Üdvözöljük a

Heti jogász 35-36. hét | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Heti jogász 35-36. hét

Szerző: Laczkóné Dr. Csécsi Ildikó | 2017. október 2.

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző héten aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján.

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/136.
Megjelent: 2017. VIII. 28.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

240/2017. (VIII. 28.) Korm. rendelet
        a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának,
valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei
megállapításának és igénylésének részletes szabályairól
szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet és az
állatkísérletekről szóló 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 02.


241/2017. (VIII. 28.) Korm. rendelet
        a Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá
kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató
egységek megépítése projekt keretében megvalósuló egyes
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint
a beruházások megvalósításával összefüggő beépítési
szabályok megállapításáról szóló 309/2016. (X. 13.) Korm.
rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 08. 29.


242/2017. (VIII. 28.) Korm. rendelet
        a Modern Városok Program keretében megvalósuló, az állami
repülések céljára szolgáló kecskeméti repülőtér közös
(katonai-polgári) felhasználású repülőtérré fejlesztése
érdekében szükséges beruházásokkal összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos: 2017. 08. 29.


243/2017. (VIII. 28.) Korm. rendelet
        a Modern Városok Program keretében egyes sportcélú
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról szóló 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 08. 29.


244/2017. (VIII. 28.) Korm. rendelet
        a Hungary Helps Programról

Hatályos: 2017. 08. 29.


1561/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
        az ENSZ Közgyűlésének 72. ülésszakán való magyar részvételről


1562/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
        Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén új
diplomata álláshely létesítéséről


1563/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
        a 2020. évi budapesti Eucharisztikus Világkongresszus és a
2021. évi Vadászati Világkiállítás megrendezése érdekében
megvalósítandó, a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont és egyes
kapcsolódó fejlesztések elvégzéséhez szükséges forrás
biztosításáról


1564/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
        az Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai
Patriarchátus) részére állami támogatás nyújtásáról


1565/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
        a Magyar Unitárius Egyház programjainak és fejlesztéseinek
támogatásával összefüggő feladatokról


1566/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
        a jeruzsálemi Szent Család Osztrák–Magyar Zarándokházzal
összefüggő magyar állami szerepvállalás, valamint az
ingatlanban a Magyar Állam javára történő tulajdonszerzés
lehetőségének elősegítésével összefüggő feladatokról


1567/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
        a NAV 2.0 A Megújulás Stratégiai Programjának Cselekvési
Tervéről


1568/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
        az elektronikus fizetési módok elterjedése érdekében
javasolt lépésekről


1569/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
        a Családügyi Kabinetről

Hatályos: 2017. 08. 29.


1570/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
        a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete fejlesztésével
összefüggő feladatokról


1571/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
        Aba-Novák Vilmos Lengyel–magyar barátság – Pannósorozat a
varsói magyar kiállítás előcsarnokához című alkotásának
állami tulajdonba kerüléséhez szükséges intézkedésekről


1572/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
        a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum és annak feladatai ellátását szolgáló
ingatlan helyzetének rendezéséről


1573/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
        a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról


1574/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
        a Budapest V. kerület, Alkotmány utca alatt megépítésre
kerülő mélygarázs megvalósítása érdekében a Beruházás
Előkészítési Alap alcím terhére történő
előirányzat-átcsoportosításról


1575/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
        a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Stratégiai Fejlesztési Programjának megvalósításához
szükséges forrásjuttatásról


1576/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
        a Davis Kupa világcsoport rájátszás 2017. évi magyarországi
rendezésének támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő
előirányzat-átcsoportosításról


1577/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
        az ifjúsági tenisz csapat világbajnokság 2017. évi
magyarországi rendezésének támogatása érdekében a rendkívüli
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő
előirányzat-átcsoportosításról


1578/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
        a Zártkerti Program létrehozásáról


1579/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
        a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. elhelyezéséhez szükséges
egyes intézkedésekről


1580/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
        Pápa Város Önkormányzata városfejlesztéséhez szükséges
intézkedésekről


1581/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
        a KEHOP-1.4.0-15-2015-00002 azonosító számú („Nagyműtárgyak
fejlesztése és rekonstrukciója” című) projekt támogatásának
növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 08. 29.


1582/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
        a Modern Városok Program keretében Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzatának a Wenckheim turista- és kerékpárút
kialakításához támogatás biztosításáról


1583/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
        a Modern Városok Program keretében Egerben Nemzeti
Vízilabda és Úszóközpont megvalósítása érdekében történő
támogatás biztosításáról


1584/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
        a Modern Városok Program keretében a Nyíregyházi Atlétikai
Centrum megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról


1585/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
        a Békéscsaba, Hódmezővásárhely, Szeged és Szabadka térsége
elővárosi közlekedése fejlesztésének támogatásáról

Hatályos: 2017. 08. 29.


1586/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
        a Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházás keretében
megvalósítandó MVSC Sporttelep fejlesztésével kapcsolatos
további döntésekről


1587/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
        Tata Város tekintetében a karsztvízszint-emelkedés okozta
azonnali intézkedést igénylő feladatok végrehajtásához
szükséges támogatásról


1588/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
        a Nyíregyháza Megyei Jogú Város külterületén fekvő
földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról


1589/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
        a Veszprém Megyei Jogú Város külterületén fekvő
földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról


1590/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
        az IKOP-1.1.0-15-2016-00023 azonosító számú („Mogyoród és
Fót megközelítését szolgáló új M3 autópálya csomópont
valamint a csomópont és a 2101. j. út közötti szakasz
megvalósítása” című) projekt támogatásának növeléséről,
valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program
éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016.
(V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 08. 29.


1591/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
        a KEHOP-2.2.2-15-2016-00113 azonosító számú
[„Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és kezelési
fejlesztés 4. (DKMO 4)” című] projekt támogatásának
növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 08. 29.


1592/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
        a KÖFOP-3.2.1-16-2016-00001 azonosító számú („Az Audit
Hatóság által végzett ellenőrzések színvonalának
fenntartása” című) projekt támogatásának növeléséről,
valamint a Közigazgatásés Közszolgáltatás-fejlesztés
Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 08. 29.


1593/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
        a Haszonállat-génmegőrzési Központtal összefüggésben
gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló
felhívásra az „Őshonos haszonállatfajtáink nukleusz
állományaitól származó örökítő- és szaporítóanyag
begyűjtése, in vitro tárolása és molekuláris genetikai
vizsgálata” című támogatási kérelem benyújtásához történő
hozzájárulásról


1594/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
        az „M70 autóút Letenye–Tornyiszentmiklós közötti szakasz
2×2 sávra történő bővítése” című projekt megvalósításához
szükséges források biztosításáról


1595/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
        a „Hungary Helps” Program bevezetésével kapcsolatos
feladatokról


1596/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
        a Nemzeti Korcsolyázó Központ megteremtése érdekében
szükséges intézkedésekről

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet
        a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának,
valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei
megállapításának és igénylésének részletes szabályairól

Módosítja: 240/2017. (VIII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 09. 02.


40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet
        az állatkísérletekről

Módosítja: 240/2017. (VIII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 09. 02.


309/2016. (X. 13.) Korm. rendelet
        a Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá
kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató
egységek megépítése projekt keretében megvalósuló egyes
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint
a beruházások megvalósításával összefüggő beépítési
szabályok megállapításáról

Módosítja: 241/2017. (VIII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 08. 29.


203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet
        a Modern Városok Program keretében egyes sportcélú
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról

Módosítja: 243/2017. (VIII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 08. 29.


1097/2017. (III. 2.) Korm. határozat
        a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő
elhelyezéséhez szükséges további intézkedésekről

Módosítja: 1579/2017. (VIII. 28.) Korm. h.


1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat
        a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1581/2017. (VIII. 28.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 08. 29.


1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat
        az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1585/2017. (VIII. 28.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 08. 29.


1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat
        az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1590/2017. (VIII. 28.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 08. 29.


1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat
        a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1591/2017. (VIII. 28.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 08. 29.


1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat
        a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1592/2017. (VIII. 28.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 08. 29.

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/137.
Megjelent: 2017. VIII. 29.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

245/2017. (VIII. 29.) Korm. rendelet
        a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD)
Multinacionális vállalatokra vonatkozó irányelveiről szóló,
2011. május 25-én módosított C(2000)96/FINAL tanácsi
határozatának kihirdetéséről és az OECD Multinacionális
vállalatokra vonatkozó irányelvek alapján a Magyar Nemzeti
Kapcsolattartó Pont létrehozásáról

Hatályos: 2017. 09. 13.


1597/2017. (VIII. 29.) Korm. határozat
        egyes gazdaságfejlesztési beruházásokhoz kapcsolódó közutak
fejlesztéséről


1598/2017. (VIII. 29.) Korm. határozat
        a terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges
költségvetési többletforrások biztosításáról

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/138.
Megjelent: 2017. VIII. 31.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

9/2017. (VIII. 31.) HM rendelet
        a lakhatás támogatásával összefüggő egyes miniszteri
rendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 08., 2017. 11. 01., 2018. 01. 01.


10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet
        egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 01., 2018. 01. 01.


11/2017. (VIII. 31.) HM rendelet
        a honvédelemért felelős miniszter ágazatába tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról
szóló 19/2012. (VIII. 28.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 01.


24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet
        a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.)
NGM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 01., 2018. 09. 01.


25/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet
        a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló
27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 01.


35/2017. (VIII. 31.) NFM rendelet
        a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló
35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 01.


1599/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat
        a KEHOP-1.3.0-15-2015-00001 azonosító számú („Körösladányi
duzzasztó rekonstrukciója” című) projekt támogatásának
növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 01.

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

19/2009. (XII. 29.) HM rendelet
        a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási
támogatásokról

Módosítja: 9/2017. (VIII. 31.) HM r.
Hatályos: 2017. 09. 08., 2017. 11. 01.


10/2014. (VII. 25.) HM rendelet
        a lakáspénz és az egyszeri pénzbeli támogatás bevezetéséről

Módosítja: 9/2017. (VIII. 31.) HM r.
Hatályos: 2017. 09. 08., 2018. 01. 01.


8/2013. (VIII. 9.) HM rendelet
        a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások
és nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének feltételeiről

Módosítja: 9/2017. (VIII. 31.) HM r.
Hatályos: 2017. 09. 08.


7/2013. (VII. 25.) HM rendelet
        a kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes
szociális feladatokról

Módosítja: 10/2017. (VIII. 31.) HM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.


9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet
        a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 10/2017. (VIII. 31.) HM r.
Hatályos: 2017. 09. 01.


11/2013. (VIII. 12.) HM rendelet
        a baleseti járadékra való jogosultság vizsgálatának,
valamint a kiegészítő támogatások megállapításának és
folyósításának szabályairól

Módosítja: 10/2017. (VIII. 31.) HM r.
Hatályos: 2017. 09. 01.


12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet
        az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról

Módosítja: 10/2017. (VIII. 31.) HM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.


18/2013. (IX. 5.) HM rendelet
        a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól

Módosítja: 10/2017. (VIII. 31.) HM r.
Hatályos: 2017. 09. 01.


19/2013. (IX. 6.) HM rendelet
        az egyes költségtérítésekről

Módosítja: 10/2017. (VIII. 31.) HM r.
Hatályos: 2017. 09. 01., 2018. 01. 01.


7/2015. (VI. 22.) HM rendelet
        a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól

Módosítja: 10/2017. (VIII. 31.) HM r.
Hatályos: 2017. 09. 01.


24/2016. (XII. 22.) HM rendelet
        a honvédelmi egészségkárosodási ellátással kapcsolatos
eljárásrendről

Módosítja: 10/2017. (VIII. 31.) HM r.
Hatályos: 2017. 09. 01.


19/2012. (VIII. 28.) HM rendelet
        a honvédelemért felelős miniszter ágazatába tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról

Módosítja: 11/2017. (VIII. 31.) HM r.
Hatályos: 2017. 09. 01.


30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet
        a szakképzési kerettantervekről

Módosítja: 24/2017. (VIII. 31.) NGM r.
Hatályos: 2017. 09. 01., 2018. 09. 01.


27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet
        a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

Módosítja: 25/2017. (VIII. 31.) NGM r.
Hatályos: 2017. 09. 01.


35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet
        a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

Módosítja: 35/2017. (VIII. 31.) NFM r.
Hatályos: 2017. 09. 01.


1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat
        a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1599/2017. (VIII. 31.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 09. 01.

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/139.
Megjelent: 2017. VIII. 31.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

246/2017. (VIII. 31.) Korm. rendelete
        az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból
történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 01.


247/2017. (VIII. 31.) Korm. rendelete
        a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország
egész területére történő elrendeléséről, valamint a
válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és
megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016.
(III. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 06.


18/2017. (VIII. 31.) EMMI rendelet
        a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető
meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) NM
rendelet és a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges
táplálkozási igényt kielégítő tápszerek
társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának
szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás
megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 01.


1600/2017. (VIII. 31.) Korm. határozata
        az in vitro fertilizációs tevékenység támogatásának
kibővítéséhez, valamint ezzel összefüggésben a művi
megtermékenyítés állami fenntartású intézményrendszerének
megerősítéséhez szükséges források biztosításáról


1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozata
        a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő, valamint a szociális hozzájárulási
adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő
előirányzat-átcsoportosításról, a XLIII. Az állami vagyonnal
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli
átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet
        az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból
történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja: 246/2017. (VIII. 31.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 09. 01.


41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet
        a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország
egész területére történő elrendeléséről, valamint a
válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és
megszüntetésével összefüggő szabályokról

Módosítja: 247/2017. (VIII. 31.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 09. 06.


49/1997. (XII. 17.) NM rendelet
        a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető
meddőségkezelési eljárásokról

Módosítja: 18/2017. (VIII. 31.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 10. 01.


32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet
        a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási
igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba
való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a
támogatás megváltoztatásáról

Módosítja: 18/2017. (VIII. 31.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 10. 01.


1426/2014. (VII. 28.) Korm. határozat
        a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2013.
évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési
maradványok rendkívüli visszahagyásáról és egyes
kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. h.


1590/2014. (X. 21.) Korm. határozat
        a bosznia-hercegovinai és szerbiai árvíz utáni újjáépítés
támogatásának finanszírozása érdekében a rendkívüli
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő
előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. h.


1082/2016. (II. 29.) Korm. határozat
        a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. h.


1182/2016. (IV. 11.) Korm. határozat
        a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes
kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. h.


1437/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat
        a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és
fejezetek közötti átcsoportosításról

Módosítja: 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. h.


1514/2016. (IX. 22.) Korm. határozat
        a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes
Korm. határozatok módosításáról

Módosítja: 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. h.


1621/2016. (XI. 11.) Korm. határozat
        a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2015.
évi költségvetési maradványok felhasználásáról és egyes
fejezetek közötti és fejezeten belüli
előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes Korm.
határozatok módosításáról

Módosítja: 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. h.


1325/2017. (VI. 8.)Korm. határozat
        az egyes adóügyi ügyfélszolgálati tevékenységeknek a
kormányablakokban történő ellátásához szükséges
intézkedésekről

Módosítja: 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. h.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/140.
Megjelent: 2017. IX. 1.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

248/2017. (IX. 1.) Korm. rendelet
        a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával,
kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált
rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró
hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm.
rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 02.


1602/2017. (IX. 1.) Korm. határozat
        az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős
kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1329/2016.
(VII. 1.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 02.


1603/2017. (IX. 1.) Korm. határozat
        a Millenáris Velodrom felújításával kapcsolatos
feladatokról szóló 1408/2016. (VII. 29.) Korm. határozat
visszavonásáról

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
        a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával,
kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált
rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró
hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 248/2017. (IX. 1.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 09. 02.


1329/2016. (VII. 1.) Korm. határozat
        az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős
kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Módosítja: 1602/2017. (IX. 1.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 09. 02.

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

1408/2016. (VII. 29.) Korm. határozat
        a Millenáris Velodrom felújításával kapcsolatos feladatokról

Visszavonta: 1603/2017. (IX. 1.) Korm. határozat.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/141.
Megjelent: 2017. IX. 5.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

249/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet
        az infokommunikációs technológiák ágazathoz kapcsolódó
létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról,
kijelöléséről és védelméről

Hatályos: 2018. 03. 04.


250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet
        egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti
tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 06., 2017. 10. 27., 2017. 11. 01., 2018.
01. 01., 2018. 02. 01., 2019. 02. 09.


251/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet
        a közösségi agrármarketing tevékenységről szóló 118/2016.
(VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 08.


252/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet
        a Budapesten létesítendő Roma Oktatási és Kulturális
Központ megvalósítását célzó beruházással összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 151/2017.
(VI. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 06.


253/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet
        a Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Korm.
rendelet és az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti
kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló
549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 06.


254/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet
        a „VITUKI” Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató
Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
„felszámolás alatt” stratégiailag kiemelt jelentőségű
gazdálkodó szervezetté minősítéséről

Hatályos: 2017. 09. 06.


255/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet
        a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Stratégiai Fejlesztési Programjának keretében megvalósuló
beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról

Hatályos: 2017. 09. 06.


256/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet
        a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházási megvalósítási
programjáról szóló beruházással összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos: 2017. 09. 06.


257/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet
        a Budapest X. kerületben megvalósuló ingatlanfejlesztéssel
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és
egyes eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 308/2016. (X.
13.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 06.


43/2017. (IX. 5.) FM rendelet
        az egyes agrártámogatási és agrárágazati szabályokat
tartalmazó miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 08., 2018. 01. 01.


44/2017. (IX. 5.) FM rendelet
        az egységes területalapú támogatások és egyes
vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő
„Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához
szükséges feltételrendszer, valamint az állatok
állategységre való átváltási arányának meghatározásáról
szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 06.


Kúria közleménye
        a Nemzeti Választási Bizottság határozatainak
helybenhagyásáról


1604/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
        a Magyarok Kijevi Egyesülete (MKE) kijevi elhelyezésének
biztosításával kapcsolatos intézkedésekről


1605/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
        a közszolgálati ellenőrzések 2017. évi vizsgálati
tárgyköreiről és a vizsgálat alá vont szervekről


1606/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
        a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm.
határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 06.


1607/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
        az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint
kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez
történő 2017. májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról


1608/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
        a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati
tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető
ügyleteihez történő 2017. májusi előzetes kormányzati
hozzájárulásról


1609/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
        a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló
2016. évi XC. törvény alapján a XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 4. Hit- és erkölcstan
oktatás és tankönyvtámogatás jogcímcsoport előirányzat
túllépésének jóváhagyásáról


1610/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
        a Modern Városok Program keretében a kecskeméti állami
repülések céljára szolgáló repülőtér közös felhasználású
(katonai-polgári) fejlesztéseinek támogatásához 2017. évben
szükséges forrás előirányzat-átcsoportosításáról


1611/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
        a Honvédelmi Sportközpontok fejlesztéséhez szükséges
feltételek biztosításáról


1612/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
        a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházási megvalósítási
programjáról


1613/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
        a Modern Városok Program keretében a debreceni Nagyerdő
program befejezéséhez szükséges támogatás biztosításáról


1614/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
        a Ten Pao Electronics Hungary Korlátolt Felelősségű
Társaság átlátható szervezetté történő minősítéséről


1615/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
        az IKOP–1.1.0–15–2016–00022 azonosító számú („M7 autópálya
és 710. sz. főút csomópontjának kialakítása, 710. sz. főúti
bekötéssel” című) projekt támogatásának növeléséről,
valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program
éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016.
(V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 06.


1616/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
        a KEHOP 2.2.2–15–2015–00031 azonosító számú
[„Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési
fejlesztés 1. (ÉMO 1)” című] projekt támogatásának
növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 06.


1617/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
        a KEHOP–2.2.2–15–2015–00012 azonosító számú [„Madaras és
Katymár települések szennyvízhálózatának és
szennyvíztisztító telepének építése” című] és a
KEHOP–2.2.2–15–2015–00035 azonosító számú [„Hegyfalu község
és környéke szennyvíztisztító telep építése és
csatornahálózat kiépítése” című] projektek támogatásának
növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 06.


1618/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
        a KEHOP–1.3.0–15–2016–00012 azonosító számú („Mosoni-Duna
torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja” című)
projekt megvalósításához szükséges forrásokról


1619/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
        a KEHOP–2.1.5–16–2017–00001 azonosító számú („Budapest
ivóvízellátó hálózatának fejlesztése” című)
nagyprojektjavaslat jóváhagyásáról


1620/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
        a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I.
20.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 06.

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet
        térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi
szolgáltatások térítési díjáról

Módosítja: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 09. 06.


43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet
        az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból
történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 09. 06.


134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet
        a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek,
gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához
nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról

Módosítja: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 11. 01.


201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet
        az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés
rendjéről

Módosítja: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 09. 06., 2017. 10. 27., 2018. 01. 01.


96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet
        az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános
feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

Módosítja: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 09. 06.


2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet
        egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról

Módosítja: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 09. 06.


282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet
        a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek
kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben
kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt
adó szervekről

Módosítja: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 09. 06.


44/2008. (II. 29.) Korm. rendelet
        az egészségügyi dokumentációt kezelő jogutód nélküli
megszűnése esetén az adatkezelési feladatokat ellátó szerv
kijelöléséről

Módosítja: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 09. 06.


78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet
        a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről,
valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és
üzemeltetéséről

Módosítja: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 09. 06.


337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet
        az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006.
évi CXXXII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 09. 06.


356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet
        a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról

Módosítja: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 09. 06.


235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet
        az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi
felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai
vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra
szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök
klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól

Módosítja: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 02. 01.


335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet
        az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény
igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő
betegségekről

Módosítja: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 09. 06.


66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet
        a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új
pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint
ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról

Módosítja: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 09. 06.


124/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet
        a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az
egészségügyi dolgozók vonatkozásában történő
érvényesítéséről és végrehajtásáról

Módosítja: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 09. 06.


212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet
        a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi
tulajdonarány növelésének elősegítéséről

Módosítja: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 09. 06.


256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet
        egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók
illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó
támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Módosítja: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 09. 06.


316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet
        a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba
hozatalának egyes szabályairól

Módosítja: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 09. 06.


27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet
        az Állami Egészségügyi Ellátó Központról

Módosítja: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 09. 06.


28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet
        az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi
Intézetről

Módosítja: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r.
Hatályos: 2019. 02. 09.


162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet
        az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési
rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól,
valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról

Módosítja: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 09. 06.


385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
        a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási
(fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai
ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv
kijelöléséről

Módosítja: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 09. 06.


422/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet
        a gyógyszertárak létesítésének és működtetésének részletes
szabályairól

Módosítja: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.


118/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet
        a közösségi agrármarketing tevékenységről

Módosítja: 251/2017. (IX. 5.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 09. 08.


151/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet
        a Budapesten létesítendő Roma Oktatási és Kulturális
Központ megvalósítását célzó beruházással összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 252/2017. (IX. 5.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 09. 06.


68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet
        a Széchenyi Programirodákról

Módosítja: 253/2017. (IX. 5.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 09. 06.


549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
        az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű
előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja: 253/2017. (IX. 5.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 09. 06.


308/2016. (X. 13.) Korm. rendelet
        a Budapest X. kerületben megvalósuló ingatlanfejlesztéssel
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és
egyes eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 257/2017. (IX. 5.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 09. 06.


139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet
        a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások
feltételeiről

Módosítja: 43/2017. (IX. 5.) FM r.
Hatályos: 2017. 09. 08.


127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet
        a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a
származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a
borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és
jelöléséről

Módosítja: 43/2017. (IX. 5.) FM r.
Hatályos: 2017. 09. 08.


26/2014. (XI. 20.) FM rendelet
        az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról

Módosítja: 43/2017. (IX. 5.) FM r.
Hatályos: 2017. 09. 08.


10/2015. (III. 13.) FM rendelet
        az éghajlat és környezet szempontjából előnyös
mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás
igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az
állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett
földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas
állapotban tartásának feltételeiről

Módosítja: 43/2017. (IX. 5.) FM r.
Hatályos: 2017. 09. 08., 2018. 01. 01.


53/2015. (IX. 14.) FM rendelet
        a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az
azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások
feltételeinek megállapításáról

Módosítja: 43/2017. (IX. 5.) FM r.
Hatályos: 2017. 09. 08.


94/2015. (XII. 23.) FM rendelet
        az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó
egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes
miniszteri rendeletek módosításáról

Módosítja: 43/2017. (IX. 5.) FM r.
Hatályos: 2017. 09. 08.


74/2016. (XI. 29.) FM rendelet
        a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának
mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról

Módosítja: 43/2017. (IX. 5.) FM r.
Hatályos: 2017. 09. 08.


50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet
        az egységes területalapú támogatások és egyes
vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő
„Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához
szükséges feltételrendszer, valamint az állatok
állategységre való átváltási arányának meghatározásáról

Módosítja: 44/2017. (IX. 5.) FM r.
Hatályos: 2017. 09. 06.


1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat
        a Kormány ügyrendjéről

Módosítja: 1606/2017. (IX. 5.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 09. 06.


1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat
        az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1615/2017. (IX. 5.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 09. 06.


1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat
        a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1616/2017. (IX. 5.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 09. 06.


1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat
        a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1617/2017. (IX. 5.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 09. 06.


1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat
        a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1620/2017. (IX. 5.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 09. 06.

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

554/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet
        a civil szervezetek által igénybe vehető
infrastruktúra-támogatásról

Hatályon kívül helyezi: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 09. 06.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/142.
Megjelent: 2017. IX. 7.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

258/2017. (IX. 7.) Korm. rendelet
        a Békéscsaba megyei jogú város területén megvalósuló
élelmiszeripari beruházásokkal összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos: 2017. 09. 08.


22/2017. (IX. 7.) BM rendelet
        a büntetés-végrehajtási szervek tevékenységével kapcsolatos
közegészségügyi követelményekről, a közegészségügyi
feladatok ellátásának, valamint az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálattal való együttműködés rendjéről szóló
30/2003. (VII. 18.) IM–ESzCsM együttes rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 08.


364/2017. (IX. 7.) KE határozat
        a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagjává
történő kinevezésről


1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat
        az államháztartás központi alrendszerébe tartozó
költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok
2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról


1622/2017. (IX. 7.) Korm. határozat
        az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjai 2017. évi
kompenzációjának finanszírozása érdekében történő
előirányzat-átcsoportosításról


1623/2017. (IX. 7.) Korm. határozat
        az Emberi Erőforrások Minisztériuma fenntartói irányítása
alá tartozó állami felsőoktatási intézmények támogatási
kérelmeinek a
VP3–16.1.1–4.1.5–4.2.1–4.2.2–8.1.1–8.2.1–8.3.1–8.5.1–8.5.2–8.6.1–17
azonosító számú („Innovációs operatív csoportok létrehozása és
az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás
támogatása” című) gazdaságfejlesztést célzó projekt
megvalósítására irányuló felhívásra történő benyújtásához
történő hozzájárulásról

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

30/2003. (VII. 18.) IM—ESzCsM együttes rendelet
        a büntetés-végrehajtási szervek tevékenységével kapcsolatos
közegészségügyi követelményekről, a közegészségügyi
feladatok ellátásának, valamint az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálattal való együttműködés rendjéről

Módosítja: 22/2017. (IX. 7.) BM r.
Hatályos: 2017. 09. 08.

 

**************************************************************

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wk.hu/hirlevel oldalon iratkozhat fel.

 

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

 

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.