nemzeti Múzeum Villa Romana Baláca – Római kori
villagazdaság és romkert állagvédelmi, kárelhárítási és
közmű-korszerűsítési munkálatainak támogatásáról


1535/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
        az „M15 autóút, M1 autópálya – Rajka országhatár közötti
szakasz kapacitásbővítése” című projekt megvalósításához
szükséges források biztosításáról


1536/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
        a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
módosításáról


1537/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
        egyes, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
keretében megvalósítani tervezett szennyvízkezelési
projektek támogatásának növeléséről és a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési
keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm.
határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 08. 15.


1538/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
        a KEHOP–2.2.1–15–2015–00021 azonosító számú [„Észak- és
Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés
1. (ÉKDU 1)” című] projekt támogatásának növeléséről,
valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 08. 15.


81/2017. (VIII. 14.) ME határozat
        a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya
között a védelmi ipari minősített adatok cseréjéről és
kölcsönös védelméről szóló nemzetközi szerződés
létrehozására adott felhatalmazásról

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet
        az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről

Módosítja: 228/2017. (VIII. 14.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.


346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet
        a kormányzati célú hálózatokról

Módosítja: 229/2017. (VIII. 14.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 08. 15.


29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
        a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól

Módosítja: 230/2017. (VIII. 14.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 08. 15.


250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet
        a Modern Városok Program megvalósításáról

Módosítja: 231/2017. (VIII. 14.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 08. 15.


389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
        a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert
energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan
termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi
áráról

Módosítja: 232/2017. (VIII. 14.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 08. 16., 2017. 10. 01., 2018. 07. 01.


393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet
        az energiahatékonyságról, valamint a megújuló
energiaforrásból származó villamos energia működési
támogatásáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 232/2017. (VIII. 14.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 08. 16.


410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet
        a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési
szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok
összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben
történő közreműködés feltételeiről

Módosítja: 233/2017. (VIII. 14.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 08. 30., 2017. 09. 19., 2017. 11. 12.


156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet
        a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti
közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése
esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a
bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

Módosítja: 233/2017. (VIII. 14.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 08. 30., 2017. 11. 12.


326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet
        a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti
közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

Módosítja: 233/2017. (VIII. 14.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 09. 19.


382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
        a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 233/2017. (VIII. 14.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 08. 30., 2018. 03. 02.


152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet
        a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól

Módosítja: 41/2017. (VIII. 14.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 15.


62/2016. (IX. 16.) FM rendelet
        a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai
fenntartásuk rendjéről

Módosítja: 41/2017. (VIII. 14.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 15., 2018. 01. 01.


6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
        a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban
tartásának műszaki feltételeiről

Módosítja: 30/2017. (VIII. 14.) NFM r.
Hatályos: 2017. 08. 14. 19 órától.


1217/2015. (IV. 17.) Korm. határozat
        Magyarország Kormánya és Sopron Megyei Jogú Város
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
végrehajtásával összefüggő feladatokról

Módosítja: 1527/2017. (VIII. 14.) Korm. h.


1862/2016. (XII. 27.) Korm. határozat
        a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térség
meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes
fejlesztések megvalósításához szükséges források
biztosításáról

Módosítja: 1527/2017. (VIII. 14.) Korm. h.


1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat
        a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1537/2017. (VIII. 14.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 08. 15.


1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat
        a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1538/2017. (VIII. 14.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 08. 15.

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

1351/2016. (VII. 6.) Korm. határozat
        az Iparművészeti Múzeum nagyrekonstrukciójáról és
múzeumszakmai fejlesztéséről (2016–2019)

Visszavonta: 1513/2017. (VIII. 14.) Korm.
határozat.


1049/2015. (II. 11.) Korm. határozat
        a veszprémi uszoda beruházás egyes kérdéseiről

Visszavonta: 1523/2017. (VIII. 14.) Korm.
határozat.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/130.
Megjelent: 2017. VIII. 17.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

20/2017. (VIII. 17.) BM rendelet
        a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok
felhasználásának rendjéről szóló 1/2017. (II. 28.) BM
rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 08. 18.


42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet
        a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási
(fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő
egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 08. 18.


22/2017. (VIII. 17.) NGM rendelet
        a mozgásban lévő közúti járművek tengelyterhelésének
mérésére szolgáló mérőeszközök méréstechnikai
követelményeiről

Hatályos: 2017. 08. 22.


31/2017. (VIII. 17.) NFM rendelet
        a kőolaj és kőolajtermékekre vonatkozó nemzetközi
adatszolgáltatásról szóló 20/2004. (II. 27.) GKM rendelet és
a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 17/2017.
(V. 26.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 08. 24.

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

1/2017. (II. 28.) BM rendelet
        a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok
felhasználásának rendjéről

Módosítja: 20/2017. (VIII. 17.) BM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


32/1994. (VI. 28.) FM rendelet
        a tenyészállatok teljesítményvizsgálatáról és
tenyészértékbecsléséről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


35/1994. (VI. 28.) FM rendelet
        az állami tulajdonú apaállat és szaporítóanyag-ellátás
módjáról, feltételeiről, valamint költséghozzájárulásáról

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


39/1994. (VI. 28.) FM rendelet
        a mesterséges termékenyítésről, az embrióátültetésről, az
állati szaporítóanyagok előállításáról, felkínálásáról,
forgalmazásáról és felhasználásáról

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


41/1997. (V. 28.) FM rendelet
        az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


56/1997. (VIII. 14.) FM–IKIM–NM együttes rendelet
        az élelmiszerek megsemmisítésének feltételeiről és módjáról

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


29/1998. (IV. 30.) FM rendelet
        a mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


32/1999. (III. 31.) FVM rendelet
        a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi
szabályairól

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


63/1999. (VII. 21.) FVM–HM–PM együttes rendelet
        a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről,
szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet
        a földminősítés részletes szabályairól

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet
        az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény
végrehajtásáról

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


3/2001. (II. 23.) KöM–FVM–NKÖM–BM együttes rendelet
        az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének
és fenntartásának részletes szabályairól

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


7/2001. (I. 17.) FVM rendelet
        a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes
szabályairól

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


2/2002. (I. 23.) KöM–FVM együttes rendelet
        az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


10/2002. (I. 23.) FVM rendelet
        az állati eredetű élelmiszerekben előforduló, egészségre
ártalmas maradékanyagok monitoring vizsgálati rendjéről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


19/2002. (III. 8.) FVM rendelet
        a szarvasmarhák fertőző rhinotracheitise elleni mentesítés
szabályairól

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


21/2002. (III. 20.) FVM rendelet
        a szarvasmarhák enzootikus leukózisától való mentesítés
szabályairól

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


25/2002. (IV. 12.) FVM rendelet
        a bovin somatotropin és egyéb biotechnológiai úton
előállított somatotropinok forgalomba hozatalának tilalmáról

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


31/2002. (IV. 19.) FVM rendelet
        az afrikai lópestis megelőzéséről és leküzdéséről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


49/2002. (V. 24.) FVM rendelet
        a szalmonellózis és a baromfitífusz elleni védekezésről és
a mentesség megtartásáról

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


61/2002. (VIII. 1.) FVM rendelet
        az egyes állatok szaporításának, a szaporítóanyag
felhasználásának, valamint behozatalának és kivitelének
állat-egészségügyi feltételeiről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


65/2002. (VIII. 9.) FVM rendelet
        a gümőkór elleni védekezésről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


75/2002. (VIII. 16.) FVM rendelet
        klasszikus sertéspestis elleni védekezésről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


81/2002. (IX. 4.) FVM rendelet
        a zoonózisok elleni védekezés állat-egészségügyi feladatairól

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet
        a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint
Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


7/2003. (II. 4.) FVM rendelet
        a ló fertőző arteritise elleni védekezésről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


14/2003. (II. 14.) FVM rendelet
        a sertések hólyagos betegsége elleni védekezés szabályairól

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet
        a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes
betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


74/2003. (VII. 1.) FVM rendelet
        a tojótyúktartó telepek nyilvántartásba vételének
szabályairól

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet
        a vágóállatok vágás utáni minősítéséről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


95/2003. (VIII. 14.) FVM rendelet
        a növényi genetikai anyagok megőrzéséről és felhasználásáról

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet
        az afrikai sertéspestis elleni védekezésről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet
        a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok
kezeléséről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


110/2003. (X. 21.) FVM rendelet
        az erdészeti szaporítóanyagokról

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


111/2003. (XI. 5.) FVM-GKM-ESzCsM-KvVM együttes rendelet
        a géntechnológiai módosításnak tekintendő, valamint annak
nem minősülő eljárásokról és a géntechnológiai tevékenység
ellenőrzésére jogosult hatóságokról

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


24/2004. (III. 2.) FVM rendelet
        az egyes hormon- vagy tireosztatikus hatású anyagok és a
béta-agonisták állattenyésztésben történő felhasználásának
tilalmáról

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet
        a növényfajták állami elismeréséről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet
        a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és
forgalomba hozataláról

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet
        a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba
hozataláról

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


52/2004. (IV. 24.) FVM rendelet
        az állati eredetű termékek Európai Unión belüli
kereskedelmének állat-egészségügyi ellenőrzéséről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


53/2004. (IV. 24.) FVM rendelet
        a harmadik országokból az Európai Unió területére behozni
kívánt termékek állategészségügyi ellenőrzéséről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


54/2004. (IV. 24.) FVM rendelet
        az egyes élő állatok és termékek Európai Unión belüli
kereskedelmével kapcsolatos állategészségügyi és
állattenyésztési ellenőrzésekről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


55/2004. (IV. 24.) FVM rendelet
        a harmadik országokból az Európai Unió területére behozni
kívánt állatok állategészségügyi ellenőrzésének szabályairól

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


65/2004. (IV. 27.) FVM–ESzCsM–GKM együttes rendelet
        a természetes ásványvíz, a forrásvíz, az ivóvíz, az ásványi
anyaggal dúsított ivóvíz és az ízesített víz palackozásának
és forgalomba hozatalának szabályairól

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


82/2004. (V. 11.) FVM rendelet
        a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


89/2004. (V. 15.) FVM rendelet
        a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és
felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő
szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és
szállításáról

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


128/2004. (VIII. 19.) FVM rendelet
        az állatok és állati eredetű termékek bizonyítványainak
kiállításáról

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


19/2005. (III. 22.) FVM rendelet
        az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek
előállítására, feldolgozására, forgalmazására és
behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi követelmények
megállapításáról

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


23/2005. (III. 23.) FVM rendelet
        a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


44/2005. (V. 6.) FVM–GKM–KvVM együttes rendelet
        a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


52/2005. (VI. 4.) FVM–PM együttes rendelet
        a takarmányok harmadik országokból való behozataláról

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


106/2005. (XI. 14.) FVM rendelet
        harmadik országból származó élő patás állatok behozatalának
és átszállításának szabályairól

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet
        a tenyésztő szervezeti és fajtaelismerés rendjéről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


31/2006. (IV. 29.) FVM–GKM–PM együttes rendelet
        az egyes géntechnológiával módosított takarmányok
behozataláról és forgalomba hozataláról

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


36/2006. (V. 18.) FVM rendelet
        a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról,
forgalmazásáról és felhasználásáról

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


37/2006. (V. 18.) FVM rendelet
        az „EK-műtrágya”-ként megjelölt műtrágyák forgalomba
hozataláról és ellenőrzéséről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


66/2006. (IX. 15.) FVM rendelet
        az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó egyes
élelmiszer-higiéniai szabályokról

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


87/2006. (XII. 28.) FVM rendelet
        a szőlő szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről és
forgalomba hozataláról

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


8/2007. (I. 31.) FVM rendelet
        egyes növényvédő szerek forgalmazásával, illetve
felhasználásával kapcsolatban külföldön szerzett szakmai
gyakorlaton alapuló képesítés elismerésének részletes
szabályairól

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet
        a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok
szintjén történő közzétételéről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


49/2007. (VI. 26.) FVM rendelet
        az egyes mezőgazdasági állatfajok spermatároló
központjainak létesítéséről és üzemeltetésüknek rendjéről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


64/2007. (VII. 23.) FVM–EüM együttes rendelet
        az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az
értékesítés helyén történő élelmiszer-előállításnak
élelmiszer-higiéniai feltételeiről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


68/2007. (VII. 26.) FVM–EüM–SZMM együttes rendelet
        az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes
élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek
hatósági ellenőrzéséről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


117/2007. (X. 10.) FVM rendelet
        egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek
támogatásáról

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


119/2007. (X. 18.) FVM rendelet
        a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos
egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


121/2007. (X. 18.) FVM rendelet
        a baromfikeltető állomások üzemeltetésének engedélyezéséről
és működésüknek rendjéről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet
        a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


12/2008. (II. 14.) FVM rendelet
        az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes
szabályairól

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


15/2008. (II. 15.) FVM rendelet
        a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági
termékek és élelmiszerek elismerésének és ellenőrzésének
rendjéről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


16/2008. (II. 15.) FVM–SZMM együttes rendelet
        a nyers tej vizsgálatáról

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet
        a dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet
        vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni
védelméhez szükséges cselekvési program részletes
szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás
rendjéről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


64/2008. (V. 14.) FVM rendelet
        a minőségi pontytenyésztési programban való részvétel
csekély összegű támogatásáról

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


88/2008. (VII. 18.) FVM rendelet
        az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni
védelmére vonatkozó 1/2005/EK rendelet végrehajtásáról

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


93/2008. (VII. 24.) FVM rendelet
        a védett őshonos állatfajták genetikai fenntartásának
rendjéről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet
        az állatbetegségek bejelentésének rendjéről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet
        a mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez
nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és
lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet
        a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


30/2009. (III. 27.) FVM rendelet
        a sertésállományok Aujeszky-betegségtől való mentesítésének
szabályairólés a mentesség fenntartásáról

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


31/2009. (III. 27.) FVM rendelet
        a kéknyelv betegség elleni védekezés szabályairól

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


59/2009. (V. 8.) FVM rendelet
        a jégeső-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj
támogatása igénybevételének szabályairól

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


64/2009. (V. 22.) FVM–PM együttes rendelet
        a mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és
működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás igénybevételének
rendjéről és feltételeiről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


97/2009. (VII. 30.) FVM rendelet
        a borszőlő termőhelyi kataszterének felvételezéséről,
kiegészítéséről és módosításáról

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


104/2009. (VIII. 5.) FVM rendelet
        a tájfajták állami elismeréséről, valamint vetőmagvaik
előállítási és forgalmazási feltételeiről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet
        a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a
származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a
borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és
jelöléséről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


128/2009. (X. 6.) FVM rendelet
        az állatgyógyászati termékekről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


155/2009. (XI. 16.) FVM rendelet
        a földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra
vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a
díjfizetés részletes szabályairól

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


163/2009. (XI. 27.) FVM rendelet
        a Newcastle-betegség elleni védekezés szabályairól

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet
        a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből
lekérdezés útján szolgáltatható egyes
ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és
igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az
ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási
díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes
szabályairól

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet
        a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzéséről, az
ellenük való védekezésről, illetve leküzdésükről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet
        a szalmonellózis elleni védekezés egyes szabályairól

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


181/2009. (XII. 30.) FVM rendelet
        a talajvédelmi szakértői tevékenység folytatásának
részletes feltételeiről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet
        juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és
Azonosítási Rendszeréről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


3/2010. (VII. 5.) VM rendelet
        az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos
adatszolgáltatásról és nyomonkövethetőségről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


25/2010. (III. 19.) FVM rendelet
        a borászati üzemek működésének engedélyezéséről, valamint a
tevékenységükre vonatkozó higiéniai szabályokról

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet
        a növényvédelmi tevékenységről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


44/2010. (IV. 23.) FVM rendelet
        a személyes fogyasztásra szánt állati eredetű termékek
behozataláról

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet
        a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és
-értékesítés feltételeiről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


57/2010. (V. 7.) FVM rendelet
        az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint
előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


66/2010. (V. 12.) FVM rendelet
        a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és
takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett
növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint ezek
hatósági ellenőrzéséről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


67/2010. (V. 12.) FVM rendelet
        a méhanyanevelő telep üzemeltetéséről, valamint a méhanya
és szaporítóanyag előállításáról, felhasználásáról

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


27/2011. (IV. 12.) VM rendelet
        a borászati termékek egységes bizonylatolási,
nyilvántartási és elszámolási rendjéről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


34/2011. (IV. 28.) VM rendelet
        a halkeltető állomások üzemeltetéséről, valamint a
tenyészhalak és hal szaporítóanyag felajánlásáról,
értékesítéséről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


43/2011. (V. 26.) VM rendelet
        az elejtett vad kezelésének és értékesítésének
élelmiszer-higiéniai feltételeiről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


62/2011. (VI. 30.) VM rendelet
        a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba
hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


65/2011. (VII. 11.) VM rendelet
        a zöldségnövény fajok tájfajtáinak és házikerti fajtáinak
elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és
forgalomba hozatali feltételeiről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


67/2011. (VII. 13.) VM rendelet
        az élelmiszerek ionizáló sugárzással való kezelésének
szabályairól

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


70/2011. (VII. 26.) VM rendelet
        a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvénynek a vidékfejlesztési miniszter irányítása alá
tartozó költségvetési szerveknél történő végrehajtásáról

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


107/2011. (XI. 10.) VM rendelet
        az étkezési célra forgalomba kerülő vadon termett gombák
gyűjtéséről, feldolgozásáról, forgalomba hozataláról

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


136/2011. (XII. 22.) VM rendelet
        a vágósertések vágás utáni minősítéséről és a hasított
féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


141/2011. (XII. 23.) VM rendelet
        a bizonyos nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok
behozataláról és fokozott hatósági ellenőrzéséről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


24/2012. (III. 19.) VM rendelet
        a földalatti gombák gyűjtéséről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


27/2012. (III. 24.) VM rendelet
        a gyümölcs tájfajták állami elismeréséről, valamint
szaporítóanyagaik előállítási és forgalomba hozatali
feltételeiről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


45/2012. (V. 8.) VM rendelet
        a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű
melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok
megállapításáról

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


65/2012. (VII. 4.) VM rendelet
        a takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának és
felhasználásának egyes szabályairól

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


68/2012. (VII. 13.) VM rendelet
        az állattenyésztési bírság befizetésének rendjéről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


70/2012. (VII. 16.) VM rendelet
        a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező
melléktermékek kivonásáról és támogatással történő
lepárlásáról

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


86/2012. (VIII. 15.) VM rendelet
        a természetes környezet megőrzésére szánt
takarmánynövény-vetőmagkeverékek kereskedelmi célú
begyűjtéséről és forgalmazásáról

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet
        az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi
szabályairól

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


94/2012. (VIII. 30.) VM rendelet
        az inaktivált telepspecifikus vakcinák előállítására és
felhasználására vonatkozó állat-egészségügyi szabályok
megállapításáról

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


140/2012. (XII. 22.) VM rendelet
        a vágóállatok leölésének és levágásának állatvédelmi
szabályairól

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


15/2013. (III. 11.) VM rendelet
        a térképészetért felelős miniszter felelősségi körébe
tartozó állami alapadatok és térképi adatbázisok
vonatkoztatási és vetületi rendszeréről,
alapadat-tartalmáról, létrehozásának, felújításának,
kezelésének és fenntartásának módjáról, és az állami átvétel
rendjéről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


25/2013. (IV. 16.) VM rendelet
        az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti
tevékenység részletes szabályairól

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


34/2013. (V. 14.) VM rendelet
        a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai
gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról,
előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és
ellenőrzésének eljárásrendjéről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


98/2013. (X. 24.) VM rendelet
        a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


114/2013. (XII. 12.) VM rendelet
        a vidékfejlesztési miniszter feladatkörét érintő ágazati
honvédelmi feladatokról

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


128/2013. (XII. 20.) VM rendelet
        a vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó
szakképesítések komplex szakmai vizsgáinak szervezésére
kijelölt intézményekről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


27/2014. (XI. 25.) FM rendelet
        a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a
kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes
kérdésekről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


29/2014. (III. 31.) VM rendelet
        az állami digitális távérzékelési adatbázisról

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


39/2014. (XII. 18.) FM rendelet
        az állami alapadatok adatbázisainak selejtezési és
archiválási rendjéről, valamint a földügyi és távérzékelési
levéltárról

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


43/2014. (XII. 29.) FM rendelet
        a tenyésztésszervezési feladatok támogatása
igénybevételének részletes feltételeiről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


51/2014. (IV. 29.) VM rendelet
        az alapponthálózati pontokkal kapcsolatos szabályokról

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


52/2014. (IV. 29.) VM rendelet
        a földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő
minősítésről, valamint a földmérési szakfelügyelői
feladatokról

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


7/2015. (III. 11.) FM rendelet
        a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének
feltételeiről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


18/2015. (IV. 10.) FM rendelet
        a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörét érintően
a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek
meghatározásáról

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


21/2015. (IV. 30.) FM rendelet
        a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú
szállításának állategészségügyi feltételeiről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


30/2015. (VI. 5.) FM rendelet
        a földvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási
díjának mértékéről és a díj megfizetésének részletes
szabályairól

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


35/2015. (VI. 30.) FM rendelet
        a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott
támogatás 2015. évi igénybevételének feltételeiről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


71/2015. (XI. 3.) FM rendelet
        a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


73/2015. (XI. 6.) FM rendelet
        a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói
tevékenységről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


83/2015. (XII. 16.) FM rendelet
        a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és
Azonosítási Rendszeréről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


85/2015. (XII. 17.) FM rendelet
        a veszélyes állatfajokról és egyedeik tartásának szabályairól

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


89/2015. (XII. 22.) FM rendelet
        az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe,
pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe
adásának egyes szabályairól

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


1/2016. (I. 7.) FM rendelet
        a hegybíró, a hegyközségi tanács titkára és a Hegyközségek
Nemzeti Tanácsának főtitkára tevékenységének ellenőrzési
szabályairól

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


9/2016. (II. 15.) FM rendelet
        a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi
védekezés támogatásáról

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


30/2016. (IV. 29.) FM rendelet
        a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott
támogatás 2016. évi igénybevételének feltételeiről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


38/2016. (VI. 6.) FM rendelet
        az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint
tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről

Módosítja: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


20/2004. (II. 27.) GKM rendelet
        a kőolaj és kőolajtermékekre vonatkozó nemzetközi
adatszolgáltatásról

Módosítja: 31/2017. (VIII. 17.) NFM r.
Hatályos: 2017. 08. 24.


17/2017. (V. 26.) NFM rendelet
        a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről

Módosítja: 31/2017. (VIII. 17.) NFM r.
Hatályos: 2017. 08. 24.

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

61/1998. (XII. 17.) FVM rendelet
        a hegyközségi szervezetek által lefolytatott egyes
eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról

Hatályon kívül helyezi: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


9/2002. (XII. 23.) KvVM rendelet
        a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, valamint
szervei szolgálati titokkörének megállapításáról

Hatályon kívül helyezi: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


73/2002. (VIII. 15.) FVM rendelet
        a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter irányítása
alatt álló szervek közalkalmazottainak
vagyonnyilatkozat-tételéről

Hatályon kívül helyezi: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


25/2005. (X. 18.) KvVM rendelet
        az egyes munkaköri megnevezésekről

Hatályon kívül helyezi: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


20/2014. (III. 12.) VM rendelet
        a méhcsaládok pusztulásával kapcsolatos közösségi
programokra igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás
felhasználásának szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 42/2017. (VIII. 17.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 18.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/131.
Megjelent: 2017. VIII. 18.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

234/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet
        a Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya
közötti gazdasági együttműködésről szóló Megállapodás
kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 08. 19. – kivétellel.


235/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet
        a szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni
ellátásokkal összefüggő, valamint egyéb kormányrendeletek
módosításáról

Hatályos: 2017. 08. 19., 2018. 08. 26., 2018. 01. 01.


236/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet
        a totalitárius diktatúrák áldozatai társadalombiztosítási
és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló egyes
kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 08. 19.


237/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet
        az emberi erőforrások miniszterének feladat- és hatáskörébe
tartozó európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználására vonatkozó központi beszerző, valamint
krízismenedzsment feladatokat ellátó szerv feladat- és
hatásköréről

Hatályos: 2017. 08. 19.


238/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet
        a tartós külszolgálathoz kapcsolódó felkészítésről

Hatályos: 2017. 08. 19., 2018. 01. 01.


239/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet
        a szakdiplomata-álláshely létesítésére, valamint a
szakdiplomata felkészítésére és szakmai irányítására
vonatkozó részletes szabályokról

Hatályos: 2017. 08. 19.


23/2017. (VIII. 18.) NGM rendelet
        a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar
Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi
költségvetéssel történő elszámolásának részletes
szabályairól szóló 16/1998 (V. 20.) PM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 08. 19.


32/2017. (VIII. 18.) NFM rendelet
        a Felső-szabolcsi, Tokaji Turisztikai Fejlesztő Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot
megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét
gyakorló szervezet kijelöléséről

Hatályos: 2017. 08. 19.


1539/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
        az EUNAVFOR Med Sophia katonai művelet keretében a líbiai
parti őrség kiképzéséhez történő pénzügyi hozzájárulásról


1540/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
        a vajdasági magyarok anyanyelvű tájékoztatásának támogatása
érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról


1541/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
        a reformáció 500. évfordulójához kapcsolódó programok
további támogatásáról


1542/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
        az emberi erőforrások miniszterének feladat- és hatáskörébe
tartozó európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználására vonatkozó központi beszerző szerv
tevékenységének ellátásához szükséges feladatokról, valamint
a működéséhez szükséges költségvetési fedezet biztosításáról


1543/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
        a közegészségügyi szempontból legveszélyesebb kórokozók
kimutatását végző biztonsági laboratóriumok európai
diagnosztikai-kutatási infrastruktúrájába való
bekapcsolódásról


1544/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
        a Magyar Képzőművészeti Egyetem főépületében található
Lotz-falképek megmentéséről, restaurálásáról


1545/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
        az „Edző leszek – Nevelek!” programmal kapcsolatos, a XI.
Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról


1546/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
        a Nagybereki Vadgazdálkodási Egység vadászati
joggyakorlásával összefüggő egyes kérdésekről


1547/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
        a vízügyi igazgatási szervek vízkárelhárítással összefüggő
tevékenységének finanszírozásáról


1548/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
        az állami kéményseprő-ipari szerv tevékenységének
bővítésével kapcsolatos feladatokról


1549/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
        a turisztikai fejlesztések megvalósításához szükséges
intézkedésekről


1550/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
        a Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesztési térség
meghatározásáról, valamint a térségben megvalósítandó egyes
fejlesztésekről


1551/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
        a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány támogatásáról


1552/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
        a Modern Városok Program keretében megvalósuló
közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos
előirányzat-átcsoportosításokról


1553/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
        a Modern Városok Program keretében a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem kecskeméti Kodály Zoltán
Zenepedagógiai Intézetének infrastruktúra fejlesztéséről


1554/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
        a Modern Városok Program keretében a Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzatával kötött együttműködési
megállapodás alapján a Mura program részeként az erdei
kisvasút fejlesztéséhez szükséges forrás
előirányzat-átcsoportosításáról


1555/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
        a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról


1556/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
        az IKOP–1.1.0–15–2017–00028 azonosító számú („86. számú
főút Szombathely és Egyházasrádóc közötti szakaszának 2×2
sávos úttá történő fejlesztésének előkészítése” című)
projekt költségeinek finanszírozásáról, valamint az
Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V.
18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 08. 19.


1557/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
        a Százhalombatta–Pusztaszabolcs közötti vasúti vonalszakasz
korszerűsítésével és a Budapest–Hatvan közötti vasúti
vonalszakasz korszerűsítésével kapcsolatos projektek
megvalósításához szükséges források biztosításáról, valamint
az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V.
18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 08. 19.


1558/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
        a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I.
20.) Korm. határozat és az Emberi Erőforrás Fejlesztési
Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 08. 19.


82/2017. (VIII. 18.) ME határozat
        a Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje
között a közös helyen történő határforgalom-ellenőrzésről
szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet
        a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról

Módosítja: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 08. 26.


146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet
        a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
végrehajtásáról

Módosítja: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 08. 26.


149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
        a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásról

Módosítja: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 08. 26.


63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
        a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának
részletes szabályairól

Módosítja: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 08. 26., 2018. 01. 01.


191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet
        a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások
finanszírozásának rendjéről

Módosítja: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 08. 26., 2018. 01. 01.


102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet
        a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési
kedvezményeiről

Módosítja: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 08. 26.


327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
        a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival
kapcsolatos eljárási szabályokról

Módosítja: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 08. 19.


316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet
        a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról

Módosítja: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 08. 26.


415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
        a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői
nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről

Módosítja: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 08. 26.


93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet
        az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az
1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben
elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés
megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot
korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek
társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről

Módosítja: 236/2017. (VIII. 18.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 08. 19.


74/1991. (VI. 10.) Korm. rendelet
        az 1938—1945 közötti időszakban faji vagy nemzetiségi
hovatartozás, illetőleg a nácizmus elleni magatartásuk miatt
deportált, munkaszolgálatot teljesített vagy egyéb személyes
szabadság korlátozása alatt állt személyek
társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről

Módosítja: 236/2017. (VIII. 18.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 08. 19.


51/1992. (III. 18.) Korm. rendelet
        a volt nyugati hadifoglyok hitelutalványaival kapcsolatos
pénzkövetelésekről és nyugdíjuk kiegészítéséről

Módosítja: 236/2017. (VIII. 18.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 08. 19.


174/1992. (XII. 29.) Korm. rendelet
        az 1951 és 1956 közötti időszakban politikai okból
hátrányos megkülönböztetéssel járó katonai munkaszolgálatot
teljesített személyek társadalombiztosítási és munkajogi
helyzetének rendezéséről

Módosítja: 236/2017. (VIII. 18.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 08. 19.


366/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet
        a külgazdasági és külügyi stratégiai kutatási és elemzési
feladatokról

Módosítja: 238/2017. (VIII. 18.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 08. 19.


34/2012. (III. 9.) Korm. rendelet
        az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként
foglalkoztatott köztisztviselőkről, kormánytisztviselőkről
és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjairól

Módosítja: 238/2017. (VIII. 18.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 08. 19.


16/1998. (V. 20.) PM rendelet
        a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar
Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi
költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól

Módosítja: 23/2017. (VIII. 18.) NGM r.
Hatályos: 2017. 08. 19.


1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat
        az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1556/2017. (VIII. 18.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 08. 19.


1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat
        az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1557/2017. (VIII. 18.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 08. 19.


1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat
        a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1558/2017. (VIII. 18.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 08. 19.


1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat
        az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1558/2017. (VIII. 18.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 08. 19.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/132.
Megjelent: 2017. VIII. 21.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

33/2017. (VIII. 21.) NFM rendelet
        a nemzeti fejlesztési miniszter feladat- és hatáskörét
érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek
meghatározásáról szóló 18/2015. (IV. 10.) NFM rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 08. 22.


1560/2017. (VIII. 21.) Korm. határozat
        a KEHOP-5.1.1-17-2017-00001 azonosító számú („4 MW
teljesítményt meghaladó fotovoltaikus beruházás” című) és a
KEHOP-5.1.1-17-2017-00002 azonosító számú („Fotovoltaikus
erőmű létesítése Felsőzsolcán” című), hárommilliárd forintot
meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához
történő hozzájárulásról

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

18/2015. (IV. 10.) NFM rendelet
        a nemzeti fejlesztési miniszter feladat- és hatáskörét
érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek
meghatározásáról

Módosítja: 33/2017. (VIII. 21.) NFM r.
Hatályos: 2017. 08. 22.

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/133.
Megjelent: 2017. VIII. 22.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

34/2017. (VIII. 22.) NFM rendelet
        az Electool Közbeszerzési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és
kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

Hatályos: 2017. 08. 22. 18 órától.

 

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/134.
Megjelent: 2017. VIII. 23.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

21/2017. (VIII. 23.) MNB rendelet
        megújított 1000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról

Hatályos: 2017. 08. 24.


22/2017. (VIII. 23.) MNB rendelet
        1000 forintos címletű bankjegyek bevonásáról

Hatályos: 2018. 10. 31.


21/2017. (VIII. 23.) BM rendelet
        az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyes
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXLII.
törvény szerinti módosítással érintett egyes BM rendeletek
módosításáról

Hatályos: 2017. 08. 31.


11/2017. (VIII. 23.) IM rendelet
        a bírák és a bírósági titkárok pályaalkalmassági
vizsgálatáról szóló 1/1999. (I. 18.) IM–EüM együttes
rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 08. 24.

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet
        a vízkészletjárulék kiszámításáról

Módosítja: 21/2017. (VIII. 23.) BM r.
Hatályos: 2017. 08. 31.


22/2012. (IV. 13.) BM rendelet
        a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről,
valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról

Módosítja: 21/2017. (VIII. 23.) BM r.
Hatályos: 2017. 08. 31.


57/2014. (XII. 5.) BM rendelet
        a szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes
szabályairól

Módosítja: 21/2017. (VIII. 23.) BM r.
Hatályos: 2017. 08. 31.


1/1999. (I. 18.) IM—EüM együttes rendelet
        a bírák és a bírósági titkárok pályaalkalmassági
vizsgálatáról

Módosítja: 11/2017. (VIII. 23.) IM r.
Hatályos: 2017. 08. 24.

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

5/2006. (III. 23.) MNB rendelet
        új biztonsági elemekkel ellátott 1000 forintos címletű
bankjegy kibocsátásáról

Hatályon kívül helyezi: 22/2017. (VIII. 23.) MNB r.
Hatályos: 2018. 10. 31.


5/2009. (II. 14.) MNB rendelet
        új biztonsági elemekkel ellátott 1000 forintos címletű
bankjegy kibocsátásáról

Hatályon kívül helyezi: 22/2017. (VIII. 23.) MNB r.
Hatályos: 2018. 10. 31.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/135.
Megjelent: 2017. VIII. 25.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet
        a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által
szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára
vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási
kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli
adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a
földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a
csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló
8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati
díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak
alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH
rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön
díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016.
(XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII.
13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba
léptetéséről

Hatályos: 2017. 09. 02., 2017. 09. 09.


11/2017. (VIII. 25.) KKM rendelet
        a tartós külszolgálat ellátására kihelyezett
kormánytisztviselő és kormányzati ügykezelő házastársa
jogcímén fennálló deviza-illetménypótlék jogosultságának
megállapításához szükséges nyilatkozat megtételéről

Hatályos: 2017. 08. 26.

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet
        a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a
csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló
8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati
díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak
alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH
rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön
díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016.
(XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról

Módosítja: 11/2017. (VIII. 25.) MEKH r.
Hatályos: 2017. 09. 09.

**************************************************************

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wk.hu/hirlevel oldalon iratkozhat fel.

 

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

 

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.