Üdvözöljük a

Heti jogász 37-38. hét | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Heti jogász 37-38. hét

Szerző: Laczkóné Dr. Csécsi Ildikó | 2017. október 4.

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző héten aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján.

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/143.
Megjelent: 2017. IX. 11.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

259/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet
        egyes vasúti közlekedési tárgyú kormányrendeletek
módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 19., 2017. 09. 26.


24/2017. (IX. 11.) MvM rendelet
        a bűncselekmények nemzetközi statisztikai célú osztályozási
rendszeréről

Hatályos: 2017. 09. 12.


26/2017. (IX. 11.) NGM rendelet
        a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokkal összefüggő
tevékenységek szabályozásáról szóló 28/2013. (VI. 29.) NGM
rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 12., 2018. 01. 01.


21/2017. (IX. 11.) AB határozat
        a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi
LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.
rendelet 93. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének
megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint a Kúria
előtt folyamatban lévő Mfv.III.10.350/2016. számú ügyben és
bármely folyamatban lévő ügyben történő alkalmazásának
kizárásáról


22/2017. (IX. 11.) AB határozat
        a Kúria Kfv.V.35.722/2013/3. számú ítélete
alaptörvény-ellenességének megállapításáról és
megsemmisítéséről


1624/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
        az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak ingyenes
tulajdonba adásával kapcsolatos döntések visszavonásáról


1625/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
        egyes, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
5. prioritása keretében megvalósuló projektek támogatásának
növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 12.


1626/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
        a TOP–6.2.1–15-VP1–2016–00002 azonosító számú
(„Gyulafirátóti óvoda újjáépítése” című) projekt
támogatásának növeléséről

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet
        a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket
betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi
követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről

Módosítja: 259/2017. (IX. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 09. 19., 2017. 09. 26.


289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet
        a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési
eljárásainak részletes szabályairól

Módosítja: 259/2017. (IX. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 09. 19.


194/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet
        az országos vasúti mellékvonalak felsorolásáról

Módosítja: 259/2017. (IX. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 09. 19.


28/2013. (VI. 29.) NGM rendelet
        a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokkal összefüggő
tevékenységek szabályozásáról

Módosítja: 26/2017. (IX. 11.) NGM r.
Hatályos: 2017. 09. 12., 2018. 01. 01.


1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat
        a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1625/2017. (IX. 11.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 09. 12.

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/144.
Megjelent: 2017. IX. 11.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

260/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet
        az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési
kötelezettségeinek előírásáról, valamint forgalomba
hozatalának és megfelelőségértékelésének általános
feltételeiről szóló 65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet
módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.


261/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet
        az építési termék építménybe történő betervezésének és
beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának
részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm.
rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 26.


262/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet
        a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások
kezeléséről szóló 467/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 12.


263/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet
        a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény
végrehajtásáról szóló 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 26.


264/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet
        a határon túli költségvetési támogatások sajátos
szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet,
valamint a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII.
törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm.
rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 12.


265/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet
        a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos: 2017. 09. 12.


266/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet
        az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztésére
irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról

Hatályos: 2017. 09. 12.


267/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet
        a tatabányai multifunkcionális sportcsarnok beruházás
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró
hatóságok kijelöléséről szóló 49/2015. (III. 12.) Korm.
rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 12.


23/2017. (IX. 11.) BM rendelet
        a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai
szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 26.


1627/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
        a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók nyomon
követhetőségi nyilvántartásának (BIONYOM) létrehozásához és
működtetéséhez szükséges feltételek biztosításáról


1628/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
        egyes állami tulajdonú épületek felújításának gyorsításával
összefüggő intézkedésekről


1629/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
        az Országos Halgazdálkodási Tanácsról szóló 1379/2013. (VI.
27.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 12.


1630/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
        a „Művészeti díjak a 20–21. században” című kiadvány
megjelentetéséhez szükséges forrásbiztosításról


1631/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
        a Nemzeti Táncszínház új játszóhelye megvalósításának
befejezéséhez és működőképessé tételéhez szükséges forrás
biztosításáról


1632/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
        a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról


1633/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
        a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról


1634/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
        a Seuso-kincs magyarországi bemutatásának elősegítéséről
szóló egyes intézkedésekről


1635/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
        az Óbudai Egyetem kollégiumi beruházásának befejezéséhez
szükséges forrás biztosításáról


1636/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
        a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő
Részvénytársasággal összefüggésben a VP5–8.3.1–17 azonosító
jelű („Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok
megelőzése” című), gazdaságfejlesztést célzó projekt
megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelmek
benyújtásához történő hozzájárulásról


1637/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
        az Eger déli iparterületen megvalósítandó fejlesztések
Modern Városok Program keretében történő támogatásáról,
valamint a Magyarország Kormánya és Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1251/2015.
(IV. 23.) Korm. határozat módosításáról


1638/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
        az Érd megyei jogú város gazdaságfejlesztési céljainak
támogatása keretében tervezett ipari parki fejlesztés egyes
kérdéseiről


1639/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
        a Modern Városok Program keretében a dunaújvárosi
Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztésére irányuló
beruházás érdekében támogatás biztosításáról


1640/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
        a Modern Városok Program keretében Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzatának Munkácsy Mihály örökségét ápoló és
népszerűsítő Munkácsy-negyed fejlesztési projekt
támogatásának biztosításáról


1641/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
        a Modern Városok Program keretében Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata CsabaPark Gasztronómiai és Élménypark
fejlesztése tárgyú beruházás támogatásának biztosításáról


1642/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
        a Modern Városok Program keretében a dunaújvárosi
vidámpark, illetve a vidámparki terület fejlesztését,
funkcióváltását célzó beruházás érdekében támogatás
biztosításáról


1643/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
        a Modern Városok Program keretében Kecskemét kötöttpályás
közlekedési rendszere fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata
és fejlesztési stratégia készítése érdekében 2017. évben
szükséges forrás előirányzat- átcsoportosításáról


1644/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
        a Modern Városok Program keretében a Tatabányán megvalósuló
multifunkcionális csarnok megvalósítása érdekében támogatás
biztosításáról


1645/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
        a Modern Városok Program keretében Zalaegerszeg Városi
Uszodafejlesztés megvalósítása érdekében történő támogatás
biztosításáról


1646/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
        a Millenáris Nonprofit Kft. részére történő tőkeemeléshez
szükséges forrás biztosításáról


1647/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
        a Skanzenért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság megalapításához szükséges törzstőke biztosításáról


1648/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
        a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló
Keretegyezmény részes államainak konferenciáin való
részvételre vonatkozó felhatalmazásról


1649/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
        a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló
Keretegyezményhez kapcsolódó, a fenntartható mezőgazdaságról
és a vidékfejlesztésről szóló Jegyzőkönyv szövegének
végleges megállapítására vonatkozó felhatalmazásról


1650/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
        a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló
Keretegyezmény módosítása szövegének végleges
megállapítására vonatkozó felhatalmazásról


89/2017. (IX. 11.) ME határozat
        miniszterelnöki határozat visszavonásáról


90/2017. (IX. 11.) ME határozat
        a Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya között a
kőolajkészletezésről szóló megállapodás létrehozására adott
felhatalmazásról


91/2017. (IX. 11.) ME határozat
        a Magyar–Izraeli Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság
magyar tagozata elnökének felmentéséről és kinevezéséről


92/2017. (IX. 11.) ME határozat
        a Magyarország Kormánya és a Jordán Hasemita Királyság
Kormánya között a diplomata útlevéllel rendelkező
állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás
szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról


93/2017. (IX. 11.) ME határozat
        a Magyarország Kormánya és a Kazah Köztársaság Kormánya
közötti légiközlekedési megállapodás létrehozására adott
felhatalmazásról


94/2017. (IX. 11.) ME határozat
        a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság
Kormánya közötti gazdasági együttműködés kialakításáról
szóló, 2006. május 12-én Havannában kelt megállapodás
módosítására adott felhatalmazásról


95/2017. (IX. 11.) ME határozat
        a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a
nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról
szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet
        az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési
kötelezettségeinek előírásáról, valamint forgalomba
hozatalának és megfelelőségértékelésének általános
feltételeiről

Módosítja: 260/2017. (IX. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.


275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet
        az építési termék építménybe történő betervezésének és
beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának
részletes szabályairól

Módosítja: 261/2017. (IX. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 09. 26.


467/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet
        a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások
kezeléséről

Módosítja: 262/2017. (IX. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 09. 12.


99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet
        a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény
végrehajtásáról

Módosítja: 263/2017. (IX. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 09. 26.


98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet
        a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól

Módosítja: 264/2017. (IX. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 09. 12.


367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet
        a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény
végrehajtásáról

Módosítja: 264/2017. (IX. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 09. 12.


49/2015. (III. 12.) Korm. rendelet
        a tatabányai multifunkcionális sportcsarnok beruházás
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró
hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 267/2017. (IX. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 09. 12.


21/2016. (VI. 9.) BM rendelet
        a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai
szabályairól

Módosítja: 23/2017. (IX. 11.) BM r.
Hatályos: 2017. 09. 26.


1379/2013. (VI. 27.) Korm. határozat
        az Országos Halgazdálkodási Tanácsról

Módosítja: 1629/2017. (IX. 11.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 09. 12.


1502/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat
        az országos múzeumok, valamint egyes nemzeti emlékhelyek és
műemlékek látogatásáról

Módosítja: 1634/2017. (IX. 11.) Korm. h.


1251/2015. (IV. 23.) Korm. határozat
        Magyarország Kormánya és Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
végrehajtásával összefüggő feladatokról

Módosítja: 1637/2017. (IX. 11.) Korm. h.

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

1566/2014. (X. 2.) Korm. határozat
        a tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás egyes
kérdéseiről, valamint a rendkívüli kormányzati
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő
előirányzat-átcsoportosításról

Megjegyzés: Visszavonta: 1644/2017. (IX. 11.) Korm. határozat.


29/2006. (V. 12.) ME határozat
        főiskolai rektor megbízásáról

Megjegyzés: Visszavonta: 89/2017. (IX. 11.) ME határozat.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/145.
Megjelent: 2017. IX. 12.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

268/2017. (IX. 12.) Korm. rendelet
        a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális
Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz
egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak
végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 13.


27/2017. (IX. 12.) NGM rendelet
        a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi
kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló
55/2016. (XII. 21.) NGM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 13.


1001/2017. (IX. 12.) AB Tü. határozat
        az Alkotmánybíróság Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 1003/2012. (III. 9.) AB Tü. határozatának módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 15.


1002/2017. (IX.12.) AB Tü. határozat
        az Alkotmánybíróság öttagú tanácsainak számáról,
összetételéről és a tanácsvezetők személyéről

Hatályos: 2017. 09. 06.


1651/2017. (IX. 12.) Korm. határozat
        a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II.
29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 13.


1652/2017. (IX. 12.) Korm. határozat
        a Földművelésügyi Minisztérium által fenntartott Galamb
József Mezőgazdasági Szakképző Iskolával összefüggésben a
VP1–1.1.1–17 azonosító számú („Agrárgazdasági képzések és
felkészítő tréningek” című), gazdaságfejlesztést célzó
projekt megvalósítására irányuló felhívásra a
„Felnőttképzési, 80 órás növényvédelmi képzés szervezése és
megvalósítása” tárgyú támogatási kérelem benyújtásához
történő hozzájárulásról


1653/2017. (IX. 12.) Korm. határozat
        a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társasággal összefüggésben
gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló
felhívásra a „Vállalkozz Velünk! Álláskeresők és fiatalok
vállalkozóvá válásának ösztönzése az Észak-Alföldi régióban”
című, valamint a „Vállalkozz Velünk! Álláskeresők és
fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése a Közép-Dunántúli
régióban” című támogatási kérelem benyújtásához történő
hozzájárulásról


1654/2017. (IX. 12.) Korm. határozat
        a fővárosi projektek támogathatóságáról a 2014–2020-as
európai uniós programozási időszakban című 1199/2015. (III.
31.) Korm. határozat módosításáról

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet
        a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális
Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz
egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak
végrehajtásáról

Módosítja: 268/2017. (IX. 12.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 09. 13.


55/2016. (XII. 21.) NGM rendelet
        a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi
kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 27/2017. (IX. 12.) NGM r.
Hatályos: 2017. 09. 13.


1003/2012. (III. 9.) AB Tü. határozat
        az Alkotmánybíróság Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja: 1001/2017. (IX. 12.) AB Tü. h.
Hatályos: 2017. 07. 15.


1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat
        a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 09. 13.


1199/2015. (III. 31.) Korm. határozat
        a fővárosi projektek támogathatóságáról a 2014-2020-as
európai uniós programozási időszakban

Módosítja: 1654/2017. (IX. 12.) Korm h.

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

1006/2016. (IX. 14.) AB Tü. határozat
        az Alkotmánybíróság öttagú tanácsainak számáról,
összetételéről és a tanácsvezetők személyéről

Hatályon kívül helyezi: 1002/2017. (IX.12.) AB Tü. h.
Hatályos: 2017. 09. 06.


1007/2016. (XII. 15.) AB Tü. határozat
        az Alkotmánybíróság öttagú tanácsainak összetételéről

Hatályon kívül helyezi: 1002/2017. (IX.12.) AB Tü. h.
Hatályos: 2017. 09. 06.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/146.
Megjelent: 2017. IX. 13.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

269/2017. (IX. 13.) Korm. rendelet
        a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános
követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 14.


270/2017. (IX. 13.) Korm. rendelet
        egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában
működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával
összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok
átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 16.


271/2017. (IX. 13.) Korm. rendelet
        a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról szóló 314/2014.
(XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 29.


1655/2017. (IX. 13.) Korm. határozat
        a központi költségvetésből finanszírozott kulcsfontosságú
budapesti kötöttpályás közlekedési projektekről


1656/2017. (IX. 13.) Korm. határozat
        Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez
kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásával
és azok 2022-ig történő megvalósításával összefüggő egyes
kormányhatározatok módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 14.


1657/2017. (IX. 13.) Korm. határozat
        a Modern Városok Program keretében született egyes
közlekedésfejlesztési projektekről és a vonatkozó
kormányhatározatok módosításáról


1658/2017. (IX. 13.) Korm. határozat
        a központi közigazgatási szervek iratanyaga hosszú távú
megőrzésével és tárolásával kapcsolatos feladatellátáshoz
szükséges fedezet biztosításáról


1659/2017. (IX. 13.) Korm. határozat
        egyes egyházi tulajdonban, valamint fenntartásban lévő
ingatlanok felújításához szükséges források biztosításáról


1660/2017. (IX. 13.) Korm. határozat
        a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II.
29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 14.


1661/2017. (IX. 13.) Korm. határozat
        a KEHOP–2.2.2–15–2016–00108 azonosító számú [„Nyugat- és
Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 4.
(NYDDU 4)” című] projekt támogatásának növeléséről, valamint
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II.
29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 14.


1662/2017. (IX. 13.) Korm. határozat
        a Diósgyőri Városrész Testgyakorló Kör Sportegyesület
észak-magyarországi és felvidéki sportfejlesztési
programjának megvalósításához szükséges forrás
biztosításáról szóló 1472/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
módosításáról


1663/2017. (IX. 13.) Korm. határozat
        a gyámhatóságok megerősítéséről és a gyermekjogi képviselők
létszámának emeléséről


1664/2017. (IX. 13.) Korm. határozat
        a Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumhoz
tartozó ingatlan felújításához szükséges forrás biztosításáról


1665/2017. (IX. 13.) Korm. határozat
        az EFOP–1.2.3-VEKOP–15–2015–00001 azonosító számú („Komplex
ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve” című)
projekt támogatásának növeléséről

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet
        a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános
követelményeiről

Módosítja: 269/2017. (IX. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 09. 14.


378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
        egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában
működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával
összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok
átvételéről

Módosítja: 270/2017. (IX. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 09. 16.


314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet
        a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról

Módosítja: 271/2017. (IX. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 09. 29.


1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat
        Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez
kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásáról
és azok 2022-ig történő megvalósításáról

Módosítja: 1656/2017. (IX. 13.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 09. 14.


1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat
        Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéseinek
2022-ig történő megvalósításához szükséges feltételek
biztosításáról

Módosítja: 1656/2017. (IX. 13.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 09. 14.


1936/2015. (XII. 12.) Korm. határozat
        Magyarország Kormánya és Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
végrehajtásával összefüggő feladatokról

Módosítja: 1657/2017. (IX. 13.) Korm. h.


1131/2016. (III. 10.) Korm. határozat
        Magyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
végrehajtásával összefüggő feladatokról

Módosítja: 1657/2017. (IX. 13.) Korm. h.


1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat
        Magyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
végrehajtásával összefüggő feladatokról

Módosítja: 1657/2017. (IX. 13.) Korm. h.


1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat
        Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez
kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásáról
és azok 2022-ig történő megvalósításáról

Módosítja: 1657/2017. (IX. 13.) Korm. h.


1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat
        Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéseinek
2022-ig történő megvalósításához szükséges feltételek
biztosításáról

Módosítja: 1657/2017. (IX. 13.) Korm. h.


1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat
        a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 09. 14.


1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat
        a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1661/2017. (IX. 13.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 09. 14.


1472/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
        a Diósgyőri Városrész Testgyakorló Kör Sportegyesület
észak-magyarországi és felvidéki sportfejlesztési
programjának megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

Módosítja: 1662/2017. (IX. 13.) Korm. h.

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

1372/2016. (VII. 20.) Korm. határozat
        egyes kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások
előkészítésének forrásigényéről

Megjegyzés: Visszavonta: 1656/2017. (IX. 13.) Korm. határozat.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/147.
Megjelent: 2017. IX. 14.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet
        az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és
-tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos: 2017. 09. 15.


10/2017. (IX. 14.) NMHH rendelet
        egyes elektronikus hírközlési tárgyú NMHH rendeletek
módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 17., 2017. 10. 01., 2017. 10. 24.


371/2017. (IX. 14.) KE határozat
        szolgálaton kívüliek állományába tartozás megszüntetéséről
és hivatásos állományba való visszavételről


1666/2017. (IX. 14.) Korm. határozat
        egyes, a KEHOP–2.2.1. és a KEHOP–2.2.2. azonosító számú
felhívás keretében megvalósuló szennyvízkezelési projektek
többlettámogatásának jóváhagyásáról és a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési
keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm.
határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 15.


1667/2017. (IX. 14.) Korm. határozat
        a KEHOP–2.2.2–15–2016–00095 azonosító számú
[„Északkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési
fejlesztés 2. (ÉKMO 2)” című] projekt támogatásának
növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 15.


1668/2017. (IX. 14.) Korm. határozat
        a KEHOP–1.6.0–15–2016–00004 azonosító számú [„Tűzoltó
őrsök
kialakítása – Könnyűszerkezetes őrsök (Sásd, Sopronkövesd,
Letenye, Kiskunmajsa)” című] projekt támogatásának
növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 15.


2/2017. (IX. 14.) NFM határozat
        a megújuló energiaforrásból származó villamos energia
termelési támogatás korlátairól és a prémium típusú
támogatásra irányuló pályázati eljárásról szóló 62/2016.
(XII. 28.) NFM rendelet 20. § a, 21. § a és az 1. melléklet
3. pontja hatálybalépéséről

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

2/2011. (IX. 26.) NMHH rendelet
        az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival
kapcsolatos gazdálkodás rendjéről

Módosítja: 10/2017. (IX. 14.) NMHH r.
Hatályos: 2017. 10. 01.


3/2011. (IX. 26.) NMHH rendelet
        az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti
felosztási tervéről

Módosítja: 10/2017. (IX. 14.) NMHH r.
Hatályos: 2017. 10. 01.


2/2012. (I. 24.) NMHH rendelet
        a számhordozás részletes szabályairól

Módosítja: 10/2017. (IX. 14.) NMHH r.
Hatályos: 2017. 10. 01., 2017. 10. 24.


5/2012. (I. 24.) NMHH rendelet
        az elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz szükséges
azonosítók lekötésének és használatának díjáról

Módosítja: 10/2017. (IX. 14.) NMHH r.
Hatályos: 2017. 10. 01.


8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet
        az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas
építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és
védelméről

Módosítja: 10/2017. (IX. 14.) NMHH r.
Hatályos: 2017. 09. 17.


1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat
        a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1666/2017. (IX. 14.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 09. 15.


1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat
        a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1667/2017. (IX. 14.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 09. 15.


1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat
        a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1668/2017. (IX. 14.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 09. 15.

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

307/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet
        az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és
-tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró
hatóságok kijelöléséről

Hatályon kívül helyezi: 272/2017. (IX. 14.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 09. 15.


28/2016. (II. 25.) Korm. rendelet
        a 2003. évi uniós csatlakozási szerződésben rögzített egyes
derogációkkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére
irányuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályon kívül helyezi: 272/2017. (IX. 14.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 09. 15.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/148.
Megjelent: 2017. IX. 15.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

1669/2017. (IX. 15.) Korm. határozat
        a Nemzeti Drogellenes Stratégia 2017–2018. évekre vonatkozó
szakpolitikai programjáról

Hatályos: 2017. 09. 16.


1670/2017. (IX. 15.) Korm. határozat
        Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya
közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről
szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról


98/2017. (IX. 15.) ME határozat
        a Magyarország és a Tádzsik Köztársaság között a
beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló
megállapodás szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról


99/2017. (IX. 15.) ME határozat
        a higanyról szóló Minamata Egyezmény Részes Felek
Konferenciáin történő részvételről


100/2017. (IX. 15.) ME határozat
        a Magyarország Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya
között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és
kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény szövegének
végleges megállapítására adott felhatalmazásról


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/149.
Megjelent: 2017. IX. 18.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

19/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet
        egyes miniszteri rendeleteknek a gyermekek napközbeni
ellátásával, valamint az örökbefogadásra való felkészítéssel
kapcsolatos módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 19., 2018. 01. 01.


20/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet
        a bölcsődei dajka, a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy
és a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó
személy képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről

Hatályos: 2017. 09. 19.


45/2017. (IX. 18.) FM rendelet
        az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az
ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló
nemzeti programok 2017. évi finanszírozásának szabályairól

Hatályos: 2017. 09. 21., 2018. 03. 01.


12/2017. (IX. 18.) KKM rendelet
        a külgazdasági és külügyminiszter által adományozható
elismerésekről szóló 1/2014. (VII. 30.) KKM rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 19.


13/2017. (IX. 18.) KKM rendelet
        a külképviseletre tartós külszolgálatra kihelyezett
kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők részére
nyújtható kamatmentes illetmény- és költségtérítés-előleg,
valamint kizárólag gépkocsivásárlás céljára nyújtható
kölcsön részletes szabályairól szóló 4/2017. (II. 28.) KKM
rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 19.


36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet
        a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést,
tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek
közlekedéséről

Hatályos: 2017. 09. 19., 2017. 10. 19., 2018. 01. 01.

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet
        a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről

Módosítja: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 09. 19.


18/1998. (VI. 3.) NM rendelet
        a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében
szükséges járványügyi intézkedésekről

Módosítja: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 09. 19.


33/1998. (VI. 24.) NM rendelet
        a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság
orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

Módosítja: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 09. 19.


8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet
        a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési
nyilvántartásáról

Módosítja: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 09. 19.


29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet
        a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit
működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről,
valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő
tanfolyamról

Módosítja: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 09. 19., 2018. 01. 01.


2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet
        a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes
szabályairól

Módosítja: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 09. 19.


20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
        a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról

Módosítja: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 09. 19.


15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet
        a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

Módosítja: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 09. 19.


58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet
        a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű
előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 09. 19.


27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet
        az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

Módosítja: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 09. 19.


54/2016. (VII. 28.) FM rendelet
        az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az
ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló
nemzeti programok 2016. évi finanszírozásának szabályairól

Módosítja: 45/2017. (IX. 18.) FM r.
Hatályos: 2017. 09. 21.


1/2014. (VII. 30.) KKM rendelet
        a külgazdasági és külügyminiszter által adományozható
elismerésekről

Módosítja: 12/2017. (IX. 18.) KKM r.
Hatályos: 2017. 09. 19.


4/2017. (II. 28.) KKM rendelet
        a külképviseletre tartós külszolgálatra kihelyezett
kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők részére
nyújtható kamatmentes illetmény- és költségtérítés-előleg,
valamint kizárólag gépkocsivásárlás céljára nyújtható
kölcsön részletes szabályairól

Módosítja: 13/2017. (IX. 18.) KKM r.
Hatályos: 2017. 09. 19.


5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
        a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

Módosítja: 36/2017. (IX. 18.) NFM r.
Hatályos: 2017. 09. 19.


54/1999. (XII. 25.) BM rendelet
        a közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített
adatszolgáltatás díjáról

Módosítja: 36/2017. (IX. 18.) NFM r.
Hatályos: 2017. 09. 19.


42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet
        az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó
rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással
összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének
részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának
rendjéről

Módosítja: 36/2017. (IX. 18.) NFM r.
Hatályos: 2017. 09. 19.

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

54/2016. (VII. 28.) FM rendelet
        az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az
ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló
nemzeti programok 2016. évi finanszírozásának szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 45/2017. (IX. 18.) FM r.
Hatályos: 2018. 03. 01.


13/2010. (X. 5.) NFM rendelet
        a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet
meghaladó járművek közlekedéséről

Hatályon kívül helyezi: 36/2017. (IX. 18.) NFM r.
Hatályos: 2017. 09. 19.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/150.
Megjelent: 2017. IX. 19.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

1671/2017. (IX. 19.) Korm. határozat
        a Felvidéken megvalósuló programok és támogatások
finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő
előirányzat-átcsoportosításról


101/2017. (IX. 19.) ME határozat
        a Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus
Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési
keretprogram kialakításáról szóló megállapodás szövegének
végleges megállapítására adott felhatalmazásról


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/151.
Megjelent: 2017. IX. 20.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

273/2017. (IX. 20.) Korm. rendelet
        a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a
különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 21.


46/2017. (IX. 20.) FM rendelet
        a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási
szolgáltatási díjáról szóló 166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 21.


14/2017. (IX. 20.) OGY határozat
        a jogtipró ukrán oktatási törvény elítéléséről és az ellene
való fellépésről

Hatályos: 2017. 09. 21.


15/2017. (IX. 20.) OGY határozat
        az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról,
tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló
13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról


16/2017. (IX. 20.) OGY határozat
        L. Simon László országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
        a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a
különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról

Módosítja: 273/2017. (IX. 20.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 09. 21.


166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet
        a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási
szolgáltatási díjáról

Módosítja: 46/2017. (IX. 20.) FM r.
Hatályos: 2017. 09. 21.


13/2014. (V. 6.) OGY határozat
        az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról,
tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Módosítja: 15/2017. (IX. 20.) OGY h.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/152.
Megjelent: 2017. IX. 21.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

274/2017. (IX. 21.) Korm. rendelet
        az iskolaszövetkezetek és a közérdekű nyugdíjas
szövetkezetek számára fizetendő minimális szolgáltatási díjról

Hatályos: 2017. 09. 22.


275/2017. (IX. 21.) Korm. rendelet
        egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 22., 2017. 10. 06.


276/2017. (IX. 21.) Korm. rendelet
        a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről
szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 01.


277/2017. (IX. 21.) Korm. rendelet
        a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi
hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 22.


24/2017. (IX. 21.) BM rendelet
        az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról


1672/2017. (IX. 21.) Korm. határozat
        a jelentős művészi életúttal rendelkező művészek
támogatásáról


1673/2017. (IX. 21.) Korm. határozat
        a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztési
koncepciójáról és az Egészséges Budapest Program keretében
megvalósuló járóbetegszakellátás-fejlesztésekhez szükséges
feladatokról


1674/2017. (IX. 21.) Korm. határozat
        a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika
Campusban állami beruházás programelemeinek megvalósítása
érdekében szükséges további intézkedésekről


1675/2017. (IX. 21.) Korm. határozat
        a 2016. évi budapesti IRONMAN 70.3 nemzetközi
triatlonversennyel kapcsolatosan megítélt állami támogatás
felhasználása kapcsán szükséges kormányzati intézkedésekről


1676/2017. (IX. 21.) Korm. határozat
        a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XVIII. Külgazdasági és
Külügyminisztérium fejezet közötti
előirányzat-átcsoportosításokról


1677/2017. (IX. 21.) Korm. határozat
        a minimálbér-emelésnek és garantált bérminimum-emelésnek a
honvédelmi miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló
gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a
bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról


1678/2017. (IX. 21.) Korm. határozat
        az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint
kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez
történő 2017. júniusi és júliusi előzetes kormányzati
hozzájárulásról


1679/2017. (IX. 21.) Korm. határozat
        a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati
tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető
ügyleteihez történő 2017. júniusi és júliusi előzetes
kormányzati hozzájárulásról


1680/2017. (IX. 21.) Korm. határozat
        egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása
érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben
történő előirányzat- átcsoportosításról


1681/2017. (IX. 21.) Korm. határozat
        a Nemzeti Földalapkezelő szervezet részére a Magyar Állam
képviseletének az International Center for Settlement Of
Investment Disputes (ICSID) előtt indított eljárásban
történő ellátásához szükséges forrásnak a rendkívüli
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő
előirányzat-átcsoportosításról


1682/2017. (IX. 21.) Korm. határozat
        a hazai forrásból megvalósuló közbeszerzések központi
ellenőrzéséhez és engedélyezéséhez szükséges forrás
biztosításáról szóló 1852/2016. (XII. 23.) Korm. határozat
módosításáról


1683/2017. (IX. 21.) Korm. határozat
        egyes kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő
kormányhatározatok módosításáról


1684/2017. (IX. 21.) Korm. határozat
        a Grand Tokaj Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére
nyújtandó forrásjuttatásról


1685/2017. (IX. 21.) Korm. határozat
        a Nemzeti Borkincstár Program keretében az állami
tulajdonban lévő muzeális borok állagmegóvásával kapcsolatos
kormányzati feladatokról


102/2017. (IX. 21.) ME határozat
        Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság között a
felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló
megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról


103/2017. (IX. 21.) ME határozat
        Magyarország Kormánya és Malajzia között a felsőoktatás
területén történő együttműködésről szóló megállapodás
létrehozására adott felhatalmazásról


104/2017. (IX. 21.) ME határozat
        Magyarország Kormánya és Massachusetts Állam között a
felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló
megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról


105/2017. (IX. 21.) ME határozat
        Magyarország Kormánya és a Thaiföldi Királyság között a
felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló
megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet
        a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény
végrehajtásáról

Módosítja: 275/2017. (IX. 21.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 09. 22.


273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet
        a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 275/2017. (IX. 21.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 10. 06.


19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
        a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény
rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 275/2017. (IX. 21.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 10. 06.


360/2013. (X. 11.) Korm. rendelet
        az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények
azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

Módosítja: 275/2017. (IX. 21.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 10. 06.


26/2016. (II. 25.) Korm. rendelet
        az okos mérés bevezetésével kapcsolatos központi
mintaprojekt megvalósításával összefüggő szabályokról

Módosítja: 275/2017. (IX. 21.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 10. 06.


194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet
        a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről

Módosítja: 276/2017. (IX. 21.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 10. 01.


215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet
        a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi
hálózatról

Módosítja: 277/2017. (IX. 21.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 09. 22.


78/2012. (XII. 28.) BM rendelet
        az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról

Módosítja: 24/2017. (IX. 21.) BM r.
Hatályos: 2017. 10. 01.


1852/2016. (XII. 23.) Korm. határozat
        a hazai forrásból megvalósuló közbeszerzések központi
ellenőrzéséhez szükséges forrás biztosításáról

Módosítja: 1682/2017. (IX. 21.) Korm. h.


1847/2016. (XII. 23.) Korm. határozat
        a Budapest I. kerület Színház utca 1–3. és 5–11. szám
alatti ingatlanban egyedi belsőépítészeti kialakítás
kivitelezéséhez szükséges források biztosításáról

Módosítja: 1683/2017. (IX. 21.) Korm. h.

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

199/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet
        az iskolaszövetkezetek számára fizetendő minimális
szolgáltatási díjról

Hatályon kívül helyezi: 274/2017. (IX. 21.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 09. 22.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/153.
Megjelent: 2017. IX. 22.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

278/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet
        a Magyarország Kormánya és az Angolai Köztársaság Kormánya
közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló
megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 09. 23. – kivétellel.


279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet
        a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók
fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról

Hatályos: 2017. 09. 23., 2018. 01. 01.


280/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet
        egyes területrendezési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 30.


281/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet
        a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló
Megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 09. 23. – kivétellel.


282/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet
        a Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm.
rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 30., 2018. 09. 01.


283/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet
        a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program
keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró
hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm.
rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 23.


284/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet
        a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a
közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló
2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 23.


285/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet
        a villamosenergia-termelők részére az üvegházhatású gázok
közösségi kereskedelmi rendszerében és az
erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő
részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény alapján történő
derogációs kiosztás végrehajtási szabályairól szóló
341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet, valamint a fluortartalmú
üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 30., 2018. 01. 01.


286/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet
        a nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet esetén végzett
lakossági tájékoztatás rendjéről szóló 165/2003. (X. 18.)
Korm. rendelet, valamint az országos
nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről szóló 167/2010. (V.
11.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 30.


287/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet
        az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű
előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013.
(XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 23.


288/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet
        a Bükkszentkereszt és Répáshuta községek közötti
villamosenergia-elosztó vezetékek földkábelre történő
cseréjével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról

Hatályos: 2017. 09. 23., 2018. 01. 01.


1686/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
        az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet által
elfogadott bizalom- és biztonságerősítő intézkedések 2011.
évi Bécsi Dokumentumának közléséről


1687/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
        egyes állami tulajdonú ingóságoknak az Európai Unió Mali
Kiképző Művelete („EUTM Mali”) részére történő térítésmentes
átadásáról


1688/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
        az Európa Tanács Moneyval országjelentésben Magyarország
részére megfogalmazott pénzmosás elleni ajánlások
végrehajtásáról készített akciótervről


1689/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
        a Társadalmi Innováció Tanácsról

Hatályos: 2017. 09. 23.


1690/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
        a migrációs válság kapcsán Közel-Keleten megvalósítandó
magyar fejlesztési és humanitárius projektek pénzügyi
forrásának biztosításáról


1691/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
        a gyermeket nevelő családok helyzetét segítő, valamint a
gyermekvállalást ösztönző intézkedésekről


1692/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
        az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa által
biztosított gyermekvédelmi szakellátások 2017. évi
finanszírozásáról


1693/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
        az Országos Mentőszolgálat által használt mentőautók
cseréjét szolgáló gépjárműbeszerzésről, valamint a
kapcsolódó mentéstechnikai eszközök beszerzéséről


1694/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
        a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram támogatásáról


1695/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
        a Magyar Kormánytisztviselői Kar 2017. évi működési
támogatása vonatkozásában történő többlet költségvetési
támogatás biztosításáról


1696/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
        a Magyar Művészeti Akadémia és a MANK Magyar
Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság művészeti ösztöndíj rendszerének támogatásáról


1697/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
        a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központtal, valamint
a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társasággal összefüggésben a
VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17
azonosító számú („Innovációs operatív csoportok létrehozása és
az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás
támogatása” című), gazdaságfejlesztést célzó projekt
megvalósítására irányuló felhívására támogatási kérelmek
benyújtásához történő hozzájárulásról


1698/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
        a KEHOP-5.2.2-16-2016-00042 azonosító számú
(„Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatási intézmények
épületenergetikai fejlesztése” című) projekt támogatásának
növeléséről


1699/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
        a KEHOP-1.3.0-15-2016-00011 azonosító számú („Belvízvédelmi
szivattyútelepek fejlesztése és rekonstrukciója” című)
projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési
keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm.
határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 23.


1700/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
        a TOP-6.2.1-15-MI1-2016-00002 azonosító számú
(„»Családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével« című felhívás keretében,
Miskolc, Napraforgó Óvoda infrastrukturális fejlesztése”
című) projekt támogatásának növeléséről


1701/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
        a Növényi Diverzitás Központtal összefüggésben a
Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett,
gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló
felhívásra benyújtott 1773731843 azonosító számú [„Növényi
génmegőrzés (VP)” című] projektjavaslat tekintetében történő
hozzájárulásról


1702/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
        az „A Verbund AG által vezetett konzorcium projektjavaslata
elektromos villámtöltő-hálózat kialakítására” című
projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz
2017. évi (CEF Blending) pályázati kiírására történő
benyújtásáról


1703/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
        a KDB Bank Európa Zártkörűen Működő Részvénytársasággal
való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről


1704/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
        az egyes határon túli támogatási ügyek forrásszükségletének
biztosításáról szóló 1802/2016. (XII. 20.) Korm. határozat
módosításáról


1705/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
        a Kaposvár ipari park területeinek Modern Városok Program
keretében történő bővítéséhez és fejlesztéséhez 2017. évben
szükséges források előirányzat-átcsoportosításáról


1706/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
        a Pécsi Vasutas Sportkör 2017–2019. évekre vonatkozó
centenáriumi sportinfrastruktúra-fejlesztési stratégiája
megvalósításához szükséges intézkedésekről


106/2017. (IX. 22.) ME határozat
        Magyarország Kormánya és a Szövetséges Transzformációs
Legfelsőbb Parancsnok Parancsnoksága, valamint a Szövetséges
Fegyveres Erők Európai Legfelsőbb Parancsnoksága között a
Párizsi Jegyzőkönyv Kiegészítéséről szóló Megállapodás
létrehozására adott felhatalmazásról

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet
        a területrendezési hatósági eljárásokról

Módosítja: 280/2017. (IX. 22.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 09. 30.


218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet
        a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési
program és a területrendezési terv tartalmi
követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk,
egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes
szabályairól

Módosítja: 280/2017. (IX. 22.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 09. 30.


285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet
        a Stipendium Hungaricumról

Módosítja: 282/2017. (IX. 22.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 09. 30., 2018. 09. 01.


141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet
        a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program
keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró
hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 283/2017. (IX. 22.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 09. 23.


363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
        a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a
közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló
2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról

Módosítja: 284/2017. (IX. 22.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 09. 23.


341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet
        a villamosenergia-termelők részére az üvegházhatású gázok
közösségi kereskedelmi rendszerében és az
erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő
részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény alapján történő
derogációs kiosztás végrehajtási szabályairól

Módosítja: 285/2017. (IX. 22.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 09. 30.


14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet
        a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget
lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeiről

Módosítja: 285/2017. (IX. 22.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.


165/2003. (X. 18.) Korm. rendelet
        a nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet esetén végzett
lakossági tájékoztatás rendjéről

Módosítja: 286/2017. (IX. 22.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 09. 30.


167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet
        az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről

Módosítja: 286/2017. (IX. 22.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 09. 30.


549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
        az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű
előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja: 287/2017. (IX. 22.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 09. 23.


1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat
        a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1699/2017. (IX. 22.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 09. 23.


1802/2016. (XII. 20.) Korm. határozat
        az egyes határon túli támogatási ügyek forrásszükségletének
biztosításáról

Módosítja: 1704/2017. (IX. 22.) Korm. h.

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet
        a fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és
igazolásáról

Hatályon kívül helyezi: 279/2017. (IX. 22.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 09. 23.


29/2009. (VI. 12.) ME határozat
        a Magyar Köztársaság Kormánya és a NATO Szövetséges
Transzformációs Parancsnokság közötti, a NATO Katona-egészségügyi
Kiválósági Központ Magyar Köztársaság területén történő
létrehozásáról és támogatásáról szóló megállapodás
létrehozására
adott felhatalmazásról

Visszavonta: 106/2017. (IX. 22.) ME határozat.


**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wk.hu/hirlevel oldalon iratkozhat fel.

 

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

 

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.